Krishnamurti Subtitles

O minte religioasă este o minte care se raportează la fapte

Amsterdam - 20 September 1981

Public Talk 20:47 I am afraid Mă tem că aceasta este ultima conferinţă.
this is the last talk.  
   
1:00 Like two friends sitting in the park Suntem ca doi prieteni care stau
on a lovely day, în parc într-o zi minunată
   
1:08 talking about life, şi vorbesc despre viaţă
   
1:15 talking about their problems, despre problemele lor
   
1:21 investigating seriously investigând serios natura
the very nature of their existence propriei existenţe
   
1:30 and asking themselves seriously şi se întreabă serios
   
1:37 why life has become de ce a devenit viaţa o problemă
such a great problem. atât de mare.
   
1:45 Why, though intellectually Deşi sunteţi intelectual sofisticaţi
you are very sophisticated,  
   
1:55 yet our daily life is such viaţa voastră zilnică nu are sens
a grind without any meaning,  
   
2:07 except survival, cu excepţia supravieţuirii care
which again is rather doubtful. este şi ea incertă.
   
2:16 Why life, everyday existence, De ce viaţa de zi cu zi
has become such a torture. a devenit o tortură.
   
2:26 One may go to church, Cineva merge poate la biserică,
   
2:30 follow some leader urmează un lider politic sau religios
politically or religiously,  
   
2:37 but the daily life dar este zilnic zbuciumat
is always a turmoil  
   
2:50 though there are certain periods, şi desi are scurte perioade de fericire
occasionally joyful, happy,  
   
2:58 but there is always viaţa sa este umbrită în permanenţă.
a cloud of darkness about our life.  
   
3:08 And these two friends Iar aceşti doi prieteni vorbesc
talking together,  
   
3:12 as we are, aşa ca noi,
you and the speaker,  
   
3:20 we are talking over together -vorbim prieteneşte-
in a friendly manner,  
   
3:26 perhaps with affection, poate cu afecţiune, grijă şi preocupare
with care, with concern,  
   
3:35 whether it is at all possible despre posibilitatea de a avea o viaţă
to live a life,  
   
3:41 our daily life cotidiană fără probleme.
without a single problem.  
   
3:50 And though we are highly educated, Deşi suntem educaţi, avem cariere,
have certain careers, specialised, specializări,
   
4:05 yet we have ducem o luptă continuă,
these unresolved struggles,  
   
4:13 pain, suffering, joy ne doare, suferim, ne bucurăm
   
4:17 and sometimes a great feeling şi avem sentimentul că nu suntem
of not being totally selfish. chiar egoişti.
   
4:30 And together, Vreau ca împreună, astăzi
if we can this morning,  
   
4:35 go into this question: să ne întrebăm de ce trăim aşa,
why human beings live as we do live,  
   
4:47 go to the office from mergem la muncă de la 9 la 5 sau 6,
nine o’clock until five or six  
   
4:53 for the next fifty years, cam cincizeci de ani
   
4:59 or be occupied all the time, ocupaţi tot timpul, nu doar
not only with our own problems, cu probleme
   
5:08 but also the brain, dar şi creierul, mintea sunt ocupate
the mind is constantly occupied, în permanenţă,
   
5:17 there is never a quietness, nu este niciodată linişte, pace
there is never peace,  
   
5:24 there is always this occupation ne preocupă mereu câte ceva.
with something or other.  
   
5:31 And that is our life. Asta este viaţa noastră.
   
5:34 That is our daily, monotonous, Monotonă, singuratică, insuficientă.
rather lonely, insufficient life.  
   
5:44 And we try to escape from it Şi vrem să ne îndepărtăm de ea
through religion, prin religie
   
5:49 through various forms şi alte distracţii.
of entertainment.  
   
5:55 At the end of the day Iar în final suntem în acelaşi loc
we are still where we were  
   
5:59 for the last thousands de mii si mii de ani.
and thousands of years.  
   
6:04 We seem to have changed very little Am făcut prea puţine schimbări în
psychologically, inwardly. interiorul nostru.
   
6:11 And our problems increase. Iar problemele noastre cresc.
   
6:16 And always Şi există frica de a îmbătrâni,
there is the fear of old age,  
   
6:24 disease, some accident de boală, de accident, care ne preocupă.
that will put us out.  
   
6:34 So this is our existence, Aşa trăim de la naştere până la moarte
from childhood until we die,  
   
6:44 either voluntarily voluntar sau involuntar.
or involuntarily die.  
   
6:58 We don’t seem to have been able Pare că nu suntem capabili să ştim
to solve that problem also,  
   
7:06 the problem of living cum să trăim şi să murim.
and the problem of dying.  
   
7:13 Especially as one grows older, Mai ales când omul îmbătrâneşte
   
7:20 one remembers îşi aminteşte de trecut:
all the things that have been:  
   
7:24 the times of pleasure, de plăceri, de dureri,
the times of pain,  
   
7:30 the times of sorrow, de regrete, de lacrimi.
the times of tears.  
   
7:38 But always there is Dar există mereu o necunoscută
this unknown thing called death numită moarte
   
7:46 of which most of us de care cei mai mulţi ne temem.
are frightened.  
   
7:51 And as two friends sitting Şi ca nişte prieteni care stau
in the park on a bench, pe bancă în parc
   
7:57 not in this hall nu aici în sală unde este lumină şi restul
with all this light and so on,  
   
8:03 which is rather ugly, ceea ce este urât
   
8:06 but sitting on a bench ci pe o bancă în lumina soarelui-
in the park with sunlight –  
   
8:13 the dappling light, the sun o lumina blandă, cum se vede
coming through the leaves – soarele printre frunze-
   
8:20 the ducks on the canal raţele în apa şi frumuseţea pământului,
and the beauty of the earth,  
   
8:26 talking over together. vorbim împreună.
   
8:30 And that’s what Asta vom face
we are going to do,  
   
8:33 talking over together as two friends vom vorbi ca doi prieteni care au
who have had a long life, trăit mult,
   
8:44 a long serious life au avut o viaţă cu probleme,
with all the troubles,  
   
8:55 the troubles of sex, legate de sex, singurătate,
loneliness,  
   
9:01 despair, depression, disperare, depresie, anxietate, nesiguranţă,
anxiety, uncertainty,  
   
9:10 a sense of meaninglessness lipsă de sens,etc.
to all this.  
   
9:17 And there is always, Şi există un sfârşit pentru
at the end of all this, death. toate astea: moartea.
   
9:29 And in talking about it, Şi chiar dacă vorbim despre asta
either we intellectually approach it, intelectual,
   
9:38 that is rationalise it, adică raţionalizăm, este inevitabil
say it is inevitable,  
   
9:45 don’t be frightened or escape să nu ne temem şi să vrem să scăpăm
through some form of belief, printr-o credinţă
   
9:55 the hereafter as the cum ar fi credinţa Asiatică în reîncarnare
Asiatics believe, reincarnation,  
   
10:04 or if you are highly intellectual sau dacă sunteţi foarte intelectual
this is the end of all things, acesta este sfărşitul lucrurilor
   
10:15 end of all our existence, al existenţei, experienţelor, amintirilor,
our experiences, our memories,  
   
10:25 tender, delightful, plentiful. tandreţii, plăcerii, plenitudinii.
   
10:31 And also with it goes Şi de aici vine multă durere şi suferinţă.
the great pain and suffering.  
   
10:39 What does it all mean, Asta înseamnă oare
   
10:42 this life which is really, că viaţa dacă o examinăm foarte
if one examines very closely, îndeaproape,
   
10:49 rather meaningless? este mai degrabă fără sens?
   
10:52 One can intellectually, verbally, Cineva poate construi un sens
construct a meaning to life, intelectual al vieţii
   
11:02 but the way we live dar felul în care trăim are astăzi
has very little meaning actually. foarte puţin sens.
   
11:12 So there is this thing Există deci viaţă şi moarte.
called living and dying.  
   
11:21 That is all we know. Asta este tot ce ştim.
   
11:26 Everything apart from that În afară de asta totul este
becomes a theory, a speculation; teorie, speculaţie;
   
11:35 or a pursuit of a belief in which sau o credinţă în care găsim
one finds some kind of security, hope. speranţă, siguranţă.
   
11:46 But those beliefs Dar aceste credinţe sunt la fel de subţiri
are also very shallow,  
   
11:52 rather meaningless, şi fără sens ca şi credinţele.
as all beliefs are.  
   
11:59 Or you have ideals Sau aveţi idealuri proiectate de gând
projected by thought,  
   
12:06 and struggle to achieve şi vă străduiţi să le atingeţi.
those ideals.  
   
12:12 This is our life Asta este viaţa noastră
   
12:19 whether we are very young, fie că suntem tineri, plini de vitalitate,
full of vitality, fun, amuzanţi,
   
12:29 a sense that one can do şi simţim că putem face aproape orice
almost anything,  
   
12:36 but even then with youth, dar indiferent de vârstă
middle age and old age,  
   
12:43 there is always this question există mereu problema - moarte, a muri.
- death, dying.  
   
12:53 Can we, this morning, Putem să vorbim astăzi despre asta?
talk over together this?  
   
13:02 Please, Aşa cum am spus ieri
as we pointed out yesterday,  
   
13:07 we are thinking about it ne gândim împreună.
together.  
   
13:11 You are not merely, Aşa cum am mai spus, aici
if one may point out,  
   
13:17 listening to a series of words, nu ascultaţi doar nişte cuvinte, idei
to some ideas,  
   
13:25 but rather together, ci mai degrabă, împreună
I mean together,  
   
13:32 investigate this whole problem ne gândim la problema vieţii şi a morţii.
of living and dying.  
   
13:46 And either one does it Iar cineva poate face asta din suflet,
with one’s heart,  
   
13:53 with one’s whole mind, cu toată inima sau parţial, superficial
or partially, superficially,  
   
14:06 and so şi deci fără prea mult sens.
with very little meaning.  
   
14:10 So first of all we should see Mai întâi ar trebui să ştim că
that our brains never act fully, nu ne folosim
   
14:24 completely, we only use a tot creierul ci doar o mică parte a lui.
very small part of our brain.  
   
14:39 That part Acea parte este structura gândului.
is the structure of thought.  
   
14:47 That part being in itself a part Şi pentru că este o parte, este incompletă
and therefore incomplete,  
   
14:58 as thought is incomplete, ca şi gândul
   
15:03 so the brain functions iar creierul funcţionează într-o
within a very narrow area, arie restrânsă
   
15:08 depending on our senses, în funcţie de simţurile noastre
   
15:14 our senses care şi ele sunt parţiale
which again are partial,  
   
15:18 never all the senses niciodată nu sunt în funcţiune
fully awakened. toate simţurile.
   
15:25 I do not know if you have not Nu ştiu daca aţi încercat
experimented  
   
15:31 with watching something să vă uitaţi la ceva cu toate simţurile:
with all your senses:  
   
15:37 watching the sea, să priviţi marea,
   
15:40 the birds and the moonlight păsările şi lumina lunii noaptea....
at night on a green lawn.  
   
15:47 If you have not watched Să le priviţi parţial
partially  
   
15:51 or with all your senses sau cu toate simţurile.
fully awakened.  
   
15:57 The two states Ambele stări sunt diferite.
are entirely different.  
   
16:02 When you watch Când vă uitaţi parţial la ceva
something partially  
   
16:07 you are establishing more în acel moment aveţi
   
16:11 the separative, egotistic o atitudine care separă, este egoistă.
attitude and living.  
   
16:20 But when you watch Dar când priviţi lumina lunii pe apă
that moonlight on the water  
   
16:25 making a silvery path, cu toate simţurile, cum lasă
with all your senses, o dâră argintie,
   
16:31 that is, with your mind, adică, cu mintea, inima voastră,
with your heart,  
   
16:34 with your nerves, giving all simţurile voastre, sunteţi atenţi
your attention to that observation, la ce observaţi
   
16:40 then you will see for yourself atunci veţi vedea
   
16:44 that there is no centre că nu există nici un centru
from which you are observing. din care observaţi.
   
16:52 So can we observe Putem oare deci observa ce este viaţa
what is living, the actuality  
   
17:04 and what does it mean şi ce înseamnă moartea?
to die ?  
   
17:12 Together. Împreună.
   
17:16 Our life, daily life, Viaţa noastra se bazează pe amintiri.
is a process of remembrances.  
   
17:25 Our brain, mind Creierul, mintea noastră este memorie.
is entirely memory.  
   
17:38 Right? Corect? Suntem de acord?
Are we together in this?  
   
17:48 This is rather a difficulty Este dificl
   
17:51 that I am not sure that we pentru că nu ştiu dacă ne înţelegem.
are understanding each other.  
   
18:01 I don’t know Nu stiu câtă Engleza ştiţi
how much English you know,  
   
18:05 and that is not şi nu vreau să vă ofensez
an insulting statement,  
   
18:10 whether we understand când mă întreb dacă înţelegeţi Engleza
English completely,  
   
18:13 what the speaker is saying. şi ce spun eu.
   
18:18 Or you are partially listening, Sau dacă ascultaţi parţial, ştiţi
partially understanding English, parţial Engleza
   
18:28 and so, şi astfel atenţia voastră bântuie
attention wandering off,  
   
18:34 and so one looks şi sunteţi mai degrabă miraţi.
rather dazed – from here.  
   
18:46 The language Vorbesc într-un mod
that the speaker is using  
   
18:50 is very ordinary simplu şi fără termeni de specialitate.
non-specialised language.  
   
18:58 It is simple English. Este o Engleză simplă.
   
19:03 So I hope Şi sper să ne înţelegem.
we understand each other.  
   
19:11 We are saying we are Spunem că noi suntem- noi,
– we, our ego, our personality – ego-ul, personalitatea-
   
19:19 our whole structure is entirely întreaga structură este menţinută
put together as memory, de memorie
   
19:26 we are memory noi suntem memorie-corect?
- right?  
   
19:33 This is subject to investigation, Vrem să ne gânadim la asta, nu să
please, don’t accept it. o acceptăm.
   
19:39 Observe it, listen. Observaţi, ascultaţi.
   
19:43 The speaker is saying, Eu spun
   
19:45 the you, the ego, the me, că voi, ego, eu sunt menţinute de memorie.
is altogether memory.  
   
19:57 There is no spot or space Nu există nici un punct sau spaţiu în
in which there is clarity. care să existe claritate.
   
20:07 Or, you can believe, Sau puteţi spera, crede
hope, have faith  
   
20:13 that there is something in you că există în voi ceva necontaminat
which is uncontaminated,  
   
20:22 which is God, which is a spark o scânteie veşnică, Dumnezeu
of that which is timeless,  
   
20:29 you can believe all that. puteţi crede asta.
   
20:32 But that belief is merely illusory, Dar această credinţă este iluzorie,
all beliefs are. toate credinţele sunt.
   
20:41 But the fact is that, Dar de fapt întreaga noastră existenţă ,
our whole existence,  
   
20:48 we are entirely memory, este memorie, amintire.
remembrance.  
   
20:56 There is no spot or space Nu există în noi nici o scânteie sau
inwardly which is not memory. spaţiu care nu este memorie.
   
21:04 You can investigate this, Puteţi cerceta dacă aveţi timp
if you have time,  
   
21:08 perhaps not this morning poate nu azi pentru că avem
because we have a lot to cover, multe de discutat
   
21:13 but if you are enquiring dar dacă vă întrebaţi serios asta
seriously into yourself  
   
21:18 you will see that the ‘me’, the ego, veţi vedea că "eu" ego, totul
is all memory, remembrances. este memorie, amintire.
   
21:32 And that is our life, Iar în viaţa noastră funcţionăm ,
we function, live from memory. trăim prin memorie.
   
21:42 And for us death Iar moartea este pentru noi
is the ending of that memory. sfărşitul memoriei.
   
21:49 Right? Corect?
   
21:56 Am I speaking to myself, Vorbesc singur sau mă urmăriţi?
or are we all together in this?  
   
22:04 You see, the speaker Eu sunt obişnuit să vorbesc liber,
is used to talking in the open,  
   
22:12 under trees, or in a vast tent afară, în cort, fără aceste lumini
without these glaring lights,  
   
22:21 and one can then have an intimate acolo unde există comuniune.
communication with each other.  
   
22:31 As a matter of fact, De fapt
   
22:37 there is only you and me sunt doar eu şi voi discutând împreună
talking together,  
   
22:43 not all this enormous nu toată această audienţă din sală
audience in a vast hall,  
   
22:49 but you and I sitting ci eu şi voi stând pe marginea râului
on the banks of a river,  
   
22:53 on a bench, pe o bancă, vorbind despre asta.
talking over this thing together.  
   
23:00 And one is saying to the other: Şi unul îi spune celuilalt:
we are nothing but memory, suntem doar memorie
   
23:10 and it is to that memory şi suntem ataşaţi de ea-
that we are attached –  
   
23:18 my house, my property, casa mea, proprietatea mea,
my experience, my relationship, experienţa, relaţia,
   
23:29 the office I go to, biroul la care merg, fabrica,
the factory,  
   
23:37 the skill I like being able to gather abilităţile dobândite
during a certain period of time,  
   
23:48 I am all that. eu sunt toate astea.
   
23:51 And to that, thought is attached. De toate astea e ataşat gandul.
That’s what we call living. Şi numim asta viaţă.
   
24:06 And this attachment, Acest ataşament vine cu toate
with all its problems, problemele sale
   
24:14 because when you are attached pentru că există şi frica de a pierde
there is fear of losing,  
   
24:22 we are attached suntem ataşaţi pentru că suntem singuri
because we are lonely,  
   
24:26 deep abiding loneliness which is într-o singurătate care ne sufocă,
suffocating, isolating, depressing. izolează, devenim deprimaţi.
   
24:40 And the more Şi cu cât ne ataşăm unii de alţii
we are attached to another,  
   
24:45 which is again memory ceea ce este memorie- celălalt este
– the other is a memory: memorie:
   
24:53 my wife, my husband, my children, soţia mea, soţul meu, copiii sunt
are physically different from me, diferiţi de mine
   
25:06 psychologically the memory of sunt ataşat psihologic de memoria
my wife, I am attached to that, soţiei mele
   
25:17 to the name, to the form, de nume, formă, existenţa mea este
my existence is attachment ataşament
   
25:23 to that memory which I have faţă de memoria acumulată.
gathered through all my life.  
   
25:32 Where there is attachment Unde este ataşament
   
25:35 I recognise, observe recunosc şi observ că există corupţie.
there is corruption.  
   
25:44 When I am attached to a belief, Când sunt ataşat de o credinţă
   
25:49 hoping in that attachment to that îmi pun speranţa în acel ataşament,
belief there will be certain security, credinţa îmi crează securitate
   
25:57 both psychologically atât psihologică dar şi fizică
as well as physically,  
   
26:03 that attachment not only iar ataşamentul nu mă lasă să examinez
prevents further examination, în profunzime
   
26:11 but I am frightened iar mie mi-e şi frică să fac asta
to examine even  
   
26:14 when I am greatly attached când sunt ataşat de ceva-
to something –  
   
26:17 to a person, to an idea, de o persoană, idee, experienţă.
to an experience.  
   
26:21 So corruption exists Corupţia există, deci unde este ataşament.
where there is an attachment.  
   
26:30 And one’s whole life is a movement Iar viaţa omului are loc în câmpul
within the field of the known. cunoaşterii.
   
26:40 This is obvious. Asta este evident.
   
26:46 And death means the ending Iar moartea înseamnă sfârşitul a
of the known. Right? ceea ce ştim. Corect?
   
26:55 Ending of Sfârşitul organismului fizic,
the physical organism,  
   
27:00 ending of all the memory sfârşitul memoriei, a ceea ce sunt.
of which I am.  
   
27:07 I am nothing but memory, Nu sunt decât memoria pe care o cunosc.
memory being the known.  
   
27:17 I am frightened to let all that go, Şi mă tem să renunţ la asta, pentru
which means death. că înseamnă moarte.
   
27:30 I think that is fairly clear, Cred că asta este foarte clar cel puţin
at least verbally. la nivel verbal.
   
27:36 That is, intellectually Adică intelectual putem accepta asta.
you can accept that.  
   
27:41 Logically, sanely, Şi logic şi rezonabil este un fapt.
that is a fact.  
   
27:47 So the question is: why human Întrebarea este de ce fiinţele umane
beings throughout the world,  
   
27:55 though they believe cred- unele dintre ele, în lumea Asiatică-
– some of them, in the Asiatic world –  
   
28:00 in the rebirth of themselves în reîncarnare, în viaţa de apoi;
in the next life;  
   
28:09 the next life being much more o viaţă viitoare mult mai demnă, prosperă,
dignified, more prosperous,  
   
28:20 better house, better position. cu o casă mai bună şi un statut mai bun.
   
28:25 So those who believe Cei care cred în reîncarnare speră
in reincarnation,  
   
28:32 that is, the soul, the ego, că sufletul, ego, "eul"-
the ‘me’ –  
   
28:35 which is a bundle of memories – care este o gramadă de amintiri-
being born next life. va renaşte.
   
28:46 The next life is a better life Următoarea viaţă este mai bună dacă
because if I behave rightly now, mă comport mai bine acum
   
28:52 conduct myself righteously, sunt corect, trăiesc fără violenţă
live a life without violence,  
   
29:01 without greed and so on, fără lăcomie, etc.,
   
29:03 the next life I will have în următoarea viaţă voi avea un
a better life, better position. statut mai bun.
   
29:10 But next life... Dar viaţa următoare.....
   
29:14 a belief in reincarnation credinţa în reîncarnare este
is just a belief doar o credinţă
   
29:19 because those who have iar cei care au această credinţă puternică
this strong belief  
   
29:24 don’t live nu trăiesc azi o viaţă dreaptă.
a righteous life today.  
   
29:28 Right? Corect? Mă urmăriţi?
You are following all this?  
   
29:33 It is just an idea that Este doar o impresie că viaţa următoare
the next life will be marvellous. va fi minunată.
   
29:39 The beauty of the next life Frumuseţea din viaţa următoare
   
29:42 must correspond to trebuie să corespundă cu din
the beauty of the present life. viaţa de acum.
   
29:49 But the present life is so tortuous, Dar viaţa de acum mă torturează,
so demanding, so complex, mă deranjează, este complicată
   
29:56 we forget the belief and struggle, am uitat de credinţe şi ne luptăm,
deceit, hypocrisy, minţim, suntem ipocriţi,
   
30:02 every form of vulgarity toate formele vulgare, etc.
and so on.  
   
30:10 That is one aspect of death, Credinţa într-o altă viaţă este
believing in something next life. un aspect al morţii.
   
30:18 But those Dar cei care nu acceptă această teorie
who do not accept such theory,  
   
30:25 though they are trying to compile desi încearcă să creeze o dovadă
evidence of reincarnation, a reîncarnării
   
30:31 which is rather absurd too - ceea ce este absurd-
   
30:35 you understand all this? - înţelegeţi-
   
30:41 because what is it pentru că ce se va reîncarna de fapt?
that is going to reincarnate?  
   
30:45 What is it Ce va continua?
that has continuity?  
   
30:53 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea? Mă urmăriţi?
Are we talking together?  
   
30:58 What is it that has continuity Ce continuă azi în viaţa noastră?
in life, in our daily life?  
   
31:10 It is the remembrance Este amintirea experienţelor de ieri,
of yesterday’s experience,  
   
31:15 pleasures, fears, anxieties plăcerile, fricile, anxietăţile,
   
31:19 and there is that continuity şi există acea continuitate a vieţii
right through life  
   
31:25 unless we break it până când ne îndepărtăm de acest curent.
and move away from that current.  
   
31:31 Right? Corect?
   
31:34 Now the question is: is it possible Este posibil oare ca în timpul vieţii
while one is living,  
   
31:43 with all the turmoil, în toată agitaţia, cu energie, capacitate
with that energy, capacity,  
   
31:50 to end, say for example, să se elibereze de ataşament cineva ?
attachment?  
   
31:56 Because that is what is going Pentru că asta se întâmplă când muriţi.
to happen when you die.  
   
32:02 You may be attached to your wife, Poate sunteti ataşaţi de soţie, soţ,
to your husband,  
   
32:05 to your property – not to property, de posesiuni- nu de posesie,
that is dangerous – asta e periculos-
   
32:13 we are attached to some belief, suntem ataşaţi de o anumită credinţă,
belief in God. în Dumnezeu.
   
32:21 That belief is merely a projection, Acea credinţă este o proiecţie
or an invention of thought, sau o invenţie a gândului
   
32:27 but we are attached to it because dar suntem ataşaţi de ea pentru că
it gives a certain feeling of security ne conferă o siguranţă
   
32:35 however illusory it is, oricât de iluzorie şi suntem ataşaţi
we are attached to that. de acest lucru.
   
32:42 Death means the ending Moartea este sfârşitul acestui
of that attachment. ataşament.
   
32:49 Now, while living, Este posbil oare ca din timpul vieţii,
can we end voluntarily, easily, în mod voluntar
   
32:58 without any effort, fără efort să ne eliberăm de această
that form of attachment? formă de ataşament?
   
33:05 Which means dying to Adică să murim faţă de ceva cunoscut.
something we have known.  
   
33:11 You follow? Mă urmăriţi?
   
33:19 Can we do this? Putem face asta?
   
33:20 Because that is Pentru că asta înseamnă să trăim
living and dying together, şi să murim împreună,
   
33:26 not separated by nu separat peste o sută sau
a hundred years, or fifty years, cincizeci de ani
   
33:31 waiting for some disease aşteptând o boală care să facă asta.
to push us off.  
   
33:37 But living Ci să trăm cu toată vitalitatea, energia,
with all our vitality, energy,  
   
33:43 intellectual capacity, capacitatea intelectuală, sentimente,
with the greater feeling,  
   
33:49 to end certain conclusions, să ne eliberăm de anumite concluzii,
   
33:56 certain idiosyncrasies, experiences, ideosincrazii, experienţe. ataşamente,
attachments, hurts, to end it. răni, să încheiem cu ele.
   
34:10 That is, while living Adică să trăim cu moartea.
also living with death.  
   
34:17 You understand this? Înţelegeţi asta?
   
34:20 Are we meeting each other? Suntem de acord?
   
34:24 So that death Aşa încât moartea să nu fie
is not something far away, ceva îndepărtat,
   
34:34 death is not something nu apare la sfârşitul vieţii,
that is at the end of one’s life,  
   
34:41 through some accident, printr-un accident, boală sau bătrâneţe,
disease, old age,  
   
34:46 but rather living, ci mai degrabă în viaţă şi
to all the things of memory, se aplică tuturor amintirilor,
   
34:57 ending that, la care renunţăm, asta este moartea.
which is death.  
   
35:00 That means death Adică moartea nu este separată de viaţă.
is not separate from living.  
   
35:13 Also, as we said yesterday, Şi am mai spus ieri că ar trebui
we should consider together, ca împreună,
   
35:27 sitting on the banks stând pe o bancă lângă un râu,
of that river on a bench,  
   
35:35 water flowing, clear, cu apă limpede, nepoluată,
not muddied, polluted water,  
   
35:43 seeing all the movement să privim mişcarea valurilor
of the waves  
   
35:49 pursuing each other care alunecă încet pe râu,
down the river,  
   
35:54 we also as two friends iar noi ca doi prieteni
sitting there,  
   
36:00 talk together să vorbim despre ce este religia.
about what is religion.  
   
36:07 Why has religion played De ce a jucat un rol atât de important
such a great part in our lives în viaţa noastră
   
36:14 from the ancient of times din antichitate până acum?
until today?  
   
36:24 What is Cum arată o minte religioasă?
a religious mind like?  
   
36:32 What does the word 'religion' Ce înseamnă de fapt cuvântul "religie"?
actually mean?  
   
36:39 Because historically – not that Istoric vorbind- deşi eu nu am citit
one has read a great deal about it mult despre asta
   
36:46 but one has observed am observat cum civilizaţiile au dispărut
how civilisations disappear,  
   
36:53 to be reborn again şi apoi au renăscut sub altă religie.
with a different religion.  
   
37:00 Religions have brought about Religiile au adus alte civilizaţii,
new civilisations, new culture. o cultură nouă.
   
37:07 Not the technological world, Nu lumea tehnologică, calculatoarele,
not the computers,  
   
37:14 the submarines, submarinele, materialele de război.
the war materials.  
   
37:19 Nor the businessman, Nici oamenii de afaceri, economiştii,
nor the economists,  
   
37:24 but religious people ci oamenii religioşi
throughout the world  
   
37:28 have brought about au adus o mare schimbare.
a tremendous change.  
   
37:33 So, one must enquire together Şi trebuie să ne întrebăm ce înţelegem
what we mean by that word ‘religion’. prin cuvântul "religie".
   
37:43 What is its significance, Care este semnificaţia,
   
37:47 whether it is mere superstition, este doar o superstiţie, ilogică,
illogical, meaningless? fără sens?
   
37:54 Or there is something Sau este ceva mult mai măreţ,
far greater,  
   
38:01 something much more, ceva mai mult, infinit de frumos.
infinitely beautiful.  
   
38:12 And to find that Şi pentru a afla asta nu este necesar-
is it not necessary –  
   
38:20 we are talking over vorbim împreună ca prieteni-
together as two friends –  
   
38:23 is it not necessary to be free nu este necesar să fim liberi
   
38:32 of all the things de toate lucrurile inventate de religie?
thought has invented as religion?  
   
38:43 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
38:46 I want to find out Vreau să aflu care este semnificaţia
what is the significance of religion. religiei.
   
38:57 What is the depth of it? Cât de adânc este sensul?
What is its end? Care este finalul?
   
39:03 Because man has always Pentru că omul a căutat mereu ceva
sought something  
   
39:09 beyond the physical existence. dincolo de existenţa fizică.
   
39:13 He has always looked, A privit, a căutat, a întrebar, a suferit,
searched, asked, suffered,  
   
39:23 tortured himself to find out if there s-a torturat întrebându-se dacă
is something which is not of time, exista ceva care nu este timp,
   
39:34 which is not of thought, gând, convingere sau credinţă.
which is not belief or faith.  
   
39:46 And to find that out Şi pentru a afla asta omul trebuie
one must be absolutely free, să fie total liber,
   
39:57 otherwise if you are anchored altfel dacă este ancorat
to a particular form of belief într-o convingere anume
   
40:06 that very belief will prevent va fi împiedicat să cerceteze
investigation into what is eternal, ce este etern,
   
40:13 if there is such a thing dacă există aşa ceva,
as eternity  
   
40:16 which is beyond all time, dincolo de timp, dincolo de închipuire.
beyond all measure.  
   
40:22 So one must be free, Omul trebuie să fie liber
   
40:27 if one is serious in the enquiry dacă vrea să cerceteze serios
into what is religion, ce este religia,
   
40:34 one must be free of all the things liber de toate lucrurile inventate de gând
that thought has invented,  
   
40:40 put together, that which şi care iau forma religiei.
is considered religious.  
   
40:50 That is, all the things Adică de toate lucrurile inventate
that Hinduism has invented, de Hinduism,
   
41:00 with its superstition, cu superstiţiile sale, credinţele,
with its beliefs, with its images, imaginile
   
41:08 and the ancient literature şi literatura antică precum
as the Upanishads and so on, Upanişadele, etc.,
   
41:15 one must be omul trebuie să se elibereze de ele.
completely free of all that.  
   
41:20 If one is attached to all that Dacă cineva este ataşat de acestea
then it is impossible, naturally, atunci este imposibil,
   
41:28 to discover să descopere ce ce este original.
that which is original.  
   
41:33 You understand the problem? Înţelegeţi problema?
   
41:36 That is, if my mind, my brain Adică, dacă mintea mea, creierul
   
41:40 is conditioned este condiţionat de superstiţiile Hinduse,
by the Hindu superstition,  
   
41:45 beliefs, dogmas, idolatry, credinţe, dogme, idolatrie,
   
41:53 with all the ancient tradition, de tradiţiile antice,
   
42:02 my mind then mintea mea ancorată acolo
is anchored to that,  
   
42:06 therefore it cannot move, nu se poate mişca, nu este liberă.
it is not free.  
   
42:11 Therefore one must be De aceea omul trebuie să fie total liber
free completely from all that:  
   
42:22 being a Hindu. Right? de a fi Hindus. Corect?
   
42:26 Similarly, one must be free totally În mod similar omul trebuie să
from all the inventions of thought, fie liber de invenţiile gândului,
   
42:37 as the rituals, dogmas, cum ar fi ritualurile, dogmele,
beliefs, symbols, credinţele, simbolurile,
   
42:42 the saviours and so on de salvatorii din Creştinătate.
of Christianity.  
   
42:47 That may be rather difficult, Asta e mai dificil pentru că este
that is coming nearer home. aproape de noi.
   
42:55 Or if you go to Ceylon Sau dacă mergeţi în Ceylon sau în Tibet,
or the Tibetan,  
   
43:01 North, Buddhism, la Budişti cu toataă idolatria lor,
with all their idolatry,  
   
43:08 as the idolatry of Christianity, ca şi cea Creştină, toţi au
they too have this problem: această problemă:
   
43:17 being attached as security sunt ataşaţi şi se simt securizaţi
to the things thought has invented. de ceea ce gândul a inventat.
   
43:26 So, all religions, Toate religiile, Creştinismul, Islamul,
whether Christianity, Islam,  
   
43:32 Hinduism or Buddhism, Hinduismul sau Budismul,
   
43:37 they are the movement of thought sunt mişcări ale gândului,
continued through time, de-a lungul timpului,
   
43:44 through literature, manifestate în literatură, prin simboluri,
through symbols,  
   
43:50 through things prin lucruri, făcute de mână sau
made by the hand or by the mind, create de minte
   
43:56 all that is considered religious tot ce este considerat religios
in the modern world. în lumea de azi.
   
44:06 To the speaker Pentru mine asta nu este religie.
that is not religion.  
   
44:15 To the speaker Este o formă de iluzie,
it is a form of illusion,  
   
44:20 comforting, satisfying, romantic, confortabilă, satisfăcătoare, romantică,
sentimental but not actual, sentimentală dar nu reală,
   
44:30 because religion must affect life, pentru că religia trebuie să ne afecteze
the way we live, viaţa şi cum trăim
   
44:38 that is adică semnificaţia vieţii.
the significance of life.  
   
44:44 Because then only Pentru că doar atunci este ordine-
when there is order –  
   
44:48 as we talked about yesterday – în viaţa noastră,aşa cum am spus ieri.
in our life.  
   
44:56 Order is something that is totally Ordinea nu este asociată cu dezordinea.
disassociated with disorder.  
   
45:05 We live in disorder, that is, Trăim în dezordine, adică, în conflict,
in conflict, contradiction, contradicţie,
   
45:11 say one thing, do another, spunem un lucru, facem altul,
think one thing and act another way, gândim ceva şi facem altceva,
   
45:16 that is contradiction. asta este contradicţie.
   
45:20 Where there is contradiction, Unde este contradicţie care este separare,
which is division,  
   
45:24 there must be disorder. există dezordine.
   
45:29 And a religious mind Iar într-o minte religioasă
is completely without disorder. nu există aşa ceva.
   
45:37 That is the foundation Ăsta este fundamnetul unei
of religious life, vieţi religioase,
   
45:43 not all the nonsense that is going on nu toate prostiile care ţin de un guru
with the gurus with their idiocies. sau alte bazaconii.
   
45:53 You know it is a most S-a întâmplat ceva interesant:
extraordinary thing:  
   
46:00 many gurus have come to see pe mine au venit să mă vadă mulţi guru.
the speaker, many of them.  
   
46:08 Because they think Pentru că se simt atacaţi de mine.
I attack the gurus.  
   
46:14 You understand? Înţelegeţi?
   
46:17 They want to persuade me Vor să mă convingă să nu îi atac.
not to attack.  
   
46:23 They say, what you are saying Ei spun:" ce spui şi felul în care trăieşti
and what you are living  
   
46:28 is the absolute truth, este adevărat dar nu pentru noi,
but not for us,  
   
46:32 because we must help those people who care trebuie să îi ajutăm pe cei care
are not as fully advanced as you are. nu sunt atât de avansaţi ca tine."
   
46:37 You see the game they play. Observaţi jocul lor. Înţelegeţi?
You understand?  
   
46:43 So, one wonders why Şi mă întreb de ce lumea din Vest,
the Western world,  
   
46:50 or some of the Western people sau unii merg în India,
go to India,  
   
46:57 follow these gurus, get initiated se alătură unui guru, sunt initiaţi
– whatever that may mean – -ce-o însemna asta-
   
47:05 put on different robes îşi pun o robă şi cred că sunt
and think they are terribly religious. foarte religioşi.
   
47:12 But strip them of their robes, Dar dacă daţi de-o parte robele,
   
47:18 stop them and enquire into their life, îi opriţi şi le priviţi viaţa
they are just like you and me. sunt la fel ca noi.
   
47:24 So the idea of going somewhere Iar ideea de a merge undeva
to find enlightenment, să găseşti iluminarea,
   
47:31 changing your name să îţi schimbi numele cu unul Sanscrit,
to some Sanskrit name,  
   
47:38 seems so strangely absurd pare ciudat de absurdă, romatică
and romantic without any reality, şi ruptă de realitate
   
47:46 but thousands are doing it. însă mulţi fac asta.
   
47:50 Probably it is a form of amusement Este probabil o formă de amuzament
without much meaning. fără sens.
   
48:01 The speaker is not attacking. Eu nu atac pe nimeni.
Please let’s understand: Vă rog să înţelegeţi:
   
48:06 we are not attacking anything, nu atacăm nimic, observăm doar,
we are just observing,  
   
48:12 observing the absurdity absurditatea minţii umane,
of the human mind,  
   
48:19 how easily we are caught, cât de uşor suntem prinşi, suntem creduli.
we are so gullible.  
   
48:27 So, a religious mind is a very O minte religioasă este o minte reală,
factual mind, it deals with facts. lucrează cu fapte.
   
48:38 That is, facts being Prin fapte înţelegem ce se întâmplă
what is actually happening, de fapt,
   
48:44 with the world outside, în lume în exterior şi în interior.
and the world inside.  
   
48:51 The world outside Lumea din afară este expresia
is the expression of the world inside, celei interioare
   
48:55 there is no division nu există separare între cele două-
between the outer and the inner –  
   
49:00 that is too long to go into. dar îsta este un subiect mult
  prea complicat.
   
49:03 So, a religious life O viaţă religioasă este una în care
is a life of order, diligence, exista ordine, hărnicie,
   
49:10 dealing with what is actually care se ocupă de ceea ce se
happening within oneself, întâmplă în interior,
   
49:18 without any illusion, so that one fără iluzii, astfel încât omul să
leads an orderly, righteous life. aibă o viaţă corectă.
   
49:29 When that is established, Când acest lucru are loc şi este stabil,
unshakeably,  
   
49:35 then we can begin to enquire atunci omul se poate întreba
what is meditation. ce este meditaţia.
   
49:48 Perhaps that word did not exist Poate cuvântul nu exista acum
about twenty years ago, douăzeci de ani,
   
49:58 or thirty years ago sau treizeci în lumea Vestică.
in the Western world.  
   
50:02 The Eastern gurus A fost adus din Est de nişte guru .
have brought it over here.  
   
50:06 There is Există meditaţia Tibetană,
the Tibetan meditation,  
   
50:10 Zen meditation, Zen, Hindusă,
the Hindu meditation,  
   
50:18 the particular meditation meditaţia unui guru anume,
of a particular guru,  
   
50:25 the meditation of yoga, meditaţia din yoga,
sitting cross legged, cu picioarele încrucişate,
   
50:31 breathing, you know, all that. respirând într-un fel, ştiţi voi.
   
50:38 All that is called meditation. Toate acestea sunt denumite meditaţie.
   
50:48 We are not denigrating Nu denigrăm persoanele care fac asta.
the people who do all this.  
   
50:54 We are just pointing out Vreau doar să arăt cât de absurdă
how absurd meditation has become. a devenit meditaţia.
   
51:04 The Christian world Lumea Creştină crede în contemplaţie,
believes in contemplation,  
   
51:14 giving themselves over se lasă la voia lui Dumnezeu, etc.
to the will of God, grace and so on.  
   
51:25 They have the same thing Şi în Asia este la fel,
in the Asiatic world,  
   
51:30 only they use different words doar că ei folosesc cuvinte în Sanscrită
in Sanskrit,  
   
51:35 but it is the same thing: dar este acelaşi lucru:
   
51:38 man seeking some kind omul cere o siguranţă eternă,
of everlasting security,  
   
51:46 happiness, peace, fericire, pace şi pentru că nu le
not finding it on earth, găseşte pe pământ,
   
51:53 hoping it exists speră că există undeva
somewhere or other,  
   
51:59 the desperate search şi caută disperat ceva care este veşnic.
for something imperishable.  
   
52:09 This has been the search of man Asta caută omul dintotdeauna.
from time beyond measure.  
   
52:21 The ancient Egyptians, Egiptenii, Hinduşii,
the ancient Hindus,  
   
52:25 Buddhists and so on, and some of Budiştii şi alţii, chiar şi o parte
the Christians have followed this. din Creştini.
   
52:37 So to enquire together, Pentru a ne întreba împreună,
   
52:43 to go deeply into a înţelege ce este meditaţia
what is meditation  
   
52:51 and whether there is anything şi dacă există ceva sacru, sfânt-
called sacred, holy –  
   
52:58 not the thing that thought nu ceea ce gândul a inventat
has invented as being holy, că este sfânt,
   
53:05 that is not holy, ceea ce a creat gândul nu este sfânt,
what thought creates is not holy,  
   
53:10 is not sacred sacru, pentru că se bazează pe cunoaştere
because it is based on knowledge,  
   
53:16 and knowledge being incomplete, iar aceasta este incompletă şi
and whatever thought invents, indiferent ce crează gândul
   
53:23 how can that be sacred? poate fi ceva sacru?
   
53:25 But we worship that which thought Dar noi adorăm ceea ce a inventat gândul.
has invented all over the world.  
   
53:37 So together, having established, Şi dacă avem unii parţial, altii complet,
some partially, others completely,  
   
53:47 totally, order in their life, ordine în viaţă, în comportament,
in their behaviour,  
   
53:52 in which there is no contradiction nu există contradicţie,
whatsoever,  
   
53:57 having established that, avem asta şi am respins total
and rejected, totally rejected,  
   
54:06 all the various forms of meditation, toate formele de meditaţie,
their systems, their practices sisteme, practici,
   
54:14 because when you practise -pentru că practicând de fapt
you are repeating over and over again, repeţi continuu
   
54:22 like a pianist if he practises, ca un pianist care repetă dar
he may be practising the wrong note. poate că o face greşit.
   
54:30 So, it is easy to conform Este uşor să urmezi un model,
to a pattern,  
   
54:38 to obey something să asculţi de ceea ce a spus cineva
somebody has said  
   
54:45 that will help you to reach pentru a ajunge la o anumită stare.
the highest state of whatever it is.  
   
54:51 So you practise, Deci, practici, accepţi sistemele,
you accept systems  
   
54:56 because you want to get pentru că vrei să obţii altceva decât
something other than ‘what is’. "ce este".
   
55:03 Now we are saying Iar noi susţinem contrariul.
quite the contrary.  
   
55:09 There is no system, Nu există sistem, practică,
no practice,  
   
55:23 but the clarity of perception ci claritatea percepţiei unei minţi libere
of a mind that is free,  
   
55:30 which has no direction, no choice, care nu are direcţie, alegere,
but free to observe. ci este liberă să observe.
   
55:39 Most meditations have this problem, Multe meditaţii au aceastaăproblemă
which is controlling thought. cu controlul gândurilor.
   
55:53 The one who practises is different Practicianul este diferit de practică.
from that which he is practising.  
   
56:00 I hope you are following all this, Sper să urmăriţi asta dacă vă interesează.
if it interests you.  
   
56:08 So most meditation, În cele mai multe meditaţii fie că
whether the Zen, the Hindu, sunt Zen, Hinduse,
   
56:14 the Buddhist, the Christian, Budiste, Creştine, sau ale unor guru
or the latest guru,  
   
56:21 is to control your thought because este vorba de controlul gândului
through control you centralise, pentru că dacă acesta este concentrat
   
56:30 you bring all your energy aduceţi energia într-un punct anume.
to a particular point.  
   
56:35 That is, concentrate. Adică, vă concentraţi.
   
56:41 Which is, there is a controller Adică cel care controlează este
different from the controlled. diferit de ce controlează.
   
56:48 Are you following all this? Urmăriţi toate astea?
   
56:50 Which is Cel care controlează este trecutul,
the controller is the past,  
   
56:56 which is still thought, adica gîndul, memoria
still memory,  
   
57:01 and that which he is controlling iar el controlează tot gândul,
is still thought,  
   
57:04 which is wandering off, ceaa ce este absurd, există
so there is conflict. deci un conflict.
   
57:10 You are sitting quietly and thought Staţi şi vă gândiţi în linişte iar gândul
goes off, you want to concentrate, zboară, vreţi să vă concentraţi,
   
57:16 like a schoolboy looking out of ca la şcoală când vă uitaţi pe fereastră
the window and the teacher says, şi profesoul spune:
   
57:21 ‘Don’t look out of the window, "Nu va uitaţi pe fereastră, fiţi atenţi
concentrate on your book’. la cartea din faţă."
   
57:25 And we do the same thing. Şi noi facem la fel.
   
57:28 So one has to learn the fact, Şi trebuie să învăţăm că cel care
the controller is the controlled. controlează este cel controlat.
   
57:39 Is that clear? Este clar?
   
57:46 Must all this be explained, Trebuie să vă explic pas cu pas?
step by step?  
   
57:52 That is – I’ll explain, please. Pentru că pot face asta.
   
57:57 The controller, the thinker, Cel care controlează, gânditorul,
the experiencer, cel care experimentează,
   
58:05 we think is different este văzut de noi ca fiind diferit
from the controlled, de ceea ce controlează,
   
58:12 from the movement of thought, de mişcarea gândului,
   
58:17 from the experiencer există o separare între cel care
and the experience, experimentează şi experienţă
   
58:21 we think these two şi noi credem că sunt două
are different movements. mişcări diferite.
   
58:26 But if you observe closely, Dar dacă priviţi mai atent vedeţi
the thinker is the thought. că gânditorul este gândul.
   
58:32 Thought has made the thinker Gândul a făcut ca cel care gândeste
separate from thought, să fie separat de gând,
   
58:38 which then says, despre care spune
‘I must control’. "Trebuie să îl controlez."
   
58:42 You are following all this? Urmăriţi asta?
   
58:45 This is so logical, so sane. Este atat de logic, de corect.
   
58:49 So when the controller Când cel care controlează este
is the controlled, ceea ce controlează,
   
58:55 then you remove atunci conflictul dispare.
totally conflict.  
   
58:59 Conflict exists only Conflictele există doar când
when there is division. este separare.
   
59:05 Between you and the Germans, Între voi şi Germani, între
between the Israelis and the Arabs. Israelieni şi Arabi.
   
59:10 Where there is nationalistic, Acolo unde există naţionalism sau
or economic, separare economică
   
59:14 or social division sau diviziune socială există conflict.
there must be conflict.  
   
59:18 So inwardly where there is Iar dacă în interior există separare
the division between the observer, între observator
   
59:25 the one who witnesses, şi martor,
   
59:26 the one who experiences is different între cel care experimentează şi
from that which is experienced, ceea ce experimentează
   
59:31 there must be conflict. există conflict.
   
59:34 And our life is conflict Iar viaţa noastră este conflict pentru
because we live with this division. că trăim în această separare.
   
59:40 But this division is fallacious, Dar această separare este o greşeală,
is not real, nu este reală,
   
59:48 it has become our habit, dar ne-am obişnuit să avem controlul.
our culture, to control.  
   
59:53 We never see the controller Nu vedem că cel care controlează
is the controlled. este cel controlat.
   
59:59 Right? Do you get all this? Înţelegeţi asta?
   
1:00:02 So when one realises that, Când cineva înţelege asta, nu verbal,
not verbally, not idealistically, sau la nivel idealist,
   
1:00:14 not as a utopian state nu ca pe ceva utopic pentru care
for which you have to struggle, trebuie să ne luptăm
   
1:00:23 but to observe it ci doar să observăm în viaţa noastră
actually in one’s life  
   
1:00:28 that the controller cum cel care controleazaă este controlat,
is the controlled,  
   
1:00:33 the thinker is the thought, gânditorul este gândul,
   
1:00:38 then the whole pattern of our thinking şi în acel moment tiparul gândirii
undergoes a radical change noastre se schimbă radical
   
1:00:45 because there is no conflict. pentru că nu mai există conflict.
   
1:00:50 And that is absolutely necessary Şi asta este absolut necesar să se
if you are meditating întâmple dacă meditaţi
   
1:00:57 because meditation demands a mind pentru că meditaţia presupune o minte
that is highly compassionate. capabilă de compasiune.
   
1:01:05 And therefore Cu o inteligenţă ridicată,
highly intelligent,  
   
1:01:10 the intelligence inteligenţă nascută din iubire,
which is born out of love,  
   
1:01:14 not out of cunning thought. nu din abilitatea gândului.
   
1:01:19 So meditation means the establishment Meditaţia înseamnă să aveţi
of order in our daily life, ordine în viaţă
   
1:01:29 in which şi să nu existe contradicţie.
there is no contradiction.  
   
1:01:34 Then, rejecting totally all Şi apoi să respingeţi toate sistemele,
the systems, meditations, all that, meditaţiile,
   
1:01:42 because the mind must be pentru că mintea trebuie să fie total
completely free, without direction, libera, fără o direcţie anume
   
1:01:53 and also it means a mind şi saăexiste de asemenea linişte totală.
that is completely silent.  
   
1:02:04 Is that possible? Este asta posibil?
   
1:02:07 Because we are chattering Pentru că noi trăncănim mereu
endlessly;  
   
1:02:12 the moment you leave this place de îndată ce veţi pleca de aici,
I know you will start chattering. asta veţi face.
   
1:02:20 So our minds Mintea noastră este mereu ocupată,
are everlastingly occupied,  
   
1:02:24 chattering, thinking, struggling, trăncăneşte, gîndeşte, se luptă
and so there is no space. şi nu mai există spaşiu liber.
   
1:02:32 Space is necessary Dar acest spaţiu este necesar
to have silence. pentru a fi linişte.
   
1:02:40 For a mind that is O minte care practic se luptă
practising, struggling,  
   
1:02:43 wanting to be silent să fie liniştită, nu va reuşi asta.
is never silent.  
   
1:02:49 But when it sees that silence Dar cand vede că liniştea este
is absolutely necessary, absolut necesară
   
1:02:58 not the silence nu liniştea proiectată de gând,
projected by thought,  
   
1:03:03 not the silence between two notes, nu tăcerea dintre două note sau zgomote,
between two noises,  
   
1:03:06 between two wars, dintre două războaie, ci liniştea ordinii.
but the silence of order.  
   
1:03:19 And when there is Atunci există această linişte totală-
that absolute silence –  
   
1:03:27 not cultivated silence nu cultivată
   
1:03:31 which is what most meditations asta ne îndeamnă meditaţiile:
try to do: cultivate silence. să cultivăm liniştea.
   
1:03:39 That is, cultivate thought, Adică să cultivăm gândul care
which is never silent. nu are niciodată linişte.
   
1:03:45 I don’t know if you see Nu ştiu dacă vedeţi cât de absurd
the absurdity of it. este asta.
   
1:03:50 So when there is that silence Când există această linişte omul descoperă
then one discovers  
   
1:03:58 – sorry, one doesn’t discover – -scuze, nu descoperă-
   
1:04:00 in that silence, truth, în acea linişte, adevăr, că există.
which has no path to it, exists.  
   
1:04:10 Truth then is Atunci adevărul devine etern, sacru,
timeless, sacred, incorruptible. incoruptibil.
   
1:04:22 That is meditation, Asta este meditaţia, aşa este o minte
that is a religious mind. religioasă.
   
1:05:09 SUBTITLE TEXT COPYRIGHT 1981 SUBTITLE TEXT COPYRIGHT 1981
KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD