Krishnamurti Subtitles

Can the human mind be completely free of fear?

San Diego - 6 April 1970

Public Talk 20:17 על האדם להיות רציני
 
0:22 זה רק אלה שהם באמת,
 
0:29 רציניים ביותר, שיכולים
לחיות נכון,
  
0:32 יכולים לחיות חיים שהם
שלמים ומלאים
  
0:39 והרצינות הזאת לא
מוציאה מהכלל - שמחה, הנאה.
  
0:54 אבל ככל שישנו פחד.
 
1:02 האדם אינו מסוגל להיות
רציני, או להנות,
  
1:09 או לדעת מה המשמעות
של להכיל שמחה גדולה
  
1:16 והפחד נראה כאחד הדברים
הנפוצים ביותר בחיים,
  
1:26 ובאופן מוזר אנו קיבלנו
זאת כדרך חיים,
  
1:34 בדיוק כפי שקיבלנו אלימות
בכל צורותיה כדרך חיים,
  
1:44 אנו גם קיבלנו
והתרגלנו
  
1:49 להיות בפחד פיזי ופסיכולוגי.
 
1:58 והערב,
אם נוכל
  
2:05 נכנס לשאלה הזו
 
2:12 אנו צריכים, אני מרגיש,
להתעמק בה כל כך
  
2:23 שאנו מבינים זאת
באופן מלא,
  
2:32 שכשאנו נעזוב את האולם,
או את המקום הזה
  
2:37 אנחנו ניפטר מהפחד הזה
 
2:43 אני חושב שזה אפשרי
 
2:46 זאת לא איזה תיאוריה
 
2:56 אבל אם האדם נותן,
כמו שנראה עכשיו,
  
3:01 תשומת לב מלאה לשאלה
של הפחד,
  
3:07 סבורני שתוך גילויים של
הסיבות לפחד
  
3:10  
 
3:21 וגם איך לגשת אליו
 
3:26 איך להתבונן בזה,
איך לסיים אותו לגמרי,
  
3:36 כדי שהמיינד,
 
3:39 המיינד האנושי שסבל
כל כך הרבה,
  
3:44 שעבר כל כך הרבה סבל
 
3:47 שחי בצער גדול ופחד
 
3:54 מיינד כזה יכול לגמרי להשתחרר
מהדבר הזה שנקרא פחד
  
4:11 ולהבין אותו,
 
4:15 אנו חייבים לתקשר
אחד עם השני בקלות יחסית
  
4:25 תקשורת פירושה,
המילה עצמה פירושה,
  
4:31 יוצרים יחד,
מבינים יחד,
  
4:37 עובדים יחד
 
4:42 לא שאתם רק מקשיבים לדובר
 
4:50 שומעים כמה מילים או רעיונות
 
4:54 אלא ביחד עם הדובר
לצאת למסע יחד
  
5:07 להבין את הבעיה
הכל כך סבוכה הזאת של הפחד
  
5:18 ועל מנת לתקשר
 
5:23 לצאת למסע הזה
 
5:26 אומר - לא לקבל ולא לדחות
 
5:38 לא להגיד לעצמך, "זה לגמרי בלתי אפשרי
להיפטר מהפחד"
  
5:39  
 
5:44 או להפוך את הפחד להגיוני,
או לקבל אותו
  
5:51 אתם צריכים מיינד חופשי
כדי לחקור אל טבעה של השאלה הזו.
  
5:59 מיינד שאין לו מסקנה
 
6:05 שלא אומר, זה אפשרי
וזה לא אפשרי
  
6:10 כי אנו חוקרים,
מגלים יחד
  
6:15 אז עליכם להיות חופשיים
להתבונן, לחקור
  
6:22 וזה חובה לגמרי
 
6:31 כדי שלאדם לא תהיה דעה
קדומה
  
6:34 דעה קדומה שתמנע את ההבנה
של האמת הזאת
  
6:36  
 
6:39 של "מה שיש"
 
6:42 אתם מבינים, ישנם כל כך
הרבה צורות של פחד
  
6:51 גם פיזי וגם פסיכולוגי,
פחדים פסיכוסומטיים.
  
6:55  
 
7:01 ולבחון כל אחד ממגוון
הצורות של הפחד
  
7:09 דורש זמן עצום,
דורש ימים רבים מאוד
  
7:14 ללכת אל תוך כל אספקט
של כל פחד.
  
7:21 אבל אני חושב שהאדם
יכול להתבונן
  
7:31 איכותו של הפחד,
הפחד הכללי,
  
7:38 לא הפחד המסוים,
 
7:46 להתבונן בטבעו של הפחד,
 
7:53 המבנה של הפחד,
 
7:56 לא ללכת לאיבוד בפרטים
או בצורה מסוימת של פחד
  
8:06 בגלל שמתי שאנו מבינים
את טבעו ואת המבנה של הפחד
  
8:10  
 
8:16 אז אנו יכולים ליישם
את ההבנה הזאת
  
8:22 או לבוא עם ההבנה הזאת
 
8:26 או לגשת עם ההבנה הזאת,
לפחד מסוים.
  
8:31 האדם יכול להיות פוחד מהחושך,
פיזית,
  
8:37 או האדם יכול להיות פוחד
מאישתו או מבעלה
  
8:44 או מה הציבור יגיד
או חושב או עושה
  
8:51 או, האדם יכול להיות פוחד
מתחושת הבדידות הזאת
  
9:02 או הריקנות
של החיים
  
9:10 השיעמום של קיום חסר משמעות
שהאדם מנהל
  
9:21 או שהאדם מפחד מהעתיד
 
9:26 המחר, חוסר הוודאות, חוסר
הביטחון,
  
9:34 הפצצה
 
9:38 או שהאדם יכול להיות
פוחד מהמוות שלו
  
9:45 סוף החיים שלו
 
9:51 אז ישנם כמה סוגים של פחד
 
9:56 נוירוטי וגם שפוי,
פחדים רציונליים
  
10:07 אם פחד יכול אי פעם
להיות רציונלי או שפוי
  
10:11 אבל רובנו כנראה
 
10:16 יש לנו פחד נוירוטי
 
10:20 או שניהם, העבר,
 
10:24 פחד מהיום, וממחר
 
10:30 הדברים שהאדם עשה
בעברו
  
10:37 או מחלה שהייתה לאדם בעבר
עם כל הכאב שבה
  
10:42  
 
10:44 וייסורים וחוסר רצון שזה יחזור
 
10:47 והאדם מפחד מזה,
מחר
  
10:53 האדם מפחד מהזמן,
להזדקן
  
11:00  
 
11:02 להיעשות סניליים
תלויים באחר
  
11:06  
 
11:11 אז יש פחד של זמן
 
11:23 של עבר ושל עתיד
 
11:35 והפחד הזה מבדידות,
ממוות
  
11:41 מדעת הציבור,
מ-אי נהנתנות
  
11:47 מחוסר יכולת להצליח
 
11:51 מחוסר יכולת לממש
 
11:54 לא להיעשות למישהו בעולם
הטיפשי הזה, וכולי
  
12:02 וישנם מלא פחדים
 
12:09 לא רק פחדים מודעים
 
12:16 פחד שהאדם מודע לו
 
12:20 אלא גם יש פחדים עמוק בפנים
 
12:26 בלתי גלויים, שלא נחקרו
 
12:31 במעמקים של המיינד של האדם
 
12:42 אז השאלה היא,
 
12:45 לא רק איך להתמודד עם
הפחדים המודעים
  
12:53 אלא גם אלה שחבוים
 
12:58 הפחד מהזמן
 
13:06 כלומר אתמול, מהדברים
שהוא עשה אתמול
  
13:14  
 
13:21 החזרתיות של האומללות הזאת
מהמחר
  
13:25 האי-וודאות
החוסר ביטחון
  
13:31 גם פסיכולוגית וגם פיזית
 
13:42 וישנם הפחדים של
הבדידות הגדולה
  
13:54 והבריחה מהבדידות הזאת
 
14:00 לבטח הפחד היא תנועה
אל מחוץ ל"מה שיש"
  
14:18 הבריחה ההימנעות
 
14:25 מה"יש"
 
14:29 התנועה, הבריחה
מביאה לכדי פחד
  
14:37 כלומר, כאשר ישנה
השוואה מכל צורה שהיא
  
14:41  
 
14:49 היא יוצרת פחד
 
15:00 משווה עצמו עם האחר
 
15:04 שאתה חושב שהוא גדול יותר
חכם יותר, מכובד יותר, וכולי
  
15:12 וההשוואה של מה שאתה עכשיו
לבין מה שאתה צריך להיות
  
15:24 אז פחד היא תנועה אל מחוץ
לעובדתי - ה"יש"
  
15:32 התנועה, לא האובייקט שאתה
בורח ממנו
  
15:43 והפחד מגיע דרך השוואה
 
15:57 וישנו הפחד
 
16:02 חבוי עמוק בתוך האדם
 
16:06 שהאדם לא מודע לו
 
16:09 אז הבעיות הללו
כל כך סבוכות
  
16:17 ואף אחת מהבעיות של הפחד
לא ניתן לפתור בעזרת כוח הרצון
  
16:28 להגיד לעצמך
אני לא אפחד
  
16:33 והפעולה של הרצון היא חסרת משמעות
 
16:37 אני מקווה שאתם איתי
 
16:43 זה לא משחק שאני
משחק איתכם
  
16:48 וגם אתם לא משחקים
משחק איתי
  
16:53 אנחנו שוקלים בעיות
מאוד רציניות
  
17:02 ולכן אתם צריכים לתת
תשומת לב לזה
  
17:07 ואתם לא יכולים לתת תשומת לב
אם אתם מפרשים או מתרגמים
  
17:11  
 
17:14 או משווים מה שנאמר עם מה
שאתם כבר יודעים
  
17:20 אתם חייבים להקשיב
 
17:23 ואמנות ההקשבה היא משהו
שהאדם צריך ללמוד
  
17:34 כי האדם לא מקשיב כלל
 
17:38 הוא כל הזמן משווה,
מעריך,
  
17:41 שופט, מכחיש
 
17:47 לכן אתם מונעים מעצמכם
הקשבה בפועל
  
17:56 להקשיב כל כך בשלמות לאחר
 
18:02 אומר שאתה צריך לתת
את תשומת הלב המלאה
  
18:07 זה לא אומר שאתה מסכים
או לא מסכים
  
18:11 כי אין הסכמה או אי-הסכמה
 
18:14 כאשר אנו מגלים יחד
 
18:18 רק שהמיקרוסקופ שדרכו
אתם מסתכלים
  
18:26 יכול להיות מטושטש
יכול להיות לא נקי
  
18:34 אז אם יש לכם כלי מדויק
 
18:40 אז מה שתראו זה מה
שאחר יראה גם
  
18:48 לכן אין שאלה כלל
 
18:51 של הסכמה או אי-הסכמה
או הכחשה
  
19:00 אז אנו מנסים לבחון
 
19:05 את כל השאלה של הפחד
 
19:08 אז אתם תצטרכו לתת
את מלוא תשומת הלב, אלה החיים שלכם
  
19:14 בגלל שהפחד משתק את המיינד
 
19:18 גורם לו להיות לא רגיש,
קהה
  
19:22 איך מיינד שהוא בפחד,
יוכל לאהוב?
  
19:28 מיינד שתלוי, מה הוא יכול לדעת
על שמחה, חוץ מפחד?
  
19:30 אז
 
19:47 ישנם פחדים מודעים וחבוים
 
19:54 איך אתם...קודם כל חקירה
 
19:57 איך תחשפו את הפחדים החבוים?
 
20:02 וכאשר תחשפו אותם
 
20:05 איך תוכלו להשתחרר מהם
 
20:07 איך המיינד יוכל להשתחרר מהם?
זוהי שאלה מספר אחת
  
20:13 בבקשה תעקבו
 
20:23 אתם בעצמכם עושים זאת
 
20:26 אתם בעצמכם מתבוננים בזה
 
20:29 והדובר רק מעיר (מצביע)
 
20:39 איך זה קורה שהפחדים החבוים
נפתחים
  
20:42  
 
20:48 נחשפים?
 
20:51 האדם יכול לדעת על
הפחדים המודעים
  
20:58 ואיך להתמודד עימם
יבוא בקרוב
  
21:03 אבל ישנם פחדים חבוים
 
21:06 אולי חשוב יותר בהרבה
 
21:09 אז איך להתמודד עימם
 
21:13 איך תחשפו אותם?
 
21:15 התרשו לי להוריד את המעיל?
לא אכפת לכם?
  
21:19  
 
21:21 אז אנו שוקלים,
 
21:26 איך השכבות העמוקות של הפחד
יוכלו להיחשף
  
21:34  
 
21:38 האם הם יוכלו להיחשף
דרך אנליזה (ניתוח)
  
21:47 לנתח אותם,
לראות מהן הסיבות להן
  
21:53 האם הניתוח ישחרר את
המיינד מהפחד,
  
22:03 לא פחד נוירוטי מסוים
 
22:06 אלא הפחד בשלמותו, כל
המבנה של הפחד - ניתוח?
  
22:11  
 
22:17 בניתוח ישנו לא רק זמן
 
22:23 זה לוקח ימים רבים מאוד, שנים
כל חייו של אדם
  
22:28 ובסוף של כל זה אולי
מה שתבין יהיה ממש קצת...
  
22:31 ...ואתה כבר עם רגל אחת בקבר
 
22:36 וגם בניתוח יש את המנתח
 
22:44 מי הוא המנתח?
האם זה איש המקצוע,
  
22:48  
 
22:52 המומחה,
שיש לו תואר
  
22:59 הולך לנתח את הפחדים
העמוקים והחבויים?
  
23:07 וזה גם יקח זמן
 
23:14 ולכן גם את כספכם
 
23:21 אז ניתוח מרמז על מנתח
שהוא המנהל
  
23:33 שהוא תוצאה של צורות
רבות של התנייה
  
23:41 והוא הולך לנתח
 
23:46 הפחד שהוא עצמו יצר
 
23:51 נכון?
 
23:53 אני מקווה שאתם איתי
 
23:58 כי הכוונה שלנו היא
 
24:04 שכשאתם תעזבו את האולם
החמים הזה
  
24:10 כבר לא יהיה בכם שום
צורה של פחד
  
24:18 זה יכול להיעשות
 
24:24 ואתם תדעו חיים מסוג אחר לגמרי
 
24:30 אתם תדעו מהי שמחה עצומה
 
24:39 מיינד שהוא לגמרי חופשי
 
24:40 מהדבר הנורא הזה שנקרא פחד
 
24:53 ועל מנת להשתחרר מזה
 
24:58 אנו צריכים ללכת יחד
 
25:02 אתם הולכים לעבוד קשה
לא פחות מהדובר
  
25:14 אז ניתוח מרמז על זמן ועל מנתח
 
25:24 בבקשה תראו את האמת שבזה
 
25:27 לא הדעה שלכם מנוגדת
לדעתו של הדובר
  
25:30 או של מישהו אחר
או ידע
  
25:33 תראו את האמת בזה,
שזה לוקח זמן
  
25:45 והמרווח בין הדבר שאתם
מנתחים אותו
  
25:51 והסוף של הניתוח, ידרוש זמן
ולכן
  
25:55  
 
25:59 הרבה גורמים שיתנו לניתוח
מסלול שונה לגמרי
  
26:02 המנתח הוא חלק אחד מיני רבים
 
26:07 שהם מרכיבים את ה"אני", האגו
 
26:15 אז הוא נהפך למנתח
 
26:19 לוקח על עצמו סמכות של המנתח
 
26:24 והניתוח שלו צריך להיות מלא
בכל פעם
  
26:30 אחרת מה התועלת של הניתוח כלל?
 
26:38 אז ניתוח, שמרמז על זמן וחלוקה
 
26:43 הוא לא הסוף של הפחד
 
26:49 האם זה מובן משהו?
 
26:56 על מנת לראות זאת אומר
שאתם לגמרי שמתם בצד
  
26:59  
 
27:04 את כל הרעיון של שינוי הדרגתי
 
27:13 כי גורם השינוי הוא
 
27:18 אחד הסיבות לפחד
 
27:28 האם כולכם מהופנטים?
 
27:38 בגללי, בגלל הדובר,
זה דבר מאוד חשוב,
  
27:42 לכן הוא מרגיש מאוד חזק
 
27:46 לכן הוא מדבר באינטנסיביות,
הוא לא עושה תעמולה
  
27:48  
 
27:53 אין פה שום דבר שתוכלו
להצטרף אליו
  
27:56 ושום דבר להאמין בו
 
28:04 אלא רק להתבונן
וללמוד
  
28:11 ולהיות חופשי
מהפחד הזה
  
28:15 אז ניתוח היא לא הדרך
 
28:20 אתם מבינים מה זה אומר
 
28:21 כאשר אתם רואים את
האמת שבזה?
  
28:35 זה אומר שאתם לא חושבים
במונחים של המנתח
  
28:47 שהולך לבחון,
שהולך לנתח,
  
28:51 שהולך לשפוט, להעריך
 
28:58 לכן המיינד חופשי מהמעמסה
הזאת שנקראת ניתוח
  
29:05 לכן הוא מסוגל להתבונן ישירות
 
29:18 ו...
 
29:29 אם הניתוח היא לא הדרך
ולכן שגויה
  
29:38 איך אתם תתבוננו בפחד?
 
29:43 איך תביאו לפני השטח
את כל המבנה
  
29:52 של החלקים החבוים
של הפחד?
  
29:55 דרך חלומות?
 
30:03 החלומות הם המשך של שעות
העירות, דרך השינה
  
30:10 הלא כן?
 
30:15 אתם עוקבים אחרי
כל זה?
  
30:21 אני לא יודע
אם ראיתם
  
30:23 שבחלומות ישנה תמיד פעולה
 
30:26 עושים משהו,
או שמשהו קורה
  
30:31 שזה אותו דבר כמו
בשעות הערות
  
30:36 המשך של שעות העירות
 
30:43 כאשר ישנה שינה,
דרך החלומות
  
30:46 זה עדיין חלק מכל התנועה
 
30:52 אז
 
30:54 לחלומות אין ערך
 
31:01 אתם מקבלים את כל זה?
 
31:03 גדול, אני מקווה...
 
31:05 אני בטוח שלא
אבל לא משנה
  
31:13 כי אתם מבינים
מה קורה,
  
31:16 אנחנו עושים אלימינציה לדברים
שהתרגלתם אליהם
  
31:25 אנליזה, חלומות, רצון,
 
31:33 זמן,
 
31:38 אנחנו עושים להם
אלימינציה על מנת
  
31:41 שהמיינד יעשה רגיש
בצורה יוצאת דופן
  
31:53 ודרך האלימינציה
 
31:56 הוא נעשה לא רק רגיש
אלא
  
32:01 אינטליגנטי
 
32:07 עכשיו עם הרגישות
והאינטליגנציה
  
32:11 אנחנו הולכים להתבונן
בפחד. נכון?
  
32:18 אנחנו הולכים ביחד?
 
32:24 אתם יודעים זה כיף גדול,
אם אתם באמת נכנסים לזה
  
32:31 בגלל שכאשר אתם מפנים
גב
  
32:35 לכל המבנה החברתי
שבו הזמן,
  
32:39 הניתוח, הרצון הם בפעולה
 
32:53 אז מהו פחד?
 
33:01 מהו פחד,
איך הוא נוצר?
  
33:09 פחד הינו תמיד ביחס למשהו,
 
33:14 הוא לא מתקיים לבדו
 
33:19 ביחס למשהו שהוא קבוע
 
33:24 לדבר אחר שהוא גם קבוע
 
33:32 נכון?
 
33:38 ישנו פחד ממה שקרה אתמול,
 
33:44 החזרה של זה מחר,
 
33:49 בין אם זה כאב או
צורה אחרת
  
33:54 תמיד ישנה נקודה קבועה שממנה
היחסים קורים.
  
34:11 אנחנו נכנס לזה, עוד מעט,
עוד דקה.
  
34:14 אז כמו שאמרנו,
 
34:16 פחד קיים רק ביחס
למשהו אחר,
  
34:23 אחרת אין פחד
 
34:31 ביחס לעבר
 
34:34 הזיכרון של כאב עבר
וחוסר רצון
  
34:42 להישנות של הכאב הזה
מחר או היום
  
34:52 ביחס למשהו שקרה
 
35:00 אז מהו פחד?
 
35:03 אתמול היה לכם כאב
 
35:09 זה ברור, זה היה.
 
35:13 או שישנה תקווה לגבי מחר
שיכולה לא להתממש
  
35:21 אז ישנו פחד מאתמול
 
35:26 ישנו פחד ממחר
 
35:29 איך הפחד הזה נוצר?
 
35:37 אתם שואלים את השאלה לא אני
 
35:42 אז אתם עובדים קשה.
 
35:50 היה לי כאב אתמול, ברור
 
35:56 והזיכרון שלו קיים
 
35:59 ו...
 
36:07 אני לא רוצה את זה
שוב מחר
  
36:11 איך הפחד נכנס כאן?
 
36:17 חושבים על הכאב של אתמול,
חושבים,
  
36:27 הזיכרון של כאב האתמול
 
36:34 מקרין את הפחד לעתיד
 
36:37 שהכאב יחזור מחר
 
36:39 אז מחשבה מביאה לפחד
נכון?
  
36:46 לא? אתם עוקבים?
 
36:57 מחשבה מביאה לפחד,
מולידה פחד,
  
37:01 והמחשבה גם מטפחת הנאה.
 
37:07 על מנת להבין פחד אתם חייבים
גם להבין את ההנאה
  
37:14 כי הם קשורים זה בזה,
 
37:17 בלי הבנת האחד, אתם לא
יכולים להבין את השני
  
37:21 שזה, אתם לא יכולים לומר
 
37:22 "אני חייב שיהיה לי רק הנאה
ולא פחד"
  
37:28 כי הפחד הוא צידו השני של
המטבע שצידו הראשון הוא הנאה
  
37:34  
 
37:41 נכון? אנחנו ביחד?
 
37:48 אז הייתה הנאה אתמול
 
37:51 מינית או סוג אחר של הנאה
 
37:55 אתם חושבים על זה, התדמית,
לועסת מבשרה של ההנאה
  
38:00  
 
38:05 כלומר חושבת על זה
 
38:12 ויכול להיות שמחר
לא יהיה לכם את זה
  
38:17 אז המחשבה
 
38:21 מולידה פחד.
 
38:27 אני חושב שזה ברור
למדי, הלא כן?
  
38:33 אז המחשבה לא רק
מתחזקת את ההנאה
  
38:41 היא גם מטפחת את הפחד
 
38:50 והמחשבה הפרידה עצמה כמנתח,
 
38:58 והדבר שצריך לנתחו הוא גם
חלק מהמחשבה.
  
39:06 אז היא עושה תעלולים על עצמה
 
39:16 אז השאלה היא
 
39:23 אם המחשבה עושה את כל זה
 
39:30 המחשבה שמסרבת לבחון
את הפחדים
  
39:36 הלא מודעים
 
39:41 המחשבה שבנתה את המנתח
 
39:44 נפרד מהדבר שצריך לנתחו
 
39:49 מחשבה שהכניסה זמן
 
39:59 כאמצעי לבריחה מהפחד,
אבל למעשה מתחזקים את הפחד
  
40:09 והמחשבה גם מזינה את ההנאה
 
40:16 שאין לה שום קשר עם שמחה
 
40:23 כי השמחה היא לא התוצר
של המחשבה
  
40:34 היא לא הנאה.
 
40:38 אתם יכולים לפתח הנאה
 
40:41 אתם יכולים לחשוב עליה
בלי סוף
  
40:47 ולהפיק מזה הנאה גדולה
 
40:50 אבל אתם לא תוכלו לעשות
זאת עם השמחה
  
40:54 ברגע שתעשו את זה,
היא נעלמת.
  
40:57 זה נעשה משהו שממנו
אתם מפיקים הנאה
  
41:00 ולפיכך משהו שאתם
פוחדים לאבד.
  
41:07 אז המחשבה אחראית גם
להנאה, כאב, פחד.
  
41:14  
 
41:24 והמחשבה גם פוחדת
מלהיות לגמרי בודדה.
  
41:35 המחשבה כבר גינתה את זה,
 
41:42 אז המחשבה ממציאה דרך מילוט
מהבדידות הזאת
  
41:47 דרך כל הצורות של הבידור
הדתי
  
41:52 או משהו תרבותי או אחר
 
42:00 החיפוש האינסופי אחר
 
42:06 תלות עמוקה ורחבה יותר
 
42:10 אז המחשבה אחראית
 
42:15 אז מה על האדם לעשות?
 
42:19 אתם מבינים את כל זה,
אני מקווה.
  
42:23 מה על האדם לעשות כאשר
הוא מבין שהמחשבה,
  
42:33 שהיא התגובה של הזיכרון
 
42:37 לכל אתגר, קטן או גדול
 
42:46 שמתחזקת גם את ההנאה
וגם את הפחד
  
42:52 כל אלה הם עובדות,
לא המצאה של הדובר
  
42:59 או הפילוסופיה המוזרה שלו,
או התיאוריה
  
43:04 אלה הם עובדות חיים אבסולוטיות
וניתן לראות אותם
  
43:13 אז השאלה הבאה היא
מה על האדם לעשות
  
43:19 ישנה מחשבה
 
43:23 לא תוכלו להרוג אותה
 
43:29 לא תוכלו להשמיד אותה
 
43:34 לא תוכלו לומר
"ובכן, אני אשכח מזה"
  
43:40 לא תוכלו להתנגד לה
 
43:44 אם אתם מתנגדים זו
צורה אחרת של מחשבה
  
44:05 מחשבה היא התגובה
של הזיכרון
  
44:10 ואתם זקוקים לזיכרון
הזה כדי לתפקד ביומיום
  
44:16 ללכת למשרד,
ללכת הביתה,
  
44:19 להיות מסוגלים לדבר
 
44:25 הזיכרון הוא בית האחסון
של הידע הטכנולוגי שלכם
  
44:34 אז אתם זקוקים לזיכרון,
לגמרי.
  
44:40 וגם אתם רואים כיצד
הזיכרון מתחזק את הפחד
  
44:50 דרך המחשבה, שהייתה לי
הנאה אתמול
  
44:53  
 
44:56 רואים את היופי של השקיעה
 
45:03 ואתם רוצים זאת שוב,
אותה החוויה,
  
45:08 או דרך סם
או דרך
  
45:11  
 
45:14 הולכים לנקודה המסוימת הזאת
להסתכל באור הנפלא הזה
  
45:18 וכשזה לא קורה ישנו כאב
 
45:21 אכזבה,
תסכול.
  
45:24 אז המחשבה
 
45:29 אתם זקוקים לזיכרון
עם כל הטוהר
  
45:30 ובהירות המחשבה
בכיוון אחד,
  
45:42 טכנולוגי,
לתפקד יום יום
  
45:50 להרוויח כסף וכולי.
 
45:53 וגם אתם רואים ישנה
העובדה
  
46:01 שהמחשבה גם מולידה פחד
 
46:09 אז מה על האדם לעשות?
 
46:16 מה על המיינד לעשות?
 
46:20 אתם הבנתם את השאלה?
 
46:23 זה ברור?
 
46:26 אתם שואלים את עצמכם
את השאלה הזאת
  
46:28 אני לא שואל אתכם
את השאלה
  
46:36 אם אתם מקבלים את השאלה שלי
השאלה של הדובר
  
46:40 אז זאת לא השאלה שלכם.
 
46:45 אם זו השאלה שלכם
 
46:50 שהיא חייבת להיות
 
46:52 לאחר החקירה הזאת
 
46:57 אם היא לא, אתם ישנים.
 
47:00 אם היא שלכם אז איך
תענו עליה?
  
47:09 איך תענו על השאלה הזו,
 
47:12 אחרי שעברנו
 
47:17 על העובדות השונות
של הניתוח, של הזמן
  
47:25 של הבריחה,
של התלות,
  
47:36 רואים שרגע מחוץ ל"מה שיש"
הוא פחד.
  
47:45 התנועה עצמה היא פחד.
 
47:50 אחרי התבוננות בכל זה.
 
47:54 רואים את האמת של כל זה,
לא דעה,
  
47:57  
 
47:59 לא השיפוט הרגיל,
 
48:08 מהי התשובה לשאלה הזו...
 
48:16 שהמחשבה חייבת לתפקד
מאוד ביעילות
  
48:23 בשפיות
 
48:27 ועם זאת המחשבה עצמה
נהפכת לסכנה
  
48:33 כי היא מולידה פחד.
 
48:40 אז לפני שאתם עונים
על השאלה
  
48:43 מהו מצבו של המיינד
 
48:47 שעבר על כל זה?
 
48:54 אתם מבינים מה אני אומר?
 
48:55 מהו מצבה של ההבנה
של המיינד.
  
49:02 המיינד שבחן...
 
49:05 את כל הצורות השונות
שנחשפו
  
49:10 שהוסברו או נצפו
 
49:14 מהי האיכות של המיינד עכשיו,
 
49:19 כי על האיכות הזאת אנחנו
הולכים לענות
  
49:31 אם לא יצאתם למסע...
 
49:35 אין לכם תשובה
 
49:39 אבל אם אתם באמת
יצאתם למסע, צעד אחר צעד
  
49:43 ונכנסתם לעומקם של כל
הדברים שדנו בהם,
  
49:50 אז המיינד, אתם תראו,
 
49:52 נהפך לאינטליגנטי בצורה
בלתי רגילה, חי, רגיש,
  
49:57 כי הוא זרק את כל מטען
שהוא צבר.
  
50:01  
 
50:10 אז השאלה היא,
 
50:19 איך אתם מתבוננים בכל
התהליך של החשיבה?
  
50:31 האם ישנו מרכז שממנו
אתם חושבים?
  
50:36 תקשיבו לזה,
בבקשה.
  
50:44 המרכז הוא המנהל
האחד ששופט,
  
50:49 מעריך, מגנה,
מצדיק
  
50:55 האם אתם עדיין חושבים
מהמרכז הזה?
  
51:02 או...
 
51:07 שאין מרכז שממנו
חושבים כלל,
  
51:11 אבל אתם חושבים.
נכון?
  
51:15 אתם רואים את ההבדל?
 
51:19 האם זה נעשה יותר מידי?
 
51:24 בבקשה תאמרו לי
 
51:28 לא?
 
51:32 אני מופתע
 
51:37 אתם הקשבתם ותו לא,
לצערי
  
51:42 תראו רבותיי
 
51:45 המחשבה יצרה מרכז
כ - "אני"
  
51:55 אני, הדעות שלי, המדינה שלי,
האלוהים שלי,
  
51:59 הניסיון שלי,
הבית שלי, הריהוט שלי
  
52:02 האישה שלי, הילדים שלי,
אתם יודעים, אני, אני, אני.
  
52:08 זהו המרכז שממנו אתם
פועלים, חושבים.
  
52:16 המרכז הזה מפלג,
 
52:22 ובגלל המרכז הזה
והפילוג הזה,
  
52:26 חייב להיות קונפליקט,
ברור.
  
52:30 כאשר זאת הדעה שלכם נגד
דעתו של מישהו אחר,
  
52:34 המדינה שלי, וכל זה - פילוג
 
52:39 כלומר, המרכז כל הזמן מפלג.
 
52:45 ואם אתם חושבים מהמרכז הזה
 
52:49 ומתבוננים מהמרכז הזה,
פחד,
  
52:56 אתם עדיין לכודים בפחד,
 
53:02 בגלל שהמרכז הפריד עצמו
 
53:06 מהדבר הזה שנקרא פחד
 
53:10 ולכן הוא אומר,
"אני חייב להיפטר מזה,
  
53:13 אני חייב לנתח את זה, אני
חייב להתגבר, להתנגד, וכולי
  
53:14  
 
53:19 אז אתם מחזקים את הפחד
 
53:26 אז האם אתם יכולים להתבונן,
האם המיינד יכול להתבונן בפחד
  
53:35 שנכנס לזה עוד קצת - בלי המרכז?
 
53:37  
 
53:39 התוכל להתבונן בפחד מבלי
לתת לו שם,
  
53:44 כי ברגע שאתם אומרים - פחד
זה כבר בעבר
  
53:52 כי אתם נתתם לו שם.
 
53:56 אתם מקשיבים לזה?
 
54:02 ברגע שאתם נותנים שם למשהו,
האם אתם לא מחלקים אותו?
  
54:09 הלבן והשחור
 
54:10 והחום והקומוניסט - לא?
 
54:20 ואז הפילוג הזה עצמו הוא
צורה של התנגדות
  
54:29 קונפליקט ופחד.
 
54:33 אז השאלה היא:
להתבונן...
  
54:35 בלי המרכז,
 
54:42 ולא לתת שם לדבר הזה שנקרא
פחד בזמן שהוא עולה
  
54:48 כל זה דורש משמעת עצומה.
 
54:58 אתם יודעים, המילה משמעת
משמעותה ללמוד
  
55:05 ללמוד ממישהו
 
55:13 אתם אינכם למדים מהדובר
 
55:15 אתם למדים מעצמכם
 
55:18 ולהתבונן בכל זה מאוד מקרוב,
עם דאגה
  
55:29 שאומר עם חיבה ותשומת לב
 
55:35 אז המיינד מסתכל בלי הפילוג
שהוא המרכז
  
55:41 שלזה הוא התרגל.
 
55:46 לכן ישנו הסוף של הפחד,
 
55:50 גם החבוי וגם הגלוי
 
55:57 אם לא עשיתם זאת הערב,
 
56:00 אל תקחו את זה הביתה
ותחשבו על זה
  
56:08 אמת היא משהו שאתם
צריכים לראות במיידי.
  
56:18 ועל מנת לראות משהו
בצלילות ובמיידיות,
  
56:22 עליכם לתת את ליבכם
ואת המיינד שלכם
  
56:24 ואת כל הוייתכם.