Krishnamurti Subtitles

How does one learn about oneself?

San Diego - 5 April 1970

Public Talk 10:19 הייתי רוצה לדבר על דברים
רבים כל כך
  
0:27 בגלל שלאן שהאדם לא ילך
 
0:34 אירופה, הודו, אוסטרליה, אמריקה
 
0:40 הוא מוצא פחות או יותר
את אותן בעיות אנושיות
  
0:49 רוב בני האדם בעולם
הינם מבולבלים
  
0:54 ומנהלים חיים
עם סתירות רבות
  
1:01 הם לגמרי לא שמחים
 
1:05 לגמרי אומללים ונמצאים
ביגון עמוק
  
1:13 וחייו של האדם נראים
כשדה קרב
  
1:20 מהרגע שנולדת ועד יום מותך
 
1:27 האדם מוצא, בכל העולם,
פילוג
  
1:34 לאומני, לשוני,
שוני בין דתות
  
1:44 כת אחת מתנגדת לאחרת,
דרך אחת נגד אחרת
  
1:52 כל אחד אומר שדרכו
היא הטובה ביותר והיחידה
  
2:01 וכולי. ישנו פילוג,
קונפליקט ומלחמה
  
2:10 יש פילוג בעולם העסקים
 
2:16 בעולם הרוחני
בעולם הדתי
  
2:20 בעולם המדע
 
2:24 או בעולם האקדמי
 
2:30 כאשר אנו רואים את ההפרדה,
את הכאוס המוחלט הזה
  
2:39 ואומללות רבה,
האדם תוהה
  
2:44  
 
2:47 ואני בטוח שגם אתם
מה על האדם לעשות
  
2:50  
 
2:54 מהי תוכנית הפעולה
שצריך לבצעה
  
3:00 השמאל, המרכז, או הימין
 
3:14 או דרך הפעולה שמוכתבת
על ידי אידיאולוגיה מסוימת
  
3:23 אמונה מסוימת,
 
3:26 איזה הכתבה סמכותית
 
3:32 או על האדם ללכת על
דרך פעולה
  
3:39 שלא תלויה באף סמכות כלשהי
 
3:45 לא השמאל, לא המרכז ולא הימין
 
3:50 ולא אף מורה רוחני, או כומר
 
3:58 או להשתייך לדת מאורגנת,
קתולי, פרוטסטנט, או מה שאתה רוצה
  
4:01  
 
4:05 אלא להתחבר לנטייה הטבעית
של עצמו
  
4:14 או להתחבר לחוויות ולידע
של עצמו
  
4:22 נסמך על עצמו, בטוח,
ובעל משמעות
  
4:33 יש כל כך הרבה סתירות
לא רק מבחוץ
  
4:37 אלא גם בפנים
 
4:48 ומה על האדם לעשות?
 
4:54 אני בטוח שבטח שאלתם
שאלה זו פעמים רבות
  
5:02 ככל שהאדם רציני יותר,
ישר יותר
  
5:07 ולא בחיפוש אחר בידור
 
5:11 האדם חייב היה לשאול
את השאלה הזו
  
5:16 כשהוא עומד מול עולם
כל כך כאוטי, מלא סתירות, מחולק
  
5:27 יודע טוב מאוד, שהוא
איבד את אמונתו
  
5:34 לא בוטח באף אחד
 
5:42 לא מורה,
לא פרופסור,
  
5:47 לא כומר או
איזה סמכות אוטופית
  
5:56 אם אתה רציני בכלל
 
6:01 ואני מקווה שכן
לפחות באחר הצהריים זה
  
6:08 בטח לא רק שאלת
 
6:15 שאלה כזו את עצמך
אלא גם
  
6:20  
 
6:25 מצאת תשובה
 
6:30 לאתגר
 
6:35 מה על האדם לעשות?
 
6:39 בלי להאמין באחר,
לא להיות תלוי
  
6:44  
 
6:48 בגואל, מורה, סמכות כלשהי
 
6:52  
 
6:56 אז היכן תחפש את האור?
 
7:04 על מנת להבין?
 
7:08 מה שאנו מנסים לעשות
הוא למצוא בעצמנו
  
7:14 עומדים מול הבעיה
העצומה הזאת של החיים
  
7:19 עם כל הסתירות והתסביכים
 
7:25 מהו אופן הפעולה
שלא יכיל בתוכו סתירה
  
7:35 שיהיה שלם, מלא,
 
7:42 שלא ייצור עוד צער
 
7:46 עוד התנהגות לא רצויה,
עוד בילבול
  
7:56 ולמצוא את זה
היא הבעיה שלנו
  
8:02 ואני חושב שזאת הבעיה
היחידה בחיים
  
8:08 פעולה שהיא לא מפולגת,
שהיא ללא סתירות
  
8:16 שהיא מתמשכת, שלמה, מלאה
וטוטאלית
  
8:23 על מנת שהיא לא תביא
לעוד צער, לעוד בילבול
  
8:31 ואם תרשו לי
אנו נכנס לשאלה זו
  
8:42 לוקחים בחשבון שלדובר
אין שום סמכות כלשהי
  
8:53 כי שנינו הולכים
לבחון, להתבונן
  
8:59 את התופעה הזו,
שנקראת חיים, לחיות
  
9:04 ולמצוא את האמת של זה
 
9:07 אם ישנה פעולה,
דרך חיים
  
9:13 לא לעיתים רחוקות
או בעתות משבר אלא יום יום
  
9:18  
 
9:21 כל דקה, דרך חיים
שבה יש שמחה
  
9:24  
 
9:34 אין אלימות
 
9:38 אין ברוטליות
אין סתירות
  
9:45 ולבטח ללא חקיינות
ותלות
  
9:54 אם לא נמצא דרך חיים
כזאת, לא רעיון אבסטרקטי
  
10:00  
 
10:05 קונספט פילוסופי,
תיאוריה
  
10:13 אלא דרך חיים בפועל
 
10:25 האם ישנה פעולה
 
10:31 כל כך מלאה, שלמה
 
10:37 ללא סתירות לגמרי
 
10:52 ואני מרגיש שלחיות כך
היא דרך הדת היחידה
  
11:03 לא אחרת
 
11:09 אנו משתמשים במילה דת
 
11:13 לא במובן המקובל של המילה
 
11:20 שהוא להאמין במשהו
 
11:27 להאמין באלוהים
או אין אלוהים
  
11:31 או להאמין באיזה
עיקרון נשגב
  
11:39 אנו משתמשים במילה
כדרך חיים
  
11:47  
 
11:53 כל פעולה היא שלמה, מלאה
ועתיר אקסטזה
  
11:59 אנחנו הולכים להיכנס לזה
 
12:03 קודם כל, על מנת
להבין את זה
  
12:09 עלינו למסד מערכת יחסים
נכונה בינינו
  
12:15 בינכם לבין הדובר
 
12:25 הוא לא מלמד אתכם
 
12:30 במובן המקובל של המילה
 
12:40 אומר לכם מה לעשות
 
12:43 המילה "ללמד" היא
לתת אינפורמציה
  
12:51 לגרום לאחר להבין, להעיר
ליידע
  
13:13 והאדם יכול ללמד מתמטיקה
 
13:19 לתת לך מידע מדעי כלשהו
 
13:26 אבל כאן אין מורה
 
13:33 ואנו באמת מתכוונים לזה
 
13:38 כי כל אחד מאיתנו צריך
להיות המורה של עצמו
  
13:43 והתלמיד של עצמו
 
13:50 וזה עניין מאוד רציני
 
13:55 כדי שאתם תקשיבו
בגישה אחרת
  
14:02  
 
14:10 אתם מקשיבים לדובר
 
14:18 למילים שהוא משתמש בהן
 
14:23 ומבינים אותן,
מתבוננים דרך המילים
  
14:28  
 
14:32 על כל הריאקציות התגובות
וההתניות,
  
14:42 כדי שאתם בעצמכם, דרך
ההתבוננות שלכם, תלמדו
  
14:48  
 
14:51 ואז הדובר נעשה למראה
 
14:57 שבעזרתה אתם מתבוננים בעצמכם
 
15:02 אז היחסים שלנו
 
15:05 בינכם לבין הדובר
 
15:14 מתבססים על תקשורת בסיסית
 
15:19 תקשורת משמע משתפים ביחד
 
15:26 מבינים יחד,
עובדים יחד
  
15:32 זה פירוש המילה "תקשורת"
 
15:38 להיות בקומונה
 
15:45 אז, כאשר רואים את כל זה
לא כתיאוריה
  
15:50  
 
15:53 לא משהו שחיצוני לחיים שלכם
 
15:58 אלא בפועל,
שזה אומר בחיים שלכם
  
16:03 הסתירה היומית
הקרב היומי
  
16:11 העצבים היומיים, כעס,
שנאה, ברוטליות
  
16:26 ולראות אם כל זה
יוכל להסתיים כדי
  
16:32 שנוכל לחיות חיים מסוג
אחר לגמרי
  
16:40 חיים שהם חופשיים
 
16:43 חיים שלא מביאים אומללות
דרך הפעולה
  
16:52 חיים שהם באמת, לגמרי שלווים
 
17:07 אז האדם שואל, מתבוננים בכל זה
 
17:15 מה על האדם לעשות, בידיעה
שהחברה היא אתה
  
17:19  
 
17:25 ואתה הוא החברה
אתה העולם
  
17:30 והעולם הוא אתה
שזה לא רעיון גרידא
  
17:35  
 
17:40 אלא עובדה. אתה יצרת
את העולם הזה
  
17:45 על ידי רדיפת הבצע שלך, הכעס,
השאפתנות התחרותיות, אלימות
  
17:53 מבפנים זה מה שאתה
ומבחוץ יש לך מלחמות
  
17:58 יש לך את כל החלוקות הללו,
השחורים והלבנים
  
18:03 הורוד והכחול וכל השאר
 
18:12 דעה קדומה, אנטגוניזם, בהמיות
 
18:30 אנו יודעים זאת
 
18:32 או שאתה יודע זאת כרעיון
 
18:42 או שאתה יודע זאת בפועל
 
18:48 אתה יודע על זה דרך העיתון
 
18:52 או שמישהו אמר לך
 
18:59 או שהתבוננת בזה בעצמך
 
19:05 ראית את זה בעצמך,
לגמרי ולכן
  
19:10  
 
19:14 אין צורך באחר שיגיד לך
איך העולם נראה
  
19:19 אתה לא צריך לקרוא
עיתון אחד
  
19:23 מגאזין או לשמוע שיחה
 
19:28 אם אתה יודע בעצמך
מה אתה
  
19:36 תוך הבנה של מה אתה, אז
השאלה היא אחרת לגמרי
  
19:40 השאלה: "מה עליי לעשות?"
 
19:45 כי האדם מבין מה הוא
 
19:51 הוא מבולבל
כפי שהעולם מבולבל
  
19:59 הוא חי עם סתירה, עם חלוקה
 
20:02 כפי שהעולם
 
20:13 ובלי הבנת עצמך
 
20:17 לא רק ברמה ההכרתית
אלא גם מאוד מאוד לעומק
  
20:21  
 
20:29 אלמלא ההבנה הזאת,
 
20:32 לא לפי איזה אנליסט
 
20:39 פרויד, יונג, או
 
20:40 או האנליסט המחמד
הפרטי שלך
  
20:47 אבל כדי להבין את
עצמך כפי שאתה
  
20:53 ותוך ההבנה של זה
 
20:56 השאלה של מה עליך לעשות
נעשית שונה לגמרי
  
21:03 בגלל שעכשיו אתה שם
את השאלה ביחס לעולם
  
21:10 כאילו הוא היה משהו
חיצוני לך
  
21:22 לאיזה מפלגה פוליטית
אתה צריך להצטרף
  
21:27 לאיזה קבוצה,
לפצפיסטים וכולי
  
21:32 לאיזה קבוצה,
לאיזה נישה
  
21:36 אז אתה שם את העולם
כמשהו חיצוני לך
  
21:44 אך כאשר האדם מבין, לא
מילולי, לא כרעיון, אלא בפועל
  
21:47  
 
21:52  
 
21:54 כאשר האדם מבין שהוא העולם
 
22:05 והאחריות שלו לעולם
היא האחריות
  
22:09  
 
22:15 של להבין את עצמך
לגמרי
  
22:22 אז לשאלה של "מה לעשות"
יש משמעות אחרת
  
22:35 אז השאלה היא
איך להתבונן
  
22:42  
 
22:50 איך להתבונן בעצמך
 
22:56 עצמך אומר הבן אנוש
 
23:07 אתה לא אמריקאי
 
23:11 למרות שאולי אתה נושא
את התווית של אמריקאי
  
23:18 והאדם שבא מהודו
 
23:21 יכול לקרוא לעצמו הודי,
עם התווית הספציפית שלו
  
23:27 עם האמונות התפלות שלו
והאמונות שלו
  
23:32 אבל כאשר אתה מעיף
או שם את כל זה בצד
  
23:37 הוא בן אנוש רגיל כמוך וכמוני
וכמו תריסר אחרים
  
23:44 אז השאלה היא, איך אתה
מתבונן בעצמך?
  
23:55 כי בלי להכיר את עצמך
 
24:00 שאתה העולם,
לא אינדיבידואל
  
24:03  
 
24:04 המילה "אינדיבידואל" פירושה
 
24:10 יישות טוטאלית,
בלתי ניתנת לחלוקה
  
24:20 ואינדיבידואל משמעו בן אדם שבו
 
24:24 אין סתירה, אין חלוקה, אין הפרדה
 
24:29 הוא יחידה אחת, יחידה הרמונית
 
24:36 המילה "אינדיבידואל" פירושה
בלתי ניתן לחלוקה
  
24:43 אז אתם לא אינדיבידואלים
כולכם מפולגים
  
24:50 מלאים סתירות בעצמכם
 
24:59 אז איך עליך להתבונן בעצמך?
 
25:04 בבקשה תקשיבו לזה,
זה נורא סוחף
  
25:12 זה דורש הרבה
אינטליגנציה
  
25:17 זה כיף גדול
 
25:21 הרבה יותר כיף מכל ספר
 
25:29 יותר מכל הבידור הדתי,
יותר מפילוסופיה
  
25:34  
 
25:40 אנחנו בני אדם מפולגים
בתוך עצמנו
  
25:47 רצונות שיש ביניהם סתירה
 
25:55 מרגישים נחותים או עליונים
 
26:05 אין לנו אהבה
 
26:09 מרגישים בודדים, מפולגים
 
26:15 לא רק על פני השטח
אלא לעומק
  
26:24 כיצד עליך להתבונן?
 
26:27 חלק אחד מתבונן בחלקים האחרים?
 
26:38 אחד לוקח פיקוד,
הבוחן, הצופה
  
26:42  
 
26:50 צופה על כל שאר החלקים?
 
26:58 ומה נותן לו סמכות מעל
החלקים האחרים?
  
27:05  
 
27:13 אז השאלה היא,
 
27:20 מי הוא הצופה
 
27:26 ומי הוא הבוס שאומר,
"זה אני אעשה, וזה אני לא אעשה"
  
27:28  
 
27:32 זה בסדר וזה לא בסדר
 
27:41 את הדרך הזאת אני יקח
אבל אני לא ילך בדרך השניה
  
27:48 אני יהיה פצפיסט בנוגע למלחמה
 
27:55 אבל היו לי מלחמות מועדפות
 
28:03 אני ילך אחרי המנהיג הזה
ולא אחרי המנהיג הזה
  
28:08 אני מאמין בזה ולא בזה
 
28:14 אני יחזיק בדעה הקדומה הזאת
ואני ידחה את האחרת
  
28:21 בידיעה, אם התבוננתם בעצמכם
 
28:27 שאתה בן אנוש מפולג
 
28:35 ולכן, בהיותך מפולג
פועל בסתירה,
  
28:40 חיים בקונפליקט תמידי,
 
28:48 ומכירים מקונפליקט הזה
 
28:53 חלק אחד מיני רבים, לוקח פיקוד
 
29:03 נעשה הסמכות,
הבוס
  
29:08 וההתבוננות שלו חייבת באופן
בלתי נמנע להיות סותרת עצמה
  
29:14 נכון? אני מקווה שאתם עוקבים
 
29:23 אם חלק אחד,
חלק אחד מכם
  
29:29 לוקח על עצמו את הסמכות
של האנליסט
  
29:36 שמנתח את החלקים האחרים
 
29:42 למה הוא לקח על עצמו את הסמכות?
 
29:47 והאם הוא יכול - חלק אחד
 
29:50 לנתח את שאר החלקים?
 
29:55 אתם עוקבים אחרי זה?
 
29:56 תראו כמה מסובך להחריד
כל זה נעשה
  
30:07 בין אם איש מקצוע
עשה לכם ניתוח
  
30:12 אתה מנתח את עצמך
זהו אותו דפוס
  
30:15  
 
30:21 אז זה מאוד חשוב למצוא
איך להתבונן
  
30:29 איך להתבונן על כל
הסתירות הללו
  
30:36 שיוצרים את חיינו
 
30:41 איך להתבונן בכל החלקים בשלמותם
 
30:47 בלי שחלק אחר לוקח פיקוד
 
30:55 אבל זה מאוד חשוב למצוא
 
30:59 כי ככל שישנה סתירה
 
31:02 פילוג, בתוך עצמך
חייב להיות קונפליקט
  
31:06  
 
31:09 חייבת להיות אלימות,
שמבטא את עצמה
  
31:12 בעולם בחוץ
בחברה
  
31:21 וככל שהפילוג הזה נמשך
בתוך האדם
  
31:29 לא יכולה להיות שלווה.
ואדם שהוא באמת
  
31:33  
 
31:38 רוצה להבין לעומק ולחיות
חיים שלווים, חיים של אהבה
  
31:45 חייב להבין את השאלה הזו במלואה
 
31:53 לכן זהו עניין מאוד רציני
 
31:57 לא רק האזנה של אחר הצהריים
לכמה מילים
  
32:04 אנחנו מתמודדים עם כל
בעיית הקיום
  
32:11 ורק מיינד רציני יכול
לתת תשומת לב רצינית לזה
  
32:18 כלומר יכול לפתור אותה
 
32:21 אז זה מאוד חשוב,
הכרח
  
32:27 שהאדם יבין את השאלה הזו
 
32:34 איך אתה מתבונן?
 
32:42 אתה צופה בעצמך כאדם מבחוץ,
 
32:47 כמנהל, אומר "זה בסדר, זה לא בסדר"
 
32:49  
 
32:52 מצדיק, מאשים, מאשר, מאחסן?
 
33:00 ואם כן, ישנה סתירה
 
33:05 ולכן קונפליקט ולכן גם אלימות
 
33:17 אז איך אתה מתבונן?
 
33:21 אתה מתבונן
 
33:27 דרך תדמית?
 
33:32 כשאתה מתבונן בעץ,
האם אתה מתבונן
  
33:35  
 
33:40 עם ידע
על העץ הזה
  
33:46 הידע שמפריד בינך
לבין העץ
  
33:53 מפלג אותך, מביא לכדי
 
33:55 מרווח בינך לבין העץ?
 
34:02 איך אתה מתבונן?
איך אתה מתבונן באישתך
  
34:03  
 
34:08 ובעלך
או חברה
  
34:10 או חבר, איך אתה מתבונן בהם?
 
34:14 תתבונן בעצמך, אדוני, בבקשה
תעשה זאת בזמן שאנו מדברים
  
34:19 על תכתוב הערות
 
34:25 אל תשחקו עם הטייפ המקליט
 
34:31 אלא תתבוננו בזה.
איך אתה מסתכל על אחר?
  
34:42 האם אתה לא מסתכל על האחר...
 
34:48 דרך התדמית שבנית עליו?
 
34:57 אותה תדמית שבנית במשך
הרבה שנים
  
35:01 או אולי תוך יומיים
 
35:13 והתדמית נהפכה לצופה
 
35:18 נכון? אתם עוקבים?
 
35:25 אז התדמית, או דרך התדמית
אתם מתבוננים
  
35:35 אז המנהל, הצופה,
 
35:43 הוא אחד החלקים
 
35:49 ולמנהל יש תדמית לגבי
מה נכון ומה לא
  
35:53  
 
35:56 מה צריך להיעשות ומה
לא צריך להיעשות
  
36:00 כי הוא עדיין מתפקד
כחלק
  
36:13 אז השאלה שעולה מזה היא
 
36:19 האם האדם יכול להתבונן
בלי שום חלק
  
36:31 לראות אותך, לראות עצמך
לראות את העולם
  
36:39 בלי פילוג בכלל
 
36:45 ומה מביא לכדי פילוג?
 
36:50 לא רק בתוך האדם
אלא גם בעולם שבו הוא חי
  
36:54  
 
37:00 מה מביא לכדי זה,
 
37:04 למה האדם מפולג?
 
37:07 למה ישנם רצונות סותרים?
 
37:17 נכון?
 
37:22 עכשיו
 
37:27 למה האדם אלים?
 
37:34 שזה חלק מהסתירה
 
37:40 ישנם הרבה סיבות
למה בני האדם אלימים
  
37:48 חוסר במקום פיזי
 
37:55 בני אנוש שהתפתחו מחיות
 
37:59 והחיות מאוד אגרסיביות
 
38:06 ובני האדם אוהבים להיות
אגרסיביים
  
38:14 מרגישים נחותים והם רוצים
להיות עליונים
  
38:19  
 
38:24 וכך הלאה.
ישנם הרבה סיבות.
  
38:29 ורובנו בילינו את זמננו
בדיון על הסיבות
  
38:40 מסבירים את הסיבות
כל פרופסור
  
38:43 כל מומחה,
כל סופר
  
38:48 לפי ההתנייה שלו
 
38:53 מסביר את הסיבות
 
38:55 כרכים שלמים נכתבו למה
בני האדם הם אלימים
  
39:05 אבל בסוף הכרך, בני האדם
עדיין אלימים
  
39:16 אז התיאור אינו מה שמתואר
 
39:22 ולכן אין לו ערך כמעט
 
39:29 אתם יודעים למה אתם
אלימים טוב מאוד
  
39:33 אתם לא צריכים לבלות שנים
 
39:37 בלנסות לגלות את הסיבות לאלימות
 
39:39 שזה כזה בזבוז זמן
 
39:48 אבל להתבונן באלימות כפי שהיא
 
39:56 בלי המנהל
 
40:04 שאז מפריד עצמו מהעובדה
שהוא אלים
  
40:11 אנחנו פוגשים אחד את השני?
 
40:16 אנחנו מתקשרים זה עם זה?
 
40:24 אני לא בטוח
 
40:31 תראו רבותי
 
40:33 זה מאוד, מאוד חשוב
להבין
  
40:40 אז בואו נכנס לזה יותר
 
40:46 בואו נניח שאני אלים
 
40:50 כעס,
קנאה, ברוטליות
  
40:55 אמביציה בתנופה שמביאה
לתחרות
  
41:03 ואני תמיד מודד את עצמי
כנגד מישהו אחר
  
41:14 וההשוואה הזו גורמת
לי להרגיש נחות
  
41:22 לך שלך יש עליונות
אז ישנו קרב, אלימות,
  
41:24  
 
41:29 אני יודע את כל זה
 
41:32 ואז אני אומר לעצמי
"אני חייב להיפטר מזה"
  
41:38 אני רוצה לחיות בשלווה
למרות שחייתי במשך
  
41:42 אלפי אלפי שנים
כבן אנוש
  
41:51 חייב להיות שינוי,
 
41:55 חייב להיות שינוי בחברה
 
41:59 לא משנה כמה רקובה היא תהיה
 
42:05 אז אני ינעל על עבודה סוציאלית
ולכן אשכח מעצמי
  
42:13 והעבודה הסוציאלית
והחברה הם אני
  
42:22 אז אני בורח מעצמי
 
42:29 ובהבינותי את כל הטריקים
שהמיינד משחק עם עצמו
  
42:36 עכשיו, אני מתבונן בעצמי,
אני אלים.
  
42:41 איך אני מתבונן באלימות הזאת?
 
42:46 כמנהל שמגנה אלימות?
 
42:51 או מצדיק אלימות?
 
42:58 או אדם שלא מסוגל
להתמודד
  
43:04 עם האלימות, לכן בורח ממנה?
 
43:07 איך אני מתבונן בעצמי
מסתכל על האלימות הזאת?
  
43:15 בבקשה עשו זאת
 
43:20 האם אתם מסתכלים על
זה בתור צופים
  
43:26 שהם שונים מהאלימות?
 
43:35 הצופה שהוא נפרד שמגנה
או מצדיק
  
43:39 ואומר, זה נכון, וזה
וכך הלאה
  
43:42 הצופה מסתכל על האלימות
 
43:45 מפריד עלמו ממנה ומגנה אותה
 
43:52 או האם הצופה הוא הנצפה?
 
44:00 אתם עוקבים?
 
44:02 הצופה מזהה אלימות
 
44:08 ומפריד את עצמו כדי
לעשות משהו בנוגע אליה
  
44:14 אבל ההפרדה היא אחד
התעלולים של המחשבה
  
44:23 אז הצופה הוא הנצפה,
הוא האלימות
  
44:29 כל עוד ישנו פילוג
 
44:31 בין הצופה, לנצפה
 
44:35 חייבת להיות אלימות
נכון?
  
44:47 אז מתי שאני מבין זאת,
לא באופן מילולי
  
44:52 מבין מהלב, עם המיינד,
עם כל ההוויה שלי
  
45:04 אז, מה מתרחש?
 
45:16 אתם מבינים את השאלה?
 
45:23 אתם יודעים, כשאתם
מתבוננים במשהו
  
45:27 ישנו תמיד לא רק פירוד
פיזי, מרחק, חלל
  
45:42 יש גם את הרצון
להיות מזוהה עם
  
45:46 זה שהוא יפה, אצילי
 
45:54 ולא להזדהות עם משהו
שהוא לא
  
46:02 אז ההזדהות היא חלק
מהתעלול
  
46:09 של המיינד שהפריד
את עצמו כמנהל
  
46:14 והוא עכשיו מנסה להזדהות
 
46:22 אבל כאשר הצופה נעשה ער לכך
 
46:26 שהוא חלק מהנצפה, והוא כן,
 
46:36 ולכן אין תדמית
 
46:38 בין הצופה לנצפה
 
46:45 אז אתם תמצאו שהקונפליקט
מגיע לסופו המוחלט
  
47:01 זוהי מדיטציה אמיתית
זה לא איזה טריק
  
47:12 לכן זה מאוד חשוב, הכרח
 
47:18 שהאדם מבין בעצמו לעומק
 
47:24  
 
47:27 מבין את כל התגובות,
ההתניות
  
47:35 את המזגים השונים
אופי, נטיות
  
47:42 רק לצפות בלי הצופה.
אנחנו פוגשים זה את זה?
  
47:48  
 
47:52 להתבונן בלי המתבונן
 
48:01 וזוהי הפעולה של הלמידה
 
48:08 ולכן זוהי הפעולה.
 
48:12 עכשיו ישנו קושי בזה
 
48:20 אדם צופה בעצמו.
האדם רוצה ללמוד על עצמו
  
48:25  
 
48:29 ככל שתגלה יותר
ככה תגלה יותר
  
48:35 ככה החופש יהיה גדול יותר
 
48:41 אני משתמש במילה "יותר"
בכוונה לרגע זה
  
48:49 ה"יותר" הוא הערכה השוואתית
 
48:55 אני רוצה להבין את עצמי
ללמוד על עצמי
  
49:01 תוך כדי שאני צופה בעצמי
 
49:05 בבקשה תעשו את זה בזמן
שהדובר עושה, תעשו את זה בפועל
  
49:09 אל תקחו את זה הביתה
ותחשבו על זה, תעשו את זה עכשיו
  
49:14 לא, זה לא איזה טיפול קבוצתי
או ווידוי
  
49:18 או כל השטויות האלה,
אלא תתבוננו בעצמכם
  
49:22 בזמן שאנו עובדים יחד
 
49:27 אני רוצה ללמוד על עצמי
 
49:37 ו"עצמי" הוא תנועה חיה
 
49:42 כל רצון סותר את האחר,
הם חיים, נעים
  
49:48 הם חיוניים.
ואני מתבונן
  
49:52  
 
49:56 ודרך ההתבוננות, למדתי
 
50:03 עם מה שלמדתי אני
הולך להסתכל בדקה הבאה
  
50:08 נכון?
אתם מבינים?
  
50:14 אני הולך להסתכל, להתבונן
עם הידע
  
50:21 שאספתי דרך התבוננות קודמת
 
50:34 האם אני למד,
האם יש למידה אז?
  
50:45 בגלל שבזמן שהמיינד מתבונן
 
50:50 עם ידע מצטבר מהתצפיות שלו
 
50:56 הידע הזה מונע את התפיסה
 
51:05 הידע הזה מונע את החופש להתבונן
 
51:11 תראו את הקושי
 
51:14 אז האם המיינד יכול
להתבונן מבלי לצבור?
  
51:25 והמצבור הזה הוא הצופה
 
51:29 הוא המנהל,
הוא היישות המותנית
  
51:38 לכן,
על מנת להתבונן
  
51:45 בלי לצבור
 
51:51 כלומר אדוני, תראה:
 
51:58 מישהו מחמיא לך,
אומר לך כמה נחמד אתה
  
52:04 כמה יפה אתה,
כמה אינטליגנט
  
52:10 או כמה טיפש אתה
 
52:15 עכשיו, התוכל להקשיב
 
52:19 למה שהוא אומר, שאתה טיפש
או מאוד חכם
  
52:24 או מאוד זה או אחר
 
52:26 התוכל להקשיב בלי לצבור?
 
52:34 כלומר, בלי לאגור את הפגיעה
או את המחמאה
  
52:46 בגלל שאם אתה מקשיב,
עם האגירה
  
52:54 אז הוא נהפך לאויב שלך
 
52:57 או לחבר שלך
 
53:01 לכן ההקשבה הזאת
וכיצד אתה מקשיב יוצרים את התדמית
  
53:08 נכון?
 
53:12 והתדמית הזאת מפלגת
 
53:17 והתדמית הזאת היא הסיבה לקונפליקט
 
53:24 התדמית שיש לך על הקומוניסט
 
53:31 למעמד הביניים
 
53:35 התדמית שיש לך על הקתולים
 
53:38 אם אתה פרוטסטנט
 
53:41 ולקתולי יש תדמית על הפרוטסטנט
 
53:46 התדמית שיש לך על בעלך
או על אישתך
  
53:49 או לחבר, לא משנה
 
53:56 אתה מאמין, ואחר לא מאמין
 
54:02 אז ישנה סתירה
 
54:07 אז האם אתה יכול להתבונן
בלי פילוג?
  
54:19 האם אתה יכול להתבונן
ברגע האלימות
  
54:26 ברגע הכעס שלך, בלי הצופה
 
54:34 תראו כמה קשה זה נעשה אם
אתם לא מודעים באותו רגע
  
54:47 אם אתם לא מודעים באותו רגע
 
54:49 אתם כבר יצרתם את התדמית
 
55:01 אז על מנת להתבונן
בענן
  
55:09 היופי שלו
האור שלו
  
55:15 להתבונן בגבעות היפות
בארץ הזאת
  
55:24 להתבונן באור שבמים
 
55:30 רק להתבונן בלי לתת לזה שם
 
55:38 כי לתת לזה שם, הידע, הניסיון
 
55:42  
 
55:52 מונעים מהמיינד להתבונן באופן מלא
 
56:00 אז כאשר המיינד יכול להתבונן
בלי המתבונן
  
56:10 כל הפלגים מגיעים לסופם
בתוך האדם
  
56:21 וזה מאוד חשוב לתפוס,
להבין
  
56:29 וזה אי אפשר ללמוד ממישהו אחר