Summaries of Krishnamurti's audios and videosBR76T1 - Özgürlüğü işaret eden bir dönüşüm
Brockwood Park - 28 August 1976
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Bilincin içeriğinde kökten bir dönüşüm olabilir mi?

Bilincimin içeriğinden ayrı mıyım? Gözlemleyen gözlemlenense, ne cereyan eder?

Psikolojik korkulardan tamamen özgür olabilir miyim?

Korku, korku kelimesi ve düşüncesinden ayrı varlık gösterir mi yoksa korku kelimelerin, fikirlerin ve zamanın bir yapısı mıdır?

Zihin zamandan, düşünceden ve kelimelerden özgür olabilir mi?

İçinizdeki korkunun siz olduğunu gözlemlediğinizde ne cereyan eder?

Tamamen enerji olan dikkat varken, o zaman korku var mıdır?

Tüm bunlar meditasyondur.

* * *

BR76T2 - Düşünce bütünü algılayabilir mi?
Brockwood Park - 29 August 1976
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Izdırap keder, eziyet ve nevrotik davranışı işaret eder. Tüm bunlar bilincimizdedir. Kişi bunlara içten bir devrim getirebilir mi?

Bilinç üç etmen tarafından koşullanmıştır: korku, haz ve ızdırap.

Hazzı derinlemesine anlamak için düşünceyi yakından incelemeliyiz. Sembol ve kelime olmadan düşünce var mıdır?

Düşüncenin hareketi sona erebilir mi?

Haz, neşe ve esrime arasındaki fark nedir?

Haz, anda mıdır yoksa sadece algı sonrasında mıdır?

Güzel bir şey görüp orada bırakabilir misiniz, imge ve arzu yoluyla onun peşinden koşmayabilir misiniz?

Beyin kaydetmeyebilir ve böylece de düşünceye devinirlik kazandırmayabilir mi?

Not: Toplamda 5 dakika 46 saniyelik eksik görüntü sadece işitsel olarak tamamlanmıştır.

* * *

BR76D1 - Korkularınızı nasıl gözlemlersiniz?
Brockwood Park - 31 August 1976
Public Discussion
Video
Subtitles I   II

S: Tamamıyla güvende olmak mümkün müdür?

Eğer psikolojik güvenlik diye bir şeyin olmadığının derinlemesine farkına varsaydık, o takdirde çatışma içinde olmazdık.

Korkunuzu nasıl gözlemlersiniz? Kendinize nasıl bakarsınız?

Bir başkasıyla olan ilişkiniz korkunuzu gördüğünüz bir aynadır.

Kırgınlık nasıl meydana gelir? Sizin hakkınızda bir imgeye sahip olduğum sürece, o imge kırılacaktır.

Dikkatsizlik olduğu zaman kırgınlık kaydı cereyan eder.

Dikkat geçmişteki ve mevcut kırgınlığı yakıp tüketen bir ateş gibidir. O zaman özgürsünüzdür ve iyilikte çiçeklenirsiniz.

* * *

BR76D2 - Düşünce bütünü algılayabilir mi?
Brockwood Park - 2 September 1976
Public Discussion
Video
Subtitles I   II

S: Düşünceden özgürlük olduğunda ne cereyan eder?

Düşünce hafızanın tepkisi olduğu için sınırlı ve parçalıdır. Düşüncenin hareketi, içinde yaşıyor olduğumuz bir gerçeklik ve yanılsamalar yaratmıştır.

Bu gerçekliğin farkındalığı zekânın uyanışı mıdır?

Bu düşünce hareketinin farkındalığı meditasyonun bir parçasıdır.

Bütünsel görmek mümkün müdür?

Bağlılık ve imgelerden özgürlük olduğunda mutlak, tam berraklık ve düzen vardır.

Bağlılıktan özgürlükle sevgi var olur.

* * *

BR76T3 - Psikolojik zaman düşüncenin bir icadı mıdır?
Brockwood Park - 4 September 1976
Public Talk
Video
Subtitles I   II

‘Olan’dan ayrı bir ideal, ‘olması gereken’ var mıdır?

‘Olan’ı zaman düşüncesi olmadan dönüştürmek mümkün müdür?

Sevgi duyum, temas, düşünce, arzu ya da imge midir?

Güzel bir insan veya hoş bir ağaç görüp arzunun araya girmesine engel olabilir misiniz?

Bağlılık veya kırgınlık olduğunda sevgi var mıdır?

Sevgi ve merhametin ilişkisi nedir?

Zamanın ölümle ilişkisi nedir?

Yaşarken düşünce son bulabilir mi?

* * *

BR76T4 - Özgürlük ilk ve son adımdır
Brockwood Park - 5 September 1976
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Hazzın, deneyimin, bilginin ve yaşama ve ölme biçimimizin herhangi bir anlamı var mıdır?

Hayatın anlamının ne olduğunu soruyoruz. Bu meditasyonun bir parçasıdır.

Çaba, kontrol ve pratik olduğunda meditasyonun hiçbir anlamı yoktur.

Meditasyon için zihin sessizlik olmalıdır.

Zihnin tam da psikolojik yapısından özgürlük var mıdır?

Zihin düşüncenin inşa ettiği her şeyi bir kenara koyup yeniden başlayabilir mi? Bu tür bir zihin sağlıklı, makul ve kutsaldır.

Meditasyon ancak çatışmanın ve deneyim arzusunun tamamen son bulmasıyla gelir.

* * *

AM81T1 - Düşünce ve zaman korkunun kökenidir
Amsterdam - 19 September 1981
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Kriz ekonomik ya da politik dünyada değil ve fakat bilincimizdedir.

Kendimiz için mücadele eden ayrı ruhlar, bireyler olduğumuza dair dinsel olarak olduğu kadar okullarda da yetiştirildik, eğitildik; fakat bu bir yanılsamadır çünkü bilincimiz bütün insanlık için ortaktır. İnsanlık biziz. Bizler kendimiz için savaşan tekil bireyler değiliz.

Milyonlarca yıldır yaşayan insanoğlu neden bu ilişki problemini çözememiştir?

Düşünce deneyimden doğmuştur, bilgi ve bu sebeple düşünce hakkında kutsal olan hiçbir şey yoktur. Düşünce maddidir, düşünmek maddi bir süreçtir.

Bilgi daima cehaletin gölgesinde yaşar.

Arzu ile iradenin ilişkisi nedir?

Psikolojik olarak, içsel olarak, korkunun kökeni nedir?

Meditasyon evinize; ilişkilerinize, arzularınıza, zevklerinize ve benzerlerine tamamen bir düzen getirmekle başlar.

Şefkat üzüntüden özgürlüktür.

* * *

AM81T2 - Dindar zihin çok olgusal bir zihindir
Amsterdam - 20 September 1981
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Birlikte ölümün ve yaşamın ne anlama geldiğini gözleyebilir miyiz?

Kişinin bütün o hengâme içinde yaşarken o enerjiyle, kapasiteyle bağlılığa son vermesi olası mıdır?

Dinin neden antik zamanlardan günümüze hayatımızda çok önemli bir yeri olmuştur?

Dindar bir zihin bütünüyle düzensizlikten arınmıştır.

Meditasyonda sistem, pratik yoktur; ama hiçbir yönlendirmesi olmayan, seçimi olmayan ve gözlemeye özgür olan serbest zihnin algısının açıklığı vardır.

Çatışma sadece bölünme olduğunda vardır. Nerede milliyetçi, ekonomik ya da sosyal bölünme varsa orada çatışma olmalıdır. İçsel olarak, gözlemci ile gözlenen arasında bölünme varsa, şahit olanla kişiyle, deneyimleyen kişi, deneyimlenenden farklı ise, çatışma olmalıdır.

Pratik yapan, çabalayan, sesiz olmayı isteyen bir zihin asla sessiz olamaz.

* * *

OJ82CNM1 - Psikolojik Bozukluğun Kökleri
Ojai - 16 April 1982
Discussion with Scientists
Video
Subtitles I   II

S: Psikolojik bozukluğun kökeni nedir?

Bütün bozuklukların/düzensizliklerin kökeni benlik değil midir?

Kaygımdan, güvenlik ihtiyacımdan, güç arzumdan bir toplum yarattım. Hayvanlar gibi. Biyolojik bir miras olarak. Ve ayrıca kendi bireysel aktivitem de bu toplumu yaratmıştır.

Şartlanmadan özgür olmak mümkün müdür?

Eğer ilişkim “doğru” değilse bütün bunların muazzam olarak ötesinde olan bir şeyi, zamanın , düşüncenin, ölçümün ötesinde olan bir şeyi nasıl bulabilirim?

Bilgi beni dönüştürür mü?

Derin, kalıcı bir güvenlik var mıdır?

* * *

OJ82CNM2 - Psikolojik acı çekme
Ojai - 17 April 1982
Discussion with Scientists
Video
Subtitles I   II

Güvenlik nedir?

Kendim hakkında bir imajım vardır. Ben büyük bir ahçıyımdır, büyük bir bilim adamı, büyük bir marangoz, ne derseniz. O resmi kendi içimdedir ve siz çıkagelirsiniz ve ona bir iğne batırırsınız. Ve o iğne incitir, imaj incinir. İmaj ben’dir.

İnsan nedir?

Temel olarak benden farklı değilsinizdir. Belki uzunsunuz, İngiltere’de doğdunuz, belki ben Afrika’da doğdum, koyu bir tenim var, ama derinde, nehir, nehrin içeriği sudur. Nehir bir Asya ya da Avrupa nehri değildir, sadece nehirdir.

Sevgi İngiliz, Amerikan ya da Hint’li değildir. Izdırap sizin veya benim değildir, ızdıraptır. Fakat kendimizi ızdırapla özdeşleştiririz- bu benim ızdırabım, senin değil.

Neden bir şeyle özdeşleşmek isteriz?

Kişinin kendisi hakkında, sürekli benle ilgili bilgi biriktirmeye dayalı olmayan bir öğrenme var mıdır?

* * *

OJ82CNM3 - Güvenlik İhtiyacı
Ojai - 17 April 1982
Discussion with Scientists
Video
Subtitles I   II

Neden güvenlik isteriz?

Çektiğim ızdıraptan ayrı mıyım?

Birisi korktuğunda, gerçekte, korkudan ayrı olan bir ben yoktur.

Kişinin bilincinin bütün içeriği açık değildir, dağınıktır. Açık olan hiç bir parça yoktur. Sanırız ki bir parça vardır, ki o gözlemcidir, kendini dağınıklıktan ayrı tutar. Gözlemci gözlenendir.

Bilincin dağınık olduğunun gözlemi yapıldığında, o olgu sadece mutlak dikkat olduğunda ortaya çıkar. Mutlak dikkat olduğunda çelişki artık var olmaz. Problemleri yaratan sadece dikkatsizliktir.

Eğer kendimi okumayı bilirsem kimsenin bana söylemesine gerek kalmaz. Ama asla derinlemesine kendi kitabımızı okumaya kalkışmayız. Gelirim ve size derim ki “Lütfen bana yardım et” ve sonra her şey boşa gider.

Sorgulamak için özgür olmalısınız. Önyargınızdan özgür, daha önceki deneyimlerden özgür, aksi halde sorgulayamazsınız. Araştıramazsınız. Araştırmak demek keşfetmektir, daha ileri, ileri itmektir. Bunu yapacak iradeniz var mı ki gerçektende benlik var olmasın?

* * *

OJ82CNM4 - Sağlıklı Zihin Nedir?
Ojai - 18 April 1982
Discussion with Scientists
Video
Subtitles I   II

Analiz nedir ve gözlem nedir?

Dikkat içinde büyük bir özen barındırır, şevkat, sevgi. Bu sadece zihinsel dikkat değildir, bütün var oluşunuzla dikkattir.

Bir tür ilişki kurdunuz, belki çok derin, sevgi olduğunda. Sizi reddetmiş olabilirim ama sevginin sorumluluğuna sahipsinizdie- bir tek özel kişiye değil, bütün insanlığınkine.

Düşman nedir? Düşman diye bir şey var mıdır?

Ben insanlığım. Çünkü zevk alır ya da acı çekerim, bütün işkencelerden geçerim ve siz de geçersiniz. Siz insanlığın geri kalanısınız, bu sebeple insalık için, insanlıkta muazzam bir sorumluluğunuz vardır.

Yaşamda kutsal herhangi bir şey var mıdır? Düşüncenin kutsal diye yaratıp sonra da ona taptığı kutsal değil, ki bu çok saçmadır.

Eğer ötede bir şey varsa, neden sembolü yaratırız, aracıyı?

Eğer bir kutsalın olduğunu bulmak istersem çok yakından başlamalıyım. Çok yakın ben’dir. Kendimi korkudan, ızdıraptan, üzüntüden çaresizlikten özgür kılabilir miyim? Özgürlük olduğunda hareket edebilirim, dağlara tırmanabilirim.

Zihnin sesizliği bir dikkat hali midir?

Sağlıklı bir Zihin Nedir?

* * *

BO84T1 - Başka bir yaşamın niteliği
Bombay (Mumbai) - 4 February 1984
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Öğrenmek bir nehrin hareketi gibidir, o kendisini sürekli yeniler.

Dünya'da neler olduğunu gözlemleyebilir miyiz?

Savaşların nedeni nedir?

Bilincimiz ki hissettikleriniz, düşündükleriniz, tepkileriniz, inançlarınız, acı, endişe, yalnızlık , ızdırap, sevgi eksikliğidir, tüm insanlar tarafından paylaşılır.

Sorumluluğunuz nedir ?

Sorunları olup da sonra o sorunları çözmeye çalışan değil de sorunlardan özgürleşmiş olup sorunları çözebilen bir beyne sahip olmak mümkün müdür?

Hiç kimseyi seviyor musunuz?

* * *

BO84T2 - Eylem ve tepkinin sonsuz döngüsü
Bombay (Mumbai) - 5 February 1984
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Yaşamımızda neden çatışma var?

Geçmiş, gelecek be şimdi arasında ayrımın olmadığı bir gündelik yaşam mümkün müdür?

Hakaret veya yağcılığı kaydetmemek mümkün müdür?

Bir şey hakkında düşünürken düşünmekten kastınız nedir?

Zaman insanın düşmanıdır. Aydınlanma zaman marifetiyle bilgilendirme değildir. Bu başarı üstüne başarını olduğu kadmemeli bir süreç değildir.

Şiddet benim. Açgözlülük benim. Öfke benim. Sonrasında 'Öfkeliydim' diyorum, fakat olgu benim öfke olduğumdur. Dolayısıyla gözlemleyen gözlemlenendir.

* * *

BO84Q - Questions & Answers
Bombay (Mumbai) - 9 February 1984
Public Question & Answer
Video
Subtitles I   II

S1: Güzellik nedir? Neden güzel şeyleri severiz?

S2: Düşüncenin müdahalesi olmadan edimselin algısı mümkün müdür?

S3: Kişi umursamayan bir kocayla nasıl yaşayabilir?

S4: Yaşamda evlenmek zorunlu mudur? Erkek ve kadın arasındaki fiziksel ilişki nedir?

S5: Beyin ve zihin arasındaki ayrım nedir?

S6: İnanç nedir?

S7: Eğer insan bilinci tekse, o halde nasıl oluyor da bir insan mutluyken bir diğeri mutsuzdur?

S8: Eğer dünyanın büyük dinleri din değilse, o halde din nedir?

* * *

BO84T3 - Yaşam ve Ölme Sanatı
Bombay (Mumbai) - 11 February 1984
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Bu çıldırmış dünyada sorunun ve çatışmanın herhangi bir türü var olmaksızın yaşamak mümkün müdür?

Yaşama sanatı nedir?

İçimizde psikolojik olarak ayrışma olduğunda çatışma ve dolayısıyla kargaşa olma zorundadır. Kargaşa olduğu sürece, düzeni bulmaya çalışmak hâlâ kargaşadır.

Korkunun pekçok kökeni mi yoksa tek bir kökeni mi vardır?

Geçmiş deneyimdir, bilgidir, beyinde hafıza olarak depolanmıştır. Hafızadan düşünce ortaya çıkar. Zaman geçmiştir, hafıza geçmiştir. Yani zaman ve düşünce aynıdır, ayrı değil.

Ölüm nedir?

Izdırabın bir sonu var mıdır yoksa insan bu yükü sonsuza kadar taşımak zorunda mıdır?

* * *

BO84T4 - Sevgi, özgürlük, iyilik, güzellik birdir
Bombay (Mumbai) - 12 February 1984
Public Talk
Video
Subtitles I   II

Özgürlük nedir? İçsel, özgün, derinlikli bir hissi olan sarsılmaz özgürlük-bir şeyden özgürlük değil- nedir?

Din nedir?

O yanılsamalar yaratan rahatlık, yardım arzusudur.

Meditasyonda düşüncenizi kontrol etmek istediğinizde, kontrol eden kimdir? O da düşüncenin bir parçası değil midir?

Arzunu kaynağı nedir ?

Bilinçli meditasyon meditasyon değildir çünkü arzudan doğmuştur.

* * *Copyright ©1980 Krishnamurti Foundation Trust Ltd.