Krishnamurti Subtitles

Un mod diferit de a trăi

San Diego - 26 February 1974

Conversation with A.W. Anderson 130:13 CONVERSAŢIA #13
cu dr. A.W. Anderson
  
0:38 UN MOD DIFERIT
DE A TRĂI
  
0:43 Krishnamurti în dialog
cu dr. Allan W. Anderson.
  
0:46 J. Krishnamurti s-a născut în sudul
Indiei şi a fost educat în Anglia.
  
0:48 În ultimii 40 de ani a
ţinut discursuri în SUA,
  
0:49  
 
0:52 Europa, India, Australia
şi în alte zone ale lumii.
  
0:56 De la începutul muncii
sale de-o viaţă,
  
0:58 a repudiat orice conexiune cu
religiile organizate şi ideologiile
  
1:00  
 
1:02 şi a afirmat că singura sa grijă era de a
elibera omul, absolut şi necondiţionat.
  
1:04  
 
1:08 Este autorul multor cărţi,
 
1:11 printre care "The Awakening
of Intelligence",
  
1:13 "The Urgency of Change",
 
1:17 "Freedom from the Known" şi
"The Flight of the Eagle".
  
1:20 Acesta este unul dintr-o
serie de dialoguri
  
1:23 dintre Krishnamurti şi
dr. Allan W. Anderson,
  
1:25 care este profesor de studii religioase
la Universitatea de Stat din San Diego,
  
1:27  
 
1:29 unde predă scripturi indiene şi
chinezeşti şi tradiţia profetică.
  
1:32  
 
1:34 Dr. Anderson, un poet publicat,
 
1:37 deţine diplome de la
Universitatea Columbia
  
1:39 şi de la Union
Theological Seminary.
  
1:42 A fost premiat cu renumitul
"Teaching Award",
  
1:45 al Universităţii de
Stat a Californiei.
  
1:51 D-le Krishnamurti, la finalul
ultimei noastre conversaţii,
  
1:54 dacă-mi amintesc corect,
 
1:56 analizam relaţiile dintre...
 
1:59 viaţă
 
2:04 şi iubire şi moarte.
 
2:06 Adică tocmai începusem s-o facem,
 
2:09 când a trebuit să punem
capăt discuţiei noastre.
  
2:14 Speram ca astăzi să
putem dezvolta asta,
  
2:17 în contextul grijii noastre, permanente,
pentru transformarea omului.
  
2:20  
 
2:26 Ca de obicei, domnule,
 
2:28 este o problemă atât de
complexă, acest trai...
  
2:35 ce anume înseamnă şi
ce este, de fapt...
  
2:42 şi iubirea, despre care am
discutat, deunăzi, destul de...
  
2:45 detaliat şi îndeaproape...
 
2:53 şi, de asemenea...
 
2:55 această problemă enormă...
 
2:58 a morţii.
 
3:03 Fiecare religie a oferit o...
 
3:07 credinţă încurajatoare...
 
3:10 idei încurajatoare,
 
3:11 sperând că va exista...
 
3:14 o soluţie pentru...
 
3:19 teamă, durere şi tot
ceea ce implică ele.
  
3:23 Deci, cred că poate ar trebui să
începem cu ce anume este traiul
  
3:27 şi, apoi, să trecem, mai
departe, la iubire şi moarte.
  
3:29 Bun.
 
3:38 Oare n-ar trebui...
 
3:43 să analizăm, de fapt,
ceea ce numim trai, acum,
  
3:47 ceea ce se întâmplă ?
 
3:49 Da.
 
3:51 Ce anume se întâmplă, de fapt,
 
3:53 lucru pe care-l denumim
existenţă, trai...
  
3:57 acele două cuvinte care acoperă...
 
4:00 acest întreg domeniu...
 
4:06 al strădaniilor omului
de a deveni mai bun.
  
4:11 Nu numai în lumea tehnologică...
 
4:15 ci şi psihologic,
 
4:16 el doreşte să fie diferit,
 
4:21 vrea să fie mai mult
decât este ş.a.m.d.
  
4:27 Deci, când analizăm asta,
 
4:29 oricare ar fi ţara şi
oricare ar fi rasa
  
4:32 sau oricare ar fi religia
căreia îi aparţii...
  
4:36 este o problemă de
luptă continuă.
  
4:42 Din momentul în care te naşti,
 
4:45 până în clipa în care mori,
 
4:46 este o bătălie continuă.
 
4:49 Nu numai în relaţiile
cu alte fiinţe umane
  
4:53 - fie că sunt intime sau nu -
 
4:56 ci şi economic, social, moral,
 
5:00 totul este o enormă bătălie.
 
5:04 Cred că oricine este
de acord cu asta.
  
5:05 Şi este ceva evident.
 
5:09 Conflictul, lupta,
 
5:11 suferinţa,
 
5:12 durerea,
 
5:13 frustrările,
 
5:14 agonia, deznădejdile,
 
5:18 violenţa, brutalitatea,
omorurile reciproce,
  
5:21 toate acelea...
 
5:24 reprezintă ceea ce se
întâmplă, de fapt.
  
5:28 Să petreacă...
 
5:30 40, 50 de ani într-un
birou, într-o fabrică...
  
5:35 concedii ocazionale...
 
5:37 de o lună
 
5:39 şi un gen nebunesc de
concedii, fiindcă...
  
5:43 acele concedii nu sunt decât o
reacţie la viaţa lor monotonă.
  
5:48 - Un răgaz.
- Un răgaz sau oricum îi mai spune.
  
5:51 Îi observi în întreaga Europă,
 
5:54 americani mergând
din muzeu în muzeu,
  
5:58 uitându-se la una sau
la alta, grăbindu-se
  
6:01 şi...
 
6:04 e o evadare din monotonia
rutinei lor cotidiene.
  
6:09 Şi merg în India
 
6:11 şi există, cred eu, circa
15.000 de aşa-numiţi hippie...
  
6:14 în diverse...
 
6:19 vestimentaţii, în
diverse mănăstiri,
  
6:24 în diverse oraşe
 
6:26 făcând cele mai
fantastice lucruri,
  
6:29 vânzând droguri, unii dintre ei
 
6:32 şi punându-şi veşminte indiene,
 
6:34 îmbrăcându-se ca nişte
călugări ş.a.m.d.
  
6:38 Este un fel de colosală evadare
romantică, sentimentală,
  
6:43 din rutina traiului lor
cotidian, monoton.
  
6:49 Asta este ceea ce
noi numim trai...
  
6:54 bătălia din relaţii,
 
6:57 bătălia din afaceri,
 
6:59 din mediul economic.
 
7:02 Este o luptă continuă.
 
7:08 Ceea ce aţi afirmat...
 
7:11 pare să fie imprimat în însăşi
înţelegerea acestui mod de trai.
  
7:18 Avem o expresie:
 
7:19 viaţa e o luptă.
 
7:23 O interpretăm exact în
sensul a ceea ce aţi afirmat.
  
7:27 Şi nimeni...
 
7:29 nu pare să zică:
 
7:31 De ce ar trebui să fie astfel ?
 
7:35 Şi am acceptat asta, cu toţii.
 
7:38 Spunem că, da, face parte
din existenţa noastră.
  
7:42 Dacă nu ne luptăm,
suntem distruşi.
  
7:45 Este o parte a moştenirii
noastre naturale.
  
7:49 Observăm cum luptă un animal,
 
7:53 deci suntem parţial
animale, parţial maimuţe
  
7:56 şi trebuie să continuăm să
luptăm, să luptăm, să luptăm.
  
7:59 Nu am spus niciodată:
 
8:01 Oare e corect ?
 
8:05 Oare ăsta e un mod de trai ?
 
8:09 Oare ăsta este modul
de-a te comporta,
  
8:11 de a...
 
8:13 de-a aprecia frumuseţea vieţii ?
 
8:21 Întrebarea uzuală
se dovedeşte a fi:
  
8:23 Cum să porţi, mai
eficient, acea bătălie ?
  
8:26 Eficient, cu succes, cu
cele mai mici daune,
  
8:29 cu cel mai mic efort, cele mai
puţine crize cardiace ş.a.m.d.
  
8:30 - Da.
- Dar...
  
8:36 terenul este pregătit
pentru luptă.
  
8:43 Călugării o fac
- Înţelegeţi, domnule ? -
  
8:46 clericii o fac,
 
8:48 afaceristul,
 
8:49 artistul
 
8:51 pictorul,
 
8:52 fiecare... fiinţă umană,
 
8:55 oricât de "compartimentată" ar fi,
 
8:56 se află în bătălie.
 
9:02 Şi asta noi numim trai.
 
9:08 Şi un om analizează asta
- unul inteligent - şi zice:
  
9:10 "Pentru numele lui
Dumnezeu, ăsta nu e trai !
  
9:13 Hai să aflăm dacă nu există
un mod diferit de a trăi !"
  
9:18 Şi nimeni nu solicită asta.
 
9:22 Am vorbit cu foarte
mulţi mari politicieni,
  
9:24 din întreaga lume
 
9:28 şi...
 
9:30 cu...
 
9:32 mulţi guru grozavi.
 
9:36 Vom ajunge la asta, este foarte
interesant ce înseamnă acel cuvânt.
  
9:38 Vom analiza asta.
 
9:41 Şi am vorbit cu artişti,
 
9:42 cu afacerişti, cu artizani,
 
9:46 cu muncitori,
 
9:47 cu oameni extrem de săraci:
 
9:51 Este o unică bătălie constantă.
 
9:57 Bogatul, săracul, clasa mijlocie,
 
10:00 savantul.
 
10:03 - Înţelegeţi, domnule ?
- Oh da, înţeleg.
  
10:04 Şi nimeni nu zice:
 
10:05 Asta e ceva greşit !
 
10:11 Asta nu-i viaţă.
 
10:13 E sângerare !
 
10:15 Mă gândeam la literaturile lumii,
 
10:20 de natură vizionară,
 
10:21 care tind să fie divizate, în baza
a trei enunţuri fundamentale,
  
10:23 din punctul de vedere al
formei şi conţinutului lor.
  
10:28  
 
10:32 Pe de o parte avem subiecte
 
10:37 care au de-a face întocmai cu
reprezentarea vieţii ca o luptă.
  
10:42 Avem Odiseea, avem Mahabharata,
 
10:45 avem atât de multe alte cărţi,
toate elogiind aceste lucruri.
  
10:50 Apoi, altele tratează ceea
ce numim călătoria vieţii.
  
10:51  
 
10:53 Odiseea ar fi înrudită
în special cu asta;
  
10:56 sunt multe bătălii
de acest gen în ea...
  
10:59 în sensul de confruntări
între indivizi.
  
11:02 Şi, apoi, există noţiunea
de viaţă ca o împlinire.
  
11:03 Dar...
 
11:08 abia dacă ajungem, vreodată,
la problema împlinirii.
  
11:15 Şi, când acestea sunt studiate,
 
11:17 sunt studiate din punct de
vedere al formei literare.
  
11:21 Iar problema pe care aţi ridicat-o
 
11:24 - care mie mi se pare că ar fi...
 
11:27 o problemă care ar trebui prezentată
studentului, în genere...
  
11:30 Şi este o problemă
autentică, este...
  
11:32 o întrebare care
trebuie să fie pusă.
  
11:38 Reflectam, în timp ce vorbeaţi,
că, până şi în sala de clasă,
  
11:40 este luat de bun faptul că această
bătălie este aşa cum e prezentată.
  
11:43  
 
11:48 Trebuie să fie asociată cu
tăria de caracter ş.a.m.d.,
  
11:52 dar problema implicată
de ea nu este ridicată.
  
11:55 Nu, dar pentru unii tineri
problema s-a pus deja,
  
12:00 dar ei o tratează tangenţial.
 
12:02 Întocmai.
 
12:03 Fie că e o conversaţie oarecare,
fie că doresc să devină hinduşi
  
12:05 - Înţelegeţi ? -
 
12:10 să meargă în vreo ţară străveche
şi, pur şi simplu, să se dezintegreze,
  
12:16 să nu facă nimic, să nu gândească
nimic, ci numai să trăiască acolo.
  
12:19 - Ceea ce e, de fapt, o mişcare laterală.
- Da, laterală.
  
12:21 - Şi nu una verticală.
- Aşa este.
  
12:24 În cadrul problemei, da.
 
12:25 Deci...
 
12:28 este o întrebare validă
 
12:31 şi trebuie să aibă
un răspuns valid,
  
12:32 nu unul teoretic, ci să zici:
"Ei bine, voi trăi în acel mod !
  
12:35 Voi trăi fără conflicte.
 
12:40 Ca să văd ce înseamnă asta.
 
12:45 Poate că voi fi sufocat."
 
12:47 Mă întreb dacă nu vei fi
eliminat de către societate...
  
12:52 dacă nu te vei lupta.
 
12:55 Eu personal n-am
luptat, niciodată.
  
12:57 Nu m-am gândit, niciodată, să mă
lupt cu mine însumi sau cu altcineva.
  
13:00 Deci...
 
13:04 cred că...
 
13:06 o întrebare de acea natură
 
13:09 nu trebuie pusă numai
la modul teoretic,
  
13:12 ci, prin exprimarea
acelui cuvânt,
  
13:16 cineva trebuie să vadă dacă este posibil,
pentru fiecare dintre noi, să trăim astfel,
  
13:18  
 
13:21 să trăim fără nici
măcar un conflict.
  
13:26 Asta înseamnă fără dezbinare.
 
13:30 Conflictul înseamnă dezbinare.
 
13:32 Conflictul înseamnă
lupta contrariilor.
  
13:36 Conflictul înseamnă tu şi eu...
 
13:37 noi şi ei,
 
13:42 americani, ruşi, ştiţi voi,
 
13:43 dezbinare, dezbinare, dezbinare.
 
13:44 O fragmentare nu numai
lăuntrică, ci şi una exterioară.
  
13:46  
 
13:52 Acolo unde există fragmentare,
trebuie să existe o bătălie.
  
13:57 Un fragment care-şi asumă puterea
 
14:00 şi domină celelalte fragmente.
 
14:04 Deci...
 
14:08 un om inteligent
 
14:11 - dacă există o
asemenea persoană -
  
14:15 trebuie să descopere
un mod de trai...
  
14:19 care nu înseamnă să doarmă...
 
14:23 care nu înseamnă
numai să vegeteze...
  
14:27 care nu înseamnă numai să evadeze
în vreo viziune mistică, exaltată
  
14:31 şi toate chestiile astea...
 
14:35 ci un mod de trai, în
viaţa cotidiană...
  
14:40 în care...
 
14:41 să fi pus capăt conflictelor,
de orice natură.
  
14:46 Este posibil !
 
14:47 Şi am urmărit asta, peste
tot, în jurul meu...
  
14:53 în ultimii 50 de ani,
 
14:56 bătălia ce are loc în jurul meu,
 
15:02 spirituală, economică, socială,
 
15:05 o clasă socială
luptându-se cu alta...
  
15:06 şi dictaturile,
 
15:09 fasciştii, comuniştii, naziştii.
 
15:11 - Înţelegeţi, domnule ?
- Da.
  
15:15 Absolut toţi...
 
15:16 îşi trag rădăcinile din asta:
 
15:23 încurajând obedienţa,
 
15:24 descurajând obedienţa...
 
15:29 imitând, conformându-se,
supunându-se,
  
15:30 toată această bătălie.
 
15:38 Ca atare, viaţa a devenit o luptă.
 
15:41 Şi pentru mine, personal...
 
15:45 să trăieşti astfel este cel mai
distrugător şi anost mod de a trăi.
  
15:48 N-aş trăi în acel mod !
Mai degrabă aş dispărea !
  
15:52 Cred, poate...
 
15:59 - şi mă întreb dacă
aţi fi de acord -
  
16:03 că...
 
16:04 s-a produs un fel de confuzie,
aici, în minţile noastre...
  
16:12 când ne identificăm, noi
înşine, cu această luptă,
  
16:16 aşa cum o descrieţi dumneavoastră.
 
16:18 Când începem să ne
gândim la întrebarea:
  
16:19 "Oare asta trebuie să continue ?"
 
16:23  
 
16:26 şi avem imaginea luptei,
în faţa noastră...
  
16:31 avem tendinţa de...
 
16:32 a ne imagina, noi înşine, că lucrul
despre care vorbim, de fapt,
  
16:35  
 
16:38 este echivalentul uman
a ceea ce este numit:
  
16:42 "natura neîmblânzită, ce este,
în mod inerent, violentă".
  
16:45 - Exact.
- Dar, dacă vă înţeleg corect,
  
16:46 asta este o greşeală fundamentală,
 
16:48 fiindcă, în conversaţiile
noastre anterioare,
  
16:50 aţi...
 
16:54 indicat, cel puţin pentru
mine, extrem de clar,
  
16:55 că...
 
16:59 trebuie să facem distincţia
dintre teamă şi pericol...
  
17:00 Da.
 
17:03 ... şi animalele,
 
17:04 în propriul lor mediu,
 
17:08 acţionează cu o promptitudine,
clară şi instantanee,
  
17:09 în prezenţa pericolului,
 
17:14 pe când...
 
17:18 noi se pare că facem o greşeală,
 
17:19 dacă încercăm să studiem ceea
ce denumim conflict uman,
  
17:20  
 
17:25 la nivelul acestei analogii,
 
17:29 fiindcă analogia, dacă v-am
înţeles corect, nu se aplică.
  
17:32 - Nu, nu se aplică.
- Dar...
  
17:33 nu sunteţi de acord că
asta tindem să facem ?
  
17:35 Oarecum, domnule.
 
17:36 Noi studiem animalele
sau păsările...
  
17:37 - ... pentru a putea înţelege omul.
- Corect.
  
17:40  
 
17:43 Pe când ai putea studia
omul, adică pe tine însuţi.
  
17:46 Nu trebuie să analizezi animalul
pentru a cunoaşte omul.
  
17:47 Deci, aceasta este, domnule, o
problemă foarte importantă, de fapt,
  
17:51 fiindcă...
 
17:56 am...
 
18:01 - dacă pot vorbi puţin
despre mine însumi -
  
18:03 am urmărit totul, am
urmărit asta în India.
  
18:05 Pe sannyasi, călugării,
guru, discipolii,
  
18:07  
 
18:11 politicienii din întreaga lume.
 
18:15 Aşa s-a întâmplat, cumva,
să-i întâlnesc pe toţi
  
18:18 - scriitorii, oamenii celebri,
pictorii, care sunt binecunoscuţi...
  
18:21 sau majoritatea lor
au venit să mă vadă.
  
18:25 Şi...
 
18:28 există...
 
18:30 un sentiment de profundă...
 
18:33 anxietate,
 
18:35 că, dacă nu s-ar lupta,
n-ar mai reprezenta nimic.
  
18:36 Ar fi rataţi...
 
18:41 ar fi...
 
18:47 adică, acel mod de trai,
 
18:49 este unicul şi corectul
mod de a trăi.
  
18:50 Să impulsionezi pe cineva să
fie, cum se spune, productiv.
  
18:55  
 
18:58 - Productiv, progresist.
- Progresist.
  
19:00 Şi suntem învăţaţi,
astfel, încă din copilărie.
  
19:01 - Oh da.
- Asta ne este educaţia !
  
19:05 Să te lupţi, nu numai
cu tine însuţi,
  
19:09 ci cu aproapele tău...
 
19:13 şi, totuşi, să-ţi iubeşti
aproapele, înţelegeţi ?
  
19:14 Devine ceva mult prea ridicol.
 
19:17 Deci...
 
19:19 odată stabilit acest lucru...
 
19:23 oare există vreun mod de
a trăi fără conflicte ?
  
19:30 Afirm că există, evident.
 
19:31 Ceea ce înseamnă să
înţelegi dezbinarea,
  
19:37  
 
19:41 să înţelegi conflictul,
 
19:42 să observi cât de
fragmentaţi suntem.
  
19:43 Nu să încerci să integrezi
fragmentele, ceea ce este imposibil...
  
19:46 ci...
 
19:51 prin acea înţelegere,
 
19:56 acţiunea devine complet
diferită de integrare.
  
20:04 Să observi divizarea,
care produce conflict,
  
20:09 care produce dezbinare,
 
20:10 care produce această
bătălie continuă,
  
20:13 anxietate, sforţare,
criză cardiacă.
  
20:14 Înţelegeţi, domnule ?
Asta se întâmplă.
  
20:17 Să observi...
 
20:19 să percepi
 
20:22 şi exact acea percepere
produce o acţiune,
  
20:25 care este complet diferită
de acţiunea conflictului.
  
20:26 Fiindcă acţiunea conflictului
are propria sa energie,
  
20:33 produce propria sa energie...
 
20:38 care învrăjbeşte...
 
20:43 care este distrugătoare, violentă.
 
20:46 Dar energia percepţiei şi a
acţiunii este complet diferită.
  
20:48 Şi acea energie este
energia Creaţiei.
  
20:53  
 
20:59 Orice a fost creat nu poate
să se afle în conflict.
  
21:06 Un artist, care se află în
conflict cu propriile sale culori,
  
21:07 nu este o fiinţă umană creatoare.
 
21:11  
 
21:13 S-ar putea să aibă o îndemânare
perfectă, o tehnică perfectă,
  
21:17 să fie dăruit pentru a
picta, dar numai atât.
  
21:21 Mă interesează foarte mult faptul
că aţi folosit cuvântul "energie", aici,
  
21:22 corelat cu ambele activităţi.
 
21:25 Ambele activităţi, da.
 
21:29 Şi nu aţi spus că energia, prin
rădăcinile sale, este diferită.
  
21:30 Nu, nu.
 
21:34 - Fenomenul este diferit.
- Da.
  
21:36 S-ar părea...
 
21:39 că...
 
21:44 atunci când cineva obţine
succes, prosperitate...
  
21:45 victorie,
 
21:49 în obiectul activităţii sale
 
21:50 şi se angajează în
acest conflict,
  
21:55 în care el interpretează
că este antrenat, de fapt,
  
21:56 întotdeauna tinde să creadă
că "lucrurile mi se întâmplă"...
  
22:00 atunci când întreprinde asta,
 
22:06 - dacă v-am înţeles corect -
 
22:07 este eliberată o energie,
 
22:09 dar este eliberată...
 
22:13 în tipare fragmentate.
 
22:18 - Invers, da.
- Da.
  
22:20 Pe când energia care este eliberată
prin percepere, aceeaşi energie...
  
22:24 - ... este mereu întreagă.
- Da domnule, aşa este, întreagă.
  
22:26 - Nu asta...
- Da, aşa este.
  
22:30 Ca atare e echilibrată,
ca atare e sănătoasă,
  
22:32 ca atare e întreagă,
- î-n-t-r-e-a-g-ă.
  
22:34 Da.
 
22:37 Am sentimentul că...
 
22:38 această eliberare de energie,
 
22:45 care se sfărâmă în...
 
22:52 tipare de energie,
specifice fragmentării,
  
22:55 este chiar ceea ce înţelegem
prin cuvântul "demonic".
  
22:56  
 
22:59 Demonic, aşa este.
 
23:01 - Asta îi conferă un nume dur.
- Dar e un nume bun.
  
23:04 - E un nume excelent.
- Dar chiar asta spuneţi, nu-i aşa ?
  
23:06 - Dar eu asta spun.
- Da.
  
23:08 Dar sunt total de acord cu dumneata,
o consider a fi demonică.
  
23:11 Este cel mai distrugător lucru.
 
23:14 Întocmai.
 
23:18 Şi exact aşa este
societatea noastră,
  
23:20 aşa este cultura noastră.
 
23:27 Ce am putut face cu acel
cuvânt, "demonic" !
  
23:31 Tocmai mă gândeam la Socrate,
care se referă la al lui "daimon"...
  
23:34 însemnând energia...
 
23:37 - ... care operează în întregime.
- Aşa e, domnule.
  
23:43 Şi noi am luat acel
cuvânt, din limba greacă,
  
23:44 l-am scos din contextul
apologiei teoretice
  
23:47 şi l-am întors cu susu-n jos
 
23:49 şi acum înseamnă...
 
23:54 - Diavolul.
- Corect.
  
23:56 Şi acelaşi lucru s-a
întâmplat cu...
  
23:58 folosirea...
 
24:01 cuvântului...
 
24:03 "asuras".
 
24:06 Original, în Vede...
 
24:09 nu era o referire
la ceva demonic...
  
24:10 - ... nu existase vreo polarizare radicală.
- Nu, nu, nu, întocmai.
  
24:12 Şi, într-un final, ne-am trezit
cu Dumnezeu şi cu demonii.
  
24:16 Exact.
 
24:20 Ce înţeleg eu că sugeraţi
 
24:21 nu e nimic altceva decât
pura noastră proiecţie,
  
24:24 a propriului nostru
comportament demonic...
  
24:27 - ... pe care l-am generat singuri.
- Aşa este.
  
24:29 Are un sens fantastic pentru mine.
 
24:32 - Da, vă rog, continuaţi !
- Deci...
  
24:35 modul în care trăim este
cel mai nepractic,
  
24:41 cel mai nebunesc mod de a trăi.
 
24:43 Da.
 
24:47 Şi vrem să facem modul nebunesc
de a trăi să fie cât mai practic.
  
24:55 Da, şi nu există vreo
cerinţă în acest sens.
  
24:58 Dar exact asta
solicităm, tot timpul.
  
25:00 Nu spunem, niciodată: "Haideţi
să găsim un mod de trai...
  
25:03 care să fie întreg...
 
25:09 şi, ca atare, echilibrat,
sănătos şi sfânt."
  
25:10 Şi prin asta,
 
25:13 prin percepere, acţiune, este
eliberată întreaga energie...
  
25:19 care nu este fragmentară,
 
25:23 care nu înseamnă...
 
25:25 artistul, afaceristul,
politicianul, preotul, profanul,
  
25:29 toţi aceştia nu mai există deloc.
 
25:33  
 
25:40 Acum, pentru a produce o asemenea
minte, un asemenea mod de trai,
  
25:43 cineva trebuie să observe
ce se întâmplă, de fapt,
  
25:45 lăuntric şi extern...
 
25:48 în noi, adică lăuntric
 
25:52 şi extern.
 
25:54 Şi să observe, nu să
încerce să schimbe ceva,
  
25:55 nu să încerce să transforme ceva,
 
25:59 nu să încerce să...
 
26:00 producă diferite ajustări, ci numai
să observe ceea ce există, de fapt.
  
26:07  
 
26:10 Mă uit la un munte:
nu-l pot schimba.
  
26:11 Nici măcar cu un buldozer
nu-l pot schimba.
  
26:16 Dar...
 
26:20 noi vrem să schimbăm
ceea ce vedem.
  
26:27 Observatorul este cel
observat, înţelegeţi, domnule ?
  
26:30 Ca atare, nu există
schimbare în asta.
  
26:32 Pe când, în percepţie
nu există observator.
  
26:35 Nu există decât observare...
 
26:39 şi, ca atare, acţiune.
 
26:43 Asta ne obligă să reflectăm la o
conversaţie anterioară, pe care am avut-o,
  
26:44 când v-aţi referit la...
 
26:49 frumuseţe,
 
26:52 pasiune, suferinţă.
 
26:55 Da, suferinţă şi acţiune, da.
 
26:57 Şi îmi amintesc că
v-am pus problema:
  
26:58 Pentru a putea reface
relaţia corectă dintre ele,
  
27:01 trebuie să începem cu suferinţa,
 
27:06 care, dacă e percepută,
 
27:09 aşa cum trebuie să
fie percepută...
  
27:10 generează pasiune.
 
27:14 - Aşa este.
- Cineva nu trebuie să facă eforturi.
  
27:15 Se întâmplă astfel.
 
27:17 Şi iată că, în acelaşi moment...
 
27:19 apare frumuseţea
 
27:24 şi iubirea.
 
27:25 Deci pasiunea, prin ea însăşi...
 
27:27 înseamnă com-pasiune.
 
27:30 Prefixul "com" vine
chiar odată cu pasiunea.
  
27:32 - Cu pasiunea, aşa este.
- Da.
  
27:35 Acum, domnule, dacă aţi putea,
 
27:40 ca profesor sau ca educator
 
27:43 sau ca părinte,
 
27:45 să subliniaţi acest lucru...
 
27:49 ineficacitatea modului
în care trăim...
  
27:50 caracterul lui distrugător,
 
27:56 totala indiferenţă faţă
de soarta Pământului.
  
27:58 Distrugem tot ce atingem.
 
28:04  
 
28:10 Şi să indicaţi...
 
28:12 un mod de trai în care
să nu existe conflict.
  
28:17 Aceea mi se pare mie că este funcţia
celei mai înalte forme de educaţie.
  
28:20 Da...
 
28:24 implică o cerinţă, totuşi,
 
28:27 că...
 
28:31 - ceva ce mi se pare foarte clar -
 
28:32 anume că profesorul, însuşi,
trebuie să nu se afle în conflict.
  
28:34 Este un punct de plecare
extrem de diferit,
  
28:39  
 
28:42 faţă de ceea ce se întâmplă în structura
noastră educaţională, în genere,
  
28:44 în special în activităţi
educative profesionale,
  
28:46 în care cineva capătă o diplomă
de educator profesionist
  
28:50 şi nu într-un anumit
domeniu academic.
  
28:54 Suntem învăţaţi, de exemplu...
 
28:57 şi vorbesc despre asta
cumva ca un profan,
  
29:01 fiindcă nu deţin o calificare în educaţie,
ci într-un anumit domeniu academic,
  
29:03  
 
29:05 dar am observat ce
anume se întâmplă
  
29:07  
 
29:10 cu colegii mei din
domeniul educaţional,
  
29:13 că se pune un accent extraordinar
pe tehnicile de predare.
  
29:16 Desigur.
 
29:20 Şi problema profesorului,
ca individ,
  
29:22 care să fi suferit o transformare,
 
29:24  
 
29:27 de genul celei pe
care aţi amintit-o...
  
29:30 nu este un factor de
importanţă primordială.
  
29:35 Ceea ce este, desigur, în sens
altruist, o problemă importantă
  
29:38 este faptul că
profesorul poartă...
  
29:42 interesul elevilor, în suflet
şi lucruri de genul ăsta,
  
29:45 ceea ce, desigur, este
lăudabil, în sine,
  
29:47 dar este ceva ce se întâmplă
ulterior acestei prime transformări.
  
29:49  
 
29:50 Da domnule, dar, vedeţi...
 
29:54 mai întâi trebuie să
mă transform eu însumi...
  
29:59 - ... ca să pot preda.
- Exact.
  
30:02 Da, dar, vedeţi, asta e puţin...
 
30:04 ceva din asta nu
este tocmai corect.
  
30:06  
 
30:10 Asta înseamnă că trebuie
să aştept până mă schimb.
  
30:14 De ce nu mă pot schimba,
dacă sunt un educator,
  
30:16 tocmai prin actul predării ?
 
30:20 Băieţii, elevii,
trăiesc în conflict.
  
30:27 Educatorul trăieşte în conflict.
 
30:31 Acum...
 
30:33 dacă eram un educator,
cu o mulţime de elevi,
  
30:38 aş fi început cu asta şi aş fi spus:
Şi eu şi voi suntem în conflict !
  
30:39 Haideţi să vedem, prin...
 
30:42 discuţii,
 
30:45 devenind conştienţi
de relaţia noastră,
  
30:46 prin actul predării,
 
30:50 dacă nu este, cumva, posibil,
pentru mine şi pentru voi,
  
30:54 să eliminăm acest conflict.
 
30:56 Apoi s-ar produce acţiunea.
 
31:01 Dar, dacă trebuie să aştept până
când mă eliberez de orice conflicte,
  
31:03 atunci pot să aştept
până-n ziua de apoi.
  
31:08 Înţeleg, acum, cu exactitate,
la ce vă referiţi.
  
31:10 Ceea ce spuneţi este,
literalmente, asta:
  
31:13 profesorul...
 
31:16 care, în prezent, se
află în conflict,
  
31:19 pur şi simplu îşi
dă seama de asta.
  
31:20 - Intră în clasă...
- Corect, domnule.
  
31:25 ... nu ca cineva care s-a
eliberat de conflicte.
  
31:27 - Corect.
- Nu...
  
31:31 ci el intră în clasă
 
31:33 - şi uite că ne şi
confruntăm cu asta.
  
31:35 Şi se uită la elevii săi
şi îşi expune opinia.
  
31:37  
 
31:41 Acesta e primul lucru pe care l-aş
discuta, nu subiectele tehnice.
  
31:43 Fiindcă asta-i viaţa !
 
31:46 Da.
 
31:51 Şi, apoi, aş discuta, de asemenea, în
însuşi actul predării unui subiect tehnic,
  
31:55 aş spune: "În regulă, haideţi
să vedem cum îl abordăm."
  
31:57 Pot învăţa din asta, astfel încât
atât elevul, cât şi educatorul...
  
31:59  
 
32:01 îşi cunosc conflictele
 
32:04 şi sunt interesaţi în
eliminarea conflictelor
  
32:06  
 
32:09 şi, ca atare, sunt extrem
de preocupaţi de asta.
  
32:15 Asta produce o relaţie
extraordinară.
  
32:20 Fiindcă am observat asta: merg
în câteva şcoli din India şi Anglia
  
32:21 şi asta are loc.
 
32:26  
 
32:31 Când se produce acest lucru,
iubirea se dezlănţuie.
  
32:34 Desigur, desigur, este
însăşi esenţa ei.
  
32:36  
 
32:39 Fiindcă îmi pasă,
mă simt responsabil.
  
32:46 Pot insista pe asta, numai puţin ?
 
32:51 Unul dintre lucrurile care m-au
preocupat, în această serie de dialoguri,
  
32:53 este că poate cineva...
 
32:55 n-a observat asta...
 
33:00 la fel de clar cât cred eu
că mi l-aţi explicat mie...
  
33:03 că...
 
33:08 în discuţiile noastre despre
gândire şi cunoaştere,
  
33:13 ceea ce am afirmat este...
 
33:15 că...
 
33:18 există o oarecare...
 
33:21 disfuncţie în gândire
şi în cunoaştere,
  
33:26 corelată cu natura lor proprie,
 
33:30 natura gândirii şi
natura cunoaşterii,
  
33:32 care ar putea, foarte bine,
să dea impresia că...
  
33:34 gândirea este o boală sau
cunoaşterea este o boală,
  
33:41 în loc să lase impresia - aşa cum
am înţeles eu de la dumneavoastră -
  
33:43 că gândirea şi cunoaşterea
au propriile lor aplicaţii.
  
33:45  
 
33:48 - Desigur.
- Natura lor nu e chiar atât de coruptă.
  
33:49 - Evident că nu.
- Întocmai.
  
33:52 - Aplicarea lor este.
- Corect.
  
33:53 Drept urmare, devine
extrem de important
  
33:55 - cred eu, înţelegând
ceea ce afirmaţi -
  
33:59 să fim conştienţi de corecţia
pe care o punem în mişcare,
  
34:02 atunci când examinăm,
împreună, aplicaţiile gândirii
  
34:07 şi aplicaţiile cunoaşterii.
 
34:11 Pe când, în acelaşi timp,
 
34:13 nu presupunem că
principiile gândirii,
  
34:15 principiile cunoaşterii,
 
34:18 sunt corupte prin natura lor.
 
34:20 - Nu, aşa este.
- Deci, într-o clasă, am putea...
  
34:22 am putea studia un text,
 
34:24 în care se face o afirmaţie,
 
34:27 se face o expunere pozitivă,
 
34:30 fără a gândi că...
 
34:32 numele şi forma sunt,
prin ele însele,
  
34:36 - Corupte.
- ... corupte.
  
34:38 Evident că nu.
 
34:39  
 
34:42 Un microfon e un microfon,
nu e nimic corupt în el.
  
34:44 Întocmai, dar...
 
34:45  
 
34:50 ştiţi, acest lucru mi se dezvăluie
cu o forţă extraordinară,
  
34:55 că cineva trebuie să înceapă, în
relaţia sa cu elevii, prin a face asta.
  
34:57 Trebuie să spun o mică
poveste despre mine, aici.
  
35:01 Cu ani în urmă, am mers să ascult
o prezentare de-a dumneavoastră
  
35:04 şi...
 
35:08 am ascultat, cred eu,
extrem de atent.
  
35:13 Şi, desigur...
 
35:15 o singură prezentare nu
este, prin ea însăşi...
  
35:19 cel puţin pentru cineva ca mine,
 
35:25 nu a fost suficientă.
 
35:28 Sau un alt mod de-a o spune,
poate mult mai cinstit, ar fi:
  
35:30 Eu nu eram suficient la
vremea acelei prezentări,
  
35:34 fiindcă se pare, aşa
cum îmi amintesc acum,
  
35:38 că principiile, pe care le-am discutat,
le-aţi enunţat extrem de clar.
  
35:39  
 
35:42 Am plecat, de la acea prezentare,
 
35:44 cu impresia că exista o
relaţie foarte apropiată
  
35:49 între ceea ce afirmaţi şi budism
 
35:53 şi mă gândeam la toate
aceste etichetări,
  
35:55 pe care cărturarii
doresc să le facă:
  
35:58 ştiţi dumneavoastră cum
împărţim noi lumea pe specii.
  
36:00 Şi...
 
36:05 în seria noastră de
conversaţii, de acum...
  
36:09 am ajuns să înţeleg că
mă înşelam profund,
  
36:11 mă înşelam profund.
 
36:15 Şi...
 
36:17 mă ciupesc singur pentru a
gândi, ştiţi dumneavoastră...
  
36:22 că aş fi putut continua să gândesc
aşa cum o făceam anterior,
  
36:27 fără a avea nimic de-a face cu vreo
preocupare de-a dumneavoastră.
  
36:28 Este o revelaţie, să
te confrunţi cu asta,
  
36:33 că...
 
36:36 cineva nu trebuie să aibă vreo
acreditare, în prealabil,
  
36:38 înainte de a intra în încăpere.
 
36:41 Nu trebuie decât să înceapă să...
 
36:44 se uite
 
36:48 exact la acel lucru care el crede că-l va
conduce la o relaţie ostilă cu clasa sa,
  
36:50  
 
36:52 pentru că noi credem
 
36:55 că există lucruri despre care
trebuie să evităm să vorbim,
  
36:57 fiindcă ele creează
disensiuni, perturbări
  
37:01 şi nu ne fac plăcere.
 
37:03 Ca atare, hai să nu
vorbim despre conflict !
  
37:05 Exact.
 
37:09 Sau, chiar dacă vom vorbi despre el,
hai să vorbim despre el de parcă...
  
37:11 noi am fi cei care deţin lumina,
 
37:14 spre deosebire de toţi
ceilalţi, care n-o deţin
  
37:16 şi noi trebuie să le
dăm ştirea cea bună.
  
37:19 - E ca în cazul unui guru.
- Corect.
  
37:22 Dar, pur şi simplu
să intri în încăpere
  
37:24 şi să spui: "Hai să analizăm,
 
37:27 fără nici un fel de prejudecăţi,
 
37:28 fără a gândi că eu am
asta la îndemână şi tu nu
  
37:32 sau tu o ai şi eu nu.
 
37:37 Nu vom face decât să
analizăm împreună."
  
37:39 Corect domnule, să împărtăşim.
 
37:42 Să împărtăşim şi, iată...
 
37:44 - Chiar vă înţeleg ?
- Perfect.
  
37:48 Oh, asta e...
 
37:50 minunat.
 
37:57 Am de gând să fac asta...
 
37:58 după ce conversaţia
noastră va ajunge la final,
  
38:01 voi intra în acea încăpere.
 
38:05  
 
38:09 Continuaţi, vă rog !
 
38:12 Deci, domnule, energia, care
este creată prin conflict,
  
38:17 este distrugătoare.
 
38:21 Energia care este creată prin
conflict, luptă, bătălie,
  
38:24 produce violenţă...
 
38:26 isterie,
 
38:28 acţiuni nevrotice ş.a.m.d.
 
38:31 Pe când acţiunea percepţiei...
 
38:33 este întreagă, nefragmentată
 
38:38 şi, ca atare, este
sănătoasă, echilibrată
  
38:42 şi...
 
38:44 şi produce o preocupare şi o
responsabilitate atât de intensă.
  
38:45 Acum...
 
38:54 ăsta e modul de-a trăi !
 
38:58 Văzând-acţionând,
văzând-acţionând, tot timpul.
  
39:03 Nu pot vedea, dacă există un
observator diferit de obiectul observării.
  
39:05  
 
39:11 Observatorul este cel observat.
 
39:17 Asta face ceva foarte minunat cu ceea
ce numim confruntarea noastră cu moartea.
  
39:21 Şi vom ajunge la asta, da.
 
39:25 - Da, văd că am făcut un...
- Salt.
  
39:27 Nu, nu, domnule e în regulă.
 
39:28 Deci, vedeţi...
 
39:32 întreg conţinutul
conştiinţei noastre...
  
39:36 este bătălia,
 
39:42 este câmpul de bătălie...
 
39:44 şi această bătălie
noi o numim viaţă.
  
39:50 Şi...
 
39:56 în acea bătălie, cum
poate exista iubire ?
  
39:57 Dacă te lovesc, dacă sunt
în competiţie cu tine,
  
40:02 dacă încerc să trec peste tine...
 
40:05 ca succes,
 
40:08 cu duritate,
 
40:09 unde anume...
 
40:11 flacăra iubirii sau compasiunea, tandreţea,
blândeţea, intervin în toate acestea ?
  
40:15 N-o fac !
 
40:16 Şi de aceea societatea
noastră, aşa cum este acum,
  
40:20 nu are nici un sentiment
al responsabilităţii morale,
  
40:26 în ce priveşte acţiunea sau
în ce priveşte iubirea.
  
40:28 Nu există !
 
40:31  
 
40:35 Revin la contextul
propriei mele experienţe,
  
40:36 de la clasă, din nou.
 
40:38 Întotdeauna mi s-a
părut că prima...
  
40:41  
 
40:42 prima strofă din Gita,
 
40:43 prima strofă a primului capitol
din Gita, care începe astfel:
  
40:49 dharmaksettre Kuruksettre
- în câmpul Dharma,
  
40:52 în câmpul Kuru,
 
40:58 acel "în câmpul Kuru" este o
expresie aflată în apoziţie
  
41:03 şi acel câmp este unic.
 
41:07 Am intrat în clasă, când am
început să studiem Gita
  
41:08 şi am încercat să demonstrez,
 
41:10 atât lingvistic, care mi se
părea că este posibil, din text,
  
41:14 cât şi în spiritul ei de ansamblu,
 
41:17 că exact asta se afirma, de fapt,
 
41:21 că este un câmp unic, că
nu există două câmpuri,
  
41:24 deşi avem o armată
aici şi cealaltă aici,
  
41:27 dar ele nu ocupă două câmpuri.
 
41:31 - Cumva este un câmp unic.
- Este Pământul nostru.
  
41:33 - Corect, este ansamblul lui.
- Da, domnule.
  
41:36 Dar, vedeţi, cred că aş fi făcut
mai bine, acum că vă ascult,
  
41:40  
 
41:43 dacă aş fi intrat în clasă
 
41:46 şi, în loc să fi făcut
acea afirmaţie
  
41:50 şi să-i fi invitat să
analizeze textul, cu atenţie
  
41:54 şi să ţină minte acel lucru, pe
măsură ce continuam predarea
  
41:56 şi să urmărească orice
interpretare eronată a lui,
  
42:00  
 
42:04 care ar fi intervenit în
fel şi fel de comentarii,
  
42:06 ar fi fost mai bine dacă
aş fi început exact pe dos.
  
42:08 Ar fi fost mai bine, dacă
aş fi început prin a spune:
  
42:12 "Haideţi să analizăm şi
să discernem, împreună,
  
42:16 dacă există un câmp unic sau
este un câmp al conflictului."
  
42:22 Nu aveam de gând să citim
cartea, deloc, la acel moment...
  
42:24 ci aveam numai de gând să pornim de
la acest punct: "Acesta e câmpul !"
  
42:27 Sala de clasă este câmpul.
 
42:32 Acum, hai să analizăm !
 
42:37 - Ar fi fost mai bine.
- Dacă aţi fi înţeles asta, domnule,
  
42:38 clasa este câmpul şi
aţi fi înţeles asta,
  
42:40 aţi fi înţeles tot.
 
42:43 Întocmai.
 
42:45 Dar...
 
42:48 am intrat
 
42:49 având ideea că...
 
42:54 deşi înţelesesem asta...
 
42:56 credeam eu...
 
42:59 era suficient de simplu să
demonstrez asta, teoretic.
  
43:02 - Dar e limpede că nu era.
- Exact.
  
43:08 E limpede că nu era şi
e ceva înfricoşător.
  
43:12 Deoarece, chiar dacă
afirmi în clasă,
  
43:14 ceea ce...
 
43:17 trece, ostentativ, ca fiind ceea
ce noi denumim "lucrul corect"...
  
43:22 tot nu va triumfa,
 
43:24 din punctul de vedere
al acestei acţiuni
  
43:27 - ... la care ne referim.
- Acţiune, exact.
  
43:30 Putem pleca, domnule...
 
43:34 de la acel punct.
 
43:38 - Am discutat despre viaţă, trai...
- Da.
  
43:41 ... în care iubirea nu există deloc.
 
43:43 Iubirea poate exista numai atunci
 
43:48 când observatorul este obiectul
observării şi acţionează...
  
43:50 aşa cum am spus.
 
43:55 Apoi, acea flacără,
acea compasiune,
  
43:56 acel sentiment că ţii Pământul
în braţele tale, ca să zicem aşa...
  
44:00 dacă acest lucru este înţeles,
 
44:10 atunci, plecând de acolo,
apare comportamentul
  
44:12 - fiindcă el constituie fundaţia.
 
44:15 Dacă nu există comportament,
 
44:19 în sensul unui comportament
non-conflictual...
  
44:22 atunci...
 
44:28 după ce am stabilit asta, în noi
înşine sau am observat asta,
  
44:32 putem trece, mai departe,
la problema morţii.
  
44:33 Fiindcă problema morţii
este o chestiune imensă.
  
44:37 Pentru mine,
 
44:48 viaţa, iubirea şi moartea
nu sunt separate.
  
44:49 Sunt o unică dinamică.
 
44:56 Nu există moartea, undeva, acolo,
 
45:00 cu care mă voi întâlni peste 20
de ani sau în ziua următoare.
  
45:02 Este aici !
 
45:07 Este laolaltă cu
iubirea şi cu viaţa.
  
45:08 Este o mişcare continuă...
 
45:12 nefragmentată.
 
45:18 În acest mod trăiesc,
gândesc, simt.
  
45:21 Asta mi-e viaţa !
 
45:24 Exact asta vreau să spun, nu
sunt simple cuvinte pentru mine.
  
45:26 Deci...
 
45:30 înainte de-a aborda
problema morţii,
  
45:34 trebuie să ne punem întrebarea:
 
45:36 Ce anume este conştiinţa ?
 
45:42 Fiindcă, dacă...
 
45:45 cineva nu înţelege ce
anume este conştiinţa,
  
45:49 nu ca simplă explicaţie...
 
45:51 nu ca descriere, nu
cuvântul în sine,
  
45:56 ci realitatea conştiinţei:
 
45:58 Oare sunt eu, ca om,
conştient vreodată ?
  
46:03 Şi ce înseamnă să fii conştient ?
 
46:12 Ce înseamnă percepţie conştientă ?
 
46:15 Oare sunt conştient,
în totalitate,
  
46:20 sau sunt conştient
numai ocazional,
  
46:23 atunci când apare o criză...
 
46:26 altminteri fiind adormit ?
 
46:31 Deci, de aceea devine
foarte important
  
46:34 să aflăm ce anume este conştiinţa.
 
46:37 - Corect, domnule ?
- Da.
  
46:43 Ceea ce tocmai aţi afirmat
mi se pare că indică
  
46:44 faptul că facem o
distincţie între...
  
46:47 conştiinţă,
 
46:48 care înseamnă o
mişcare continuă...
  
46:51 integrată pe deplin în acţiune,
 
46:57 prin contrast cu aceste sclipiri,
 
47:00 aceste izbucniri, practic,
 
47:03 în cadrul cursului
somnolent al naturii.
  
47:06 - Aşa este.
- Da.
  
47:11 Înţeleg asta, da, da.
 
47:12 - Continuaţi, vă rog !
- Deci, ce este conştiinţa ?
  
47:15 Conştiinţa înseamnă
conţinutul său.
  
47:20 O exprim foarte simplu.
 
47:26 Prefer să vorbesc foarte
simplu despre aceste lucruri...
  
47:28 nu prin descrieri elaborate,
lingvistice şi prin teorii
  
47:32 şi presupuneri şi toate celelalte.
 
47:36 Asta n-are sens pentru
mine, personal.
  
47:38 - Dacă e adevărat, va fi simplu.
- Simplu.
  
47:40 Da, desigur.
 
47:43 Conştiinţa înseamnă conţinutul său.
 
47:46 Conţinutul său
înseamnă conştiinţă.
  
47:50 Cele două nu sunt separate.
 
47:53 Adică...
 
48:00 gândurile, grijile,
 
48:03 identificările, conflictele,
 
48:06 neliniştea,
 
48:07 ataşamentele, detaşările,
 
48:10 temerile, plăcerile,
 
48:12 agonia, suferinţa...
 
48:14 credinţele, acţiunile nevrotice,
 
48:17 toate acelea înseamnă
conştiinţa mea.
  
48:19 Fiindcă acesta este conţinutul ei.
 
48:23 Asta este o afirmaţie...
 
48:27 echivalentă...
 
48:28 cu "Lumea sunt eu
şi eu sunt lumea".
  
48:31 - Aşa este.
- Deci, există o continuitate aici.
  
48:32 - Corect.
- Da, da.
  
48:35 Deci...
 
48:38 conţinutul care spune:
"Ăsta e mobilierul meu...
  
48:48 ăsta e Dumnezeul meu,
asta e credinţa mea"...
  
48:51 - cu toate nuanţele şi
subtilităţile lor -
  
48:54 toate acelea fac parte
din conştiinţa mea.
  
48:58 Fac parte din conştiinţa
care spune: "Eu sunt !".
  
49:02 Corect ?
 
49:07 Eu sunt asta,
 
49:09 eu sunt mobilierul.
 
49:10 Atunci mă identific singur, spunând:
"Asta e mobila mea, trebuie s-o păstrez !"
  
49:15 - Înţelegeţi ?
Când mă ataşez de el,
  
49:18 eu sunt acel lucru.
 
49:20 Eu sunt acea cunoaştere,
care spune:
  
49:23 "Am acumulat cunoaştere,
m-am dezvoltat prin ea,
  
49:28 am avut succes prin ea,
îmi oferă un mare comfort,
  
49:30 îmi oferă o casă,
un rang, o putere."
  
49:32 Acea casă sunt eu.
 
49:36 Bătălia prin care am trecut
- suferinţa, agonia -
  
49:41 sunt eu, aceea este conştiinţa mea.
 
49:43 Deci conţinutul...
 
49:45 conştiinţei...
 
49:48 este conştiinţa însăşi.
 
49:56 Ca atare, nu există separare, conştiinţa
să fie separată de conţinutul său.
  
49:58 Pot extinde sau îmi
pot lărgi conştiinţa,
  
50:04 lateral sau orizontal...
 
50:08 adică orizontal sau vertical,
 
50:10 dar rămânem tot în acel domeniu.
 
50:13 O pot extinde spunând:
"Dumnezeu este imens".
  
50:18 Asta e credinţa mea.
 
50:24 Şi mi-am extins conştiinţa,
 
50:26 imaginându-mi că este extinsă.
 
50:31 Orice...
 
50:34 gând care a fost creat...
 
50:35 în lume şi înlăuntrul meu,
 
50:40 face parte din conţinut.
 
50:42 Întreaga lume, în
special Occidentul,
  
50:48 se bazează pe gândire.
 
50:51 Activităţile sale,
explorările sale...
  
50:54 realizările sale,
religiile sale ş.a.m.d.
  
51:00 sunt, în esenţă,
rezultatul gândirii...
  
51:02 cu imaginile sale ş.a.m.d.
 
51:07 Deci acela este
conţinutul conştiinţei.
  
51:09 - Corect ?
- Corect.
  
51:13 Acum...
 
51:14 din asta se pune problema:
 
51:16 Ce anume este moartea ?
 
51:21 Oare moartea înseamnă
finalul conştiinţei...
  
51:24 - cu întreg conţinutul său -
 
51:29 sau moartea înseamnă o
continuitate a acelei conştiinţe ?
  
51:32 Conştiinţa ta nu este
diferită de a mea.
  
51:40  
 
51:42 Ar putea avea mici
variaţii, mici modificări,
  
51:45 mai puţină expansiune, o
contracţie mică ş.a.m.d.,
  
51:50 dar, în esenţă, conştiinţa este a ta,
în aceeaşi măsură în care este a mea,
  
51:54 fiindcă sunt ataşat de casa mea,
 
52:00 la fel ca tine.
 
52:03 Sunt ataşat de cunoaşterea
mea, sunt ataşat de familia mea,
  
52:05 sunt disperat, fie că trăiesc în India, fie
în Anglia, fie în America sau oriunde o fi.
  
52:08  
 
52:11 Deci acea conştiinţă este comună.
 
52:15 Este de necontestat.
 
52:22 - Mă urmăriţi, domnule ?
- Oh da, da, vă urmăresc cu atenţie.
  
52:24 Deci, uitaţi ce se întâmplă.
 
52:27 Nu am examinat niciodată
acest conţinut.
  
52:33 Nu l-am analizat
niciodată, îndeaproape
  
52:35 şi sunt înspăimântat...
 
52:36 înspăimântat de ceva
ce numesc moarte...
  
52:41 necunoscutul.
 
52:44 Hai s-o numim, pe
moment, necunoscutul !
  
52:46 Deci...
 
52:47 sunt înspăimântat.
 
52:49 Nu există soluţie pentru asta.
 
52:54 Cineva vine şi spune:
"Da, prietene...
  
52:58 există viaţă după moarte.
 
53:01 Am dovada ei.
 
53:06 Ştiu că există fiindcă mi-am
întâlnit fratele, fiul..."
  
53:08 vom analiza asta de îndată.
 
53:13 Deci...
 
53:14 eu, cel înspăimântat,
 
53:17 neliniştit,
 
53:19 temător, bolnav
 
53:21 - Înţelegeţi ? -
 
53:22 accept asta, în mod uluitor...
 
53:24 spunând, instantaneu: "Da...
 
53:27 există reincarnare.
 
53:28 Voi renaşte în următoarea viaţă."
 
53:34 Şi acea viaţă are
legătură cu karma.
  
53:38 Cuvântul "karma"
înseamnă "a acţiona".
  
53:42 Da.
 
53:43 Nu toate elucubraţiile implicate
în el, ci numai "a acţiona".
  
53:47 Da.
 
53:49 Uitaţi ce anume implică.
 
53:53 Adică, dacă eu cred
în reincarnare,
  
53:56 asta înseamnă că
această conştiinţă...
  
54:00 cu întreg conţinutul său...
 
54:03 care este "eul"
 
54:05 - ego-ul meu, sinele
meu, activităţile mele,
  
54:06 speranţele mele, plăcerile, toate
acelea înseamnă conştiinţa mea -
  
54:11 acea conştiinţă va renaşte
în viaţa următoare...
  
54:14 care este conştiinţa
comună, a ta şi a mea
  
54:20 şi a lui şi a ei.
 
54:24 Va renaşte în următoarea viaţă.
 
54:28 Şi ei spun că, dacă te
comporţi corespunzător acum...
  
54:30 vei fi recompensat în
următoarea viaţă.
  
54:35 E parte a cauzalităţii.
 
54:38 E o parte a conţinutului
conştiinţei.
  
54:40 - Cauzalitate şi efect.
- Da.
  
54:42 Şi, ca atare, comportă-te frumos,
 
54:46 fiindcă vei fi pedepsit
în viaţa următoare.
  
54:48 Vei fi recompensat
în viaţa următoare.
  
54:52 Întreaga lume orientală
se bazează pe asta,
  
54:55 crede în reincarnare.
 
54:59 Deci, ce se întâmplă ?
 
55:03 Am găsit alinare
într-o credinţă...
  
55:06 dar, de fapt, nu o respect...
 
55:11 fiindcă spune: "Comportă-te
frumos, acum...
  
55:14 fii bun, acum,
 
55:17 nu răni pe altul, acum."
 
55:18 Nu, de fapt ideea este că...
 
55:24 ar trebui să mă comport bine, acum
 
55:31 - am trecut prin chestia
asta, "trebuie" -
  
55:33 şi ar trebui să fac una sau alta, din
cauza a ceea ce se va întâmpla ulterior.
  
55:35 Dar, apoi, mă las alinat de gândul
că este un proces nesfârşit
  
55:38  
 
55:40 şi că este, cumva, implicat în el,
faptul că voi obţine o altă şansă.
  
55:43 - Altă şansă.
- Deci mă pot eschiva, cumva.
  
55:45  
 
55:47 Mă pot eschiva, pot amâna,
mă pot purta urât.
  
55:50 Da, fiindcă toţi suntem destinaţi
să reuşim, într-un final.
  
55:53 În cele din urmă.
 
55:57 Da.
 
55:59 Ceea ce arată că nu s-a înţeles ceea ce aţi
afirmat în decursul acestor conversaţii,
  
56:02 caracterul urgent şi
stringent al acţiunii.
  
56:05 - Al acţiunii, aşa este.
- Da, da, înţeleg.
  
56:09 Deci, vedeţi, hinduşii...
 
56:11 probabil că au emis,
iniţial, această idee:
  
56:12 cauză, efect.
 
56:18  
 
56:19 Efectul va fi modificat de
următoarea cauzalitate.
  
56:22 Deci există acest lanţ nesfârşit.
 
56:28 Şi ei spun că e nesfârşit,
dar va fi sfărâmat, cândva.
  
56:33 Ca atare, nu contează
ce faci acum.
  
56:39 Credinţa îţi conferă o mare
alinare, lăsându-te să crezi...
  
56:42 că vei continua,
 
56:48 că vei fi alături de fratele,
soţia, soţul sau oricine o fi.
  
56:51 Dar, între timp, nu te chinui
să iei viaţa prea în serios.
  
56:54 Întocmai, da, da.
 
56:56 Distrează-te bine, de fapt.
 
57:01 Bucură-te sau fă
orice vrei să faci,
  
57:04 vei plăti niţel în viaţa
următoare, dar continuă.
  
57:06 Vorbeam cu un binecunoscut
învăţător hindus, despre asta
  
57:09 şi am făcut exact remarca
la care v-aţi referit, acum
  
57:13 şi am crezut că va
avea ceva forţă.
  
57:17 Şi am spus:
 
57:18 Vedeţi...
 
57:19 nu există speranţa de a te
opri din această repetiţie,
  
57:22  
 
57:24 dacă nu se acţionează,
imediat, în acest sens.
  
57:27 Ca atare, în ceea ce priveşte
conţinutul conştiinţei,
  
57:31 pentru o mulţime de oameni care se
lasă încălziţi de această noţiune,
  
57:36 nu poate exista decât o repetiţie
infinită, fără vreo preocupare reală.
  
57:42 - El ce a spus ?
- N-a făcut decât să râdă,
  
57:44  
 
57:45 de parcă aş fi perceput
un lucru, oarecum,
  
57:48  
 
57:52 pe care majoritatea oamenilor nu
prea îşi bat capul să-l analizeze.
  
57:56 Dar pentru mine a fost extraordinar
că n-a arătat nici un interes,
  
57:58  
 
58:00 pentru ceva ce a discernut,
teoretic vorbind.
  
58:04 Domnule, exact asta sunt, nişte
ipocriţi, înţelegeţi domnule ?
  
58:07 Sunt ipocriţi, atunci
când cred aşa ceva
  
58:11 şi fac ceva exact opus.
 
58:14 Exact, înţeleg la ce vă referiţi.
 
58:16 Ceea ce afirmaţi, este uzul noţiunii
biblice de ipocrit, în cel mai strict sens.
  
58:18  
 
58:20 - În sensul cel mai strict, desigur.
- Da, exact în sensul cel mai strict.
  
58:24 În următoarea conversaţie,
am putea continua cu asta,
  
58:25 - ... fiindcă mi se pare...
- Sunt multe lucruri implicate aici.
  
58:27 - Splendid, abia aştept s-o facem.
- Da, vom analiza asta.
  
58:31  
 
58:32  
 
58:33  
 
58:36