Summaries of Krishnamurti's audios and videosSD72CES1 - Dobro prekvitá len v slobode
San Diego - 17 February 1972
Conversation with Eugene Shallert
Video
Subtitles I   II

Sloboda je negovaním podmienenosti každej kultúry, náboženstva alebo politického rozdelenia.

Čo oddeľuje človeka, čo rozdeľuje ľudské bytosti?

Dobro prekvitá len v slobode. Neprekvitá podľa pravidiel náboženstva, viery alebo náboženského presvedčenia.

„ Ja” je koreňom separácie. Je možné úplne zbaviť myseľ od „Ja”?

Ako sa dá vyprázdniť obsah jedným ťahom, tak aby myseľ bola úplne prázdna, aktívna a preto schopná vnímania?

* * *

SD72CES2 - Ukončenie neporiadku je ukončenie smrti
San Diego - 17 February 1972
Conversation with Eugene Shallert
Video
Subtitles I   II

Vnútorne sme všetci v stave zmätku.

Láska je úplná pozornosť.

Toto všetko nás privádza k otázke, či sa človek vôbec môže zmeniť.

Aké má človek možnosti na dosiahnutie celkovej psychologickej revolúcie?

Čo je to potešenie a čo radosť? Pochopiť potešenie je oveľa dôležitejšie než pochopiť radosť.

Čo je to smrť? Existuje taká vec ako stála entita? Najprv treba pochopiť čo to znamená žiť, nie čo znamená zomrieť.

Nepatriť znamená stáť osamote. Keď máte poriadok, nepatríte k neporiadku.

* * *

SM72T1 - Konať okamžite, znamená vidieť to, čo sa v skutočnosti deje
Santa Monica - 18 March 1972
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Konanie je vždy v prítomnosti, nie zajtra - alebo v nejakej vzdialenej budúcnosti – konanie znamená teraz.

Vaša myseľ je moja myseľ, váš smútok je môj smútok. V smútku nie sú rozdiely, v láske nie sú rozdiely.

Mohli by ste si vyhodiť z hlavy myšlienku, že sa musíte naučiť byť pozorný?

Q: Kedy ste zažili radosť?

Q: Čo treba na to, aby sa zmenili svoje naučené podmienené správanie na spontánne?

Q: Ak hodíte kameň do vody, vlny prestanú?

Q: Čo je zlé na tom, ak sa zosobníte s bohom?

Q: Je si rečník vedomý rozporu medzi jeho slovami, jeho posolstvom a jeho životom, čo robí, odkazom jeho posolstva?

Q: Ako sa dostanem k tomu, aby som si uvedomoval sám seba?

Poznámka: Celkovo 3 minúty chýbajúceho videa nahrádza len zvuk.

* * *

SM72T2 - Existuje v tomto šialenom svete úplné konanie?
Santa Monica - 19 March 1972
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Aký je motív, pohon, energia za našim konaním?

Aký je rozdiel medzi potešením, pôžitkom a radosťou?

Čo je úplné konanie?

Tam kde je len fakt, tam vtedy máte totálnu energiu čeliť faktu. Potom tento fakt prejde radikálnou zmenou. Pokiaľ sa pozeráte na fakt, na ‘to čo je‘, s nejakým záverom, predstavou, s predsudkami, potom v tom rozpore mrháte energiou.

Q: Chcel by som pochopiť, prečo láska alebo nenávisť v príbehu svätého Pavla nie je dôležitá?

Naháňanie sa za potešením rozdeľuje ľudí.

Čo je to vzťah?

Otázka: Pracujem pre ženské hnutie a snažíme sa zvýšiť ženské povedomie na vyššiu úroveň. Čo o tom hovoríte?

Poznámka: Celkovo 15 sekúnd chýbajúceho videa nahrádza len zvuk.

* * *

SM72T3 - V slobode je poriadok
Santa Monica - 25 March 1972
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Ako poriadok vchádza do života?

Keď sa porovnávate s niekým iným, nielenže popierate svoje vlastné svetlo, snažíte sa napodobňovať, prispôsobiť sa svetlu druhému.

Môže vôbec myseľ vytvoriť poriadok?

Q: Mohli by ste hovoriť o mysli a o tom, prečo sa snažíme separovať jeden od druhého?

Q: Odkiaľ prichádza to nové, nová inšpirácia, nové vnímanie?

Q: Keď sa mnohí v publiku smiali, povedali ste, "Prosím, nesmejte sa, je to veľmi vážne!" Nie je to koncepcia toho, ako sa vážne alebo nie vážne pozerať na túto vec?

Q: Zdá sa mi, že aby sme boli slobodní, musíme byť schopní vidieť, čo sa v skutočnosti deje. Ak chcete vidieť, aká je skutočnosť, zdá sa, že človek musí byť slobodný. Nie je to paradox?

Q: Mohli by ste hovoriť o osamelosti, ako nás vedie rôznymi smermi?

Q: Keď sa na vás pozerám, a medzitým mi prichádzajú predstavy, to čo vidím a čo sa skutočne deje, je to myslenie?

Poznámka: Celkovo 13 sekúnd chýbajúceho videa obsahuje len zvuk.

* * *

SM72T4 - Iný druh energie
Santa Monica - 26 March 1972
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Naše vedomie je vždy obmedzené.

Ako sa má myseľ transformovať bez konfliktu a mať energiu, ktorá je úplne odlišná od energie ktorú prináša konflikt; energiu, ktorá sa nikdy nezhoršuje, energiu, ktorá sa neustále obnovuje bez akéhokoľvek motívu?

Môže myslenie prestať?

Kontrola v meditácii nemá miesto.

Otázka: Nerobíte rozdiely medzi mysľou v činnosti a mysľou v kľude? Rozlišujete medzi pamäťou faktov, ako je vaša adresa, v porovnaní s pamäťovými vzormi, najmä vzormi vzťahov?
Otázka: Ako táto myšlienka myslenia vôbec vznikla?

Otázka: Keď hovoríme vo všeobecnosti, má človek jednotnú,homogénnu osobnosť alebo je zložený z mnohých aspektov a tvárí, ktoré tvoria celok?

Otázka: Existujú také úsudky, ktoré neznásilňujú pravdu?

Poznámka: celkovo 2 minúty a 20 sekúnd chýbajúceho videa obsahuje iba zvuk.

* * *

OJBR80CB9 - Senilita a mozgové bunky
Brockwood Park - 1 June 1980
The Ending of Time
Video
Subtitles I   II

Zhoršuje sa ľudský mozog?

Ľudský mozog nie je konkrétny mozog, nepatrí mne, alebo niekomu inému. Je to ľudský mozog, ktorý sa vyvíjal milión rokov.

Môže si byť mozog vedomý nielen svojho vlastného hnutia, ale môže mozog sám o sebe mať dostatok energie na to, aby rozbil všetky tie vzory a posunul sa ďalej?

Či psychologické poznatky sami o sebe nie sú faktorom zmršťovania mozgu?

Koniec utrpenia príde potom, keď ja, ktoré je budované v priebehu času, už viac neexistuje.

Ak pochopíme povahu času, tie isté mozgové bunky ktoré sú časťou času, sa zlomia. Mozgové bunky zmutujú, a zmenia sami seba.

Meditácia je vhľad.

* * *

OJBR80CB10 - Vesmírny poriadok
Brockwood Park - 7 June 1980
The Ending of Time
Video
Subtitles I   II

Existuje poriadok, ktorý nestvoril človek?

Môže sa mozog niekedy oslobodiť z tohto stavu, tlakov, rán, modrín, všetkých tých triviálnych drobností?

Čas je celá moja existencia. Hľadám útočisko v minulosti, ktorú nemôžem zmeniť. Prečo mozog akceptuje tento spôsob života, a prečo to nezmení? Kým mám svoje korene v minulosti, tak dovtedy tam nemôže byť poriadok. Ak vesmír nepochádza z času, môže myseľ, ktorá bola lapená v čase, pochopiť samu seba, a tak byť vesmírom?

* * *

OJBR80CB11 - Oslobodzujúci vhľad
Brockwood Park - 14 September 1980
The Ending of Time
Video
Subtitles I   II

Môže vhľad zotrieť, odstrániť alebo rozpustiť celý pohyb viazania sa, pripútania sa, závislosti a osamelosti?

Existuje poriadok, ktorý nestvoril človek?

Porovnávanie môže existovať len tam, kde je neporiadok.

Žijeme vo svete vytvoreným človekom, sme výsledkom ľudskej mysle. Môže myseľ oslobodiť samu seba tak dokonale, že už nie je umelá? Aký je vzťah medzi láskou a nenávisťou?

* * *

OJBR80CB12 - Inteligencia lásky
Brockwood Park - 16 September 1980
The Ending of Time
Video
Subtitles I   II

Môžu myseľ, mozog, celá tá psychologická štruktúra vôbec existovať bez akéhokoľvek konfliktu, bez akéhokoľvek tieňa rozrušenia?

Myseľ je výsledkom psychologického zhromažďovania. To zhromažďovanie dáva pocit kontinuity, čo je čas.

Prečo majú všetci ľudia na celom svete nutkanie stať sa?

V zhromažďovaní človek hľadal psychologickú istotu, a tá istota so svojím zhromažďovaním je faktorom ľudského rozdelenia.

Vnímanie bez akéhokoľvek motívu, bez akéhokoľvek smeru, vnímanie tohto múru, ktorý vznikol týmto pohybom zhromažďovania, to samotné vnímanie je inteligencia a láska.

* * *

OJBR80CB13 - Ukončenie psychologických poznatkov
Brockwood Park - 18 September 1980
The Ending of Time
Video
Subtitles I   II

Prečo naše mysle pracujú vždy v určitom smere?

Čo mám robiť ako ľudská bytosť, aby som si uvedomil, že vedomosti prirodzene, nevyhnutne vytvárajú bublinu, v ktorej žijem? Ako to mám zrušiť?

Je púhe pozorovanie, čo je vlastne počúvaním, je tou čistou láskou pozorovanie?

Keď sa pýtam, čo mám robiť, som späť v oblasti vedomostí.

Vyskúšali sme už všetko - pôst, všetky spôsoby ako sa zbaviť toho "ja" so všetkými jeho znalosťami, so všetkými jeho ilúziami. Človek sa snaží identifikovať s niečím iným, čo je to isté. Človek, ktorý to myslí vážne a vyskúšal toto všetko, prichádza späť k základnej otázke: Čo spôsobí to, aby táto stena úplne zmizla?

* * *

OJBR80CB14 - Myseľ vo vesmíre
Brockwood Park - 20 September 1980
The Ending of Time
Video
Subtitles I   II

Je myslenie materiálny proces?

Je možné mať myseľ, ktorá je skutočne úplne prázdna od všetkých vecí, ktoré myseľ dala dokopy?

Iba vhľad do povahy reakcie končí psychologickú reakciu.

Je tam absolútny kľud a v tom tichu, alebo z toho pokoja, je tam hnutie, ktoré je večne nové.

Môže ten tichý pohyb toho poriadku ovplyvniť môj každodenný život, ak mám hlboký vnútorný psychologický poriadok?

Sloboda nie je reakcia.

Univerzálna myseľ existuje, a ľudská myseľ môže byť taká, ak tam je sloboda.

* * *

OJBR80CB15 - Dajú sa ľudské problémy vyriešiť?
Brockwood Park - 27 September 1980
The Ending of Time
Video
Subtitles I   II

Prečo neboli ľudia na celom svete schopní vyriešiť ľudské, každodenné problémy života?

Ktoré veci bránia riešeniu týchto problémov?

Tam kde je pozornosť, neexistuje centrum, z ktorého konám.

Chudobný človek chce byť bohatý, a bohatý človek chce byť bohatší. Je to hnutie staťsa. Stať sa, a to ako navonok, tak i dovnútra.

Hoci to prináša veľa bolesti a niekedy aj potešenie, tento pocit stávania sa, naplnenia, psychologicky niečo dosiahnuť, urobil život tým všetkým, čím je.

Je láska niečo, čo je spoločné pre každého z nás?

Od konkrétneho hnutia k všeobecnému, od všeobecného ešte hlbšie, a až tam je možno čistota tej veci ktorá sa volá súcit, láska a inteligencia. Ale to znamená venovať tomu svoju myseľ a srdce. Celá vaša bytosť musí byť do toho zapojená.

* * *

AM81T1 - Myslenie a čas sú koreňom strachu
Amsterdam - 19 September 1981
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Kríza nie je v ekonomickom svete, ani v politickom svete, ale v našom vedomí.

Sme trénovaní, školení, ako nábožensky tak aj odborne, že sme samostatné duše, jedinci, bojujúci za seba, ale je to ilúzia, pretože naše vedomie je spoločné pre celé ľudstvo. My sme ľudstvo. Nie sme oddelení jedinci ktorí za seba bojujú.

Prečo ľudské bytosti, ktoré žijú cez millión rokov, nevyriešili problém vzťahov?

Myseľ je zrodená zo skúseností, vedomostí a tak na mysli nie je nič posvätné. Je materialistická, je to process hmoty, myslenia.

Vedomosti stále žijú v tieni nevedomosti.

Aký je vzťah medzi túžbou a vôľou?

Psychologicky, vnútorne, čo je koreňom strachu?

Meditácia musí začať s tým, že si urobíme kompletný poriadok vo svojom dome; vo svojich vzťahoch, poriadok vo svojich túžbach, potešení a tak ďalej.

Súcit je oslobodenie sa od smútku.

* * *

AM81T2 - Náboženská myseľ je veľmi vecná myseľ
Amsterdam - 20 September 1981
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Môžeme spoločne preskúmať čo je to žitie a čo znamená zomrieť?

Je možné, zatiaľ čo človek žije, s celým tým zmätkom, s tou energiou, kapacitou, ukončiť lipnutie?

Prečo hrá náboženstvo takú veľkú úlohu v našich životoch od nepamäti, až do dnešných čias?

Náboženská myseľ je úplne bez neporiadku.

V meditácii nie je systém, žiadna činnosť; len jasnosť vnímania mysle ktorá je voľná, ktorá nemá žiadne smerovanie, žiadnu voľbu, a je voľná aby skúmala.
Konflikt nastáva len tam, kde je rozdelenie. Tam kde je národnostné, ekonomické alebo sociálne rozdelenie, tam musí byť konflikt. Vnútorne, tam kde je rozdelenie medzi pozorovateľom, tým, kto je svedkom, tým ktorý zažíva, odlišný od toho ktorý zažíva, tam musí existovať konflikt.

Myseľ ktorá je činná, bojuje, ktorá chce byť ticho, nikdy nie je tichá.

* * *

OJ82T1 - Máme strach o ľudskú existenciu?
Ojai - 1 May 1982
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Ako sa pozeráme na stav sveta?

Sme vysoko vzdelaní, prefíkaní, sebeckí, navonok schopní neskutočných vecí, ale vnútorne sme viac menej takí istí, akí sme boli pred miliónmi rokov: súťažíme, ničíme jeden druhého.

Našou povinnosťou nie sú nejaké altruistické, politické či ekonomické činnosti, ale pochopiť charakter nášho bytia: Prečo sme sa my, ľudské bytosti, stali takýmito.

Prečo sa sa držíme nacionalizmu?

Je vedomie vaše? Sú myšlienky vaše?

Boh je projekciou našej vlastnej mysle, našich vlastných požiadaviek.

Je možné, aby sme vôbec neboli zraňovaní?

* * *

OJ82T2 - Aké majú vedomosti miesto v našom živote?
Ojai - 2 May 1982
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Spoločne spolu pozorujeme z blízka, váhavo, pozorne, ten pohyb, ten príliv ktorý odchádza a prichádza, čo je to, čím sme. Vytvárame svet a potom sme v tom svete lapení.

Je možné pretransformovať, priniesť zmenu do samotnej štruktúry a povahy nášho vedomia?

Je možné mať vzťah, v ktorom nie je absolútne žiadny konflikt?

Myseľ je zameraná na riešenie problemov. Nezaoberajte sa problémom: to, ako sa približujete a pozorujete problem, je oveľa dôležitejšie, než problém samotný.

Keď na niečo prídete sami, máte obrovskú energiu . A vy potrebujete energiu na to, aby ste oslobodili svoju myseľ od podmienenia.

Aké miesto v živote majú poznatky ?

* * *

OJ82Q1 - 1. Míting otázok a odpovedí
Ojai - 4 May 1982
Public Question & Answer
Video
Subtitles I   II

1. otázka: Naše deti sú si vedomé, prostredníctvom televízie a ostatných prostriedkov, nebezpečného sveta v ktorom žijú: zločinného násilia, vojen a nukleárneho nebezpečenstva. Ako im môžeme pomôcť, aby tomu vedeli čeliť?

2. otázka: Na svete boli veľký učitelia, Buddha a Ježiš. Myslíte si, že bude existovať menej konfliktov a viac porozumenia, keď odídete, alebo sa svet pohybuje nezadržateľným smerom?

3. otázka: Moje správanie naznačuje, že sa bojím, napriek tomu skutočné vnímanie strachu je iluzívne. Ako sa môžem vysporiadať s touto hlboko zakorenenou, podvedomou emóciou?

* * *

OJ82Q2 - 2. Míting otázok a odpovedí
Ojai - 6 May 1982
Public Question & Answer
Video
Subtitles I   II

1.otázka.: Pre väščinu z nás je ťažké, udržať si pozornosť. Len malá časť je ochotná, a vážne sa o to zaujíma. Čo má človek robiť, aby si udržal pozornosť?

2.otázka : Aká je činnosť a stav bytia, ktoré je úplne čisté?

3.otázka : Nakoľko slovo nevystihuje presne tú ktorú vec, môžeme byť osvietení skrz slová? Môžu symboly zmazať škodu spôsobenú symbolmi, alebo sme zvádzaní ilúziou osvietenia?

4. otázka :Prečo sa nemeníme?

5. otázka: Môžete hovoriť trochu podrobnejšie o význame posvätnosti, a zvlášť o jej mieste v modernom svete?

* * *

OJ82T3 - Môžu naše mysle, ktoré sú v neporiadku, vytvoriť poriadok?
Ojai - 8 May 1982
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Čo je to poriadok?

Vy prakticky nemôžete umravniť myseľ, aby sa dala do poriadku, pretože bytosť, ktorá túži po poriadku je výsledkom zmätku, a preto nech už vytvorí hocijaký poriadok, musí to priniesť neporiadok.

Je túžba sama o sebe koreňom, pôvodom, začiatkom neporiadku?

Prečo je myseľ v rozpore s citmi?

Čo je to strach?

Môže niekto žiť bez toho, aby sa psychicky porovnával, napodobňoval, prispôsoboval sa?

Je čas faktorom strachu?

Je sama myseľ strachom?

Môžeme existovať bez toho, aby sme psychologicky zaznamenávali?

* * *

OJ82T4 - Aké sú príčiny ľudských konfliktov?
Ojai - 9 May 1982
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Ľudské bytosti sú tak neuveriteľne inteligentné v technologickom smere. Prečo nepoužívame túto kvalitu inteligencie na naše vlastné životy tak, aby sme videli či je možné žiť bez konfliktu?

Tam, kde je psychické rozdelenie, tam musí nevyhnutne, logicky, byť konflikt.

Žijeme život s pocitom fragmentácie, aj navonok aj vnútorne, čo znamená, že nikdy necítime celistvosť života.

Nedostatok vzťahov na celom svete je prinášaný národnostnými, náboženskými a ekonomickými rozdielmi. Neexistuje žiadny pocit globálneho vzťahu. Vonkajšie problémy nikdy nebudú vyriešené, pokiaľ nebudeme mať tento globálny vzťah.

Prečo sa zábava stala tak mimoriadne dôležitou v našom živote?

Čo všetko znamená lipnutie?

Láska nemôže existovať tam, kde je nepriateľstvo, súťaženie, lipnutie, konflikt a majetníctvo.

Aká je kvalita mysle, ktoré má krásu?

* * *

OJ82Q3 - 3. Míting otázok a odpovedí
Ojai - 11 May 1982
Public Question & Answer
Video
Subtitles I   II

1.otázka: Čo si myslíte o miňaní miliónov dolárov, ktoré idú na vzdelávanie malej, tak trocha vybranej skupiny detí, ktoré nevyzerajú, žeby trpeli alebo boli v núdzi?

2. otázka: Prečo si zamieňame funkciu s rolou?

3. otázka: Nie je politická činnosť potrebná na to, aby priniesla zmenu?

4.otázka: Nenájdeme pravdu o ktorej hovoríte cez láskavú službu ľudstvu, skrz akty lásky a súcitu?

5.otázka: Akú časť v tom všetkom zohrávajú :psychické liečenie, astrálna projekcia, schopnosť vidieť auru a bytosti?

6.otázka: Čo je to, čo ľudstvo vždy hnalo smerom k náboženstvu alebo k bohu? Nie sú to len nejaké predstavy, ako výsledok strachu a utrpenia, hľadanie pomoci, alebo je to naozaj niečo skutočné, nevyhnutné, inteligentné?

* * *

OJ82Q4 - 4. Míting otázok a odpovedí
Ojai - 13 May 1982
Public Question & Answer
Video
Subtitles I   II

1.otázka: Človek vidí, že chaos vo svete rýchlo narastá. Milióny sa míňajú na zbrane, sociálna spravodlivosť sa rozpadá, obe vlády, aj totalitné aj demokratické sú stále agresívnejšie a násilnejšie. Mohol by sa rečník vyjadriť k otázke aktívnej politickej angažovanosti?

2.otázka: Hovoríte, že z negatívneho vzniká pozitívne. Ako môže človek potlačiť “JA” bez potlačenia alebo popretia sa, a bez konfliktu? Kto je ten, čo neguje?

3.otázka: Ako sa človek nemá stať obeťou, pokiaľ nechce byť predátorom?

4.otázka: Čo je to pokora a skromnosť?

* * *

OJ82T5 - Tam kde je smútok, tam nie je láska
Ojai - 15 May 1982
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Prečo to nemá konca, tento strašne individualistický, konkurenčný boj, ktorý ničí svet?

Je láska túžbou?

Môžu všetky veci, ktoré sú falošné skončiť - pýcha, arogancia, lipnutie, túžby, potešenia – ktoré očividne nie sú láskou?

Každý rok sa zabíja, sú vojny. Koľko miliónov už trpelo, prelievalo slzy, cítilo plameň osamelosti, a my predsa len nepoužívame našu inteligenciu aby sme zastavili túto krutosť, beštiálnosť násilia.

Človek si musí položiť otázku: Kto je ten, čo trpí?

Aby sme sa dobre spoznali, predchádzajúce spomienky a vedomosti v tom nemajú miesto. Na každý incident a na každú reakciu sa musíme pozerať, akoby to bolo prvýkrát.

Čo je náš život?

Je možné žiť so smrťou po celý čas?

* * *

OJ82T6 - Existuje v živote niečo posvätné?
Ojai - 16 May 1982
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Čo je to kultúra?

Pravda si vyžaduje myseľ, ktorá je úplne slobodná.

Čo je to byť priemerný?

Je náboženstvo založené na knihách?

Myseľ môže povedať, že to, čo vymyslela je božské, ale myšlienka nie je posvätná, svätá.

Aký je pôvod mysle, jej začiatku?

Existuje v živote niečo posvätné?

Musí tam existovať také ticho, ktoré sa nebude skladať z túžby, z vôle, z mysle. V tejto meditácii neexistuje nikto, kto by kontroloval.

* * *Copyright ©1980 Krishnamurti Foundation Trust Ltd.