Questions and Answers from Public Meetings


Brockwood Park - 1st Question & Answer Meeting - 28 August 1979
Video I   II Có thể nào thoát khỏi hành động vị ngã? Có cái ngã thực khác với cái ngã hình ảnh?
Video I   II Thực hành yoga sẽ như ở châu Âu và Mỹ giúp đánh thức tâm linh chứ? Yoga thực sự sẽ đánh thức năng lực sâu thẳm gọi là Kundalini?
Video I   II Có thể có an toàn tuyệt đối cho con người trong đời sống?
Video I   II Cố kiểm soát, đè nén, thanh lọc cảm xúc và bám víu không thể làm giảm xung đột, phải không?
Video I   II Sao tâm trí sẵn sàng chấp nhận trả lời tầm thường cho vấn đề sâu sắc thế?

Brockwood Park - 2nd Question & Answer Meeting - 30 August 1979
Video I   II Người nói có nói là đến văn phòng mỗi ngày từ chín đến năm giờ là ở tù không chịu nổi. Nhưng trong xã hội mọi công việc phải được làm. Nên giáo lý K chỉ dành cho số ít?
Video I   II Thấu hiểu là trực giác? Ngài có thể nói về tỏ sáng thình lình ấy. Ý ngài thấu hiểu là gì và nó là tạm thời hay có thể liên tục?
Video I   II Q:Tôi thực không hiểu ý ngài khi ngài nói chúng ta tạo ra tổn thương ấy.
Video I   II Ngài nói tổ chức không giúp con người tìm cái người Cơ đốc gọi là cứu rỗi. Vậy tại sao ngài có tổ chức riêng?
Video I   II Tình dục không hợp với đời sống đạo? Quan hệ con người có vị trí gì trong nổ lực tâm linh?
Video I   II Suy nghĩ có thể tự nhận biết khi nó khởi lên? Hay nhận biết đến sau khi suy nghĩ? Ý thức có thể nhận biết cả tích chứa nó?
Video I   II Tôi đã thử mọi thứ thiền định nhịn ăn và cuộc sống cô độc tự nguyện nhưng chẳng đi đến đâu. Có chăng điều gì, hay đặc tính gì chấm dứt tìm kiếm và rối loạn và nếu có tôi phải làm gì?

Brockwood Park - 1st Question & Answer Meeting - 31 August 1982
Video I   II Câu thứ nhất: ngài bảo rằng có nhận thức chung. Có liên quan gì giữa... ...nhận thức chung và nhận thức riêng? Làm sao con người có thể thay đổi tâm lý toàn diện... ...trong khi nhận thức chung không thay đổi gì hết?
Video I   II Câu hỏi 2: Hành động đúng có thể có bạo lực không?
Video I   II Câu 3: Ngài nói về tình thương nhưng bảo hành động không lý do. Làm sao tình thương hành động mà không có nguyên do?
Video I   II Câu hỏi 4: Để tồn tại tôi phải hoàn thành... những công việc máy móc vô nghĩa hàng ngày. Việc vô nghĩa ấy dẫn đến cảm giác phá hoại, phẩn nộ bên trong. Tôi thấy rõ điều ấy trong tôi và diễn tiến ấy... ...lớn lên thành chủ nghĩa khủng bố, tội ác và tội phạm.

Brockwood Park - 2nd Question & Answer Meeting - 2 September 1982
Video I   II Câu hỏi thứ 1: Đa số chúng ta lập gia đình hay có quan hệ... ...mật thiết, khởi đầu cho mọi lý do sai lầm ngài đã nói đến. Có thể hôn nhân hay quan hệ ấy... ...làm thành một sức mạnh thực sự tích cực? (cười)
Video I   II Luôn tìm kiếm an toàn là cần thiết hay loạn trí? Có an toàn không là đối nghịch của bất an không?
Video I   II Câu hỏi thứ 3: Ngài có thể giải nghĩa từ trí óc... ...tâm trí và nhận thức?
Video I   II Câu hỏi thứ 4: khi thấy ai đó tấn công kẻ khác, bằng lời... ...hay vật lý, chúng ta thấy cần can thiệp. Can thiệp ấy đúng không? Hay chỉ là phản ứng tinh vi của cái ngã?
Video I   II Câu hỏi thứ 5: Bạo lực và rối loạn thế giới đòi hỏi... ...đáp ứng khẩn thiết và mạnh mẽ, có vẻ chúng ta thiếu nó. Nhận thức trí óc không đủ sức. Có thể có nhận thức sâu sắc hơn... ...để chạm vào chỗ lớn lao của vấn đề?
Video I   II Câu thứ 6: Tại buổi nói chuyện ngài... ...chúng tôi cảm nhận hay cảm giác điều quan trọng khôn lường. Không phải lãng mạn, tưởng tượng, hay ảo tưởng. Nó thực sự sâu thẳm hơn quảng đời còn lại của chúng tôi. Nhưng sau khi ra về, tôi không thể dừng... ...sự tiêu tán dần niềm sâu thẳm lớn lao kia. Thưa ngài, đây là bi kịch thực sự. Chúng ta có thể làm gì?

Ojai - 1st Question & Answer Meeting - 6 May 1980
Video I   II Câu thứ nhất: 'Ý nghĩa lịch sử là gì trong giáo dục lớp trẻ?'
Video I   II Câu thứ hai: 'Tại sao kiến thức luôn bất toàn? Khi quan sát, bạn có biết mình đang quan sát hay chỉ biết vật được quan sát? Nhận biết đưa đến phân tích? Kiến thức tâm lý là gì?'
Video I   II Câu thứ ba: 'Suy nghĩ không khởi đầu như rào chắn đau đớn ư? Đứa bé bắt đầu suy nghĩ để phân chia chính nó với đau đớn vật lý. Cái nào đến trước: suy nghĩ, tức kiến thức tâm lý, là kết quả của đau, hay đau là kết quả của suy nghĩ? Làm sao vượt qua rào chắn được phát triển từ bé?'

Ojai - 2nd Question & Answer Meeting - 8 May 1980
Video I   II Câu thứ nhất: 'Dạo này có sự thừa nhận phổ biến rằng mọi vật là tương đối và vấn đề quan điểm riêng, rằng không có gì là chân lý hay thực tế độc lập của nhận thức cá nhân. Đáp ứng thông minh nào cho niềm tin ấy?'
Video I   II Câu thứ hai: 'Làm sao có thể trách nhiệm với việc xảy ra trên thế giới trong khi tiếp tục hoạt động sống hàng ngày? Hành động đúng đối với bạo lực và khi giáp mặt bạo lực là gì?'
Video I   II Câu thức ba: 'Hy vọng rằng ngày mai sẽ giải quyết vấn đề ngăn cản thấy khẩn thiết tuyệt đối của thay đổi. Làm sao xử sự đây?'
Video I   II Câu thứ tư: 'Có cần thiết tâm lý con người trách nhiệm gặp nhau trong quan hệ hàng ngày với người khác? Có việc như là cần thiết tâm lý thực?'
Video I   II Câu thứ năm: 'Nhìn toàn thể vật gì nghĩa là gì? Có thể nào nhận thức toàn thể vật gì đang chuyển động?'
Video I   II 'Có chăng trạng thái không đối nghịch và có thể biết cách liên hệ với nó?'

Ojai - 3rd Question & Answer Meeting - 13 May 1980
Video I   II Câu thứ nhất: 'Sáng tạo thực là gì? Và nó khác thế nào với cái được ca tụng trong văn hóa phổ thông?'
Video I   II Câu thứ hai: 'Ngài đã nói rằng chính cái thấy có hành động. Hành động này có giống như biểu lộ hành động? Nếu không, có liên quan gì giữa hai cái và làm sao chúng có thể liên quan đến loại bỏ?'
Video I   II Câu thứ ba: 'Để chấm dứt tạo hình ảnh suy nghĩ cũng phải chấm dứt? Cái này cần ẩn trong cái kia sao? Phải chăng chấm dứt tạo hình ảnh chỉ là nền móng nơi bạn có thể bắt đầu khám phá yêu thương và chân lý? Hay chấm dứt chính là cơ bản của chân lý và yêu thương?'
Video I   II Câu hỏi thứ tư: 'Xin ngài vui lòng nói xác định về không hiện hữu sự tái sinh bởi gia tăng 'chứng cứ khoa học' - trong ngoặc - hiện đang thu thập để chứng minh tái sinh có thật. Tôi quan tâm bởi thấy quá nhiều người bắt đầu dùng chứng cứ ấy để củng cố thêm hệ thống niềm tin họ đã có, nó giúp họ chạy trốn giáp mặt vấn đề sống và chết.
Video I   II Câu thứ năm: 'Nếu bạn là thế giới, và cảm nhận, thấy nó, bước khỏi dòng chảy là nghĩa gì? Ai bước ra?

Ojai - 4th Question & Answer Meeting - 15 May 1980
Video I   II Câu một: 'Tôi không hỏi làm sao sợ nổi lên, mà ngài đã giải thích. Mà hơn thế, thực chất của sợ là gì? Chính sợ hãi là gì? Có phải là khuôn phản ứng sinh học và cảm giác, co cứng bắp thịt, tràn adrenalin, v.v.. hay gì đó hơn nữa? Tôi phải nhìn gì khi tôi nhìn chính nổi sợ? Cái nhìn ấy có thể xảy ra khi sợ hãi không có?'
Video I   II Câu thứ hai: 'Khi nhìn thế giới quanh mình không có nguyên tắc chung chứng minh công bằng, tôi thấy không có lý do ép thay đổi mình hay xã hội rối loạn bên ngoài. Tôi thấy không có tiêu chuẩn để đo lường hậu quả của hành động và trách nhiệm giải trình. Ngài có thể chia sẻ nhận thức về vấn đề này?'
Video I   II Câu ba: 'Có thể chúng ta chết tâm lý cái ngã? Tìm hiểu là tiến trình nhận thức không chọn lựa' - mong ngài không đóng ngoặc tôi - (Cười) 'Cách nào đó để quan sát không chọn lựa hình như chúng ta phải chấm dứt, hay chết bản ngã, 'tôi'. Nên câu hỏi là, làm sao tôi có thể quan sát trong hiện trạng manh mún? Có giống như 'mắt' cố nhìn 'tôi'?
Video I   II Câu bốn: 'Khi quan sát mà không người quan sát có chăng sự chuyển hóa do ở lại với thực tế đưa đến gia tăng chú tâm? Năng lực được tạo ra có hướng không?'
Video I   II 'Chú tâm liên quan gì với suy nghĩ? Có chăng khoảng giữa chú tâm và suy nghĩ?'