Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SD74CA18 - Meditasi dan batin yang sakral
San Diego - 28 February 1974
Conversation with A.W. Anderson 18
Video
Subtitles I   II

Ringkasan

P: Tempat apakah yang diduduki oleh kehendak dalam meditasi?

Dapatkah Anda waspada tanpa-pilihan akan gerak dari hasrat, pengendalian, kehendak, tindakan?

Apakah ruang itu? Apakah kita mempunyai ruang? Ketika batin dipenuhi oleh urusan keluarga, bisnis, Tuhan, minuman, seks, adakah ruang itu? Ketika pengetahuan menempati seluruh bidang dari batin, ruang tiada. Ruang-luar tidak akan memberi ruang batiniah.

Tiada keheningan ketika ada pengarahan. Dapatkah batin mengosongkan dirinya dari isinya? Dapatkah batin, otak, badan, betul-betul hening? Katika batin sama sekali diam, apakah yang tak-terukur itu? Dalam keheningan, waktu berhenti.