Krishnamurti Subtitles

What is meditation?

San Diego - 9 April 1970

Public Talk 40:15 הלכנו לדבר יחד הערב...
 
0:24 מהי מדיטציה?
 
0:29 אך לפני שנכנס לזה,
 
0:34 שזוהי בעיה פנימית סבוכה למדי,
 
0:42 אנו חייבים, נראה לי,
 
0:49 להיות ברורים, מה אנו מחפשים.
 
0:56 אנו תמיד מחפשים משהו, במיוחד
 
1:02 אלה שהם עם נטיה לדת,
 
1:11 ואפילו המדען,
 
1:14 חיפוש אחר משהו נהפך
לבעיה - חיפוש.
  
1:20 מה אנו מחפשים?
 
1:25 אני חושב שזה צריך
להיות מובן
  
1:33 בבהירות רבה, לפני
שנכנס לזה,
  
1:39 אל מהי מדיטציה ולמה
על האדם למדוט בכלל.
  
1:43  
 
1:53 ומהי התועלת במדיטציה,
 
1:59 לאן זה לוקח אתכם?
 
2:03 לפני שנלך לשם, אנחנו
צריכים להיות ברורים
  
2:08  
 
2:10 מהו הדבר שאנו מחפשים,
כל אחד מאיתנו.
  
2:12  
 
2:18 והמילה חיפוש, רדיפה, שאיפה,
 
2:26 רומז, הלא כן, שאנו כבר
 
2:30 יודעים פחות או יותר
מה אנו מחפשים.
  
2:40 כאשר אנו אומרים שאנו
מחפשים אמת
  
2:44 או מחפשים את אלוהים,
אם אנו נוטים לדת,
  
2:49 או שאנו מחפשים חיים
מושלמים וכך הלאה
  
2:56 חייב כבר להיות במיינד
שלנו - דפוס
  
3:03 או תדמית, או רעיון
לגבי מהותו.
  
3:13 ועל מנת למצוא דבר זה
אנו כבר חייבים להכיר
  
3:20 את קווי המתאר, את הצבע,
את החומר ממנו עשוי אותו דבר.
  
3:27 אז בחיפוש, הלא מרומז במילה הזו,
 
3:32  
 
3:38 שאיבדנו משהו ואנו הולכים
למצוא אותו.
  
3:43 וכאשר אנו מוצאים אותו,
עלינו להיות מסוגלים לזהות אותו,
  
3:50 שזה אומר שכבר הכרת אותו
 
3:55 כל מה שעליך לעשות
זה לחפש.
  
4:08 ולכן, הדבר הראשון שצריך
להבין זה - לא לחפש,
  
4:17 כי מה שאתה מחפש נקבע מראש
 
4:21 מה אתה מבקש
 
4:24 אם אתה עצוב, בודד,
בייאוש,
  
4:28 אתה תחפש, תקווה, חברה,
 
4:34 משהו שיחזיק אותך,
ואתה תמצא את זה, באופן בלתי נמנע.
  
4:45 אז במדיטציה,
 
4:51 כל צורה של חיפוש חייבת
להסתיים.
  
5:07 ואמרנו כשנפגשנו כאן בפעם
האחרונה
  
5:13 שעל האדם להניח את היסודות,
 
5:19 היסודות של סדר,
שהוא יושר,
  
5:26 לא מכובדות.
 
5:31 המוסר החברתי הוא -
ללא מוסר כלל,
  
5:40 אך מוסר, סדר, מעלה
שבאים
  
5:45 מתוך הבנת האי-סדר,
 
5:50 זה דבר אחר לגמרי.
 
5:53 ואמרנו, אי-סדר חייב
להתקיים ככל
  
5:58 שישנו קונפליקט, גם מבחוץ
וגם מבפנים.
  
6:05 ולהביא לכדי סדר זה
להבין אי-סדר.
  
6:13 ולכן, סדר הוא לא לפי
תוכנית משורטטת
  
6:22 לפי סמכות כלשהי
 
6:26 או החוויה המסוימת שלך.
 
6:38 וכיצד הסדר הזה בא לידי ביטוי
חייב להיות כמובן
  
6:41  
 
6:46 ללא מאמץ,
כי מאמץ מעוות.
  
6:52 אנו מתקשרים אחד עם השני?
 
6:55 בגלל שאנו מדברים על משהו
מאוד, מאוד קשה,
  
6:58 איך להביא לסדר בלי שליטה
 
7:03 והסדר הזה יכול להתקיים
אך ורק כאשר אנו מבינים אי-סדר
  
7:09 המקור, איך האי-סדר הזה
בא אל העולם,
  
7:14 שזה קונפליקט, שהוא בתוך
עצמנו, כדי להבין זאת,
  
7:19 לא להתגבר עליו,
לא לחנוק אותו,
  
7:22 לא לדכא אותו,
אלא להתבונן בו.
  
7:24  
 
7:27 ועל מנת להתבונן בלי שום
עיוות, בלי שום בחירה,
  
7:31 בלי איזשהו דחף כפייתי מכוון
 
7:39 זאת משימה די מפרכת.
 
7:45 לכן סדר,
שהוא מעלה,
  
7:51 בא לידי ביטוי
ללא מאמץ כלשהו
  
7:56 כאשר ישנה ההבנה
של האי-סדר.
  
8:03 ושליטה רומזת על או דיכוי
 
8:12 או דחייה, ניפוי,
 
8:19 ופילוג בין השולט
 
8:23 לבין הדבר שעליו
להשתלט עליו,
  
8:27 ולכן קונפליקט.
 
8:33 אז אם האדם מבין את
כל העסק הזה,
  
8:38 שליטה ובחירה מגיעים
לסופם המוחלט.
  
8:44 כפי שאנו הסברנו,
שליטה רומזת על פילוג,
  
8:49 על ידי זה ששולט וזה שנשלט
 
8:56 ובתוך הפילוג הזה ישנו קונפליקט,
 
9:00 ישנו עיוות.
 
9:03 וכאשר אתם באמת מבינים זאת,
 
9:07 שהשולט הוא הנשלט,
 
9:11 אז הקונפליקט והשליטה בכל
צורותיהם מגיעים לסופם.
  
9:19 שזה סופו של הפילוג
 
9:25 ולכן הבנה,
 
9:33 כאשר ישנה הבנה של ה"יש",
 
9:36 אז אין שום צורך בשליטה.
 
9:43 אז ישנם השני הדברים
ההכרחיים הללו
  
9:47 שחייבים להיות מובנים במלואם,
 
9:52 אם עלינו להיכנס לשאלה של
מהי מדיטציה -
  
9:57 סדר, אם ההבנה
 
10:01 של מהו אי-סדר,
 
10:05 ושליטה, על כל המשתמע מכך,
עם הדואליות שלה,
  
10:12 סותר
סתירה.
  
10:17 וכמו שהסברנו באותו יום,
 
10:23 הצופה הוא הנצפה,
 
10:29 האדם שהוא כועס ומנסה
להיפטר מהכעס,
  
10:33 הוא הכעס עצמו. וכאשר הוא
מפלג עצמו מהכעס...
  
10:36  
 
10:40 או מהקנאה או מהייאוש או
מההשתוקקות לממש,
  
10:44 חייבת להיות סתירה
 
10:46 ולכן קונפליקט ולכן עיוות.
 
10:50 נכון?
 
10:56 אלה היסודות.
 
11:02 ובלי זה אתם לא באמת
תוכלו לדעת
  
11:04 מהי מדיטציה.
 
11:10 אל תשלו אל עצמכם
על ידי כל הספרים הללו
  
11:13 הם כותבים על מדיטציה
 
11:16 כל האנשים שבאים להגיד
לכם איך למדוט,
  
11:20 או הקבוצות שקמו
על מנת למדוט.
  
11:25 כי אתם רואים, אם אין
מעלה,
  
11:32 שזה סדר,
 
11:34 חייב להיות עיוות,
 
11:37 המיינד חייב לחיות בסתירה,
במאמץ.
  
11:43 ואיך מיינד כזה יוכל לדעת
או להיות ער
  
11:46 לכל המשמעות של מהי מדיטציה?
 
11:56 וכמו שאמרנו, על האדם גם,
לא שכלית,
  
12:01 אלא עם כל הממשות שלו
 
12:05 לבוא אל הדבר המוזר
הזה שנקרא אהבה,
  
12:11 ולכן אין פחד.
 
12:17 ללא אהבה - אתם יודעים
למה אנו מתכוונים במילה אהבה
  
12:25 אהבה שלא הוכתמה על ידי
העונג, הרצון העז,
  
12:31 הקינאה,
 
12:34 אהבה שאינה יודעת תחרות
 
12:40 שלא מפלגת
האהבה שלי והאהבה שלך.
  
12:48 זה חייב להיות.
 
12:52 כל זה הכרחי
 
12:59 בגלל שאז המיינד
 
13:03 כולל המוח, הרגשות,
 
13:08 הינם בהרמוניה מוחלטת,
חייבים להיות,
  
13:14 אחרת מדיטציה
נעשית להיפנוזה עצמית.
  
13:22 נכון?
 
13:24 אתם יודעים, רבותי - אל
תלכו לישון על זה.
  
13:33 כי כמו שאמרנו, אנחנו
מתקשים זה עם זה,
  
13:37 שזה אומר שאנו חולקים יחד,
 
13:41 אנחנו במסע יחד,
 
13:47 אתם לא נשארים מאחור
כדי שמישהו אחר יתקדם,
  
13:51 או שאנו הולכים יחד
או שבכלל לא,
  
13:57 שזה אומר שאתם חייבים
הייתם לעבוד במשך השבוע הזה,
  
14:04 מאוד קשה, על מנת לגלות
את הפעילויות של המיינד שלכם,
  
14:10 איך הוא פועל, הפעילות
של הריכוז העצמי שלכם,
  
14:18 ה"אני" וה-"לא אני",
 
14:21 אתם חייבים כבר להיות
בהיכרות עם עצמכם
  
14:25 וכל התעלולים שהמיינד
עושה על עצמו,
  
14:30 האשליות והתעתועים,
התדמית,
  
14:33 והדמיון שיש לאדם
 
14:40 והרעיונות הרומנטיים,
 
14:46 כי המיינד שמסוגל לסנטמינטליות
 
14:52 לא יכול לאהוב, כי הסנטימנט
מוליד אכזריות,
  
14:56  
 
15:00 בהמיות, אלימות, לא אהבה.
 
15:09 אז אם עשיתם זאת, ואני
מקווה לטובתכם,
  
15:15 לא בגללי,
לא בגלל הדובר,
  
15:20 אתם פחות או יותר ביססתם עמוקות
את הדבר הזה בעצמכם.
  
15:34 שזה מאוד מפרך, דורש,
 
15:40 משמעת פנימית עצומה,
משמעת היא למידה,
  
15:50 לא ללמוד מאחר,
 
15:54 אלא ללמוד על ידי התבוננות
במה שקורה בתוך עצמך.
  
16:02 וההתבוננות הזו לא
אפשרית
  
16:05 אם יש צורה כלשהי של
דעה קדומה, מסקנה,
  
16:09 נוסחה שלפיה אתם מתבוננים.
 
16:16 אם אתם מתבוננים לפי
איזה פסיכולוג,
  
16:20 אתם באמת לא מתבוננים בעצמכם,
 
16:22 אתם מתבוננים במה שהפסיכולוג אמר,
 
16:25 ודרך זה אתם מתבוננים.
 
16:31 ולכן אין הכרה-עצמית.
 
16:39 וזה רומז על מודעות.
 
16:48 אתם יודעים, ישנם הרבה
בתי ספר באסיה
  
16:55 ואני מאמין שהם מזדחלים
אט-אט למדינה הזו גם,
  
16:59 ששם מלמדים אתכם איך
להיות מודעים,
  
17:03 ואיך להיות בקשב.
 
17:10 עכשיו הדבר הראשון הוא,
אם תרשו לי להעיר,
  
17:13 אל תצטרפו לכלום,
 
17:17 אל תצטרפו לשום קבוצה,
 
17:20 שום ארגון
 
17:25 אני מקווה שאין כאן מישהו
 
17:28 שהוא ראש של ארגונים
(צחוק)
  
17:35 או מנהיגי קבוצות.
 
17:39 אל תצטרפו,
 
17:43 בגלל שאתם זקוקים
למיינד שמסוגל
  
17:47 לעמוד לגמרי לבד,
 
17:54 לא להיות עמוס בתעמולה
של אחרים
  
17:58 או ניסיונות של אחרים.
 
18:03 הארה לא באה דרך מנהיג,
 
18:08 דרך מנהיג,
 
18:14 היא באה דרך הבנה
 
18:16 של ה"יש",
שזה בתוך עצמכם,
  
18:21 לא בורחים מעצמכם.
 
18:24 אז אל תצטרפו, אם תרשו
לי להציע בכבוד רב,
  
18:29 אל תצטרפו לכלום,
 
18:35 במיוחד לא לסוג הדתי
 
18:41 שהם מבטיחים לכם נירוונה
או אלוהים תמורת חמש דולר,
  
18:50 או לתת לכם קמע כלשהו
 
18:56 בצורה של מילים -
אנחנו הולכים לדבר על זה מיד
  
19:03 כי המיינד חייב להבין בפועל
 
19:09 מה קורה בממד הפסיכולוגי
 
19:13 במימד שלו, ולכן הוא חייב
להיות מודע
  
19:18 למה שקורה, מודע בלי עיוות כלשהו,
 
19:22 בלי בחירה כלשהי, בלי סלידה,
מרירות,
  
19:24  
 
19:27 הסבר או הצדקה,
רק להתבונן.
  
19:30  
 
19:37 עכשיו אם זה הונח בשמחה,
בקלות, עם שמחה גדולה
  
19:44  
 
19:51 לא בכפייתיות אלא עם רוגע,
עם אושר,
  
19:54  
 
20:02 בלי שום תקווה להגיע למשהו,
 
20:08 כי אם אתם מקווים אתם מתרחקים
מייאוש,
  
20:16 לכן על האדם להבין את הייאוש,
 
20:19 לא לחפש תקווה.
 
20:28 ייאוש מגיע רק כאשר אין
הבנה של ה-"יש".
  
20:37 מתוך הייאוש יש לכם מרירות.
 
20:42 ובהבנה של "מה יש"
 
20:44 אין לא ייאוש ולא תקווה.
 
20:50 כל זה מבקש יותר מידי
מהמיינד האנושי, לא?
  
21:04 אם לא תשאלו על הבלתי אפשרי
 
21:10 אתם תפלו למלכודת של
מה שאפשרי.
  
21:16 וקל ליפול אליה,
 
21:22 על האדם לשאול את
החלק הארי של המיינד
  
21:27 המיינד צריך לשאול,
והלב,
  
21:33 הדרישה הגדולה ביותר,
 
21:39 אחרת אתם תמעדו אל הקל
ביותר, האפשרי
  
21:45  
 
21:48 הנוח.
 
21:56 עכשיו אנחנו עוד ביחד?
 
22:03 מילולית כנראה שכן, אבל המילה
היא לא הדבר אליו היא מצביעה
  
22:12 מה שעשינו זה לתאר.
 
22:15 התיאור הוא לא המתואר.
 
22:22 אז אם אתם יוצאים למסע
עם הדובר
  
22:28 אתם יוצאים למסע בפועל,
לא תיאורתית
  
22:36 לא כרעיון
אלא משהו,
  
22:41 שאתם בעצמכם מתבוננים
בו בפועל,
  
22:51 ולכן לא חווים.
 
22:57 ישנו הבדל בין להתבונן ולגלות
 
23:02 לעומת לחוות.
 
23:07 התרשו לי לגשת אל תוך זה?
 
23:15 אני לא יודע איך אתם
סובלים את זה.
  
23:18 (צחוק)
 
23:27 כי אתם רואים אלה
הם חייו של הדובר
  
23:33 ולכן הוא יכול להמשיך,
בלי סוף,
  
23:38 כי שם,
יש מעיין אינסופי.
  
23:45 אבל אתם, האחרים,
המאזין,
  
23:51 אם אתם לא עשיתם מסע
לעומקכם,
  
24:00 לא תהיה לזה משמעות גדולה
 
24:12 אז אנו שואלים,
מהי מדיטציה?
  
24:22 ולמה עלינו למדוט כלל,
 
24:26 מה כל ההתלהבות מהמילה הזאת?
 
24:31 כנראה לכמה מכם
או לרבים מכם
  
24:34 זוהי הפעם הראשונה שהם
שומעים את המילה הזאת.
  
24:39 או שכבר יש לכם קונספט
רעיון של זה
  
24:44 או שנזיר נודד כבר אמר לכם
 
24:50 מהודו, שאתם צריכים למדוט
 
24:53 ונותן לכם נוסחה.
 
24:56 ואתם, למרבה הצער
מתוך תעוות הבצע שלכם
  
25:04 וזוהי תעוות בצע ותו לא,
ללכת אחריו.
  
25:08  
 
25:12 כאן אנו לא מציעים לכם כלום
 
25:17 בבקשה תבינו זאת, כי כל נוסחה,
כל מתודה,
  
25:22  
 
25:30 כל שיטה, מהר מאד נעשית
לחזרתית ומכנית,
  
25:35 זה לא משנה מי נותן
לכם את הנוסחה.
  
25:45 אם אתם מתרגלים אותה,
אתם נהפכים למה שהנוסחה מציעה,
  
25:54 ומה שהשיטה מציעה
זאת לא אמת,
  
26:01 כי אמת זה דבר חי,
שיטה היא מכנית.
  
26:05  
 
26:11 ואם אתם מתרגלים
בתוך התרגול
  
26:14  
 
26:17 להתבונן בעצמכם, יש את
זה שמתרגל
  
26:20 ואת הדבר שצריך לתרגלו,
ולכן - פילוג,
  
26:23  
 
26:27 לכן קונפליקט, לכן עיוות,
לכן אי-סדר.
  
26:33 זה ברור?
 
26:35 לכן אל תקבלו אף שיטה
מאף אחד.
  
26:51 כן רבותי,
 
26:56 שזה אומר שאתם צריכים להתבונן
 
27:01 בלי שום תמיכה,
בלי שום עידוד.
  
27:08 להתבונן זה לגמרי שונה
מלגלות
  
27:14 שבו מעורב ניתוח.
 
27:20 נכון? בניתוח ישנו תמיד המנתח
 
27:22  
 
27:26 והדבר שיש לנתחו.
 
27:32 לגלות - צריכה להיות הישות
שמגלה,
  
27:40 אז כלומר, גילוי הינו שונה מהתבוננות
 
27:47 התבוננות היא למידה מתמשכת,
 
27:52 לא צבירה מתמשכת
 
27:57 אני מקווה שאתם רואים את
ההבדל.
  
28:00 למידה היא שונה מללמוד
על מנת לצבור
  
28:05 וממה שצברנו לפעול, או לחשוב.
 
28:16 כאשר בגילוי אתם צוברים
 
28:23 שם המיינד רוכש
 
28:30 ומכאן השגה,
מוסיף דברים וכך הלאה.
  
28:43 אז חקירה יכולה להיות הגיונית,
חייבת להיות הגיונית, שפויה, רציונלית
  
28:47  
 
28:53 אבל התבוננות היא שונה לגמרי
 
28:57 על מנת להתבונן בלי המתבונן.
אנו דיברנו על זה
  
29:00  
 
29:02 אני לא ילך לשם עכשיו,
כי לא יהיה זמן.
  
29:05 ואז כל השאלה של החוויה.
 
29:10 אני תוהה למה אנו רוצים חוויה?
 
29:18 האם אי פעם חשבתם על זה?
 
29:24 יש לנו אלפי חוויות כל הזמן,
 
29:29 שלהם אתה ער או לא ער
 
29:34 חוויות קורות.
 
29:38 אבל אנו רוצים חוויות
עמוקות ורחבות יותר - למה?
  
29:49 אתם כולכם לא רוצים
חוויות נפלאות?
  
29:55 מיסטיות, מיסתוריות,
משמעותיות, לא מהעולם הזה?
  
30:02 אלוהיות, רוחנית - אתם רוצים
אותם, לא? למה?
  
30:07  
 
30:14 האם זה בגלל שהחיים
שלכם כל כך זולים,
  
30:20 כל כך אומללים, כל כך קטנים,
כל כך מסכנים. לא?
  
30:29 ולכן אתם רוצים לשכוח
את אלה
  
30:33 ולנוע אל תוך מימד
אחר בכלל.
  
30:40 איך מיינד מסכן וקטן,
מודאג, מפוחד,
  
30:46 עסוק עם הרהיטים שלו,
עם הטבח, עם הדאגות,
  
30:52 בעיה אחרי בעיה,
איך מיינד כזה
  
30:55  
 
31:00 יחווה משהו חוץ מההשתקפות
שלו עצמו והפעילות של עצמו?
  
31:08 ועל מנת לדרוש חוייות
גדולות יותר
  
31:14 זה לברוח מ-"מה יש".
 
31:19 וזה רק דרך "מה יש",
 
31:22 זה הדבר המסתורי ביותר בחיים.
 
31:33 והחוויה כוללת גם את כל התהליך
של ההכרה,
  
31:39 אחרת אתם לא תדעו
שהיתה לכם חוויה,
  
31:42 אתם חייבים לזהות את זה
כנעים או לא-נעים
  
31:46 או נשגב או יפה,
שמח, זה או האחר.
  
31:51 אחרת אתם לעולם לא
תדעו שזו חוויה.
  
31:56 אז מתי שאתם מזהים אותה
אומר שאתם כבר מכירים אותה.
  
32:01 אז החוויות שלכם באופן כללי,
רחב, הינם מתוך העבר,
  
32:06  
 
32:11 לכן אין שום דבר חדש בה.
 
32:17 אז ישנו שוני בין התבוננות,
 
32:23 רואים, מגלים, בביקורתיות,
ברציונליות, בשפיות,
  
32:28  
 
32:33 וההשתוקקות הזו לחוויה.
 
32:40 עכשיו אם זה ברור, לא
ברור שיכלית או מילולית
  
32:46  
 
32:49 אלא ברור במובן שאתם שמתם
את כל זה בצד לגמרי,
  
32:56 כולל השיטה, תועלת, חיפוש.
 
33:06 אתם יודעים, כל זה
מאד מחוכם בצורה בלתי רגילה,
  
33:12 דורש קשב עצום פנימה.
 
33:19 אז אנו יכולים לבוא ולשאול,
מהי מדיטציה?
  
33:25 מהו כל הרעש שעושים
מהמדיטציה?
  
33:33 כרכים נכתבו עליה,
 
33:39 ישנם יוגים גדולים -
 
33:41 אני לא יודע אם גדולים -
יוגים שבאים
  
33:42 ומלמדים אתכם איך למדוט.
 
33:48 עכשיו הדבר הראשון הוא,
 
33:50 אתם באמת לא יודעים
דבר על זה, לא?
  
33:54 למעשה, אם לא אמרו לכם?
נכון?
  
33:59 בואו נהיה כנים קצת.
 
34:05 אבל כל אסיה מדברת
על מדיטציה,
  
34:10 זהו אחד מההרגלים שלהם,
 
34:14 כמו ההרגל שלהם להאמין
באלוהים או במשהו אחר.
  
34:19 הם יושבים עשר דקות ביום
בחדר שקט
  
34:26 ומודטים, מתרכזים,
ממקדים את המיינד על תמונה
  
34:32  
 
34:36 התמונה הזאת נוצרה על ידם
 
34:40 או מישהו אחר הציע אותה
דרך תעמולה, התמונה הזאת.
  
34:46 ובתוך אותם עשר דקות
הם מנסים לשלוט
  
34:50 במיינד שלהם ונאבקים
על השליטה,
  
34:53 כי המיינד רוצה ללכת לטייל
ואז - קרב,
  
34:56 תמשכו את זה קדימה ואחורה
אתם יודעים
  
34:58 המשחק שהם משחקים
לנצח נצחים.
  
35:02 ולזה הם קוראים מדיטציה. נכון?
 
35:11 אז מהי מדיטציה?
 
35:17 קודם כל, המיינד
 
35:22 המיינד הזה שמפטפט,
 
35:31 שמקרין רעיונות
שיש לו סתירות,
  
35:36 שחי בקונפליקט תמידי
ובהשוואה
  
35:42 המיינד הזה חייב להיות מאוד
שקט, הלא כן?
  
35:49 על מנת להתבונן, המיינד חייב
להיות שקט בצורה יוצאת דופן. נכון?
  
35:57 אם אני הולך להקשיב
למה שאתה אומר,
  
36:00 אני חייב לתת תשומת לב
מלאה למה שאתה אומר,
  
36:03 אני לא יכול לפטפט, אני לא
יכול לחשוב על משהו אחר.
  
36:05  
 
36:09 אני לא יכול להשוות את מה
שאתה אומר עם מה שאני כבר יודע.
  
36:14 אני חייב בפועל,
לגמרי להקשיב לך.
  
36:21 שזה אומר, המיינד חייב להיות
בתשומת לב, חייב להיות שקט,
  
36:28 חייב להיות שקט,
הלא כן?
  
36:33 לכן,
 
36:38 רואים את ההכרח
 
36:42 שעל מנת להתבונן בבירור
המיינד חייב להיות שקט.
  
36:50 על מנת לראות בבירור
המיינד חייב להיות בשקט.
  
36:59 ובגלל שזהו הכרח שאתם
תראו בבירור
  
37:08 את כל המבנה של האלימות,
 
37:10 ולכן על מנת להסתכל על זה, המיינד
חייב להיות לגמרי במקומו (בלי לזוז).
  
37:18 לכן יש לכם מיינד דומם.
אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי זה.
  
37:22 אתם לא חייבים לטפח
מיינד דומם. נכון, רבותי?
  
37:32 כי על מנת לטפח מיינד
דומם מרמז על
  
37:39 אחד שמטפח בשדה הזמן,
 
37:43 המשהו הזה שהוא רוצה להשיג.
 
37:47 תראו את כל זה מה אני עכשיו
אמרתי, תראו את הקושי.
  
37:54 כי כל האנשים שמנסים
ללמד מדיטציה,
  
38:00 הם אומרים,
תשלוט במיינד שלך,
  
38:04 המיינד שלך חייב להיות
לגמרי שקט.
  
38:10 ואתם מנסים לשלוט בו,
 
38:12 ואז אתם במאבק
לנצח איתו
  
38:15 ומבלים ארבעים שנה
שולטים בו
  
38:19 שזה לגמרי מטופש,
 
38:27 כי כל ילד בבית ספר
יכול להתרכז
  
38:36 לשלוט.
 
38:38 אנו לא אומרים את זה כלל,
 
38:41 אנו אומרים, להפך,
 
38:45 המיינד שמתבונן -
 
38:48 בבקשה תקשיבו לזה,
המיינד שמתבונן -
  
38:51 לא מנתח,
הוא לא מחפש חוויה,
  
38:55 רק מתבונן,
 
39:01 חייב להיות חופשי
מכל רעש.
  
39:09 ולכן המיינד נעשה
שקט לגמרי.
  
39:16 אם עליי להקשיב לכם
אני חייב להקשיב לכם,
  
39:21 לא לתרגם את מה שאתם אומרים
 
39:25 או לפרש את מה שאתם
אומרים כדי שזה יתאים לי,
  
39:29 או להאשים אתכם או לשפוט אתכם.
אני חייב להקשיב.
  
39:34 אז הפעולה עצמה של ההקשבה
היא תשומת לב,
  
39:39 שזה אומר, לא לתרגל כלל.
 
39:45 אם אתם מתרגלים
אתם כבר לא בתשומת לב.
  
39:53 אתם מבינים את כל זה?
 
39:58 אז כאשר אתם בתשומת לב
והמיינד שלכם הולך לטייל,
  
40:02 שזה אומר על חוסר
תשומת-לב
  
40:05 תנו לו ללכת לטייל ולדעת
שהוא לא בתשומת-לב,
  
40:09 והמודעות הזאת עצמה של
חוסר-תשומת-לב היא תשומת לב.
  
40:17 אל תלחמו בחוסר תשומת-לב
 
40:23 אל תנסו ותאמרו, "אני חייב להיות
בתשומת לב" - שזה ילדותי.
  
40:29 תדעו שאתם לא בתשומת לב
 
40:33 תהיו מודעים, ללא בחירה,
 
40:37 שאתם ללא תשומת לב.
מה עם זה?
  
40:41 (צחוק)
 
40:44 אבל הרגע בתוך אי-תשומת הלב
ישנה פעולה,
  
40:48 תהיו מודעים לפעולה.
 
40:54 שקט של המיינד הוא היופי
בהתגלמותו
  
41:04 להקשיב לציפור, לקול
של בן האנוש,
  
41:11 לפוליטיקאי,
לכומר,
  
41:14 לכל הרעש של התעמולה
שממשיכה,
  
41:18 להקשיב לזה בשקט מלא.
 
41:26 ואז אתם שומעים יותר,
אתם רואים יותר.
  
41:35 עכשיו, השקט הזה לא
אפשרי
  
41:43 אם הגוף שלכם, האורגניזם,
 
41:49 הוא לא לגמרי דומם.
 
41:54 אתם מבינים?
 
41:59 אם הגוף שלכם, האיבר, עם
כל התגובות העצביות שלו,
  
42:07 כל התנועתיות, התנועה המתמדת
של האצבעות,
  
42:14 של העיניים, אתם יודעים,
האי-שקט של הגוף -
  
42:21 שחייב להיות דומם לגמרי.
 
42:26 האם אי פעם ניסיתם לשבת
לגמרי בלי לזוז,
  
42:33 בלי תנועה אחת של הגוף,
כולל את העיניים?
  
42:42 תעשו זאת כמה זמן
ואתם תראו.
  
42:48 אתם יכולים לעשות את זה ל-5
דקות או 2 דקות זה מספיק טוב.
  
42:53 אל תגידו, איך עליי להחזיק 10 דקות,
לשעה?
  
42:56 אל תעשו את זה,
זה תעוות בצע.
  
43:02 לעשות את זה 2 דקות זה מספיק.
 
43:08 ב-2 דקות הללו כל הדבר
הזה מתגלה,
  
43:13 אם אתם יודעים איך להסתכל.
 
43:19 אז הגוף צריך להיות דומם,
 
43:24 בגלל שאז
 
43:32 הזרם של הדם למוח
נעשה יותר.
  
43:43 אם אתם יושבים כפופים,
שפופים,
  
43:47 אז זה יותר קשה לדם
להגיע למוח שלכם.
  
43:53 שזה אומר, שלגוף יש
את האינטליגנציה שלו.
  
44:02 שהמיינד קילקל, המחשבה
הרסה.
  
44:09 מחשבה מחפשת עונג,
 
44:16 לכן אוכל טעים, אתם מבינים?
 
44:21 אוכלים יותר מידי,
זוללים, מינית, בכל הדרכים,
  
44:29 מכריחים את הגוף לדברים
מסוימים
  
44:32 אם הוא עצלן, להכריח אותו
לא להיות עצלן
  
44:36 או לקחת כדור כדי להישאר ערים.
 
44:41 בדרך הזאת אנו הורסים
 
44:43 את האינטליגנציה המולדת
בגוף.
  
44:50 וכאשר אתם עושים זאת
הגוף נעשה חסר רגש
  
44:59 אז, אתם צריכים רגישות חזקה
 
45:05 לכן על האדם להסתכל טוב
מה הוא אוכל
  
45:09 אני לא יכנס לכל העסק הזה,
זה תלוי בכם.
  
45:16 כי אם אתם אוכלים יותר מידי,
אתם יודעים מה קורה,
  
45:22 כל הכיעור של זה.
 
45:26 אז אנו צריכים גוף
שיהיה רגיש מאוד,
  
45:32 אינטליגנטי מאוד.
 
45:40 ולכן
 
45:43 אהבה
 
45:51 שלא נהפכת לעונג,
 
46:01 אהבה שהיא הנאה,
שהיא שמחה.
  
46:07 להנאה תמיד יש מניע,
לשמחה אין, היא נצחית.
  
46:11  
 
46:15 אתם לא יכולים לומר
"אני שמח"
  
46:18 ברגע שאמרתם את זה
היא נעלמת
  
46:25 או אם אתם מחפשים
אחר הגורם לשמחה
  
46:29 אתם רוצים שזה יחזור
ולכן זוהי כבר לא שמחה
  
46:36 אז ישנם השלושה הדברים
ההכרחיים
  
46:41 האינטליגנציה של הגוף,
 
46:46 היכולת, המלאות של האהבה
 
46:50 בלי העיוותים של התענוג,
 
46:55 שזה לא אומר שאין
תענוגות,
  
46:59 אבל רק אלה שלא מעוותים
את המיינד.
  
47:05 תראו,
 
47:09 אתם יודעים, לרובנו יש כאב,
כאב פיזי
  
47:16 בצורה זו או אחרת
 
47:20 והכאב הזה באופן כללי
מעוות את המיינד, לא?
  
47:28  
 
47:32 אני הייתי רוצה שלא היה
לי את זה, שהייתי בריא
  
47:35 אתם יודעים, מבלים שנים,
ימים, חושבים על זה.
  
47:42 אז כאשר לגוף יש כאב,
לצפות בו, להתבונן בו
  
47:52 ולא לתת לו לשבש את המיינד.
 
47:58 אתם עוקבים אחרי כל זה?
 
48:01 תעשו את זה, רבותיי.
 
48:07 אז הגוף, המיינד שכולל את המוח,
ואת הלב,
  
48:16 שאמור להיות אהבה,
 
48:20 כל זה חייב להיות בהרמוניה טוטאלית.
 
48:35 מהי התועלת של כל זה,
 
48:44 מה התועלת של צורת חיים
מסוג זה,
  
48:53 הרמוניה מסוג זה,
 
48:57 כמה זה טוב בעולם הזה,
 
49:02 היכן שכולם סובלים
 
49:04 ולאחד או שני אנשים
יש חיים אקסטטיים
  
49:08 מה הטעם בזה?
 
49:12 אני תוהה מי שואל את השאלה?
 
49:20 אם אתם שואלים "מה הטעם בזה",
 
49:23 אין לזה בכלל.
 
49:30 אבל אם יש לכם את הדבר
הבלתי רגיל הזה בחיים שלכם,
  
49:36 אז זה הכלף
 
49:42 אז אתם נעשים למורה,
 
49:45 לתלמיד, לשכן, ליופי
של הענן,
  
49:53 אתם כל זה.
וזוהי אהבה.
  
49:55  
 
49:59 אז מגיעה נקודה
אחרת במדיטציה
  
50:02 אתם רוצים להיכנס
לכל זה?
  
50:15 אתם יודעים, למיינד
בשעות העירות
  
50:19  
 
50:23 במשך היום, פועל בקווים
שבהם
  
50:32 הוא אומן, המיינד המודע,
 
50:35 עם כל הפעילויות היומיות
 
50:40 ממשיך בזמן השינה -
 
50:45 אותם פעולות
 
50:49 שמתם לב?
 
50:53 ברוב החלומות
ישנה פעולה שמתבצעת,
  
50:57 מסוג כזה או אחר,
איזשהו מקרה,
  
51:00 שזה אותו דבר בחיים
ביומיום. נכון?
  
51:05  
 
51:07 אז השינה שלכם היא המשך
של שעות העירות.
  
51:15 אתם עוקבים אחרי זה?
 
51:18 האם אתם נעשים עייפים
בסוף של השיחה?
  
51:24 אני יופתע אם אתם לא עייפים
 
51:29 חייב היה להיות לכם יום רע
 
51:35 וזה לא בידור
 
51:39 זוהי עבודה אמיתית
 
51:42 עבודה שמעולם לא עשיתם
קודם לכן
  
51:47 לכן היא חייבת להיות מתישה
 
51:54 אז השינה היא ההמשכיות
של שעות העירות.
  
52:01 ואנו נותנים הרבה הוקוס-פוקוס
לחלומות.
  
52:13 ואז החלומות האלה צריכים
לעבור פרשנות
  
52:18 יש לכם את כל המקצוענים
שמנתחים את החלומות בשבילכם,
  
52:23 שאתם יכולים בעצמכם
לראות בפשטות אם תסתכלו
  
52:26 על החיים שלכם,
בזמן היום.
  
52:32 אז השאלה, למה שיהיו
חלומות כלל?
  
52:40 למרות שהפסיכולוגים אומרים,
ממה שהם אמרו לנו,
  
52:45 שאתם חייבים חלומות,
אחרת אתם תצאו משפיות.
  
52:54 אבל כאשר התבוננתם
מאוד מקרוב
  
52:58 על שעות העירות ועל כל
הפעילויות,
  
53:01 הריכוז העצמי, המפוחד,
החרד, האשם,
  
53:06 אתם יודעים, לצפות בזה,
בתשומת-לב כל היום.
  
53:12 אז אתם תראו שכאשר
אתם תלכו לישון, אתם תשנו,
  
53:19 לא יהיו לכם חלומות,
 
53:23 כי בזמן היום צפיתם בכל
תנועה
  
53:29 של המחשבה,
המיינד צפה,
  
53:33 בקשב לכל מילה.
 
53:40 אתם תעשו את זה אתם תראו
את היופי של זה
  
53:44 לא התשישות לא השיעמום
של לצפות,
  
53:51 אבל היופי של הצפיה.
 
53:56 אז כאשר המיינד הוא
בקשב במשך היום,
  
54:07 אז ישנו קשב בשינה.
 
54:16 אני חושש
 
54:18 שזה לא משנה בין אם
הבנתם או לא, אני אמשיך,
  
54:24 כי מישהו, יום אחד,
יבין זאת.
  
54:28 וזה חשוב להבין זאת בגלל,
 
54:30  
 
54:40 מיינד מודע, המיינד
שהוא בקשב יומיום, צופה בעצמו,
  
54:43 לא יכול לגעת בשום אופן במשהו
אחר לגמרי.
  
54:49 למרות שהוא ישן הוא בקשה
 
54:56 וזה למה מדיטציה
 
55:01 הדבר שדיברנו עליו במשך
השעה הזאת,
  
55:05 נעשה חשוב בצורה בלתי רגילה
וכדאי
  
55:13 מלא אצילות,
חן ויופי,
  
55:17 כאשר אתם מבינים קשב,
 
55:21 לא רק בזמן העירות
אלא גם בזמן השינה.
  
55:30 אז כל המיינד עירני לגמרי.
 
55:41 ומעבר לזה
 
55:44 כל צורה של תיאור,
היא לא המתואר,
  
55:50 ולכן אל תדברו על זה.
 
55:58 כל מה שהאדם יכול לעשות
זה להראות את הדלת.
  
56:03 ואם אתם מעוניינים להיכנס,
תצאו למסע לכיוון הדלת,
  
56:08 זה בשבילכם ללכת
מעבר לזה
  
56:11 אף אחד לא יוכל לתאר
את הדבר שלא ניתן לתת לו שם,
  
56:20 בין אם הדבר שלא ניתן לתת לו שם
הוא כלום
  
56:25 או הכל,
לא משנה.
  
56:29 כל אחד שמתאר את זה
לא יודע.
  
56:34 וזה שאומר שהוא יודע,
הוא לא יודע.