Krishnamurti Videos on YouTube with Vietnamese Subtitles

Chronological List


Claremont
15 Nov 1968 CL68CHS Video I   II Thẩm quyền có tính phá hoại

San Diego
5 Apr 1970 SD70T1 Video I   II Làm sao học về chính mình?
6 Apr 1970 SD70T2 Video I   II Trí óc con người có thể hoàn toàn thoát sợ hãi?
7 Apr 1970 SD70T3 Video I   II Thấu hiểu thiền định cần trật tự
9 Apr 1970 SD70T4 Video I   II Thiền định là gì?

17 Feb 1972 SD72CES1 Video I   II Tốt đẹp chỉ nở hoa trong tự do
17 Feb 1972 SD72CES2 Video I   II Chấm dứt vô trật tự là chấm dứt cái chết

18 Feb 1974 SD74CA1 Video I   II Knowledge and the transformation of man
18 Feb 1974 SD74CA2 Video I   II Knowledge and conflict in human Relationships
19 Feb 1974 SD74CA3 Video I   II What is communication with others?
19 Feb 1974 SD74CA4 Video I   II What is a responsible human being?
20 Feb 1974 SD74CA5 Video I   II Understanding of our disorder
20 Feb 1974 SD74CA6 Video I   II The nature and total eradication of fear
21 Feb 1974 SD74CA7 Video I   II Understanding, not controlling, desire
21 Feb 1974 SD74CA8 Video I   II Does pleasure bring happiness?
22 Feb 1974 SD74CA9 Video I   II Sorrow, passion and beauty
22 Feb 1974 SD74CA10 Video I   II The art of listening
25 Feb 1974 SD74CA11 Video I   II Being hurt and hurting others

Brockwood Park
17 May 1976 BR76CTM1 Video I   II Chúng Ta Có Biết Mình Bị Manh Mún?
18 May 1976 BR76CTM2 Video I   II Lối Sống Máy Móc Dẫn Đến Vô Trật Tự
18 May 1976 BR76CTM3 Video I   II Tôi Có Thể Hoàn Toàn Thay Đổi Tận Gốc?
19 May 1976 BR76CTM4 Video I   II Trong Cô Đơn Bạn Có Thể Hoàn Toàn An Toàn
19 May 1976 BR76CTM5 Video I   II Hình Ảnh Bạn Về Chính Mình Cản Trở Quan Hệ Với Người Khác
20 May 1976 BR76CTM6 Video I   II Loại Hình Ảnh Nào Cũng Cản Trở Vẻ Đẹp Của Quan Hệ
20 May 1976 BR76CTM7 Video I   II Đời Sống Thánh Thiện
21 May 1976 BR76CTM0 Video I   II Introduction to 'The transformation of man' series

26 Aug 1978 BR78T1 Video I   II Tôi có thể thoát khỏi mạng lưới ngôn ngữ?
27 Aug 1978 BR78T2 Video I   II Làm sao có trật tự hoàn toàn?
29 Aug 1978 BR78D1 Video I   II Bạn có nhận thức về cấu trúc của chính bạn?
31 Aug 1978 BR78D2 Video I   II Bạn có thể học hỏi qua quan hệ?
2 Sep 1978 BR78T3 Video I   II Làm sao hiểu và sống tự do?
3 Sep 1978 BR78T4 Video I   II Khởi đầu thiền định

Saanen
8 Jul 1979 SA79T1 Video I   II Có́ chăng lối ra khỏi khủng hoảng thế giới?
10 Jul 1979 SA79T2 Video I   II Chúng ta có thể cùng nhau tạo ra xã hội tốt?
12 Jul 1979 SA79T3 Video I   II Có chăng an toàn tâm lý?
15 Jul 1979 SA79T4 Video I   II Tốt đẹp, yêu thương và chân lý có thể sinh ra từ kỹ luật?
17 Jul 1979 SA79T5 Video I   II Dục vọng và thời gian có trách nhiệm với sợ hãi?
19 Jul 1979 SA79T6 Video I   II Thông minh, yêu thương, và tình thương
22 Jul 1979 SA79T7 Video I   II Trong im lặng toàn thể trí óc chợt nhận ra vĩnh cửu
25 Jul 1979 SA79D1 Video I   II Có chăng hành động không đem đến đau khổ?
26 Jul 1979 SA79D2 Video I   II Tìm ra cái không phải yêu thương
27 Jul 1979 SA79D3 Video I   II Thiền định cho suy nghĩ ở đúng chỗ
28 Jul 1979 SA79D4 Video I   II Vấn đề cơ bản của đời sống là gì?
29 Jul 1979 SA79D5 Video I   II Làm sao chúng ta tạo ra xã hội tốt?

Brockwood Park
25 Aug 1979 BR79T1 Video I   II Điều Gì Làm Chúng Ta Thay Đổi?
26 Aug 1979 BR79T2 Video I   II Suy Nghĩ Là Khí Cụ Của Hành Động Đúng?
28 Aug 1979 BR79Q1 Video I   II Buổi Hỏi & Đáp Thứ 1
30 Aug 1979 BR79Q2 Video I   II Buổi Hỏi & Đáp Thứ 2
1 Sep 1979 BR79T3 Video I   II Có thể tự biết mình trọn vẹn?
2 Sep 1979 BR79T4 Video I   II Thiền định, phi thời gian và yêu thương

Ojai
3 May 1980 OJ80T1 Video I   II Có thể cùng suy nghĩ về khủng hoảng chúng ta đang đối mặt?
4 May 1980 OJ80T2 Video I   II Quan sát là loại bỏ hoàn toàn phân tích
6 May 1980 OJ80Q1 Video I   II Buổi Hỏi & Đáp thứ 1
8 May 1980 OJ80Q2 Video I   II Buổi Hỏi & Đáp thứ 2
10 May 1980 OJ80T3 Video I   II Thời gian có cần thiết để chấm dứt điều gì về tâm lý?
11 May 1980 OJ80T4 Video I   II Dục vọng, bám víu và sợ hãi
13 May 1980 OJ80Q3 Video I   II Buổi Hỏi & Đáp thứ 3
15 May 1980 OJ80Q4 Video I   II Buổi Hỏi & Đáp thứ 4
17 May 1980 OJ80T5 Video I   II Về tâm lý chúng ta là một vận hành duy nhất
18 May 1980 OJ80T6 Video I   II Hành động, quan sát và chết khi đang sống

Amsterdam
19 Sep 1981 AM81T1 Video I   II Tư tưởng và thời gian là gốc rễ của sợ hãi
20 Sep 1981 AM81T2 Video I   II Đạo tâm chính là một tâm trí căn cứ trên sự thực

Ojai
16 Apr 1982 OJ82CNM1 Video I   II Gốc của Rối loạn Tâm lý
17 Apr 1982 OJ82CNM2 Video I   II Đau Khổ Tâm lý
17 Apr 1982 OJ82CNM3 Video I   II Đòi hỏi An toàn
18 Apr 1982 OJ82CNM4 Video I   II Trí Óc Khoẻ Mạnh là gì?

Brockwood Park
28 Aug 1982 BR82T1 Video I   II Chúng ta có thể làm gì trên thế gian?
29 Aug 1982 BR82T2 Video I   II Điều gì xảy đến cho nhân loại?
31 Aug 1982 BR82Q1 Video I   II Buổi Hỏi & Đáp thứ nhất
2 Sep 1982 BR82Q2 Video I   II Buổi Hỏi & Đáp thứ nhì
4 Sep 1982 BR82T3 Video I   II Thông minh đem đến trật tự và hoà bình
5 Sep 1982 BR82T4 Video I   II Vẻ đẹp cái chết như một phần sự sống

Ojai
27 Mar 1983 OJ83CJS Video I   II Điều gì khiến chúng ta thay đổi

Brockwood Park
11 Jun 1983 BR83CB1 Video I   II Có chăng hành động suy nghĩ không chạm tới?
20 Jun 1983 BR83CB2 Video I   II Có tiến hóa nhận thức?

16 Oct 1983 BR83DSS2.0 Video I   II Thông minh tối cao là không có ảo tưởng

Rishi Valley
18 Dec 1984 RV84DS2 Video I   II Não luôn ghi lại
20 Dec 1984 RV84DS3 Video I   II Nguyên nhân hư hoại là gì?

United Nations
11 Apr 1985 UN85T Video I   II Tại sao nhân loại không thể sống hòa bình trên trái đất?

Washington DC
20 Apr 1985 WA85T1 Video I   II Hiện tại là cả thời gian
21 Apr 1985 WA85T2 Video I   II Nơi cuối đau khổ là nhiệt tâm

Rishi Valley
5 Dec 1985 RV85DS1 Video I   II Vị của sợ hãi là gì?
11 Dec 1985 RV85DS2 Video I   II Suy nghĩ về mình suốt ngày

Madras (Chennai)
28 Dec 1985 MA8586T1 Video I   II Hành động không quá khứ hay tương lai
1 Jan 1986 MA8586T2 Video I   II Sợ hãi phá huỷ yêu thương
4 Jan 1986 MA8586T3 Video I   II Sáng tạo, nguồn gốc, khởi đầu là gì?

Summaries