Krishnamurti Subtitles

Religie, moarte şi meditaţie

Brockwood Park - 7 September 1980

Public Talk 41:14 Aceasta este ultima parte.
 
1:26 Am vorbit despre multe lucruri:
 
1:35 despre cât de complexă este viaţa
 
1:39 şi dacă cineva se poate detaşa
de toată confuzia
  
1:45 şi să aibă o minte clară
 
1:49 astfel încât acţiunile sale să fie
precise, corecte
  
1:54 fără urmă de regret,
 
1:57 fără a răni sau a fi rănit.
 
2:03 Am vorbit şi despre relaţii,
 
2:09 despre faptul că viaţa este o mişcare
în relaţie
  
2:16 şi că relaţia se strică atunci când
avem o imagine unii despre alţii
  
2:25 şi că acea imagine separă oamenii.
 
2:30 Am vorbit de asemenea despre
nemulţumire, ordine.
  
2:41 Aceasta este ultima conferinţă,
 
2:44 cred că am obosit de cât am vorbit
împreună
  
2:48 despre ce este religia
 
2:56 şi ce este meditaţia
 
3:02 şi-scuze că menţionez şi moartea în
această minunată dimineaţă.
  
3:13 Am convenit să ne gândim împreună
la aceste probleme:
  
3:17 moartea, ce este religia
 
3:25 şi care este semnificaţia meditaţiei.
 
3:33 Revin şi spun
 
3:39 că nu suntem aici să ne distrăm
 
3:44 intelectual sau altfel
 
3:47 romantic, să ne stimulăm emoţiile
sau imaginaţia
  
3:54 ci suntem mai degrabă un grup de
oameni serioşi
  
3:59 preocupaţi
 
4:01 să se transforme pe ei şi societatea.
 
4:09 Acesta este adevăratul scop al
acestor întâlniri:
  
4:16 noi am creat din nefericire această
societate şocantă
  
4:25 şi dacă am făcut asta
 
4:29 timp de generaţii şi am contribuit,
 
4:33 am discutat împreună
 
4:36 dacă este posibil să ne transformăm
total atitudinea,
  
4:42 valorile şi activităţile
 
4:49 astfel încât să formăm împreună o
societate diferită.
  
4:58 Am abordat toate acestea cu mare grijă.
 
5:03 Şi ar trebui să abordăm şi alte lucruri
 
5:08 ca moartea, meditaţia şi ce anume
este religia.
  
5:14 Cred că toate sunt conectate.
 
5:20 Şi de asemenea aş vrea să remarc
 
5:24 faptul că nu există gândire
estică sau vestică.
  
5:31 Există doar gândirea
 
5:36 care nu este nici de Est şi nici de Vest.
Doar gândirea.
  
5:44 Iar gândirea poate urma o cale anume,
 
5:49 o direcţie anume,
 
5:54 urmând un specialist în religie
sau economie
  
6:01 dar este totuşi gând
 
6:07 prin urmare nu există o separare
între Est şi Vest,
  
6:14 nici între Sud şi Nord.
 
6:18 Deşi Nordul are capacitatea tehnologică-
 
6:26 ei nu ar trebui divizaţi între Est şi Vest
 
6:30 ci doar între Nord şi Sud.
 
6:33 Cu cât mergi mai mult spre Sud
 
6:37 cu atât tehnologia este mai
puţin evoluată.
  
6:42 În timp ce în Nord este mai mult.
 
6:47 Există deci, doar gândirea.
 
6:51 Nu există Est sau Vest.
 
6:56 Cred că trebuie să fim foarte clari aici.
 
7:01 Lumea Estică are propria sa filozofie,
 
7:07 religie, superstiţii,
 
7:11 manierisme şi lucruri inutile.
 
7:16 Şi Vestul are superstiţiile sale,
 
7:21 manierisme şi multe fleacuri.
 
7:26 Ambele se aseamănă
 
7:29 Estul şi Vestul şi Nordul şi Sudul.
 
7:32 Aşă că noi,
aşa cum am menţionat împreună
  
7:36 ne gândim la aceste probleme împreună.
 
7:41 Ne gândim şi mergem dincolo de asta.
 
7:47 Pentru că intelectul are o anumită
valoare,
  
7:52 are capacitatea de a discerne,
evalua, distinge,
  
8:02 calcula, crea, aminti.
 
8:06 Acesta este intelectul.
 
8:10 Şi dacă intelectul ne domină viaţa
 
8:15 atunci el crează dezechilibru.
 
8:19 Şi dacă ne domină emoţiile se
întâmplă la fel.
  
8:27 Şi trebuie să fim foarte clari de la
început în aceste discuţii
  
8:32 şi la sfârşitul lor
 
8:35 că pe noi nu ne interesează o sectă
anume, religie,
  
8:43 formă de meditaţie, etc.
 
8:47 Pe noi ne interesează să cercetăm
aceste lucruri
  
8:53 şi să găsim împreună adevărul în acestea.
 
8:59 Adevărul nu este al meu sau al tău.
 
9:04 Nu există o cale spre el.
 
9:13 Când există o cale,
acela nu este adevărul.
  
9:19 Sper să nu vă supăraţi că repetăm
 
9:24 că vorbim ca doi prieteni
 
9:31 care sunt profund îngrijoraţi
 
9:34 nu doar de ceea ce se întâmplă în lume
 
9:39 ci şi de ceea ce se întâmplă în interior.
 
9:43 Exteriorul este reflecţia interiorului.
 
9:49 Există o relaţie constantă între
cele două.
  
9:55 Există o singură mişcare.
 
10:00 Şi această mişcare a creat atâta
confuzie în lume,
  
10:07 atâta mizerie, anxietate,
 
10:10 incertitudine, totală nesiguranţă.
 
10:17 Şi acum suntem împreună eu şi tu,
 
10:25 şi cercetăm natura religiei.
 
10:33 Nu cunoaştem rădăcina cuvântului
"religie".
  
10:43 După ce am căutat în diferite
dicţionare, cred
  
10:52 că înseamnă să ne concentrăm energia
 
11:01 pentru a afla adevărul.
 
11:07 Cred că asta înseamnă,
 
11:12 dupa ce am studiat diferite dicţionare
Franţuzeşti, Englezeşti, Italiene.
  
11:23 Implică de asemenea hărnicie şi
neglijenţă.
  
11:31 O minte trebuie să fie harnică
 
11:38 să afle ce este adevărul.
 
11:43 Şi dacă există neglijenţă
 
11:47 este o confuzie şi o pierdere
de energie.
  
11:54 Nu este doar o afirmaţie, aşa este.
 
11:59 Când mintea se risipeşte în toate
trivialităţile:
  
12:08 în bârfă, în a fi rănită sau
a răni pe alţii,
  
12:15 în violenţă,
 
12:17 când este prinsă în propriile activităţi
 
12:21 toate acestea sunt neglijenţă.
 
12:26 În timp ce o minte religioasă cere
sârguinţă,
  
12:33 precizie, claritate,
 
12:41 să fie obiectivă şi interiorizată,
 
12:46 încât să nu existe iluzie, înşelătorie
ci integritate totală.
  
12:56 Această minte se poate numi religioasă.
 
13:08 Dar religia aşa cum există nu
este religie.
  
13:14 Toată propaganda,
 
13:16 imaginile din Vest şi din Est,
 
13:20 ritualurile, aspectul şi toate
afacerile,
  
13:25 nu au nimic de-a face cu religia.
 
13:30 Poate nu sunteţi de acord cu asta.
 
13:34 Dacă sunteţi un creştin devotat,
 
13:38 sau un Catolic practicant
 
13:41 probabil nici nu veţi asculta ce spun.
 
13:46 Şi când vorbitorul merge în India
 
13:52 spune acelaşi lucru:
 
13:56 că religia lor, superstiţiile, imaginile
 
14:01 şi toate ritualurile fără sens
 
14:07 nu au nici o legătura cu adevărul.
 
14:14 Şi multi dintre ei au spus: "Ar trebui să
arzi de viu"
  
14:23 "sau sa fii dus într-un lagăr de
concentrare".
  
14:32 Şi poate dacă aţi trăi în Evul Mediu
aţi fi:
  
14:38 torturaţi, numiţi eretici, arşi pe rug în
numele lui Dumnezu,
  
14:44 al păcii ş.a.m.d.
 
14:48 În India ei sunt un pic mai altfel.
 
14:53 Ei spun că sunteţi parte,
 
14:56 dar că nu vi se potriveşte vouă, nouă
şi totuşi mergeţi acolo.
  
15:02 Asa că noi spunem aşa:
 
15:06 o minte religioasă nu aparţine unei
societăţi,
  
15:17 naţionalităţi,
 
15:21 nu crede în ceva anume,
 
15:32 o asemenea minte s-a îndoit
 
15:45 aşa că se întreabă,
 
15:52 nu acceptă,
 
15:55 nu ascultă,
 
15:59 de decretele unei religii, organizaţii,
secte, guru.
  
16:10 Poate observa fără observator
 
16:15 (despre care am vorbit ieri şi în
celelalte conferinţe).
  
16:25 Iar minţile noastre au fost atât
de condiţionate,
  
16:30 captivate, subjugate,
 
16:36 de toţi aceşti preoţi din lume
 
16:41 -asta este treaba lor.
 
16:43 A început cu Egiptenii,
 
16:54 acum patru mii cinci sute de ani,
 
16:59 preoţii erau cei care conduceau,
cei care ştiau
  
17:04 ei erau interpreţii zeităţilor şi omului
 
17:08 ei erau intermediarii- experţii în retail!
 
17:21 Şi asta a continuat până acum
 
17:26 în India, Asia şi în Vest.
 
17:32 Şi după două mii de ani sau cinci sute
de ani, minţile noastre
  
17:40 au fost condiţionate în aşa fel încât
 
17:43 noi ca fiinţe umane nu mai putem
 
17:49 să găsim adevărul noi înşine,
 
17:52 ci trebuie să ne conducă cineva,
 
17:57 să ne îndrume paşii
 
18:03 pentru că minţile noastre nu mai
pot face asta.
  
18:08 Asta se întâmplă de trei mii,
cinci sute de ani.
  
18:21 Şi dacă cineva pune de-o parte
toate astea:
  
18:29 că nu există un salvator, guru,
 
18:38 secta, grup care să vă conducă...
 
18:48 oare este posibil să avem aşa o minte?
 
18:55 Vorbim împreună
 
18:59 ca de la o fiinţă umană la alta.
 
19:09 Şi am spus ieri
 
19:12 şi repetăm dacă nu vă deranjează,
 
19:21 că suntem restul umanităţii:
 
19:28 fiecare dintre noi trece prin anxietăţi,
probleme,
  
19:33 regrete, frici, lipsa de siguranţă
 
19:39 şi asta se întâmplă cu fiecare om.
 
19:47 Poate cineva trăieşte într-o societate
abundentă
  
19:52 dar în interior, psihologic vorbind
este la fel
  
19:59 de nesigur, deprimat, dezintegrat, anxios
 
20:07 atât în Vest cât şi în Est.
 
20:09 Este exact la fel sau similar.
 
20:17 Suntem deci umanitatea.
 
20:28 Şi când vorbim despre religie
 
20:36 ne preocupăm cu o minte religioasă
 
20:45 nu cu o anumită minte religioasă.
 
20:51 Daca este una anume nu este
o minte religioasă.
  
20:59 Sper că înţelegeţi asta.
 
21:07 Am spus că religia implică o minte care
nu este neglijentă
  
21:19 care să ignore învăţarea.
 
21:28 Nu învaţă doar din cărţi
 
21:32 ci din însăşi mişcarea sa,
 
21:39 din mişcarea gândului,
 
21:42 ce face, consecinţele sale,
 
21:47 învaţă despre ataşamente, consecinţele
sale, învaţă.
  
21:53 Nu învaţă despre ceva anume
 
21:57 ci despre calitatea minţii care învaţă
 
22:04 nu doar să acumuleze cunoştiinţe
 
22:12 ci să se mişte fără o anumită direcţie
 
22:22 -calitatea învăţării.
 
22:25 Sper că înţelegeţi asta.
 
22:31 Şi acea învăţare aduce cu sine disciplina.
 
22:37 Disciplina înseamnă a învăţa,
 
22:42 nu a urma, a imita,
 
22:45 a se conforma, a compara,
 
22:49 ci a învăţa despre comparaţie,
 
22:54 despre imitaţie, conformitate.
 
23:00 O asemenea minte este harnică,
 
23:07 învaţă despre aşa zisele religii
ale lumii.
  
23:15 Daca înţelegeţi religia din care
faceţi parte
  
23:19 înţelegeţi religiile lumii
 
23:23 nu trebuie să citiţi cărţi despre
alte religii
  
23:29 sau să faceţi studii de religie comparată.
 
23:34 Dacă ştiţi cum funcţionează mintea umană
 
23:39 aţi înţeles întreaga structură a religiei
 
23:42 cu ritualurile şi nonsensul lor.
 
23:50 Şi de ce oare omul
 
23:56 vorbeşte mereu de religie?
 
24:05 De la vechii Egipteni şi chiar inainte
de ei,
  
24:13 religia a avut un rol extrem
de important în viaţă
  
24:19 - de ce?
 
24:27 Noi cautăm: fericire, pace,
 
24:36 un final care să nu fie
 
24:40 distructiv, ci sigur, în pace,
 
24:48 şi pentru că dorim
ce nu regăsim în viaţă,
  
24:53 în viaţa de zi cu zi
 
24:59 proiectăm.
 
25:04 Gândul proiectează ceva de durată,
 
25:10 ceva etern,
 
25:13 care nu poate fi corupt,
 
25:17 ceva dincolo de imaginaţie, gând.
 
25:23 Cineva proiectează ceva
 
25:26 opus propriei condiţii
 
25:32 şi apoi venerează acel lucru.
 
25:36 Asta se întâmplă dacă aţi observat
 
25:39 nu doar acum ci în întreaga istorie.
 
25:45 Omul vrea să scape de sine
 
25:51 pentru că trăieşte într-o constantă
 
25:56 anxietate, luptă, durere.
 
26:04 Şi vrea să găsească ceva dincolo de asta.
 
26:13 Aşa că trăieşte într-o lume de credinţe.
 
26:21 Aceasta este realitatea dar acelea nu.
 
26:32 Putem oare să ne eliberăm de non-realitate
sa trăim cu realitatea
  
26:41 şi să o transformăm?
 
26:46 Înţelegeţi ce spun?
 
26:48 Să gândim împreună,
 
26:50 avem multe de vorbit astăzi.
 
26:57 Asta înseamnă că mintea nu poate scăpa.
 
27:11 În fond toate, ritualurile care au loc
în numele religiei
  
27:17 nu au nici o legătură cu viaţa
voastră de zi cu zi
  
27:28 şi prin urmare sunt o evadare din
tortura zilnică.
  
27:41 Poate nu este tortură, poate
este conflict,
  
27:44 poate durere, anxietate.
 
27:50 Iar mintea care scapă de ceea ce se
întâmplă de fapt
  
28:00 nu este o minte religioasă.
 
28:05 Aceasta nu este o afirmaţie dogmatică.
 
28:07 Este logică, sănătoasă, raţională.
 
28:17 Şi dacă nu există o religie anume în care
să credem
  
28:23 ne închinăm unei anumite forme,
 
28:31 sau urmăm pe cineva care are o
interpretare mai interesantă
  
28:39 şi aderăm la asta.
 
28:45 Asa că mintea nu este liberă pentru a
se observa pe sine.
  
28:55 Şi toate evadările, angajamentele sunt
de fapt o neglijenţă.
  
29:03 Acesta nu este crez dogmatic.
 
29:07 Aşa că să nu îl daţi de-o parte.
 
29:11 Noi cercetăm procesul extrem de
complex al vieţii.
  
29:20 Şi dacă nu vrem să înţelegem asta,
 
29:25 dacă nu ne eliberăm de regrete,
durere, anxietate,
  
29:32 depresie, nevroză,
 
29:38 să aflăm ce este adevărul, totul este
o iluzie, fără sens.
  
29:46 Prima dată trebuie să curăţăm "puntea".
 
29:55 Să aşezăm fundaţia în viaţa noastră,
curentă,
  
30:02 astfel încât să nu existe nici
o urmă de conflict
  
30:06 -despre care am vorbit ieri.
 
30:10 Noi spunem,
 
30:14 cercetăm împreună şi ne uităm
 
30:18 dacă mintea poate face asta.
 
30:23 Nu prin voinţă pentru că iaraşi este
în zadar.
  
30:29 Nu prin compulsie,
 
30:34 sau recompensă şi pedeapsă.
 
30:37 Am încercat toate astea.
 
30:42 Şi suntem încă în acelaşi loc!
 
30:52 Trebuie să fim serioşi
 
30:55 -şi viaţa cere asta de la noi-
 
31:00 circumstanţele cer să fim serioşi.
 
31:06 Deşi lumea se distruge pe sine
 
31:11 prin naţionalism, separare ş.a.md.,
 
31:16 -şi noi vedem asta-
 
31:19 noi abia discutăm, ne plângem că viaţa nu
valorează prea mult,
  
31:25 dar dacă vrem cu adevărat să aflăm
 
31:28 dacă mintea umană sau condiţia umană
se poate schimba,
  
31:34 radical,
 
31:38 atunci o asemenea minte trebuie
neparat să se întrebe
  
31:44 şi nu doar în anumite părţi ale vieţii
 
31:49 ci cu privire la întreaga ei structură,
 
31:53 întregul tipar al vieţii.
 
32:04 Şi am mai menţionat că unul din factori
este moartea.
  
32:14 Am alungat religia din viaţa noastră.
 
32:20 Şi am alungat moartea din viaţa noastră.
 
32:25 Am amânat-o.
 
32:31 De ce facem asta?
 
32:37 De ce noi, mintea umană
 
32:43 alungăm dorinţa de a şti adevărul?
 
32:57 Nu să trăim în iluzii
 
33:00 dar de ce - religios- vorbesc-
 
33:04 am alungat dorinţa
 
33:08 de a trăi o viaţă activă?
 
33:23 De ce?
 
33:26 Înţelegeţi întrebarea?
 
33:30 Pentru că cei mai mulţi dintre noi vor
să le fie mai uşor.
  
33:36 Suntem probabil foarte leneşi.
 
33:41 Noi nu cerem foarte mult de la noi.
 
33:51 Suntem mereu satisfăcuţi cu lucrurile mici
oferite de viaţă,
  
33:59 nu răspundem unei provocări mai mari.
 
34:06 Şi am alungat şi moartea din viaţa noastră
 
34:12 - de ce?
 
34:16 Moartea nu este parte din viaţă?
 
34:23 Indiferent dacă suntem tineri sau bătrâni,
 
34:27 bolnavi sau senili-
 
34:34 vrem mai degrabă să aflăm de ce
devin oamenii senili.
  
34:43 Nu ştiu dacă vă interesează asta.
 
34:49 Vorbesc serios.
 
34:52 De ce ajung oamenii să fie senili?
 
35:02 Înţelegeţi întrebarea?
 
35:07 Pe masură ce îmbătrâneşte, omul
devine senil.
  
35:14 Uităm, repetăm,
 
35:19 ne comportăm copilăreşte
 
35:24 sau ne alăturam unei religii recunoscute-
 
35:30 ceea ce înseamnă tot senilitate.
 
35:35 Vă rog să nu râdeţi.
 
35:39 Nu este de râs.
 
35:44 Asta se întâmplă în lume.
 
35:48 Şi este tragic că este aşa.
 
35:53 Şi dacă mama, soţul, fiul, fiica,
 
35:59 încep deja să fie senili
 
36:01 nu veţi mai râde,
 
36:06 ci veţi plânge.
 
36:10 Şi ne mai întrebăm,
 
36:15 de ce devine senilă fiinţa umană?
 
36:25 Uitaţi-vă domnule.
 
36:30 Ce este senilitatea?
 
36:36 Celulele creierului ies din funcţiune.
 
36:40 Acesta este un fapt.
 
36:43 Prin efort şi luptă constantă
 
36:49 această dorinţă eternă de a deveni ceva,
 
36:54 stresul interior, tensiunea interioară,
 
37:01 care afectează inevitabil creierul.
 
37:08 Logic că trebuie.
 
37:22 Şi senilitatea vine inevitabil
 
37:27 acolo unde există separare, o prăpastie
în afaceri,
  
37:34 familie, religie şi distracţie.
 
37:43 Înţelegeţi? Această separare
 
37:50 este schizofrenică.
 
37:54 Mă întreb dacă înţelegeţi toate astea.
 
38:01 Şi această luptă constantă de a fi
 
38:08 sau a deveni şi apoi a nu deveni,
 
38:12 care este la fel cu a deveni
 
38:17 trebuie inevitabil să scoată din
funcţiune celulele creierului
  
38:23 mai repede decât se pot reface-
înţelegeţi?
  
38:33 Creierul are capacitatea de a se reînoi.
 
38:42 Am vorbit ieri
 
38:48 am avut o intuiţie-vă amintiţi?
 
38:52 Poate unii dintre voi eraţi aici.
 
38:55 Şi anume
 
38:56 o intuiţie cu privire la religie.
 
39:06 Ce este religia?
 
39:09 Nu ritualurile şi tot circul existent
 
39:16 dar de ce fiinţele umane au căutat
mult timp,
  
39:24 de ce fiinţele umane au căutat un
fel de unificare,
  
39:33 să aibe o intuiţie despre asta-
nu prin logică,
  
39:37 sau raţiune, sau cunoaştere,
 
39:40 sau acumularea unui argument
 
39:43 şi opinii care se contrazic,
 
39:47 ci să găsească adevărul
 
39:52 adică a avea o intuiţie despre
dorinţa omului
  
39:57 care vrea ceva mai mult.
 
40:02 Urmăriţi toate astea?
 
40:04 Acea intuiţie, am spus,
 
40:10 produce o mutaţie în celulele creierului.
 
40:20 Am discutat asta cu câţiva oameni
de ştiinţă,
  
40:23 unii au fost de acord, poate
veţi fi şi voi.
  
40:32 Poate deci să se păstreze mintea tânară
 
40:44 şi să nu ajungă senilă?
 
40:48 Înţelegeţi întrebarea?
 
40:59 În fond inocenţa înseamnă
 
41:05 să nu răneşti şi să nu fi rănit.
 
41:14 Sensul cuvântului este:
 
41:17 să nu răneşti şi să nu fi rănit.
 
41:22 O minte care nu a fost niciodată rănită.
 
41:29 Mă urmăriţi?
 
41:31 O asemenea minte nu poate fi senilă.
 
41:38 Înţelegeţi?
 
41:41 Şi asta necesită o mare dorinţă de
a învăţa despre sine.
  
41:52 Şi spuneam înainte de senilitate:
 
42:03 de ce am alungat moartea din viaţă?
 
42:13 Adică
 
42:22 de ce sunt minţile noastre prinse în
capcana timpului?
  
42:31 Aceasta nu este o muncă intelectuală.
 
42:37 Cercetăm viaţa noastră complexă.
 
42:45 Timp înseamnă zi de zi,
 
42:51 ieri, azi, mâine,
 
42:55 24 de ore.
 
42:58 Dar există şi timpul interior.
 
43:03 Timpul psihologic.
 
43:06 Urmăriţi asta?
 
43:08 Ne întrebăm de ce mintea umană este
prinsa în timpul psihologic.
  
43:19 Urmăriţi toate acestea?
 
43:21 Discutăm împreună nu doar eu.
 
43:28 Ne întrebăm
 
43:31 de ce se împiedică mintea
 
43:36 de amintirile trecute,
 
43:41 regrete, ataşamente-
 
43:48 iar ataşamentele aparţin mereu trecutului-
 
43:53 nu ne ocupăm de asta acum.
 
43:59 De ieri, acum o mie de ieri, azi,
 
44:03 se modifică şi viitorul care este
mişcarea timpului.
  
44:09 Această mişcare este timpul psihologic.
 
44:13 Ne întrebăm de ce este prinsă
mintea în asta?
  
44:21 În timp.
 
44:29 Noi ştim că
 
44:36 speranţa joacă un rol important
în viaţa noastră.
  
44:41 "Sper să devin",
 
44:44 "Sper să ne întâlnim mâine"-psihologic.
 
44:51 Ne vom întâlni mâine
 
44:52 dar eu am proiectat deja dorinţa mea
de a te întâlni
  
44:58 şi mi-am creat o speranţă.
Înţelegeţi?
  
45:05 Ne întrebăm de ce
trăieşte mintea în timp?
  
45:15 A evoluat în timp.
 
45:21 Pentru a avea mintea de acum
 
45:24 ea a evoluat milenii, mii de ani.
 
45:33 Şi asta este evident normal, sănătos.
 
45:38 Dar ne întrebăm de ce în interior,
psihologic
  
45:44 timpul a devenit atât de important?
 
45:48 Înţelegeţi întrebarea?
 
45:51 Întrebaţi-vă şi voi vă rog.
 
45:58 Oare pentru că
evităm mereu ceea "ce este"
  
46:06 pentru a deveni altceva?
 
46:08 Înţelegeţi ce spun?
 
46:11 Ne mişcăm de aici acolo.
 
46:17 Psihologic sunt asta
 
46:22 dar ar trebui să fiu altceva.
 
46:30 Sunt nefericit-psihologic-
 
46:36 dar ar trebui să fiu fericit.
 
46:41 "Trebuie să" sau "va fi" sau "ar trebui"
sunt mişcări ale timpului.
  
46:48 Mă întreb dacă mă urmăriţi.
Vă rog, este viaţa voastră.
  
46:57 Deci mintea este prinsă de timp
 
47:02 pentru că se îndepărtează mereu de
 
47:09 ceea "ce este".
 
47:14 "Se va schimba cu timpul",
 
47:19 "Va fi bine mai dă-mi puţin timp"
 
47:25 ca şi cum am dezvolta un muşchi.
 
47:32 Muşchiul poate nu va fi suficient
de puternic
  
47:37 dar dacă facem
ceva care să îl întărească
  
47:40 va deveni puternic.
 
47:43 Cu aceeaşi mentalitate spunem
 
47:47 "Sunt asta, voi fi asta, am
nevoie de timp".
  
48:00 Dar ceea "ce este"
se va schimba în timp?
  
48:08 Înţelegeţi întrebarea?
 
48:10 Sunt anxios,
 
48:19 foarte anxios.
 
48:24 Se poate schimba anxietatea în timp?
 
48:29 Înţelegeţi întrebarea?
 
48:31 Adică voi deveni,
 
48:35 sau voi fi într-o stare fără anxietate?
 
48:41 Să vedem ce am făcut.
 
48:44 Sunt anxios,
 
48:47 am proiectat o stare în care nu sunt aşa
 
48:53 şi ca să fiu aşa am nevoie de timp.
 
49:01 Dar nu mă întreb dacă anxietatea
pe care o am
  
49:08 poate fi schimbată imediat.
 
49:11 Înţelegeţi întrebarea?
 
49:13 Şi să nu mă leg de timp.
 
49:19 Urmăriţi toate astea?
 
49:23 Să vedem ce se întâmplă.
 
49:24 Sunt anxios. Sper să nu mai fiu aşa.
 
49:30 Există un interval de timp, un răgaz.
 
49:36 În acel interval de timp au loc
toate activităţile,
  
49:44 presiunile, neglijenţele.
 
49:48 Înţelegeţi?
 
49:51 Aşa că nu rezolv
niciodată anxietatea.
  
49:57 Mă întreb dacă urmăriţi toate astea.
 
49:59 Sper să ajung la o stare în care să
nu mai fie anxietate,
  
50:08 aşa că mă lupt şi iar mă lupt.
 
50:12 Ca şi cum un om fiind violent
 
50:15 inventează non-violenţa
 
50:19 în intervalul de timp când este violent
 
50:23 aşa că nu atinge starea de non-violenţă.
 
50:26 Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
 
50:32 Aşa ca întrebarea este:
 
50:35 pot să transform
imediat starea prezentă?
  
50:42 Adică să nu lăsăm timpul să intervină.
 
50:47 Mă urmăriţi?
 
50:51 Ascultaţi şi veţi afla că de fapt
este simplu.
  
50:56 Dacă aplicăm asta minţii putem
rezolva orice
  
51:04 s-a mai făcut-am ajuns pe lună,
 
51:07 am construit submarine incredibile,
 
51:10 am făcut lucruri extraordinare.
 
51:13 Psihologic suntem atât de şovăitori,
de incapabili
  
51:19 sau am devenit aşa.
 
51:25 Şi dacă nu îngădui timpul
 
51:28 sau nu gândesc în termen de timp
 
51:33 atunci faptul nu există .
 
51:39 Mă întreb dacă vedeţi asta.
 
51:42 Pentru că permitem timpului să
aibă importanţă.
  
51:48 Dacă nu există timpul, lucrurile
se rezolvă.
  
51:51 Presupun că mor acum, nu este
nici o problemă.
  
51:59 Înţelegeţi ce spun?
 
52:02 Când ţin cont de
timp mă tem de moarte.
  
52:08 Mă întreb dacă înţelegeţi toate astea.
 
52:16 Dar pot să trăiesc în absenţa timpului-
şi asta este extraordinar
  
52:20 dacă cercetăm asta psihologic.
 
52:27 Timpul înseamnă acumulare.
 
52:32 Timpul înseamnă aducere aminte.
 
52:35 Timpul înseamnă să acumulăm ce
ştim despre noi
  
52:42 tot ce implică timp.
 
52:46 Dar când nu există deloc timp,
 
52:53 psihologic, nu există nimic.
Înţelegeţi?
  
52:57 Aţi priceput sensul?
 
53:00 Înţelegeţi ceva? Haideţi.
 
53:05 Noi spunem, de fapt gândim împreună:
 
53:12 pentru că am permis ca timpul
să fie un factor
  
53:17 care intervine între viaţă şi moarte
 
53:25 apare frica.
 
53:32 Aşa înţelegem modul de a trăi
 
53:37 şi deci de a muri
 
53:42 care poate fi găsit în a trăi.
Înţelegeţi?
  
53:48 De acord? Nu.
 
53:53 Adică,
 
53:58 moartea este sfârşitul, aşa este?
 
54:04 Sfârşitul.
 
54:07 Finalul a ceea ce am,
 
54:13 soţia, copiii, casa, contul din bancă
 
54:19 -în special acesta.
 
54:24 Sfârşitul a ceva.
 
54:27 Sfârşitul este indiscutabil.
 
54:32 Nu-i spun morţii "Stai un pic".
 
54:42 Aşa că unde este sfârşit este un început.
 
54:52 Mă urmăriţi? O să reuşiţi.
 
55:03 Presupun că eu vorbitorul
 
55:05 când m-am eliberat de ataşamente
 
55:12 nu doar faţă de persoane, idei,
 
55:14 ci de întreg lanţul de ataşamente
 
55:19 cu toate consecinţele acestuia
 
55:23 când acesta se termină
 
55:28 sunt într-o altă stare de spirit.
 
55:34 Nu-i aşa?
 
55:35 M-am ataşat de mobila mea
 
55:45 şi asta a fost o povară
 
55:49 care dacă se termină apare libertatea.
 
56:00 Deci sfârşitul este mai important
decât începutul.
  
56:11 Pot eu oare să închei asta?
 
56:17 Anxietăţile, fricile mele?
 
56:21 Nu contul din bancă pentru că
este prea riscant.
  
56:27 Vorbesc serios. Nu contul din bancă.
 
56:30 Nu vorbesc despre asta.
 
56:34 Ci despre finalul psihologic.
 
56:39 Să termin cu incertitudinea.
 
56:44 Când sunt confuz să termin
 
56:48 nu să spun "trebuie să ştiu de ce
sunt confuz,
  
56:54 din ce cauză
 
56:57 ci să mă eliberez de confuzie"-
asta cere timp.
  
57:02 Este neglijenţă. Mă întreb dacă
mă urmăriţi.
  
57:07 În timp ce a fi harnic înseamnă să
conştientizez mişcarea timpului
  
57:14 şi să termin imediat cu anxietatea.
 
57:24 Deci nu există o acumulare psihologică
ca şi cunoaştere.
  
57:37 Moartea este sfârşitul.
 
57:45 Finalul a tot.
 
57:51 Ştiu ce veţi spune apoi:
 
57:54 "Dar reîncarnarea?"
 
57:57 Ştiu toate astea.
 
58:00 O să vorbim dacă avem timp.
 
58:06 Nu evit subiectul.
 
58:11 Dacă nu ştiu o să spun asta.
 
58:13 Nu sunt ipocrit.
 
58:18 Moartea este un final şi eu trăiesc.
 
58:24 Trăim, acţionăm, facem afaceri, etc.
 
58:30 Putem să punem
punct la totul psihologic?
  
58:37 Înţelegeţi ce spun?
 
58:39 Puteţi renunţa imediat la ataşamente?
 
58:47 Furia, violenţa, lăcomia,
 
58:50 să facem asta sau aia, să încetăm
cât încă trăim.
  
58:55 Deci a trăi este a muri.
 
59:01 Înţelegeţi?
 
59:03 Nu a trăi şi apoi a muri.
 
59:07 Mă întreb dacă mă urmăriţi.
 
59:09 A trăi înseamnă a muri
 
59:13 altfel nu suntem vii.
 
59:23 Şi mulţi dintre noi se tem de moarte
 
59:28 pentru că nu am apucat să trăim
cu adevărat,
  
59:38 nu am trăit deloc.
 
59:42 Am trăit în conflict, în luptă, durere,
anxietate, etc.
  
59:52 Şi numim asta viaţă.
 
59:56 Viaţa nu este asta.
 
1:00:03 Dacă punem punct atunci trăim.
 
1:00:09 Atunci trăiţi şi muriţi.
 
1:00:13 Ele există împreună ca o floare
care are parfum,
  
1:00:21 parfumul nu este separat de floare
 
1:00:26 este acolo.
 
1:00:28 Şi asta înseamnă sfârşitul senilităţii
 
1:00:35 dacă vreţi să discutăm despre asta
 
1:00:39 şi mintea nu îmbătrâneşte niciodată.
 
1:00:45 O maşinărie cu combustie internă
ca de exemplu o maşină
  
1:00:52 se mişcă datorită fricţiunilor.
 
1:01:00 Dar când nu există fricţiuni
 
1:01:06 mintea menţine....
 
1:01:13 Dar nu este mintea voastră
 
1:01:17 este mintea umană.
 
1:01:19 Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
 
1:01:23 Pentru că voi, mintea voastră
s-a format în milioane de ani
  
1:01:32 este mintea unui Indian, Chinez, Rus,
 
1:01:39 a altor fiinţe umane,
 
1:01:43 pentru că şi ele trec prin aceleaşi
dureri, anxietăţi, regrete, plăceri,
  
1:01:49 bucurii şi iubiri ocazionale.
 
1:01:56 Deci creierul vostru, mintea voastră
este mintea umanităţii.
  
1:02:03 Dacă puteţi înţelege acest fapt
 
1:02:10 atunci vom trăi fără separare
 
1:02:16 care cauzează atâta dezordine în lume.
 
1:02:24 Cu prvire la reîncarnare,
 
1:02:28 ce anume se reîncarnează?
 
1:02:33 Adică, trăiesc, voi muri
 
1:02:38 şi sper că în următoarea viaţă
 
1:02:42 o să pot trăi într-o casă mare.
 
1:02:46 Nu, vă rog.
 
1:02:48 Sau o viaţă mai bună, mai mulţi bani,
una ori alta.
  
1:02:53 Ce anume continuă?
Înţelegeţi întrebarea?
  
1:03:00 Trebuie să vă gândiţi serios la asta.
 
1:03:04 Am trăit 50, 30 sau 100 de ani.
 
1:03:09 Am acumulat multe informaţii, cunoaştere.
 
1:03:12 M-am luptat, am încercat să fiu virtuos.
 
1:03:15 Am încercat să fiu toate astea.
 
1:03:23 Şi am devenit o entitate.
 
1:03:29 Acel "eu" care s-a acumulat,
 
1:03:33 s-a luptat, a dobândit, a experimentat,
 
1:03:38 a trecut prin regrete, depresie,
 
1:03:41 sărăcie, chiar anumite lipsuri.
 
1:03:47 Şi apoi mor.
 
1:03:51 Şi imi spun:
 
1:03:54 "De ce să nu continui ca să îmi fie
mai bine în viaţa viitoare?"
  
1:04:03 Prin fapte bune, prin...etc, voi
deveni mai bun.
  
1:04:08 Acesta este centrul
pe care l-am acumulat,
  
1:04:16 care are amintiri, a suferit
 
1:04:18 ce este acest centru? Înţelegeţi?
 
1:04:20 Dacă acest centru are o continuitate,
atunci există reîncarnare.
  
1:04:27 Se va reîncarna în viaţa vitoare,
 
1:04:33 sufletul-creştin,
 
1:04:37 indienii au un alt cuvânt, şi tot aşa.
 
1:04:41 Dar esenţa este acest centru, nu-i aşa?
 
1:04:49 Îi puteţi spune cum vreţi voi dar
asta este.
  
1:04:54 Ce este acest centru?
 
1:04:58 Este el permanent?
 
1:05:03 Dacă este permanent,
 
1:05:05 poate continua să se modifice,
să se schimbe,
  
1:05:12 dar miezul lui va dăinui.
 
1:05:15 Mă întreb dacă urmăriţi asta.
 
1:05:17 Este foarte simplu.
 
1:05:20 Trebuie să aflăm deci ce este
acest centru.
  
1:05:28 Dacă spunem că este centrul lui Dumnezeu,
 
1:05:35 atunci acest centru crează
aceste daune.
  
1:05:41 Se pare că Dumnezeu este răutăcios.
 
1:05:45 Mă întreb dacă v-aţi confruntat cu asta.
 
1:05:50 Sau acest centru este menţinut de gând.
 
1:05:57 Înţelegeţi?
 
1:06:00 Numele, forma, familia,
 
1:06:07 fostele mele familii,
mama, tata, ş.a.m.d.,
  
1:06:11 genetica, ereditatea,
 
1:06:14 toată durerea şi regretele acumulate
de generaţii
  
1:06:21 formează acest centru,
 
1:06:24 menţinut de gând.
 
1:06:32 Spun că sunt Hindus.
 
1:06:35 Voi că sunteţi Catolici,
 
1:06:38 pentru că aţi fost obişnuiţi din copilărie
 
1:06:44 să acceptaţi Catolicismul.
 
1:06:47 Mă nasc în India şi dacă sunt suficient de
prost spun:"Da, sunt Hindus."
  
1:06:57 Acel centru este deci rezultatul
unor continue
  
1:07:02 modificări de mişcare ale gândului.
 
1:07:10 Ştiu că cei care cred în reîncarnare
vor avea de obiectat
  
1:07:17 pentru că le place să creadă că
există un viitor.
  
1:07:22 Poate fi iluzoriu, fără sens, dar îi face
să se simtă mai bine.
  
1:07:30 Şi toţi vrem confort într-un
fel sau altul.
  
1:07:37 Iar moartea înseamnă şi
sfârşitul acestuia.
  
1:07:47 Şi când există un final,
 
1:07:51 mintea este total diferită.
 
1:07:55 Mă întreb dacă vedeţi asta.
Nu mai acumulează.
  
1:08:01 Nu mai experimentează.
 
1:08:06 Mintea nu este moartă, statică,
 
1:08:09 ci atât de vie încât nu mai este
nimic de acumulat-înţelegeţi?
  
1:08:22 Şi mai este o problemă-nu chiar:
 
1:08:26 ce este meditaţia?
 
1:08:32 Vă rog să staţi cum trebuie!
 
1:08:44 Văd că se întâmplă!
 
1:09:05 Oamenii, fiinţele umane au căutat mereu
 
1:09:13 pentru că mintea lor trăncăneşte veşnic,
 
1:09:18 se mişcă continuu de la un lucru la altul,
 
1:09:25 mânată de dorinţa,
 
1:09:28 de recompensă şi evitarea durerii,
 
1:09:35 încercând mereu să găsească
o anume linişte,
  
1:09:44 pace măcar zece minute de linişte.
 
1:09:57 Omul a căutat deci asta.
 
1:10:02 Mergeţi la biserică, staţi
liniştiţi acolo.
  
1:10:10 Sau într-o minunată catedrală
 
1:10:14 când nu este nimeni şi staţi
liniştiţi acolo.
  
1:10:22 Este ciudat că în toate aceste biserici
 
1:10:27 nu există nici un moment de linişte
 
1:10:30 decât dacă sunt goale.
 
1:10:33 Înţelegeţi ce spun?
 
1:10:36 Preotul face ceva, voi la fel,
 
1:10:38 toată lumea scandează, răspunde,
este tămâie, asta, aia,
  
1:10:42 niciodată linişte,
 
1:10:45 în afară de momentele în care nu
există oameni acolo.
  
1:10:54 La fel este şi în temple,
 
1:10:57 şi în moschei.
 
1:11:00 Este oare pentru că
 
1:11:07 autoritatea din biserici
temple, etc.
  
1:11:12 nu doreşte linişte pentru că începeţi
să vă puneţi întrebări?
  
1:11:16 Înţelegeţi?
 
1:11:19 Pentru că dacă sunteţi liniştiţi aţi putea
să vă întrebaţi.
  
1:11:24 Şi aţi putea începe să aveţi dubii.
 
1:11:29 Dar dacă sunteţi ocupaţi mereu
 
1:11:33 nu aveţi timp să priviţi în jur, să vă
întrebaţi, să aveţi dubii, să întrebaţi.
  
1:11:39 S-ar putea să fie cea mai mare
farsă a minţii umane.
  
1:11:48 Ne întrebăm deci, ce este meditaţia.
 
1:11:56 Şi de ce ar trebui cineva să facă asta?
 
1:12:01 Este natural?
 
1:12:04 Natural-înţelegeţi?
 
1:12:07 Ca respiratul, văzul, auzul.
 
1:12:12 Este natural?
 
1:12:17 Şi de ce am făcut să nu fie natural?
 
1:12:21 Stăm în posturi, urmăm sisteme.
 
1:12:25 Meditaţia budistă, tibetană,
 
1:12:30 creştină
 
1:12:34 sau meditaţiile tantra.
 
1:12:36 Poate nu le ştiţi. Unii poate că da.
 
1:12:39 Iar meditaţia este stabilită de
un guru preferat.
  
1:12:48 Ne întrebăm dacă nu sunt toate
acestea anormale.
  
1:12:58 Mă urmăriţi?
 
1:12:59 De ce ar trebui să stau într-o anumită
poziţie când meditez?
  
1:13:05 De ce ar trebuie să practic continuu
să ajung ..unde?
  
1:13:13 Înţelegeţi întrebarea?
 
1:13:15 Să urmăm un sistem:
 
1:13:17 20 minute dimineaţa, la pranz,
 
1:13:20 şi apoi seara să ne liniştim mintea.
 
1:13:25 Dacă îmi liniştesc puţin mintea,
mă relaxez
  
1:13:28 şi fac alte prostii toată ziua.
 
1:13:31 Aceste lucruri sunt reale.
 
1:13:41 Există oare o cale de a medita
 
1:13:47 care diferă de toate lucrurile de mai sus?
 
1:13:50 Înţelegeţi întrebarea?
 
1:14:00 Până acum am spus că mediaţia înseamnă
să ne liniştim întâi mintea,
  
1:14:09 pentru ca ea să poată observa.
 
1:14:16 Să avem o minte centrată total,
 
1:14:23 concentrată total.
 
1:14:29 În care să nu existe decât un gând.
 
1:14:38 O poză, o imagine,
 
1:14:41 un centru la care să ne uităm.
 
1:14:49 Nu ştiu dacă aţi trecut prin toate astea.
 
1:14:52 Eu m-am jucat cu ele,
 
1:14:58 o jumătate de oră cu fiecare din aceste
meditaţii,
  
1:15:02 zece minute, cinci minute şi degeaba.
 
1:15:07 Aşa că trebuie să vă întrebaţi
 
1:15:09 cine controlează şi cine este controlat?
 
1:15:16 Aţi obosit?
 
1:15:23 Dacă observaţi întreaga noastră viaţă
este aşa-
  
1:15:27 a controla şi a nu controla.
 
1:15:33 Trebuie să îmi controlez emoţiile,
 
1:15:36 gândirea.
 
1:15:39 Pot să îmi controlez gândirea doar
printr-o practică constantă.
  
1:15:47 Şi ca să practic trebuie să am un sistem.
 
1:15:50 Sistemul implică un proces mecanic,
 
1:15:53 care să facă mai mult mintea mecanică
 
1:15:58 - este deja mecanică dar noi
vrem mai mult-
  
1:16:05 aşă că ea devine din ce în ce
mai plictisitoare.
  
1:16:12 O să discutăm despre asta.
 
1:16:16 De ce?
 
1:16:20 Folosiţi meditaţia transcedentală
 
1:16:28 sau oricare alta, de ce faceţi asta?
 
1:16:31 Pentru că vreţi să aveţi o experienţă,
 
1:16:37 fie prin intermediul drogurilor
 
1:16:40 -desi ştiţi că vă fac rău-
 
1:16:42 şi astfel renunţaţi
 
1:16:45 dar practicând altceva experimentaţi
altceva.
  
1:16:53 Nu ştiu dacă v-aţi pus problema
experienţei:
  
1:16:57 de ce doresc fiinţele umane să
experimenteze.
  
1:17:15 Dacă mintea este adormită
 
1:17:20 o experienţă este o provocare.
 
1:17:26 Sau mintea este trează şi nu
are nevoie de asta.
  
1:17:31 Nu ştiu dacă mă urmăriţi.
 
1:17:35 Trebuie deci să aflăm dacă mintea
este adormită,
  
1:17:40 sau plictisită de experienţele
pe care le aveţi:
  
1:17:43 sex, droguri şi toate celelalte
 
1:17:48 iar voi vreţi ceva dincolo de asta.
 
1:17:52 Pentru că tânjiţi după experienţe:
 
1:17:56 mai încântătoare, extravagante,
de împărtăşit, etc.
  
1:18:05 De ce vrea mintea să experimenteze?
 
1:18:16 Întrebaţi-vă vă rog.
 
1:18:20 Există doar un lucru:
 
1:18:23 o minte care este foarte clară
 
1:18:29 este liberă de toate complicaţiile,
ataşamentele, etc.
  
1:18:36 o asemenea minte este propria sa lumină.
 
1:18:40 Prin urmare nu vrea să experimenteze
 
1:18:43 nu este nimic de experimentat.
 
1:18:47 Nu puteţi experimenta iluminarea.
 
1:18:54 Simpla idee de experienţă, este atât
de absurdă
  
1:18:59 "Am atins iluminarea"-nu este corect.
 
1:19:11 Nu puteţi experimenta adevărul
 
1:19:20 pentru că trebuie să existe cineva care
să experimenteze experienţa.
  
1:19:27 Dacă nu există cel care trăieşte
experienţa,
  
1:19:30 experienţa nu există.
 
1:19:33 Mă întreb dacă realizaţi toate astea.
 
1:19:37 Dar noi suntem ataşaţi de cel care
trăieşte experienţa
  
1:19:42 şi prin urmare vrem din ce în ce mai mult.
 
1:19:49 Iar meditaţia aşa cum este ea
acceptată acum,
  
1:19:55 înseamnă practicarea unui sistem,
respiraţia corectă,
  
1:20:03 a sta în poziţia corectă,
 
1:20:05 poziţia lotus sau oricare alta,
 
1:20:10 dorind sau tânjind la experienţe majore
 
1:20:14 sau extreme.
 
1:20:20 Asta facem.
 
1:20:24 Şi de aceea este o luptă continuă,
 
1:20:31 fără de sfârşit.
 
1:20:35 Asta nu opreşte lupta avem doar speranţa
că o va face.
  
1:20:41 Înţelegeţi? Uitaţi ce am făcut.
 
1:20:44 Eu mă lupt, lupt, lupt să opresc lupta
 
1:20:49 şi asta este cândva în viitor.
 
1:20:56 Priviţi ce truc joc cu mine însumi.
 
1:21:04 Sunt prins în timp.
 
1:21:09 Nu spun:"De ce să mă lupt?"
 
1:21:16 Iluminarea înseamnă să pun capăt luptei.
 
1:21:24 Să nu mai existe nici umbră de conflict.
 
1:21:33 Dar noi nu vrem să facem aceste eforturi.
 
1:21:41 Suntem prinşi în timp.
 
1:21:48 A ne elibera de timp înseamnă să fim
liberi, pur şi simplu să observăm
  
1:21:58 şi atunci mintea devine extraordinar
de liniştită.
  
1:22:05 Nu trebuie să reduceţi mintea la tăcere
 
1:22:09 -înţelegeţi?
 
1:22:13 Dacă puneţi capăt conflictelor mintea
devine liniştită.
  
1:22:21 Şi când mintea este complet liniştită
 
1:22:29 fără nici o mişcare a gândului
 
1:22:34 atunci poate veţi vedea ceva,
 
1:22:36 poate există ceva sacru dincolo
de aceste cuvinte.
  
1:22:45 Şi asta a căutat omul mereu,
 
1:22:51 ceva care nu poate fi măsurat,
este dincolo de gând,
  
1:22:56 este incoruptibil, fără nume, etern.
 
1:23:03 Şi asta se întâmplă doar când mintea
este total liberă
  
1:23:09 şi complet liniştită.
 
1:23:15 Trebuie să începem de aproape
 
1:23:19 -înţelegeţi. De foarte aproape.
 
1:23:25 Şi când începem de aproape
nu există departe
  
1:23:34 -înţelegeţi?
 
1:23:37 Când începeţi de aproape nu
există distanţă
  
1:23:43 şi prin urmare nici timp.
 
1:23:47 Şi doar atunci poate exista ceva sfânt.
 
1:23:55 Da.
 
1:24:03 Sper că v-aţi simţit bine.
 
1:24:20 E a escolha dá liberdade?