Summaries of Krishnamurti's audios and videos

OJ82CNM2 - Penderitaan psikologis
Ojai - 17 April 1982
Discussion with Scientists 2
Video
Subtitles I   II

Ringkasan

Apakah keamanan?

Saya mempunyai citra mengenai diri saya. Saya adalah koki yang besar, seorang ilmuwan yang besar, seorang tukang kayu yang besar, apa pun yang Anda kehendaki. Saya mempunyai gambar itu dalam diri saya dan Anda datang dan menggembosnya. Dan itu menyakitkan, citra itu terluka. Citra itu adalah saya.

Seorang manusia itu apa?

Anda tidak berbeda secara mendasar dari saya. Anda boleh saja jangkung, Anda boleh saja terlahir di Inggris, saya boleh saja terlahir di Afrika, saya mempunyai kulit yang gelap, namun jauh di dalam sungai itu, kandungan dari sungai itu adalah air. Sungai itu bukan sungai Asia atau sungai Eropa, ia adalah sungai.

Kasih tidak bersifat Inggris, Amerika atau India. Kesengsaraan bukan milik Anda atau milik saya, ia adalah kesengsaraan. Tapi kita mengidentifikasikan diri dengan kesengsaraan – ini adalah kesengsaraan saya, yang bukanlah milik Anda.

Mengapa kita ingin mengidentifikasikan diri dengan sesuatu?

Adakah suatu proses belajar mengenai diri sendiri yang bukan terus-menerus berakumulasi perihal diri saya sendiri?