Krishnamurti Subtitles

Dinamica gândirii şi a devenirii

Saanen - 8 July 1980

Public Talk 20:01 DINAMICA GÂNDIRII
ŞI A DEVENIRII
  
0:26 Trebuie că aveţi mare curaj
ca să înfruntaţi vremea asta.
  
0:59 Am putea continua cu
ceea ce discutam duminică ?
  
1:10 Spuneam...
 
1:13 că fiinţele umane au evoluat...
 
1:18 timp de milioane de ani.
 
1:21 Evoluţia implică timp...
 
1:27 nu numai un timp fizic,
 
1:31 ci şi un timp
psihologic, lăuntric.
  
1:36 Omul...
 
1:38 a evoluat...
 
1:40 încă din cele mai vechi timpuri,
 
1:43 ale existenţei sale,
 
1:46 trecând prin
diferite experienţe...
  
1:51 dezastre, accidente,
 
1:54 temeri...
 
1:57 griji ş.a.m.d.
 
2:00 Creierul nostru a
evoluat în acea direcţie.
  
2:08 Şi cred că nimeni nu
poate contesta acea idee.
  
2:14 Şi, ca atare, şi-a
stabilit un tipar...
  
2:19 un tipar - o matriţă -
 
2:21 potrivit căruia trăieşte.
 
2:27 Acest tipar...
 
2:30 această matriţă...
 
2:32 se datorează unui proces temporal,
 
2:35 care este numit evoluţie.
 
2:39 Şi, ca atare, mintea şi creierul...
 
2:44 - ambele sunt totuna -
 
2:46 nu pot fi libere niciodată.
 
2:50 Sper că reflectaţi şi la voi asta.
 
2:53 Asta nu înseamnă...
 
2:58 propagandă...
 
3:00 sau să vă conving să
gândiţi într-un anumit sens.
  
3:05 Noi reflectăm împreună...
 
3:10 încercând să descoperim...
 
3:14 cauzele pentru care fiinţele
umane trăiesc aşa cum trăiesc...
  
3:21 deşi am avut milioane de ani
de experimentare a durerii...
  
3:25 fricii,
 
3:28 plăcerii ş.a.m.d.
 
3:31 Ne întrebam, ieri sau alaltăieri,
 
3:35 de ce...
 
3:36 care este cauza
acestei întregi terori...
  
3:41 suferinţe,
 
3:43 confuzii,
 
3:44 incertitudini.
 
3:49 Şi noi spuneam...
 
3:52 că una dintre cauze ar putea fi...
 
3:57 faptul că...
 
3:59 încă de la începuturi
omul a căutat siguranţă...
  
4:04 nu numai...
 
4:05 în mediul înconjurător,
 
4:10 ci şi o siguranţă lăuntrică.
 
4:14 Asta ar putea fi una dintre
cauzele acestui dezastru actual.
  
4:21 Şi am mai spus că s-ar putea...
 
4:25 ca în tot acest timp,
afectat evoluţiei...
  
4:32 omul să fi cultivat
ideea individualităţii...
  
4:39 separarea în eu şi tu.
 
4:42 "Eul" separat,
 
4:44 concurând, luptând cu tine,
 
4:48 pentru a supravieţui.
 
4:51 Şi asta ar putea fi una dintre
cauzele acestei suferinţe,
  
4:54 confuzii şi terori actuale.
 
5:00 Şi, de asemenea, am afirmat
 
5:02 că una dintre cauzele esenţiale
ar putea fi gândirea, ca atare.
  
5:12 Şi am specificat...
 
5:14 că, acolo unde există o cauză,
 
5:18 poate exista şi un
final al acelei cauze.
  
5:23 Cred că trebuie să înţelegem
asta, cu claritate, încă de la început.
  
5:29 O cauză...
 
5:30 un început...
 
5:35 un motiv...
 
5:39 care are propriul său efect...
 
5:43 şi acea cauzalitate
poate continua permanent.
  
5:49 Şi acelei cauze i
se poate pune capăt.
  
5:54 Cred că este ceva evident,
dacă cercetaţi asta de unii singuri.
  
5:59 Aşa cum am spus ieri,
 
6:01 dacă ai o durere fizică,
există o cauză a acelei dureri.
  
6:06 Şi acelei cauze, acelei
dureri, i se poate pune capăt.
  
6:11 Similar,
 
6:13 psihologic vorbind...
 
6:16 ar putea exista o cauză...
 
6:19 a suferinţei noastre...
 
6:22 a temerilor noastre,
 
6:24 a grijilor ş.a.m.d.
 
6:29 Şi acelei cauze - dacă există o
cauză - i se poate pune capăt.
  
6:35 Asta e o lege şi nu te
poţi opune - asta este !
  
6:41 Şi...
 
6:42 ne întrebam ieri...
 
6:43 sau alaltăieri...
 
6:48 care este cauza fundamentală
a acestei întregi confuzii ?
  
6:53 Oare există o singură
cauză sau mai multe cauze ?
  
7:00 Nu ştiu dacă aţi abordat această
problemă şi aţi reflectat asupra ei...
  
7:06 sau doar aţi neglijat-o
 
7:09 şi nu i-aţi acordat atenţie,
pentru a afla asta, voi înşivă,
  
7:14 dar...
 
7:15 pe măsură ce vom continua, poate că vom
fi capabili să descoperim acea cauză unică
  
7:18 sau mai multe cauze.
 
7:27 Dacă există mai multe
cauze ale suferinţei noastre...
  
7:33 oare este posibil să
analizăm aceste cauze ?
  
7:38 Vă rog să cercetaţi cu mare
atenţie, împreună cu mine.
  
7:40 Reflectăm împreună, nu vă
spun eu ce anume să gândiţi.
  
7:48 Nu fac nici un fel de propagandă.
 
7:53 Eu nu... vorbitorul nu vă
convinge în nici un fel...
  
8:00 fiindcă trebuie să fim liberi...
 
8:03 să...
 
8:05 observăm...
 
8:08 şi să descoperim...
 
8:12 şi, ca atare, nu
există nici o autoritate...
  
8:16 nu există nici un...
 
8:21 grup sau sectă sau vreo
persoană care să vă zică asta.
  
8:26 Trebuie să fim foarte atenţi, pentru
a putea descoperi de unii singuri.
  
8:32 Deci noi spunem:
 
8:35 Oare există mai multe
cauze ale acestui lucru...
  
8:38 sau...
 
8:40 nu există decât o
singură cauză supremă,
  
8:43 care include toate
celelalte cauze ?
  
8:47 Mă urmăriţi ?
 
8:51 Am spus că este posibil,
 
8:54 că una dintre cauze ar putea fi...
 
8:59 această dorinţă constantă...
 
9:06 de a fi în siguranţă...
 
9:12 să fii în siguranţă,
 
9:15 să fii protejat...
 
9:19 să simţi că cineva este stabil...
 
9:24 fără nici un fel de incertitudine.
 
9:30 Şi am afirmat, de asemenea,
că ar putea exista o cauză
  
9:34 şi anume că omul s-a gândit,
întotdeauna, la el însuşi, ca individ,
  
9:41 separat de restul omenirii...
 
9:48 şi, drept urmare, a
clădit, el însuşi, un zid al...
  
9:54 a clădit un zid al separării,
 
9:57 între el însuşi şi restul lumii...
 
10:01 şi...
 
10:03 asta ar putea fi una dintre cauze.
 
10:07 Şi cealaltă cauză poate
că este gândirea, însăşi.
  
10:15 Deci...
 
10:19 omul...
 
10:22 şi creierul şi mintea sa,
 
10:25 au fost modelaţi în timp...
 
10:30 prin ceea ce se
numeşte evoluţie...
  
10:33 vreme de milioane
şi milioane de ani.
  
10:38 Şi...
 
10:41 timpul nu i-a oferit libertate.
 
10:47 Poate că are o
libertate exterioară.
  
10:51 Poate trece...
 
10:54 de la o ţară la alta,
de la o slujbă la alta,
  
10:58 de la o afacere la alta,
 
11:02 cu certitudine nu
şi în ţările totalitare,
  
11:07 dar în cele democrate, în
aşa-zisele societăţi democrate,
  
11:11 există o anumită libertate fizică.
 
11:15 Dar...
 
11:16 psihologic vorbind, lăuntric,
 
11:20 mintea, care include creierul,
 
11:23 a fost modelată, în
decursul timpului...
  
11:27 şi, ca atare, nu
este niciodată liberă.
  
11:32 Şi...
 
11:34 ar putea fi una dintre cauzele...
 
11:37 faptului că omul s-a transformat,
el însuşi, într-un prizonier...
  
11:45 psihologic vorbind
 
11:47 şi, drept urmare...
 
11:53 nu există o libertate în
care el să înflorească.
  
11:58 Corect ?
 
12:00 Sper că ne înţelegem, reciproc.
 
12:02 Vă rog, dacă vă pot solicita asta,
trebuie să reflectăm împreună.
  
12:09 Trebuie să vă implicaţi
creierul, mintea, inima,
  
12:14 pentru a descoperi asta...
 
12:17 fiindcă, dacă nu o veţi face,
ne vom distruge reciproc.
  
12:24 Asta se întâmplă în lume.
 
12:27 O naţiune care devine
mai importantă decât alta,
  
12:31 un trib mai important decât altul,
 
12:35 acumulând armament
 
12:37 - ştiţi voi restul poveştii.
 
12:40 400 de miliarde...
 
12:45 de dolari,
 
12:46 cheltuiţi în război...
 
12:49 în fiecare an.
 
12:51 Înţelegeţi nebunia acestui lucru ?
 
12:58 Deci creierul,
 
13:00 mintea,
 
13:01 care sunt totuna,
 
13:04 nu au fost niciodată liberi.
 
13:10 Şi, fără libertate,
 
13:12 omul nu poate înflori.
 
13:17 Nu poate trece dincolo
de propria sa fiinţă.
  
13:23 Şi asta poate fi una dintre cauzele
principale ale confuziei noastre...
  
13:29 fiindcă, lăuntric,
nu suntem liberi.
  
13:33 Am fost modelaţi,
în decursul timpului,
  
13:34 să corespundem anumitor tipare.
 
13:41 Dacă şi-ar observa propria
minte, propriul creier, în funcţiune...
  
13:47 cineva ar putea afla,
cu foarte mare uşurinţă,
  
13:51 că am tot repetat un anumit tipar,
 
13:55 că am păşit pe o anumită
cale, timp de milioane de ani.
  
14:00 Am fost spălaţi pe
creier de către preoţi...
  
14:05 timp de 2.000 de ani, în Occident,
 
14:09 spălaţi pe creier în Orient,
 
14:12 poate timp de 3, 4,
5.000 de ani şi mai mult.
  
14:16 Deci creierele noastre
sunt condiţionate.
  
14:20 Creierele noastre sunt
modelate potrivit anumitor edicte,
  
14:27 legi...
 
14:29 norme enunţate de dascăli,
 
14:32 de filozofi,
 
14:34 de preoţi.
 
14:36 Preoţi care intervin
între tine şi ce-o fi acolo.
  
14:45 Ei sunt mântuitorii.
 
14:50 Poate că asta a fost ceva
bun în anumite vremuri,
  
14:52 în Egiptul antic,
 
14:55 în civilizaţiile orientale antice,
 
14:59 dar, acum, astfel de lucruri au
devenit mai degrabă infantile.
  
15:05 Deci...
 
15:08 care este cauza
tuturor acestor lucruri ?
  
15:17 Oamenii, din punct
de vedere tehnologic,
  
15:20 intelectual,
 
15:22 ştiinţific,
 
15:24 au evoluat enorm în
toate acele direcţii.
  
15:31 Au devenit
extraordinar de isteţi...
  
15:34 erudiţi,
 
15:36 capabili...
 
15:38 nu numai de a se ucide reciproc,
 
15:39 ci...
 
15:42 de a se vindeca reciproc...
 
15:48 prin medicină, chirurgie
 
15:51 şi aşa mai departe.
 
15:53 Şi, aşa cum am specificat deunăzi,
 
15:57 ştiinţa încearcă să descopere
supremul, prin intermediul materiei.
  
16:06 Dacă aţi fi vorbit cu oameni
de ştiinţă, aţi fi văzut că aşa e.
  
16:10 Adică, prin intermediul materiei,
 
16:13 la exterior...
 
16:16 ei cercetează,
cercetează, cercetează,
  
16:19 acumulează un mare volum
de cunoştinţe despre exterior
  
16:23 şi încearcă să spere...
 
16:28 că, prin asta, vor descoperi
originea tuturor acestor lucruri.
  
16:33 Oamenii de ştiinţă asta fac.
 
16:36 Oamenii religioşi spun
că există Dumnezeu...
  
16:45 şi că acel Dumnezeu
a creat această lume.
  
16:49 Acel Dumnezeu trebuie să fie, mai
degrabă, un Dumnezeu mizerabil...
  
16:53 mai degrabă un
Dumnezeu confuz, corupt...
  
16:58 ca să facă lumea
asta aşa cum este.
  
17:03 Sau...
 
17:04 poate că aveţi propria
voastră teorie favorită...
  
17:10 pentru originea
tuturor acestor lucruri...
  
17:13 concepută intelectual,
 
17:15 printr-o intelectuală...
 
17:19 înţelegere a multor filozofi,
 
17:23 teologi...
 
17:26 a teoreticienilor comunişti,
 
17:30 dar şi a...
 
17:34 teologilor creştini ş.a.m.d.
 
17:36 Poate că aţi tras
anumite concluzii,
  
17:39 aveţi anumite opinii, păreri...
 
17:44 dar, dacă vreţi să descoperiţi
originea tuturor acestor lucruri,
  
17:50 trebuie să le daţi la o
parte pe toate, evident.
  
17:59 Şi asta necesită nu numai...
 
18:04 o anumită calitate a
stabilităţii percepţiei voastre...
  
18:10 ci necesită şi o
observare foarte atentă...
  
18:17 nu o analiză.
 
18:23 Repet, analiza se supune
unui tipar temporal.
  
18:28 Am analizat, analizat, analizat...
 
18:33 nu numai lumea din afara noastră,
 
18:36 ci şi filozofi,
psihologi, psihoterapeuţi,
  
18:41 ne-au analizat minţile...
 
18:46 şi au ajuns la anumite concluzii...
 
18:52 anumite concepte...
 
18:55 şi aşa mai departe.
 
18:59 Iar noi suntem condiţionaţi
de aceşti oameni.
  
19:09 Şi...
 
19:11 pentru a descoperi care este cauza
originală a tuturor acestor lucruri...
  
19:18 cineva trebuie
să fie liber de ele...
  
19:23 altminteri nu există libertate.
 
19:28 Libertate nu înseamnă să poţi
merge din acest sat în acel sat
  
19:33 sau libertatea de
a-ţi alege slujba...
  
19:38 libertatea de exprimare,
libertate de vreun fel sau altul,
  
19:41 ci adevărata libertate există
atunci când mintea şi creierul
  
19:46 - sau întregul organism
al structurii psihologice -
  
19:51 sunt eliberaţi de
toate tiparele posibile,
  
19:55 de toate matriţele,
 
19:57 de toate obligaţiile,
impuse de alţii,
  
20:02 asupra minţilor şi
inimilor noastre.
  
20:05 Deci, dacă sunteţi serioşi,
 
20:08 şi sper că sunteţi...
 
20:11 şi trebuie că sunteţi,
fiindcă aţi venit şi staţi aici
  
20:14 în pofida acestei
vremi groaznice...
  
20:18 sper ca sunteţi destul de serioşi
pentru a vă gândi la toate acestea.
  
20:23 Nu e vorba numai de dimineaţa
asta sau de ziua de alaltăieri,
  
20:27 ci va fi o continuă cercetare,
 
20:34 observare.
 
20:36 Vă rog să nu spuneţi:
"L-am ascultat, am înţeles !"
  
20:39 sau "Spune prostii !"
şi să plecaţi de aici.
  
20:42 Cineva trebuie să aibă mare...
 
20:45 răbdare.
 
20:50 Nerăbdarea înseamnă timp.
 
20:55 Răbdarea nu înseamnă timp.
 
20:58 Răbdarea înseamnă observare...
 
21:02 o observare atentă,
grijulie, critică şi pas cu pas.
  
21:08 Aceea este adevărata răbdare.
 
21:13 În acea observare nu există timp,
 
21:16 dar, dacă sunteţi nerăbdători
să treceţi mai departe...
  
21:21 atunci chiar treceţi mai departe,
 
21:24 fără a înţelege începutul.
 
21:36 Deci care este cauza
acestei suferinţe ?
  
21:44 Oare este nevoia de securitate ?
 
21:49 Oare este această iluzie,
că suntem separaţi...
  
21:56 că creierul nostru este
total diferit de un alt creier...
  
22:03 că minţile, comportamentele noastre
sunt diferite de ale tale sau ale altuia ?
  
22:11 Sau...
 
22:27 sau poate că este...
 
22:28 gândirea ?
 
22:34 Nu există vreo gândire
occidentală sau orientală.
  
22:40 Gândirea este gândire !
 
22:43 Fie că locuiţi în Asia, Orientul Îndepărtat
sau Orientul Mijlociu sau Occident,
  
22:48 tot gândire este.
 
22:51 Poate că gândeşti
într-un mod anume
  
22:55 sau într-un anumit sens,
 
22:57 după un anumit tipar,
 
23:00 dar aia tot gândire este.
 
23:03 Fie că acea gândire este folosită,
exercitată, în Orient sau în Occident,
  
23:06  
 
23:10 tot gândire este.
 
23:15 Poate că este condiţionată de
mediul din Occident sau din Orient...
  
23:19  
 
23:23 dar este tot gândire.
 
23:29 Deci oare aceea este
cauza tuturor acestor lucruri ?
  
23:40 Fiindcă, dacă aţi observat,
din punct de vedere istoric...
  
23:46 că oamenii au trecut prin
asta, în modul lor de a trăi:
  
23:51 luptându-se unii cu alţii...
 
23:53 în vrajbă,
 
23:55 conflict,
 
23:57 nefericire,
 
23:58 anxietate...
 
24:01 în sentimentul unei temeri
constante, permanente...
  
24:08 şi în căutarea plăcerii...
 
24:12 suferind...
 
24:14 şi într-o iubire carnală...
 
24:19 interpretată drept sex...
 
24:23 atunci ideea compasiunii
rămâne o simplă idee,
  
24:27 dar nu ceva viu.
 
24:35 Deci vă rog să continuăm împreună,
 
24:39 să păşim pe acelaşi
drum împreună...
  
24:43 nu vă conduc...
 
24:48 nu vă spun ce să faceţi...
 
24:51 nu-mi asum vreo autoritate,
 
24:54 deşi stau pe o platformă.
 
24:58 Şi chiar vorbesc serios.
 
25:03 Deci păşim împreună,
pentru a descoperi...
  
25:09 nu prin analiză.
 
25:13 Trebuie să abordăm
această problemă a analizei.
  
25:20 Acolo unde există analiză,
 
25:23 există separare...
 
25:26 în analist şi obiectul analizei.
 
25:29 Corect ?
 
25:35 Unul presupune că ştie
 
25:39 şi, ca atare, că este
capabil să analizeze.
  
25:43 Observă-ţi propria
minte, domnule !
  
25:46 Asta se întâmplă tot
timpul, atunci când analizezi.
  
25:53 În procesul analizei...
 
25:57 timpul este necesar.
 
26:01 "Poate că nu voi putea
analiza, cu claritate, astăzi,
  
26:05 dar am de gând să învăţ, să acumulez
cunoştinţe despre cum să analizez !"
  
26:11 Şi asta implică zi după zi, lună după
lună sau săptămână după săptămână
  
26:14  
 
26:16 şi învăţarea graduală
a artei analizei.
  
26:23 Analiza implică existenţa unei
separări, în analist şi obiectul analizei.
  
26:29 Corect ?
 
26:32 Deci există o interpretare
constantă între cei doi,
  
26:36 relaţii reciproce între cei doi,
 
26:39 unul judecându-l pe celălalt
 
26:42 - Urmăriţi toate acestea ? -
 
26:44 unul impunându-şi
opiniile asupra celuilalt.
  
26:50 Toate acelea implică
nu numai timp,
  
26:54 ci şi o separare
constantă a celor doi.
  
26:58 Corect ?
 
27:02 Corect ?
Continuăm împreună, vă rog ?
  
27:08 Şi...
 
27:11 această separare a fost una
dintre condiţionările noastre...
  
27:17 şi anume că analistul este
complet diferit de obiectul analizei.
  
27:25 Dar oare aşa este ?
 
27:29 Oare nu cumva analistul
este obiectul analizei ?
  
27:37 Continuăm împreună ?
 
27:41 Atunci când îmi
analizez anxietatea...
  
27:49 eu...
 
27:51 analizând acel lucru
numit anxietate,
  
27:57 de unde ştiu că
aceea este anxietate ?
  
28:01 Urmăriţi toate acestea ?
 
28:04 Fiindcă îmi amintesc experimentarea
anterioară a anxietăţii,
  
28:11 mi-am amintit asta,
 
28:13 este stocată în creier
 
28:16 şi data următoare când
acea reacţie are loc
  
28:19 o recunosc şi spun
că este anxietate.
  
28:25 Deci această separare
există întotdeauna,
  
28:29 este menţinută în mod constant,
 
28:33 dar realitatea este,
dacă observi asta,
  
28:36 că atunci când eşti furios,
nu eşti diferit de furia ta.
  
28:42 Doar mai târziu spui:
"Am fost furios !"
  
28:47 Mă întreb dacă
urmăriţi toate acestea.
  
28:50 Vă rog - Corect ? -
putem continua ?
  
28:56 Încurajaţi-mă !
 
29:02 Să nu mă încurajaţi !
 
29:07 Deci...
 
29:09 când cineva îşi dă seama
 
29:12 că analiza menţine
permanent această separare...
  
29:21 eul, observatorul, este
diferit de obiectul observării.
  
29:28 Vorbesc despre asta
la modul psihologic,
  
29:30 nu că eu aş fi diferit de un copac,
 
29:31 chiar sunt diferit,
 
29:37 dar, psihologic vorbind...
 
29:43 această separare
este esenţa conflictului...
  
29:54 esenţa încercării de
a fi ceva ce nu eşti
  
29:59 şi, ca atare, apare lupta.
 
30:03 Acela este tiparul în
care creierul şi-a dus traiul.
  
30:13 Corect ?
 
30:15 Şi noi spunem că acel
proces al analizei
  
30:20 nu ne aduce nici un
fel de libertate.
  
30:25 Dimpotrivă, menţine
un conflict constant.
  
30:34 Şi o minte, un creier,
aflat în conflict constant,
  
30:38 trebuie că se epuizează,
 
30:41 nu este niciodată învigorat...
 
30:45 nu înfloreşte niciodată,
 
30:49 ci se află în conflict,
urmând aceeaşi cale.
  
30:55 Urmărim împreună asta ?
 
30:58 Observăm asta ?
 
31:02 Mă tem că nu, fiindcă
s-ar putea să fiţi analişti.
  
31:08 Ar putea fi profesia voastră.
 
31:11 Şi, atunci când sunteţi
legaţi de ceva anume,
  
31:14 aţi păşit, deja,
pe calea corupţiei.
  
31:20 Corect ?
 
31:25 Urmăriţi toate acestea ?
 
31:28 Vă rog să nu vă înfuriaţi
sau să vă supăraţi pe mine.
  
31:32 Nu fac decât să
subliniez realitatea.
  
31:36 Fie că puteţi
accepta realitatea...
  
31:40 şi să acţionaţi,
 
31:42 fie că spuneţi: "Este
prea mult pentru mine.
  
31:48 Ca analist depind de soţia mea,
 
31:51 de responsabilităţi, de copiii mei, de
pacienţii mei, de Cadillac-urile mele,
  
31:54 de Rolls Royce-urile mele,
de orice maşină aş avea."
  
31:55 şi continuaţi astfel.
 
32:00 Dar, dacă veţi cerceta, cu
seriozitate, toate acestea...
  
32:07 atunci trebuie să vă
dedicaţi în întregime.
  
32:14 Deci analiza...
 
32:19 împiedică...
 
32:21 observarea clară.
 
32:27 Să observi...
 
32:29 este mult mai important,
 
32:32 decât să posezi o minte analitică.
 
32:38 Ne-am pierdut
puterea de observare...
  
32:44 dar am cultivat arta analizei.
 
32:52 Nu observăm
niciodată, cu claritate,
  
32:56 ceea ce se întâmplă în
minţile şi inimile noastre,
  
33:00 fără vreo denaturare.
 
33:04 Şi, fiindcă minţile şi inimile
noastre sunt atât de denaturate,
  
33:12 atât de corupte...
 
33:15 credem că acea corupţie, denaturare,
poate fi îndepărtată prin analiză.
  
33:20 Şi, ca atare, acea analiză nu-i observă
niciodată, cu claritate, importanţa,
  
33:24 semnificaţia sa,
 
33:27 fiindcă suntem dedicaţi analizei.
 
33:31 E la fel ca un om care
este dedicat credinţei sale,
  
33:35 care nu vede niciodată
cât de ridicolă este.
  
33:43 Deci noi spunem...
 
33:50 că important este să observi...
 
33:54 activitatea propriilor
minţi şi inimi.
  
34:01 Şi...
 
34:02 acea observare este împiedicată,
 
34:05 dacă există vreo oarecare
formă de denaturare...
  
34:12 orice formă de direcţionare...
 
34:17 ceea ce înseamnă orice motiv.
 
34:22 Ca atare, necesită o minte
extraordinar de atentă.
  
34:33 Corect ?
Continuăm împreună ?
  
34:39 Poate că este ceva nou sau
ceva ce nu aţi mai auzit anterior
  
34:43 sau aţi citit în
vreo carte sau alta.
  
34:49 Ştiţi ar fi fost minunat,
dacă nu aţi fi citit nici o carte.
  
34:59 Eu, personal, nu am citit.
 
35:03 Dacă nu aţi fi citit nici o carte,
 
35:06 nu aţi fi ascultat
nici un predicator...
  
35:11 nici un preot, nici un
filozof, nici un guru,
  
35:15 abia atunci aţi fi putut
avea un nou început...
  
35:20 aţi fi abordat problema, astfel încât să vă
puteţi observa integral propria structură.
  
35:33 Dar, din nefericire, sunteţi
cu toţii oameni foarte isteţi,
  
35:40 fie că aţi citit,
corect sau neglijent,
  
35:44 luând câte puţin de ici şi de colo
 
35:46  
 
35:48 şi punând totul laolaltă şi spunând:
"Am obţinut ceva cunoştinţe !"
  
35:55 Pe când, dacă observaţi...
 
36:01 este cu adevărat minunat
dacă o puteţi face...
  
36:05 fiindcă în asta există
libertatea de a observa...
  
36:11 şi asta este esenţa libertăţii.
 
36:15 Fără asta nu aveţi cum să
abordaţi această problemă.
  
36:26 Sper că depuneţi tot atât de
mult efort cât depune vorbitorul.
  
36:37 Deci...
 
36:39 noi spunem că, dacă acea
cauză nu este descoperită...
  
36:44 nu se poate pune capăt tiparului.
 
36:48 Corect ?
 
36:50 Care este cauza
tuturor acestor probleme...
  
36:56 a suferinţei umane ?
 
36:59 Adică, voi sunteţi omenirea...
 
37:04 vă rog observaţi asta,
voi sunteţi omenirea,
  
37:07 creierul vostru s-a dezvoltat
într-un milion de ani
  
37:11 şi nu este creierul vostru,
 
37:13 este creierul comun
tuturor oamenilor.
  
37:21 Ca atare, voi sunteţi lumea...
 
37:25 şi lumea înseamnă voi.
 
37:28 Nu eşti elveţian, german şi
toate acele nonsensuri.
  
37:34 Eşti, de fapt, o fiinţă umană...
 
37:39 la fel ca acele fiinţe umane
din Orientul Îndepărtat,
  
37:43 înfometate,
 
37:45 nefericite,
 
37:46 măcelărite cu brutalitate...
 
37:51 tu eşti la fel ca cei care suferă,
 
37:55 eşti toate acelea,
psihologic vorbind.
  
37:58 Deci mintea ta, inima ta,
reprezintă omenirea.
  
38:03 Nu eşti separat,
dacă poţi înţelege asta.
  
38:05 Deci...
 
38:16 deci noi spunem că mintea
noastră este mintea comună...
  
38:23 creierul comun, care s-a
dezvoltat în decursul timpului...
  
38:30 şi acel creier şi acea minte au
funcţionat într-o anumită direcţie,
  
38:36 în toţi aceşti ani,
vreme de milenii.
  
38:42 Şi continuăm în acelaşi mod...
 
38:47 numai modificând, ajustând...
 
38:51 retrăgând, comprimând, extinzând,
 
38:52 dar este aceeaşi direcţie.
 
39:02 Şi când vezi toate acestea,
 
39:05 cum omul se distruge pe
sine şi distruge solul şi aerul...
  
39:10 şi natura şi animalele...
 
39:14 te simţi extraordinar
de responsabil.
  
39:21 Şi...
 
39:24 care e originea
tuturor acestor lucruri ?
  
39:26 Care este cauza lor ?
 
39:29 Corect ?
Hai să trecem mai departe !
  
39:37 Oare este gândirea ?
 
39:47 Gândirea este activitatea
rezultantă a cunoaşterii.
  
39:52 Înţelegeţi ?
 
39:53 Cunoaştere.
 
39:56 Experienţă,
 
39:57 cunoaştere,
 
39:59 memorie...
 
40:02 gândire - e o unică dinamică.
 
40:04 Nu înseamnă că mai
întâi acumulezi experienţă,
  
40:08 apoi cunoaştere, apoi
amintiri, apoi gândire:
  
40:09 totul este o mişcare unitară,
 
40:11 care se produce tot timpul,
 
40:14 în aceeaşi direcţie.
 
40:20 Corect ?
 
40:23 Corect, domnilor ?
 
40:28 Oare aceea este...
 
40:46 oare aceea este...
 
40:47 esenţa,
 
40:52 cauza reală ?
 
40:55 Nu individul,
 
40:57 nu nevoia de securitate...
 
41:01 ci însăşi dinamica gândirii...
 
41:08 e cea care a produs
acest haos actual din lume ?
  
41:16 Vă rog să cercetaţi
împreună cu mine,
  
41:19 nu să fiţi sau nu de acord...
 
41:25 fiindcă atunci nu putem rezona.
 
41:28 Nu există comunicare,
dacă sunteţi sau nu de acord.
  
41:32 Dar dacă observaţi,
avansaţi, trăiţi,
  
41:36 atunci este ceva vital.
 
41:43 Gândirea a creat lucruri minunate:
 
41:48 marile catedrale...
 
41:51 minunata arhitectură...
 
41:54 marile cântece,
 
41:56 poezii,
 
41:58 muzica...
 
42:02 tehnologia extraordinară...
 
42:05 bomba, atomul.
 
42:12 Deci toate sunt
rezultatul gândirii.
  
42:19 Enorma acumulare de armament...
 
42:20 pentru a ne distruge
reciproc, este rezultatul gândirii.
  
42:24 Şi toate cunoştinţele
acumulate de oamenii de ştiinţă
  
42:29 sunt rezultatul gândirii.
 
42:35 Adică, dacă nu gândiţi,
nu puteţi ajunge acasă,
  
42:41 nu puteţi vorbi o limbă oarecare.
 
42:44 Deci gândirea are locul său,
extraordinar de important.
  
42:53 Dar noi cercetăm,
 
42:55 observăm...
 
42:58 cauza acestei suferinţe umane...
 
43:03 în afară de lumea
confortului fizic,
  
43:08 a comunicaţiilor, a
telefoanelor şi a transportului.
  
43:11 Nu despre asta vorbim,
este ceva evident.
  
43:15 Dar...
 
43:20 oare gândirea este...
 
43:29 esenţa suferinţei noastre ?
 
43:34 Înţelegeţi ?
 
43:39 Dacă este...
 
43:45 atunci asta poate lua sfârşit ?
 
43:50 Îmi înţelegeţi întrebarea ?
 
43:52 Vă rog să fiţi alături de mine, să nu
adormiţi sau să căscaţi sau să vă scărpinaţi.
  
43:57 Vă rog să acordaţi
atenţie acestei probleme !
  
44:09 Ştiţi, orice om care suferă,
din punct de vedere fizic,
  
44:15 ar face orice...
 
44:19 ar cheltui bani,
 
44:23 ar face lungi călătorii,
 
44:29 orice nu mai ca să se vindece.
 
44:31 Dar se pare că nu afectăm nici măcar
jumătate sau un sfert din acel timp
  
44:35 pentru a cerceta
toate aceste probleme:
  
44:38 din ce cauză fiinţele umane trec
printr-o asemenea agonie a vieţii,
  
44:43 de ce viaţa a devenit
atât de periculoasă...
  
44:47 atât de total lipsită de sens,
 
44:50 aşa cum o trăim.
 
44:58 Deci, oare gândirea este
originea tuturor acestor lucruri ?
  
45:07 Şi...
 
45:10 oare gândirea este...
 
45:13 centrul întregii
noastre existenţe ?
  
45:20 Înţelegeţi ?
 
45:29 Iubirea noastră, afecţiunea
noastră, amintirile noastre,
  
45:33 crearea de imagini...
 
45:36 toate acelea înseamnă
activitatea gândirii.
  
45:44 Şi relaţiile noastre reciproce
înseamnă activitatea gândirii.
  
45:54 Şi gândirea, aşa cum am spus,
 
46:04 este copilul cunoaşterii.
 
46:06 Dacă nu aţi avea cunoştinţe,
nu aţi fi deloc capabili să gândiţi.
  
46:11 Şi cunoaşterea este
întotdeauna limitată.
  
46:17 Nu există cunoaştere completă,
în privinţa nici unui lucru.
  
46:22 Există o înţelegere completă a unui
lucru, ceva mai presus de toate acestea,
  
46:28 atunci când cunoaşterea ajunge la final
- vom cerceta asta mult mai târziu.
  
46:29  
 
46:33 Nu vindem ceva acum, pentru ca
voi să vă aşteptaţi rândul, mai târziu,
  
46:35  
 
46:39 dar, dacă nu înţelegeţi
asta, pas cu pas,
  
46:42 va deveni extrem de dificil
să înţelegeţi, pe mai departe.
  
46:49 Înţelegeţi ?
 
46:50 Nu există cunoaştere completă
în privinţa nici unui lucru...
  
46:58 despre Univers,
 
47:02 pe care astrofizicienii
nu-l pot descoperi.
  
47:04 Cărturarii, filozofii, guru,
 
47:08 cu toţii...
 
47:10 se bazează pe cunoaştere.
 
47:15 Şi acea cunoaştere
este incompletă.
  
47:20 Ei ar putea spune:
"Cred în Dumnezeu...
  
47:25 care este fiinţa supremă,
omnipotentă ş.a.m.d.
  
47:27 şi numai el deţine
cunoaşterea completă
  
47:31 sau a ajuns la
finalul cunoaşterii."
  
47:36 Dar noi nu spunem
asemenea nonsensuri.
  
47:39 Noi specificăm faptul că...
 
47:44 cunoaşterea este
întotdeauna limitată,
  
47:47 fiindcă se află, întotdeauna,
în umbra ignoranţei.
  
47:53 Corect ?
 
47:57 Ne înţelegem reciproc ?
 
48:00 Vă rog, haideţi domnilor !
 
48:08 Până şi cei mai mari filozofi...
 
48:11 specialiştii lumii...
 
48:15 teoreticienii...
 
48:19 oamenii dedicaţi
bisericii şi religiei,
  
48:22 ei nu pot niciodată,
în nici o circumstanţă,
  
48:26 doar dacă sunt proşti,
 
48:28 să pretindă că deţin
cunoaşterea completă.
  
48:35 Şi, ca atare, gândirea noastră,
 
48:39 care este născută din cunoaştere,
 
48:41 este limitată.
 
48:47 Corect ?
Nu există gândire completă !
  
48:55 Deci acţiunile noastre,
drept urmare, sunt limitate.
  
49:03 Observaţiile noastre
sunt limitate,
  
49:05 atât timp cât decurg
din activitatea gândirii.
  
49:10 Corect ?
 
49:11 Dacă vă observ analitic,
 
49:16 dacă vă examinez analitic,
 
49:19 atunci acea analiză
este un proces al gândirii
  
49:23 şi, ca atare, observaţiile şi concluziile
mele trebuie să fie pe deplin limitate.
  
49:30 Corect ?
Urmăriţi asta ?
  
49:34 Asta înseamnă...
 
49:35 că este necesar un profund sentiment
de modestie pentru a putea observa.
  
49:41 Înţelegi, domnule ?
 
49:45 Nu "Eu ştiu, eu voi observa !"...
 
49:49 ci modestie, adică...
 
49:51 eliberarea de...
 
49:57 această certitudine,
pentru a putea observa.
  
50:00 Voi aborda asta imediat.
 
50:06 Deci...
 
50:10 dacă gândirea este originea
acestei întregi dezordini...
  
50:15 şi aşa pare să fie...
 
50:21 să nu acceptaţi ceea ce spun...
 
50:25 suferinţa noastră,
 
50:27 războiul nostru,
 
50:30 dezbinarea dintre oameni,
 
50:32 dezbinarea religiilor...
 
50:36 dezbinarea profesiilor...
 
50:39 dezbinarea...
 
50:43 acestei întregi deveniri...
 
50:47 înseamnă activitatea gândirii.
 
50:54 Nu ştiu dacă aţi observat...
 
50:57 cum...
 
51:01 în lumea fizică...
 
51:08 omul...
 
51:10 devine...
 
51:16 un funcţionar sau un preot sau
un şef de echipă sau un afacerist
  
51:18 şi urcă pe scara succesului.
 
51:22 Tot timpul devine ceva
anume, fizic vorbind.
  
51:27 Preotul de parohie devine episcop,
 
51:31 episcopul devine
cardinal, arhiepiscop,
  
51:35 iar arhiepiscopul sau
cardinalul devine papă.
  
51:40 Este acelaşi tipar, care
se repetă la nivel fizic.
  
51:47 Psihologic, lăuntric,
noi facem acelaşi lucru...
  
51:52 devenim ceva anume, tot timpul:
 
51:55 "Nu sunt asta, dar voi fi aia !"
 
52:02 "Nu sunt bun...
 
52:05 dar voi fi mai bun !"
 
52:08 Înţelegeţi ?
 
52:10 Deci această dinamică a devenirii
 
52:11 - Vă rog să înţelegeţi asta ! -
 
52:17 acest sentiment al devenirii
reprezintă activitatea gândirii,
  
52:24 în decursul timpului.
 
52:27 Corect ?
 
52:31 Şi asta ar putea fi originea
acestei întregi dezordini.
  
52:37 Toată lumea încearcă
să devină ceva anume.
  
52:43 Înţelegeţi că, fizic, a
deveni ceva anume...
  
52:48 este ceva mai degrabă
competitiv, crud, distructiv,
  
52:52 dar cineva poate
observa ce se întâmplă
  
52:54 şi poate să nu intre în acel joc.
 
53:00 Dar să observi asta,
psihologic vorbind...
  
53:01 este o problemă
destul de diferită.
  
53:09 Ascultaţi asta
- Vă rog să observaţi ! -
  
53:13 ascultaţi asta, adică, psihologic
vorbind, deveniţi ceva anume tot timpul:
  
53:19 conflict, conflict, conflict,
competiţie, luptă, îndemn.
  
53:29 Şi asta...
 
53:33 poate fi cauza acestei lumi
distructive, în care trăim.
  
53:43 Acum, acea devenire
reprezintă dinamica gândirii.
  
53:51 Urmăriţi asta ?
 
53:53 Mă compar, eu însumi,
cu tine, psihologic,
  
53:57 spun: "Ce inteligent eşti,
cât de iubitor, cât de amabil !"
  
54:03 cum că eşti una sau alta
 
54:06 şi încerc să devin asta.
 
54:14 Comparaţia înseamnă
activitatea gândirii.
  
54:19 Corect ?
 
54:27 Bine.
 
54:36 Domnule, uite, am afirmat asta !
 
54:39 Acum, ce face mintea,
când aude acea declaraţie ?
  
54:45 Nu observă, imediat, ceea ce
se întâmplă în sinea voastră,
  
54:51 dar, auzind o
astfel de declaraţie...
  
54:56 mintea o transformă
într-o abstracţiune,
  
54:59 într-o idee...
 
55:02 şi apoi purtaţi dispute
pe marginea acelei idei.
  
55:08 În timp ce realitatea
este diferită de idee.
  
55:17 Cuvântul "suferinţă"
diferă de suferinţa reală.
  
55:23 Corect ?
 
55:26 Acum, dacă ascultaţi, cu
atenţie, ceea ce se spune,
  
55:32 că mintea şi inima şi creierul
- sunt totuna în realitate -
  
55:35  
 
55:38 au fost condiţionate în timp,
 
55:44 prin cultură, prin religie,
 
55:46 să devină ceva anume.
 
55:53 Şi în această devenire,
există competiţie,
  
55:57 luptă,
 
55:58 cruzime,
 
56:00 violenţă
 
56:02 şi aşa mai departe.
 
56:04 Când auzi asta, este o
realitate pentru tine...
  
56:05 sau o idee ?
 
56:12 Urmăriţi asta ?
 
56:17 Este o idee sau un fapt ?
 
56:24 Fiindcă este foarte
important să înţelegeţi asta.
  
56:28 Fiindcă minţile noastre...
 
56:31 funcţionează întotdeauna
pe bază de idei,
  
56:35 nu pe bază de fapte.
 
56:40 Vorbesc din punct
de vedere psihologic.
  
56:42 Psihologic...
 
56:45 creierul transformă, imediat,
un fapt într-o abstracţiune...
  
56:53 care este denumit idealul
 
56:56 şi aşa mai departe.
 
57:00 Pe câtă vreme, dacă observi,
 
57:03 realitatea este mult mai
importantă decât ideea.
  
57:09 Şi te poţi ocupa de un fapt...
 
57:12 poţi face ceva în
privinţa unui fapt anume,
  
57:15 dar nu poţi face ceva cu o idee...
 
57:21 decât să creezi mai
multe controverse,
  
57:25 opinii diferite în
privinţa acelor idei
  
57:29 şi ideologii şi toţi
ceilalţi se conformează.
  
57:32 Dar, dacă observi realitatea...
 
57:37 adică creierul, mintea
şi inima sunt totuna,
  
57:39  
 
57:43 această minte întotdeauna
încearcă să devină ceva anume.
  
57:51 Ăsta e un fapt, nu o idee !
 
58:04 Haideţi să continuăm uşor !
 
58:06 Oare realitatea diferă de
tine, care observi realitatea ?
  
58:15 Înţelegeţi toate acestea ?
 
58:17 Realitatea este că
fiecare dintre noi,
  
58:22 în moduri diferite,
 
58:24 încercăm să devenim ceva anume...
 
58:28 nu numai în lumea exterioară,
 
58:31 ci şi psihologic, fundamental.
 
58:35 Psihicul, în esenţă, lăuntricul,
afectează lumea exterioară,
  
58:40 în totalitate...
 
58:45 nu exact pe dos,
 
58:47 aşa cum încearcă
să susţină comuniştii.
  
58:50 Dacă observaţi asta,
este exact pe dos.
  
58:55 Ei aveau teorii minunate,
comuniştii, pe vremuri:
  
59:00 să nu existe guvern...
 
59:03 armată...
 
59:09 toţi oamenii erau egali.
 
59:11 Şi uite ce s-a întâmplat !
 
59:14 Deci ideile sunt cele
mai distrugătoare,
  
59:18 nu faptele.
 
59:22 Asta este realitatea !
 
59:26 Iar noi spunem, oare asta este...
 
59:27 cauza întregii suferinţe umane ?
 
59:37 Şi anume, gândirea...
 
59:39 a clădit această structură,
o structură psihologică...
  
59:46 care se bazează pe...
 
59:52 să fii cu totul altceva
decât eşti, de fapt.
  
59:56 Corect ?
 
1:00:03 Urmăriţi asta, domnilor ?
 
1:00:07 Deci...
 
1:00:09 dacă asta este cauza...
 
1:00:16 atunci oare este posibil
să trăieşti în această lume...
  
1:00:21 fără a deveni nimic anume,
din punct de vedere psihologic ?
  
1:00:28 Ceea ce nu înseamnă
că eşti ceea ce eşti.
  
1:00:34 Înţelegeţi ?
 
1:00:37 Fiindcă ce eşti ?
 
1:00:39 Nu eşti nimic altceva
decât devenirea în sine.
  
1:00:42 Mă întreb dacă observaţi asta.
 
1:00:48 Sunt obosit.
 
1:00:51 Nu obosit, dar mă implic
atât de mult în asta.
  
1:00:55 Înţelegeţi asta, domnilor ?
 
1:01:02 Adică, dacă spun că nu
devin nimic, atunci ce sunt ?
  
1:01:09 Atunci aş putea deveni o legumă,
 
1:01:12 să nu fac nimic.
 
1:01:15 Dar...
 
1:01:19 aţi cercetat, vreodată, v-aţi pus această
problemă, de a nu deveni nimic anume ?
  
1:01:25 Ceea ce înseamnă sfârşitul
deplin al comparaţiei
  
1:01:30 şi al mimetismului,
conformismului...
  
1:01:34 ... psihologic vorbind.
Mă urmăriţi ?
  
1:01:40 Adică, dacă e să se
pună capăt cauzei acestei...
  
1:01:45 suferinţe umane globale...
 
1:01:54 şi dacă aceea este cauza,
că fiecare fiinţă umană,
  
1:01:58 din întreaga lume,
 
1:02:01 fie că trăieşte într-un mic sătuc,
 
1:02:04 fie într-un zgârie-nori sofisticat,
la etajul al treizecilea...
  
1:02:12 încă urmează acelaşi tipar,
 
1:02:15 stabilit vreme de mii de ani...
 
1:02:23 şi, dacă aceea este cauza,
 
1:02:26 i se poate pune capăt, fireşte.
 
1:02:29 Atunci...
 
1:02:31 ce este omul ?
 
1:02:33 Mă urmăriţi ?
 
1:02:40 Oare e pur şi simplu un nimic ?
 
1:02:44 Urmăriţi asta, cu atenţie !
 
1:02:47 În devenire, oare
sunteţi ceva anume ?
  
1:02:52 Urmăriţi toate acestea ?
 
1:02:55 Psihologic vorbind,
să devii ceva anume...
  
1:02:59 înseamnă să fii
un nimic, la final.
  
1:03:02 Mă întreb dacă vă
daţi seama de asta.
  
1:03:07 Şi noi ne temem de asta.
 
1:03:13 Deci...
 
1:03:16 oare aceea este cauza...
 
1:03:22 şi o cauză are
întotdeauna un final...
  
1:03:29 şi oare este această
devenire, activitatea gândirii ?
  
1:03:40 Vreau să cunosc eu însumi...
 
1:03:41 autocunoaştere.
 
1:03:49 Observaţi absurditatea
acestui lucru.
  
1:03:52 Scuze !
 
1:03:56 Vreau să cunosc eu însumi...
 
1:04:00 şi încep să analizez, încep să
observ, încep să pun întrebări.
  
1:04:08 Însăşi observaţia,
însăşi chestionarea,
  
1:04:11 însăşi mişcarea internă,
ca să zicem aşa,
  
1:04:16 constituie, încă,
dinamica devenirii.
  
1:04:22 Aţi înţeles ?
 
1:04:28 Mă întreb dacă
observaţi toate acestea,
  
1:04:31 fiindcă este cu adevărat foarte...
 
1:04:33 ajungem la nişte
lucruri foarte importante.
  
1:04:40 Deci orice mişcare...
 
1:04:41 a minţii, să nu
devină sau să devină,
  
1:04:50 este acelaşi lucru.
 
1:04:52 Mă întreb dacă observaţi asta.
 
1:04:57 Da, domnule ?
 
1:05:04 Corect ?
 
1:05:07 Devenirea înseamnă
activitatea gândirii.
  
1:05:12 Şi spui: "Înţeleg şi trebuie să-i
pun capăt şi să devin altceva."
  
1:05:13 Este încă o mişcare a gândirii,
 
1:05:20 deşi are loc într-o direcţie diferită.
 
1:05:27 Corect ?
 
1:05:30 Deci oare poate lua sfârşit
acea mişcare a gândirii ?
  
1:05:38 Oare toate acestea
sunt prea abstracte ?
  
1:05:41 Nu, nu...
 
1:05:43 nu mă ocup cu
abstracţiuni, eu personal.
  
1:05:47 Mi-e groază de toate acelea.
 
1:05:53 Deci mintea mea, mintea umană
 
1:05:57 - nu mintea mea, mintea
voastră, mintea ca atare -
  
1:06:04 a urmat această direcţie...
 
1:06:10 secol după secol,
 
1:06:13 încurajată de preoţi, de filozofi,
 
1:06:17 de oamenii învăţaţi,
pentru a şti tot mai multe...
  
1:06:22 nu numai despre voi înşivă, ci
despre lumea exterioară vouă.
  
1:06:28 Şi...
 
1:06:30 atunci când cineva vine şi spune:
 
1:06:36 "Uite ce faci !"...
 
1:06:40 atunci ideea că trebuie să ştii, tu
însuţi, înseamnă să urmezi acea cale,
  
1:06:43 ceea ce înseamnă, repet...
 
1:06:46 să afli despre tine însuţi...
 
1:06:50 deci să devii ceva anume
sau să nu devii nimic.
  
1:06:57 Deci este aceeaşi
mişcare, în ambele direcţii.
  
1:07:03 Deci întrebarea este:
 
1:07:05 Oare acea mişcare
poate lua sfârşit ?
  
1:07:10 Înţelegi, domnule ?
 
1:07:15 Fiţi alături de mine !
 
1:07:19 Fiindcă, dacă gândirea este
cauza acestei întregi suferinţe...
  
1:07:27 atunci oare gândirea poate să
nu se mişte în nici o direcţie ?
  
1:07:39 Mă întreb dacă
urmăriţi toate acestea.
  
1:07:45 Deci, cineva trebuie să-şi
pună această întrebare:
  
1:07:50 Ce anume este gândirea ?
 
1:07:56 Fiindcă gândirea...
 
1:08:00 a produs acel
zgomot (al trenului)...
  
1:08:10 dar gândirea nu a produs
zgomotul acelui râu.
  
1:08:20 Gândirea a produs războaie...
 
1:08:26 gândirea a produs
dezbinare în relaţiile noastre...
  
1:08:37 dezbinare bazată pe...
 
1:08:41 - Oh, pentru numele lui Dumnezeu ! -
 
1:08:43 ... pe imaginile pe care vi
le-aţi clădit unii despre alţii...
  
1:08:48 fireşte.
 
1:08:50 Corect ?
 
1:08:52 Acea imagine este
rezultatul timpului.
  
1:08:59 Poate că ai un soţ sau o prietenă
sau un prieten, orice ar fi.
  
1:09:00  
 
1:09:07 Imediat, creierul a
format o imagine.
  
1:09:15 Imaginea este motivul separării...
 
1:09:21 care înseamnă
activitatea gândirii.
  
1:09:27 Atunci când spui:
"Îmi amintesc de tine !"...
  
1:09:33 este amintirea,
rememorarea trecutului,
  
1:09:38 care a fost...
 
1:09:43 înregistrat în creier
 
1:09:45 şi, atunci, îmi
aduc aminte de tine.
  
1:09:51 Imaginea este formată,
 
1:09:53 care este un gând...
 
1:09:56 un simbol.
 
1:09:59 Un simbol, un mit, nu
înseamnă realitatea.
  
1:10:07 Corect ?
 
1:10:09 Când îţi faci cruce singur...
 
1:10:12 toate simbolurile din
biserici nu sunt reale...
  
1:10:17 nu reprezintă adevărul.
 
1:10:24 Deci...
 
1:10:28 aşa cum am spus, gândirea
este activitatea ce are loc în timp...
  
1:10:36 fiindcă acumularea de
cunoştinţe depinde de timp.
  
1:10:43 Prin experienţă, prin întâmplări,
 
1:10:47 prin accidente, prin
comunicare ş.a.m.d.
  
1:10:52 ea a acumulat cunoştinţe.
 
1:10:56 Acea cunoaştere este
o dinamică a gândirii.
  
1:11:02 Corect ?
 
1:11:04 Am experienţa de a
mă întâlni cu tine, ieri,
  
1:11:09 este înregistrată...
 
1:11:12 în creier...
 
1:11:14 îmi amintesc de ea şi spun:
"Tu eşti acea persoană !"
  
1:11:18 Deci este foarte simplu,
dacă observaţi asta.
  
1:11:22 Deci gândirea...
 
1:11:24 înseamnă materie.
 
1:11:29 Corect ?
 
1:11:31 Oh, Doamne !
 
1:11:34 Fiindcă am discutat asta
cu unii oameni de ştiinţă,
  
1:11:39 unii sunt de acord, alţii nu sunt de acord,
dar nu contează, pur şi simplu v-o spun.
  
1:11:41  
 
1:11:42 Puteţi fi sau nu de
acord, nu contează.
  
1:11:43 Cunoaşterea...
 
1:11:56 care este întotdeauna incompletă,
 
1:12:01 este stocată în creier.
 
1:12:05 Creierul este făcut din materie.
 
1:12:10 Corect ?
Celulele sunt materiale...
  
1:12:14 ele conţin amintirile...
 
1:12:19 drept urmare gândirea
înseamnă materie.
  
1:12:24 Urmăriţi asta !
 
1:12:25 Savanţii încearcă să descopere, prin
intermediul materiei exterioare nouă,
  
1:12:31 ce se află mai presus de ea,
dacă există ceva anume.
  
1:12:35 Dar nu se analizează
niciodată lăuntric,
  
1:12:39 gândul fiind materie.
 
1:12:43 Urmăriţi toate acestea ?
 
1:12:45 Şi să cerceteze, prin ei înşişi, dacă
există ceva mai presus de toate acestea.
  
1:12:48 Nu să-ţi impună existenţa
lui Dumnezeu sau...
  
1:12:52 Asta e ceva prea
imatur şi prea stupid.
  
1:12:55 Dar...
 
1:13:01 noi încercăm acum să cercetăm,
 
1:13:04 prin intermediul materiei.
 
1:13:06 Mă urmăriţi ?
 
1:13:07 Mă întreb dacă urmăriţi asta.
 
1:13:10 Prin gândire, care este materie...
 
1:13:14 şi prin acea materie...
 
1:13:16 încearcă să afle...
 
1:13:21 sursa tuturor acestor lucruri.
 
1:13:25 Corect ?
 
1:13:27 Aţi înţeles ?
 
1:13:31 Cât este ora ?
 
1:13:35  
 
1:13:40 E amiază ?
Am vorbit o oră ?
  
1:13:45  
 
1:13:48 Încă cinci minute.
 
1:14:00 Înţelegi, domnule ?
 
1:14:02 Uite ce se întâmplă,
 
1:14:05 dacă abordezi asta.
 
1:14:09 Oamenii de ştiinţă
şi cei asemenea lor
  
1:14:12 încearcă să descopere...
 
1:14:16 ce se află dincolo
de toate acestea.
  
1:14:21 Dacă aţi discuta cu oameni de
ştiinţă, ei ar fi de acord cu asta,
  
1:14:25 chiar dacă astrofizicienii,
care analizează cerurile,
  
1:14:27  
 
1:14:30 consideră că au încă
de-a face cu materia.
  
1:14:32 Şi noi afirmăm...
 
1:14:37 Savanţii operează prin
intermediul gândirii...
  
1:14:44 dar noi afirmăm că gândirea,
însăşi, înseamnă materie...
  
1:14:52 şi, dacă este materie
- care mă reprezintă...
  
1:14:56 mă pot cerceta pe mine însumi...
 
1:15:01 care este ceva mult mai realist...
 
1:15:04 mult mai...
 
1:15:06 drastic...
 
1:15:11 mult mai disciplinat, necesită o
anumită însuşire a disciplinei -
  
1:15:16 atunci este posibil să
ajungi infinit de departe.
  
1:15:23 Şi am să vă arăt
cum să faceţi asta.
  
1:15:27 Nu să vă arăt, trebuie să
păşiţi împreună cu mine.
  
1:15:35 Deci...
 
1:15:40 dacă gândirea înseamnă materie...
 
1:15:46 şi gândirea a clădit întreaga
structură psihologică...
  
1:15:51 - Corect ? -
 
1:15:53 - anxietatea mea, temerile mele...
 
1:15:54 disperările mele, depresiile mele,
dispoziţiile mele, iubirea mea,
  
1:16:00 tot ceea ce a clădit gândirea,
 
1:16:06 sentimentele mele, visele mele
romantice, visele mele cu ochii deschişi -
  
1:16:19 atunci totul în asta constă.
 
1:16:21 Ceea ce este dificil de admis,
pentru aşa-zişii oameni religioşi,
  
1:16:24 fiindcă afirmă imediat că
există ceva spiritual în ei...
  
1:16:26  
 
1:16:37 că ei sunt suflete
divine, una sau alta.
  
1:16:44 Dar toate acelea
înseamnă gândire...
  
1:16:47 conştiinţa superioară,
conştiinţa inferioară.
  
1:16:54 Potrivit hinduşilor, Atman,
Brahman şi toate celelalte,
  
1:16:58 înseamnă tot activitatea gândirii,
care creează ceva exterior lor.
  
1:17:07 Aşa cum au făcut creştinii...
 
1:17:11 cu mântuitorul şi toate celelalte.
 
1:17:16 Deci...
 
1:17:19 dacă gândirea este cauza
acestei întregi suferinţe...
  
1:17:27 atunci...
 
1:17:30 care este locul gândirii,
 
1:17:34 aşa cum am descris-o ?
 
1:17:36 Atunci nu are nici un alt rost.
 
1:17:40 Îmi înţelegeţi întrebarea ?
 
1:17:44 Am spus că
gândirea are locul ei...
  
1:17:49 altminteri nu aţi mai
putea vorbi unii cu alţii...
  
1:17:53 altminteri nu aţi putea merge
acasă, lua un autobuz,
  
1:17:56 nu v-aţi putea
face slujba ş.a.m.d.,
  
1:17:59 lucruri care se bazează pe
cunoaştere, aptitudini ş.a.m.d.
  
1:18:05 Acelea sunt necesare.
 
1:18:08 Gândirea trebuie să funcţioneze,
mai obiectiv, mai impersonal,
  
1:18:12 mai clar, mai eficient.
 
1:18:16 Dar...
 
1:18:19 gândirea nu are nici un alt
rost, în afara celui amintit.
  
1:18:25 Corect, domnule ?
 
1:18:27 Fiindcă gândirea clădeşte
această structură psihologică,
  
1:18:32 a "eului" care vrea să devină...
 
1:18:37 sau să nu devină.
 
1:18:46 Deci, oare este posibil
să trăieşti într-o lume...
  
1:18:56 fără vreo activitate...
 
1:18:59 a gândirii...
 
1:19:02 care să clădească această
structură a devenirii ?
  
1:19:07 Îmi înţelegeţi întrebarea ?
 
1:19:09 Descoperiţi asta !
 
1:19:14 Dacă nu...
 
1:19:21 există nici o structură psihologică,
numai dacă nu există acolo,
  
1:19:23 atunci puteţi trece mai departe.
 
1:19:28 Înţelegeţi ?
Este ceva firesc, logic.
  
1:19:35 Atât timp cât există un centru,
 
1:19:38 care acumulează şi devine...
 
1:19:43 însuşi acel centru
este esenţa gândirii.
  
1:19:55 Şi...
 
1:19:57 o minte care nu este liberă...
 
1:20:04 de structura pe care
gândirea a clădit-o,
  
1:20:08 din punct de vedere psihologic...
 
1:20:12 mintea nu poate trece mai departe.
 
1:20:17 Poate face trucuri,
poate trăi într-o iluzie.
  
1:20:22 Deci, în discursurile
viitoare ş.a.m.d.
  
1:20:26 vom trece, pas cu pas, prin
modalitatea de a elibera mintea...
  
1:20:32 de toate condiţionările posibile,
 
1:20:36 de toate acumulările
erelor care au corupt-o.
  
1:20:43 Corect, am terminat domnilor.
 
1:20:50 Ne putem ridica ?