Krishnamurti Videos on YouTube with Slovak Subtitles

Chronological List


San Diego
17 Feb 1972 SD72CES1 Video I   II Dobro prekvitá len v slobode
17 Feb 1972 SD72CES2 Video I   II Ukončenie neporiadku je ukončenie smrti

Santa Monica
18 Mar 1972 SM72T1 Video I   II Konať okamžite, znamená vidieť to, čo sa v skutočnosti deje
19 Mar 1972 SM72T2 Video I   II Existuje v tomto šialenom svete úplné konanie?
25 Mar 1972 SM72T3 Video I   II V slobode je poriadok
26 Mar 1972 SM72T4 Video I   II Iný druh energie

Brockwood Park
1 Jun 1980 OJBR80CB9 Video I   II Senilita a mozgové bunky
7 Jun 1980 OJBR80CB10 Video I   II Vesmírny poriadok
14 Sep 1980 OJBR80CB11 Video I   II Oslobodzujúci vhľad
16 Sep 1980 OJBR80CB12 Video I   II Inteligencia lásky
18 Sep 1980 OJBR80CB13 Video I   II Ukončenie psychologických poznatkov
20 Sep 1980 OJBR80CB14 Video I   II Myseľ vo vesmíre
27 Sep 1980 OJBR80CB15 Video I   II Dajú sa ľudské problémy vyriešiť?

Amsterdam
19 Sep 1981 AM81T1 Video I   II Myslenie a čas sú koreňom strachu
20 Sep 1981 AM81T2 Video I   II Náboženská myseľ je veľmi vecná myseľ

Ojai
1 May 1982 OJ82T1 Video I   II Máme strach o ľudskú existenciu?
2 May 1982 OJ82T2 Video I   II Aké majú vedomosti miesto v našom živote?
4 May 1982 OJ82Q1 Video I   II 1. Míting otázok a odpovedí
6 May 1982 OJ82Q2 Video I   II 2. Míting otázok a odpovedí
8 May 1982 OJ82T3 Video I   II Môžu naše mysle, ktoré sú v neporiadku, vytvoriť poriadok?
9 May 1982 OJ82T4 Video I   II Aké sú príčiny ľudských konfliktov?
11 May 1982 OJ82Q3 Video I   II 3. Míting otázok a odpovedí
13 May 1982 OJ82Q4 Video I   II 4. Míting otázok a odpovedí
15 May 1982 OJ82T5 Video I   II Tam kde je smútok, tam nie je láska
16 May 1982 OJ82T6 Video I   II Existuje v živote niečo posvätné?

Summaries