Krishnamurti Subtitles

Acţiunea care este întotdeauna corectă

Saanen - 10 July 1980

Public Talk 30:01 ACŢIUNEA CARE ESTE
ÎNTOTDEAUNA CORECTĂ
  
0:36 E bine să râzi !
 
1:07 Oare am putea începe...
 
1:10 vorbind despre subiectele abordate
în cele două prezentări anterioare ?
  
1:14  
 
1:38 Nu sunt deloc sigur...
 
1:43 dacă nu transformăm,
cumva, tot ceea ce s-a spus,
  
1:49 într-un fel de concept teoretic...
 
1:54 într-o serie de idei...
 
1:58 sau concluzii...
 
2:03 şi, ca atare, ele au devenit
numai o serie de idei...
  
2:15 un set de valori...
 
2:18 un lucru pe care trebuie să-l
ducem la bun sfârşit în viaţă,
  
2:24 oportun...
 
2:27 poate valoros...
 
2:29 şi profitabil.
 
2:35 Dacă transformăm toate aceste
convorbiri într-un asemenea lucru...
  
2:42 mă tem că vom rata
foarte multe lucruri...
  
2:48 fiindcă, aşa cum am spus,
 
2:51 omul a trăit mii şi mii de ani...
 
2:58 trăind într-o luptă constantă,
 
3:01 în conflict nu numai cu el însuşi,
ci şi cu mediul său ambiant,
  
3:06 cu vecinul său, fie că era foarte
apropiat sau foarte îndepărtat.
  
3:13 Şi am urmat acel tipar
vreme de sute de ani...
  
3:21 şi, atunci când cineva
observă ce se întâmplă în lume...
  
3:28 gândeşte că trebuie să existe
un răspuns la toate acestea...
  
3:36 trebuie să existe o
cale de-a ieşi din asta...
  
3:40 trebuie să existe o cale...
 
3:43 prin care am putea
gândi, la nivel global,
  
3:48 nu ca un grup de indivizi
sau ca nişte secte ş.a.m.d.
  
3:53 ci fiind preocupaţi
de întreaga omenire.
  
4:01 Acea omenire
înseamnă tu şi cu mine.
  
4:07 Nu suntem diferiţi de oamenii din India sau
China sau Rusia sau America sau de aici.
  
4:09 Cu toţii trecem
prin aceeaşi luptă,
  
4:15 aceleaşi frământări,
 
4:20 aceleaşi conflicte,
 
4:22 acelaşi gen de necazuri ş.a.m.d.
 
4:30 Şi, aşa cum am spus, încercăm
să descoperim, noi înşine,
  
4:36 cauza principală a
tuturor acestor lucruri
  
4:40 şi, dacă nu cumva este posibil,
descoperind cauza principală...
  
4:46 ca mintea să fie capabilă să...
 
4:53 elimine cauza
 
4:55 şi, ca atare, să conducă la
o acţiune diferită, în viaţă.
  
5:02 Asta ne preocupă.
 
5:11 Şi, dacă pot sublinia...
 
5:18 discutăm aceste
lucruri împreună...
  
5:22 reflectăm împreună.
 
5:27 Adică, dacă putem
aborda această problemă,
  
5:32 nu din punctul vostru de vedere sau
din punctul de vedere al vorbitorului,
  
5:35 ci...
 
5:41 să observăm
destul de impersonal...
  
5:46 fără să fim legaţi de
vreo credinţă anume,
  
5:55 dogmă sau persoană,
 
5:58 atunci poate că e posibil să
reflectăm împreună la aceste probleme.
  
6:02 Problema fiind:
 
6:04 De ce oare fiinţele umane,
care au trăit atât de mult,
  
6:10 continuă să
respecte acelaşi tipar ?
  
6:13 Poate modificat,
 
6:16 poate ceva mai versat,
 
6:22 capabil să facă faţă
anumitor provocări,
  
6:25 dar, în esenţă, el rămâne ceea
ce a fost timp de mii de ani.
  
6:33 Şi noi am spus că
principala cauză ar putea fi...
  
6:39 faptul că fiecare fiinţă umană
încearcă să devină ceva anume...
  
6:47 nu numai în lumea fizică,
 
6:52 ci şi în tărâmul psihologic,
 
6:55 în care încearcă să facă
un efort extraordinar
  
7:02 pentru a fi sau a
deveni ceva anume.
  
7:07 Şi noi spunem că asta ar putea fi cauza
principală a tuturor acestor probleme.
  
7:09 Aţi putea fi de acord sau nu,
 
7:17 cu această...
 
7:26 cauză, cauza originală,
 
7:28 dar, dacă o putem
cerceta împreună,
  
7:32 - nu să vă spun eu, iar voi să ziceţi:
"Ei bine, sunt de acord !" sau nu -
  
7:37 ci împreună putem cerceta asta,
cu extrem de multă seriozitate
  
7:43 şi putem acţiona
 
7:44 nu numai...
 
7:47 să schimbăm opinii
şi idei teoretice,
  
7:52 contrazicându-ne reciproc,
 
7:55 atunci poate că am putea...
 
7:58 să trecem dincolo de
cuvinte şi să acţionăm.
  
8:04 Adică...
 
8:07 nu-i aşa...
 
8:09 - vă pun această întrebare -
 
8:13 că fiecare dintre noi,
în diverse moduri
  
8:17 încearcă să fie altceva
decât este, de fapt,
  
8:22 încearcă să obţină
ceva, să devină,
  
8:27 să se schimbe ?
 
8:31 Dacă am căzut de acord
asupra acelui lucru,
  
8:33 că asta este cauza esenţială
a acestui mare necaz,
  
8:38 care are loc în lume,
 
8:40 producând o mare
confuzie ş.a.m.d.,
  
8:44 atunci putem reflecta
împreună asupra problemei.
  
8:51 Corect ?
 
8:57 Aşa cum poate observa cineva...
 
9:00 acţiunile noastre
se bazează pe idei.
  
9:06 Ideile sunt mai importante
decât acţiunea în sine.
  
9:10 Corect ?
 
9:12 Mă întreb dacă...
Vă rog...
  
9:13 vorbim împreună, nu
vorbesc numai pentru mine.
  
9:22 Ideile sau idealurile...
 
9:28 reprezintă...
 
9:33 platforma, fundalul în
baza căruia acţionăm.
  
9:39 Corect ?
 
9:43 Fie că acele idei sunt personale,
 
9:49 fie că au evoluat de-a
lungul multor secole,
  
9:54 fie că au fost impuse de...
 
9:58 religiile organizate...
 
10:05 acţionăm, trăim
în baza acelor idei.
  
10:11 Corect ?
 
10:14 Ideile pot fi simboluri...
 
10:21 amintiri...
 
10:23 experienţe,
 
10:25 concluzii.
 
10:30 Ideile...
 
10:33 creează valori.
 
10:37 Corect ?
 
10:43 Valori care sunt satisfăcătoare,
 
10:47 dorite,
 
10:49 meritorii,
 
10:51 sunt importante.
 
10:56 Şi, odată stabilite acele
valori, bazate pe idei...
  
11:00 - Corect ? -
 
11:05 noi acţionăm în
conformitate cu acele valori.
  
11:12 Şi acele valori sunt
create de gândire.
  
11:20 Putem trece mai departe ?
 
11:23 Corect ?
 
11:26 Deci acţiunile noastre
sunt bazate pe valori.
  
11:36 Şi aceste valori sunt produse
prin ajustări constante...
  
11:39 ajustări ale circumstanţelor,
 
11:46 ale caracterului cuiva,
 
11:49 ale dorinţelor cuiva...
 
11:52 ale condiţiilor sociale şi
de mediu ale unei persoane.
  
11:56 Corect ?
 
12:00 Deci acţiunile noastre
se bazează pe valori,
  
12:05 care sunt produsul gândirii.
 
12:09 Corect ?
 
12:13 Corect, domnule ?
Putem continua ?
  
12:19 Fiindcă voi sublinia, imediat,
 
12:23 că o minte care se
bazează pe valori...
  
12:27 este foarte limitată...
 
12:31 fiindcă acele valori
sunt create de gândire,
  
12:37 de dorinţă...
 
12:39 - Corect ? -
 
12:41 şi, ca atare, acţiunea
este întotdeauna limitată.
  
12:50 Corect ?
 
12:54 Şi...
 
12:56 dacă ne examinăm acţiunile,
 
13:00 realizăm...
 
13:03 că întreaga viaţă
înseamnă acţiune.
  
13:07 Întreaga viaţă
înseamnă acţiune...
  
13:10 să vorbeşti,
 
13:12 să mergi,
 
13:13 să gândeşti...
 
13:16 să acţionezi în baza cunoaşterii,
 
13:18 responsabilitate, prietenie,
 
13:21 întreaga noastră
existenţă înseamnă acţiune...
  
13:30 fie că acea acţiune este
ghidată de o valoare anume...
  
13:37 sau de experienţă...
 
13:42 sau impusă de societate
sau de cultură şi religie.
  
13:48 Corect ?
Avansăm.
  
13:49 Nu-i aşa ?
Corect ?
  
13:53 Deci ne punem problema:
 
13:57 Acesta a fost tiparul
existenţei noastre...
  
14:02 fiecare persoană
creându-şi propriile valori...
  
14:07 ce este important,
ce nu este important,
  
14:11 ce merită şi ce nu,
 
14:13 ce anume ne consolează,
 
14:16 ce este de dorit ş.a.m.d.
 
14:21 Deci ne întrebăm: "Oare există o
acţiune care nu se bazează pe valori ?"
  
14:29 Înţelegeţi ?
 
14:38 Deci asta înseamnă...
 
14:46 aşa cum am spus...
 
14:49 fie că acţiunile noastre se
bazează pe amintiri sau foste valori,
  
14:56 fie pe valori actuale
sau pe idealuri viitoare.
  
15:02 Corect ?
 
15:05 Ceea ce ar trebui să fie,
 
15:08 ceea ce a fost şi ceea ce este.
 
15:13 E bine ?
 
15:17 Deci acţiunea noastră este o
continuă mişcare a trecutului...
  
15:27 trecând prin prezent,
modificându-se pe sine în viitor.
  
15:31 E bine ?
 
15:35 Mă întreb dacă ne înţelegem.
Ne înţelegem reciproc ?
  
15:39 Da, domnule ?
 
15:41 Bun, deci măcar o
persoană înţelege.
  
15:47 Deci...
 
15:50 acţiunile noastre se bazează
întotdeauna pe trecut.
  
15:57 Nu există o acţiune spontană.
 
16:04 Putem continua ?
 
16:06 Vă rog să nu fiţi
de acord cu mine.
  
16:09 Toată lumea vorbeşte, mai mult sau
mai puţin, despre acţiunea spontană.
  
16:13 Nu există aşa ceva.
 
16:16 Totul se bazează, în esenţă,
pe amintiri, valori ale trecutului
  
16:22 care se modifică
singure, constant,
  
16:25 dar, în esenţă, sunt
înrădăcinate în trecut
  
16:30 şi, ca atare, nu
există acţiune spontană.
  
16:39 Şi cineva se întreabă, atunci:
 
16:40 Care este acţiunea corectă ?
 
16:46 Dacă acţiunea nu
se bazează pe trecut,
  
16:50 pe valori...
 
16:53 fiindcă ele limitează acţiunea...
 
16:58 fiindcă sunt...
 
17:01 rezultatul gândirii,
 
17:05 care este
consecinţa cunoaşterii...
  
17:08 - Corect ?
Am trecut prin asta. -
  
17:10 deci oare există o acţiune,
 
17:14 care să fie corectă,
indiferent de circumstanţe...
  
17:19 fără a se baza pe valori ?
 
17:26 Oare pun problema corect ?
 
17:29 Ne înţelegem reciproc ?
 
17:31 Fiindcă este foarte
important să descoperi...
  
17:38 dacă există libertate de acţiune.
 
17:42 Acum noi gândim că
există libertate de acţiune,
  
17:45 fiindcă putem face orice dorim.
 
17:51 Aceasta este moda predominantă...
 
17:57 să facă, fiecare, ce doreşte,
 
18:00 fără ca să-i sufle în
ceafă tatăl sau guvernul.
  
18:07 Şi acea libertate a condus, mai mult
sau mai puţin, la acest haos actual,
  
18:12 fiecare făcând exact ce doreşte.
 
18:18 Deci cineva trebuie
să descopere, el însuşi,
  
18:22 ce înseamnă acţiunea corectă...
 
18:26 care nu se bazează pe concepte,
 
18:29 idealuri...
 
18:33 valori.
 
18:37 Corect ?
 
18:39 - Vreţi să descoperiţi ?
- Da, vrem să descoperim.
  
18:44 Nu domnule, ăsta nu e un joc.
 
18:48 Nu este ceva pe care să-l...
 
18:50 faceţi în dimineaţa asta
şi apoi să-l uitaţi cu totul.
  
18:57 Ne influenţează traiul zilnic...
 
19:02 şi, ca atare, este
ceva foarte serios.
  
19:06 Şi este o întrebare foarte
serioasă, pe care să ţi-o pui:
  
19:11 Oare există o acţiune
 
19:13 care nu se bazează pe marxism...
 
19:18 sau pe creştinism
 
19:21 sau pe hinduism
şi toate celelalte ?
  
19:24 Sau pe oricare alte valori umane,
 
19:25 care sunt produsul gândirii ?
 
19:34 Corect ?
 
19:36 Ca atare, cineva trebuie
să-şi pună această întrebare,
  
19:39 dacă există o acţiune corectă,
indiferent de circumstanţe.
  
19:46 Deci cineva trebuie
să pună întrebarea:
  
19:49 Ce anume înseamnă corect ?
 
19:55 Cineva va zice că ceea ce
gândeşte el este corect...
  
20:01 sau că are o anumită credinţă...
 
20:05 şi acţionează potrivit
ei şi asta este corect
  
20:09 sau că are experienţe...
 
20:14 care i-au modelat acţiunea
 
20:17 şi, ca atare, sunt corecte.
 
20:20 Corect ?
 
20:23 Şi precizăm, dacă se poate,
 
20:26 că toate aceste...
 
20:30 exprimări ale acţiunii
sunt o simplă prejudecată...
  
20:37 o prejudecată...
 
20:39 care are ceva în
comun cu idealurile.
  
20:44 Corect ?
 
20:48 Mă întreb dacă
urmăriţi toate acestea.
  
20:53 Prejudecăţile voastre...
 
20:57 vă modelează idealurile.
 
21:02 Fie că acele prejudecăţi sunt
cultivate cultural, cu mare grijă,
  
21:09 fie că sunt adoptate
pe cale religioasă...
  
21:16 o asemenea acţiune se
bazează, în esenţă, pe valori.
  
21:24 E bine ?
 
21:26 Şi ne întrebăm dacă
există vreo acţiune
  
21:31 care să nu se bazeze pe
nici una dintre acestea.
  
21:34 Corect ?
 
21:36 Fiindcă asta e libertatea; altminteri
e ca şi cum ai fi legat de ceva anume
  
21:41 şi, ca atare, fiecare
acţiune devine coruptă.
  
21:45 Mă întreb dacă
urmăriţi toate acestea.
  
21:49 Dacă sunt legat de
o credinţă anume...
  
21:57 fireşte că acţiunea mea va
fi conformă cu acea credinţă...
  
22:04 şi, ca atare, limitată
şi, ca atare, coruptă.
  
22:07 Corect ?
 
22:09 Poate că nu sunteţi de acord,
 
22:11 dar vă rog să examinaţi asta, mai
întâi, înainte de a fi sau nu de acord.
  
22:16 Folosim cuvântul "corupt",
care înseamnă "rompere",
  
22:20 rădăcina acelui
cuvânt este "rompere",
  
22:22 a rupe, a fragmenta...
 
22:28 a produce o fragmentare.
 
22:34 Aceea este semnificaţia de
bază a cuvântului "corupt".
  
22:41 Deci acţiunile
noastre sunt corupte...
  
22:47 niciodată întregi.
 
22:52 Şi, pentru a afla ce
înseamnă acţiunea corectă,
  
22:56 cineva trebuie să se
elibereze, de fapt...
  
23:00 de toate valorile.
 
23:06 Corect ?
 
23:08 Vă rog să observaţi logica
sau sensul acestui lucru.
  
23:17 Acum, ce înseamnă
acţiunea corectă ?
  
23:20 Cuvântul "corect"
înseamnă exact...
  
23:27 efectiv...
 
23:32 nedenaturat...
 
23:37 care trebuie să fie constant.
 
23:42 Corect ?
 
23:45 Acela este sensul
acelui cuvânt, "corect",
  
23:49 nu sensul pe care îl daţi
voi acelui cuvânt "corect"
  
23:53 sau pe care i-l dă vorbitorul.
 
23:55 Dicţionarul îi dă
acea semnificaţie,
  
23:59 ceea ce înseamnă...
 
24:02 o acţiune care este constantă...
 
24:09 care nu variază niciodată,
indiferent de circumstanţe...
  
24:15 precisă...
 
24:18 fără a fi bazată pe vreo
imaginaţie romantică, sentimentală.
  
24:24 Corect ?
 
24:27 Urmăriţi asta ?
 
24:29 Da, domnule ?
 
24:36 Şi oare există o
asemenea acţiune corectă ?
  
24:41 O acţiune care nu se
bazează pe vreun principiu...
  
24:49 care nu se bazează
pe vreun ideal...
  
24:54 care nu e rezultatul valorilor
personale sau cultivate.
  
25:04 Altminteri este o acţiune coruptă.
 
25:12 Suntem pe cale să descoperim asta.
 
25:16 O minte care este
legată de o idee...
  
25:22 de un concept...
 
25:25 de vreo valoare,
 
25:27 sau de o persoană anume...
 
25:32 generează acţiuni care trebuie
să fie întotdeauna corupte.
  
25:39 Corect ?
 
25:47 Adică, dacă sunt
ataşat de o persoană...
  
25:53 atunci acel ataşament
îmi va dicta acţiunile...
  
26:00 evident.
 
26:02 Dacă sunt ataşat sau
legat de o credinţă anume,
  
26:08 acţiunea mea se va
conforma acelei credinţe
  
26:13 şi, ca atare, acţiunea
mea este coruptă.
  
26:18 Dacă acţionez potrivit
experienţei şi cunoştinţelor mele,
  
26:24 cunoaşterea fiind
întotdeauna limitată,
  
26:28 acţiunea mea va fi coruptă.
 
26:32 Înţelegeţi ce spun ?
 
26:36 Este ceva complet diferit
de tot ceea ce ni s-a spus.
  
26:44 Şi noi spunem: "Oare există vreo
acţiune care este incoruptibilă ?"
  
26:46  
 
26:51 Şi noi afirmăm că există,
 
26:53 ceva care conduce la...
- Vă rog să urmăriţi asta ! -
  
26:55  
 
26:56 care conduce la faptul
că, atunci când observi,
  
26:58 nu analizezi...
 
27:02 atunci când observi
consecinţele valorilor,
  
27:04 cum sunt create valorile...
 
27:30 cum este să fii ataşat de o
idee, concept sau persoană,
  
27:35 o asemenea acţiune este, fără
excepţie, distructivă, coruptă, limitată.
  
27:41 Dacă aşa stau lucrurile,
 
27:44 observând...
 
27:46 nu analizând,
 
27:48 li se pune capăt.
 
27:52 Mă exprim clar ?
 
27:54 Adică, sunt ataşat, să presupunem
că sunt ataşat de un simbol.
  
28:01 Fie că simbolul se află într-o biserică
sau am creat propriul meu simbol,
  
28:04  
 
28:09 prin mitologie ş.a.m.d.
 
28:10 acele simboluri sunt
create de gândire.
  
28:14 Sunt ataşat de un simbol...
 
28:18 şi acţionez în
conformitate cu acel simbol.
  
28:24 Rezultatul este conflictul...
 
28:29 îndreptat nu numai
împotriva simbolului tău...
  
28:34 împotriva credinţei tale,
 
28:37 ci şi un conflict în
acţiunile mele cotidiene.
  
28:42 Corect ?
Mă întreb dacă observaţi asta.
  
28:45 Observ asta, observ
realitatea faptică.
  
28:53 Corect ?
 
28:56 Nu ?
 
29:00 * Întrebare ininteligibilă,
în limba italiană *
  
29:04 Un moment, un moment...
 
29:08 Am de gând să abordez asta.
 
29:15 Domnule, oare observăm
amândoi această realitate...
  
29:21 că, atât timp cât eşti
legat de orice lucru...
  
29:27 o persoană, o credinţă,
 
29:31 un concept, o idee,
 
29:34 de propria ta
cunoaştere şi experienţă...
  
29:40 rezultatul acelei acţiuni trebuie
să producă, invariabil, conflict ?
  
29:47 Oare observăm asta ?
 
29:49 În regulă, o voi formula diferit.
 
29:52 Sunt evreu...
 
29:55 sunt ataşat de acel concept.
 
30:02 Rezultatul este că tu,
care eşti musulman, arab,
  
30:07 eşti în război cu mine.
 
30:11 Corect ?
 
30:13 Este destul de simplu,
evident, observabil.
  
30:17 Dar, dacă cercetezi asta
mai profund, lăuntric,
  
30:21 s-ar putea să mă
agăţ de o persoană...
  
30:25 din diferite motive, desigur...
 
30:29 şi...
 
30:31 tocmai acel ataşament
de acea persoană...
  
30:37 produce un mare
conflict, teamă, ură.
  
30:45 Corect ?
 
30:47 Şi...
 
30:49 fără a analiza...
 
30:52 oare pot observa realitatea ?
 
30:57 Vom explica ce anume
înţelegem prin observare.
  
30:58 Oare observi...
 
31:07 tu însuţi, fără
nici o denaturare ?
  
31:15 Să observi,
 
31:16 nu să încerci să
schimbi ceea ce vezi...
  
31:22 nu să încerci să respingi
raţional ceea ce vezi
  
31:25 sau să încerci să treci peste ceea ce
observi sau să reprimi ceea ce vezi,
  
31:31 ci numai să observi,
 
31:36 ca şi cum ai verifica într-o
oglindă ceea ce eşti, de fapt.
  
31:41 Adică...
 
31:46 oare pot observa reacţia mea...
 
31:54 care este o agresiune ?
 
31:57 Înţelegeţi ?
 
31:59 Iau asta drept exemplu.
 
32:01 Sunt agresiv...
- Feri-m-ar sfântul ! -
  
32:05 sunt agresiv.
 
32:07 Oare pot observa asta ?
 
32:12 Cauza acestui lucru...
 
32:15 fără a analiza...
 
32:18 expresia de pe faţa mea,
vocea mea, gestul meu...
  
32:25 oare le pot observa,
 
32:27 fără a încerca să le justific
 
32:34 sau...
 
32:35 să-mi ofer o scuză sau să
încerc să spun "Nu sunt aşa !"
  
32:39 ci numai să observ ?
 
32:42 Oare puteţi face asta ?
 
32:45 O faceţi, în timp ce vorbim ?
 
32:50 Ia-ţi propria ta...
 
32:54 idiosincrazie...
 
32:56 propriul tău caracter,
 
32:59 propriul tău ataşament
 
33:02 şi observă-l.
 
33:06 Ceea ce va deveni
destul de dificil,
  
33:09 fiindcă minţile noastre sunt
instruite şi educate să analizeze.
  
33:17 Adică, să descoperi cauza...
 
33:22 prin analiză şi să speri, prin asta,
că vei depăşi cauza, în sine.
  
33:27 E bine ?
 
33:30 Pe când noi afirmăm
 
33:32 că acel proces al analizei nu
te va elibera de cauza în sine.
  
33:39 În timp ce, dacă numai observi...
 
33:45 fără vreo reacţie emoţională...
 
33:50 să vezi exact ceea ce există,
 
33:53 atunci laşi realitatea
să-şi spună povestea,
  
33:56 în loc ca tu să spui
povestea despre realitate.
  
34:00 Acum aţi înţeles ?
 
34:03 Am explicat clar ?
 
34:06 Noi spunem întotdeauna...
 
34:12 ce să facem în
privinţa realităţii.
  
34:15 Corect ?
 
34:17 Nu trebuie să fie, trebuie să fie,
trebuie să abordăm problema ş.a.m.d.,
  
34:20 dar nu permitem niciodată
realităţii să se dezvăluie singură.
  
34:28 Exact asta spunem.
 
34:30 Observarea este...
 
34:33 dezvăluirea a ceea ce se întâmplă.
 
34:42 Oare faceţi asta,
în timp ce vorbim ?
  
34:46 Ştiţi, majoritatea dintre noi
suntem ataşaţi de o persoană.
  
34:51 Corect ?
 
34:53 De soţul nostru, de copiii
noştri, de una sau alta,
  
34:57 de preotul nostru...
 
35:00 de un guru, de un sistem
de meditaţie sau orice ar fi.
  
35:08 Oare îţi poţi
observa ataşamentul ?
  
35:13 Vă rog, asta nu
este o terapie de grup...
  
35:20 nu suntem într-un confesional...
 
35:26 tot acel nonsens, care
e mult prea prostesc,
  
35:29 ci noi ne întrebăm reciproc:
 
35:34 Oare îţi poţi
observa ataşamentul ?
  
35:37 Desigur că poţi.
 
35:39 Devii conştient de el.
 
35:43 Atunci, dacă-l observi cu
atenţie, reacţia imediată este:
  
35:46 De ce nu ?
 
35:49 Ce nu e în regulă cu ataşamentul ?
 
35:56 Consecinţele
ataşamentului sunt teama
  
36:00 şi, ca atare, ura...
 
36:06 gelozia
 
36:08 şi, ca atare, absenţa iubirii.
 
36:14 Acestea sunt
consecinţele, nu-i aşa ?
  
36:17 Nu ?
 
36:19 Sunteţi foarte tăcuţi.
 
36:24 Probabil că staţi lângă
soţia sau soţul vostru !
  
36:33 Dar, dacă observaţi asta,
cu foarte mare atenţie...
  
36:37 fără a denatura ceea
ce observaţi, de fapt...
  
36:43 acea observare este
acţiunea inteligenţei.
  
36:51 Mă întreb dacă pricepeţi asta.
 
36:56 Corect, domnule ?
 
37:00 Pot continua ?
 
37:09 Fiindcă ajungem la un moment
dat, când se poate spune:
  
37:13 există o acţiune care este
corectă în orice circumstanţe.
  
37:23 Şi asta este să
observi realitatea...
  
37:29 ceea ce se întâmplă, de fapt...
 
37:33 fără nici o denaturare.
 
37:37 Corect ?
 
37:40 Vă voi arăta ceva şi anume...
 
37:42 atunci când observăm...
 
37:46 ceea ce se întâmplă ca ataşament
 
37:51 şi consecinţele acelui ataşament.
 
37:54 Când observăm,
 
37:56 oare observatorul...
 
37:59 diferă de lucrul
pe care-l observă ?
  
38:05 Mi-aţi înţeles întrebarea ?
 
38:24 Atunci când devii...
 
38:26 când eşti mânios...
 
38:32 la acel moment de mânie
nu există nici o separare
  
38:37 între observator
şi obiectul observat.
  
38:40 Corect ?
 
38:42 Corect, domnule ?
 
38:45 Corect ?
 
38:46 Separarea intervine
doar o secundă mai târziu.
  
38:51 Corect ?
 
38:53 Ai fost mânios,
 
38:55 recunoşti sentimentul mâniei,
 
38:58 fiindcă l-ai mai avut înainte,
 
39:02 deci separarea are
loc din momentul...
  
39:05 în care observatorul se
separă de obiectul observat.
  
39:16 Mă întreb dacă înţelegeţi asta.
 
39:22 Corect ?
 
39:24 Nu, nu, vă rog, este o
problemă serioasă, de abordat,
  
39:26 fiindcă dacă poţi observa asta...
 
39:33 vei elimina
conflictele în totalitate...
  
39:39 deoarece conflictul există între
observator şi obiectul observării.
  
39:46 Corect ?
 
39:49 Oare folosesc cuvinte cu
care nu sunteţi obişnuiţi
  
39:54 şi, ca atare vi se pare
ceva mai degrabă încâlcit ?
  
40:01 Acum, aşteptaţi puţin.
 
40:03 Sunt ataşat de o persoană...
 
40:07 dacă sunt.
 
40:09 Sunt ataşat de o persoană.
 
40:15 Oare ataşamentul...
- Vă rog să ascultaţi ! -
  
40:20 oare ataşamentul este
diferit de mine însumi ?
  
40:25 Sau eu sunt ataşamentul ?
 
40:33 Înţelegi, domnule ?
 
40:52 Vă alimentez cu energie.
 
41:04 Vedeţi, nu vreţi, de
fapt, să înfruntaţi asta.
  
41:10 Ca atare, găsiţi o
mulţime de scuze.
  
41:17 Fiindcă acolo unde
există ataşament...
  
41:21 de o problemă,
 
41:23 de o idee, de un ideal,
 
41:25 de o persoană, de o
dogmă, de un ritual,
  
41:30 de o organizaţie,
 
41:32 de anumite instituţii,
 
41:34 trebuie să existe corupţie.
 
41:40 Corect ?
 
41:43 Şi, dacă sunt ataşat de soţia mea,
 
41:46 există certitudinea
absolută a corupţiei...
  
41:52 deoarece corupţie înseamnă teamă.
 
41:58 Teama produce ură...
 
42:02 conflict...
 
42:04 gelozie...
 
42:06 antagonism...
 
42:11 care sunt toate
expresia corupţiei...
  
42:16 nu acţiunea iubirii.
 
42:21 Deci, oare vedem asta,
nu analitic, ci realist ?
  
42:32 Acum, când spuneţi "observ asta",
 
42:34 oare cel care vede este
diferit de ceea ce a văzut ?
  
42:43 Urmăriţi asta ?
 
42:48 Adică, domnule, acolo unde există
dezbinare, trebuie să existe conflict.
  
42:51  
 
42:55 Asta e legea, e o lege.
 
42:58 Există conflicte
între arabi şi evrei,
  
43:02 între comunişti şi
socialişti, capitalişti ş.a.m.d.
  
43:05  
 
43:08 între hinduşi, creştini,
musulmani - înţelegeţi ?
  
43:11 Acolo unde există dezbinare,
trebuie să existe conflict.
  
43:17 Conflictul înseamnă corupţie.
 
43:23 Şi am trăit în baza acestei
norme, a acestui tipar,
  
43:28 că observatorul, gânditorul,
diferă de gândirea în sine.
  
43:37 Deci gânditorul încearcă,
întotdeauna, să domine gândirea.
  
43:42 Mă urmăriţi ?
Corect ?
  
43:46 Dar gânditorul este
gândirea în sine.
  
43:56 Deci, atunci când observăm...
 
44:00 ataşamentul...
 
44:02 pentru o persoană sau un obiect,
 
44:05 o piesă de mobilier...
 
44:09 oare...
 
44:12 persoana care este ataşată
este diferită de ea însăşi,
  
44:15 de ataşamentul în sine ?
 
44:20 Înţelegeţi ce spun ?
 
44:23 Evident că nu.
 
44:26 Ca atare, atunci când
nu există dezbinare...
  
44:31 şi, ca atare, nu există conflict,
 
44:33 întreg procesul
ataşamentului ajunge la final.
  
44:42 Vă rog să testaţi asta !
 
44:45 Nu acceptaţi nimic din
ceea ce afirmă cineva,
  
44:49 inclusiv eu însumi.
 
44:51 Testaţi !
 
44:56 Adică, observă de ce anume
eşti ataşat, de fapt, legat:
  
45:03 de numele tău, de familia ta,
de fratele tău, de soră, tată,
  
45:08 soţie, fată, băiat, orice ar fi,
 
45:11 de episcop sau de papă
sau de vreo altă persoană.
  
45:17 Dacă eşti, numai observă asta.
 
45:25 Dar, dacă îţi place să fii ataşat,
 
45:28 dacă îţi plac toate
consecinţele acelui ataşament,
  
45:32 eşti bine... venit,
 
45:35 nimeni nu te va opri.
 
45:39 Dar, dacă vrei să descoperi...
 
45:44 dacă există vreo acţiune
care să fie incoruptibilă...
  
45:50 care este corectă în
orice circumstanţe...
  
45:55 atunci trebuie să te
eliberezi de toate valorile,
  
45:57 de toate ataşamentele.
 
46:07 Fiindcă, atunci când
observi ataşamentul,
  
46:13 inteligenţa este cea care
observă întregul proces...
  
46:19 nu analiza.
 
46:33 Deci, acolo unde
există inteligenţă...
  
46:34 există acţiune corectă.
 
46:44 Inteligenţa nu
înseamnă cunoaştere...
  
46:49 nu înseamnă...
 
46:51 informaţie acumulată.
 
46:57 Acolo unde este
intuit ataşamentul,
  
47:02 acea intuiţie este...
 
47:07 inteligenţă şi prin acea inteligenţă
se produce acţiunea corectă.
  
47:17 Corect, domnule ?
 
47:21 Nu te uita la mine, nu merit...
 
47:26 ci observă-te pe tine
însuţi şi descoperă.
  
47:35 Fiindcă omul a trăit în corupţie...
 
47:42 timp de milioane de ani...
 
47:48 şi toate acţiunile sale
trebuie să fie corupte...
  
47:54 trebuie să producă
haos, conflicte...
  
47:59 şi acţiunile sale se
bazează pe idealuri...
  
48:04 pe concepte, pe valori,
 
48:07 care sunt toate
produse ale gândirii.
  
48:13 Nu există vreo valoare
divină, absolută...
  
48:19 chiar dacă preoţii
ar putea spune asta.
  
48:22 Atunci când o spun, este
activitatea propriei lor gândiri.
  
48:30 Deci...
 
48:32 există o acţiune...
 
48:33 care este pe deplin întreagă...
 
48:41 pe deplin incoruptibilă,
 
48:44 în traiul cotidian,
nu undeva în rai.
  
48:49 Adică, oare poate o fiinţă umană
să trăiască în această lume...
  
48:52 cu acea inteligenţă ?
 
48:59 Acea inteligenţă este
născută din intuiţie,
  
49:04 de exemplu,
 
49:05 avută asupra unui ataşament.
 
49:11 Intuiţie !
 
49:13 Intuiţie înseamnă să ai deplina...
 
49:20 înţelegere a întregului
proces al ataşamentului,
  
49:21 imediat.
 
49:28 Înţelegeţi ce spun ?
 
49:32 Cu toţii trebuie să fi avut
vreo intuiţie oarecare, uneori...
  
49:34  
 
49:38 când acea intuiţie
nu înseamnă amintire...
  
49:44 nu rezultă din procesarea vreunei
valori sau a vreunei concluzii,
  
49:50 ci este...
 
49:54 o clipă de înţelegere
deplină a ceea ce observi,
  
49:57 în totalitate.
 
50:02 Şi aceea este esenţa inteligenţei.
 
50:05 Şi acea inteligenţă
nu e a ta sau a mea
  
50:08 şi, ca atare, acţionează
întotdeauna corect.
  
50:14 O veţi încerca, o veţi face ?
 
50:20 Făceţi-o acum, când staţi aici,
 
50:24 nu când vă veţi duce acasă.
 
50:27 În timp ce stai aici,
observă, tu însuţi,
  
50:30 observă-ţi acţiunea...
 
50:33 în ce o priveşte pe soţia ta,
pe soţul tău, aproapele tău,
  
50:36 politica ta, religia
ta, orice ar fi.
  
50:46 Şi oare poţi avea, fără
analiză, o percepţie,
  
50:53 o observare a tuturor consecinţelor
şi a cauzei acestui ataşament,
  
50:57 instantanee,
 
51:00 imediată ?
 
51:10 Fiindcă asta implică...
 
51:14 eliberarea de timp.
 
51:17 Nu ar trebui...
Cât este ora ?
  
51:25 Unsprezece şi nouăsprezece minute.
 
51:28 Mai avem încă
cincisprezece minute.
  
51:38 Aşa cum am spus,
 
51:40 creierul este rezultatul
trecerii timpului...
  
51:45 ceea ce nimeni nu poate nega.
 
51:50 El a evoluat...
 
51:52 în decursul unui milion de ani...
 
51:56 de la cele mai primitive celule
 
51:58 la nişte celule
extrem de complexe.
  
52:05 Şi asta a necesitat timp...
 
52:08 - Corect ? -
... ceea ce înseamnă evoluţie.
  
52:09 Şi atunci când tu...
 
52:22 Şi creierul funcţionează
 
52:27 potrivit unui tipar temporal.
 
52:31 Corect ?
 
52:34 Domnule, totul este foarte
simplu dacă-ţi foloseşti mintea,
  
52:36 dacă te gândeşti la asta.
 
52:39 Este destul de simplu, de fapt.
 
52:44 Creierul funcţionează...
 
52:48 conform tiparului temporal,
matriţei temporale,
  
52:53 adică, ieri...
 
52:56 azi şi mâine.
 
52:59 Soarele apune
 
53:01 şi soarele răsare.
 
53:05 Timp, în sensul de voi fi,
sper să fiu, îmi doresc asta.
  
53:13 Corect ?
Este o mişcare în timp.
  
53:18 Abia aştept să vă
întâlnesc mâine...
  
53:25 ceea ce înseamnă timp.
 
53:29 Speranţa, să ai
speranţe, înseamnă timp.
  
53:33 Corect ?
 
53:35 Corect ?
 
53:38 Deci creierul
operează, funcţionează,
  
53:41 fiindcă a evoluat în timp,
 
53:44 în cadrul procesului temporal.
 
53:46 E clar ?
 
53:48 Acum...
 
53:50 am trăit conform acelui tipar
vreme de milioane de ani.
  
53:57 Nu e vorba numai de
un timp fizic şi anume...
  
53:59 ieri, azi şi mâine...
 
54:05 ci şi de un timp
psihologic, lăuntric.
  
54:09 Vorbim despre timpul
lăuntric al minţii.
  
54:22 Deci creierul, care
este o parte a minţii,
  
54:25 creierul...
 
54:27 funcţionează...
 
54:29 acţionează, răspunde,
gândeşte în timp.
  
54:38 Şi acel tipar a fost stabilit
pentru un milion de ani
  
54:43 şi încă mai urmăm acel tipar,
 
54:46 trăim în acel tipar.
 
54:53 Şi...
 
54:58 dacă nu există nici
un final al timpului...
  
55:04 - Înţelegeţi ce spun ? -
 
55:06 tiparul va fi
repetat la nesfârşit.
  
55:14 Înţelegi ceva, domnule ?
 
55:20 Uite, aşa cum am spus deunăzi...
 
55:25 am nevoie de timp pentru
a deveni ceva anume.
  
55:31 Dacă vreau să devin un
chimist bun, am nevoie de timp.
  
55:35 Dacă vreau să învăţ o limbă
străină, am nevoie de timp.
  
55:39 Dacă vreau să fiu un şofer bun,
 
55:43 trebuie să am timp la dispoziţie,
pentru a acumula cunoştinţe,
  
55:46 aptitudini...
 
55:50 şi să acţionez.
 
55:53 Atunci am nevoie de timp, să
învăţ o limbă străină ş.a.m.d.
  
56:00 Şi acelaşi tipar, principiu,
este aplicat psihologic.
  
56:08 Mă urmăriţi ?
 
56:10 Am nevoie de timp pentru a fi bun.
 
56:15 Am nevoie de timp
pentru a deveni altruist.
  
56:22 Când spui "îmi trebuie
timp ca să devin altruist",
  
56:25 aceea este însăşi
esenţa egoismului.
  
56:38 Deci creierul nostru
funcţionează întotdeauna în timp.
  
56:48 Şi timpul...
 
56:50 înseamnă deplasare, nu-i aşa ?
 
56:53 De aici până acolo, fizic vorbind.
 
56:57 Şi, de asemenea, timpul
înseamnă să devii ceva anume,
  
57:01 psihologic vorbind...
 
57:06 şi, ca atare, este o deplasare.
 
57:14 "Nu sunt prea bun, dar voi fi bun."
 
57:18 Este o deplasare de la "ceea ce
există" la "ceea ce ar trebui să fie".
  
57:24 Tot o deplasare
este şi gândirea.
  
57:28 Corect ?
 
57:32 Deci timpul înseamnă gândire.
 
57:37 Mă întreb dacă...
 
57:40 Şi acela este tiparul
în care am trăit.
  
57:47 Şi acel tipar nu a schimbat omul,
 
57:51 deşi a trăit peste
un milion de ani.
  
57:56 Ca atare, oare există vreo
posibilitate de a sparge acel tipar ?
  
58:03 Îmi înţelegeţi întrebarea ?
 
58:04 Nu, n-o înţelegeţi.
Este prea... da ?
  
58:12 Noi spunem că există.
 
58:15 Dacă mă veţi urmări, veţi vedea.
 
58:19 Analiza este un proces temporal.
 
58:23 Corect ?
 
58:27 Corect, domnule ?
 
58:30 Ca atare, observ...
 
58:33 am o intuiţie asupra analizei
 
58:36 şi, ca atare, este
sfârşitul analizei.
  
58:42 Corect ?
 
58:43 Intuiţia nu depinde de timp.
 
58:52 Oare putem...
 
58:55 Am o intuiţie privind...
 
58:59 dorinţa mea...
 
59:02 şi...
 
59:05 - privind dorinţa mea
de-a avea ceva anume -
  
59:08 şi...
 
59:09 acel proces al dorinţei,
pentru acel lucru,
  
59:15 fie că poate fi analizat,
 
59:19 examinat...
 
59:21 şi se poate ajunge la o concluzie,
 
59:24 fie, dacă observ întreaga
dinamică a dorinţei,
  
59:30 exact acea observare este o
intuiţie care nu depinde de timp.
  
59:37 O voi reformula.
Uite, domnule...
  
59:40 ştim cu toţii că suntem ataşaţi...
 
59:45 de una sau alta.
 
59:49 Corect ?
 
59:51 Îi puteţi pune capăt imediat ?
 
59:58 Dacă îi puneţi capăt
instantaneu, imediat,
  
1:00:01 acela este sfârşitul timpului.
 
1:00:04 Dar, dacă ziceţi: "Îl voi
aborda, îl voi analiza,
  
1:00:08 voi vedea dacă este corect, greşit, dacă
ar trebui să fie sau n-ar trebui să fie !"
  
1:00:10  
 
1:00:12 atunci repeţi tiparul.
 
1:00:17 Corect, domnule ?
 
1:00:20 Finalul timpului...
 
1:00:22 este extraordinar de important,
 
1:00:28 fiindcă aceea este
eliberarea reală...
  
1:00:31 de ceea ce a fost.
 
1:00:34 Mă întreb dacă pricepeţi.
 
1:00:41 Oare vă forţez să gândiţi
într-un anumit sens ?
  
1:00:47 Fiindcă se întâmplă
să fiu energic...
  
1:00:51 vehement ?
 
1:00:52 Sau oare ne mişcăm
împreună în aceeaşi direcţie ?
  
1:01:02 Fiindcă, vedeţi domnule, asta a
fost una dintre problemele omenirii.
  
1:01:07 Poate că nu aţi cercetat asta.
 
1:01:09 Omul s-a întrebat întotdeauna
dacă există vreun final al timpului.
  
1:01:19 Timpul trebuie să fie oprit.
 
1:01:20 Şi...
 
1:01:30 noi credem că timpul se opreşte
 
1:01:34 printr-un anumit fel de meditaţie.
 
1:01:38 S-a abordat acest subiect,
în foarte mare măsură,
  
1:01:42 poate mai puţin în
lumea occidentală,
  
1:01:46 dar în mare măsură
în lumea orientală.
  
1:01:49 Deci se zice că timpul se opreşte numai
atunci când gândirea poate fi controlată.
  
1:01:57 Înţelegeţi ?
 
1:01:59 Fiindcă gândirea este
o deplasare în timp,
  
1:02:02 gândirea înseamnă timp.
 
1:02:10 În timp ce noi afirmăm
că se poate sfârşi...
  
1:02:13 atunci când există
observarea, fără denaturare,
  
1:02:19 a ceea ce se
întâmplă în realitate,
  
1:02:23 care este reacţia
reală din sinea ta...
  
1:02:28 reacţia la ataşament...
 
1:02:33 de ce eşti ataşat,
care este consecinţa.
  
1:02:37 Să observi toate acestea,
 
1:02:40 imediat,
 
1:02:42 înseamnă finalul timpului.
 
1:02:44 Nu o mai pot repeta încă o dată.
 
1:02:48 Este oarecum clar ?
 
1:02:52 Nu, trebuie să fie clar,
fiindcă folosim cuvinte uzuale.
  
1:02:56 Fie nu vă exersaţi
propriul creier,
  
1:02:59 fie sunteţi numai...
 
1:03:02 influenţaţi, împinşi de la spate.
 
1:03:05 Dar, dacă spui:
"Uite, vreau să descopăr...
  
1:03:09 vreau să observ dacă sunt
ataşat de ceva anume !"
  
1:03:13 curând descoperi că eşti...
 
1:03:20 şi îi observi
consecinţele: teama, ura...
  
1:03:22 neliniştea...
 
1:03:28 gelozia,
 
1:03:30 toate conflictele care au loc.
 
1:03:38 Şi...
 
1:03:40 dacă spui: "M-am obişnuit; las-o
aşa; nu mă deranjează s-o tolerez."
  
1:03:42 atunci nu faci decât să trăieşti
într-un conflict permanent,
  
1:03:46 ceea ce face fiecare
fiinţă umană, obişnuită.
  
1:03:51 Dar, dacă vrei să pui
capăt acelui conflict...
  
1:03:56 nu i se poate pune
capăt decât imediat...
  
1:04:01 ceea ce înseamnă să-l
observi fără nici o denaturare.
  
1:04:17 Am terminat.
 
1:04:22 Ne întâlnim duminică.