Questions and Answers from Public Meetings


Brockwood Park - 1st Question & Answer Meeting - 28 August 1979
Video I   II เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นอิสระ จากการยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ความเป็นตัวตน มีอยู่จริงหรือ
Video I   II การฝึกโยคะ อย่างที่ทำกัน ในยุโรปและอเมริกา จะช่วยปลุกให้ตื่น ในทางจิตวิญญาณไหม เป็นจริงไหมที่ว่า โยคะ จะปลุกพลังในระดับลึกให้ตื่นขึ้น พลังที่เรียกว่า กุณฑาลินี
Video I   II มนุษย์เราจะมีความมั่นคงปลอดภัย อันแท้จริงในชีวิตนี้ได้ไหม
Video I   II การพยายามควบคุม การกดข่ม การหันเหอารมณ์ ความรู้สึก และความผูกพัน ไม่มีทาง ที่จะลดความขัดแย้งลงได้เลย ได้ไหม
Video I   II คำถามต่อไป ทำไมจิตใจจึงพร้อม ที่จะยอมรับคำตอบที่ไร้สาระ ต่อปัญหาที่รู้สึกได้ว่า เป็นปัญหาที่ลึกจริงๆ

Brockwood Park - 2nd Question & Answer Meeting - 30 August 1979
Video I   II ผู้พูดได้พูดมาแล้วว่า การไปทำงานในที่ทำงานทุก ๆ วัน จาก 9 โมงเช้าจนถึง 5 โมงเย็นนั้น เหมือนการถูกขังคุกอันเหลือทน แต่ในสังคมใด ๆ ก็ตาม งานทุก ๆ อย่างจะต้องทำให้ลุล่วง ฉะนั้น คำสอนของ Kจึงมีไว้ เพื่อคนไม่กี่คนเท่านั้นหรือ
Video I   II การเห็นแจ้งเป็นการหยั่งรู้ โดยสัญชาตญาณ ไม่ใช่หรือ คุณสนทนาถึงเรื่องความกระจ่างแจ้ง อันฉับพลัน ที่เกิดขึ้นกับพวกเราบางคนได้ไหม การเห็นแจ้ง คุณหมายถึงอะไร และมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ชั่วครู่ หรือมันคงอยู่อย่างต่อเนื่อง
Video I   II ผู้ถาม - ผมไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าคุณหมายถึงอะไร เมื่อคุณพูดว่า เราสร้างความเจ็บปวดขึ้นมาเอง
Video I   II คุณพูดว่าองค์กร จะไม่ช่วยให้มนุษย์ค้นพบ ในสิ่งที่พวกเราคริสเตียนเรียกว่า การช่วยให้พ้นบาป ถ้าเช่นนั้น ทำไมคุณจึงมีองค์กรของคุณเอง
Video I   II กามรมณ์กับชีวิตทางศาสนา ไปด้วยกันได้หรือเปล่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ มีบทบาทอะไรบ้าง ต่อการพยายามแสวงหาทางจิตวิญญาณ
Video I   II ความคิดสามารถรู้ตัวของมันเอง ในขณะที่มันเกิดขึ้นได้ไหม หรือว่าความรู้ตัว มาตามหลังความคิด จิตสำนึกสามารถจะรู้ตัว ต่อเนื้อหาทั้งหมดของมัน ได้ไหม
Video I   II ผมได้ลองทำสมาธิมาแล้วทุกแบบ ทั้งการอดอาหาร การใช้ชีวิตสันโดษ โดยโดดเดี่ยวอย่างสมัครใจ แต่มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย จะมีอะไรสักอย่าง หรือมีคุณภาวะสักอย่างไหม ที่จะยุติการแสวงหา และความสับสนของผมได้ ถ้าผมมีสิ่งนั้น ผมจะทำอะไรได้บ้าง