Krishnamurti Subtitles

Iubire, sex şi plăcere

San Diego - 25 February 1974

Conversation with A.W. Anderson 120:14 CONVERSAŢIA #12
cu dr. A.W. Anderson
  
0:37 IUBIRE
ŞI
  
0:42 Krishnamurti în dialog
cu dr. Allan W. Anderson.
  
0:44 J. Krishnamurti s-a născut în sudul
Indiei şi a fost educat în Anglia.
  
0:46 În ultimii 40 de ani a
ţinut discursuri în SUA,
  
0:48  
 
0:50 Europa, India, Australia
şi în alte zone ale lumii.
  
0:54 De la începutul muncii
sale de-o viaţă,
  
0:56 a repudiat orice conexiune cu
religiile organizate şi ideologiile
  
0:58  
 
1:01 şi a afirmat că singura sa grijă era de a
elibera omul, absolut şi necondiţionat.
  
1:03  
 
1:07 Este autorul multor cărţi,
 
1:09 printre care "The Awakening
of Intelligence",
  
1:12 "The Urgency of Change",
 
1:15 "Freedom from the Known" şi
"The Flight of the Eagle".
  
1:18 Acesta este unul dintr-o
serie de dialoguri
  
1:21 dintre Krishnamurti şi
dr. Allan W. Anderson,
  
1:24 care este profesor de studii religioase
la Universitatea de Stat din San Diego,
  
1:26  
 
1:28 unde predă scripturi indiene şi
chinezeşti şi tradiţia profetică.
  
1:30  
 
1:32 Dr. Anderson, un poet publicat,
 
1:35 deţine diplome de la
Universitatea Columbia
  
1:38 şi de la Union
Theological Seminary.
  
1:40 A fost premiat cu renumitul
"Teaching Award",
  
1:43 al Universităţii de
Stat a Californiei.
  
1:48 D-le Krishnamurti, în ultima noastră
conversaţie, vorbeam despre religie,
  
1:51 ca fenomen...
 
1:57 în relaţie cu preocuparea
noastră pentru...
  
2:01 cercetarea transformării
fiecărei fiinţe umane,
  
2:06 o transformare care nu depinde
de cunoaştere sau timp.
  
2:07  
 
2:11 Şi, în timp ce conversam despre
religie, vorbeaţi despre...
  
2:13  
 
2:16 ceea ce consideraţi a fi religia,
în adevăratul sens al cuvântului,
  
2:20 de relaţia sa cu actul atenţiei
 
2:22 şi cum, atunci când...
 
2:26 întregul istoric al
traumei personale...
  
2:29 este o referinţă,
 
2:32 acest act al atenţiei
este, pur şi simplu, viciat,
  
2:36 nu poate avea loc.
 
2:39 Şi, în timpul discuţiei despre
traumă, pe care am avut-o...
  
2:44 am atins, spre finalul
dialogului, problema iubirii
  
2:48 şi, dacă sunteţi de acord,
 
2:51 poate că putem explora
această problemă a iubirii, acum.
  
3:00 Domnule, atunci când folosiţi
cuvântul "a explora"...
  
3:05 folosiţi acel cuvânt
la modul teoretic...
  
3:10 a explora cu intelectul...
 
3:14 sau a explora...
 
3:17 în relaţie cu cuvântul...
 
3:20 şi vedem, în acel
cuvânt, oglinda...
  
3:26 care ne va dezvălui, pe noi
înşine, în acea oglindă ?
  
3:30 - Sper că ultima variantă.
- Da.
  
3:33 Şi anume cuvântul este oglinda...
 
3:35 Da.
 
3:36 ... în care...
 
3:40 eu, ca fiinţă umană, mă observ.
 
3:43 Deci cuvântul...
 
3:46 "a explora"
 
3:47 înseamnă, de fapt,
să mă observ singur,
  
3:50 în oglinda cuvântului
pe care l-aţi folosit.
  
3:57 Deci, cuvântul devine,
atunci, lucrul în sine,
  
4:01 nu numai un simplu cuvânt.
 
4:03 Corect.
 
4:06 Şi, ca atare, nu este o
explorare intelectuală,
  
4:11 o explicare teoretică.
 
4:14 Ar putea fi începutul meditaţiei.
 
4:17 Asta aş vrea să clarific.
 
4:20 Da.
 
4:24 Ei bine, acolo mi-aş dori şi
eu să ajung, pe acest subiect.
  
4:27 Şi a explora mai înseamnă că mintea
trebuie să fie foarte serioasă...
  
4:33 nu numai...
 
4:39 cuprinsă de simpla dorinţă
de a realiza ceva...
  
4:44 de a şti cum să iubească...
 
4:47 sau cum să capete
dragostea vecinei.
  
4:53 - Înţelegeţi, domnule ?
- Da.
  
4:55 - Să devină un amant de succes.
- Amant de succes, da.
  
4:56 Deci...
 
5:01 cred că...
 
5:06 - atunci când explorăm acel
cuvânt şi semnificaţia sa -
  
5:09 cineva trebuie să fie extrem
de serios, în acest sens,
  
5:13 fiindcă folosim atât de
neglijent acest cuvânt,
  
5:17 încât a devenit atât de corupt
 
5:21 - iubirea de Dumnezeu, iubirea soţiei mele,
iubirea proprietăţii mele, iubirea de ţară,
  
5:23 iubesc să citesc, iubesc
să merg la cinema -
  
5:25 înţelegeţi ?
 
5:31 Şi una dintre problemele noastre
 
5:34 este că educaţia modernă
nu ne face să fim serioşi.
  
5:39 Devenim specialişti:
 
5:43 sunt un doctor de primă
clasă, chirurg de primă clasă,
  
5:46 medic de primă clasă ş.a.m.d.
 
5:49 Dar specialistul devine o
ameninţare, în acel mod.
  
5:55 - Un ignorant învăţat.
- Da.
  
5:57 Şi...
 
6:00 educaţia, aşa cum
afirmasem anterior,
  
6:03 înseamnă...
 
6:05 să încurajezi, să te asiguri
că mintea umană este serioasă.
  
6:12 Serios în a afla ce
înseamnă să trăieşti...
  
6:18 nu doar să devii un specialist.
 
6:21 Deci, dacă asta s-a
înţeles, pe deplin...
  
6:25 şi chiar mai mult de atât,
 
6:27 atunci ce este iubirea ?
 
6:34 Oare iubirea înseamnă plăcere ?
 
6:40 Oare iubirea este
expresia dorinţei ?
  
6:45 Oare iubirea înseamnă
satisfacerea apetitului sexual ?
  
6:51 Oare iubirea este...
 
6:55 urmărirea unui final dorit ?
 
7:02 Identificarea cu o familie,
 
7:08 cu o femeie, cu un bărbat ?
 
7:15 Oare iubirea este un lucru
care poate fi cultivat ?
  
7:23 Care se poate dezvolta,
când n-am iubire,
  
7:25 mă gândesc la ea, fac tot
felul de lucruri în acest sens,
  
7:29 astfel încât să ştiu cum
să-mi iubesc aproapele ?
  
7:34 Uneori auzim admonestarea că
cineva trebuie să mai lucreze la asta.
  
7:36  
 
7:39 Da, în contextul conversaţiei
noastre, de până acum...
  
7:46 asta ar fi o negare.
 
7:47 Deci...
 
7:53 oare iubirea înseamnă plăcere ?
 
7:58 - Şi se pare că asta este, acum.
- Pare să fi fost redusă la asta.
  
7:59 Adică, realitatea e că asta
este ceea ce numim iubire.
  
8:04 Iubirea de Dumnezeu.
 
8:06 Nu ştiu ce anume este Dumnezeu
 
8:08 şi, totuşi, se presupune
c-ar trebui să-l iubesc.
  
8:12 Şi, ca atare, îmi
transfer plăcerile
  
8:18 - oferite de lume,
de lucruri, de sex -
  
8:20 la un nivel mai înalt, pe
care-l numesc Dumnezeu.
  
8:23 Tot plăcere rămâne !
 
8:27 Deci...
 
8:30 ce anume este plăcerea,
în raport cu iubirea ?
  
8:35 Ce anume este bucuria,
în raport cu iubirea ?
  
8:40 Ce anume este fericirea,
sentimentul inconştient al fericirii ?
  
8:47 Din momentul în care recunosc
fericirea, ea a şi dispărut.
  
8:50 Şi care sunt relaţiile dintre fericire,
bucurie şi plăcere şi iubire...
  
8:53 cu iubirea ?
 
9:01 Dacă nu vom înţelege aceste lucruri,
nu vom înţelege ce este iubirea.
  
9:02  
 
9:07 Da, da, v-am înţeles.
 
9:12 Şi uitaţi ce se întâmplă.
 
9:13 Iubirea a fost
identificată cu sexul...
  
9:18 "faci dragoste"...
 
9:20 "iubire sexuală".
 
9:22 Înţelegeţi, domnule ?
 
9:24 Însăşi construcţia verbală,
"a face dragoste"...
  
9:28 Este un lucru oribil !
 
9:31 Simt că mă şochează: "faci
dragoste" - de parcă aia ar fi iubire.
  
9:33  
 
9:42 Vedeţi, domnule, cred că
este foarte important,
  
9:45 fiindcă civilizaţia occidentală a
răspândit asta pe întreg Pământul,
  
9:47  
 
9:50 prin cinematografie, prin
cărţi, prin pornografie,
  
9:53 prin tot felul de
reclame, poveşti,
  
9:58 acest sentiment al
identificării iubirii cu sexul...
  
10:07 care este plăcere...
 
10:13 în esenţă.
 
10:15 Toată industria de divertisment
se bazează pe asta.
  
10:16 Pe asta.
 
10:17 Toată cinematografia, ştiţi
voi, toată povestea.
  
10:20 Deci...
 
10:23 oare mintea poate - din nou,
trebuie să revenim la acel punct -
  
10:26 oare mintea poate
înţelege natura plăcerii
  
10:32 şi relaţia ei cu iubirea ?
 
10:36 Oare mintea, care este
în căutarea plăcerii
  
10:40 - o minte ambiţioasă,
o minte competitivă,
  
10:44 o minte care spune "trebuie
să obţin ceva de la viaţă",
  
10:50 "trebuie să mă recompensez, pe mine
însumi şi pe alţii, trebuie să concurez" -
  
10:55 oare poate iubi, o
asemenea minte ?
  
10:59 Poate iubi la modul sexual.
 
11:03 Dar...
 
11:04 oare iubirea sexuală
este tot ce există ?
  
11:12 Şi de ce oare am transformat sexul
într-o asemenea afacere enormă ?
  
11:20 S-au scris tomuri pe seama lui.
 
11:29 Dacă cineva nu analizează
asta, extrem de profund...
  
11:33 nici măcar nu poate
înţelege celălalt lucru.
  
11:39 Putem vorbi, la nesfârşit, despre ce
este sau nu iubirea, la modul teoretic.
  
11:41  
 
11:43 Dar, dacă folosim cuvântul
"iubire" ca pe o oglindă,
  
11:48 pentru a observa ce
se întâmplă lăuntric...
  
11:53 atunci, inevitabil, trebuie să mă
întreb dacă nu cumva este plăcere,
  
11:56 cu formele sale multiple.
 
12:02 Oare un om care este
în fruntea ierarhiei,
  
12:06 ce a ajuns în acea poziţie prin ambiţie,
prin agresiune, prin înşelăciune,
  
12:09 prin...
 
12:11 cruzime,
 
12:14 poate şti ce anume este iubirea ?
 
12:21 Şi, oare, poate şti un preot, care
vorbeşte veşnic despre Dumnezeu ?
  
12:26 Care are ambiţia de
a deveni episcop...
  
12:31 arhiepiscop sau oricare i-ar fi ambiţiile,
poate chiar să stea lângă Iisus.
  
12:34  
 
12:37 - Care va sta la dreapta Tatălui.
- La dreapta.
  
12:39 Deci, oare un preot, care vorbeşte
despre ea, ştie ce înseamnă iubirea ?
  
12:45 Nu, el...
 
12:50 crede că ştie, în corelaţie
cu ceva numit iubire supremă,
  
12:53 care se bazează pe
negarea uneia inferioare.
  
12:55 Da, adică nu sunt decât cuvinte.
 
12:58 În acel conflict nu
poate exista iubire.
  
13:02 Deci...
 
13:11 întreaga noastră structură socială,
morală este, de fapt, imorală.
  
13:13 - Oh da.
- Adică, domnule, e un lucru îngrozitor !
  
13:18 Şi nimeni nu vrea să schimbe asta.
 
13:22 Din contră, se spune:
"Da, hai să continuăm,
  
13:25 mai adăugăm o mulţime de straturi,
de culori diferite, mai plăcute
  
13:27  
 
13:29 şi mergem mai departe."
 
13:33 Deci, dacă un om este
preocupat, cu adevărat...
  
13:37 să ajungă la acest
lucru, numit iubire,
  
13:40 trebuie să respingă
toate aceste lucruri...
  
13:45 ceea ce înseamnă că trebuie
să înţeleagă rolul plăcerii...
  
13:52 fie că e vorba de plăcere intelectuală,
plăcerea acumulării de cunoştinţe,
  
13:54  
 
13:56 plăcerea de a acumula putere,
prin rang, înţelegeţi ?
  
13:59 Toate aceste lucruri.
 
14:04 Şi...
 
14:08 cum poate o minte care a
fost dresată, condiţionată,
  
14:12 menţinută în această putredă...
 
14:20 condiţionare socială,
 
14:23 cum se poate elibera, singură,
înainte de a vorbi despre iubire ?
  
14:27 Trebuie, mai întâi, să se
elibereze de aşa ceva.
  
14:34 Altminteri vorbeşti despre iubire şi nu e
decât un cuvânt, lipsit de semnificaţie !
  
14:36 Se pare că noi, mai ales
în cultura occidentală...
  
14:42 suntem...
 
14:49 foarte ataşaţi de sex.
 
14:54 Pe de o parte,
 
14:58 suntem ameninţaţi de nefericire,
dacă nu suntem împliniţi sexual.
  
14:59  
 
15:01 - Corect.
- Totuşi, pe de altă parte,
  
15:03 întreaga istorie a
psihologiei clinice
  
15:07 se axează tocmai pe
patologia sexualităţii...
  
15:11 - Desigur.
- ... de parcă ar fi capabilă, cumva,
  
15:13 numai ea însăşi, prin
studiu, să ne elibereze.
  
15:18 Intercorelaţia dintre
cele două activităţi,
  
15:22 dorinţa de a reuşi,
pe de o parte
  
15:25 şi necesitatea de a studia cum
anume impulsionează o altă persoană,
  
15:29 produce o paralizie.
 
15:32 Da.
 
15:35 Deci, vedeţi, acest lucru, sexul,
a devenit, nu ştiu cum să spun,
  
15:37  
 
15:41 de o importanţă atât de
enormă, în întreaga lume de azi.
  
15:46 În Asia au ascuns asta, nu
vorbesc despre asta, acolo.
  
15:49  
 
15:50 Dacă vorbeşti despre
sex, este ceva greşit.
  
15:55 Aici se vorbeşte la
nesfârşit despre el,
  
15:58 dar acolo n-o faci, despre
anumite lucruri nu vorbeşti.
  
16:00  
 
16:01 Vorbeşti despre el în dormitor
 
16:03 sau poate că nici
măcar în dormitor.
  
16:07 Dar niciodată...
 
16:09 adică...
 
16:10 nu se face aşa ceva.
 
16:13 Şi, atunci când ţin discursuri
în India, îl scot la iveală.
  
16:18 Sunt un pic cam şocaţi,
fiindcă un om religios
  
16:19  
 
16:21 se presupune că n-ar avea
de-a face cu aşa ceva.
  
16:23 Se presupune că e
mai presus de asta.
  
16:26 Se presupune că este, dar nu
trebuie să vorbească despre el.
  
16:32 Asta e una dintre
probleme, domnule:
  
16:34 De ce sexul a devenit
atât de important ?
  
16:38 Vedeţi, dragostea
este, la urma urmei,
  
16:41 sentimentul unei absenţe
complete a ego-ului...
  
16:49 absenţa totală a sinelui...
 
16:52 - ego-ul meu, ambiţiile
mele, lăcomia mea -
  
16:56 toate acelea, care
mă caracterizează,
  
16:58 toate acelea sunt
respinse complet.
  
17:00 Respingere şi nu...
 
17:03 negarea brutală sau
eliminarea lor chirurgicală,
  
17:06 ci înţelegerea lor deplină.
 
17:08 Când "ego-ul" meu nu
există, atunci există altceva.
  
17:12 Evident !
E atât de simplu !
  
17:15 Ştiţi, domnule, semnul
creştin, crucea,
  
17:19 mi s-a spus că este un
simbol extrem de vechi,
  
17:23 anterior acceptării de către
creştini a acelui simbol.
  
17:28 - Da.
- Însemna a-l elimina pe "I".
  
17:33 N-am auzit niciodată
despre asta, a-l elimina...
  
17:36 Eliminarea lui "I", a eului.
 
17:42 "I"-ul eliminat.
 
17:46 - Înţelegeţi, domnule ?
- Da.
  
17:48 Într-o relatare
necanonică despre Iisus...
  
17:52 este scris că el a remarcat
 
17:54 că, dacă nu transformi susul în jos şi josul
în sus, dreapta în stânga, stânga-n dreapta,
  
17:56  
 
18:00 răsturnarea completă, cu
susul în jos, a ceva anume,
  
18:04 faţă de cum era cineva obişnuit
s-o facă - o întoarcere de 180° -
  
18:08 atunci cineva nu ajunge
în împărăţia cerurilor,
  
18:12 care, desigur, în limbajul lui, nu
trebuie aşteptată, undeva, aici.
  
18:15  
 
18:16 A spus, exact, că nu
apare prin observaţii,
  
18:18 nu este acolo, nu este aici,
este înlăuntrul cuiva
  
18:21  
 
18:24 - în greacă nu înseamnă "în",
ca locaţie, ci este o prezenţă.
  
18:28 - Este o prezenţă.
- Da.
  
18:30 Deci, atunci când cercetăm
această problemă a iubirii,
  
18:34 trebuie să analizăm plăcerea...
 
18:38 plăcerea cu toate
variantele sale...
  
18:43 şi relaţia sa cu iubirea,
 
18:48 a fericirii cu iubirea...
 
18:51 adevărata bucurie,
 
18:53 acest lucru care nu poate
fi invitat niciodată...
  
19:00 şi relaţia sa cu iubirea.
 
19:04 Deci, mai bine am
începe cu plăcerea.
  
19:07 Adică...
 
19:09 lumea a transformat
sexul în ceva imens.
  
19:15 Şi preoţii, din întreaga
lume, l-au respins.
  
19:23 Da.
 
19:26 Ei nu s-ar uita la o femeie...
 
19:29 deşi sunt mistuiţi, lăuntric, de
libido şi tot felul de alte lucruri.
  
19:32 Îşi închid ochii
 
19:34 şi spun că numai un celibatar
poate ajunge la Dumnezeu.
  
19:39 Gândiţi-vă la absurditatea
unei asemenea afirmaţii !
  
19:45 Deci, oricine care a făcut
sex este condamnat pe vecie.
  
19:53 Atunci trebuie să
inventezi vreo poveste,
  
19:56 despre modul în care, cum
spunem noi, am căzut în păcat.
  
19:59 Căzut în păcat sau Fecioara Maria.
 
20:01 - Înţelegeţi ideea în sine ?
- Da, înţeleg totul.
  
20:03 Ceea ce este o farsă !
 
20:08 Deci...
 
20:10 de ce am transformat...
 
20:15 sexul într-o asemenea afacere
fantastică, romantică, sentimentală ?
  
20:20 Oare fiindcă suntem
infirmi, intelectual vorbind ?
  
20:27 Suntem oameni de mâna a doua !
 
20:29 Înţelegeţi, domnule ?
 
20:31 Repet ceea ce a spus Platon,
Aristotel, Buddha sau altcineva...
  
20:40 şi, ca atare, mintea mea,
intelectul, este inferior !
  
20:44 - Întocmai.
- Deci nu e liber, niciodată !
  
20:47 Deci, intelectual
vorbind, sunt un sclav.
  
20:53 Emoţional vorbind
devin un romantic...
  
21:00 devin un sentimental.
 
21:04 Şi singura evadare rămâne sexul,
 
21:08 în care sunt liber,
 
21:10 dacă femeia sau bărbatul sunt de
acord, dacă sunt compatibili ş.a.m.d.
  
21:13 Atunci rămâne singura
cale, singura uşă,
  
21:19 prin care spun: "Pentru numele lui
Dumnezeu, măcar aici sunt liber."
  
21:21  
 
21:24 La birou sunt brutalizat
- Înţelegeţi, domnule ? -
  
21:27 în fabrică nu sunt
decât o simplă rotiţă.
  
21:31 Deci, asta rămâne
singura mea evadare.
  
21:39 Ţăranul din India, săracul
locuitor de la oraş sau de la sat,
  
21:45 uitaţi-vă la ei, fiindcă
numai asta le-a mai rămas.
  
21:57 Şi religia e altceva:
 
21:58 sunt de acord că ar trebui să fim
celibatari, ar trebui să fim cum spuneţi,
  
22:00 dar, pentru numele lui
Dumnezeu, lăsaţi-ne-n pace,
  
22:04 cu plăcerile noastre,
cu sexul nostru.
  
22:10 Deci, dacă asta este situaţia
 
22:14 - şi aşa pare să fie -
 
22:17 atunci noi suntem,
intelectual, moral...
  
22:20 spiritual vorbind,
fiinţe umane infirme...
  
22:24 degenerate.
 
22:26 Şi este singurul lucru care ne
oferă o oarecare descărcare...
  
22:27 o oarecare...
 
22:35 libertate.
 
22:39 În alte domenii nu am libertate.
 
22:41 Trebuie să mă duc zilnic la birou,
trebuie să mă duc zilnic la fabrică,
  
22:44 trebuie să - înţelegeţi ? - merg la cinema,
o dată sau de trei ori pe săptămână
  
22:47 sau orice faci e ceva obligat,
 
22:49 iar aici, în sfârşit,
sunt bărbat, sunt femeie.
  
23:00 Deci, am făcut din acest
lucru o afacere enormă.
  
23:06 Şi, dacă nu sunt senzual, trebuie
să aflu de ce nu sunt senzual.
  
23:09 Irosesc ani de
zile pentru a afla !
  
23:12 Înţelegeţi, domnule ?
S-au scris tomuri.
  
23:14 A devenit un lucru greţos...
 
23:18 un lucru prostesc.
 
23:22 Şi...
 
23:26 trebuie, de asemenea, corelat cu
asta, să aflăm ce este celibatul ?
  
23:30 Fiindcă toţi au
vorbit despre asta.
  
23:33 Orice religie a
vorbit despre asta,
  
23:36 că trebuie să rămâi celibatar.
 
23:41 Şi s-a spus, religia
creştină a afirmat:
  
23:43 Iisus s-a născut imaculat.
 
23:46 Înţelegeţi ?
 
23:49 Şi budiştii...
 
23:51 nu ştiu dacă aţi auzit,
vreodată, povestea
  
23:53 că mama lui Buddha
l-a zămislit fiindcă ea...
  
23:58 n-a avut o relaţie umană,
ci l-a zămislit la fel.
  
24:02 Nu vor ca sexul să fie
asociat cu vreo religie.
  
24:09 Şi, totuşi, fiecare preot
este mistuit de el !
  
24:16 Şi ei spun că trebuie
să fii celibatar.
  
24:18 Şi fac un legământ de celibat.
 
24:21 V-am spus povestea
acelui călugăr amărât.
  
24:23 Oh da, da.
 
24:25 - O poveste foarte emoţionantă.
- Şi ce anume este celibatul ?
  
24:32 Se află cumva acolo, în
inima şi în mintea ta ?
  
24:40 Sau e numai un rol ?
 
24:42 Dacă v-am înţeles corect, mi se
pare că aţi vorbit despre sex, aici...
  
24:44 ca fiind practicat
la modul utilitar.
  
24:53 Desigur.
 
24:54 Devine doar o simplă
unealtă şi, ca atare, fiindcă...
  
24:58 O rutină, o insistenţă, o
încurajare, înţelegeţi ?
  
25:03 Da.
 
25:08 Întotdeauna cu un scop aflat
în afara activităţii în sine
  
25:11 şi, ca atare, care nu
poate fi atins vreodată.
  
25:12 - Ca atare conflict.
- Ca atare conflict şi rutină.
  
25:14 Şi, ca atare, ce este celibatul ?
 
25:18 Este vorba numai de o atitudine
sau de mintea care rămâne castă ?
  
25:25 Înţelegeţi, domnule ?
 
25:27 - Trebuie să fie mintea.
- O minte castă !
  
25:32 Ceea ce înseamnă o minte
extraordinar de austeră.
  
25:38 Nu austeritatea
caracteristică severităţii
  
25:41 şi acceptării nemiloase
a unui principiu ş.a.m.d.
  
25:45  
 
25:48 Asta ne conduce la conversaţia
precedentă, despre traumă.
  
25:50 - Corect.
- Mintea castă n-ar fi rănită niciodată.
  
25:52 Niciodată.
 
25:56 - Şi, ca atare, e o minte inocentă.
- Da.
  
26:00 Care nu are imaginea femeii sau
a bărbatului sau a actului sexual,
  
26:04 nimic, de acest
gen, în imaginaţie.
  
26:14 Este extrem...
 
26:18 de important.
 
26:22 Ştiu că, în conversaţiile noastre,
 
26:25 tot pomenesc despre lucruri
pe care le-am citit şi studiat,
  
26:31 fiindcă asta a fost,
în mare parte...
  
26:35 ocupaţia vieţii mele.
 
26:37 Şi ceea ce mă mişcă pe mine,
atât de profund, ascultându-vă,
  
26:40 este că atât de multe dintre lucrurile
care s-au spus, în decursul secolelor
  
26:44 şi s-au scris, în
decursul secolelor...
  
26:48 ar fi trebuit să fi fost înţelese la modul
cum le-aţi prezentat dumneavoastră.
  
26:50  
 
26:53 Chiar avem o tradiţie,
în teologia creştină,
  
26:55  
 
26:58 care este denumită
decăderea omului,
  
27:01 începută odată cu
dezvoltarea imaginaţiei.
  
27:04 Corect.
 
27:05 Şi, totuşi, mi se pare că
n-au fost înţelese adecvat.
  
27:08  
 
27:10 Altminteri, dacă ar fi
fost înţelese corect,
  
27:15 nu ne-am fi aflat în acest
conflict imens, de acum.
  
27:19 Creştinii au inventat, mai întâi,
păcatul şi, apoi, pe toate celelalte.
  
27:21  
 
27:23 Au pus carul înaintea boilor.
 
27:26 Da, înţeleg la ce vă referiţi.
 
27:30 Deci, oare mintea poate...
 
27:34 să fie castă ?
 
27:37 Nu dacă mintea poate
face legământ de celibat
  
27:40 şi să aibă dorinţe arzătoare.
 
27:41 Înţelegeţi ?
 
27:47 Şi am vorbit, deunăzi,
despre dorinţă.
  
27:53 Suntem mistuiţi de dorinţă.
 
27:55 Toate glandele noastre
sunt pline de ea.
  
28:00 Deci...
 
28:03 castitate înseamnă
o minte fără...
  
28:07 traume,
 
28:11 fără imagini,
 
28:13 nici un sentiment al...
 
28:17 imaginii sinelui, al
poftelor sale ş.a.m.d.
  
28:22 Oare poate exista o asemenea
minte, în această lume ?
  
28:28 Altminteri nu există iubire.
 
28:32 Pot vorbi, la nesfârşit, de iubirea
pentru Iisus sau pentru una sau alta,
  
28:34 dar devine ceva atât de fals.
 
28:39 - Fiindcă e iubire "pentru".
- Da.
  
28:40 Da, da.
 
28:42 Iubirea, ca activitate...
 
28:47 nu este acelaşi lucru cu iubirea
practicată ca mijloc în sine.
  
28:49 Da, domnule !
 
28:54 Deci, oare iubirea
înseamnă plăcere ?
  
29:03 Nu pot răspunde decât că nu este,
 
29:06 când voi fi înţeles plăcerea.
 
29:09 Şi s-o fi înţeles nu
teoretic, ci profund, lăuntric,
  
29:13 observându-i natura,
brutalitatea...
  
29:16 procesul de dezbinare implicat.
 
29:19 Fiindcă plăcerea
dezbină, întotdeauna.
  
29:27 Fericirea nu dezbină niciodată.
 
29:30 Bucuria nu învrăjbeşte niciodată.
 
29:34 Numai plăcerea este
cea care dezbină.
  
29:37 Când îl asculţi pe un arab,
vorbind despre petrol, energie,
  
29:42 îi remarci mândria, înţelegeţi ?
 
29:44 Observi că aşa este.
 
29:47 Şi observi la miniştri...
 
29:48 la politicieni,
 
29:52 acest sentiment de
aroganţă deplină...
  
29:58 de putere.
 
30:04 Şi, în acelaşi timp, ei
vorbesc despre iubire.
  
30:05 - Dar mereu e iubire pentru.
- Desigur, iubire pentru sau...
  
30:07 Nu ştiu, oricum, ce înţeleg ei
prin asta, fiindcă nu are sens.
  
30:11 Ei spun iubirea pentru ţara mea...
 
30:13 şi iubirea mea te
va ucide pe tine !
  
30:18 Da, da.
 
30:22 Deci, vedeţi domnule, trebuie
să înţelegem şi aceste crime.
  
30:31 Civilizaţia occidentală a făcut
din crimă o artă perfectă.
  
30:40 Războiul...
 
30:43 ştiinţa războiului.
 
30:46 Au învăţat toată lumea aşa ceva.
 
30:48 Şi probabil că creştinii
sunt cei mai mari ucigaşi...
  
30:55 după musulmani.
 
30:57 Şi cred că budiştii originali
nu erau, de fapt, ucigaşi.
  
31:00  
 
31:05 Da.
 
31:06 E singura religie care a spus
"Nu ucide !" şi nu s-a dezis !
  
31:11 Trebuie să vă spun
această poveste simpatică.
  
31:14 Am fost, cu câţiva ani
în urmă, în Ceylon...
  
31:18 şi un cuplu budist a
venit să mă vadă.
  
31:22 Au spus: "Avem o
singură problemă majoră.
  
31:28 Suntem budişti, ca practică."
 
31:32 Şi au spus: "Noi nu ucidem,
 
31:35 dar mâncăm carne."
 
31:36 Am spus: "Ce vreţi să spuneţi ?"
 
31:41 El a spus: "Ne-am
schimbat măcelarii."
  
31:49 "Ne-am schimbat măcelarii, ca
atare nu suntem responsabili."
  
31:55 - Uimitor
- "Şi ne place carnea."
  
31:58 Şi am spus: "Şi e vreo problemă ?",
iar el: Nu, absolut nici una."
  
32:01 "Problema noastră este:
 
32:03 Oare am mai putea mânca ouă
fertilizate, deoarece conţin viaţă ?"
  
32:08 - Oh, vai de mine !
- Exact aşa, domnule.
  
32:17 Deci, atunci când
vorbim despre iubire,
  
32:19 trebuie să vorbim şi
despre violenţă şi crimă.
  
32:24 Ucidem,
 
32:26 am distrus Pământul...
 
32:29 - Înţelegeţi, domnule ? -
 
32:32 am poluat Pământul, am exterminat
specii de animale şi păsări,
  
32:36 omorâm pui de focă.
 
32:41 - Aţi văzut la TV ?
- Oh am văzut, da.
  
32:43 Cum poate face aşa
ceva o fiinţă umană ?
  
32:46 Este profund şocant !
 
32:48 Numai pentru ca o femeie
să poarte acea blană.
  
32:53 Şi apoi el se va duce şi va
spune: "Îmi iubesc soţia !"
  
33:01 Şi suntem antrenaţi să ucidem.
 
33:06 Toţi generalii
pregătesc, la nesfârşit,
  
33:12 mijloace pentru
a-i ucide pe alţii.
  
33:17 Asta ne este civilizaţia,
înţelegeţi, domnule ?
  
33:24 Deci...
 
33:26 oare un om care este
ambiţios poate iubi ?
  
33:30 - Nu.
- Nu.
  
33:33 Drept urmare, renunţă la ambiţie !
 
33:38 Dar nu vor, le vor pe amândouă.
 
33:44 Ca atare, asta înseamnă:
"Nu ucide !"
  
33:47 "Indiferent de circumstanţe, nu
ucide un animal, pentru a mânca."
  
33:53 N-am mâncat niciodată carne,
toată viaţa mea, niciodată.
  
33:56 Nici măcar nu ştiu ce gust are.
 
34:00 Nu c-aş fi mândru că
sunt vegetarian ş.a.m.d.,
  
34:02 dar n-am putut s-o fac.
 
34:08 Şi...
 
34:13 uciderea a devenit o industrie, omorâtul
animalelor pentru a hrăni fiinţe umane.
  
34:16 - Înţelegeţi, domnule ?
- Da, aşa este, corect.
  
34:19 Mă gândeam, în timp ce vorbeaţi,
 
34:21 la...
 
34:24 castitate...
 
34:27 şi mi-am dat seama că...
 
34:33 mintea castă ar trebuie
să fie una nedezbinată.
  
34:38 Da, domnule.
 
34:40 Ucigând şi iubind !
 
34:42 Şi încercând să le
împace pe amândouă.
  
34:47 Şi, apoi, apelăm la
tot felul de mijloace,
  
34:52 pentru a ne atenua eşecul, evident,
de a le împăca pe amândouă.
  
34:58  
 
34:59 Desigur.
 
35:04 Enormitatea a ceea
ce aţi scos la iveală...
  
35:08 este, cu adevărat, uluitoare
 
35:11 şi aş vrea să mai dezbatem asta,
o clipă, dacă sunteţi de acord.
  
35:15 Am ascultat foarte atent.
 
35:16 Exact...
 
35:19 acest...
 
35:26 sfat radical, al dumneavoastră,
 
35:29 de a face pe cineva să
se oprească, singur...
  
35:37 este atât de radical...
 
35:41 încât necesită...
 
35:44 un anumit gen de seriozitate...
 
35:48 care nu are o...
 
35:50 relaţie cantitativă cu
seriozitatea în sine.
  
35:57 De fapt, nu prea înţelegem
ce înseamnă acel cuvânt.
  
36:01 Relaţia dintre
seriozitate şi iubire
  
36:06 a apărut în conştiinţa mea, acum.
 
36:09 Da, domnule, dacă sunt serios,
atunci nu voi ucide niciodată...
  
36:16 şi iubirea, atunci,
va fi devenit ceva...
  
36:20 Este compasiune, cu adevărat.
 
36:24 Pasiune pentru toţi !
 
36:27 Cuvântul compasiune
înseamnă pasiune pentru toţi.
  
36:30 Când spuneţi că cineva nu va
ucide niciodată, dacă iubeşte,
  
36:33 vă referiţi la acest context al
activităţii creatoare de imagini...
  
36:38 - ... când cineva ucide cu premeditare ?
- Da, dar nu numai.
  
36:40 Domnule să presupunem că sora mea
- n-am soră - dar sora mea este atacată...
  
36:42 Da.
 
36:47 ... un bărbat vine s-o violeze.
 
36:49 - Voi acţiona la acel moment.
- Exact.
  
36:53 Inteligenţa mea,
 
36:54 fiindcă iubesc,
fiindcă am compasiune,
  
36:59 acea compasiune creează
acea inteligenţă
  
37:02 şi acea inteligenţă va
funcţiona în acel moment.
  
37:05 Dacă mă întrebaţi ce voi face, dacă sora
îmi va fi atacată, voi spune: "Nu ştiu !"
  
37:07  
 
37:09 "Voi şti atunci !"
 
37:15 Da, chiar am înţeles asta.
 
37:18 Dar am transformat
premeditarea într-o industrie.
  
37:22 Uciderea cu premeditare !
 
37:24 - La toate nivelele, nu numai noi.
- Nu ştiu.
  
37:29 Am văzut, deunăzi, la televizor...
 
37:33 în Piaţa Roşie exista o enormă...
 
37:36 rachetă intercontinentală...
 
37:40 menită să ucidă, Dumnezeu
ştie câţi oameni...
  
37:47 să ucidă orbeşte.
 
37:51 Şi le au şi americanii şi indienii
şi francezii, înţelegeţi ?
  
37:52 - Trebuie să le aibă.
- Desigur, "trebuie să existăm".
  
37:55 Da.
 
37:59 Deci...
 
38:00 oare mintea se poate elibera
de acest impuls de a ucide ?
  
38:05 Ceea ce înseamnă: "Oare mintea
se poate elibera de traume ?"
  
38:13 Deci...
 
38:15 atunci când este rănită, face
tot felul de lucruri nevrotice.
  
38:18 Oare plăcerea înseamnă iubire ?
 
38:22 Oare dorinţa înseamnă iubire ?
 
38:26 Dar noi am transformat
plăcerea, dorinţa, în iubire.
  
38:30 Îl doresc pe Dumnezeu...
 
38:33 - Înţelegeţi, domnule ? -
 
38:35 trebuie să învăţ despre Dumnezeu.
 
38:38 Înţelegeţi totul ?
 
38:40 Dumnezeu este invenţia mea...
 
38:44 imaginea mea,
 
38:46 din gândirea mea am
creat acea imagine...
  
38:52 aşa că mă învârt în cerc.
 
38:56 Deci, trebuie să ştiu ce
anume este fericirea.
  
39:03 Oare fericirea înseamnă plăcere ?
 
39:09 Atunci când savurez o masă
bună sau un apus frumos
  
39:13 sau văd un copac frumos sau o
femeie frumoasă, orice ar fi...
  
39:18 în acel moment, dacă nu ia
sfârşit, devine plăcere.
  
39:23 Înţelegeţi ?
 
39:25 Dacă mintea, gândul rămâne
fixat pe acea fericire...
  
39:31 şi vrea să fie
repetată, a doua zi,
  
39:34 a devenit plăcere şi
nu mai este fericire.
  
39:39 Mă bucur şi cu asta s-a sfârşit !
 
39:44 William Blake mi se pare că s-a
referit extrem de frumos la asta.
  
39:47  
 
39:50 Şi, desigur, că el a
fost considerat nebun,
  
39:53 aşa cum ştiţi.
 
39:57 Poate că nu-mi amintesc
expresia exactă,
  
40:00 dar cred că parte din
strofa sa suna cam aşa:
  
40:05 "Cel ce-şi ia rămas bun
de la bucuria trecătoare,
  
40:09 ajunge să trăiască
un etern răsărit."
  
40:12 Da.
 
40:14 Este bucuria cea de la care-şi
ia rămas bun, nu plăcerea.
  
40:15 - Nu, nu.
- Şi e trecătoare.
  
40:17 Şi ce aţi afirmat dumneavoastră
este că, dacă n-o lasă să zboare,
  
40:20 o reţine,
 
40:23 atunci decade din starea
de bucurie în această...
  
40:29 - Căutare a plăcerii.
- ... nesfârşită, repetată.
  
40:32 Un lucru jalnic de
plictisitor, într-un final.
  
40:35 Şi eu cred, domnule, că asta
se întâmplă în această ţară,
  
40:36 la fel ca şi în Europa şi India,
 
40:39 dar, în principal,
în această ţară:
  
40:43 dorinţa de a te
împlini, instantaneu...
  
40:51 principiul căutării plăcerii.
 
40:54 S-o ţii într-o distracţie,
 
40:56 fotbal - Înţelegeţi ? -
numai o distracţie.
  
41:01 Asta ne readuce la ceea
ce specificaţi mai devreme,
  
41:05 în ultima conversaţie
pe care am avut-o:
  
41:07 avem de-a face cu cineva,
care se simte neîmplinit,
  
41:10 vrea să fie împlinit.
 
41:13 - Singur.
- Singur, neîmplinit,
  
41:15 căutând ceea ce numim
împlinire, pe deplin împlinit.
  
41:19 - Pe deplin împlinit.
- Pe deplin împlinit.
  
41:23 Şi, totuşi...
 
41:25 dacă cineva...
 
41:28 încearcă să stabilească
acest act al atenţiei,
  
41:31 la care v-aţi referit în
discuţia noastră despre religie,
  
41:35 pentru a putea
umple golul interior,
  
41:39 atunci a reuşit.
 
41:42 Noi n-o vom face.
 
41:44 Există o istorie nesfârşită
de astfel de încercări...
  
41:47 - ... sub numele de control al gândirii.
- Desigur.
  
41:55 S-ar părea...
 
42:02 că, dacă cineva nu
începe cu iubire...
  
42:04 nu va reuşi să stabilească acest act
al atenţiei, la modul non-utilitar.
  
42:08 Va reuşi s-o facă numai
dacă începe cu iubire.
  
42:10  
 
42:13 Nu e ca la piaţă, exact.
 
42:14 Şi de aceea, în una din
primele noastre conversaţii,
  
42:16 cred că aţi afirmat că
se începe cu sfârşitul.
  
42:22 Da.
 
42:25 - Începutul este finalul.
- Începutul este finalul.
  
42:26 - Primul pas e ultimul pas.
- Primul pas e ultimul pas.
  
42:28 - Adevărat.
- La ce mă gândeam,
  
42:29 în decursul tuturor conversaţiilor
noastre de până acum,
  
42:34 este ce anume...
 
42:39 ce este implicat în
- nu-mi place cuvântul "implicat" -
  
42:41 ce trebuie să facă cineva
- ei bine nici ăsta nu-i bun.
  
42:44 Există ceva...
 
42:47 vorbim despre o acţiune,
 
42:50 care înseamnă sfârşitul radical al
acestui întreg nonsens care se petrece,
  
42:52 care este un nonsens
îngrozitor de distructiv.
  
42:57 Ştiu, domnule.
 
43:02 Există un anumit lucru
care trebuie făcut.
  
43:06 Adică să vezi toate acestea !
 
43:08 Şi aţi afirmat că
văzutul înseamnă făcut,
  
43:15 că asta este acţiunea.
 
43:19 Imediat cum observ
pericolul, acţionez !
  
43:23 Observ pericolul continuităţii
căutării plăcerii în gândire,
  
43:26 observ pericolul şi, ca atare,
îi pun capăt, instantaneu.
  
43:30 Dacă nu observ
pericolul, continui tot aşa.
  
43:33 Dacă nu observ pericolul
naţionalismului
  
43:37 - iau acest exemplu
foarte simplu -
  
43:39 continui să ucid, să dezbin
 
43:43 - Înţelegeţi ? - căutând
numai propria siguranţă.
  
43:45 Dar, dacă observ acest
pericol, s-a terminat !
  
43:52 Poate am putea corela, aici,
numai pentru un moment,
  
43:55 iubirea cu educaţia ?
 
43:57 Da.
 
43:59 Ca profesor sunt extrem de
preocupat de acest lucru.
  
44:05 Domnule, ceea ce am discutat, în dialogul
de săptămâna asta şi chiar acum...
  
44:08  
 
44:13 - ... face parte din educaţie.
- Desigur că da.
  
44:14 Nu e de parcă educaţia
ar fi, undeva, acolo,
  
44:17 ci înseamnă să-ţi educi
mintea cu ceva diferit.
  
44:23 Mă gândesc la studentul
care vine, uneori...
  
44:29 la profesor...
 
44:35 şi spune:
 
44:40 "Pur şi simplu trebuie să-mi
schimb modul de a trăi."
  
44:41 Adică, din când în când ai un
student căruia i-a ajuns până aici,
  
44:43 pur şi simplu i-a
ajuns, cum se spune.
  
44:47 Prima întrebare pe care
ţi-o pune, de regulă, este:
  
44:51 Ce trebuie să fac ?
 
44:55 Desigur că asta este...
 
44:59 o capcană.
 
45:00 V-am urmărit şi am ajuns
să văd cu mult mai clar,
  
45:04 decât am reuşit eu
s-o observ, anterior.
  
45:11 Pur şi simplu fiindcă ei caută o
metodă, atunci când afirmă asta.
  
45:12  
 
45:15 - Dar noi nu la metodă ne referim.
- Nu.
  
45:17  
 
45:21 Metoda înseamnă
finalul, exact aşa.
  
45:23 Mă gândesc, acum, la
istoria creştinismului.
  
45:26 Aţi pus întrebarea: "Ce ar
trebui să fac pentru a fi mântuit ?"
  
45:30 - Răspunsul este să crezi asta.
- Asta, da.
  
45:33 Şi, apoi, bietul om rămâne blocat,
întrebându-se ce înseamnă asta
  
45:37 - ... şi ajunge să creadă în credinţă.
- Da, în credinţă.
  
45:41 Şi asta, fireşte,
este ceva zadarnic.
  
45:45 Studentul vine şi spune:
"Ce trebuie să fac ?"
  
45:48 Acum, într-o
conversaţie anterioară,
  
45:51 ajunsesem la momentul când
profesorul şi studentul conversau.
  
45:54  
 
45:57 - Asta facem noi, acum !
- Asta facem noi, acum.
  
45:59 Nu sunt profesorul dumneavoastră,
dar asta facem acum.
  
46:04 Ei bine...
 
46:07 nu, am înţeles din conversaţii
că nu ăsta vă este rolul,
  
46:10 dar trebuie să mărturisesc că a
dat rezultate, exact în acest sens,
  
46:13 fiindcă am învăţat enorm de multe.
 
46:25 Există două lucruri, aici,
pe care le vreau clarificate
  
46:29 şi...
 
46:31 am nevoie de ajutorul
dumneavoastră.
  
46:35 Pe de o parte, pentru a îndeplini
acest act, pur, al atenţiei,
  
46:38 nu am nevoie decât de mine însumi.
 
46:40 - E corect ?
- Nu tocmai, domnule.
  
46:42 - Nu tocmai.
- Nu tocmai.
  
46:44 Domnule, haideţi să punem
întrebarea, mai întâi.
  
46:47 Întrebarea este: "Ce am
de făcut în această lume ?"
  
46:51 Da.
 
46:52 Şi anume: "Care este locul
meu în această lume ?"
  
46:59 În primul rând, lumea sunt eu.
 
47:03 Eu sunt lumea, este o
realitate absolută.
  
47:07 Şi ce am de făcut ?
 
47:10 Lumea este astfel: coruptă,
 
47:12 imorală,
 
47:14 ucigaşă,
 
47:15 lipsită de iubire.
 
47:17 Există superstiţii,
venerarea idolilor,
  
47:21 creaţi de mintea
şi de mâna omului.
  
47:24 Există război - asta-i lumea !
 
47:27 Care este relaţia mea cu ea ?
 
47:31 Relaţia mea cu ea există
numai dacă eu sunt acea lume.
  
47:40 Dacă nu sunt acea lume,
n-am nici o relaţie cu ea.
  
47:46 Înţeleg asta, în termenii
acţiunii în sine.
  
47:49 - Asta este.
- În termenii acţiunii.
  
47:51 Nu ca pe o noţiune teoretică.
 
47:53 Pentru mine lumea este coruptă,
 
47:57 este...
 
48:01 pusă pe omor.
 
48:03 Şi eu nu voi ucide.
 
48:05 Care este relaţia mea cu un om care
se duce şi omoară un pui de focă ?
  
48:10 Eu spun: "Dumnezeule,
cum poţi face aşa ceva ?"
  
48:13 Înţelegeţi, domnule ?
Vreau să strig despre asta.
  
48:16 Chiar vreau !
 
48:18 Cum poţi educa acel om
 
48:21 sau societatea care permite să
se întâmple asemenea lucruri ?
  
48:26 Atunci, probabil că ar trebui
să reformulez întrebarea...
  
48:30 şi să zic: "Ei bine...
 
48:33 când...
 
48:35 fac ceea ce trebuie făcut,
 
48:37 realizând acest pur
act al atenţiei,
  
48:41 nu sunt...
 
48:43 separat de lumea în care exist...
 
48:46 Aş formula-o dintr-o
perspectivă complet diferită.
  
48:49 Întocmai.
 
48:50 Bine.
 
48:52 Ajung la asta, domnule, fiindcă
în mine funcţionează ceva diferit.
  
48:54 Da.
 
48:59 Compasiune, iubire, inteligenţă,
 
49:01 toate acelea funcţionează în mine.
 
49:03 Dar se pare că...
 
49:07 aici există două posibilităţi.
 
49:10 Pe de o parte, să realizez
acest simplu act al atenţiei
  
49:13 nu necesită ca eu să fiu în
prezenţa fizică a altei fiinţe umane.
  
49:16  
 
49:19 Dar, desigur, sunt mereu în relaţie
cu ea, fie că e sau nu cu mine.
  
49:21  
 
49:23 - Desigur.
- Da, am înţeles asta, pe deplin.
  
49:25 Dar, apoi, a doua
posibilitate este că...
  
49:28 în cadrul conversaţiei,
 
49:32 pe care o savurăm
împreună, acum...
  
49:37 ceva se produce,
 
49:39 ceva are loc.
 
49:43 Nu înseamnă că trebuie să fim
împreună, pentru ca asta să se întâmple.
  
49:51 Şi nu înseamnă că trebuie să fim
singuri, pentru ca asta să se întâmple.
  
49:57 Ca atare, ceea ce am stabilit
este că ceva se întâmplă,
  
50:00  
 
50:04 care este chiar mai presus de aceste
distincţii dintre lăuntric şi extern...
  
50:06 - ... dumneata eşti acolo şi eu aici.
- Uitaţi ce se întâmplă.
  
50:08 Uitaţi ce se întâmplă.
 
50:12 În primul rând, suntem
serioşi, cu adevărat serioşi.
  
50:16 În al doilea rând...
 
50:21 omorurile,
 
50:22 corupţia,
 
50:25 le-am eliminat, am
terminat cu ele.
  
50:26 Deci, suntem singuri...
 
50:32 singuri, dar nu izolaţi.
 
50:38 Fiindcă, atunci când mintea nu mai
este în acel mod, este singură.
  
50:47 Nu s-a retras în sinea
ei, nu s-a izolat singură,
  
50:51 nu şi-a clădit un turn de
fildeş, pentru ea însăşi,
  
50:54 nu trăieşte o iluzie, ci
spune: "Acel lucru e fals !
  
50:55  
 
50:57 Este ceva corupt, nu
mă voi atinge de el !"
  
51:01 Psihologic vorbind, mi-aş
putea pune pantalonii etc.
  
51:04 dar nu mă voi atinge, lăuntric,
psihologic, de aşa ceva.
  
51:08 Ca atare, sunt complet singur.
 
51:10 Şi se spune asta în cadrul
acestei existenţe jalnice, da.
  
51:14 Ca atare, să fii singur...
 
51:19 - ... este ceva pur.
- Cast.
  
51:21 Ca atare, puritatea poate fi
tăiată în milioane de bucăţi
  
51:23 şi va rămâne tot pură.
 
51:29 Nu este vorba de puritatea mea
sau a ta, ci de puritatea în sine.
  
51:33 Aşa cum apa pură rămâne apă pură.
 
51:38 Şi completă, în întregime.
 
51:40 În întregime.
 
51:44 Ne readuce la acea
expresie în sanscrită:
  
51:52 acesta e complet, acela e complet.
 
51:54 Plenitudinea este
emisă de plenitudine.
  
51:59 E păcat că engleza
nu surprinde asta,
  
52:02 melodicitatea acelei
expresii în limba sanscrită.
  
52:06 Deci domnule, vedeţi, că
este foarte interesant
  
52:09 ce anume a reieşit din
această conversaţie.
  
52:12 Realitatea este...
 
52:16 că ne temem să fim singuri.
 
52:19 Şi anume, ne temem să fim izolaţi.
 
52:25 Dar fiecare act întreprins
de o fiinţă umană
  
52:29 o izolează pe ea însăşi.
 
52:33 Adică ambiţia sa
îl izolează pe om.
  
52:37 Atunci când este naţionalist,
se izolează singur.
  
52:42 Când spune "este familia
mea", se izolează singur.
  
52:46 "Vreau să mă împlinesc !"
- se izolează singur.
  
52:49 Atunci când respingi
toate acele lucruri,
  
52:52 nu violent, ci observând
absurditatea tuturor acelor lucruri,
  
52:53 atunci eşti singur.
 
53:00 Şi asta are o frumuseţe
extraordinară în ea.
  
53:05 Şi, ca atare, poţi răspândi
oriunde acea frumuseţe,
  
53:07 dar tot singur rămâi.
 
53:14 Deci...
 
53:23 aceea este calitatea compasiunii.
 
53:25 Dar compasiunea nu este un cuvânt,
ci există şi vine odată cu inteligenţa.
  
53:29 Această inteligenţă, va dicta,
dacă sora mea este atacată,
  
53:34 exact în acel moment.
 
53:36 Dar nu înseamnă inteligenţă, dacă
te vei întreba: "Ce voi face dacă ?"
  
53:37  
 
53:42 O asemenea întrebare şi răspunsul
corespondent nu denotă inteligenţă.
  
53:46 - Nu ştiu dacă...
- Oh da, vă înţeleg întocmai.
  
53:47  
 
53:50 Dar este neinteligent să zici:
 
53:52 "Mă voi pregăti să-i ucid pe toţi
acei oameni, care-mi sunt inamici."
  
53:56 Înţelegeţi ?
 
53:59 Adică exact ceea ce face armata,
marina, toate guvernele suverane.
  
54:00 Deci...
 
54:05 iubirea este ceva,
domnule, cu adevărat cast.
  
54:12 Castitatea este calitatea
unei singurătăţi
  
54:16 şi, ca atare, e
netraumatizată vreodată.
  
54:20 Nu ştiu dacă...
 
54:22 E interesant că numai prin acest act cineva
nu se răneşte singur şi nici pe altul.
  
54:24  
 
54:28 Este o totală absenţă a traumei.
 
54:33 Domnule, staţi aşa !
 
54:36 V-am dat toţi banii mei...
 
54:40 fiindcă am încredere
în dumneavoastră.
  
54:43 Şi...
 
54:47 nu mi-i daţi, deşi zic:
"Vă rog, daţi-mi câţiva !"
  
54:49 Ce voi face ?
 
54:52 Care este acţiunea inteligenţei ?
 
54:55 Acţiunea afecţiunii,
acţiunea compasiunii,
  
54:58 care zice:
 
54:59 Ce-i de făcut ?
 
55:01 Îmi înţelegeţi întrebarea ?
 
55:04 Un prieten de-al meu...
 
55:08 în timpul celui de-al doilea
război mondial, se afla în Elveţia.
  
55:10  
 
55:13 Avea foarte mulţi bani,
o mulţime de bani.
  
55:16 Şi avea un prieten
grozav, din copilărie.
  
55:19 Şi i-a spus acelui prieten
 
55:21 - trebuia să plece imediat,
fiindcă începuse războiul
  
55:23  
 
55:25 şi trebuia să părăsească ţara -
 
55:27 aşa că a luat toţi banii şi a zis:
"Uite, prietene, păstrează-i pentru mine !"
  
55:29 "Mă voi întoarce !"
 
55:34 "Mă voi întoarce când
se va sfârşi războiul."
  
55:36 Revine şi-i cere banii.
 
55:38 Iar celălalt spune:
"Care bani ?"
  
55:40 Dumnezeule !
 
55:43 Înţelegeţi, domnule ?
Deci, ce-ar fi trebuit să facă ?
  
55:49 Nu teoretic.
 
55:51 Sunteţi pus în acea situaţie.
 
55:52 Îmi daţi ceva.
 
55:59 Îmi încredinţaţi ceva anume.
 
56:02 Şi eu spun: "Da, chiar aşa, mi
i-ai dat, acum fluieră a pagubă !"
  
56:06 Care este responsabilitatea
dumneavoastră ?
  
56:09 - Pur şi simplu să plecaţi ?
- Nu.
  
56:12 Dacă ar fi existat vreo cale de a-i
recupera, atunci s-ar fi făcut pe loc.
  
56:15  
 
56:17 - Inteligenţa.
- Inteligenţa ar fi prevalat.
  
56:19 Drept urmare, exact asta spun.
 
56:22 Iubirea nu înseamnă...
 
56:25 iertare.
 
56:28 Înţelegeţi ?
Te iert şi plec mai departe.
  
56:30 Iubirea înseamnă inteligenţă.
 
56:35 Şi inteligenţa înseamnă
sensibilitate,
  
56:39 să sesizezi acea situaţie.
 
56:46 Şi situaţia, dacă eşti sensibil,
îţi va spune ce să faci.
  
56:48  
 
56:51 Dar, dacă eşti insensibil,
 
56:53 dacă deja te-ai
hotărât ce să faci,
  
56:55 dacă eşti rănit de
ceea ce ţi s-a făcut,
  
56:58 atunci are loc o
acţiune insensibilă.
  
57:01 - Nu ştiu dacă...
- Da, da, desigur.
  
57:05 Da, desigur.
 
57:07 Asta ridică o întrebare
extrem de interesantă,
  
57:09 privind ceea ce înţelegem
noi prin conştiinţă.
  
57:12 Şi...
 
57:14 cuvântul "conştiinţă", mi se pare,
 
57:15 a generat o cantitate
uluitoare de...
  
57:20 - Prostii.
- ... neînţelegeri privind realitatea.
  
57:23 Ca atare, domnule, cineva
trebuie să cerceteze:
  
57:26 Ce anume este conştiinţa ?
 
57:28 Da.
 
57:29 Nu ştiu dacă mai avem
vreme, dar asta necesită...
  
57:33 O vom face mâine
sau într-o altă zi.
  
57:39 Ce anume este conştiinţa şi
ce anume este conştienţa
  
57:41 şi care este lucrul care te determină
să faci sau să nu faci ceva anume ?
  
57:50 Conştiinţa şi corelaţia sa relaţiile
 
57:54 e ceva ce aş dori să explorăm,
împreună, când vom avea ocazia.
  
57:56  
 
57:58 Îmi amintesc, cu ani
în urmă, în masterat,
  
58:02 că eram foarte contrariat după
ce dădusem peste o afirmaţie,
  
58:06 care fusese emisă de
un gânditor american
  
58:10 - cred că Montague
era numele lui -
  
58:13 când a afirmat: "Conştiinţa a
fost înţeleasă foarte eronat,
  
58:16 fiindcă s-a crezut că e ceva
diferit de conştiinţa de sine."
  
58:17  
 
58:20 Dar nu există aşa ceva.
 
58:22 Trebuie să adăugăm un prefix acelui
cuvânt, ca să întregim relaţia.
  
58:24  
 
58:27 Şi fără el am greşit.
 
58:29 Sper ca data următoare, când vom
avea ocazia, în conversaţia următoare,
  
58:33 să puteţi explora asta.
 
58:35 Trebuie să discutăm
această problemă...