Questions and Answers from Public Meetings


Brockwood Park - 1st Question & Answer Meeting - 2 September 1980
Video I   II Întrebarea 1: Eşti împotriva organizaţiilor atunci de ce ai şcoli şi fundaţii? Şi de ce ţii aceste conferinţe?
Video I   II Întrebarea 2: Este mereu greşit sau rău să lucrezi cu un om iluminat şi să fii sanyasi?
Video I   II Întrebarea 3: Spui că de fapt mintea mea lucrează exact ca a altora. De ce mă face asta responsabil pentru toată lumea?
Video I   II Întrebarea 4: Când te ascult simt o dorinţă de a mă schimba. Când ajung acasă aceasta scade. Ce să fac?
Video I   II Întrebarea 5: Este necesar să suferim pentru a ne confrunta cu necesitatea de a ne schimba?
Video I   II Întrebarea 6: Problema mea este ca am un zid de 10 picioare în jurul meu. Nu are rost să îl depăşesc aşa că îl ignor. Este încă acolo. Ce să fac?
Video I   II Întrebarea 7: Obţin putere când mă concentrez asupra unui simbol. Aparţin unui grup care încurajează asta. Este o iluzie?

Brockwood Park - 2nd Question & Answer Meeting - 4 September 1980
Video I   II Întrebarea 1: Care este legătura dintre gând şi conştiinţă? De ce pare suntem incapabili să mergem dincolo de gând?
Video I   II Întrebarea 2: Compasiunea apare din observare sau din gând? Compasiunea nu este un sentiment emoţional?
Video I   II Întrebarea 3: "De ce exista în natura o balanţă în care există mereu moarte şi suferinţă?"
Video I   II Întrebarea 4:"De ce spui că ataşamentul este corupţie? Oare nu suntem ataşaţi de cei dragi?"
Video I   II Întrebarea 5:"Spui că noi suntem lumea dar lumea pare că se îndreaptă spre autodistrugere. Poate o minoritate de oameni integraţi să balanseze majoritatea?"
Video I   II Întrebarea 6:"Misticii creştini au descris anumite forme de rugăciune mentală în care vorbesc cu Dumnezeu, sau îl cheamă. Ei spun că se întâmplă lucruri extraordinare pe care le numesc unirea cu Dumnezeu. Ei sunt convinşi că asta nu este o iluzie. Oare se amăgesc? Daca aşa este, ce este credinţa? Ea pare ca le dă oamenilor puterea de a face lucruri extraordinare.
Video I   II Întrebarea 7:"Dacă există un adevăr şi o ordine supremă de ce îngăduie umanităţii să se comporte atat de şocant pe pământ? It appears to give people the power to do extraordinary things.
Video I   II Întrebarea 8:"Am fost memebru al unui grup Gurdjeiff - de la ordine la dezordine! Cred că asta este bine. It appears to give people the power to do extraordinary things.
Video I   II Întrebarea 9:" Ce este libertatea?" It appears to give people the power to do extraordinary things.

Saanen - 1st Question & Answer Meeting - 23 July 1980
Video I   II Fără acţiunea dorinţei şi a intenţiei, cum se deplasează cineva în direcţia autocunoaşterii ? Nu este tocmai stringenţa schimbării o parte a acţiunii dorinţei ? Dacă e aşa, care este natura primului pas ?
Video I   II Oare nu este un mod corect de a trăi, ca o temelie de austeritate... sensibilitate...
Video I   II atât în Orient, cât şi în Occident, fiecare precizând propria sa cale către iluminare. Oare cum poate şti cineva dacă ei spun adevărul ?

Saanen - 2nd Question & Answer Meeting - 24 July 1980
Video I   II Lucrez ca profesor şi sunt într-un conflict, constant, cu sistemul şcolar şi cu tiparele sociale. Oare ar trebui să renunţ la tot ceea ce fac ? Care este modul corect de a-ţi câştiga traiul ?
Video I   II Oare este posibil să fii treaz, atât de deplin, în momentul percepţiei, încât mintea să nu înregistreze evenimentul ?
Video I   II În discursurile dumneavoastră, vorbiţi despre moarte, ca despre o anihilare totală...

Saanen - 3rd Question & Answer Meeting - 25 July 1980
Video I   II Sunt nemulţumit în toate privinţele. Am citit şi m-am gândit foarte mult, dar nemulţumirea mea, la adresa întregului Univers încă există. Problemele pe care le abordaţi mă fac şi mai tulburat, mai nemulţumit, mai neliniştit. Mă simt, acum, frustrat... potrivnic faţă de dumneavoastră.
Video I   II Cineva îşi dă seama, profund, de importanţa conştientizării acţiunilor sale lăuntrice sau exterioare, totuşi cineva... alunecă într-o stare de neatenţie, cu atâta uşurinţă. Oare trebuie să existe... un Krishnamurti, cărţile, casetele lui, pentru a ne menţine atenţia trează ?
Video I   II Am înţeles lucrurile pe care le-am dezbătut, în timpul acestor întruniri, chiar dacă numai la nivel teoretic. Simt că sunt adevărate, într-un sens profund. Acum, când mă voi întoarce în ţara mea, oare să vorbesc cu prietenii mei despre învăţăturile dumneavoastră etc. ? Sau, din moment ce sunt o fiinţă umană fragmentată, încă, oare nu voi produce şi mai multă confuzie şi necazuri ?
Video I   II Ce vreţi să spuneţi când ne solicitaţi să gândim împreună ? Oare intenţionaţi ca toţi cei care vă ascultă să gândească la fel ca dumneavoastră, în acelaşi timp ? Oare nu credeţi că asta înseamnă că acţionaţi ca un guru, impunând oamenilor să vă urmeze ideile, gândurile şi concluziile ?
Video I   II De ce sexul joacă un rol atât de important, în viaţa fiecărei persoane din lume ?

Saanen - 4th Question & Answer Meeting - 26 July 1980
Video I   II Păreţi a obiecta chiar şi la faptul că noi stăm liniştiţi, în fiecare zi, pentru a observa dinamica gândirii. Oare asta este, în definiţia dumneavoastră, o practică, o metodă şi, ca atare, e lipsită de valoare ?
Video I   II Am cancer... am cancer şi mă aflu, eu însumi, în următoarea dilemă: Oare să încerc să las medicina să-mi salveze viaţa, chiar dacă m-ar putea mutila sau oare să trăiesc cu această boală şi durere şi să suport consecinţele, care ar putea fi moartea
Video I   II Ce este...
Video I   II Oamenii vorbesc despre experienţe extrasenzoriale. Pare să existe o fascinaţie pentru asemenea experienţe, dar vieţile acelora care pretind că le-au avut par să fie la fel de mediocre ca mai înainte. Ce anume sunt aceste experienţe ? Oare aceste experienţe fac parte din iluminare sau reprezintă un pas în direcţia ei ? Şi, dacă e aşa, ce anume este iluminarea ?
Video I   II "Intuiţie" este un cuvânt folosit acum, pentru a descrie orice lucru nou observat sau orice schimbare de perspectivă. Acest gen de intuiţie îl cunoaştem cu toţii. Dar intuiţia despre care vorbiţi pare a fi una foarte diferită. Care este natura intuiţiei despre care vorbiţi ?

Saanen - 5th Question & Answer Meeting - 27 July 1980
Video I   II Există mulţi oameni în acest cort, care deţin locuri rezervate, în timp ce mulţi dintre ei sunt de la Fundaţia Krishnamurti. Dacă oamenii apropiaţi de dumneavoastră nu se pot schimba, sunt încă superficiali şi mândri şi inconştienţi, atunci care este răspunsul ?
Video I   II Am un copil mic. Oare cum să-l educ, astfel încât el să trăiască un alt fel de viaţă, fără ca să fie atât de diferit de restul societăţii,
Video I   II Cred că îmi pot rezolva problemele. Nu am nevoie de nici un ajutor. Posed energia necesară pentru a o face. Dar, dincolo de asta, am ajuns să receptez şi, dacă nu vă place acel cuvânt, să împărtăşesc ceva de nemăsurat, pentru om, ceva ce are o mare profunzime şi frumuseţe.
Video I   II Ce anume este conştiinţa noastră ? Oare există nivele diferite ale conştiinţei ? Oare există o conştiinţă mai presus de cea normală, de care avem ştiinţă ?
Video I   II Cum se face că aproape toate fiinţele umane, exceptându-le talentele şi aptitudinile, sunt mediocre... inclusiv Beethoven, Mozart, Bach şi toţi ceilalţi ? Ştiu că sunt mediocru. Nu par a fi capabil să trec dincolo de această mediocritate.
Video I   II Ataşamentul produce un fel de schimb emoţional, o căldură umană. Aceasta pare să fie o necesitate fundamentală. Detaşarea produce indiferenţă, lipsa afecţiunii, o ruptură în relaţie. Îi poate, de asemenea, răni profund pe alţii. Ceva pare să fie eronat în această abordare. Ce spuneţi ?
Video I   II Aţi specificat ieri că, fiind nesiguri, căutăm certitudini, prin diferite canale, având încredere în ele, apoi ne mai având încredere în ele. Oare există vreo certitudine absolută, irevocabilă ?
Video I   II Oare există diferite căi către adevăr ?