Krishnamurti Subtitles

Orice imagine ne împiedică să avem o relaţie frumoasă

Brockwood Park - 20 May 1976

The Transformation of Man 60:07 K: I would like to K:Vreau să vă întreb ceva Dle Bohm.
ask you, Dr. Bohm.  
   
0:10 As you are such a well-known... Sunteţi un foarte cunoscut....
   
0:13 physicist and scientist... fizician şi om de ştiinţă...
   
0:17 practically every schoolboy practic orice elev vă cunoaşte...
knows about you...  
   
0:19 throughout the world... sunteţi cunoscut la nivel mondial...
   
0:22 I would like to ask... şi vreau să vă întreb...
   
0:29 after all these 4 or 5 după aceste 4-5 dialoguri avute....
dialogues that we've had...  
   
0:38 What will change man? Ce îl poate schimba pe om?
   
0:42 What will bring about a Ce anume ar produce o
radical transformation... schimbare radicală...
   
0:50 in the total consciousness în conştiinţa oamenilor?
of human beings?  
   
0:55 B: I don't know that the scientific B: Nu ştiu dacă pregătirea
background is going to be... mea ştiinţifică va fi...
   
0:59 very relevant to that question. relevantă pentru întrebarea ta.
   
1:02 K: Would be? K: Va fi?
B: I said, it's not clear that... B: Am spus că nu mi-e clar dacă....
   
1:05 the scientific background must pregătirea mea ştiinţifică
be relevant to that question. trebuie să fie relevantă.
   
1:07 K: No, probably not, but... K: Probabil că nu, dar....
   
1:09 after we've talked după ce am vorbit destul de mult....
considerably at length...  
   
1:13 not only now but in acum dar şi în trecut....
the previous years...  
   
1:20 what is the energy... care este energia...
   
1:22 I'm using 'energy' şi nu folosesc termenul "energie" în...
not in any...  
   
1:24 scientific sense, sens ştiinţific ci obişnuit...
just ordinary sense...  
   
1:27 the vitality, the vitalitatea, energia, motorul...
energy, the drive...  
   
1:31 which is seems to be lacking? care pare că lipseşte?
   
1:34 After all, if I listen to you as Dacă aş fi martor la aceste discuţii...
a viewer, to the 3 of us...  
   
1:40 I would say 'Yes, it's all very aş spune "E ok pentru aceşti filozofi...
well for these philosophers...  
   
1:44 or these scientists, experts, oameni de ştiinţă, experţI,
but it's outside my field. dar mă depăşeşte.
   
1:49 It's too far away. E prea specific. Vreau ceva
Bring it nearer. mai inteligibil pentru mine.
   
1:55 Bring it much closer so that Astfel încât să îmi pot gestiona viaţa".
I can deal with my life'.  
   
2:02 B: I think at the end of the last B: Cred că la sfârşitul
discussion we were touching... ultimei discuţii am ajuns...
   
2:06 on one point la un asemenea punct...
of that nature...  
   
2:09 because we were pentru că discutam despre imagini.
discussing images.  
   
2:12 K: Images, yes. K:Da, imaginile.
   
2:14 B: And the self-image. And... B: Şi despre imaginea de sine. Şi....
   
2:18 questioning whether we've ne întrebam dacă trebuie să avem imagini.
to have images at all.  
   
2:22 K: Of course, we went into that. K: Am discutat de asta, desigur.
   
2:24 But you see, I want, Dar ca parte externă, eu vreau...
as a viewer...  
   
2:27 totally outside, sunt martor şi vă ascult....
listening to you...  
   
2:30 for the first time, pentru prima dată pe voi 3....
the three of you...  
   
2:33 I say 'Look, how şi spun "Cum mă afectează asta pe mine?
does it touch my life?  
   
2:39 It's all so vague... Este atât de vag....
   
2:43 and uncertain and... de incert şi.....
   
2:48 needs a great deal of thinking, trebuie să gândesc prea mult şi nu vreau."
which I'm unwilling to do'.  
   
2:54 You follow? 'So, please tell me Vedeţi? Deci mai pe scurt....
in a few words, or at length...  
   
3:01 what am I to do with my life. ce să fac cu viaţa mea?
   
3:08 Where am I to touch it? Cum să o influenţez?
   
3:11 Where am I to break it down? La ce să fiu atent, cum să fac?
From where am I to look at it?  
   
3:18 I've hardly any time... Nu prea am timp....
   
3:22 I go to the office; merg la birou, la fabrică...
I go to the factory...  
   
3:24 I've got so many things to do, am atâtea de făcut,
children, wife nagging, poverty'. copii, soţie, sărăcie."
   
3:30 The whole structure of misery, Întreaga structură este
and you sit there, you three... mizerabilă şi voi staţi aici....
   
3:37 and talk about something which şi "nu înţeleg"despre ce vorbiţi...
'c'est ne me touche pas'...  
   
3:42 that doesn't touch aproape deloc.
me in the least'.  
   
3:46 So, could we bring it down... Am putea deci să discutam....
   
3:51 to brass tacks as it were, la subiect ca să ştiu ce să fac...
where I can grapple with it...  
   
3:59 as an ordinary human being? ca un om obişnuit?
   
4:02 B: Could we consider the problems B: Am putea începe
arising in daily relationship... cu problemele care apar...
   
4:08 as the starting point? în relaţie.
K: That's the essence, isn't it? K: Asta este esenţial, nu?
   
4:12 I was going to begin with that. Urma să încep cu asta.
   
4:23 My relationship with Relaţia mea cu alţi oameni are loc...
human beings...  
   
4:27 is in the office, in the la birou, la fabrică şi desigur, la golf.
factory, on a golf course.  
   
4:34 B: Or at home. B: Sau acasă.
   
4:36 K: Or at home. And at K: Sau acasă. Iar acasă este...
home it's pretty...  
   
4:39 you know, a routine, ştiţi voi, rutina, sexul, copiii.....
sex, children...  
   
4:44 if I've children, dacă am sau vreau copii...
if I want children...  
   
4:46 and the constant battle, o bătălie constantă, toată viaţa este aşa.
battle, battle all my life.  
   
4:54 Insulted, wounded, hurt... Insulte, răni, multe răni....
   
4:59 everything is going totul are loc în mine şi în jurul meu.
on in me and around me.  
   
5:02 B: Yes, there is continual B: O dezamăgire continuă.
disappointment.  
   
5:04 K: Continual disappointment, K: Şi o speranţă continuă....
continual hope...  
   
5:07 desire to be more successful, dorinţa de a avea sucees, mulţi bani....
more money...  
   
5:10 more, more, more of everything. mult, mult din orice.
   
5:14 Now... Acum....
   
5:20 How am I to alter, change... Cum îmi pot eu schimba...
   
5:23 my relationship? relaţia ?
   
5:27 What is the... Care este....
   
5:30 the source of sursa ei ?
my relationship?  
   
5:33 If we could tackle that a Aş fi dorit să mai discutăm
little bit this morning... despre ceva azi dimineaţă...
   
5:40 and go on to what să aprofundăm ce discutam deja...
we were discussing...  
   
5:43 which is really pentru că este foarte important,
very important,  
   
5:45 which is not to have şi anume să nu avem nici o imagine.
an image at all.  
   
5:49 B: Yes. But it seems that as B: Da. Se pare însă că, aşa
we were discussing yesterday... cum am constat deja ieri...
   
5:51 we tend to be related almost tindem permanent să avem o imagine.
always through the image.  
   
5:54 K: Through the image, that's right. K: Şi privim lucrurile prin intermediul acesteia, da.
   
5:56 B: Say, I've an image B: Adică, eu am o imagine despre noi...
of myself and of you...  
   
5:59 as you should be şi tu ar trebui să fii
in relation to me. într-o relaţie cu mine.
   
6:02 And then that gets disappointed Apoi sunt dezamăgit şi rănit şi tot aşa.
and hurt and so on.  
   
6:06 K: But how am I to K: Dar cum voi schimba imaginea?
change that image?  
   
6:10 How am I to break it down? Cum o pot înlătura?
   
6:12 I know after you have talked to După ce mi-ai vorbit ca un om obişnuit...
me as an ordinary human being...  
   
6:17 I see very well am deja o imagine...
I've got an image...  
   
6:21 and it has been care a luat naştere...
put together...  
   
6:24 constructed a fost construită de generaţii.
through generations.  
   
6:29 And I've got it. Şi mi-am însuşit-o.
I am fairly intelligent... Sunt foarte inteligent.
   
6:32 I'm fairly aware of myself Sunt conştient de mine şi am înţeles.
and I see I've got it.  
   
6:35 How am I to break it down? Dar cum fac să o înlătur?
   
6:39 B: The point, as I B: Ideea este că...
see it, is that...  
   
6:42 I've got to be aware trebuie să fiu conştient
of that image... de acea imagine...
   
6:44 to watch it as it moves. să o privesc ca pe un film.
   
6:47 K: So, am I to watch it… K: Aşa, o privesc.....mă gândesc altfel...
- I'm taking the opposite...  
   
6:53 Am I to watch it in the office? O să mă uit în altă parte?
B: Yes. B: Da.
   
6:59 K: In the factory, at home, K: La muncă, acasă, la club...
at the golf club...  
   
7:03 because in all these pentru că acolo sunt relaţiile mele.
areas are my relationships.  
   
7:06 B: Yes. I would say, I've to B: Da. Să mă uit în toate acele locuri...
watch it on all those places...  
   
7:10 and also when I'm not there. chiar şi când nu sunt acolo.
   
7:12 K: When I'm not there. So, I've K: Când nu sunt acolo. Adică permanent.
to watch it all the time, in fact.  
   
7:16 B: Yes. B: Da.
   
7:17 K: Now, am I capable of it? K: Dar oare sunt capabil să fac asta?
Have I got... Am oare...
   
7:21 the energy, because energia necesară, pentru că
my wife wants sex... soţia vrea sex....
   
7:24 I don't want it, iar eu nu, sau îmi place să fac sex,
or I enjoy sex,  
   
7:27 I go through all trec printr-o gramadă de lucruri neplăcute...
kinds of miseries...  
   
7:30 and at the end of the day şi la sfârşitul zilei ...
I've hardly… I crawl into bed. abia mă târăsc în pat.
   
7:35 And you say I must have Şi tu spui să am energia necesară.
energy. So, I must realise... Trebuie să realizez deci...
   
7:41 relationship is the ca relaţiile sunt foarte importante.
greatest importance.  
   
7:44 B: Yes. B: Da.
   
7:45 K: Therefore I'm willing to give up K: Aşa că sunt dispus
certain wastage of energies. să renunţ să pierd energie.
   
7:52 B: What kind of wastage? B: Adică?
   
7:57 K: Drink. K: Băutura.
   
7:59 Smoke, useless chatter. Fumatul, pălăvrageala inutilă.
   
8:03 Endless crawling from pub to pub. Să nu mai merg din pub în pub.
   
8:06 B: That would be the B: Ăsta ar fi începutul.
beginning anyway.  
   
8:08 K: That would be the beginning. K: Da, ar fi începutul.
   
8:11 But you see, I want all those Dar eu le vreau pe toate şi în plus. Vezi?
plus more. You follow?  
   
8:17 B: But if I can see that everything B: Dar dacă înţeleg că totul
depends on this... depinde de asta...
   
8:20 K: Of course. K: Desigur.
   
8:21 B: ...then I won't go to the pub, B:..atunci nu mai merg prin restaurante
if I see that that interferes. dacă asta mă afectează.
   
8:25 K: So, as an ordinary human K: Ca un om obişnuit ce sunt,
being, I must realise... trebuie să înţeleg...
   
8:30 the greatest importance is că este foarte important
to have right relationship. să am relaţii corecte.
   
8:34 B: Yes. B: Da.
   
8:38 It would be good Ar fi bine dacă
if we could say... am putea spune...
   
8:39 what happens when ce se înâmplă atunci când nu le avem.
we don't have it.  
   
8:41 K: Oh, when I don't K: Ah, da desigur. Când nu le avem.
have it, of course.  
   
8:44 B: Then everything B: Totul se risipeşte.
goes to pieces.  
   
8:45 K: Everything goes to pieces; K: Totul se risipeşte;
   
8:49 Not only everything Nu numai atât...
goes to pieces...  
   
8:53 I create such havoc around me. am creat atâta dezordine în jur.
   
8:58 So, can I... Oare pot eu...
   
9:02 by putting aside renuntând la fumat,
smoke, drink, pubs... băutură, restaurante....
   
9:06 and the endless şi la pălăvrăgeala fără sens....
chatter about...  
   
9:08 this or that, despre diverse să adun acea energie?
will I gather that energy?  
   
9:12 B: Well, that's the beginning. B: Păi asta este începutul.
   
9:14 K: I'm asking, will I gather that K: Eu întreb dacă sunt capabil să adun
energy which will help me... acea energie care mă ajută...
   
9:19 to face the picture which să privesc imaginea pe care o am?
I have, the image which I have?  
   
9:25 B: Yes, it means going B: Da, dar asta implică şi ambiţie...
also ambition...  
   
9:28 and many other things. şi alte câteva lucruri.
   
9:30 K: Of course. You see, K: Desigur. Vedeţi, am început
I begin by obvious things... cu lucruri evidente...
   
9:34 like smoke, drink, ca fumatul, băutura,
pub and all the rest. restaurantele şi restul.
   
9:36 S: Let me just stop you here. S: Să ne oprim un pic.
   
9:39 Suppose my image is that Să zicem că îmi imaginez
you're going to do it for me... că tu faci asta pentru mine ...
   
9:47 and my real image is that eu cred că nu o pot face singur.
I can't do it for myself.  
   
9:52 K: Oh, that's one of our K: Da, este condiţionarea
favourite conditionings... noastră favorită...
   
9:57 that I can't do it myself... că nu o pot face de unul singur....
   
10:00 therefore I must go şi trebuie să merg
to somebody to help me. la cineva să mă ajute.
   
10:03 S: Or I go to the pub, because S: Sau să merg la restaurant
I see I can't do it for myself... pentru că nu pot face asta singur...
   
10:08 so I create the condition... asa că îmi creez o condiţie....
   
10:11 several things come from anumite beneficii din mersul la restaurant...
my going to the pub...  
   
10:14 1 is, I'm in despair Mai întâi sunt disperat pentru că...
because...  
   
10:16 I can't do it for myself nu pot face asta singur aşa că am să...
so I'm going to...  
   
10:18 obliterate myself uit dacă beau ceva...
through drink...  
   
10:21 so I no longer şi astfel nu mai sufăr.
feel this pain.  
   
10:23 B: At least for the moment. B:Pentru moment.
   
10:24 S: Right. And also 2... S: Corect. Si 2...
   
10:26 I'm proving to myself îmi dovedesc faptul că
that my image that... imaginea pe care o am....
   
10:28 I can't do it că nu pot face ceva, este corectă.
for myself is right.  
   
10:29 After all, look at me, I'm on Uitaţi-vă sunt la pământ,
the ground, in the gutter! am căzut rău de tot!
   
10:32 You're going to deny that? Negaţi asta? În al 2 lea rând...
2nd of all...  
   
10:36 by treating myself dacă fac aşa...
in such a way...  
   
10:39 I'm going to prove to you îţi dovedesc că nu pot face ceva.
that I can't do it myself.  
   
10:42 May be I'll get you Poate astfel vei face
to do it for me. tu asta pentru mine.
   
10:44 K: I think sir, we don't K: Cred domnule, că nu realizăm
realise, any of us... nici unul...
   
10:47 the utter and absolute importanţa covârşitoare...
importance...  
   
10:51 of right relationship. a unei relaţii corecte.
   
10:56 I don't think we realise it. Nu cred ca realizăm asta.
   
10:59 S: I agree with you, we don't. S: Sunt de acord.
   
11:00 K: With my wife, with my K: Când sunt cu soţia,
neighbour, in the office... cu veciunul, la birou...
   
11:02 wherever I am... oriunde aş fi....
   
11:04 I don't think we realise nu cred că realizăm-
- with nature also... şi în natură de altfel-...
   
11:08 a relationship cum ar trebui să fie o relaţie....
which is easy...  
   
11:12 quiet, full, rich, happy... liniştită, împlinită, fericită...
   
11:18 the beauty of it, frumuseţea şi armonia
the harmony of it. unei astfel de relaţii.
   
11:21 We don't realise that. Nu înţelegem asta.
   
11:23 Now, can we tell the ordinary Putem noi spune omului
viewer, the listener... obişnuit care ne ascultă...
   
11:29 the great importance of that? cât de important este asta?
   
11:31 S: Let's try. S:Să încercăm!
   
11:33 How can we communicate Cum putem comunica
to somebody the value... unei persoane valoarea...
   
11:36 of a right relationship? unei relaţii corecte? Tu esti soţia mea.
You are my wife.  
   
11:39 You are whining, you Mă bâzâi, mă sâcâi. Nu?
are nagging me. Right?  
   
11:43 You think that Crezi că ar trebui să fac ...
I should be doing...  
   
11:45 something for you ceva pentru tine cand sunt obosit...
when I'm tired...  
   
11:47 and don't feel like şi nu am nici un chef de asta.
doing anything for you.  
   
11:49 K: I know. Go to a party. K: Ştiu. Să mergi la o petrecere.
   
11:50 S: Right. 'Let's S:Corect. Să luăm exemplul ăsta...
go to the party...  
   
11:53 you never take me out'. "nu mă scoţi niciodată undeva".
   
11:55 K: Yes. (Laughs) K: Da. (Râsete)
   
11:58 S: Right? 'You never S:Da? "Nu mă scoţi nicăieri".
take me anywhere'.  
   
12:00 B: Yes, making images. B: Da, creăm imagini.
   
12:02 K: Yes, so, how are you... K: Şi cum poţi tu...
   
12:04 who realise the importance care realizezi importanţa relaţiei...
of relationship...  
   
12:09 to deal with me? să mă lămureşti pe mine?
   
12:13 How are you to deal? Cum faci asta?
   
12:15 No, I mean, we've got Chiar am această problemă!
this problem in life!  
   
12:20 B: I think it should be very clear B: Trebuie să fie foarte clar că
that nobody can do it for me. nimeni nu poate face asta pentru mine.
   
12:24 Whatever somebody else does, Ceea ce face cineva nu reflecta relaţia mea.
it won't reflect my relationship.  
   
12:29 S: How are you going to make S: Dar cum explici cuiva asta?
that clear to somebody?  
   
12:32 B: But isn't it obvious? B: Dar nu este evident?
   
12:33 S: It's not obvious. I feel very S: Nu. Simt asta puternic- eu privesc...
strongly - I'm the viewer...  
   
12:37 I feel very strongly that you simt că tu vrei ca eu
ought to be doing it for me. să fac ceva pentru tine.
   
12:40 My mother never did it for me, Mama nu a făcut-o, cineva trebuie.
somebody has got to do it for me.  
   
12:43 B: But, isn't it obvious B: Dar nu este evident că nu se poate?
that it can't be done?  
   
12:45 I'm saying that that's Asta este o iluzie pentru că...
just a delusion because...  
   
12:49 whatever you do, I will be... orice ai face eu voi fi...
   
12:50 in the same relationship în aceeaşi relaţie ca până acum.
as before.  
   
12:53 Suppose you live a perfect life. Presupunem că ai viaţa perfectă.
   
12:55 I can't imitate it so I'll just Dacă nu o pot imita
go on as before, won't I? continui ca până acum, nu?
   
13:00 So, I've to do something Trebuie să fac ceva singur. Nu este clar?
myself. Isn't that clear?  
   
13:06 S: But I don't feel able S: Dar nu mă simt capabil să fac asta.
to do anything myself.  
   
13:09 B: But then can you see that if B: Dar poţi vedea că dacă nu faci tu....
you don't do anything yourself...  
   
13:12 it's inevitable inevitabil, lucrurile continuă la fel.
that it must go on.  
   
13:15 Any idea that it will ever Este o iluzie că lucrurile s-ar
get better is a delusion. îmbunătăţi vreodată .
   
13:18 S: Can we say that right S: Putem spune că o
relationship begins... relaţie corectă începe...
   
13:22 with the realisation that când realizăm că trebuie
I have to do something for myself? să facem ceva pentru noi?
   
13:25 K: And the utter importance of it. K: Şi importanţa acestui lucru.
   
13:28 S: Right. The utter importance. S:Corect. Extrema importanţă.
   
13:30 The responsibility Responsabilitatea faţă de mine.
I have for myself.  
   
13:33 K: Because you are the world. K: Pentru că tu eşti lumea.
S: Right. S:Corect.
   
13:35 K: And the world is you. K: Iar lumea eşti tu.
You can't shirk that. Nu poti face abstracţie de asta.
   
13:40 B: Perhaps we could discuss that a B: Să discutăm despre asta
bit because it may seem strange... pentru că pare ciudat...
   
13:43 to some of the viewers, pentru unii afirmaţia "tu eşti lumea".
to say 'I'm the world'.  
   
13:46 K: But after all, all that K: Dar în fond tot ceea ce tu gândeşti...
you are thinking...  
   
13:49 you are the result este rezultatul culturii...
of the culture...  
   
13:51 the climate, the food, climei, mâncării, mediului...
the environment...  
   
13:53 the economic conditions... condiţiilor economice...
   
13:55 your grandparents, you bunicilor, tu eşti rezultatul lor.
are the result of all that.  
   
13:58 S: Well, you can see that. S: Asta înţeleg.
   
14:00 B: That's right. That's B: Asta este. Asta înseamnă...
what you mean...  
   
14:03 by saying you are the world. tu eşti lumea.
   
14:05 S: I think you can see that in just S: Cred că este evident că
what I've been laying out here... în tot ce am spus...
   
14:07 about the person despre persoana care credea că...
who feels that...  
   
14:09 he's entitled to alţii trebuie să aibă grijă de ea...
be taken care of...  
   
14:11 by the world, the world is in lumea care de fapt se îndreaptă către
fact moving in that direction...  
   
14:14 of all the pleasure plăcere şi tehnologie...
and the technological...  
   
14:17 K: No sir. This is a simple K: Nu domnule. Acesta este un fapt.
fact. You go to India... Dacă mergi în India...
   
14:20 you see the same suffering, vezi aceeaşi suferinţă, anxietate...
the same anxiety...  
   
14:22 and you come to şi dacă vii în Europa, America....
Europe, America...  
   
14:24 in essence, este în esenţă la fel.
it is the same.  
   
14:29 B: Each person has B: Fiecare persoană are
the same basic... aceeaşi structură...
   
14:31 structure of suffering de bază pentru suferinţă şi confuzie....
and confusion...  
   
14:34 and deception and so on... dezamăgire, etc...
   
14:36 Therefore if I say Şi dacă spun "eu sunt lumea"....
'I am the world'...  
   
14:38 I mean that there is înseamnă că există
a universal structure... o structură universală...
   
14:40 and it's part of me care este parte din mine şi eu din ea.
and I'm part of that.  
   
14:42 K: Part of that. So, now, K: Parte. Să începem de aici.
let's proceed from that.  
   
14:49 The first thing you Mai întâi trebuie să îmi spui...
have to tell me...  
   
14:51 as an ordinary human being, mie- om obişnuit care trăieşte
living in this mad rat race... în această cursă nebună...
   
14:57 you have to tell me, vreau să îmi spui, "Trebuie să realizezi..
'Look, realise the utter...  
   
15:02 greatest important thing că relaţia este cel mai important lucru."
in life is relationship'.  
   
15:08 You cannot have relationship... Nu poti avea relaţii...
   
15:10 if you have an image dacă ai o imagine despre tine...
about yourself...  
   
15:13 or if you create a pleasurable sau dacă îţi creezi o imagine
image and stick to that. şi te agăţi de ea.
   
15:21 S: Or the image that you are S: Sau dacă imaginea creată
entitled to, it comes before... vine înainte...
   
15:25 K: Any form of image... K: Orice formă a imaginii...
   
15:28 you have about another, pe care o ai despre cineva
or about yourself... sau despre sine...
   
15:31 prevents the beauty te impiedică să ai o relaţie frumoasă.
of relationship.  
   
15:34 S: Right. S: Corect.
   
15:35 B: Yes. The image that I'm secure B: Da. Imaginea că sunt
in such and such a situation... în siguranţă în anumite situaţii...
   
15:39 for example, and not secure de exemplu şi în altele nu sunt ...
in a different situation...  
   
15:43 that prevents relationship. asta împiedică persoana
K: That's right. să aibă o relaţie.
   
15:47 B: Because I will say... B: Pentru că voi spune...
   
15:49 I demand of the other Cer ca celălalt să mă pună ...
person that he put me...  
   
15:51 in the situation that în situaţia să cred că sunt în siguranţă.
I think is secure.  
   
15:53 And then he may not want to. Şi poate celălalt nu
  doreşte să facă asta.
   
15:55 S: Right. So that my relationship, S: Corect. Dacă am o imagine
if I have the image... despre relaţie...
   
15:59 of the pleasurable una păcută...
relationship...  
   
16:02 then all my actions atunci toate acţiunile mele au legatură...
are with reference...  
   
16:05 to this other person, cu altă persoană pe care încerc...
that I try...  
   
16:08 to force him to move să o forţez să facă asta...
me into doing that...  
   
16:11 so that I have aşa că trebuie a). să îi spun....
(a) I say to him...  
   
16:14 you should be this way because trebuie să fii aşa ca să îmi
that would complete my image... validezi imaginea...
   
16:17 (2) I have what I call claims (2) să am anumite pretenţii
on the other person... de la acea persoană...
   
16:20 in other words, I expect adica mă aştept să acţioneze
him to act in such a way... într-un fel anume..
   
16:23 that he acknowledges încât să se conformeze imaginii mele.
that image.  
   
16:26 B: Yes. Or I may say... B: Da. Sau aş putea spune...
   
16:27 I have the image of what îmi imaginez ce este corect, etc.
is just and right and so on.  
   
16:29 In other words, it's not that Adică aşa aş spune...
it's personally so, but I say...  
   
16:32 that would be the right way că ar fi corect să ne comportăm.
for everybody to behave.  
   
16:35 S: Right. In order to S: Corect. Pentru a completa imaginea.
complete my image.  
   
16:38 B: Yes. B:Da.
   
16:39 For example the wife says, De exemplu soţia spune
'Husbands ought to take... "Soţii doresc sa îşi scoată...
   
16:42 their wives out to şoţiile des la evenimente."
parties frequently'.  
   
16:45 that's part of the image. asta este parte a unei imagini.
   
16:46 S: Right. S:Corect.
   
16:47 B: Husbands have corresponding B: Dar şi bărbaţii au
images and therefore... o imagine a lor şi...
   
16:53 then that image gets hurt. acea imagine este rănită.
Do you see? Vedeţi asta?
   
16:55 S: Right. Now... S: Corect. Acum...
   
16:57 I think we have to be very Cred că trebuie să fim foarte
specific about that each... specifici cu privire la...
   
17:00 little piece of fiecare parte a acestei
this is with fury. situaţii încordate.
   
17:06 B: With energy. B: Cu energie.
   
17:07 S: Energy and fury, S: Energia şi furia,
necessity to... necesitatea de a...
   
17:09 complete this image completa această
in relationship... imagine în relaţie...
   
17:10 therefore relationship şi astfel se modelează
gets forced into a mould. relaţia, capătă o formă.
   
17:13 K: Yes sir, I understand K:Da, domnule înţeleg asta.
all that. But you see... Dar vedeţi dvs....
   
17:18 most of us are not serious... mulţi dintre noi nu suntem serioşi...
   
17:21 we want an easy life. vrem o viaţă uşoară.
   
17:25 You come along and tell me... Tu vii şi spui...
   
17:27 'Look, relationship is "Relaţia este un lucru important."
the greatest thing'.  
   
17:29 I say, quite right. Şi eu sunt de acord.
   
17:30 And I carry on the old way. Dar continui ca până acum.
   
17:36 What I'm trying to get at is... Vreau să spun ...
   
17:39 What will make a human being... Ce ar determina pe cineva...
   
17:43 listen to this, even să asculte serios chiar şi 2 minute?
seriously for 2 minutes?  
   
17:52 They won't listen to you. Nu vor face asta.
S: Right. S: Corect.
   
17:56 K: If you went to one K: Dacă mergi la unul din marii...
of the big...  
   
17:59 experts on psychology, experţi în psihologie, etc....
or whatever it is...  
   
18:02 they won't take ei nu vor avea timp să te asculte.
time to listen to you.  
   
18:05 They have got their plans... Ei au planurile lor...
   
18:07 their pictures, their imaginile lor, înţelegeţi?
images - you follow?  
   
18:09 they are surrounded sunt înconjuraţi de ele.
by all this.  
   
18:13 So, to whom are we talking to? Prin urmare cui ne adresăm?
   
18:18 S: We are talking to S: Vorbim cu noi înşine. (Râsete)
ourselves. (Laughs)  
   
18:20 K: No, not only that. K: Nu doar asta. Cui ne adresăm?
Whom are we talking to?  
   
18:22 B: Well, whoever B: Păi oricui este capabil să asculte.
is able to listen.  
   
18:25 K: That means somebody K: Cuiva care este serios.
who is somewhat serious.  
   
18:29 B: Yes. B:Da.
   
18:31 And I think that we even may Şi cred chiar că ne putem forma
form an image of ourselves... o imagine despre noi înşine...
   
18:34 as not being capable of ca nefiind capabili să fim serioşi, etc.
being serious, and so on.  
   
18:37 K: That's right. K:Corect.
   
18:39 B: In other words, B: Adică este foarte greu.
that it's too hard.  
   
18:40 K: Too hard, yes. K: Da.
   
18:42 B: That's an image to say that... B: Noi ne bazăm pe
  o imagine când spunem..
   
18:44 I want it easy, which vreau ceva uşor adică
means it comes... reziltatul...
   
18:45 from the image 'this is acestei imagini "mă depăşeşte".
beyond my capacity'.  
   
18:48 K: Quite. So, let's K:Exact. Să continuam de aici.
move from there.  
   
18:53 We say, as long as Noi spunem că dacă ai o imagine...
you have an image...  
   
18:58 pleasant or unpleasant, plăcută sau nu, creată,...etc.
created... etc.  
   
19:02 put together by thought... şi construită de gând...
   
19:04 and so on, there is etc. asta conduce la
no right relationship. o relaţie care nu este corectă.
   
19:07 That's an obvious fact. Şi ăsta este un fapt.
   
19:10 S: Right. S:Corect.
   
19:11 B: And life ceases to have any B: Iar viaţa nu are sens
value without right relationship. fără o relaţie corectă.
   
19:14 K: Yes. K:Da.
   
19:16 Life ceases to have any value Viaţa nu are valoare
without right relationship. fără o relaţie corectă.
   
19:19 My consciousness is Conştiinţa mea este plină
filled with these images. cu aceste imagini.
   
19:24 S: Right. S:Corect.
   
19:29 K: Right? And the images K:Corect? Iar imaginile
make my consciousness. formează conştiinţa.
   
19:34 S: That's right. S:Da, aşa este.
   
19:37 K: Now, you are asking me K: Şi voi îmi spuneţi să
to have no images at all. nu mai am imagini.
   
19:44 That means no consciousness Asta înseamnă să nu mai
as I know it now. am conştiinţa de acum
   
19:53 B: Yes... B:Da....
   
19:55 Could we say that the major Putem spune că o
part of consciousness... mare parte a conştiinţei...
   
19:57 is the self-image? este formată din imaginea de sine?
Is that what you are saying? Asta spui?
   
19:59 There may be some Poate există şi alte părţi, dar....
other parts, but...  
   
20:01 K: We will come to that. K: Revenim mai târziu.
B: We'll come to that later. B: Ok.
   
20:03 But most of it, for now Dar în mare parte,
- we are mostly... acum- noi suntem..
   
20:05 occupied with the self-image. ocupaţi cu imaginea de sine.
   
20:07 K: That's right. K:Corect.
   
20:10 S: What about the self-image? S: Ce este cu imaginea de sine?
   
20:12 And the whole way it Şi modul în care se generează pe sine...
generates itself...  
   
20:14 what do you think? ce credeţi despre asta?
   
20:16 B: I think we discussed B: Cred că am discutat deja...
that before...  
   
20:18 it gets caught on thinking... este prinsă în gânduri...
   
20:21 of the self as real, and that's ale sinelui considerat real şi
always implicit, to say... asta e ca şi cum ai spune...
   
20:26 for example, the de exemplu, imaginea poate fi ...
image may be that...  
   
20:28 I'm suffering in ca sufăr într-un anumit mod...
a certain way...  
   
20:31 and I must get şi trebuie să scap de suferinţă.
rid of this suffering.  
   
20:35 But there is always... Dar mereu există...
   
20:36 the implicit meaning in that un înţeles implicit în
that 'I' am there real... faptul că "Eu" sunt real...
   
20:40 and therefore I must keep şi trebuie să mă gândesc
on thinking about this reality. la această realitate.
   
20:45 And it gets caught Şi este prins în acest feed-back...
in that feedback...  
   
20:47 we were talking about. despre care vorbeam.
   
20:51 The thought feeds Gândul hrăneşte şi construieşte.
back and builds up.  
   
20:56 S: Builds up more images. S:Construieşte noi imagini.
B: More images, yes. B: Mai multe imagini,da.
   
20:58 S: More images. So that's S: Mai multe imagini.
the consciousness. Şi asta este conştiinţa.
   
21:00 K: I mean, the content K: Conţinutul conştiintţei mele....
of my consciousness...  
   
21:03 S: ...is all images. S:...este format din imagini.
K: ...is a vast series of images... K:....este o vastă serie de imagini....
   
21:08 interrelated, not interconectate nu
separate, interrelated. separate, interconectate.
   
21:11 B: But they are all B: Dar toate sunt centrate pe sine.
centred on the self.  
   
21:13 K: On the self, of course. K: Desigur că pe sine.
The self is the centre. Sinele este centrul.
   
21:16 B: Yes, because they are all aimed B: Da, pentru că toate
at, they are all for the self... au ca scop sinele...
   
21:20 in order to make trebuie să îl facă mai corect.
the self right, correct.  
   
21:24 And the self is regarded Şi sinele este considerat
as all important. foarte important.
   
21:26 K: Yes. K:Da.
   
21:27 B: That gives it B: Ceea ce îi dă o energie enormă.
tremendous energy.  
   
21:29 K: Now, what I'm getting at is... K: Înţeleg că....
   
21:32 you are asking me, îmi spuneţi mie care sunt serios.....
who am fairly serious...  
   
21:35 fairly intelligent, as an inteligent, ca orice om.....
ordinary human being...  
   
21:41 you are asking me to să îmi golesc conştiinţa.
empty that consciousness.  
   
21:45 S: Right. I'm asking you to S:Corect. Îţi cer să nu
stop this image making. mai creezi imagini.
   
21:51 K: Not only the image making, K: Nu doar asta ci şi
the images that I have... imaginile pe care le am...
   
21:56 and prevent further şi să nu mai creez altele.
image making.  
   
21:58 S: Right, right. S:Corect.
K: Both are involved. K: Sunt implicate ambele.
   
22:02 S: Yes, I'm asking you to look at S: Te rog să priveşti
the machinery of consciousness. maşinăria conştiinţei.
   
22:05 K: Yes. Wait a minute. K: Da, Stai un pic. Vreau să ajung acolo.
I want to get at that.  
   
22:09 This is very important... Asta este foarte important.
   
22:10 S: OK. Let's go! (Laughter) S:OK. Să începem! (Râsete)
   
22:15 K: You are asking me, K: Mă întrebaţi şi vreau...
and I want...  
   
22:19 to understand you să înţeleg pentru că
because I really want... vreau cu adevarat...
   
22:23 to live a different să trăiesc altfel...
way of living...  
   
22:28 because I see it's necessary. pentru că văd că este necesar.
   
22:32 I don't play with words. Nu mă joc cu cuvintele.
I don't want to be highfalutin. Nu vreau să fiu bombastic.
   
22:39 I want to deal with this thing. Vreau să rezolv acest lucru.
   
22:44 You are asking me to Îmi spuneţi să mă eliberez de sinele...
be free of the self...  
   
22:50 which is the care crează imagini...
maker of images...  
   
22:54 and to prevent şi să nu mai creez altele.
further image-making.  
   
22:58 S: Right. S:Corect.
   
23:01 K: And I say, 'please tell me K: Şi eu întreb "ce să fac şi cum să fac".
what to do, how to do it'.  
   
23:10 And you tell me... Şi voi îmi spuneţi...
   
23:12 'When you ask me how to do it... "Când îmi spuneţi cum să fac asta...
   
23:15 you are already building an creaţi deja o imagine,
image, the system, the method'. un sistem, o metodă."
   
23:22 B: Yes, one could say, when B: Cineva poate spune
you say 'how am I to do it'... când spui :cum să fac asta"...
   
23:25 you have already că l-ai implicat deja pe "eu."
put 'I' in the middle.  
   
23:27 K: In the middle. K: L-am implicat.
   
23:28 B: The same image as before B: Aceeaşi imagine cu alt conţinut.
with a slightly different content.  
   
23:31 K: So, you tell me don't K: Îmi spui deci să nu întreb "cum"...
ever ask how to do it...  
   
23:38 because the 'how'... pentru că acest "cum"...
   
23:40 involves the 'me' doing it. înseamna ca "eu" să fac ceva.
S: Right. S:Corect.
   
23:44 K: Therefore I'm creating K: Adică eu crez altă imagine.
another picture.  
   
23:46 B: So, that shows B: Asta arată modul în care te implici...
the way you slip...  
   
23:49 into it, because you în asta, în intrebarea
say 'how to do it'... "cum să procedez"...
   
23:51 the word 'me' is not there nu este implicat cuvântul
but it's there implicitly. "eu" dar este implicit.
   
23:53 K: Implicitly, yes. K: Da, implicit.
B: And therefore you slip in. S: Şi asa te implici.
   
23:55 K: How am 'I' to do it K: Cum o să fac"eu" asta-desigur.
- of course.  
   
23:57 B: But it usually B: Dar ajung să fac asta pentru că...
slips in because...  
   
23:59 it's there implicitly este implicit şi nu explicit.
and not explicitly.  
   
24:01 That's often the trick. Asta este ideea.
K: Explicit, yes. K: Da, explicit.
   
24:06 S: Right. S:Corect.
   
24:07 K: Now, so you stop me and say K: Apoi mă opriţi şi spuneţi
'then proceed from there'. "continuă de aici".
   
24:13 How am I to free Cum să îmi eliberez conştiinţa...
this consciousness...  
   
24:20 even a corner of it, chiar şi o bucată a ei, o parte...
a limited part of it...  
   
24:29 What is the action Ce să fac pentru asta?
that will do it?  
   
24:34 I want to discuss it with you. Vreau să discut cu voi.
   
24:36 Don't tell me how to do it. Nu îmi spuneţi cum să fac.
I've understood this. Am înţeles asta.
   
24:42 I will never again ask Nu voi mai întreba asta.
'how to do it'.  
   
24:45 The 'how', as he explained, "Cum" implică...
implies...  
   
24:48 implicitly, the 'me' wanting to înseamnă implicit că "eu"
do it, and therefore the 'me'... vreau să fac asta şi astfel "eu"...
   
24:53 is the factor este un factor care crează imagini.
of the image maker.  
   
24:55 K: I've understood that very K: Am înţeles asta foarte clar.
clearly. Then I say to you... Şi apoi vă spun...
   
25:00 I realise this, Realizez asta şi ce să fac?
what am I to do?  
   
25:06 S: Do you realise it? S: Realizezi asta?
   
25:07 K: Yes. I know it. I know I'm K: Da. Ştiu asta. Ştiu că eu
making images all the time. creez imagini mereu.
   
25:16 I'm very well aware. Sunt conştient de asta.
S: Yes, but... S:Da, dar....
   
25:18 K: Wait. Let me finish. K: Stai, lasă-mă să termin.
I'm very well aware of it. Sunt foarte conştient de asta.
   
25:21 My wife calls me an idiot; Soţia îmi spune că sunt idiot;
   
25:26 already registered asta deja mi-a intrat in cap...
in the brain...  
   
25:31 thought takes it over... încep gandurile....
   
25:35 the image which I've şi asta îmi afectează imaginea de sine.
about myself is hurt.  
   
25:39 S: Yes. S:Da.
K: Right? K:Corect?
   
25:42 So, this process I know, Cunosc acest mecanism
I'm very well aware of this. sunt conştient de el.
   
25:45 S: Right. S:Corect.
   
25:47 K: Because I've discussed with K: Pentru că am discutat cu voi.
you. I've gone into it. Because... Am analizat asta. Pentru că...
   
25:51 I've realised right from Am realizat din aceste ...
the beginning during these...  
   
25:56 talks and dialogues... dialoguri, discuţii....
   
25:58 that relationship is the că cel mai important
greatest importance in life; în viaţă este relaţia;
   
26:02 without that life is chaos. fără de care viaţa este haos.
S: Got it. S: Asta este.
   
26:06 K: That has been driven into me. K: Asta am înţeles.
   
26:12 And I see every flattery Şi văd că orice lucru
and every insult... pozitiv sau negativ...
   
26:20 is registered in the brain. este înregistrat de creier.
   
26:27 And thought then takes Iar gândul le stochează apoi în memorie...
it over as memory...  
   
26:32 and creates an image, crează o imagine iar aceasta este rănită.
and the image gets hurt.  
   
26:36 S: That's right. S:Corect.
   
26:37 B: When you say the B: Când spui că imaginea este rănită...
image is the hurt...  
   
26:39 because the image pentru că ea este plăcerea...
is the pleasure...  
   
26:40 and with the new şi cu fiecare eveniment, insultă...
content, of insult...  
   
26:44 when the content is flattery când evenimentul este plăcut
the image is pleasure... imaginea este la fel...
   
26:46 and when the content is dar când nu, imaginea este rănită.
insult the image is hurt.  
   
26:49 S: Right. S:Corect.
   
26:51 K: So, Dr. Bohm, what is one K: Deci Dr. Bohm ce poate
to do? What am I to do? face cineva? Ce pot face eu?
   
26:56 There are two things Aici sunt două aspecte....
involved in it...  
   
26:59 1) to prevent further hurts... 1) să preîntâmpin rănirea...
   
27:04 and to be free of all şi să mă eliberez de toate
the hurts that I've had. rănile pe care le am.
   
27:09 B: But they are both B: Dar ele reprezintă acelaşi lucru.
the same principle.  
   
27:11 K: I think - you explain to me... K: Cred- explică-mi...
   
27:14 I think there are 2 eu cred că sunt 2 principii.
principles involved.  
   
27:17 B: Are there? B: Sunt oare?
   
27:19 K: One to prevent it, the other K: Unul previne şi altul şterge
to wipe away the hurts I have. rănile pe care le am.
   
27:24 S: I want to put it a S: Am o abordare uşor diferită.
little bit the other way.  
   
27:26 It's not just that you want... Nu vrei doar....
   
27:27 to prevent the să previi viitoarele răni...
further hurt...  
   
27:30 but it seems to me mie mi se pare că trebuie
you must first say... să te întrebi întâi...
   
27:32 how am I to be cum să fiu conştient de modul...
aware of the fact...  
   
27:35 that I take flattery. How în care interpretez ceva pozitiv.
are you going to get aware? Cum pot fi conştient de asta?
   
27:41 Look, I want you to see Dacă eu te flatez...
that if I flatter you...  
   
27:45 you get a big inner gush... te simţi mai bine în interiorul tău...
   
27:48 you start feeling începi să simţi ceva
big inside your belly... la nivelul buricului...
   
27:51 and then you get şi apoi incepi să fantazezi despre....
a fantasy about...  
   
27:53 well if you are so cât de minunat eşti acum...
wonderful this way...  
   
27:56 then you will be şi te vei simţi de 2 ori mai minunat.
twice as wonderful.  
   
27:58 So now you have an image Acum ai o imagine despre tine ca fiind...
of yourself as this...  
   
28:00 wonderful person o persoană minunată
who fits this flattery. care merită să fie flatată.
   
28:03 Now, I want you Acum vreau să te vezi pe tine...
to see yourself...  
   
28:05 eat my candy. cum eşti de acord cu asta.
   
28:07 K: No, you have told K: Nu, tu mi-ai spus foarte clar...
me very clearly...  
   
28:13 It's two sides of the same coin. Moneda are două feţe.
   
28:16 S: Right. S:Corect.
   
28:17 K: Pleasure and pain are K: Plăcerea şi durerea sunt
the same - the same. acelaşi lucru-acelaşi.
   
28:23 S: Exactly the same. S:Exact acelaşi.
K: Yes. You have told me that. K:Da. Mi-ai spus asta.
   
28:27 S: Right. I'm telling you that. S: Corect. Îţi spun asta.
K: I've understood it. K: Am înţeles.
   
28:30 B: They are both images. B:Amândouă sunt imagini.
   
28:31 K: Both images. So, please... K: Imagini. Aşa că te rog...
   
28:35 my question is not answered. răspunde la întrebare.
   
28:36 How am I, realising all this... Cum să fac eu asta, înţelegând
  ce mi-ai explicat...
   
28:40 - I'm a fairly intelligent man. -sunt un om inteligent. Am citit mult...
I've read a great deal...  
   
28:44 an ordinary man sunt un om obişnuit-
- I personally don't read... eu personal nu citesc...
   
28:46 an ordinary man vorbesc despre un om obişnut.
I'm talking about.  
   
28:50 - I've read a great deal... -am citit mult...
   
28:52 I've discussed am discutat despre asta şi văd...
this and I see...  
   
28:54 how extraordinarily cât de importante sunt aceste lucruri.
important all this is.  
   
28:58 And I say, I realise that... Şi spun că realizez, că....
   
29:04 they are the 2 sides sunt 2 feţe ale aceleiaşi monezi.
of the same coin.  
   
29:09 The brain registers Creierul înregistrează şi întregul...
and the whole...  
   
29:12 thing begins. Now, mecanism se pune în mişcare.
how am I to end that? Cum îl fac să înceteze?
   
29:18 Not the 'how', not the method, Nu "cum" metoda, nu îmi spune asta.
don't tell me what to do.  
   
29:23 I won't accept it because Nu o voi accepta pentu că nu
it means nothing to me. înseamnă nimic pentru mine.
   
29:28 Right, sir? Corect domnilor?
   
29:30 B: Well... B: Păi....
   
29:33 We were discussing whether Noi discutăm dacă există
there is a difference between... o dferenţă între...
   
29:35 the stored up hurts and rănile stocate şi cele viitoare.
the ones which are to come.  
   
29:41 K: That's right. K: Aşa este.
   
29:41 That's the first thing I've Asta trebuie să înţeleg
to understand. Tell me. în primul rând. Spune-mi.
   
29:45 B: It seems to me B: Mi se pare că de fapt..
that fundamentally...  
   
29:48 they also work on lucrează pe acelaşi principiu.
the same principle.  
   
29:51 K: How? K:Cum?
   
29:53 B: If you take the hurt B: Dacă avem în vedere rănile viitoare...
that is to come...  
   
29:56 my brain is already creierul meu este deja dispus să...
disposed to...  
   
30:01 or set up to… sau setat să....
   
30:05 …to respond with an image. ..răspundă unei imagini.
   
30:07 K: No, I don't understand you. K: Nu, eu nu te înţeleg.
Make it much simpler. Mai simplu te rog.
   
30:12 S: It seems to me... S: Mi se pare....O să încerc să fac...
I'll make it…  
   
30:14 K: Ah, I'm asking him. K: Ah, îl intreb pe el.
S: OK S: OK.
   
30:16 K: You are an expert K: Tu esti expert la asta (Râsete)
at it. (Laughter)  
   
30:18 You have dozens of victims... Tu ai zeci de victime...
   
30:21 he has only one victim here. el are doar una aici.
   
30:25 B: You see... B: Vezi tu...
   
30:28 There is no distinction really Nu exista o distincţie
between the past hurts... clară între rănile trecute...
   
30:31 and the present one because şi cele prezente pentru că
they all come from the past... toate vin din trecut...
   
30:35 come from the din reacţii trecute.
reaction of the past.  
   
30:38 K: So, that's right. K: Aşa este. Îmi spui...
You are telling me...  
   
30:41 don't divide the past să nu separ rănile în
hurt or the future... trecute şi vitoare...
   
30:46 because the image is the same. pentru că imaginea este aceeaşi.
B: Yes. The process is the same. B: Da. Metoda este acelaşi.
   
30:51 K: The process, therefore the K: Metoda. Prin urmare imaginea
image is receiving. Right? este primire. Corect?
   
30:56 B: Yes. It really B: Da. Chiar nu are importanţă....
doesn't matter...  
   
31:00 because I may just be pentru că poate îmi amintesc
reminded of the past hurt... de răni trecute...
   
31:03 that's the same as somebody şi asta este ca şi cum
else insulting me. m-ar insulta cineva.
   
31:06 K: Yes, yes. So, you K: Da, da. Deci tu îmi spui...
are saying to me...  
   
31:13 don't divide the past nu separa rănile trecute
or the future hurt... de cele viitoare...
   
31:18 there is only hurt... prin urmare este o singură rană...
   
31:23 there is only pleasure, o singură plăcere, uită-te şi tu.
so, look at that.  
   
31:30 Look at the image, Priveşte imaginea nu în termeni...
not in terms of...  
   
31:33 the past hurts and de răni trecute sau viitoare...
the future hurts...  
   
31:36 but just look at priveşte doar imaginea care...
that image which is...  
   
31:40 both the past and the future. include atât trecut cât şi viitor.
   
31:43 B: Yes. B:Da.
K: Right? K:Corect?
   
31:46 B: We are saying B: Noi spunem "Piveşte imaginea...
'Look at the image...  
   
31:48 not in its particular content nu în particular ci în general".
but its general structure'.  
   
31:51 K: Yes, yes, that's right. K: Da, da,aşa este.
Now, then... Acum, înseamnă...
   
31:54 my next question is, că următoarea mea intrebare
how am I to look at it? este cum să privesc asta?
   
31:58 Because I've already an image, Pentru că am deja o imagine
with which I'm going to look. cu care privesc.
   
32:07 That I must suppress it, you Pe care trebuie să o suprim,
promise to me by your words... tu îmi promiţi, îmi spui...
   
32:13 not promise exactly, îmi dai speranţa că...
give me hope...  
   
32:15 that if I have dacă am o relaţie corectă...
right relationship...  
   
32:18 I'll live a life that will be voi trăi o viaţă extraordinar
extraordinarily beautiful... de frumoasă...
   
32:22 I'll know what love is voi şti ce înseamnă iubirea şi restul...
and all the rest of it...  
   
32:24 therefore I'm already prin urmare sunt entuziasmat de idee.
excited by this idea.  
   
32:29 B: But then I have to be aware B: Dar apoi trebuie să fiu atent la
of the image of that kind too. imaginea care se crează.
   
32:33 K: Yes, yes. Therefore how am I K: Da, da. Atunci cum pot eu-
- that's my point... asta este întrebarea-...
   
32:36 How am I to look at this image? Cum mă pot uita la această imagine?
   
32:42 I know I have an image, Ştiu că am o imagine şi nu doar una...
not only one image...  
   
32:48 but several images, ci mai multe, dar centrul...
but the centre...  
   
32:51 of that image is me, the 'I', acelei imagini este "eu-l" ştiu asta.
I know all that.  
   
32:55 Now, how am I to look at it? Şi cum să privesc asta?
   
33:05 May we proceed now? Right. Pot să încep acum? Corect.
   
33:11 Is the observer different from Este observatorul diferit
that which he is observing? de ceea ce observă?
   
33:17 B: Yes, well... B: Da, păi...
K: That's the real question. K: Asta este întrebarea de bază.
   
33:19 B: ...that's the question. B:....asta este întrebarea.
   
33:21 You could say that's the root Ai putea spune că este rădăcina
of the power of the image. puterii imaginii.
   
33:23 K: Yes, yes. You see, K:Da, da. Vezi ce se întâmplă?
sir, what happens?  
   
33:27 If there is a difference between Dacă există o diferenţă între
the observer and the observed... observator şi observat...
   
33:31 there is that interval of time există acel interval de timp
in which other activities go on. în care au loc alte activităţi.
   
33:38 B: Well, yes, in which B: Păi, da, în care
the brain sort of... creierul se antrenează...
   
33:41 eases itself into something în ceva mai plăcut.
more pleasant.  
   
33:43 K: Yes, yes. K:Da, da.
   
33:45 B: Yes, that's all right. B: Da, aşa este.
   
33:48 K: And where there is a K: Şi unde este diviziune este conflict.
division there is conflict.  
   
33:52 So, you are telling Deci tu îmi spui să observ...
me to observe...  
   
34:01 in a different way, în mod diferit, să învăţ
learn the art of observing... arta observaţiei...
   
34:05 which is... care este...
   
34:09 that the observer că observatorul este cel observat.
is the observed.  
   
34:12 B: Yes, but I think we could look B: Da, dar cred că trebuie să ne
first at our whole tradition... uităm întâi la întreaga tradiţie....
   
34:16 our whole conditioning, which la condiţionarea care spune că
is the observer is different... observatorul diferă...
   
34:18 from the observed. de cel observat.
K: Different, of course. K:Diferit, desigur.
   
34:21 B: We should perhaps B: Poate ar fi bine să ne
look at that for a while. ocupăm de asta întâi.
   
34:23 K: Yes. K:Da.
   
34:24 B: Because that's what B: Pentru că asta simte toată lumea.
everybody feels.  
   
34:27 K: Yes. That the observer K:Da. Că observatorul este altul.
is different.  
   
34:29 B: Yes. And I think it B: Da. Şi cred că asta se leagă de ceea..
ties up with what...  
   
34:32 I was saying yesterday ce spuneam ieri despre realitate...
about reality...  
   
34:37 everything we think is ceea ce credem că este
reality of some kind... o anumită realitate...
   
34:41 because at least it's pentru că este măcar gând, real..
thought, real thought.  
   
34:44 But we make a distinction... Dar de fapt am făcut o diferenţă....
   
34:47 in reality between între acea realitate care ...
that reality which is...  
   
34:49 self-reference, se referă la mine, care mă susţine...
self-sustaining...  
   
34:52 it stands independent este independentă de gând...
of thought...  
   
34:55 and the reality which şi realitatea care depinde de acesta.
is sustained by thought.  
   
34:57 K: Yes, reality sustained K: Da, este cu adevărat susţinută de gând.
by thought.  
   
35:00 B: And the reality which may B: Şi realitatea care a fost
have been made by man... poate creată de om..
   
35:02 but it stands by itself... dar se susţine singură...
   
35:04 like the table, or else ca de exemplu masa, sau natura care...
like nature which...  
   
35:06 K: ...is different. K:...este diferită.
B: ...is different. B:....este diferită.
   
35:08 K: Yes, that we went K: Da, am discutat ieri.
through the other day.  
   
35:10 B: The observer, B: Despre observator credem de obicei...
ordinarily we think...  
   
35:14 that when I'm că atunci când mă gândesc la mine...
thinking of myself...  
   
35:16 that self is a reality which is sinele este o realitate
independent of thought. independentă de gând.
   
35:20 K: Yes, we think that's K: Da, credem că este
independent of thought. independentă de gând.
   
35:24 B: And that self is the B: ŞI acel sine este observatorul
observer who is a reality. care este o realitate.
   
35:29 K: Quite. K:Aşa ceva.
   
35:30 B: Who is independent B: Cine este independent
of thought and... de gând şi...
   
35:31 who is thinking, who cine gândeşte, cine produce gândul.
is producing thought.  
   
35:34 K: But it's the product of thought. K: Dar este produsul gândului.
B: Yes, but that's the confusion. B: Da, asta este confuzia.
   
35:37 K: Yes, quite, quite. K: Da, asta este.
   
35:41 Are you telling me sir, Tu îmi spui mie care sunt din afară...
as an outsider...  
   
35:47 that the observer is că observatorul este
the result of the past? rezultatul trecutului?
   
35:53 B: Yes, one can see that. B: Da, oricine poate vedea asta.
   
35:55 K: My memories, my experiences, K: Amintirile, experientele mele
all the rest, the past. şi restul, trecutul.
   
35:58 B: Yes, but I think if B: Da, dar eu cred că dacă ne
we think of the viewer... gândim la cel care vede..
   
36:00 he might find pentru el este poate
it a little hard... un pic mai dificil...
   
36:02 to follow that, if să vadă asta, dacă nu este familiarizat.
he hasn't gone into it.  
   
36:06 S: Very hard, I think. S: Foarte greu, cred.
How to communicate it to... Cum să comunic asta...
   
36:09 K: Ah, wait, it's fairly simple. K: Dar stai este foarte simplu.
S: What do you mean? S: Ce vrei să spui?
   
36:14 K: Don't you live in the past? K: Tu nu trăieşti în trecut?
   
36:17 S: I think I exist in the past. S: Cred că exist în trecut.
   
36:19 K: Wait, no, no. K: Stai, nu, nu.
Your life is the past. Viaţa ta este trecutul.
   
36:23 You're living in Tu trăieşti în trecut. Nu?
the past. Right?  
   
36:26 S: That's right, yes. S: Da, corect.
   
36:28 K: Past memories, K: Amintiri trecute,
past experiences. experienţe trecute.
   
36:29 S: Past memories, past becomings, S: Amintiri trecute,
trying to become. încercări de a deveni.
   
36:32 K: And from the past K: Şi din trecut proiectezi viitorul.
you project the future.  
   
36:35 'I hope it will be better, "Sper că va fi mai bine,
I'll be good, I'll be different'. voi fi bine, voi fi diferit."
   
36:39 It's always from the Mereu din trecut în viitor.
past to the future.  
   
36:42 S: Right. S:Corect.
That's how it's lived. Aşa se trăieşte.
   
36:45 K: Now, I want to see... K: Acum, eu vreau să văd...
   
36:48 that past is the 'me'... că trecutul este "eu"...
   
36:53 of course. desigur.
   
36:54 B: But it does look as if it's B: Dar pare că şi cum
something independent... este ceva independent....
   
36:56 just that you are looking at. doar te uiţi la el.
K: Is it independent? K:Este independent?
   
36:59 B: It isn't but to see that... B: Nu este, dar pentru a vedea asta...
   
37:01 K: I know, that's K: Ştiu, de asta întrebam.
why we are asking.  
   
37:03 Is the 'me' independent "Eu-l" este independent de trecut?
from the past?  
   
37:07 B: It looks as if the 'me' is B: Pare ca "eu-l" este aici
here looking at the past. şi priveşte în trecut.
   
37:09 K: Of course, quite. K: Desigur, aşa este.
   
37:13 The 'me' is in a jar, "Eu-l" este într-un borcan,
in a cage (laughs)... într-o cuşcă (râsete)...
   
37:17 and that is looking. Quite. şi priveşte. Chiar aşa.
   
37:19 S: That's right. S:Corect.
   
37:21 K: But the 'me' is the K: Dar acest "eu" este produs de trecut.
product of the past.  
   
37:25 S: You can see that, but what's S: Poţi vedea asta dar, care este
that jump that we go through... noutatea pe care am adus-o
   
37:29 where we say... când spunem...
   
37:31 - I can say to you, -îţi pot spune "Văd că...
'I can see that...  
   
37:33 I'm the product of the sunt produsul trecutului. Văd asta."
past. I can see that'.  
   
37:36 K: How do you see it? K: Cum vezi asta?
B: Intellectually. B: Intelectual.
   
37:38 S: I see it intellectually. S: Văd asta intelectual vorbind.
K: Then you don't see it. K: Atunci nu vezi.
   
37:41 S: That's what I'm coming to. S: La asta vreau să ajung.
K: Then you are playing tricks. K: Atunci te joci cu vorbele.
   
37:44 S: Right. I see it as S:Corect. Văd asta din punct
an intellectual... de vedere intelectual.
   
37:50 That's right. I see Aşa o văd.
it intellectually.  
   
37:53 K: Do you see this K:Vezi asta din punct de
intellectually? vedere intelectual?
   
37:54 S: No. S:Nu.
K: Why? K:De ce?
   
37:56 S: There is an immediacy S:Există o percepţie imediată.
of perception there.  
   
37:59 K: In the same way, K: De aceea nu există...
why isn't there...  
   
38:01 an immediacy of o percepţie rapidă a adevărului...
perception of a truth...  
   
38:03 which is, that care este: că tu eşti trecutul tău?
you are the past?  
   
38:06 Not to make it an Nu facem din asta o problemă intelectuală.
intellectual affair.  
   
38:08 S: Because time comes in. S: Pentru că apare timpul.
   
38:10 I imagine that I've Mă imaginez călătorind în timp.
gone through time.  
   
38:12 K: What do you mean imagine? K:Ce înţelegi prin a imagina?
   
38:14 S: I've an image S: Am o imagine cu mine la 3 ani...
of myself at 3...  
   
38:16 I've an image la 10 ani...
of myself at 10...  
   
38:19 and I've an image of myself şi la 17 ani şi spun că...
at 17, and I say that...  
   
38:22 they followed in sequence ele se succed în secvenţe
in time, and I see myself... de timp şi văd...
   
38:25 having developed over time. cum m-am dezvoltat în timp.
   
38:28 I'm different now than Sunt diferit de acum 5 ani.
I was 5 years ago.  
   
38:31 K: Are you? K:Oare?
   
38:33 S: I'm telling you that's S:Îţi spun cum îmi imaginez.
how I've got that image.  
   
38:37 That image is of a O dezvoltare în secvenţe.
developmental sequence.  
   
38:40 K: I understand all that, sir. K:Înţeleg asta domnule.
S: In time. Right? S:În timp. Da?
   
38:42 B: Yes. B:Da.
   
38:44 S: And I exist as a storehouse S: Şi exist ca o culegere
of memories of a bunch of... de memorii a unor...
   
38:50 accumulated incidents. evenimente acumulate.
   
38:52 K: That means, time K: Timpul a produs asta.
has produced that.  
   
38:56 S: Right. That's time. S:Corect. Timpul. Văd asta.
I see that.  
   
39:00 K: What is time? K:Ce este timpul?
   
39:01 S: I've just described it to you. S:Tocmai ţi-am spus.
   
39:03 Time is my memories, Timpul reprezintă amintirile
is a movement in memory. este o mişcare a lor.
   
39:06 K: It's a movement. K:Este o mişcare.
   
39:08 It's a movement. Este o mişcare.
S: That's right. S: Corect.
   
39:13 K: The movement from the past. K: O mişcare din trecut.
   
39:16 S: Right. I've moved from S:Corect. M-am deplasat în timp
the time I was 3. de la vârsta de 3 ani.
   
39:21 K: From the past, K: Din trecut, este o mişcare.
it's a movement.  
   
39:22 S: That's right. From S: Corect. De la 3 la 10 şi la 17.
3 to 10, 17.  
   
39:25 K: I understand. K:Înţeleg.
It's a movement. Este o mişcare.
   
39:29 Now, is that movement Este oare acea mişcare
an actuality? de actualitate?
   
39:36 S: What do you mean by actuality? S: Ce înţelegi prin actualitate?
   
39:38 B: Or is it an image? B:Sau este o imagine?
K: Eh? K:Poftim?
   
39:40 B: Is it an image or B: Este o imagine sau este un fapt?
is it an actual fact?  
   
39:42 K: Yes. K:Da.
   
39:43 B: I mean... B:Adică...
   
39:44 If I have an image of myself Am o imagine a mea cand
as saying, 'I need this'... spun"Am nevoie de asta..."
   
39:48 but that may not be dar s-ar putea să nu fie un fapt. Nu?
an actual fact. Right?  
   
39:51 K: Image is not a fact. K:Imaginea nu este un fapt.
   
39:55 S: But I feel... S:Dar simt...
   
39:56 K: Ah, no. What you feel is K: Ah, nu. Ce simţi este ca ca şi
like saying 'my experience'. cum ai spune "experienţa mea".
   
40:00 Your experience may be Şi experienţa ta poate fi una
the most absurd experience. din cele mai absurde.
   
40:03 S: No, but that's S: Dar asta mă îndepărtează...
casting me aside...  
   
40:05 by saying 'look, you când spui "uite ce se întâmplă".
have got this going on'.  
   
40:08 This is a fact, I'm Este un fapt, eu descriu de fapt...
describing an actual...  
   
40:11 B: But that's just B: Dar tocmai asta este ideea...
the whole point...  
   
40:13 about the image, despre imagine, ca ea imită...
is that it imitates...  
   
40:15 an actual fact, do you see? un fapt real, vezi asta?
You get the feeling it's real. Ai senzaţia că este real.
   
40:18 In other words, I feel that I'm Adică simt că sunt acolo,
really there, an actual fact... simt că este real...
   
40:21 looking at the past, how privind cum s-a desfăşurat trecutul, nu?
I've developed, right?  
   
40:23 S: Right. S:Corect.
   
40:24 B: But is that a fact B: Dar ceea ce fac este real?
that I'm doing that?  
   
40:27 S: What do you mean? S:Adică?
   
40:29 It's an actual fact Este real că am acest sentiment...
that I get the feeling...  
   
40:31 that I'm looking at it. că mă uit la ceva.
   
40:32 B: Yes, but is it an actual fact B: Da, este real că aşa stau lucrurile...
that that's the way it all is...  
   
40:37 and was and so on... şi aşa a fost, etc...
   
40:38 that all the implications iar implicaţiile sunt corecte.
of that are correct.  
   
40:43 S: No, it's not an actuality. S: Nu, nu este adevărat.
   
40:45 I can see the incorrectness Văd erorile memoriei mele...
of my memory...  
   
40:48 which constructs me in time. care m-au construit în timp.
   
40:51 Obviously I was much more Am fost mai mult la 3 ani
at 3 than I can remember... decât îmi amintesc...
   
40:54 I was much more at şi la 10 la fel...
10 than I can remember...  
   
40:58 and there was much more going şi în realitate s-au intamplat
on obviously in actuality... mai multe lucruri...
   
41:02 at 17 than I have in my memory. la 17 decât îmi amintesc.
   
41:05 B: Yes, but now the 'me' B: Da. dar acum "eu-l"
who is here and now... care este aici şi acum...
   
41:08 is looking at all that. priveşte toate astea.
   
41:10 S: That's right. S:Corect.
   
41:11 B: But is he there B: Dar oare este acolo şi chiar priveşte?
and is he looking?  
   
41:13 That's the question. Asta este întrebarea.
   
41:14 S: Is the me... S: Oare eu sunt...
K: ...an actuality? K: ....real?
   
41:18 S: ...an actuality. S:.....real.
K: As this is. K:Aşa cum văd lucrurile.
   
41:26 S: Well, let's... S: Pai hai să...
K: Stick to it. K:Să ne oprim la asta.
   
41:28 S: That's what I'm going to do. S: Asta vreau să fac.
   
41:30 What is an actuality Ceea ce este real
is this development... este această dezvoltare...
   
41:35 this image of a această imagine a unei
developmental sequence. dezvoltări în secvenţe.
   
41:38 B: And the me who B: Şi eu-l care le priveşte.
is looking at it.  
   
41:40 S: And the me who is looking S: Şi eu-l care le priveşte, corect.
at it, right. That's right.  
   
41:44 B: I think that's one of the things B: Cred că ăsta este unul din lucrurile pe
we slip out, because we say... care le-am omis, pentru că spunem...
   
41:47 there is the developmental că există o desfăşurare
sequence objectively... secvenţială a dezvoltării...
   
41:51 implying 'me' care înseamnă că
is looking at it... "eu-l" o priveşte...
   
41:52 like I'm looking aşa cum mă uit la o plantă.
at the plant.  
   
41:54 S: Right. S:Corect.
   
41:55 B: But it may be, B: Dar poate fi sau de fapt este aşa...
or in fact it is...  
   
41:57 that the 'me' who "eu-l" care priveşte asta...
is looking at it...  
   
41:59 is an image as is the este o imagine conformă
developmental sequence. cu dezvoltarea secvenţială.
   
42:04 S: Right. You are saying then S:Corect. Spui că această
that this image of 'me' is... imagine a "eu-lui" este...
   
42:10 K: ...is non-reality, K:.....este o non-realitate,
it's no reality. nu este realitatea.
   
42:13 B: Well, the only reality B: Singura certitudine este că este gând.
is that it's thought.  
   
42:15 K: Yes. K:Da.
   
42:16 B: It's not a reality B: Nu este o realitate
independent of thinking. independentă de gândire.
   
42:18 K: So, we must go back to K: Aşa că trebuie să ne întrebăm
find out what is reality. ce este realitatea.
   
42:22 K: Reality, we said, is everything K: Şi am spus că realitatea este tot
that thought has put together. ceea ce a creat gândul,
   
42:27 the table, the illusion, masa, iluzia, bisericile, popoarele...
the churches, the nations...  
   
42:33 everything that tot cee ce a creat gândul...
thought has contrived...  
   
42:35 put together, is reality. şi a construit, reprezintă realitatea.
   
42:38 But nature is not reality. Dar natura nu este realitate.
S: Right. S: Corect.
   
42:41 K: Is not put together by K: Nu exista datorită gândului,
thought, but it's a reality. dar este o realitate.
   
42:45 B: It's a reality independent B:Este o realitate
of thought. independentă de gând.
   
42:46 K: Independent of thought. K: Indepndentă de gând.
S: Right. S:Corect.
   
42:48 B: But you see, is the 'me' B: Şi acum, acest "eu" care
who is looking, a reality... priveşte este o realitate...
   
42:52 that's independent independentă de gând precum natura?
of thought like nature?  
   
42:55 K: That's the whole point. K: Asta este întrebarea.
You have understood? Înţelegeţi?
   
42:58 S: Yes, I'm beginning to see. S: Încep să înţeleg.
   
43:01 Let me ask you a question... Vreau să te întreb ceva.
   
43:03 Can you say anything about Poţi spune ceva despre
the difference for you... diferenţa pe care o vezi...
   
43:07 between your... între...
   
43:10 No, that's not fair. Nu, nu este corect.
I was going to say... Voiam să spun...
   
43:14 Is there any difference Pentru tine este o diferenţă...
for you...  
   
43:15 between this perception, între această percepţie ...
perception of this...  
   
43:18 and your perception şi propria percepţie a "eu-lui"?
of the 'me'?  
   
43:23 K: This is real, K: Asta este real, "eu-" nu este real.
'me' is not real.  
   
43:25 S: 'Me' is not real, but S: "Eu-l" nu este real dar
your perception of 'me'? percepţia ta asupra "eu-lui"?
   
43:28 K: It doesn't exist. K:Nu există.
   
43:31 B: Suppose... B:Presupunem...
   
43:32 S: Your perception of the image. S: Felul în care percepi imaginea.
   
43:35 K: I have no image. if I have K: Nu am o imagine. Şi dacĂ nu
no image, where is the 'me'? am unde este "eu-l"?
   
43:39 S: But I have S: Dar eu am o imagine a "mea".
an image of 'me'.  
   
43:41 What is my perception of 'me'? Care este percepţia mea, a "eu-lui" meu?
   
43:44 B: Could I put it another way? B: Aş putea spune lucrurile altfel?
   
43:45 Suppose you are watching Presupunem că te uiţi
a conjuring trick... la un iluzionist...
   
43:46 and you perceive a woman şi vezi o femeie tăiată în două.
being sawed in half.  
   
43:50 And then when you see Apoi vezi trucul şi spui...
the trick you say...  
   
43:52 What's your perception Care este percepţia ta despre
of this woman... această femeie...
   
43:54 who is being sawed in half? care a fost tăiată în două?
   
43:55 It isn't because she isn't Nu există pentru că ea nu a păţit nimic.
being sawed in half.  
   
43:59 I'm trying to say as Vreau să spun că atâta
long as you don't see... vreme cât nu vezi...
   
44:01 through the trick, what trucul, ceea ce vezi ca fiind
you see apparently real... aparent real...
   
44:05 is somebody este că cineva este tăiat în două.
being cut in half.  
   
44:08 But you have missed certain Dar nu ştii câte ceva şi când vezi...
points, but when you see...  
   
44:12 the points that ceea ce ai omis...
you have missed...  
   
44:14 you don't see anybody nu mai vezi pe nimeni tăiat în două.
being cut in half.  
   
44:16 S: Right. S:Corect.
   
44:18 B: You just see a trick. B: Ai văzut un truc.
   
44:20 S: So I have missed S: Am pierdut esenţa.
the essence of it.  
   
44:23 K: No sir, just let's be simple. K: Nu, domnilor, hai să spunem simplu.
   
44:26 We said... Am spus...
   
44:30 we have images... că avem imagini...
   
44:36 I know I have images, and ştiu că am imagini şi tu îmi spui
you tell me to look at it... să mă uit la ele...
   
44:41 to be aware of it, să fiu conştient, să percep imaginea.
to perceive the image.  
   
44:47 Is the perceiver different Este cel care percepe diferit
from the perceived? de ceea ce percepe?
   
44:51 That's all my question. Asta este întrebarea.
S: I know. I know. S: Ştiu, ştiu.
   
44:55 K: Because if he is different... K:Pentru că dacă este diferit...
   
44:57 then the whole atunci întregul conflict...
process of conflict...  
   
44:59 will go on endlessly. Right? va exista la nesfârşit. Corect?
But if there is no division... Dar dacă nu există separare...
   
45:05 the observer is the observed... observatorul este cel observat....
   
45:08 then the whole întreaga problemă se schimbă.
problem changes.  
   
45:10 S: Right. S:Corect.
   
45:12 K: Right? K: Corect?
   
45:13 So is the observer different Deci este observatorul diferit
from the observed? de cel este observat?
   
45:24 Obviously, not. Evident că nu.
   
45:27 So, can I look at that image Mă pot uita la acea imagine
without the observer? fără observator?
   
45:34 And is there an image when Şi există oare o imagine
there is no observer? când nu există observator?
   
45:40 Because the observer Pentru că observatorul crează imaginea...
makes the image...  
   
45:43 because the observer pentru că el este mişcarea gândului.
is the movement of thought.  
   
45:48 B: We shouldn't call B: Atunci nu ar trebui să îi
it the observer then... spunem observator...
   
45:50 because it's not looking. pentru că nu priveşte.
   
45:52 The language is confusing. Limbajul este confuz.
K: The language, yes. K: Limbajul, da.
   
45:54 B: Because if you say 'it's an B: Pentru că dacă spui că exist un
observer' that implies that... observator asta înseamnă că...
   
45:56 something is looking. cineva priveşte...
K: Yes, quite. K: Da, aşa.
   
45:58 B: What you are really B: Dar ceea ce vrei să spui este că...
meaning is that...  
   
46:00 thought is moving and gândul se mişcă şi crează o imagine...
creating an image...  
   
46:02 as if it were looking but ca şi cum s-ar uita şi nu vede nimic.
nothing is being seen.  
   
46:06 Therefore there is no observer. Prin urmare nu există observator.
   
46:07 K: Quite right. But put K: Corect. Dar să spunem şi altfel...
it round the other way...  
   
46:10 is there a thinking există gândire fără gând?
without thought?  
   
46:13 B: What? B:Poftim?
   
46:14 K: Is there a thinker K: Există un gânditor fără gând?
without thought?  
   
46:17 S: No. S:Nu.
   
46:19 K: Exactly. There you are! K: Exact. Iată!
   
46:24 If there is no experiencer Dacă nu există cel ce experimentează
is there an experience? unde este experienţa?
   
46:35 So, you have asked me Mi-aţi cerut să îmi privesc imaginea...
to look at my image...  
   
46:41 and you said, look at it... şi mi-aţi spus priveşte...
   
46:44 which is a very serious şi asta este o cerere
and very penetrating demand. foarte serioasă.
   
46:54 You say, look at it Mi-aţi spus priveşte fără observator...
without the observer...  
   
47:00 because the observer pentru că acesta crează imaginile...
is the image-maker...  
   
47:03 and if there is no observer... şi dacă el nu există...
   
47:06 if there is no thinker, dacă nu există cel care gândeşte,
there is no thought. Right? atunci nu există gând. Corect?
   
47:11 So, there is no image. Şi deci nu există imagine.
   
47:16 You have shown me something Mi-aţi arătat ceva extrem de important.
enormously significant.  
   
47:22 S: As you said, the question S: După cum ai spus, întrebarea
changes completely. se schimbă complet.
   
47:25 K: Completely. It's gone, K:Complet. Dispare. Nu am nici o imagine.
I have no image.  
   
47:28 S: It feels completely different. S: Pare complet diferit.
It's like, there is a silence. E ca şi cum este linişte.
   
47:33 K: So, I was saying, K: Cum spuneam, deoarece conştiinţa mea...
as my consciousness...  
   
47:38 is the consciousness este conştiinţa lumii...
of the world...  
   
47:43 because in essence... pentru că în esenţă....
   
47:47 it's filled with the things este plină de lucruri create
of thought, sorrow... de gând, regret...
   
47:51 fear, pleasure, frică, plăcere, disperare, anxietate...
despair, anxiety...  
   
47:55 attachment, detachment, ataşament, detaşare, speranţă...
hope...  
   
47:59 it's a turmoil of confusion... este o confuzie totală...
   
48:05 a sense of deep agony un sentiment de agonie profundă
is involved in it all. care apare peste tot.
   
48:11 And in that state you cannot Şi în această stare nu putem
have any relationship... avea nici o relaţie...
   
48:17 with any human being. cu o altă fiinţă umană...
   
48:20 So, you say to me... Şi voi spuneţi....
   
48:23 to have the greatest and the că pentru a avea cea mai bună
most responsible relationship... şi responsabilă relaţie...
   
48:30 is to have no image. nu trebuie să am nici o imagine.
   
48:33 S: That's to be responsive S: Asta înseamnă să fiu receptiv
to 'what is'. la ceea "ce este".
   
48:36 K: Don't translate it. K: Nu traduce asta.
   
48:38 S: It is. I mean, this means S: Aşa este. Adică asta
to be responsive. înseamnă să fii receptiv
   
48:40 K: Yes. K: Da.
S: To open it up. S: Adică să fii deschis.
   
48:42 K: So, you have K: Voi aţi subliniat...
pointed out to me...  
   
48:44 that to be free of images... faptul că a nu crea imagini...
   
48:49 the maker of image cel care le crează trebuie
must be absent... să fie absent...
   
48:52 the maker of the cel care crează imaginile este trecutul...
image is the past...  
   
48:55 is the observer who says... este observatorul
  care spune....
   
48:56 'I like this', "îmi place asta", "nu îmi place aia"...
'I don't like this'...  
   
48:59 'It's my wife, my "este soţia mea, soţul meu, casa mea"....
husband, my house'...  
   
49:01 you follow? vedeţi?
   
49:03 the 'me', who is in "eu-l" care este esenţa imaginii.
essence the image.  
   
49:09 So, you see, Vedeţi, am înţeles asta.
I've understood this.  
   
49:13 Now, the next question is... Acum, întrebarea este....
   
49:17 Is the image... Este imaginea....
   
49:20 deep, hidden? ascunsă adânc?
Are the images hidden... Sunt imaginile ascunse...
   
49:24 which I can't grapple, acolo unde eu nu pot ajunge?
which I can't get hold of?  
   
49:29 You follow, sir? Mă urmăriţi domnilor?
   
49:31 Are they in the cave, Sunt oare în peştereă, în subteran...
in the underground...  
   
49:35 somewhere hidden... ascunse undeva...
   
49:37 which you have unde mi-aţi spus că sunt....
told me there are...  
   
49:41 all you experts toţi expertii mi-au spus asta...
have told me...  
   
49:43 'Yes, there are dozens " Da, sunt zeci de imagini ascunse."
of underground images'.  
   
49:50 How am I, because Cum să fac eu, pentru că te accept...
I accept you…  
   
49:53 I say 'Yes, by Jove, spun "da, ştiu ei ceva...
they must know...  
   
49:54 they know much mai mult decât mine...
more than I do...  
   
49:56 therefore they say so'. de asta spun aşa." Şi accept. Spun...
So I accept it. I say...  
   
50:00 'Yes, there are "Da, există imagini ascunse.
underground images.  
   
50:03 Now, how am I to unearth them... Dar cum să fac să le descopăr...
   
50:05 expose them, out?' să le expun?
   
50:10 You see, you have put Vedeţi, m-aţi pus pe mine, om obişnuit...
me, the ordinary man...  
   
50:13 into a terrible position. într-o postură neplăcută.
   
50:17 S: You don't have S: Nu trebuie să le descoperi...
to unearth them...  
   
50:20 if this is clear to dacă îţi este clar că nu este...
you there is no...  
   
50:23 K: But you have established K: Dar deja m-ati influenţat.
already in me the poison.  
   
50:28 S: You don't exist anymore. S: Tu nu mai exişti.
Once it's clear to you... De îndată ce îţi este clar...
   
50:34 that the observer că observatorul este cel observat...
is the observed...  
   
50:37 K: Therefore you are saying K: Adică spui că nu există inconştient.
there is no unconscious.  
   
50:40 S: Right. S:Corect.
K: Ah! You, the expert? K: Ah! Tu care esti expert?
   
50:42 S: No, I said... (laughs) S: Nu, am spus...(rasete)
   
50:46 K: You, who talk endlessly about K: Tu care vorbeşti atâta
unconscious to your patients? despre inconştient pacienţilor?
   
50:50 S: No, I don't. (Laughs) S:Nu, nu fac asta.(râsete)
   
50:53 K: Therefore you say K:Spui deci că nu există inconştient?
there is no unconscious?  
   
50:56 S: Right. S:Exact.
   
50:58 K: I agree with you! K:Sunt de acord cu tine!
I say, it is so. Aşa spun şi eu.
   
51:01 S: Right. S: Da.
   
51:03 K: The moment when you see K:În momentul în care vezi că
the observer is the observed... observatorul este cel observat...
   
51:07 the observer is the maker şi observatorul crează imaginile, gata.
of images, it's finished.  
   
51:11 S: Finished. Right. S:Gata. Corect.
K: Right through. K:Chiar aşa.
   
51:15 S: If you really see that. S: Dacă vezi cu adevărat asta.
   
51:16 K: That's it! K: Asta este!
   
51:21 So, the consciousness which I Deci conştiinţa pe care o ştiu,
know, in which we've lived... în care am trăit...
   
51:32 has undergone a tremendous s-a schmbat spectaculos.
transformation.  
   
51:37 Has it? Has it to you? Oare?Cum este la tine?
   
51:39 S: Mm. S:Mm.
   
51:39 K: No, sir, I mean, don't… K: Nu domnule, adică, nu..
has it to you? .a ajuns la tine?
   
51:44 And if I may ask, Şi dacă îmi permiteţi Dr. Bohm, amândoi..
Dr. Bohm, both...  
   
51:46 all of us, realising that de fapt toţi când realizăm că
the observer is the observed... observatorul este cel observat...
   
51:54 and therefore the image-maker şi prin urmare creatorul
is no longer in existence... de imagini nu mai există...
   
51:59 and so, the content şi astfel conţinutul
of consciousness... conştiinţei noastre...
   
52:04 which makes up consciousness... care formează conştiinţa...
   
52:06 is not as we know it. este schimbat.
   
52:10 Right? What then? Corect? Şi apoi?
   
52:25 We've got 5 minutes. Mai avem 5 minute.
   
52:34 S: I don't know how S: Nu ştiu cum să răspund.
to answer you there.  
   
52:36 K: Sir, this is... K: Domnule, asta este...-mă urmăriţi?
- you follow?  
   
52:38 I'm asking this Întreb asta pentru că...
question because...  
   
52:45 it involves meditation. asta implică să medităm.
   
52:49 I'm asking this question... Vă întreb asta....
   
52:51 because all religious people, pentru că oamenii religioşi,
the really serious ones... cei cu adevărat....
   
52:55 I'm not talking of the gurus nu vorbesc de guru şi alţii...
and all their flummery...  
   
53:02 the real serious people... vorbesc de oamenii serioşi...
   
53:04 who have gone care şi-au pus această întrebare...
into this question...  
   
53:08 as long as we în timpul vieţii lor...
live in daily life...  
   
53:13 within the area of cu privire la această zonă a conltiinţei.
this consciousness...  
   
53:17 - of anxiety, fear and -anxietate, frică şi restul...
all the rest of it...  
   
53:19 with all its images, cu toate imaginile şi
and the image-maker... creatorul acestora...
   
53:23 whatever we do will still şi orice altceva există acolo. Corect?
be in that area. Right?  
   
53:32 I may join one year Zen, become Pot face Zen un an şi devin ZEN,
a Zen, shave my head... mă rad pe cap...
   
53:36 and do all kinds of stuff... şi fac tot felul de lucruri...
   
53:38 then another year, I go şi anul următor devin guru...
and become some guru…  
   
53:42 follow some guru, and so on, urmez unul etc. dar în aceeaşi zonă.
but it's always within that area.  
   
53:49 S: Right. S:Corect.
   
53:50 K: So, what happens when K: Ce se întâmplă deci când
there is no movement of thought... mişcarea gândului încetează...
   
53:58 which is the image making, mişcarea creând imaginile, ce ia naştere?
what then takes place?  
   
54:02 You understand my question? Înţelegeţi întrebarea?
   
54:06 When time, which Când timpul care este mişcare....
is the movement...  
   
54:08 of thought, ends, a gândului încetează, ce este acolo?
then what is there?  
   
54:20 Because you have led Pentru că am ajuns la asta.
me up to this point.  
   
54:25 I understand it very well. Înţeleg foarte bine.
I've tried Zen Buddhism... Am încercat Budismul Zen...
   
54:29 I've tried Zen meditation, meditaţia Zen, meditaţia Hindusă...
I've tried Hindu meditation...  
   
54:32 I've tried all am încercat tot, tot felul de...
the kinds of...  
   
54:35 miserable practices practici nefericite, etc....
and all that...  
   
54:37 and I meet you, şi v-am întâlnit pe voi
I hear you and I say... şi vă aud spunând...
   
54:40 'By Jove, this is something... "Este ...
   
54:41 extraordinary, what these extraordinar ce spun oamenii ăştia.
people are saying.  
   
54:45 They say, the moment… Ei spun că în momentul...
   
54:48 when there is no image-maker... în care creatorul imaginilor
  nu mai există ...
   
54:53 the content of consciousness... conţinutul conştiinţei...
   
54:55 undergoes a radical trece printr-o schimbare radicală...
transformation...  
   
54:59 and thought comes to an end... şi gândul încetează....
   
55:04 except when it absolutely cu excepţia momentelor când
has its right place... este corect să fie acolo...
   
55:07 knowledge and când este vorba de
all the rest of it'. cunoaştere şi restul."
   
55:09 So, thought comes to an Gândul încetează să existe,
end, time has a stop. timpul se opreşte.
   
55:14 What then? Şi apoi?
Do you understand? Înţelegeţi?
   
55:17 Is that death? Asta este oare moarte?
   
55:21 S: It's the death of the self. S:Este moartea sinelui.
   
55:22 K: No, no. We've got K: Nu, nu. Mai avem 3 minute...
3 minutes more...  
   
55:31 we've got 1 minute more. mai avem un minut.
   
55:33 S: This is the same S:Este similar cu distrugerea sinelui.
as self destruction.  
   
55:35 K: No, no, sir. It's much K: Nu, nu domnule. E mai mult.
more than that.  
   
55:39 S: It's the end of something. S:Este sfârşitul a ceva,
   
55:40 K: No, no. Just listen to it. K:Nu, nu. Ascultaţi, vă rog.
   
55:45 When thought stops, when Când gândul se opreşte, când
there is no image-maker... nu se mai crează imagini...
   
55:50 there is a complete are loc o transformare completă...
transformation...  
   
55:53 in consciousness... a conştiinţei...
   
55:57 because there is no anxiety, pentru că nu mai există
there is no fear... anxietate, frică...
   
56:00 there is no pursuit fugă după plăceri....
of pleasure...  
   
56:02 there is none aceste lucruri nu mai există...
of the things...  
   
56:03 that create turmoil, nu mai crează haos şi separare şi ce....
division, and what...  
   
56:07 comes into being, are loc, ce apare?
or what happens?  
   
56:12 Not as an experience Nu vreo experienţă, este exclus.
because that's out.  
   
56:15 What takes place in there? Ce apare acolo?
   
56:19 Because - you follow? Pentru că- ştiţi deja-
I've to find out. trebuie să aflăm asta.
   
56:25 You may be leading me up Poate mă îndreptaţi pe calea greşită!
the wrong path!  
   
56:36 I think we should stop. Cred că trebuie să ne oprim.