Krishnamurti Subtitles

"האדם ש נִו "ִ לסדרה הקדמה

Brockwood Park - 21 May 1976

The Transformation of Man 00:09 ש: אדוני, היינו רוצים לדעת
עליך כמה שאפשר
  
0:14 לפני שנתחיל בדיאלוגים האלה.
 
0:17 התוכל בבקשה לומר לנו
 
0:19 היכן אנחנו,
ומי אתה
  
0:23 ואיך הגעת לקחת חלק
 
0:25 עם מר קרישנמורטי בתורתו.
 
0:28 ב: אנחנו כאן בברוקווד פארק
בהמפשיר, אנגליה
  
0:33 שמי דוויד בוהם, אני פרופסור
לפיזיקה תיאורטית
  
0:37 באוניברסיטת לונדון.
 
0:40 בקשר לאיך הגעתי
לקחת חלק
  
0:45 אני חושב שהכי טוב להתחיל
בלומר כמה מילים על עבודתי
  
0:49 בלימודיי בתחום הפיזיקה התיאורטית
 
0:52 תמיד התעניינתי במה שנקרא
 
0:55 השאלות העמוקות יותר
 
0:57 טבעו של הזמן, המרחב
והחומר
  
0:59 סיבתיות, ומה עומד מאחורי זה,
מה האוניברסלי.
  
1:04 ובאופן כללי מצאתי ש
 
1:08 למעט מאוד פיזיקאים
יש עיניין בזה
  
1:11 למרות שאני הקדשתי
לכך את מיטב זמני.
  
1:14 כשהגענו לבריסטול ב1957
 
1:18 הייתה ספרייה ציבורית
טובה מאוד שם
  
1:20 ואישתי ואני נהגנו ללכת לשם ו
 
1:22 והתעניינו בספרים על פילוסופיה
ועל דת
  
1:26 ולקחנו ספר מאת מר קרישנמורטי
 
1:28 שנקרא "החופש הראשון והאחרון",
וקראתי אותו.
  
1:33 מצאתי שהוא מעניין להפליא
 
1:35 במיוחד משום שהוא דן
בצופה ובנצפה.
  
1:39 זאת שאלה משמעותית מאוד
 
1:41 בפיזיקה תיאורטית
ובפיזיקת הקוונטים
  
1:44 הייסנברג הביא את הנושא
של ההשפעה של הצופה
  
1:48 על החלקיק הנצפה.
 
1:51 וגם שאלות רבות אחרות
הועלו שם
  
1:53 ומצאתי שכל זה מאוד מעניין.
 
1:55 אני קורא כל מה שאני
יכול למצוא מאת קרישנמורטי
  
1:59 ואז כתבתי מכתב להוצאה לאור
על מנת לשאול היכן הוא
  
2:04 ולבסוף עזרו לי ליצור קשר
 
2:06 עם עמותת קרישנמורטי שבאנגליה
 
2:08 והם אמרו שהוא בא לדבר
 
2:12 זה היה בסביבות 1960 או 61'
שכחתי בידיוק מתי
  
2:17 אז עשיתי סידור להגיע.
 
2:21 לאחר מכן בזמן שהקשבתי לשיחות
 
2:24 שלחתי עוד מכתב לעמותה
 
2:26 ושאלתי אם אני יכול
להיפגש איתו
  
2:28 עם מר קרישנמורטי
 
2:29 והם קבעו זמן.
אז נפגשנו ודיברנו.
  
2:34 אני חושב שבאותו זמן
סיפרתי לו על רעיונותי בפיזיקה
  
2:37 והוא העריך את הכוונה,
ואת רוח הדברים.
  
2:41 ואז כל פעם אחרי זה,
כל שנה
  
2:45 כשקרישנמורטי הגיע ללונדון
קבענו להיפגש
  
2:48 פעם או פעמיים
 
2:50 אחר כך התחלתי לנסוע
לזאנן שבשוויץ
  
2:53 ושם נפגשנו לעיתים קרובות יותר.
 
2:56 ולבסוף, בסביבות 66' 67'
היתה תוכנית
  
3:00 להקים בית ספר
 
3:02 שקרישנמורטי ביקש ממני
להשתתף בה
  
3:07 ובהדרגה הבית ספר
 
3:08 הוקם כאן בברוקווד פארק
 
3:10 ואני הייתי נוהג לבוא
באופן קבוע.
  
3:14 אני חבר, ממונה של העמותה
 
3:17 שאחראית לבית הספר
 
3:20 וגם הגעתי לשוחח עם אנשים
 
3:24 ולקחת חלק באופן כללי.
 
3:26 היינו משוחחים על
 
3:28 השאלות שאתה תראה
שעולות עוד מעט.
  
3:32 אז, זה בקצרה מסביר
איך הגעתי לכאן.
  
3:36 ש: ואתה ד"ר שיינברג. היינו רוצים
לדעת עליך.
  
3:41 ש: אני פסיכיאטר קליני
בעיר ניו-יורק.
  
3:46 אני קראתי וחשבתי לראשונה
על מה שקרישנמורטי אמר
  
3:54 מוקדם בשנים 1949, 48',
כשהייתי
  
4:01 בואו נראה בן כמה הייתי?
הייתי בערך בן 18 או 19 אז.
  
4:05 ודרך השפעה של כמה
 
4:09 השתלשלות אירועים
 
4:11 אני מניח שהעיקרי שבהם
היה אבא שלי
  
4:13 שהיה נוהג לקרוא באותו זמן
ספרים של קרישנמורטי.
  
4:17 אז התחלתי להיות מאוד מעוניין
 
4:21 בתיאוריות הפסיכואנליטיות של
קרן הורנאי
  
4:24 ואז בתיאוריות של הרולד קלמן
 
4:26 שהיו דומות בקווי הדימיון ביניהן.
 
4:30 נראה לי שבאותו זמן אפילו
 
4:33 שהיה משהו שם
 
4:35 שהיה עיניין בשאלה
 
4:38 שהצופה הוא הנצפה.
 
4:40 מהמשמעות של זה, או ההרגשה
של זה אני יכול לומר
  
4:46 הייתה רק סוג של מודעות
אינטואיטיבית
  
4:51 שנראה שזה היה הכיוון
 
4:53 שרציתי ללכת אליו.
 
4:56 אז הלכתי לקולג',
הלכתי לבית ספר לרפואה
  
5:02 למדתי פסיכיאטריה,
למדתי נוירולוגיה
  
5:05 למדתי פסיכואנליזה.
היה לי ניסיון בתחומים רבים.
  
5:10 וכל הזמן הזה קראתי
ספרים של מר קרישנמורטי
  
5:14 ואני עדיין חושב על זה
 
5:16 עדיין מנסה להבין את ההבדל בין
 
5:19 מה שהוא אמר לבין מה
שהפסיכיאטריה המערבית
  
5:22 או הפסיכולוגיה המערבית
הייתה מדברת עליו.
  
5:26 אבל רק ב5 או 6 שנים האחרונות
 
5:31 כשהתחלתי ממש להרגיש ש
 
5:35 הבנתי איך אוכל להשתמש
בזה בעבודתי.
  
5:38 ומרבית הגירוי לזה נוצר
בפגישותיי עם ד"ר בוהם
  
5:43 ששינה את החשיבה שלי
והתחלתי לחוש
  
5:48 שיש משהו מסוים
 
5:51 לגבי הדרך שבה אנו
חושבים בפסיכיאטריה
  
5:54 שהיא, כל התיאוריות עוסקות
בחלוקה
  
5:59 וביחסים בין חלוקה
 
6:02 ולרובם אין
 
6:06 כל הבנה לגבי פעולה הוליסטית
 
6:09 או להוליזם שמוליד את החלוקה.
 
6:13 אז לעיתים קרובות מאוד
זה נראה לי, זה היה נראה לי
  
6:17 שרוב התיאוריות שיש לנו
 
6:19 מנתחים ומפרקים דברים
לחלקים קטנים
  
6:23 שמשתתפים בבעיות עצמן
 
6:28 שהמטופלים שלנו מציגים לנו.
 
6:30 ושוב, אני מרגיש דימיון למה
שד"ר בוהם אמר
  
6:34 שלמעשה לעולם לא
התעמקנו בפסיכיאטריה
  
6:38 והעבודה של מר קרישנמורטי
 
6:40 עזרה לי להבין זאת
 
6:42 שהיחס בין הצופה והנצפה
 
6:47 במצבים של רופא-מטופל
הוא מאוד חשוב
  
6:51 והתיאוריות שאנחנו יוצרים
 
6:54 הם חלק מהבעיה שלנו
 
6:57 שכאנשים חלוקים
 
6:59 התיאוריות המחולקות
מייצגות חלוקה
  
7:03 ואז קוראים לזה הדבר
שאנו צריכים לטפל בו.
  
7:06 נראה שישנה בעיה מהותית
 
7:08 שאני מרגיש שתבוא לידי
ביטוי בדיאלוגים האלה
  
7:12 מאחר שדיברתי עם
מר קרישנמורטי הרבה פעמים
  
7:15 וזה מראה על הדרך של איך
נוכל לפתור
  
7:20 את הבעיה הזאת של
החלוקה.
  
7:23 ש: מר קרישנמורטי
 
7:27 כיצד הצופה יוכל להשתתף
בדיאלוגים האלה?
  
7:30 איך הוא יוכל לקבל תועלת
רבה ככל האפשר מהחוויה?
  
7:36 ק: אני חושב שזה תלוי
עד כמה רציני אתה.
  
7:42 כמה רציני במובן
 
7:44 כמה לעומק אתה רוצה ללכת
אל תוך השאלות האלה
  
7:49 שאחרי הכל הם החיים שלך.
 
7:52 אנחנו לא דנים בתיאוריות
 
7:55 בהשערות מופשטות
 
7:59 אלא אנו עוסקים בקיים
 
8:02 חיי היומיום של כל בן אנוש
 
8:05 בין אם הוא חי בהודו,
או כאן
  
8:07 או באמריקה,
או בכל מקום אחר.
  
8:09 אנו עוסקים בעובדות קיימות
 
8:13 של פחד, הנאה,
צער, מוות
  
8:17 ואם יש משהו
מקודש בחיים.
  
8:23 משום שאם לא נמצא
משהו אמיתי
  
8:27 משהו שהוא אמת
 
8:29 לחיים אין הרבה משמעות.
 
8:32 אז, אם אתה באמת רציני
 
8:35 לגשת לנושא בדקדקנות ו
 
8:41 עם דאגה, עם עירנות
 
8:44 אז תוכל לקבל המון.
 
8:47 אבל עליך להיות רציני,
רציני באמת.
  
8:52 אתה חייב לעשות זאת
כל חייך
  
8:54 כל יום בחייך
 
8:57 ואז אם אתה
 
9:00 אם תקשיב לזה, תקשיב
עם דאגה, עם עירנות
  
9:06 עם תחושת אהבה,
לא להסכים או לא להסכים
  
9:10 זה כל אחד יכול
 
9:13 אבל אם באמת אכפת לך
למצוא כיצד לחיות נכון
  
9:19 מהי מערכת יחסים נכונה
בין בני אדם
  
9:23 אז יהיה לך
הרבה במשותף אני חושב
  
9:29 עם כל מה שנדון בו
 
9:31 או שנדבר עליו בחמשת הימים
הבאים.