Krishnamurti Subtitles

Oare libertatea depinde de timp ?

Madras (Chennai) - 6 January 1979

Public Talk 30:01 OARE LIBERTATEA DEPINDE DE TIMP ?
 
1:17 Sper că nu consideraţi că-i cald.
 
1:21 Eu o fac.
 
1:28 Vă rog să nu faceţi fotografii.
 
1:36 Oare putem continua
cu ceea ce discutam,
  
1:41 ultimele două dăţi,
când ne-am întâlnit aici ?
  
1:52 Noi afirmam...
- Nu-i aşa ? -
  
1:57 că trebuie să
reflectăm împreună...
  
2:03 nu ce anume să gândim...
 
2:08 ci cum să gândim.
 
2:12 Şi noi suntem pe cale,
aşa cum am spus anterior,
  
2:17 să întreprindem,
împreună, o călătorie,
  
2:20 împărtăşind problemele...
 
2:24 diversele incidente şi întâmplări
care au loc în viaţa noastră zilnică.
  
2:32 Şi...
 
2:38 nu suntem preocupaţi de teorii...
 
2:41 probabilităţi...
 
2:44 presupuneri...
 
2:46 ci de ceea ce se
întâmplă în realitate.
  
2:52 Cuvântul "realitate" se referă
la ceea ce se întâmplă, de fapt,
  
2:56  
 
2:58 se întâmplă acum, nu
numai în exteriorul nostru,
  
3:03 ci, de asemenea, lăuntric.
 
3:09 Şi am spus...
 
3:16 că cineva poate face o corectă...
 
3:22 examinare lăuntrică,
 
3:24 numai atunci când înţelege
ceea ce se întâmplă în exterior...
  
3:28 fiindcă cineva se poate
păcăli enorm, de unul singur...
  
3:37 atunci când se examinează, când
îşi examinează atitudinile, prejudecăţile.
  
3:40  
 
3:43 Dar, dacă abordăm totul plecând
de la lumea exterioară nouă,
  
3:50 atunci poate că vom avea...
 
3:54 o observare clară
a propriei persoane.
  
3:57 Am mai spus că societatea în
care trăim este creată de noi înşine,
  
4:02  
 
4:05 de fiecare fiinţă umană...
 
4:09 nu prin intermediul
vreunui decret divin.
  
4:14 Societatea în care trăim este expresia
lăcomiei noastre, a ambiţiei noastre,
  
4:16  
 
4:20 a poftei noastre de putere,
a violenţei noastre ş.a.m.d.
  
4:28 Deci, în această
după-amiază, dacă se poate...
  
4:35 aş dori...
 
4:37 - împărtăşind totul, fireşte -
 
4:41 să vorbesc despre timp...
 
4:47 să cercetez natura
culturii noastre...
  
4:54 şi a tradiţiei.
 
5:02 Şi, de asemenea,
am specificat, deunăzi,
  
5:04 dacă nu vă deranjează că repet...
 
5:12 că aceasta este o întâlnire,
o adunare serioasă.
  
5:17 Prin acel cuvânt,
"serios", înţeleg...
  
5:21 ceva important, ce are greutate...
 
5:30 nu ceva banal...
 
5:33 nu un lucru la care
ajungeţi într-o seară plăcută,
  
5:35 stând sub copaci şi
ascultând un discurs,
  
5:38 ci, mai degrabă,
 
5:40 desfăşurăm în comun
această investigaţie.
  
5:48 Îngrijorarea noastră, aşa
cum am specificat zilele trecute...
  
5:53 este provocată de faptul că societatea
noastră este atât de coruptă...
  
6:00 atât de periculoasă,
prin violenţa sa
  
6:04 şi toate celelalte.
 
6:07 Dacă fiecare fiinţă
umană, fiecare dintre noi,
  
6:10  
 
6:13 nu produce radical, psihologic,
o revoluţie în sinea sa,
  
6:18 atunci nu există nici o posibilitate
de a produce vreo schimbare în lume.
  
6:20  
 
6:25 Despre asta am discutat.
Poate că vă amintiţi.
  
6:40 Poate că nu sunteţi de
acord cu ceea ce discutăm...
  
6:48 sau poate că sunteţi.
 
6:51 Acordul sau dezacordul
sunt irelevante.
  
6:58 Nu avem de-a face cu opinii...
 
7:02 idei...
 
7:05 sau filozofii speculative.
 
7:11 Avem de-a face cu ceea ce se întâmplă,
de fapt, în viaţa noastră zilnică...
  
7:13  
 
7:19 fiindcă, aşa cum
am specificat din nou,
  
7:21 trebuie să pornim de aproape
pentru a ajunge foarte departe.
  
7:26 Dar majoritatea dintre noi
pleacă de la teorii, idei abstracte,
  
7:30 care sunt foarte departe de realitate şi,
ca atare, sunt fără valoare, irelevante.
  
7:33 Deci sper...
 
7:40 că suntem înţeleşi
în această privinţă,
  
7:46 că nu suntem
preocupaţi de filozofie,
  
7:51 filozofia fiind aşa cum
este înţeleasă în prezent:
  
7:55 o serie de presupuneri,
 
7:58 teorii, concepte, concluzii.
 
8:02 Cuvântul "realitate" înseamnă,
de fapt, iubirea vieţii,
  
8:06 iubirea adevărului.
 
8:23 Deci, mai întâi...
 
8:30 de ce oare fiinţele
umane, din lumea întreagă...
  
8:36 au fost prinse în
capcana tradiţiei...
  
8:41 fie că este o
tradiţie ce ţine o zi...
  
8:46 sau o săptămână
sau trei mii de ani.
  
8:48  
 
8:51 De ce ?
 
8:54 Însuşi cuvântul "tradiţie"
înseamnă, nu-i aşa,
  
8:57  
 
9:00 ceva transmis de
la o generaţie la alta.
  
9:02 Şi, de asemenea, cuvântul
înseamnă, etimologic vorbind,
  
9:07 trădare...
 
9:11 vânzare.
 
9:19 Şi...
 
9:24 această tradiţie...
 
9:26 care trebuie să fie transmisă,
 
9:29 de la o generaţie la alta,
 
9:32 înseamnă anumite valori...
 
9:38 anumite credinţe...
 
9:41 idealuri,
 
9:43 ritualuri,
 
9:45 concepte,
 
9:49 concluzii.
 
9:52 Acest lucru a continuat,
s-a transmis, secol după secol.
  
9:58 Şi la fel ca un tăvălug...
 
10:03 a strivit fiinţa umană...
 
10:07 prin aceste valori,
concluzii ş.a.m.d.
  
10:14 Şi...
 
10:18 atunci când acele
valori, concluzii...
  
10:22 concepte, principii ş.a.m.d.,
 
10:26 au fost date la o parte,
aşa cum se întâmplă acum...
  
10:31 am revenit de unde am plecat.
 
10:34 Suntem fiinţe umane
violente, lacome,
  
10:37  
 
10:40 neliniştite, nesigure,
şovăitoare, confuze.
  
10:43 Asta se întâmplă, de fapt.
 
10:47 Corect ?
 
10:49 Din moment ce tradiţia a menţinut
fiinţele umane pe un anumit făgaş,
  
10:55 iar acele tradiţii sunt
aruncate peste bord,
  
10:58 aşa cum se face acum,
 
11:01 ne aflăm...
 
11:07 ne aflăm exact acolo
de unde am plecat.
  
11:10 Poate că avem mai mult...
 
11:13 confort, mai multe băi, mai multe
posibilităţi de a conduce maşini
  
11:16  
 
11:19 şi avem transporturi,
telecomunicaţii ş.a.m.d.,
  
11:23 dar, ca fiinţe umane...
 
11:28 suferim...
 
11:31 suntem invidioşi...
 
11:35 suntem violenţi...
 
11:40 există enorm de multă teamă...
 
11:45 suntem în totală nesiguranţă.
 
11:47 Lumea devine din ce
în ce mai periculoasă.
  
11:51 Toate acestea sunt realităţi.
 
11:56 Şi...
 
12:00 această tradiţie...
 
12:05 implică, nu-i aşa...
 
12:10 un proces evolutiv...
 
12:20 de la inventarea roţii
până la avionul cu reacţie.
  
12:24 A existat o evoluţie...
 
12:30 care a durat extrem
de multe secole...
  
12:34 pentru a ajunge de la
roată la avionul cu reacţie.
  
12:39 Şi...
 
12:46 în această tradiţie...
 
12:52 există aşa-numita cultură.
 
13:00 Cuvântul "cultură"
implică a cultiva...
  
13:03 a creşte, a înflori...
 
13:07 atât mintea, cât şi inima umană.
 
13:12 Şi...
 
13:25 ca fiinţe umane, ce trăiesc
într-o anumită tradiţie,
  
13:29 a trebuit să înflorim,
moral vorbind.
  
13:34 Poate că a trebuit s-o facem şi
intelectual, mai mult sau mai puţin...
  
13:40 adică învârtim o
grămadă de cuvinte,
  
13:43 teorii, principii, idealuri
 
13:47 şi încercăm să trăim
în concordanţă cu ele...
  
13:50 toate acestea fiind
simple procese intelectuale.
  
13:57 Cultura, aşa cum
am specificat, implică...
  
14:05 libertatea umană...
 
14:08 nu să fim trecuţi pe sub tăvălugul
unor secole întregi de tradiţie.
  
14:10  
 
14:15 Şi, în aşa ceva, nu
poate exista cultură.
  
14:21 Asta-i evident.
 
14:23 Atunci când o minte respectă
o tradiţie, ritualuri ş.a.m.d.,
  
14:25  
 
14:28 în aşa ceva nu poate exista vreo
posibilitate, pentru mintea umană,
  
14:35 şi inima umană,
 
14:37 de a creşte, a se dezvolta.
 
14:44 Cunoaşteţi tot restul problemei.
 
14:46 Tehnologic vorbind,
am avansat extraordinar.
  
14:52 Asta se bazează pe
acumularea de cunoştinţe.
  
14:58 Dar moral vorbind, sau în
domeniul aşa-numit spiritual...
  
15:04 sunt aproape nişte sălbatici,
cu o mulţime de superstiţii...
  
15:07 idealuri,
 
15:13 principii,
 
15:16 care nu au nici un
fel de semnificaţie.
  
15:21 Corect ?
Ăsta e statutul vieţii noastre zilnice.
  
15:26 Tehnologic vorbind stăm
excelent sau măcar încercăm asta.
  
15:28  
 
15:32 Şi nu ne-am provocat
niciodată, pe noi înşine...
  
15:38 să vedem dacă este posibil să trăim
la cele mai înalte standarde etice.
  
15:41  
 
15:48 Şi, când observăm ceea ce se
întâmplă în lume şi în noi înşine...
  
15:55 asta este marea
noastră provocare...
  
16:01 pe care noi, fiecare
individ, fiecare fiinţă umană...
  
16:09 o cultivăm...
 
16:12 în libertate.
 
16:31 Oare libertatea depinde de timp ?
 
16:40 Timp însemnând...
 
16:43 fragmentarea...
 
16:46 acţiunii.
 
16:52 Timpul înseamnă acţiune.
 
16:54 Evident.
 
16:56 Şi, în acea acţiune,
există o separare,
  
17:00 între ziua de ieri,
 
17:02 de azi şi de mâine.
 
17:07 Ziua de ieri...
 
17:10 întâlnind prezentul,
modificându-se singură
  
17:11 şi continuând să
avanseze în viitor.
  
17:16 Aceasta este acţiunea timpului...
 
17:21 în care există acea fragmentare.
 
17:27 Pentru a ajunge de aici,
acolo, este nevoie de timp.
  
17:35 De la roată la avionul cu reacţie
a fost nevoie de secole întregi,
  
17:40 timp.
 
17:43 Deci există două
genuri diferite de timp:
  
17:52 timpul biologic...
 
17:59 şi timpul psihologic.
 
18:05 Timpul...
 
18:11 în care un copil trece prin adolescenţă,
creşte pentru a deveni un bărbat ş.a.m.d.
  
18:13 asta necesită timp,
 
18:18 ani întregi,
 
18:19 la fel cum unei seminţe plantate îi
trebuie timp pentru a deveni copac.
  
18:24 Şi noi ne punem întrebarea...
 
18:27 dacă există, totuşi,
un timp psihologic.
  
18:31 Adică, evoluţia psihologică...
 
18:40 înseamnă să devii ceva anume
 
18:41 sau să fii.
 
18:50 Sper că reuşim să
comunicăm reciproc.
  
18:54 Cred că este destul de important
să înţelegem această problemă...
  
19:00 că...
 
19:03 timpul...
 
19:06 - este ceva cu adevărat extraordinar,
dacă stai să te gândeşti -
  
19:13 că am depins de timp,
 
19:16 am conceput întregul nostru progres
uman ca pe o dezvoltare în timp.
  
19:17  
 
19:28 Am obţinut, tehnologic vorbind,
o mare diversitate de realizări...
  
19:30  
 
19:36 şi pentru a realiza asta cineva trebuie
să aibă enorm de mult timp la dispoziţie.
  
19:38  
 
19:41 Întreaga acumulare de
cunoştinţe înseamnă timp.
  
19:50 Şi noi întrebăm...
 
19:52 dacă există, totuşi,
un timp psihologic...
  
19:58 adică o evoluţie psihologică.
 
20:06 Adică: "Voi deveni ceva anume...
 
20:12 voi dobândi bunătatea."
 
20:16 Adică, însuşi cuvântul
"a dobândi" implică timp:
  
20:26 "Nu sunt asta,
dar voi deveni aia !",
  
20:30 atât...
 
20:33 în lumea afacerilor,
 
20:36 cât şi în acea aşa-numită
lume a spiritului, a minţii.
  
20:46 Oare fiindcă am...
 
20:51 văzut cum o sămânţă
creşte şi devine un copac,
  
20:55 şi am acceptat acel lucru, ca pe
un proces de dezvoltare în timp,
  
20:57  
 
21:01  
 
21:05 ca atare, am continuat să folosim
acel concept, acea convenţie,
  
21:07 în domeniul psihologic ?
 
21:11 Urmăriţi toate acestea ?
 
21:13 Psihologic vorbind, credem
că noi creştem, că ne dezvoltăm,
  
21:17  
 
21:19 că vom deveni ceva anume...
 
21:23 iar noi punem sub semnul
întrebării exact acel concept,
  
21:29 exact acea idee, acel sentiment,
că vom deveni ceva anume.
  
21:35 Corect ?
 
21:39 Toate organizaţiile
se bazează pe asta...
  
21:45 atât cele lumeşti, cât şi
cele aşa-numite religioase:
  
21:53 "Acordă-mi timp şi
voi atinge iluminarea..."
  
21:59 prin exersare, prin
anumite sisteme,
  
22:01 prin procese mecanice.
 
22:04 Ceea ce obţii în lume,
în lumea mecanicistă,
  
22:06  
 
22:08 aplici cu aceeaşi atitudine,
prin aceeaşi abordare
  
22:11  
 
22:13 sau ajungi la aceeaşi
abordare în problema psihicului.
  
22:18 Corect ?
 
22:29 Nu există nici un fel
de evoluţie psihologică.
  
22:41 Corect ?
 
22:43 Vă rog să nu acceptaţi
ceea ce se spune...
  
22:49 sau să negaţi,
 
22:54 ci, mai întâi, ascultaţi.
 
22:56 Poate că aveţi propriile opinii,
propriile concluzii, propriile credinţe,
  
22:58  
 
23:02 propriul mod de abordare
a problemei timpului,
  
23:04 dar, din moment ce v-aţi
deranjat să veniţi aici,
  
23:08 este evident că trebuie să ascultaţi
ce are de spus şi celălalt individ.
  
23:14 Ascultaţi, dar să
nu ascultaţi formal,
  
23:19 sau să ascultaţi interpunând
propriile voastre opinii,
  
23:23 propriile voastre valori
comparative ş.a.m.d.
  
23:26 Pur şi simplu ascultaţi !
 
23:29 Şi, apoi, după ce
veţi fi ascultat,
  
23:32 puteţi începe să examinaţi.
 
23:35 Dar nu puteţi examina
înainte de-a asculta.
  
23:41 Asta implică să
acordaţi atenţie...
  
23:47 nu o atenţie parţială,
 
23:49 fiind atenţi doar un minut sau câteva
minute şi, apoi, gândindu-vă la altceva.
  
23:51  
 
23:56 Corect ?
 
23:57 Ceea ce implică faptul că
atenţia necesită libertate.
  
24:05 Fiindcă, dacă faceţi
o anumită cercetare,
  
24:09 trebuie să aveţi
libertatea de a observa.
  
24:16 Corect ?
 
24:19 Noi, de fapt, asta facem, sper eu,
 
24:21 fără să acceptaţi ceea ce se spune
 
24:24 şi să transformaţi asta
într-o teorie sau o idee...
  
24:29 că, de fapt, ascultaţi,
 
24:32 pentru a afla, voi înşivă...
 
24:37 dacă evoluţia...
 
24:41 dezvoltarea treptată...
 
24:45 există sau nu, din punct
de vedere psihologic.
  
24:53 Şi, dacă nu există,
 
24:55 atunci cum ne
confruntăm cu o problemă
  
25:00 - Înţelegeţi ? -
 
25:02 cu o reacţie,
 
25:05 cu, să zicem, de exemplu, teama ?
 
25:10 Urmăriţi toate acestea ?
 
25:12 Trebuie să fim foarte bine
înţeleşi în această privinţă.
  
25:24 Timpul...
 
25:28 înseamnă teamă.
 
25:33 Timpul înseamnă plăcere.
 
25:37 Timpul înseamnă suferinţă.
 
25:44 Şi...
 
25:47 oare iubirea...
 
25:53 este implicată în timp ?
 
25:57 Urmăriţi toate acestea ?
 
26:09 Noi negăm...
 
26:13 deplina...
 
26:15 acceptare, până în prezent,
 
26:19 a evoluţiei psihologice,
în totalitate.
  
26:27 Deci urmează să
examinăm acel lucru.
  
26:31 Nu este nevoie să examinăm
roata şi avionul cu reacţie.
  
26:33  
 
26:35 Sunt destul de clare,
sunt lucruri evidente.
  
26:38 Întreaga ştiinţă se bazează
pe acumularea de cunoştinţe.
  
26:40 Şi...
 
26:45 nefiind împovăraţi
cu acea cunoaştere,
  
26:51 examinaţi din ce în ce mai mult
şi acumulaţi mai multe cunoştinţe
  
26:55 şi nu faceţi, tot timpul, decât să adăugaţi
din ce în ce mai multe cunoştinţe...
  
26:57 cunoaşterea însemnând trecutul.
 
27:04 Acum...
 
27:08 ne punem întrebarea:
 
27:20 Oare timpul este necesar ?
 
27:22  
 
27:27 Timpul însemnând o
acţiune fragmentată.
  
27:29 Vă rog să trataţi
asta, cu atenţie.
  
27:32 Timpul înseamnă
o acţiune divizată:
  
27:36 ieri, astăzi, mâine
 
27:39 sau din vremuri imemoriale,
 
27:43 timpul care nu are început...
 
27:47 şi timpul care se poate sfârşi.
 
27:58 Eternitatea...
 
28:01 se află în afara timpului...
 
28:05 adică ceea ce are o
continuitate nu este etern,
  
28:09 ci încă face parte din timp.
 
28:12 Urmăriţi toate acestea ?
 
28:19 Dacă cineva se
observă, pe sine însuşi...
  
28:23 noi, ca fiinţe umane,
 
28:26  
 
28:28 suntem reprezentanţii
întregii omeniri...
  
28:35 fiindcă suferim, trecem
prin tot felul de chinuri,
  
28:37  
 
28:40 ca orice altă fiinţă umană...
 
28:44 suntem săraci, suntem
bogaţi, suntem lacomi,
  
28:46  
 
28:48 suferim, suntem singuri,
nu avem parte de iubire.
  
28:51 Toate acelea aparţin
restului omenirii.
  
28:54 Deci, tu, ca fiinţă umană,
reprezinţi restul omenirii,
  
28:57  
 
29:00 ceea ce nu este
un concept teoretic.
  
29:06 Îl poţi transforma
într-un concept teoretic,
  
29:09 dar atunci nu are nici o
valoare, ca orice altă teorie.
  
29:11  
 
29:13 Dar, dacă cineva
sesizează adevărul din el,
  
29:18 realismul său...
 
29:23 cu inima, cu mintea,
 
29:24 atunci, o fiinţă umană...
 
29:28 devine o fiinţă umană
extrem de serioasă...
  
29:36 şi dedicată...
 
29:40 nu un individ...
 
29:44 fiindcă noi nu suntem indivizi.
 
29:49 Individual înseamnă...
 
29:52 indivizibil...
 
29:55 nu ceva sfărâmat, fragmentat.
 
30:00 Şi majoritatea fiinţelor
umane sunt fragmentate.
  
30:06 Corect ?
 
30:07 Deci nu suntem deloc indivizi.
 
30:14 S-ar putea să credem asta, fiindcă
avem un nume, avem un cont bancar,
  
30:17 sau o maşină sau
o soţie sau o casă,
  
30:20 aşa că ne numim,
noi înşine, indivizi.
  
30:23 Cred că este o folosire
eronată a acelui cuvânt.
  
30:27 Noi suntem fiinţe umane...
 
30:32 ca orice altă fiinţă umană
care trăieşte în lume,
  
30:36 cu probleme enorme,
 
30:39 relaţiile noastre sunt
foarte complicate...
  
30:45 suferinţele noastre
sunt nelimitate...
  
30:51 şi aşa mai departe.
 
30:55 Deci...
 
30:58 când ne dăm seama
că noi suntem lumea
  
31:01 şi că lumea înseamnă noi...
 
31:04 - să vă daţi seama de asta, nu
teoretic, jucându-vă cu cuvintele -
  
31:15 atunci avem o
responsabilitate enormă.
  
31:20 Şi probabil că din acest motiv
noi evităm acea responsabilitate,
  
31:24 numindu-ne, noi înşine, indivizi.
 
31:32 Şi...
 
31:36 suntem reprezentanţii
întregii omeniri
  
31:40 - fiecare fiinţă
umană este astfel -
  
31:43 şi când acea fiinţă umană se
transformă, ea însăşi, psihologic vorbind,
  
31:45  
 
31:49 afectează conştiinţa
întregii omeniri.
  
31:53 Vă rog să nu ascultaţi toate acestea !
Să nu le acceptaţi.
  
31:55 Observaţi-le !
Examinaţi-le !
  
31:59 Şi...
 
32:03 vorbitorul numai de
asta este preocupat,
  
32:06 nu de teorii ş.a.m.d.
 
32:09 Adică...
 
32:11 oare este posibil,
pentru fiinţele umane...
  
32:16 nu printr-un proces evolutiv...
 
32:20 nu în timp,
 
32:22 ci...
 
32:26 fundamental, radical,
esenţial, să se schimbe, total ?
  
32:31 Fiindcă asta ne este provocarea,
 
32:34 fiindcă tradiţiile s-au dus,
 
32:36 religiile nu mai au
nici o semnificaţie.
  
32:39 Instituţiile au rolul lor limitat,
dar ele nu pot transforma omul.
  
32:42  
 
32:47 Nici un guvern nu
poate transforma omul.
  
32:51 Ar putea să amelioreze
circumstanţele externe,
  
32:55 dar nu pot schimba nimic în profunzime,
aşa cum s-a demonstrat în Rusia ş.a.m.d.
  
32:59 Nu trebuie să trecem
prin toate acele probleme.
  
33:03 Deci...
 
33:06 înţelegând toate acele lucruri,
 
33:09 noi întrebăm:
 
33:13 Oare există vreo posibilitate
de a transforma omul...
  
33:22 în care timpul...
 
33:25 ca acţiune,
 
33:26 care înseamnă separare,
 
33:29 nu are nici un rol ?
 
33:30 Mi-aţi înţeles întrebarea ?
 
33:33 Îmi înţelegeţi întrebarea ?
 
33:36 Fiindcă întreaga noastră lume
etică, morală şi aşa-zis spirituală,
  
33:39 se bazează pe timp.
 
33:49 În lumea afacerilor,
 
33:51 în lumea politică, din nefericire,
 
33:54 sistemul ierarhic există...
 
33:59 ordinea ierarhică.
 
34:02 Şi...
 
34:03 în aşa-numita lume
a minţii şi a inimii
  
34:09 avem, de asemenea,
o ordine ierarhică.
  
34:15 Acest lucru este atât de evident.
 
34:18 Şi...
 
34:21 oare este posibil
ca o fiinţă umană,
  
34:24 psihologic vorbind...
 
34:28 să se schimbe... fundamental,
 
34:33 fără a implica deloc timpul ?
 
34:37 Înţelegi, domnule ?
 
34:41 Aceasta este o întrebare foarte
importantă, care trebuie să fie pusă.
  
34:45 Poate că nu-i veţi
descoperi răspunsul...
  
34:48 dar cineva trebuie s-o pună.
 
34:51 Corect ?
 
34:54 Fiindcă am trăit un milion de ani,
 
34:58 probabil mai mult sau mai
puţin la fel, psihologic vorbind.
  
35:04 A existat o revoluţie tehnologică
şi un progres extraordinar.
  
35:07  
 
35:12 Deci, haideţi să aflăm,
 
35:14 dacă este posibil,
pentru o fiinţă umană...
  
35:21 să se elibereze, complet,
 
35:24 de această idee a evoluţiei,
a evoluţiei psihologice,
  
35:27 care presupune timp.
 
35:30 Corect ?
 
35:33 Veţi examina asta ?
O putem examina împreună ?
  
35:39 Adică...
 
35:42 tradiţia voastră spune:
 
35:44 "Rezervă-ţi timp !"
 
35:48 Corect ?
 
35:50 Toate scripturile, religiile,
totul, se bazează pe timp.
  
35:53  
 
35:57 Creierul nostru
funcţionează în timp.
  
36:05 Suntem condiţionaţi de timp...
 
36:10 şi noi ridicăm o problemă, care...
 
36:12 dă timpul la o parte...
 
36:20 care neagă complet evoluţia.
 
36:26 Corect ?
 
36:27 Deci urmează să cercetăm
dacă o fiinţă umană
  
36:29  
 
36:34 poate provoca, de fapt,
această schimbare radicală,
  
36:36 în care timpul nu
este deloc implicat.
  
36:39 Corect ?
 
36:42 Ne înţelegem reciproc ?
 
36:45 Corect ?
 
36:47 Adică, oare
împărtăşim acest lucru ?
  
36:50 Oare suntem profund interesaţi
de această problemă ?
  
36:56 Sau numai aşteptaţi
ca eu s-o examinez...
  
36:58 s-o explorez, s-o cercetez,
 
37:03 iar voi să ziceţi: "Da, asta-i
posibil sau nu-i posibil,
  
37:09 eu am opinii şi concluzii diferite !"
 
37:12 şi, apoi, să plecaţi.
 
37:17 Ceea ce implică faptul că voi nu
împărtăşiţi deloc această problemă.
  
37:27 Fiindcă...
 
37:30 am trăit un milion
de ani sau mai mult...
  
37:36 şi, practic, am
rămas la fel cum eram,
  
37:40 psihologic, lăuntric.
 
37:43 Corect ?
 
37:49 Şi, să inversăm
tot acest proces...
  
37:56 oare este posibil ?
 
38:05 Cum examinăm...
 
38:08 în ce mod
 
38:10 sau ce capacitate mentală este
necesară pentru a cerceta ceva,
  
38:13  
 
38:17 care pare să fie
total imposibil ?
  
38:23 O minte care este atât de
puternic condiţionată de timp
  
38:27 şi căreia i se face un
nou gen de propunere...
  
38:34 oare este capabilă, mai întâi de
toate, să recepteze problema în sine...
  
38:40 să recepteze întrebarea...
 
38:43 sau...
 
38:45 a fost condiţionată
atât de puternic,
  
38:49 încât este incapabilă
până s-o şi asculte ?
  
38:57 Deci, ce anume se întâmplă,
de fapt, cu fiecare dintre noi ?
  
39:02 Oare auziţi întrebarea.
 
39:04 şi o transformaţi
într-o noţiune abstractă,
  
39:08 ceea ce înseamnă evitare...
 
39:11 ori...
 
39:13 fiind atât de puternic
condiţionaţi, prin tradiţie,
  
39:17 spuneţi: "Scuze, nici
măcar nu voi asculta asta.
  
39:19 Nu înseamnă nimic pentru mine."
 
39:23 Sau...
 
39:27 aveţi acea calitate a minţii care
spune: "Haideţi s-o abordăm !"
  
39:31 Nu teoretic, ci efectiv.
 
39:38 Ceea ce înseamnă că teama,
 
39:42 care este una dintre...
 
39:48 reacţiile ce provin din atemporalitate,
din vremuri imemoriale,
  
39:53 oare fricii i se poate
pune capăt, complet,
  
39:57 fără a implica deloc timpul ?
 
40:01 E clar ?
 
40:03 Corect ?
 
40:15 Poate că teama este un
lucru ceva mai complicat
  
40:19 şi ne vom ocupa de
ea ceva mai târziu.
  
40:23 Dacă...
 
40:25 o fiinţă umană,
încă din copilărie,
  
40:28 a fost traumatizată psihologic...
 
40:32 atât fizic, cât şi psihologic...
 
40:38 - Ascultaţi asta, cu atenţie ! -
 
40:40 dacă acea traumă,
acea traumă lăuntrică,
  
40:44 care se exteriorizează singură...
 
40:48 prin izolare,
 
40:52 prin împotrivire,
 
40:55 prin dorinţa de a fi mai violent
decât altul, fiindcă eşti traumatizat,
  
40:59 oare acea traumă,
 
41:01 care s-a acumulat...
 
41:04 care a ajuns să fie preţuită,
 
41:08 aproape iubită,
 
41:10 oare acea traumă poate fi
abandonată complet, instantaneu
  
41:12  
 
41:16 - Îmi înţelegeţi întrebarea ? -
fără timp ?
  
41:21 Corect ?
 
41:25 Sesizaţi umorul situaţiei ?
 
41:32 Nu este de râs, ci este ceva extrem
de serios, dacă abordezi problema,
  
41:36 dar întrebarea în sine
este atât de provocatoare
  
41:41 şi, ca atare, necesită
atenţia ta, grija ta,
  
41:44 necesită o implicare
totală din partea ta.
  
41:52 Suntem traumatizaţi
încă din copilărie...
  
41:58 lăuntric, psihologic, în pielea
noastră, ca să zicem aşa.
  
42:03 Şi...
 
42:05 consecinţele acelei traume...
 
42:09 sunt împotrivirea...
 
42:15 clădirea unui zid în
jurul propriei persoane,
  
42:18 o izolare, pentru
a nu mai fi rănit...
  
42:23 temându-te mereu să nu fii
traumatizat tot mai mult.
  
42:30 Consecinţele acelei
traume sunt violenţa,
  
42:33 absenţa oricărei relaţii
cu o altă persoană...
  
42:39 fiindcă ai putea fi rănit ş.a.m.d.
 
42:41 Consecinţele pot fi
observate foarte clar.
  
42:45 Acum, oare toate acele consecinţe,
 
42:46 care sunt iniţiate de traumă,
 
42:50 pot lua sfârşit ?
 
42:55 Pentru a descoperi asta...
 
43:01 Mă aşteptaţi pe
mine să-i dau răspuns ?
  
43:07 Pentru a descoperi asta - vom
aborda problema foarte profund -
  
43:08  
 
43:17 ce anume este rănit ?
 
43:26 Voi spuneţi "eul".
 
43:29 Eul este imaginea pe care
ţi-ai creat-o despre tine însuţi
  
43:33 sau pe care societatea
ţi-a impus-o.
  
43:37 Societatea înseamnă relaţia ta cu
altă persoană, care este creaţia ta.
  
43:39 Deci nu...
- Mă urmăriţi ? -
  
43:42 Este ceva...
 
43:45 Deci eşti rănit fiindcă ai o
imagine despre tine însuţi.
  
43:49 Imaginea este
simbolul, ideea, numele,
  
43:53 forma, întreaga
structură a psihicului.
  
43:58 Corect ?
 
44:00 Acel lucru este rănit...
 
44:04 şi condiţionarea ta este să
treci peste acea traumă, treptat,
  
44:08 să faci asta, s-o abordezi,
s-o examinezi, s-o analizezi,
  
44:11 să-i descoperi cauza şi acţiunea,
 
44:17 toate necesitând timp.
 
44:20 Corect ?
 
44:27 Acum, oare este posibil să nu ai,
deloc, o imagine despre tine însuţi ?
  
44:30  
 
44:37 Atunci nu există traumă.
 
44:39 Înţelegeţi ?
 
44:45 Corect ?
 
44:47 Oare este posibil ?
 
44:51 Atât timp cât ai o imagine,
 
44:54 că eşti o persoană foarte
puternică, dominatoare,
  
44:57 agresivă,
 
44:59 frumoasă,
 
45:00 cu un intelect limpede ş.a.m.d.
 
45:02 - imaginea pe care cineva
şi-o clădeşte despre sine însuşi,
  
45:05 începând din copilărie şi
până la bătrâneţe şi moarte -
  
45:10 ne întrebăm...
 
45:13 spunem că, atât timp cât există o
imagine, trebuie să existe o traumă...
  
45:15 superficială
 
45:22 sau extrem de profundă.
 
45:27 Corect ?
 
45:29 Acum, oare acea imagine...
 
45:32 Observându-i natura reală,
 
45:35 sesizând că, atât timp cât ai
o imagine despre tine însuţi,
  
45:40 obligatoriu vei fi rănit...
 
45:43 iar consecinţele sunt că eşti
violent, devii din ce în ce mai plictisit,
  
45:45  
 
45:48 fiindcă te izolezi,
te temi ş.a.m.d.
  
45:50 observând toate consecinţele,
observând că imaginea este rănită...
  
45:56 observându-i natura reală, nu
doar abstractizarea sa teoretică,
  
46:01 atunci însăşi percepţia
este finalul acelei imagini.
  
46:08 Corect ?
 
46:12 Percepţia.
 
46:15 Deci trebuie să examinăm ce
înţelegem prin percepţie, observare.
  
46:24 Noi observăm...
 
46:27 optic,
 
46:29 vizual...
 
46:31 lucrurile din jurul nostru
 
46:34 şi le denumim...
 
46:37 fiindcă asta face parte din pregătirea
noastră, din condiţionarea noastră.
  
46:40 Din clipa în care vezi
acest lucru, îl numeşti copac.
  
46:45 Şi...
 
46:49 Adică asta este
acţiunea cunoaşterii,
  
46:53 ce funcţionează în
cadrul percepţiei.
  
46:56 Urmăriţi toate acestea ?
 
47:01 Oare există o percepţie...
 
47:05 fără acumularea
datorată trecutului ?
  
47:09 Să observi în afara timpului.
 
47:12 Corect ?
 
47:18 Adică...
 
47:20 când observăm...
 
47:23 observăm nu
numai vizual, optic...
  
47:29 ci, atunci când ne
observăm pe noi înşine
  
47:32 - dacă aţi făcut asta vreodată,
ceea ce mă îndoiesc,
  
47:35 majoritatea n-aţi făcut-o,
sunt destul de sigur -
  
47:36  
 
47:38 dacă te observi pe tine însuţi,
 
47:41 în acea observare există
observatorul şi obiectul observării.
  
47:45 Corect ?
 
47:49 Cel...
 
47:51 care observă şi
obiectul observării...
  
47:56 adică...
 
47:59 gânditorul
 
48:01 şi gândirea.
 
48:02 Corect ?
 
48:06 Gânditorul este gândirea însăşi.
 
48:11 Nu există separare între
gânditor şi gândirea în sine.
  
48:18 Asta este ceva ce nu veţi accepta.
 
48:22 Examinaţi asta, vă rog !
 
48:28 Gânditorul...
 
48:32 este rezultatul a foarte
multe manifestări ale gândirii...
  
48:37 - Corect ? -
 
48:39 ceea ce înseamnă trecutul.
 
48:45 Gânditorul este
generat de gândire.
  
48:52 Deci gândirea este
gânditorul în sine.
  
48:56 Corect ?
 
48:59 Nu există separare
între gânditor şi gândire.
  
49:05 Acea separare este
creată de trecerea timpului...
  
49:09 care este o acţiune separatoare.
 
49:14 Pricepeţi toate
acestea, domnilor ?
  
49:18 Nu, nu, doamnă.
 
49:22 Corect, domnule ?
 
49:24 Trebuie să văd cel puţin o persoană
care zice: "Da, am priceput."
  
49:29 Eu am priceput.
 
49:31 Nu, nu, n-aveţi cum să
pricepeţi atât de repede.
  
49:39 Vedeţi, ceea ce încerc
eu să subliniez este...
  
49:43 condiţionarea noastră...
 
49:46 de-a lungul mileniilor
 
49:48 a fost de a face un efort...
 
49:51 de a exista conflict.
 
49:54 Conflictul, efortul,
necesită timp.
  
49:58 Corect ?
Desigur că da...
  
50:02 fiindcă...
 
50:04 există o separare în timp.
 
50:10 Corect, domnule ?
 
50:14 Deci, întotdeauna
există conflict...
  
50:17 din copilărie şi până murim,
 
50:19 există întotdeauna
luptă, luptă, bătălie...
  
50:25 din cauza acestei
separări în timp.
  
50:30 Corect ?
 
50:32 Mă bucur că există cineva
care vede la fel ca mine.
  
50:39 Şi...
 
50:41 oare este posibil...
 
50:44 să acţionezi fără efort,
 
50:46 fără trecerea timpului ?
 
50:50 Adică, să percepi...
 
50:53 şi însăşi acea
percepţie este acţiunea...
  
50:58 nu...
 
51:00 apariţia unei idei şi, apoi, un
interval temporal şi acţiunea în sine,
  
51:04 ceea ce înseamnă separare în timp.
 
51:08 În acea separare au
loc diverse alte întâmplări:
  
51:16 dacă trebuie să merg
de aici până acolo,
  
51:19 atunci se petrec alte lucruri.
 
51:23 Deci, atunci când există
separare, prin trecerea timpului,
  
51:28 se petrec alte întâmplări...
 
51:33 pe care le numim probleme.
 
51:36 Sper că sesizaţi toate acestea.
 
51:39 Corect, domnule ?
 
51:41 Noi întrebăm:
 
51:43 Oare creierul, care
a fost atât de condiţionat,
  
51:46 timp de milenii, timp
de milioane de ani...
  
51:51 poate percepe...
 
51:55 şi tocmai acea percepţie
să fie o acţiune instantanee ?
  
52:05 Fiindcă nu avem timp.
 
52:10 Noi decădem, ne degenerăm...
 
52:16 suntem corupţi.
 
52:18 Corect ?
 
52:21 Şi, dacă permiţi să treacă
timpul, devii tot mai degenerat...
  
52:27 ceea ce se şi întâmplă.
 
52:29 Asta se întâmplă când spui:
"Nu voi degenera, ci mă voi genera."
  
52:31  
 
52:36 Deja ai pierdut.
 
52:39 Aşa că spunem:
 
52:45 Ce anume înseamnă să percepi ?
 
52:51 Îmi înţelegi întrebarea, domnule ?
 
52:53 Şi anume, oare pot, oare există
posibilitatea de a percepe imaginea...
  
52:56 care este traumatizată
 
53:01 şi să sesizez...
 
53:03 pericolul...
 
53:09 atât...
 
53:10 cel biologic, cât
şi cel psihologic,
  
53:13 pericolul de-a avea o imagine...
 
53:17 să sesizez asta, instantaneu ?
 
53:19 Şi însăşi observarea
înseamnă finalul imaginii...
  
53:24 care nu include timpul.
 
53:26 Aţi priceput, domnule ?
Măcar teoretic aţi priceput ?
  
53:28  
 
53:35 Deci, dacă aţi
priceput asta, teoretic...
  
53:40 ceea ce înseamnă
un proces intelectual...
  
53:44 Şi, observând, ce face intelectul:
 
53:47 din clipa în care aţi priceput asta
teoretic, a devenit deja o idee.
  
53:53 Corect ?
 
53:55 Desigur.
 
54:00 Corect, domnule ?
A devenit, deja, o idee.
  
54:01  
 
54:04 Ca atare, te-ai
depărtat de percepţie.
  
54:08 Mă întreb dacă sesizaţi asta.
 
54:11 Corect ?
 
54:12 Deci percepţia implică...
 
54:13 înţelegerea cuvântului...
 
54:19 faptul că acel cuvânt...
 
54:23 are o valoare relativă,
 
54:30 care înseamnă înţelegerea
lui de către intelect
  
54:35 şi, fiind conştient de asta,
 
54:37 nu-l laşi să se
transforme într-o idee.
  
54:41 Înţelegeţi ?
 
54:43 Iar...
 
54:45 percepţia implică
acţiunea intelectului...
  
54:51 toate...
 
54:54 reacţiile,
 
54:58 la cel mai înalt nivel...
 
55:01 şi vezi care este adevărata
natură a unei imagini
  
55:06 - Corect ? -
 
55:07 şi, ca atare, îi pui capăt.
 
55:11 Voi faceţi asta sau
vă jucaţi cu cuvintele ?
  
55:20 Vă rog, asta este...
 
55:22 Înţelegeţi ?
 
55:25 Noi afirmăm ceva care contrazice,
total, ceea ce aţi acceptat până acum.
  
55:30  
 
55:43 Deci, ceea ce ascultaţi...
 
55:47 nu lăsaţi asta să
devină o tradiţie...
  
55:52 fiindcă atunci sunteţi pierduţi.
 
55:57 Dar, dacă ascultaţi, de fapt...
 
56:04 - fiindcă noi spunem adevărul -
 
56:07 că atât timp cât
aveţi o imagine...
  
56:11 creată de societatea voastră, de
facultăţile, de universităţile voastre,
  
56:13  
 
56:16 de relaţia voastră
cu altă persoană ş.a.m.d.
  
56:18 atât timp cât aveţi o
imagine despre voi înşivă,
  
56:22 acea imagine va fi rănită
 
56:25 şi acea traumă se
exprimă sub forme diferite:
  
56:30 încercarea de a domina oameni,
încercarea de a te izola ş.a.m.d.
  
56:32 Să observaţi...
 
56:36 să ascultaţi adevărul
acelor spuse...
  
56:43 să ascultaţi cu întreaga
voastră capacitate,
  
56:46 să ascultaţi cu intelectul,
cu fiecare nerv în parte...
  
56:52 atunci, tocmai acea ascultare înseamnă
percepţie şi sfârşitul acelei imagini...
  
56:54  
 
56:58 care nu depinde de timp.
 
57:02 Înţelegeţi asta ?
 
57:06 Adică...
 
57:10 violenţa este unul dintre
răspunsurile moştenite,
  
57:15 încă din cele mai vechi timpuri.
 
57:19 Corect ?
 
57:21 Omul a fost violent
din vremuri imemoriale.
  
57:30 Şi...
 
57:32 am făcut tot posibilul pentru
a ne elibera de acea violenţă.
  
57:36 Am inventat nonviolenţa,
 
57:40 un ideal care nu
se atinge niciodată,
  
57:42 care este aruncat peste bord.
 
57:44 Am încercat, pe orice cale,
 
57:47 să fim blânzi, să fim
buni, să fim generoşi
  
57:51 şi, totuşi, în inimile noastre,
în relaţiile noastre reciproce,
  
57:53 suntem nişte oameni
foarte violenţi.
  
57:59 Şi religiile,
 
58:01 toate religiile au spus:
 
58:02 "Încearcă, depune efort,
 
58:06 uită de tine însuţi,
 
58:08 nu fi violent, nu ucide !"
 
58:12 dar, din vremuri imemoriale,
încă facem acelaşi lucru.
  
58:18 Deci, noi spunem
că va dura un timp...
  
58:22 pentru a spulbera acea violenţă.
 
58:26 O mare amăgeală,
mă înţelegi, domnule ?
  
58:28  
 
58:31 Ne-a trebuit peste un milion
de ani şi tot n-am scăpat de ea
  
58:33 şi noi credem că vom scăpa
de ea peste un alt milion de ani.
  
58:37 Între timp, lăsaţi-mă
să fiu violent.
  
58:41 Ăsta e jocul pe care-l jucăm.
 
58:45 Deci, noi spunem:
 
58:47 Oare este posibil să punem
capăt acelei violenţe, instantaneu ?
  
58:55 Asta înseamnă să înţelegem
faptul că psihologic, lăuntric,
  
58:58  
 
59:00 nu există nici un fel de timp...
 
59:07 că nu devenim ceva anume.
 
59:11 Mă urmăreşti, domnule ?
 
59:13 Nu devii, nu atingi iluminarea.
 
59:15  
 
59:21 Adică ne referim la
întreaga acţiune a timpului.
  
59:29 Deci, noi spunem:
 
59:33 observă...
 
59:35 violenţa...
 
59:38 ceea ce înseamnă să fii
furios, să urăşti, să fii gelos
  
59:41 - diverse forme de violenţă -
 
59:45 şi să nu...
 
59:47 evadezi într-o
mişcare nonviolentă...
  
59:53 care înseamnă contrariul ei.
 
59:56 Deci, când observi realitatea,
nu există un contrariu al ei.
  
1:00:02 Urmăriţi toate acestea ?
 
1:00:05 Observ violenţa din mine.
 
1:00:13 Sunt violent.
 
1:00:16 De ce ar trebui să
existe nonviolenţa ?
  
1:00:20 Asta îmi este
condiţionarea, corect ?
  
1:00:23 Asta îmi este speranţa,
 
1:00:25 este conceptul meu teoretic,
 
1:00:28 că într-o bună zi
voi fi nonviolent.
  
1:00:31 Ce era ?
Despre ce vorbeam ?
  
1:00:32 Despre violenţă.
 
1:00:37 Deci...
 
1:00:39 realitatea violenţei,
 
1:00:42 realitatea în sine
nu are contrariu.
  
1:00:46 Corect ?
 
1:00:48 Sesizaţi asta ?
 
1:00:50 Dacă sesizaţi asta,
aţi terminat, înţelegeţi ?
  
1:00:57 Fiindcă întreaga noastră
educaţie, toate religiile noastre,
  
1:01:03 tot ceea ce este
tradiţional a afirmat:
  
1:01:08 depuneţi efort, scăpaţi
treptat de ea - înţelegeţi ?
  
1:01:11 Ceea ce înseamnă o acţiune
în timp, adică o fragmentare.
  
1:01:19 Timpul înseamnă fragmentare.
 
1:01:23 Deci...
 
1:01:25 atunci când există o
observare a violenţei,
  
1:01:29 numai a violenţei...
 
1:01:37 observatorul care
sesizează violenţa...
  
1:01:42 - Mă urmăriţi ? -
 
1:01:44 tocmai acel observator
este cel violent.
  
1:01:47 Corect ?
 
1:01:50 Corect ?
 
1:01:51 Deci observatorul
este obiectul observării.
  
1:01:59 Aţi început să obosiţi ?
 
1:02:03 Înţelegi, domnule ?
 
1:02:05 Din clipa în care
există o fragmentare,
  
1:02:08 asta înseamnă
acţiune în timp, corect ?
  
1:02:10 Şi, ca atare, trebuie
să existe efort,
  
1:02:14 ceea ce înseamnă că
observatorul gândeşte,
  
1:02:17 observatorul crede că el
este diferit de ceea ce observă
  
1:02:22 şi, ca atare, tocmai acea
separare provoacă un conflict...
  
1:02:27 conflict, reprimare ş.a.m.d.
 
1:02:30 Dar, atunci când observatorul îşi dă seama
că ceea ce observă face parte din el însuşi
  
1:02:33 - Corect ? -
 
1:02:37 atunci nu există separare...
 
1:02:42 nu există nici un
fel de dualitate.
  
1:02:48 Corect ?
 
1:02:51 Deci, oare poţi observa
acest fapt, că eşti violent
  
1:02:57 şi că în cadrul realităţii
nu există separare ?
  
1:03:12 Deci, ce anume s-a
petrecut în minte ?
  
1:03:17 Ce s-a petrecut în mintea ta,
 
1:03:21 atunci când nu faci altceva
decât să observi realitatea
  
1:03:25 şi nu-i inventezi contrariul ?
 
1:03:29 Înţelegeţi ?
 
1:03:32 Faptul că eşti gelos...
 
1:03:35 faptul că eşti invidios,
asta este o realitate...
  
1:03:41 şi observatorul este cel
observat, adică invidia.
  
1:03:49 Deci nu există nici un
conflict sau suprimare,
  
1:03:52 în privinţa unei anumite reacţii.
 
1:03:58 Reacţia este o realitate în sine.
 
1:04:01 Acum, oare mintea poate
observa, pe deplin, această reacţie,
  
1:04:07 care este o realitate,
numită gelozie ?
  
1:04:14 Ai priceput, domnule ?
 
1:04:16 Observă, fără nici
o acţiune în timp.
  
1:04:23 Din clipa în care
aveţi o acţiune în timp,
  
1:04:26 aţi produs o separare.
 
1:04:37 Oare asta chiar are loc, de fapt ?
 
1:04:44 Fiindcă noi spunem:
 
1:04:47 elimină, complet,
orice formă de conflict...
  
1:04:50  
 
1:04:55 prin care am fost condiţionaţi,
vreme de mii de ani.
  
1:05:00 Să trăieşti fără
nici un fel de conflict...
  
1:05:07 ceea ce înseamnă să trăieşti
fără nici un fel de problemă.
  
1:05:15 Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
 
1:05:22 S-ar putea să aveţi
probleme tehnologice:
  
1:05:26 cum să mergeţi pe Lună
- le-a luat ceva timp,
  
1:05:30 cred că au lucrat circa 300.000
de oameni, numai în acel scop.
  
1:05:34 Asta a durat mulţi ani.
 
1:05:40 Dar...
 
1:05:46 dacă înţelegem natura timpului...
 
1:05:54 întreaga structură a timpului,
 
1:05:57 atât a celui psihologic,
cât şi a celui fizic...
  
1:06:02 atunci retrogradăm timpul
fizic la locul său potrivit.
  
1:06:09 Trebuie să prind un autobuz,
un tren, un avion, orice ar fi,
  
1:06:13 să merg la muncă
ş.a.m.d. - cunoaştere.
  
1:06:18 Dar...
 
1:06:24 psihologic vorbind,
nu există timp.
  
1:06:27 Ceea ce înseamnă să duci o
viaţă fără nici măcar o problemă.
  
1:06:31 Aţi abordat vreodată
această problemă ?
  
1:06:37 Corect ?
 
1:06:40 Meditaţia nu este o problemă...
 
1:06:45 pe care voi toţi o
transformaţi într-o problemă:
  
1:06:49 cum să stai, cum să respiri, cum
să-ţi ţii respiraţia, ştiţi voi, sistemul,
  
1:06:53 metoda, diverşii guru care
oferă diverse trucuri ş.a.m.d.
  
1:06:55  
 
1:07:06 Ce-i aia o problemă ?
 
1:07:08 Vă arăt cum s-o faceţi,
aşa că vă rog s-o aplicaţi !
  
1:07:11 Testaţi-o în viaţă şi veţi
vedea că funcţionează !
  
1:07:15 Ce-i aia o problemă ?
 
1:07:19 O problemă este ceva
ce n-aţi rezolvat încă.
  
1:07:22  
 
1:07:24 Există probleme matematice,
probleme ştiinţifice, biologice.
  
1:07:28 Nu la acelea ne referim, ci ne
referim la probleme psihologice...
  
1:07:29  
 
1:07:36 dintre fiinţe umane...
 
1:07:40 problemele care există...
 
1:07:43 în relaţia voastră
cu alte persoane,
  
1:07:46 soţ, soţie - le ştiţi
voi pe toate celelalte.
  
1:07:50 O problemă înseamnă,
 
1:07:54 implică nerezolvarea ei.
 
1:07:59 Acum, oare puteţi
rezolva acea problemă,
  
1:08:02 imediat ce apare,
 
1:08:05 nu s-o purtaţi după voi...
 
1:08:07 nici măcar o zi ?
 
1:08:10 Fiindcă, uitaţi ce se întâmplă:
 
1:08:14 o problemă care
continuă să existe...
  
1:08:18 face creierul să devină
mărginit... realmente.
  
1:08:23 Puteţi testa asta şi singuri.
 
1:08:30 Activitatea creierului
este încetinită.
  
1:08:34 Fiindcă este împovărat,
devine el însuşi incapabil.
  
1:08:37  
 
1:08:38  
 
1:08:42 Nu deţine capacitatea
de a fi elastic,
  
1:08:45 atunci când duci după tine o
problemă, extrem de mulţi ani...
  
1:08:50 sau numai pentru o săptămână.
 
1:08:54 Deci, întrebarea este:
 
1:08:58 Oare puteţi pune capăt unei
probleme, imediat ce apare ?
  
1:09:01 Înţelegeţi ?
 
1:09:08 Sunteţi interesaţi
de toate acestea ?
  
1:09:14 Domnule...
 
1:09:15 fă-o !
 
1:09:19 Nu accepta cuvintele,
ci testează asta, de fapt.
  
1:09:25 Abia atunci merită.
 
1:09:27 Dar, dacă zici: "Da, drăguţă idee,
frumos lucru, dar nu-l pot face !"...
  
1:09:33 sau spui: "Spune-mi
cum s-o fac !"...
  
1:09:37 nu există nici un "cum"...
 
1:09:41 fiindcă acel "cum" implică
o metodă, un sistem,
  
1:09:44 cineva care să-ţi
spună ce să faci.
  
1:09:47 Dacă cineva îţi spune ce să faci,
ai revenit la vechiul joc al tradiţiei.
  
1:09:49  
 
1:09:53 Corect ?
 
1:09:57 Deci, o minte care este limpede
nu depinde de nici o tradiţie.
  
1:10:07 Deci, cineva are o problemă.
 
1:10:10 Problema implică...
 
1:10:13 ceva la care nu s-a reflectat
încă, nu s-a cercetat, rezolvat.
  
1:10:15  
 
1:10:24 Problemele noastre există...
 
1:10:28 în domeniul relaţiilor umane.
 
1:10:31 Corect ?
 
1:10:32 Şi...
 
1:10:42 între bărbat şi femeie, sexuale,
non-sexuale, prieteneşti, neprieteneşti
  
1:10:47 - Înţelegeţi ? -
 
1:10:49 întreaga comunicare, de la bărbat
la bărbat, de la femeie la bărbat,
  
1:10:54  
 
1:10:58 întreg domeniul comunicării,
nu numai o anumită problemă,
  
1:11:00 fie că este sexuală,
sau una sau alta.
  
1:11:03 Avem de-a face cu
întreaga problemă umană...
  
1:11:06 a relaţiilor...
 
1:11:11 nu cu o anumită problemă.
 
1:11:15 Fiindcă, dacă examinăm
numai o anumită problemă,
  
1:11:20 atunci avem de-a face numai
cu o parte şi nu cu întregul.
  
1:11:24 Este clar ?
Oh, haideţi, domnilor !
  
1:11:28 Deci avem de-a face cu întreaga
problemă a relaţiilor umane...
  
1:11:34 cu şeful...
 
1:11:38 de la fabrică,
 
1:11:41 când vii acasă,
cu soţia, cu soţul,
  
1:11:43 sex...
 
1:11:45 fără sex, dominare,
 
1:11:47 dorinţa de a poseda, ataşamentul.
 
1:11:50 Toate acelea implică o problemă.
 
1:11:51 Corect ?
 
1:11:54 Mai întâi de toate,
de ce avem probleme ?
  
1:12:00 De ce trăim având probleme ?
 
1:12:05 Înţelegeţi ?
 
1:12:07 Oare fiindcă suntem leneşi...
 
1:12:12 oare fiindcă am acceptat, ca pe o
regulă în viaţă, să avem probleme ?
  
1:12:16  
 
1:12:20 Sau poate că am avut
probleme, vreme de mii de ani
  
1:12:24 şi de ce să nu avem
acum, în continuare ?
  
1:12:27  
 
1:12:29 Ceea ce înseamnă
că mintea, creierul,
  
1:12:31 a acceptat problemele
ca făcând parte din viaţă.
  
1:12:36 Corect ?
 
1:12:43 Deci, refuzaţi să
acceptaţi problemele.
  
1:12:48 Înţelegeţi ?
 
1:12:49 Provocaţi creierul şi mintea
ca să nu mai aibă probleme.
  
1:12:57 Nu, nu fi de acord, domnule !
Trebuie s-o faci !
  
1:13:03 Ceea ce înseamnă...
 
1:13:05 dacă apare o problemă...
 
1:13:09 aşa cum va şi
apărea, inevitabil...
  
1:13:13 dacă nu ai iubire
adevărată în inimă
  
1:13:17 - Corect ? -
 
1:13:20 nu iubire sexuală, nu
dragoste de putere,
  
1:13:24 rang social şi toate
acele nonsensuri,
  
1:13:27 ci...
 
1:13:28 Nu voi aborda asta,
fiindcă ne conduce la altceva.
  
1:13:36 Cum să te descurci cu o problemă
 
1:13:38 - Corect ? -
 
1:13:40 fără a permite nici măcar
un interval de o secundă ?
  
1:13:45 Corect ?
 
1:13:47 Vom aborda asta.
 
1:13:53 O problemă apare atât
timp cât există un centru.
  
1:14:00 Corect ?
 
1:14:03 Atât timp cât există un centru,
trebuie să existe o circumferinţă,
  
1:14:05  
 
1:14:08 un diametru
- Mă urmăriţi ? -
  
1:14:10 întregul cerc.
 
1:14:14 Întregul cerc este
problema noastră.
  
1:14:19 Corect ?
 
1:14:21 Să nu ai nici un centru...
 
1:14:28 înseamnă să nu ai probleme.
 
1:14:35 Te rog, domnule,
observă ce implică asta,
  
1:14:40 nu doar scuturi din cap şi spui:
"Da, sunt de acord cu tine."
  
1:14:43 Asta nu are nici un sens, ci numai
dacă observi ce anume implică.
  
1:14:45  
 
1:14:50 În primul rând, profunzimea
lui, frumuseţea lui, raţiunea lui...
  
1:14:52  
 
1:14:56 bunul său simţ,
 
1:14:58 fiindcă atât timp cât
există un "eu" în centru...
  
1:15:05 trebuie să am probleme.
 
1:15:11 Corect ?
 
1:15:16 Ar putea exista diverse
probleme periculoase,
  
1:15:19 probleme distructive
sau probleme superficiale.
  
1:15:26 Şi, atât timp cât există o
problemă, nu există iubire.
  
1:15:33 Dar, desigur că asta nu există,
deci putem sări peste asta.
  
1:15:37 Vom reveni la ea mai târziu.
 
1:15:42 Deci...
 
1:15:44 oare este posibil
să trăieşti în lume...
  
1:15:48 în lumea modernă,
 
1:15:52 având o soţie, un soţ, copii,
mergând la muncă ş.a.m.d.
  
1:15:56 fără a avea un centru ?
 
1:15:59 Înţelegi, domnule ?
 
1:16:06 Observă realitatea, realitatea,
 
1:16:10 că, atât timp cât ai un centru,
 
1:16:13 trebuie să existe probleme.
 
1:16:16 Şi dacă spui: "Asta mi-e
viaţa, plină de probleme."
  
1:16:18 atunci e perfect aşa, continuă.
 
1:16:22 Dar, dacă spui: "Problemele
sunt cele mai distructive...
  
1:16:28 nu numai pentru creier,
 
1:16:30 ci pentru integritatea minţii."
 
1:16:37 mintea ta este pregătită...
 
1:16:41 vie, activă...
 
1:16:46 fiindcă fiecare problemă este
ca o pătură care te sufocă.
  
1:16:54 Deci, dacă observi realitatea că centrul
este cel care generează probleme...
  
1:16:55 - Corect ? -
 
1:17:01 - nu...
 
1:17:03 nu numai să asculţi asta, ci să
sesizezi adevărul afirmaţiei în sine -
  
1:17:16 atunci ce se întâmplă ?
 
1:17:20 Înţelegeţi ?
 
1:17:22 O minte...
 
1:17:24 o fiinţă care nu are un centru...
 
1:17:28 şi trebuie să trăiască
alături de o soţie şi un soţ...
  
1:17:32 şi în întreaga noastră cultură
 
1:17:36 - nu întreaga cultură,
nu i-aş spune cultură -
  
1:17:39 în întreaga lume...
 
1:17:48 înseamnă că este activă...
 
1:17:53 în fiecare clipă.
 
1:17:58 Viaţa înseamnă acţiune.
Corect ?
  
1:18:01 Dar, atunci când
acţionezi dintr-un centru,
  
1:18:04 atunci generezi întreaga problemă.
 
1:18:09 Mă întreb dacă sesizaţi asta,
 
1:18:11 dacă sesizaţi cadrul ei generic...
 
1:18:18 aspectul ei integral.
 
1:18:20 Adică, mintea, care a
funcţionat având un centru,
  
1:18:25 a creat nenumărate probleme...
 
1:18:30 - politice, economice, sociale...
 
1:18:34 şi în relaţiile intime
sau non-intime.
  
1:18:40 Şi să ai probleme este cel
mai distrugător mod de a trăi.
  
1:18:49 Asta distruge prospeţimea
creierului - Înţelegeţi ? -
  
1:18:53 prospeţimea minţii.
 
1:19:01 Dacă asculţi asta şi sesizezi
adevărul, s-a terminat.
  
1:19:07 Nu mai există "cum"...
 
1:19:12 nu mai există
decât actul ascultării.
  
1:19:37 Tradiţie...
 
1:19:40 înseamnă - cuvântul în sine -
 
1:19:43 să transmiţi, de la
o generaţie la alta,
  
1:19:48 valori,
 
1:19:50 ritualuri,
 
1:19:51 dogme, credinţe, zei, puja,
 
1:19:53 întreaga...
 
1:19:59 capcană în care omul este prins...
 
1:20:03 şi, în acea... tradiţie,
nimic nu poate înflori.
  
1:20:12 Este ceva ca un tăvălug, care
trece peste fiinţele umane...
  
1:20:17 şi, dacă accepţi asta,
 
1:20:21 în regulă, împacă-te
cu situaţia şi fii fericit.
  
1:20:26 Dar nu vei da răspuns
provocării lumii,
  
1:20:28  
 
1:20:32 provocării globale,
 
1:20:35 şi anume că omul trebuie să se elibereze,
singur, de orice, pentru a putea înflori.
  
1:20:39 Şi înflorirea nu poate avea loc
decât în solul relaţiilor umane.
  
1:20:42  
 
1:20:47 Corect, domnule ?
 
1:20:48 Nu altundeva, prin Himalaya
sau în vreo mănăstire.
  
1:20:53 Chiar şi acolo, omul este în
relaţie cu fiinţele asemenea lui.
  
1:20:59 Şi cultura, care
înseamnă să creşti...
  
1:21:03 să te dezvolţi,
 
1:21:06 să ai cele mai
înalte standarde etice...
  
1:21:10 nu este posibilă,
 
1:21:14 dacă mintea ta nu a
devenit decât o maşină...
  
1:21:19 ceea ce face tradiţia.
 
1:21:24 Şi...
 
1:21:34 tradiţia a spus să accepţi timpul.
 
1:21:36 Şi vine cineva, unul ca
mine, şi spune: "N-o face !"
  
1:21:41 "Nu vei descoperi lumina,
iluminarea, la finalul timpului...
  
1:21:44  
 
1:21:52 o vei descoperi
acolo unde te afli acum."
  
1:22:00 În regulă, domnilor.
 
1:22:22 Cred că ne vom întâlni mâine,
 
1:22:25 dacă doriţi asta.