Krishnamurti Subtitles

Se poate elibera mintea umană în totalitate de frică?

San Diego - 6 April 1970

Public Talk 20:17 Trebuie să fii decis.
 
0:22 Numai aceia
care sunt
  
0:29 într-adevăr decişi,
pot trăi în mod corect,
  
0:32 pot avea o viaţă
completă şi întreagă.
  
0:39 Şi această determinare
nu exclude bucuria, veselia.
  
0:54 Dar cât timp
există frică,
  
1:02 nu poţi să
fii decis sau bucuros,
  
1:09 sau să ştii ce
înseamnă să ai o mare bucurie.
  
1:16 Frica pare să fie unul dintre cele
mai comune lucruri din viaţă
  
1:26 şi în mod ciudat am acceptat-o
ca pe un mod de viaţă,
  
1:34 la fel cum am acceptat violenţa
în toate formele,
  
1:44 am acceptat deasemenea
şi ne-am obişnuit...
  
1:49 ...să fim speriaţi,
psihic cât şi fizic.
  
1:58 În această dupa-amiază,
dacă reuşim,
  
2:05 ar trebui să abordăm
această problemă.
  
2:12 Cred că ar trebui
să o abordăm complet...
  
2:23 ...şi să o înţelegem
în întregime,
  
2:32 astfel încât când părăsim
această sală, acest loc
  
2:37 să scăpăm de
această frică.
  
2:43 Cred că este
un fapt realizabil,
  
2:46 nu este doar o teorie,
sau o speranţă,
  
2:56 iar dacă cineva,
aşa cum vom discuta,
  
3:01 acordă mare atenţie
la această problemă a fricii,
  
3:07 sunt foarte sigur că
explorând cauzele fricii...
  
3:10  
 
3:21 ...şi modalităţile
de abordare,
  
3:26 de observare,
de încetare completă,
  
3:36 mintea noastră,
 
3:39 mintea umană care
a suferit atât de mult,
  
3:44 care a îndurat
atât de multă durere,
  
3:47 care a trăit
în tristeţe şi frică,
  
3:54 această minte poate fi complet
liberă de ceea ce numim frică.
  
4:11 Şi pentru a înţelege,
 
4:15 trebuie să comunicăm
unii cu alţii cu multă uşurinţă.
  
4:25 Comunicarea înseamnă,
la fel cum cuvântul exprimă,
  
4:31 să creăm împreună,
să înţelegem împreună,
  
4:37 să lucrăm împreună;
 
4:42 nu doar să-l ascultaţi
pe vorbitor,
  
4:50 să auziţi câteva cuvinte
sau idei,
  
4:54 ci împreună cu vorbitorul
faceţi o călătorie,
  
5:07 şi înţelegeţi această problemă
foarte complexă a fricii.
  
5:18 Şi pentru a comunica,
 
5:23 pentru a face această
călătorie împreună,
  
5:26 nu presupune
acceptare sau respingere,
  
5:38 sau să vă spuneţi vouă înşivă că
"e imposibil să scapi de frică",
  
5:39  
 
5:44 sau să explicaţi frica,
sau să o acceptaţi -
  
5:51 aveţi nevoie de o minte liberă
pentru a explora această problemă,
  
5:59 o minte care nu are
nicio concluzie formată,
  
6:05 care nu zice,
e posibil sau e imposibil.
  
6:10 Aşadar noi descoperim,
explorăm împreună.
  
6:15 De aceea trebuie să fiţi liberi
să observaţi, să descoperiţi.
  
6:22 Şi asta e absolut esenţial.
 
6:31 În acest fel nu aveţi nicio
prejudecată în a afla,
  
6:34 prejudecată ce va preveni
înţelegerea adevărului,
  
6:36  
 
6:39 ...a "ceea ce este".
 
6:42 Vedeţi, există atât de multe
forme ale fricii,
  
6:51 frică fizică cât şi
psihică, psihosomatică.
  
6:55  
 
7:01 Pentru a analiza fiecare dintre
aceste forme variate ale fricii...
  
7:09 ...e nevoie de un timp enorm, sunt
necesare multe zile..
  
7:14 ...pentru a cerceta fiecare aspect
al fiecărui tip de frică.
  
7:21 Dar eu cred că
puteţi observa...
  
7:31 caracteristica fricii,
a fricii generale,
  
7:38 nu a unui anumit tip de frică,
 
7:46 să observaţi natura fricii,
 
7:53 structura fricii,
 
7:56 nu să vă pierdeţi în detalii sau în
tipul particular de frică a cuiva.
  
8:06 Deoarece când noi înţelegem
natura şi structura fricii,
  
8:10  
 
8:16 vom putea să aplicăm
acea înţelegere,
  
8:22 sau să urmăm
acea înţelegere,
  
8:26 sau să folosim acea înţelegere
pentru un anumit fel de frică.
  
8:31 Cineva poate avea frică
de întuneric, fizic,
  
8:37 sau cineva poate avea frică
de soţ sau de soţie,
  
8:44 sau de ce spune lumea,
sau de ce gândeşte sau de ce face.
  
8:51 Sau poate cineva are frică
de singurătate,
  
9:02 sau de lipsa de sens al vieţii,
 
9:10 sau de plictiseala existenţei
fără sens pe care o are.
  
9:21 Cineva poate fi
speriat de viitor,
  
9:26 de ziua de mâine,
de confuzie, de nesiguranţă,
  
9:34 de bombă.
 
9:38 Sau cineva poate
fi speriat de moarte,
  
9:45 de sfârşitul vieţii.
 
9:51 Aşadar există variate
forme ale fricii,
  
9:56 frici obsesive cât şi
sănătoase, raţionale;
  
10:07 dacă frica poate fi vreodată
raţională sau sănătoasă.
  
10:11 Dar, aparent, cei mai
mulţi dintre noi...
  
10:16 ...sunt speriaţi în mod obsesiv...
 
10:20 ...de trecut,
 
10:24 de ziua de azi,
de ziua de mâine;
  
10:30 lucrurile făcute
în trecut...
  
10:37 sau boala avută în trecut
împreună cu durerea suferită...
  
10:42  
 
10:44 ...şi cu agonia şi cu dorinţa
de a nu se mai repeta...
  
10:47 aduc frica de mâine.
 
10:53 Cineva se sperie de trecerea
timpului, de bătrâneţe,
  
11:00  
 
11:02 de senilitate, de
dependenţa de altcineva.
  
11:06  
 
11:11 De aceea există frica de
trecerea timpului,
  
11:23 frica de trecut şi
frica de viitor,
  
11:35 frica de singurătate,
de moarte,
  
11:41 de asumarea unei opinii publice,
de nonconformism,
  
11:47 de a nu fi în stare
să reuşeşti,
  
11:51 de a nu fi în stare
să realizezi ceva,
  
11:54 de a nu fi cineva în această
lume stupidă şi asa mai departe.
  
12:02 Mai există şi alte frici,
 
12:09 nu numai conştiente,
 
12:16 pe care le cunoaşteţi,
 
12:20 dar şi frici
adânc îngropate,
  
12:26 nedescoperite,
neexplorate,
  
12:31 în locurile secrete
ale minţii.
  
12:42 Aşa că problema nu
se rezumă
  
12:45 numai la cum să abordăm
fricile conştiente...
  
12:53 şi acelea care
sunt ascunse,
  
12:58 frica de trecerea timpului,
 
13:06 frica de lucrurile
făcute ieri,
  
13:14  
 
13:21 repetarea acelei
suferinţe, mâine,
  
13:25 frica de confuzie,
de nesiguranţă,
  
13:31 atât psihologică
cât şi fizică.
  
13:42 Există frica de
singurătate exagerată...
  
13:54 ...şi evadarea din
acea singurătate.
  
14:00 Sigur, frica este o mişcare
de depărtare de "ceea ce este",
  
14:18 fuga, evadarea,
evitarea...
  
14:25 ... a "ceea ce este" în realitate,
 
14:29 mişcarea, fuga aceasta
aduce frica.
  
14:37 De aceea,
comparaţia de orice fel
  
14:41  
 
14:49 dă naştere la frică -
 
15:00 comparaţia dintre voi înşivă
şi altcineva...
  
15:04 ...despre care voi credeţi că e mai
măreţ, mai înţelept, mai nobil, etc.
  
15:12 Este vorba despre comparaţia dintre
ceea ce eşti şi ce ar trebui să fii.
  
15:24 De aceea frica este o depărtare
de realitate - de "ce este",
  
15:32 o mişcare, nu e obiectul
înspre care evadaţi.
  
15:43 Iar frica vine
prin comparaţie.
  
15:57 Şi există frică,
 
16:02 adânc îngropată
în sine însuţi,
  
16:06 de care nu eşti
conştient.
  
16:09 Aceste probleme
sunt toate foarte complexe.
  
16:17 Niciuna din aceste probleme ale
fricii nu poate fi rezolvată voind,
  
16:28 - spunându-ţi ţie
"Nu îmi va fi frică".
  
16:33 Actul de voinţă nu are
nicio semnificaţie.
  
16:37 Sper că înţelegeţi
toate acestea.
  
16:43 Nu este un joc
pe care eu îl joc cu voi,
  
16:48 şi nici voi nu jucaţi
un joc cu mine.
  
16:53 Abordăm probleme
foarte serioase...
  
17:02 ...şi de aceea trebuie să
le acordaţi atenţia necesară.
  
17:07 Şi nu puteţi acorda atenţie
dacă interpretaţi sau traduceţi,
  
17:11  
 
17:14 sau comparând ce se spune
cu ceea ce ştiţi deja -
  
17:20 trebuie să ascultaţi.
 
17:23 Trebuie să învăţaţi
arta de a asculta,
  
17:34 pentru că nu ascultaţi deloc,
 
17:38 întotdeauna comparaţi,
evaluaţi,
  
17:41 judecaţi, respingeţi.
 
17:47 De aceea vă împiedicaţi voi înşivă
de a asculta în mod real.
  
17:56 A-l asculta complet
pe altul...
  
18:02 ...presupune acordarea
întregii voastre atenţii -
  
18:07 nu înseamnă că sunteţi
sau nu de acord,
  
18:11 deoarece nu există
acord sau dezacord...
  
18:14 ...atunci când
explorăm împreună.
  
18:18 Doar microscopul
prin care priviţi...
  
18:26 ...poate fi învechit,
poate fi imprecis.
  
18:34 Dar dacă aveţi
un instrument de precizie...
  
18:40 ...atunci ceea ce voi vedeţi
este ceea ce altul va vedea.
  
18:48 De aceea nu
se pune problema...
  
18:51 ...de acord sau dezacord
sau respingere.
  
19:00 Încercăm să examinăm...
 
19:05 ...această problemă
a fricii,
  
19:08 de aceea e nevoie de atenţia
voastră, e viaţa voastră,
  
19:14 deoarece frica
obturează mintea,
  
19:18 o face insenzitivă,
neinteresată.
  
19:22 Cum poate o minte speriată
să iubească?
  
19:28 O minte dependentă, ce poate şti ea
despre bucurie, în afară de frică?
  
19:30 Deci...
 
19:47 există frici conştiente
la fel ca şi frici ascunse.
  
19:54 Cum -la prima cercetare -
 
19:57 cum dezvăluiţi
aceste frici ascunse?
  
20:02 Şi când le dezvăluiţi,
 
20:05 cum puteţi
fi liberi de ele,
  
20:07 cum poate mintea să fie liberă
de ele? Aceasta e prima întrebare.
  
20:13 Vă rog
să urmăriţi -
  
20:23 voi înşivă trebuie
să faceţi asta,
  
20:26 voi înşivă trebuie
să observaţi,
  
20:29 vorbitorul doar
vă arată direcţia.
  
20:39 Cum se pot accesa
aceste frici ascunse,
  
20:42  
 
20:48 ...cum pot fi ele dezvăluite?
 
20:51 Cineva îşi poate
cunoaşte fricile conştiente...
  
20:58 ...şi va şti cum să
le stăpânească.
  
21:03 Dar mai există
frici ascunse,
  
21:06 ...poate că mult
mai importante.
  
21:09 Cum le veţi aborda,
 
21:13 cum le veţi dezvălui?
 
21:15 Îmi permiteţi să
îmi dau haina jos?
  
21:19  
 
21:21 Aşadar discutăm
 
21:26 cum nivelele adânci de
frică pot fi dezvăluite.
  
21:34  
 
21:38 Pot ele fi dezvăluite
prin analiză -
  
21:47 analizându-le,
observând cauzele?
  
21:53 Va elibera analiza
mintea de frică,
  
22:03 nu numai de o frică
anume, nevrotică ci...
  
22:06 de întreaga frică, întreaga
structură a fricii - prin analiză?
  
22:11  
 
22:17 Analiza presupune timp,
 
22:23 necesitând multe, multe, multe zile,
ani, întreaga viaţă a cuiva,
  
22:28 iar la final poate veţi
înţelege puţin...
  
22:31 ...dar veţi fi pregătiţi
pentru mormânt.
  
22:36 Totodată, analiza implică
şi existenţa celui care analizează.
  
22:44 Cine este cel care analizează?
Este un profesionist,
  
22:48  
 
22:52 un expert, care
are o diplomă,
  
22:59 şi vă va analiza fricile
voastre cele mai ascunse?
  
23:07 Şi el va avea nevoie
de timp
  
23:14 şi de aceea vă va
lua bani.
  
23:21 Deci analiza presupune existenţa
analizatorului, care este cenzorul,
  
23:33 rezultat al multor
forme de condiţionare.
  
23:41 El va analiza...
 
23:46 ...frica pe care
el însuşi a creat-o.
  
23:51 Corect?
 
23:53 Sper că urmăriţi
toate acestea,
  
23:58 deoarece intenţia
noastră este ca...
  
24:04 atunci când veţi părăsi
această sală sufocantă,
  
24:10 ...nu veţi mai avea
niciun fel de frică.
  
24:18 Este posibil.
 
24:24 Şi veţi cunoaşte
un mod foarte diferit de viaţă,
  
24:30 veţi şti ce înseamnă o
bucuria foarte mare,
  
24:39 plus o minte care
este complet liberă...
  
24:40 ...de acest lucru
teribil numit frică.
  
24:53 Şi pentru a fi liber de acest lucru,
 
24:58 trebuie să colaborăm,
 
25:02 şi trebuie să vă străduiţi mult,
la fel ca vorbitorul.
  
25:14 Deci analiza presupune
timp şi un analizator.
  
25:24 Vă rog să observaţi
adevărul din toate acestea,
  
25:27 nu opinia voastră
contrară cu cea a vorbitorului...
  
25:30 sau opinia sau cunoştinţele
altcuiva -
  
25:33 observaţi adevărul,
faptul că e nevoie de timp.
  
25:45 Intervalul dintre începutul
analizei...
  
25:51 ...şi sfârşitul acesteia
se raportează tot la timp...
  
25:55  
 
25:59 şi de aceea intervin mulţi alţi
factori, care îi dau altă direcţie.
  
26:02 Cel care analizează este un fragment
printre alte multe fragmente...
  
26:07 ...ce le formează pe
"mine", "eu", egoul.
  
26:15 Acesta devine
cel care analizează,
  
26:19 îşi asumă autoritatea
de analizator,
  
26:24 iar analiza sa trebuie
să fie definitivată de fiecare dată,
  
26:30 altfel care ar mai fi
scopul analizei?
  
26:38 Deci analiza, ce presupune
timp şi divizare...
  
26:43 ...nu este sfârşitul fricii.
 
26:49 Vă este cât de cât clar?
 
26:56 A înţelege asta, înseamnă
că aţi renunţat complet...
  
26:59  
 
27:04 ...la toată ideea
de schimbare progresivă,
  
27:13 deoarece factorul
schimbare este...
  
27:18 ...una dintre cauzele
majore ale fricii.
  
27:28 Aţi rămas toţi
hipnotizaţi?
  
27:38 Pentru mine, pentru vorbitor,
acesta e un lucru foarte important,
  
27:42 de aceea el
simte foarte mult,
  
27:46 el vorbeşte intens,
el nu face propagandă -
  
27:48  
 
27:53 nu e nimic aici pentru voi
la care să aderaţi,
  
27:56 nimic pentru voi
în care să credeţi;
  
28:04 e doar de observat
şi de învăţat...
  
28:11 ...şi să fiţi
liberi de frică.
  
28:15 De aceea nu analiza
este calea.
  
28:20 Înţelegeţi ce
înseamnă aceasta...
  
28:21 ...atunci când vedeţi
adevărul?
  
28:35 Înseamnă că nu mai gândiţi
în termenii celui care analizează,
  
28:47 care va examina,
care va analiza,
  
28:51 care va judeca,
evalua,
  
28:58 de aceea mintea voastră va fi liberă
de încărcătura numită analiză,
  
29:05 de aceea va fi capabilă
să observe direct.
  
29:18 Şi...
 
29:29 dacă analiza nu este calea
şi de aceea este falsă,
  
29:38 cum veţi observa
această frică?
  
29:43 Cum veţi afla toată structura,
 
29:52 toate părţile ascunse
ale fricii?
  
29:55 Prin vise?
 
30:03 Visele sunt continuarea prin somn
a orelor în care eşti treaz -
  
30:10 Nu este aşa?
 
30:15 Urmăriţi toate acestea?
 
30:21 Nu ştiu dacă
aţi observat...
  
30:23 ...că în vise există
întotdeauna acţiune,
  
30:26 ...faceţi ceva sau
ceva se întâmplă,
  
30:31 ceea ce e la fel cu
orele în care eşti treaz,
  
30:36 e o continuare a
orelor în care eşti treaz,
  
30:43 somnul,
prin vise -
  
30:46 este parte din
întreaga mişcare.
  
30:52 Deci...
 
30:54 ...visele nu sunt
folositoare.
  
31:01 Sunteţi de acord
cu toate acestea?
  
31:03 Vai, eu sper...
 
31:05 Sunt sigur că nu sunteţi
- dar n-are importanţă.
  
31:13 Pentru că vedeţi
ce facem,
  
31:16 eliminăm obiceiurile
cu care sunteţi obişnuiţi:
  
31:25 analizarea, visele, dorinţa,
 
31:33 timpul,
 
31:38 şi când eliminăm
 
31:41 mintea devine
extraordinar de senzitivă.
  
31:53 Şi prin această eliminare...
 
31:56 ...a devenit nu numai
senzitivă, dar şi...
  
32:01 ...inteligentă.
 
32:07 Acum, având această
sensibilitate şi inteligenţă...
  
32:11 ...vom observa frica.
Corect?
  
32:18 Suntem de acord?
 
32:24 E foarte interesant,
dacă abordaţi această problemă,
  
32:31 deoarece atunci vă depărtaţi,
vă despărţiţi de...
  
32:35 întreaga structură socială
în care timpul,
  
32:39 analiza, dorinţa funcţionează.
 
32:53 Aşadar, ce este frica?
 
33:01 Ce este frica,
cum ia naştere?
  
33:09 Frica e întotdeauna
în legătură cu ceva,
  
33:14 nu există de
una singură:
  
33:19 în legătură cu ceva
care este permanent...
  
33:24 ...şi cu alt lucru care
este deasemenea permanent.
  
33:32 Corect?
 
33:38 Există frica de ce s-a
întâmplat ieri,
  
33:44 de repetarea întâmplării
mâine,
  
33:49 fie vorba de durere
sau de altă formă,
  
33:54 există mereu un punct fix
de la care începe legătura.
  
34:11 Vom discuta asta, imediat,
într-un minut.
  
34:14 După cum spuneam,
 
34:16 frica există doar în
legătură cu un lucru,
  
34:23 altfel nu
există frică...
  
34:31 ...în legătură
cu trecutul -
  
34:34 amintirea durerii din trecut
şi dorinţa de a evita
  
34:42 repetarea ei
mâine sau azi -
  
34:52 legătură cu ceva
ce s-a întâmplat.
  
35:00 Şi ce este frica?
 
35:03 Ai suferit ieri,
 
35:09 şi este clar,
te-a durut.
  
35:13 Există o speranţă că
mâine nu va fi aşa.
  
35:21 De aceea există
frică de ziua de ieri,
  
35:26 există frică de
ziua de mâine.
  
35:29 Dar cum ia naştere frica?
 
35:37 Voi puneţi această
întrebare, nu eu.
  
35:42 Aşa că străduiţi-vă.
 
35:50 Ieri m-a durut,
evident,
  
35:56 îmi amintesc de asta,
 
35:59 şi...
 
36:07 ...nu-mi doresc
asta şi mâine.
  
36:11 Unde îşi are locul frica?
 
36:17 Gândindu-mă la durerea
de ieri, doar gândindu-mă,
  
36:27 amintirea durerii de ieri
 
36:34 proiectează frica de mâine,
 
36:37 frica de a suferi
mâine iar.
  
36:39 Deci gândul aduce frica.
Corect?
  
36:46 Nu?
Mă urmăriţi?
  
36:57 Gândul aduce frica,
o creşte,
  
37:01 şi gândul deasemenea
cultivă plăcerea.
  
37:07 Pentru a înţelege frica trebuie
să înţelegeţi plăcerea,
  
37:14 deaoarece cele două
sunt corelate,
  
37:17 fără să înţelegeţi una, nu
puteţi să o înţelegeţi pe cealaltă.
  
37:21 ...pentru că, nu
puteţi spune...
  
37:22 "Eu trebuie să simt numai
plăcere şi nicio frică",
  
37:28 deoarece frica e cealaltă faţă
a monedei, alături de plăcere.
  
37:34  
 
37:41 Corect?
Suntem de acord unii cu ceilalţi?
  
37:48 Aşa că a fost plăcere ieri,
 
37:51 sexuală sau alte
feluri de plăcere,
  
37:55 voi vă gândiţi la asta, aveţi o
imagine, savuraţi plăcerea,
  
38:00  
 
38:05 gândindu-vă la ea.
 
38:12 Şi e posibil ca mâine să nu mai
aveţi parte de această plăcere.
  
38:17 Deci gândul...
 
38:21 ...dă naştere fricii.
 
38:27 Eu cred că e destul
de clar, nu-i aşa?
  
38:33 Aşadar gândul nu numai că
întreţine plăcerea,
  
38:41 dar şi încurajează
frica,
  
38:50 iar gândirea s-a separat în
ipostaza celui care analizează,
  
38:58 dar lucrul de analizat e
tot parte din gândire.
  
39:06 În felul acesta se
păcăleşte ea însăşi.
  
39:16 Deci întrebarea este
 
39:23 dacă gândirea face toate acestea,
 
39:30 gândirea care refuză
să examineze...
  
39:36 ...fricile inconştiente ascunse,
 
39:41 gândirea care l-a format
pe cel care analizează...
  
39:44 ...separat fiind de
lucrul analizat,
  
39:49 gândirea care a
introdus timpul...
  
39:59 ...ca metodă de a scăpa
de frică, dar care susţine frica,
  
40:09 gândirea care
întreţine plăcerea,
  
40:16 care nu are nimic
de-a face cu bucuria,
  
40:23 deoarece bucuria nu este
un produs al gândirii,
  
40:34 nu este plăcere.
 
40:38 Puteţi experimenta plăcerea,
 
40:41 puteţi să vă gândiţi
la ea la nesfârşit...
  
40:47 ...şi să extrageţi o
plăcere mare,
  
40:50 dar nu puteţi face
asta cu bucurie.
  
40:54 În momentul în care faceţi
asta, ea a dispărut.
  
40:57 A devenit ceva din care
extrageţi plăcere...
  
41:00 ...ceva pe care vă este
frică să o pierdeţi.
  
41:07 Aşadar gândirea este responsabilă
pentru plăcere, suferinţă, frică.
  
41:14  
 
41:24 Şi deasemenea, gândirii îi este
frică de a fi complet singură.
  
41:35 Gândirea a condamnat-o deja,
 
41:42 şi de aceea inventează o cale
de evadare din singurătate...
  
41:47 ...prin forme variate de
credinţe religioase...
  
41:52 ...sau culturale,
 
42:00 căutarea fără
sfârşit de...
  
42:06 dependenţe mari
şi solide.
  
42:10 Gândirea este responsabilă de asta.
 
42:15 Atunci ce e de făcut?
 
42:19 Sper că înţelegeţi
toate acestea.
  
42:23 Ce trebuie să facă cineva când
îşi dă seama că gândirea,
  
42:33 este răspunsul memoriei...
 
42:37 ...la orice provocare,
mică sau mare,
  
42:46 care susţine şi
plăcerea şi frica;
  
42:52 acestea sunt fapte,
nu sunt invenţia vorbitorului,
  
42:59 sau filozofia sa ciudată
sau vreo teorie,
  
43:04 acestea sunt fapte absolute
observabile zilnic.
  
43:13 Aşa că următoarea întrebare
este, ce e de făcut?
  
43:19 Pornim cu gândirea...
 
43:23 ...nu o puteţi ucide,
 
43:29 nu o puteţi distruge,
 
43:34 nu puteţi spune,
"bine, voi uita",
  
43:40 nu puteţi să
îi rezistaţi -
  
43:44 dacă rezistaţi, aceasta reprezintă
altă exprimare a gândirii.
  
44:05 Gândirea este un răspuns
al memoriei.
  
44:10 Şi aveţi nevoie de memorie
pentru a funcţiona zilnic,
  
44:16 pentru a merge la serviciu,
pentru a vă întoarce acasă,
  
44:19 pentru a putea discuta -
 
44:25 această memorie este depozitul
cunoştinţelor voastre tehnice.
  
44:34 Aşadar aveţi nevoie de
memorie, în totalitate.
  
44:40 Vedeţi, deasemenea, modul în care
memoria susţine frica...
  
44:50 ...prin gândire, experimentând o
anumită plăcere ieri,
  
44:53  
 
44:56 văzând frumuseţea
apusului de soare superb,
  
45:03 şi dorind iar repetarea
aceleiaşi experienţe,
  
45:08 prin folosirea unui drog
sau prin...
  
45:11  
 
45:14 ...prezenţa în acelaşi loc pentru
a privi la acea lumină superbă.
  
45:18 Şi când acest lucru nu
se întâmplă, apare durerea,
  
45:21 dezamăgirea, frustrarea.
 
45:24 Deci gândirea...
 
45:29 Aveţi nevoie de memorie
cu toată puritatea...
  
45:30 ...şi claritatea gândirii
într-o singură direcţie,
  
45:42 tehnologică,
pentru a funcţiona zilnic,
  
45:50 pentru a vă întreţine
şi aşa mai departe.
  
45:53 Şi mai este faptul că...
 
46:01 gândirea dă
naştere la frică.
  
46:09 Deci ce e de făcut?
 
46:16 Ce trebuie să facă mintea?
 
46:20 Aţi înţeles întrebarea?
 
46:23 Este clar?
 
46:26 Voi vă întrebaţi,
voi înşivă,
  
46:28 nu eu vă întreb.
 
46:36 Dacă acceptaţi întrebarea mea,
întrebarea vorbitorului,
  
46:40 atunci nu este întrebarea voastră.
 
46:45 Dacă este întrebarea voastră,
 
46:50 aşa trebuie să fie
 
46:52 după această examinare,
 
46:57 dacă nu,
înseamnă că dormiţi.
  
47:00 Dacă este a voastră atunci,
cum veţi răspunde?
  
47:09 Cum veţi răspunde
la această întrebare,
  
47:12 după ce aţi trecut prin...
 
47:17 variatele fapturi
ale analizei, timpului,
  
47:25 ale evadării,
ale dependenţei,
  
47:36 văzând că depărtarea de
"ceea ce este" e frică,
  
47:45 mişcarea în sine
e frică.
  
47:50 Observând toate acestea,
 
47:54 văzând adevărul din toate,
nu o părere,
  
47:57  
 
47:59 nu judecata voastră
obişnuită,
  
48:08 care este răspunsul vostru
la această problemă...
  
48:16 ...că gândirea trebuie să
funcţioneze cel mai eficient,
  
48:23 ...sănătos,
 
48:27 şi totuşi aceeaşi gândire
devine un pericol...
  
48:33 ...deoarece dă
naştere la frică.
  
48:40 Acum, înainte de a
răspunde la această întrebare,
  
48:43 care este starea minţii...
 
48:47 ...ce a trecut prin
toate acestea?
  
48:54 Înţelegeţi la ce mă refer?
 
48:55 Care este stadiul înţelegerii
minţii voastre,
  
49:02 mintea care a examinat...
 
49:05 toate aceste forme variate
ce au fost prezentate,
  
49:10 ce au fost explicate
sau observate,
  
49:14 care este calitatea
minţii voastre acum,
  
49:19 deoarece răspunsul dat
va fi de aceeaşi calitate.
  
49:31 Dacă nu aţi
urmat prezentarea...
  
49:35 ...nu aveţi
niciun răspuns;
  
49:39 dar dacă într-adevăr aţi
urmat prezentarea, pas cu pas...
  
49:43 ...şi aţi abordat tot
ce am discutat,
  
49:50 atunci mintea voastră,
veţi vedea,
  
49:52 a devenit extraordinar de
inteligentă, vie, senzitivă,
  
49:57 deoarece a aruncat toată încărcătura
stânjenitoare pe care a acumulat-o.
  
50:01  
 
50:10 Atunci întrebarea este,
 
50:19 cum observaţi tot acest
proces al gândirii?
  
50:31 Există un centru
din care gândiţi?
  
50:36 Vă rog să urmăriţi.
 
50:44 Centrul este cenzorul,
acela care judecă,
  
50:49 evaluează, condamnă,
justifică -
  
50:55 mai gândiţi încă cu
ajutorul acelui centru?
  
51:02 Sau...
 
51:07 ...nu există niciun centru
din care provine gândirea,
  
51:11 dar totuşi gândiţi.
Corect?
  
51:15 Observaţi diferenţa?
 
51:19 Devine totul prea mult?
 
51:24 - spuneţi-mi, vă rog.
 
51:28 Nu?
 
51:32 Sunt surprins -
 
51:37 mi-e teamă că
doar ascultaţi.
  
51:42 Domnilor,
 
51:45 gândirea a creat un centru
cu eticheta de "eu" -
  
51:55 eu, opiniile mele,
ţara mea, Dumnezeul meu,
  
51:59 experienţa mea,
casa mea, mobila mea,
  
52:02 soţia mea, copiii mei, ţara mea,
ştiţi, eu, eu, eu.
  
52:08 Acesta este centru din care
voi acţionaţi, gândiţi.
  
52:16 Acest centru divide,
 
52:22 şi datorită acestui centru
şi a divizării,
  
52:26 există în mod clar
conflict.
  
52:30 Când părerea ta este
împotriva părerii altcuiva,
  
52:34 ţara mea, ţara ta
şi altele duc la divizare.
  
52:39 Ceea ce înseamnă că centrul
divizează întotdeauna.
  
52:45 Şi dacă gândiţi
din acel centru..
  
52:49 ...şi observaţi din
acel centru frica,
  
52:56 sunteţi încă sub
incidenţa fricii,
  
53:02 deoarece acel centru
s-a separat el însuşi...
  
53:06 ...de lucrul pe care
l-a denumit frică,
  
53:10 şi de aceea acum spune
"Eu trebuie să scap de asta,
  
53:13 eu trebuie să o analizez,eu
trebuie să o depăşesc, să rezist".
  
53:14  
 
53:19 De aceea amplifică frica.
 
53:26 Aşadar, puteţi privi,
poate mintea privi la frică
  
53:35 - vom aborda asta puţin mai în
detaliu - fără acest centru?
  
53:37  
 
53:39 Puteţi privi la acea
frică fără să o denumiţi,
  
53:44 deoarece în momentul în care spuneţi
"frică" este deja în trecut,
  
53:52 deoarece aţi denumit-o.
 
53:56 Înţelegeţi?
 
54:02 În momentul în care denumeşti ceva,
nu l-ai divizat?
  
54:09 Alb şi negru,
 
54:10 maro, comunist
- nu este aşa?
  
54:20 De aceea orice divizare este
o formă de rezistenţă,
  
54:29 conflict şi frică.
 
54:33 Aşa că problema este
să observi...
  
54:35 ...fără acel centru,
 
54:42 şi să nu denumeşti acel lucru
frică atunci când apare
  
54:48 Toate acestea cer o
disciplină riguroasă.
  
54:58 Vedeţi, cuvântul "disciplină"
înseamnă "a învăţa",
  
55:05 a învăţa de la cineva -
 
55:13 voi nu învăţaţi de
la cel care vă vorbeşte,
  
55:15 voi învăţaţi
de la voi înşivă.
  
55:18 Dacă observaţi toate acestea
de foarte aproape, cu grijă,
  
55:29 adică cu afecţiune şi atenţie,
 
55:35 atunci mintea observă fără
o diviziune ca centrul
  
55:41 cu care s-a obişnuit.
 
55:46 Acesta este sfârşitul fricii,
 
55:50 ascunse sau la vedere.
 
55:57 Dacă nu aţi participat
activ în această dupa-amiază,
  
56:00 nu mergeţi acasă
şi vă gândiţi la asta.
  
56:08 Adevărul e ceva pe care voi
trebuie să-l vedeţi imediat.
  
56:18 Şi pentru a vedea ceva
clar şi imediat,
  
56:22 trebuie să participaţi cu toată
inima şi mintea voastră...
  
56:24 ...şi cu toată fiinţa voastră.