Summaries of Krishnamurti's audios and videos

RA85T3 - જ્યાં સુધી કોઈ મધ્યસ્થ છે, ત્યાં સુધી ધ્યાન નથી
Rajghat - 22 November 1985
Public Talk 3
Video
Subtitles I   II

સારાંશ

શું કોઈ અન્ય પ્રકારનું શીખવું છે જે માત્ર પાકું યાદ કરી લેવું એટલું જ ન હોય?

શા માટે આપણે કંઈ પણ કરવા માટે આટલો અતિશય પ્રયત્ન કરીએ છીએ?

જ્યાં દુઃખ હોય, ત્યાં પ્રેમ હોઈ શકે?

પૃથ્વી ઉપર દરેક માણસ, સૌથી ગરીબથી માંડીને સૌથી અમીર, સૌથી શક્તિશાળીથી માંડીને સૌથી નબળો, દુઃખ ભોગવે છે.

દુઃખ તમારા એકલાનું નથી, કારણ કે તમારી આજુબાજુ દરેક માણસ દુઃખ ભોગવે છે.

શા માટે આપણે મૃત્યુથી આટલા ડરીએ છીએ?

હું શા માટે મારા જોડાણથી મુક્ત ન થઈ શકું, અત્યારે?

ધર્મનો કર્મકાંડો સાથે, પ્રતીકો સાથે કોઈ જ સંબંધ નથી.

જ્યાં સુધી કોઈ મધ્યસ્થ છે, ત્યાં સુધી ધ્યાન નથી.