Krishnamurti Subtitles

Înţelegerea, nu controlul, dorinţei

San Diego - 21 February 1974

Conversation with A.W. Anderson 70:13 CONVERSAŢIA #7
cu dr. A.W. Anderson
  
0:38 DORINŢA
 
0:43 Krishnamurti în dialog
cu dr. Allan W. Anderson
  
0:46 J. Krishnamurti s-a născut în sudul
Indiei şi a fost educat în Anglia.
  
0:48 În ultimii 40 de ani a
ţinut discursuri în SUA,
  
0:49  
 
0:52 Europa, India, Australia
şi în alte zone ale lumii.
  
0:56 De la începutul muncii
sale de-o viaţă,
  
0:58 a repudiat orice conexiune cu
religiile organizate şi ideologiile
  
1:00  
 
1:02 şi a afirmat că singura sa grijă era de a
elibera omul, absolut şi necondiţionat.
  
1:04  
 
1:09 Este autorul multor cărţi,
 
1:10 printre care "The Awakening
of Intelligence",
  
1:13 "The Urgency of Change",
 
1:17 "Freedom from the Known" şi
"The Flight of the Eagle".
  
1:20 Acesta este unul dintr-o
serie de dialoguri
  
1:22 dintre Krishnamurti şi
dr. Allan W. Anderson,
  
1:25 care este profesor de studii religioase
la Universitatea de Stat din San Diego,
  
1:27  
 
1:29 unde predă scripturi indiene şi
chinezeşti şi tradiţia profetică.
  
1:32  
 
1:34 Dr. Anderson, un poet publicat,
 
1:37 deţine diplome de la
Universitatea Columbia
  
1:39 şi de la Union
Theological Seminary.
  
1:42 A fost premiat cu renumitul
"Teaching Award",
  
1:45 al Universităţii de
Stat a Californiei.
  
1:54 D-le Krishnamurti, data
trecută când am vorbit...
  
1:58 aţi făcut observaţia
că teama şi plăcerea
  
2:02 sunt cele două faţete
ale aceleaşi monede.
  
2:05 Şi, aşa cum îmi amintesc, atunci când
am încheiat ultima noastră conversaţie,
  
2:08 încă mai vorbeam despre teamă
 
2:12 şi mă gândeam că am putea trece, de
la teamă, la discuţia asupra plăcerii.
  
2:15  
 
2:18 Dar poate că există mai multe despre teamă,
care trebuie, încă, analizate sau explorate.
  
2:20 Domnule, eu cred că, pentru
majoritatea dintre noi...
  
2:32 teama...
 
2:40 a creat o asemenea...
 
2:46 suferinţă...
 
2:49 atât de multe...
 
2:52 activităţi se nasc din teamă...
 
2:55 ideologii...
 
2:58 şi zei,
 
3:00 încât nu părem să ne fi
eliberat, complet, de teamă.
  
3:05 - Asta afirmam atunci.
- Asta afirmam atunci.
  
3:11 Şi, ca atare, "eliberarea de..."
 
3:14 şi libertatea
 
3:15 sunt două lucruri diferite.
 
3:18 - Nu-i aşa ?
- Da.
  
3:20 Eliberarea de teamă
 
3:22 şi sentimentul...
 
3:24 de a fi complet liber.
 
3:29 Oare aţi afirma că până şi
noţiunea "eliberării de..."
  
3:34 este tot sugestia unui conflict ?
 
3:36 Da.
 
3:37 - Da, da, continuaţi atunci !
- Da.
  
3:39 A fi liber şi a te elibera de ceva
 
3:42 manifestă aceste
contradicţii, intrinsece
  
3:46 şi, ca atare, apare conflictul
 
3:48 şi, drept urmare, o
bătălie, violenţă, luptă.
  
3:55 Când cineva înţelege
asta, la modul profund,
  
3:59 atunci cineva poate pricepe
semnificaţia noţiunii de a fi liber.
  
4:06 Nu a te elibera de ceva,
ci a fi liber, intrinsec,
  
4:11 profund, de la sine.
 
4:18 Probabil...
 
4:20 că este o non-teoretică,
non-ideatică...
  
4:28 realitate.
 
4:31 Înţeleg.
 
4:35 Un sentiment...
 
4:38 că...
 
4:40 toată povara s-a
îndepărtat de tine.
  
4:43 Nu că te lupţi să o îndepărtezi,
 
4:46 ci că povara nu mai există.
 
4:50 Conflictele nu există.
 
4:54 Aşa cum spuneam deunăzi,
 
4:55 relaţiile, atunci, se stabilesc
în libertate deplină.
  
5:02 Cuvântul dumneavoastră,
"intrinsec", mă interesează.
  
5:06 Uneori, cred eu, în
limba noastră...
  
5:10 folosim prepoziţia
adverbială "în".
  
5:16 Oare n-ar fi posibil să spunem "în libertate"
sau nici n-aţi vrea să folosim "în" ?
  
5:19  
 
5:21 - Nu "în", nu.
- Nu-l vreţi !
  
5:23 - Pentru, în, de...
- Sunt toate excluse.
  
5:25 Înţeleg, da, da,
continuaţi vă rog !
  
5:28 Deci...
 
5:29 aceste două principii,
 
5:32 plăcere şi teamă,
 
5:35 sunt...
 
5:38 par să fie...
 
5:41 adânc înrădăcinate în noi...
 
5:44 aceste două principii,
ale plăcerii şi fricii.
  
5:50 Nu cred că putem înţelege...
 
5:54 plăcerea,
 
5:55 fără a înţelege teama.
 
5:59 Înţeleg, înţeleg.
 
6:02 Nu le poţi separa, de fapt,
 
6:04 dar pentru...
 
6:10 a le putea investiga, cineva
trebuie să le separe.
  
6:13 - Da, deşi privind teama, credeţi că noi...
- N-ar fi trebuit să ne gândim la plăcere.
  
6:17  
 
6:19 - N-am fi avut niciodată noţiunea.
- Nu.
  
6:21 Înţeleg, înţeleg.
 
6:23 Este la fel ca pedeapsa
şi recompensa.
  
6:26 Da.
 
6:27 Dacă n-ar fi existat
nici un fel de pedeapsă,
  
6:30 atunci nimeni n-ar fi
vorbit despre recompensă.
  
6:34 Da, înţeleg.
 
6:39 Şi...
 
6:45 atunci când vorbim despre plăcere,
 
6:47 cred că trebuie să fie clar
că nu condamnăm plăcerea.
  
6:51 Nu încercăm să devenim puritani...
 
6:56 sau prea toleranţi.
 
7:01 Încercăm să cercetăm
 
7:04 sau să examinăm, să explorăm,
 
7:06 întreaga structură şi natură a plăcerii,
la fel cum am făcut cu teama.
  
7:10 Aşa cum am făcut cu teama.
 
7:15 Şi pentru a face asta, la
modul adecvat ?i profund,
  
7:18 atitudinea de condamnare
 
7:23 - sau de acceptare a plăcerii -
 
7:26 trebuie dată la o parte.
 
7:30 - Sesizaţi asta, natural ?
- Da.
  
7:32 Adică, dacă vreau să
cercetez ceva anume,
  
7:34 trebuie să mă eliberez de toate
predispoziţiile, prejudecăţile mele.
  
7:41 "Aşteptând cu nerăbdare să..."
 
7:43 observ că începe să iasă la
iveală, din ceea ce afirmaţi.
  
7:47 - Da.
- Da, afirmăm că abia aşteptăm plăcerea.
  
7:51 Ba chiar întrebăm o
persoană, nu-i aşa:
  
7:54 - Ce anume îţi place ?
- Da.
  
7:56 Devenim nervoşi gândindu-ne că,
poate, nu vom avea parte de ea.
  
8:01 Acum, înţeleg că ceea
ce spuneţi sugerează...
  
8:05 anticiparea unei
recompense, aici.
  
8:08 - Oare este corect ?
- Da, aşa este.
  
8:10 Recompensă, satisfacţie
 
8:16 şi un sentiment de împlinire.
 
8:20 Le vom dezbate pe toate, atunci
când vom vorbi despre plăcere.
  
8:23 Dar cred că trebuie să clarificăm
asta, încă de la început,
  
8:27 că nu o blamăm.
 
8:33 Preoţii din întreaga
lume au condamnat-o.
  
8:38 Da.
 
8:41 Noţiunea de libertate este asociată multor
abordări religioase a acestei probleme.
  
8:45 - Una este eliberarea de dorinţe.
- Da.
  
8:47 Deci, cineva trebuie să...
 
8:50 ţină minte că nu o motivăm
 
8:54 sau...
 
8:56 o susţinem sau... o blamăm,
 
9:00 ci o observăm.
 
9:02 Da.
 
9:05 Pentru a aborda, de fapt,
problema plăcerii,
  
9:08 cred că cineva trebuie
să analizeze dorinţa...
  
9:12 mai întâi.
 
9:19 Cu cât viaţa devine mai...
 
9:22 comercială...
 
9:30 şi se foloseşte de lucruri...
 
9:34 cu atât mai mult...
 
9:40 creşte dorinţa.
 
9:43 O puteţi observa prin
comercialism şi "consumerism".
  
9:47 Prin propagandă, dorinţa este...
 
9:52 ştiţi voi, încurajată,
 
9:54 este promovată,
 
9:56 este...
 
9:58 - care-i cuvântul
pe care-l caut ? -
  
10:00 este...
 
10:03 alimentată, extinsă.
 
10:06 - Cultivată.
- Cultivată.
  
10:07 Da.
 
10:09 - Aţâţată, acesta este cuvântul, aţâţată.
- Aţâţată.
  
10:12 Şi vedeţi asta întâmplându-se
în întreaga lume, acum.
  
10:18 În India, de exemplu...
 
10:23 - nu că aş cunoaşte India
mult mai bine ca pe America,
  
10:25 fiindcă n-am trăit acolo prea mult,
dar mă duc acolo în fiecare an -
  
10:29 această...
 
10:33 această dorinţă şi această
împlinire, instantanee,
  
10:37 începe să aibă loc.
 
10:40 Anterior, în sensul
brahmanic tradiţional,
  
10:44 exista o anumită cumpătare...
 
10:48 o anumită...
 
10:52 disciplină tradiţională,
 
10:56 care spunea: "Nu te preocupa
de lumea materială !
  
10:59 Lucrurile nu sunt importante.
 
11:03 Ceea ce este importantă este
descoperirea adevărului,
  
11:07 a principiului brahmanic,
a realităţii ş.a.m.d."
  
11:10 Dar, acum, toate
acelea au dispărut...
  
11:13 şi acum dorinţa este aţâţată.
 
11:17 "Cumpără mai mult !"
 
11:21 "Nu te mai mulţumi cu doi
pantaloni, ci cumpără o duzină."
  
11:24 Acest sentiment al...
 
11:28 încântării furnizate de bunuri...
 
11:37 este stimulat prin comercialism...
 
11:41 consumerism
 
11:45 şi propagandă.
 
11:47 Există multă teamă - nu-i aşa ? -
asociată comercialismului,
  
11:49 manifestată în cei
care promovează asta,
  
11:54 fiindcă plăcerea se estompează
 
11:57 şi asta necesită un stimul mai
puternic, data următoare.
  
12:00 Asta fac croitorii de lux,
 
12:03 în fiecare an există
o nouă modă...
  
12:07 sau la fiecare şase
luni sau lunar.
  
12:08 Nu ştiu ce-i asta.
 
12:11 Uite, există această
stimulare a dorinţei.
  
12:16 Este chiar înfricoşător,
într-un anumit sens...
  
12:20 modul cum oamenii folosesc...
 
12:25 stimulează dorinţa
 
12:28 pentru a acumula bani, bunuri,
 
12:32 acest întreg ciclu al unei vieţi,
 
12:36 care este extrem de sofisticată...
 
12:41 o viaţă în care există împlinirea,
instantanee, a dorinţei cuiva...
  
12:43  
 
12:48 şi sentimentul că, dacă n-o
împlineşti, dacă nu acţionezi,
  
12:52 există frustrare.
 
12:54 Deci, toate acelea sunt
implicate în aşa ceva.
  
12:58 Oare aţi spune, atunci, că...
 
13:02 această abordare, din punctul de
vedere descris de dumneavoastră,
  
13:06 se bazează pe frustrare ?
 
13:09 Însăşi frustrarea este considerată
ca un stimulent adecvat.
  
13:15 - Da, aşa este.
- Da, înţeleg, da.
  
13:21 Şi, din moment ce frustrarea
însăşi este o nulitate,
  
13:25 încercăm să sugerăm că nulitatea, însăşi,
este interesată de propria sa împlinire,
  
13:26  
 
13:30 în timp ce n-ar putea fi,
prin propria sa natură.
  
13:33 E la fel ca la
copii: nu-i frustra.
  
13:37 - Da.
- Lasă-i să facă ce le place.
  
13:40 Da.
 
13:44 Asta îmi aminteşte de ceva, ce s-a
întâmplat când eram în masterat.
  
13:46 Am fost educat, copil
fiind, în Anglia,
  
13:49 într-o manieră mai degrabă rigidă,
 
13:52 prin comparaţie cu
libertinismul actual.
  
13:57 Şi...
 
14:02 unul dintre colegii mei de masterat mi-a
spus că el a fost educat, de părinţi,
  
14:03 într-o manieră pe
deplin tolerantă.
  
14:06 Asta se întâmpla la
Universitatea Columbia.
  
14:09 Şi el s-a uitat la mine şi a spus:
 
14:11 "Cred că ţi-a fost mai bine aşa,
 
14:14 fiindcă ai avut măcar de-a face
cu informaţii inteligibile,
  
14:17 prin intermediul cărora
să afli cine eşti.
  
14:20 Chiar dacă ceea ce ai aflat nu a
fost corect, a existat ceva de aflat.
  
14:22  
 
14:23 În timp ce eu a trebuit să fac totul
de unul singur şi tot n-am terminat."
  
14:26  
 
14:28 Şi vorbea despre el însuşi ca
aflându-se, constant, pe lume,
  
14:32 încercând să ascundă faptul
că era o epavă nervoasă.
  
14:34 Am avut o lungă
conversaţie la cină.
  
14:37 Da.
 
14:41 Domnule, cred că, înainte de a intra
în domeniul complicat al plăcerii,
  
14:46  
 
14:50 trebuie să abordăm această
problemă a dorinţei.
  
14:53 Da, da, da, aş vrea să facem asta.
 
14:55 Şi dorinţa pare să fie...
 
14:58 un instinct...
 
15:01 foarte activ şi provocator,
 
15:08 solicitând o activitate pe care
să o desfăşurăm permanent.
  
15:16 Deci, ce anume este dorinţa ?
 
15:23 Mă întreb dacă v-aş
putea solicita să...
  
15:25 o legaţi de pofta de mâncare,
 
15:31 prin opoziţie cu ceea ce
cineva ar numi foame,
  
15:34 care este ceva natural.
 
15:37 Uneori am descoperit...
 
15:44 o confuzie, care aşa
mi se prezintă mie
  
15:46 şi de aceea vă întreb
pe dumneavoastră.
  
15:50 Cineva ar putea ajunge
la ideea, în clasă,
  
15:52 discutând despre problema
apetitului şi al dorinţei,
  
15:56 că, dacă ne uităm în natură,
 
15:58 leul doreşte să ucidă antilopa,
 
16:01 pentru a-şi satisface apetitul.
 
16:06 În timp ce mie mi se pare că
răspunsul corect la asta este:
  
16:10 "Nu, nu este cazul !
 
16:12 Leul doreşte să încorporeze
antilopa în propria sa natură.
  
16:14  
 
16:17 El nu-şi satisface poftele."
 
16:20 Cred că ambele sunt
înrudite, apetitul şi dorinţa.
  
16:24 Da.
 
16:26 Există pofta de mâncare...
 
16:29 apetitul fizic
 
16:31 şi, apoi, mai există
apetitul psihologic.
  
16:34 Da, da, da.
 
16:36 Care este mult mai complex.
 
16:39 Apetitul sexual...
 
16:43 şi apetitul intelectual,
 
16:47 un sentiment al curiozităţii.
 
16:50 - Chiar şi mai furios.
- Mai furios, aşa este.
  
16:55 Deci...
 
16:57 cred că...
 
17:01 atât dorinţa, cât şi apetitul...
 
17:05 sunt stimulate de
către comercialism...
  
17:12 de către consumerism,
 
17:15 care reprezintă...
 
17:18 civilizaţia actuală...
 
17:22 funcţionând activ în lume,
la momentul actual.
  
17:25 Atât în Rusia, cât şi
oriunde altundeva, acest...
  
17:27 consumerism trebuie
să fie satisfăcut.
  
17:34 Corect, fiindcă vorbim despre
uzură morală planificată.
  
17:38 Uzura morală planificată,
exact, exact.
  
17:40 Aveţi asta în vedere, da, înţeleg.
 
17:45 Deci, ce anume este...
 
17:48 apetitul
 
17:49 şi ce anume este dorinţa ?
 
17:52 Am poftă de mâncare
fiindcă sunt înfometat.
  
17:56 Este un apetit natural.
 
18:03 Văd o maşină...
 
18:08 şi am citit multe despre ea...
 
18:11 şi mi-ar plăcea s-o am...
 
18:14 s-o conduc, să-i simt puterea,
 
18:15 mergând repede,
 
18:18 încântarea dată de toate acestea.
 
18:21 Aceasta e o altă
formă de apetit.
  
18:24 Da.
 
18:26 Apetitul, apetitul intelectual...
 
18:32 înseamnă să discuţi cu un bărbat sau
o femeie isteaţă, inteligentă, atentă,
  
18:36  
 
18:39 să discuţi, să te stimulezi,
reciproc, în conversaţie.
  
18:46 Da.
 
18:48 Şi să-ţi compari,
reciproc, cunoştinţele...
  
18:54 un fel de luptă subtilă.
 
18:56 - Argumentând o idee.
- Argumente, aşa este.
  
18:59 Şi acest lucru este
foarte stimulator.
  
19:03 Oh, da, chiar este.
 
19:07 Şi, apoi, mai există
apetitul sexual...
  
19:14 apetitul sexual constând în a
te gândi constant la asta,
  
19:19 rumegând totul.
 
19:23 Toate acelea, atât apetiturile
psihologice cât şi cele fizice,
  
19:30 normale sau anormale...
 
19:34 sentimentul împlinirii
şi al frustrării,
  
19:41 toate acelea sunt
implicate în apetit.
  
19:45 Şi nu sunt sigur dacă religiile...
 
19:51 religiile şi
credinţele organizate,
  
19:53 nu stimulează, cumva,
 
19:56 un apetit ciudat pentru...
 
20:00 ritualuri.
 
20:04 Am senzaţia că asta fac.
 
20:07 Mi se pare că, în pofida
protestelor pioase ce vor apărea...
  
20:10  
 
20:15 în ele se manifestă o
etalare teatrală a lor.
  
20:18 Analizaţi liturghia
romano-catolică
  
20:21 şi veţi remarca frumuseţea sa,
frumuseţea culorilor, a ritualului,
  
20:23  
 
20:25 întreaga structură este minunat
de teatrală şi de frumoasă.
  
20:28  
 
20:30 Şi, pe moment, se pare că se
manifestă raiul pe Pământ.
  
20:32  
 
20:34 - Extraordinar de stimulator.
- Dar, apoi, iar ieşim afară.
  
20:36  
 
20:38 Desigur şi totul este
stimulat prin tradiţie,
  
20:41 prin folosirea cuvintelor,
a incantaţiilor,
  
20:45 a unor anumite asocieri de
cuvinte, simboluri, imagini,
  
20:50 flori, tămâie - toate acelea
sunt extrem de stimulatoare.
  
20:55 Şi, dacă cineva se obişnuieşte
cu asta, începe să-i ducă lipsa.
  
21:00 Oh, da, da.
 
21:02 Mă gândeam, în timp ce vorbeaţi
 
21:06 la ceva care-mi sună, cel puţin
mie, ca fiind extraordinară,
  
21:09 frumoasa limbă sanscrită
şi recitarea Gitei
  
21:11  
 
21:12 şi legănatul, înainte şi înapoi
 
21:15 şi, apoi, cineva se aşază pentru a
studia semnificaţia cuvintelor
  
21:19 şi cineva îşi zice: "Uite, acum, oare ce
Dumnezeu se întâmplă, când facem asta,
  
21:22  
 
21:25 prin comparaţie cu ceea ce
cuvintele, înseşi, pot dezvălui ?"
  
21:29 Dar acea seducţie, care se produce,
e o auto-seducere desigur,
  
21:31  
 
21:33 fiindcă cineva nu poate blama limbajul ca
fiind frumos, ci sinele este cel care...
  
21:35  
 
21:38 Şi toate acestea sunt încurajate.
 
21:39 Şi ideea, pe care cred că
sugeraţi că o dezbatem aici,
  
21:42  
 
21:45 este că se investeşte un interes
extraordinar în menţinerea acestei situaţii.
  
21:50 Desigur.
 
21:54 - Este ceva comercial.
- Da.
  
21:56 Şi, dacă nu este susţinut
de către preoţi,
  
21:59 atunci întreg eşafodajul
s-ar prăbuşi.
  
22:03 Deci există o bătălie pentru a
alimenta apetiturile fiinţei umane...
  
22:08 ceea ce este foarte înfricoşător,
de fapt, când analizezi asta.
  
22:11 Înfricoşător în
sensul, mai degrabă...
  
22:15 dezgustător, cumva...
 
22:24 al exploatării oamenilor...
 
22:28 şi, implicit, distructiv
pentru mintea umană.
  
22:34 Da, da.
 
22:36 Am avut această problemă...
 
22:39 pe când predam la clasă,
 
22:42 legat de propriul meu
discurs la clasă.
  
22:45 Uneori se părea că...
 
22:50 poate prima strofă a unei poezii,
 
22:53 pe care aş fi ştiut-o pe de rost,
 
22:55 ar fi fost adecvată.
 
22:57 Şi, ca atare, începeam s-o recit
 
23:00 şi...
 
23:02 când ajungeam la finalul ei,
 
23:04 aşteptările crescuseră,
atenţia era la maxim,
  
23:09 trupurile se aplecaseră înainte
 
23:11 şi trebuia să mă
opresc şi să spun:
  
23:12  
 
23:15 "Vedeţi, nu putem continua,
fiindcă nu ascultaţi ceea ce spun,
  
23:18 ci ascultaţi modul în
care este spus ceva.
  
23:21 Şi, dacă aş citi asta îngrozitor,
 
23:24 nu aţi mai asculta
ceea ce se spune.
  
23:27 Dezgustul vostru ar predomina, la
fel cum predomină plăcerea, acum."
  
23:30  
 
23:32 Şi studenţii s-au luat de mine, fiindcă
n-am recitat mai multă poezie.
  
23:34  
 
23:38 Vă puteţi da seama de ce
v-ar deranja aşa ceva !
  
23:41 Este semnul perfect că nu aţi început
să vă faceţi, încă, datoria la clasă.
  
23:44  
 
23:46 Şi apoi ne confruntăm cu problema
că ei gândesc că sunt un ascet
  
23:49 şi că neg lucrurile bune.
 
23:56 - La asta vă refereaţi, în parte ?
- Da, desigur.
  
23:57 Bine, bine, mă bucur că
mi-aţi clarificat asta, da.
  
23:59 Şi...
 
24:01 Şi, apoi, există această
dorinţă, acest apetit,
  
24:05 pe care-l vom analiza puţin.
 
24:06 Ce anume este dorinţa ?
 
24:13 Fiindcă...
 
24:14 văd ceva şi, imediat,
trebuie să-l am:
  
24:19 o rochie, o haină, o cravată,
 
24:21 acest sentiment al posesiei...
 
24:26 impulsul de a acumula...
 
24:30 impulsul de a experimenta...
 
24:34 impulsul de a...
 
24:38 face ceva...
 
24:40 ce-mi va oferi o
satisfacţie extraordinară.
  
24:46 Satisfacţia ar putea fi
dată de achiziţia în sine,
  
24:49 de faptul că am cumpărat
o cravată sau o haină
  
24:51 sau că m-am culcat cu o femeie
 
24:55 sau, pur şi simplu,
de o achiziţie.
  
24:57 Deci, în spatele acestora, există
domnule, nu-i aşa, această dorinţă.
  
25:04 Mi-aş putea dori o casă sau altul
şi-ar putea dori o maşină,
  
25:09 iar altul şi-ar putea dori
cunoaştere intelectuală.
  
25:13 Altul şi l-ar putea
dori pe Dumnezeu...
  
25:16 sau o iluminare.
 
25:19 Toate sunt la fel.
 
25:21 Obiectul dorinţei variază...
 
25:28 dar dorinţa este aceeaşi.
 
25:30 Pe una o numesc nobilă, pe alta o
numesc josnică, lumească, prostească.
  
25:33 Dar în spatele lor
se află dorinţa.
  
25:38 Deci, ce anume este dorinţa ?
 
25:41 Cum se face că această
dorinţă, foarte puternică...
  
25:45 este născută...
 
25:50 este cultivată ?
 
25:56 Înţelegeţi ?
 
25:57 Ce anume este dorinţa ?
 
25:59 Cum de apare în
fiecare dintre noi ?
  
26:06 Dacă v-am înţeles bine,
aţi făcut o distincţie
  
26:08 între, pe de o parte...
 
26:10 apetitul, asociat foamei naturale,
 
26:14 acel gen de dorinţă...
 
26:17 şi acum vorbim despre dorinţa care
este denumită, uneori, "artificială".
  
26:20  
 
26:23 Nu ştiu dacă aţi numi-o astfel...
 
26:24 - ... dar, uneori...
- Dorinţă.
  
26:27 Poate că am o dorinţă, dar obiectul
ei variază domnule, nu-i aşa ?
  
26:31 Da, variază.
 
26:32 Obiectul dorinţei variază
potrivit fiecărui individ,
  
26:36 potrivit fiecărei tendinţe
şi idiosincrazii
  
26:40 sau condiţionări ş.a.m.d.
 
26:42 Dorinţa de a avea una sau alta.
 
26:45 Dar eu vreau să aflu ce
anume este dorinţa ?
  
26:51 Cum de apare ?
 
26:56 Cred că asta este destul de clar.
 
27:00 Vă referiţi la un
sentiment al lipsei ?
  
27:03 Nu, nu.
 
27:04 Eu întreb ce anume este dorinţa ?
 
27:07 Cum de apare ?
 
27:10 Cineva ar trebui să-şi pună,
singur, întrebarea asta.
  
27:12 Da, dar eu vă întreb
cum de apare asta,
  
27:17 cum de există această dorinţă,
puternică, pentru ceva anume...
  
27:23 sau, dimpotrivă, numai dorinţa.
 
27:27 Cred că este clar:
 
27:31 apare percepţia şi anume
percepţia vizuală...
  
27:38 apoi apare senzaţia...
 
27:42 apoi apare contactul...
 
27:47 şi, din toate acestea, se
concretizează dorinţa.
  
27:51 Acesta este procesul, nu-i aşa ?
 
27:54 Oh, da, da, îmi este foarte
clar, acum, la ce vă referiţi.
  
27:57 V-am ascultat cu
foarte mare atenţie.
  
28:00 Percepţie...
 
28:03 contact, senzaţie, dorinţă.
 
28:06 Şi, apoi, dacă dorinţa este
neîmplinită, apare furia.
  
28:09 Şi toate celelalte, violenţa,
toate celelalte urmează.
  
28:11  
 
28:13 - Îi urmează, da.
- Deci, dorinţa.
  
28:16 Deci, oamenii religioşi, călugării
din întreaga lume, au spus:
  
28:21 "Trăieşte fără dorinţă.
 
28:26 Controlează dorinţa.
 
28:30 Suprimă dorinţa."
 
28:33 Sau, dacă nu poţi face asta,
transfer-o în ceva ce merită:
  
28:36 Dumnezeu
 
28:38 sau iluminare
 
28:42 sau adevăr sau una sau alta.
 
28:45 Dar, atunci, asta nu e decât o altă
formă de dorinţă: a nu-ţi dori.
  
28:47 - A nu-ţi dori.
- Deci nu scăpăm niciodată de ea.
  
28:49 Da, dar, vedeţi, ei au
spus "controlează".
  
28:53 Da.
 
28:54 - Puterea este introdusă în peisaj.
- Să controlezi dorinţa.
  
28:59 Fiindcă ai nevoie de energie
pentru a-l servi pe Dumnezeu...
  
29:06 şi dacă eşti...
 
29:10 captivat de dorinţă, atunci
eşti în capcana unei năpaste,
  
29:13 într-un necaz care-ţi
va risipi energia...
  
29:20 ca atare, păstreaz-o,
controleaz-o, suprim-o.
  
29:24 Aţi mai văzut asta, domnule.
 
29:26 Am văzut-o atât de des la Roma...
 
29:30 preoţii se plimbă
cu biblia în mână...
  
29:34 şi nu îndrăznesc să se uite la
orice altceva, ci o tot citesc,
  
29:37 fiindcă sunt atraşi
 
29:41 nu contează dacă de o femeie sau o casă
frumoasă sau o mantie frumoasă ş.a.m.d.
  
29:43  
 
29:47 Aşa că te tot uiţi în biblie, ca să nu
te expui, niciodată, vreunui necaz...
  
29:54 vreunei tentaţii.
 
29:58 Aşa că te abţii...
 
30:02 fiindcă ai nevoie de energia ta
pentru a-l servi pe Dumnezeu.
  
30:12 Deci, dorinţa...
 
30:15 este...
 
30:17 se manifestă prin
percepţie vizuală...
  
30:24 contact,
 
30:26 senzaţie,
 
30:27 dorinţă.
 
30:30 Acesta este procesul apariţiei ei.
 
30:34 Apoi există toate
amintirile restante,
  
30:36 trecutul care o consolidează.
 
30:38 Da.
 
30:40 Da.
 
30:42 Am fost uimit de ceea
ce tocmai aţi spus.
  
30:44 Există această carte, aflată
deja în exteriorul meu...
  
30:47 Da.
 
30:48 ... care nu înseamnă mai mult decât
ceea ce-i pun unui cal, într-o cursă.
  
30:51 - Ochelari de cal.
- Ochelari de cal, da.
  
30:54 Biblia devine ochelari de cal !
 
30:57 Biblia care-ţi închide ochii !
 
31:00 Da.
 
31:02 Am...
 
31:04 înţeles asta.
 
31:05 Dar lucrul care m-a captivat
pe mine a fost că niciodată,
  
31:09 niciodată...
 
31:11 nu se analizează asta în linişte.
 
31:14 - Asta este domnule.
- Dorinţa, în sine.
  
31:17 Da.
 
31:18 Am mers, odată, în spatele
unui grup de călugări,
  
31:22 în India.
 
31:24 Şi erau nişte călugări
foarte serioşi.
  
31:30 Călugărul mai în vârstă împreună
cu discipolii, care-l înconjurau,
  
31:35 urcau un deal, iar
eu i-am urmărit.
  
31:40 Nu s-au uitat, nici măcar o
dată, la frumuseţea cerului,
  
31:45 albastrul,
 
31:49 extraordinarul albastru
al cerului din munţi...
  
31:53 şi la lumina albastră,
iarba şi copacii din munţi
  
31:57 şi la păsări şi la apă,
 
31:59 nu s-au uitat, nici
măcar o dată, în jur.
  
32:03 Erau preocupaţi şi-şi
plecaseră capetele
  
32:07 şi repetau ceva anume,
 
32:10 o expresie pe care se întâmplă
s-o cunosc, în sanscrită...
  
32:14 şi mergeau mai departe...
 
32:18 complet inconştienţi
de prezenţa naturii,
  
32:23 complet inconştienţi de
prezenţa trecătorilor.
  
32:27 Fiindcă întreaga lor viaţă a fost
petrecută controlându-şi dorinţa
  
32:30  
 
32:33 şi concentrându-se
pe ceea ce gândeau,
  
32:36 aceasta fiind calea
lor către realitate.
  
32:42 Deci dorinţa, în acel caz,
 
32:44 a acţionat ca un fel
de proces represiv...
  
32:46 limitator.
 
32:52 - Desigur, desigur.
- Fiindcă sunt înfricoşaţi.
  
32:55 Dacă aş privi, ar putea
exista vreo femeie...
  
32:59 aş putea fi tentat,
 
33:01 aşa că...
 
33:04 mă izolez.
 
33:06 Deci...
 
33:10 înţelegem ce anume este dorinţa
 
33:12 şi înţelegem ce
anume este apetitul...
  
33:16 sunt asemănătoare.
 
33:19 Da.
 
33:22 Aţi spune că apetitul este un
aspect anume al dorinţei ?
  
33:27 - Da, îl puteţi considera astfel, da.
- În regulă.
  
33:29 - Dar ambele merg împreună.
- Oh, da, da.
  
33:34 Nu sunt două cuvinte diferite
pentru acelaşi lucru.
  
33:40 Acum, se pune problema:
 
33:46 Chiar este necesar să existe
un control al dorinţei ?
  
33:55 - Mă urmăriţi, domnule ?
- Da, mă întreb eu însumi...
  
33:57 ... fiindcă, din
conversaţiile noastre,
  
34:01 am învăţat că, ori de câte
ori puneţi o întrebare...
  
34:05 dacă iau acea întrebare
 
34:08 şi o interpretez în termenii
unei relaţii silogistice,
  
34:17 cu lucruri care au fost stabilite
ca premise, anterioare,
  
34:20 cu siguranţă că nu
ajung la vreun răspuns.
  
34:24 Adică...
 
34:26 nu este vorba de răspunsul
corect contra celui eronat,
  
34:29 ci că nu voi ajunge la
unicul răspuns necesar.
  
34:33 Aşa că, ori de câte ori m-aţi întrebat, în
dimineaţa asta, m-am întrebat în sinea mea.
  
34:36 Da, continuaţi vă rog.
 
34:40 Vedeţi...
 
34:42 disciplina...
 
34:47 este o formă de suprimare
şi control al dorinţei...
  
34:54 religios,
 
34:55 sectar,
 
34:57 non-sectar.
 
34:59 Toate se bazează pe
acel lucru: control.
  
35:04 Controlează-ţi apetitul...
 
35:07 controlează-ţi dorinţele,
 
35:10 controlează-ţi gândurile.
 
35:14 Şi acest control, treptat...
 
35:19 striveşte...
 
35:23 fluxul energiei libere.
 
35:28 - Nu ştiu dacă înţelegeţi.
- Oh, da, da.
  
35:31 Şi, totuşi, la modul uimitor...
 
35:35 mai ales Upanişadele
 
35:38 au fost interpretate
în termenii unui tapas,
  
35:40 ca o încurajare a acestui control.
 
35:44 Ştiu, ştiu asta.
 
35:46 În India este ceva fantastic.
 
35:52 Călugării, care au
venit să mă vadă...
  
35:55 - se numesc sannyasi şi
au venit să mă vadă -
  
35:58 sunt incredibili.
 
36:01 Adică, dacă v-aş putea spune...
 
36:03 un călugăr care a
venit să mă vadă...
  
36:08 cu câţiva ani în urmă
- un om destul de tânăr -
  
36:10 şi-a părăsit casa şi căminul
la vârsta de 15 ani...
  
36:17 pentru a-l găsi pe Dumnezeu.
 
36:20 Şi renunţase la toate.
 
36:23 Se înveşmântase în robă.
 
36:25 Şi, pe măsură ce înainta în
vârstă, la 18, 19, 20 de ani,
  
36:29 apetitul sexual
devenise ceva arzător.
  
36:34 Mi-a explicat cât
de intens devenise.
  
36:37 Depusese un jurământ de celibat...
 
36:40 aşa cum o fac sannyasi
sau călugării.
  
36:45 Şi el spunea că zi după zi, în
visele sale, în plimbările sale,
  
36:50 atunci când se ducea
într-o casă şi se ruga,
  
36:53 acest lucru devenise
asemănător unui foc.
  
36:59 Ştiţi ce a făcut,
pentru a controla asta ?
  
37:02 - Nu, nu, ce anume a făcut ?
- S-a operat.
  
37:05 Oh, pentru numele lui Dumnezeu !
 
37:08 Este ceva real ?
 
37:15 Domnule, nevoia sa de Dumnezeu fusese
atât de... - mă urmăriţi domnule ?
  
37:21 - Ideea, ideea şi nu realitatea !
- Nu realitatea, nu.
  
37:24  
 
37:27 Aşa că a venit să mă vadă.
 
37:30 Ascultase câteva discursuri,
pe care le ţinusem în acel loc.
  
37:34 A venit să mă vadă, în lacrimi.
 
37:37 Mi-a spus: "Ce am făcut ?"
 
37:41 - Mă înţelegeţi, domnule ?
- Oh, sunt sigur că da.
  
37:43 "Ce am putut să-mi fac ?
 
37:48 Nu mai pot repara asta.
 
37:51 Nu-mi poate creşte un nou organ.
 
37:55 Este terminat !"
 
38:01 Acesta este comportamentul extrem.
 
38:04 Dar întreg controlul se
îndreaptă în acea direcţie.
  
38:09 Nu ştiu dacă am...
 
38:12 Da.
 
38:13 Este ceva...
 
38:19 îngrozitor de dramatic.
 
38:20 Cel pe care unii îl numesc
primul teolog creştin, Origene...
  
38:24 s-a castrat el însuşi...
 
38:29 din cauza - aşa cum
am înţeles eu -
  
38:31 unei înţelegeri eronate
a cuvintelor lui Iisus:
  
38:33 "Dacă mâna ta se
sminteşte, taie-o..."
  
38:36 Domnule, autoritatea, pentru mine,
este criminală, în acest sens.
  
38:42 Nu contează cine o spune.
 
38:44 Şi, întocmai precum călugărul,
pe care tocmai l-aţi descris,
  
38:47 Origene a ajuns, ulterior,
să regrete asta,
  
38:51 afirmând că nu avea deloc
de-a face cu realitatea.
  
38:52 Un lucru îngrozitor.
 
38:58 Oare acest călugăr,
dacă vă pot întreba...
  
39:02 v-a mai spus, înlăcrimat, că...
 
39:07 nu i-a fost deloc mai
bine, sub nici o formă ?
  
39:10 Nu, din contră domnule, a
zis: "Am comis un păcat !"
  
39:13 - "Am făcut ceva diavolesc !"
- Da, da, desigur, da.
  
39:17 Şi-a dat seama, din
ceea ce făcuse,
  
39:20 că, pe acea cale,
nu realizase nimic.
  
39:24 Nimic.
 
39:28 Am întâlnit atât de multe
 
39:30 - nu asemenea forme extreme
de control sau de negare -
  
39:32 ci altele.
 
39:38 S-au torturat singuri...
 
39:41 pentru o idee.
 
39:43 Înţelegeţi, domnule ?
Pentru un simbol, un concept.
  
39:49 Şi am stat şi am
discutat cu acei oameni
  
39:54 şi au început să-şi dea seama
ce anume îşi făcuseră, singuri.
  
39:59 Am întâlnit un om,
 
40:02 care deţinea o poziţie
înaltă în administraţie
  
40:06 şi într-o dimineaţă
s-a trezit şi a spus:
  
40:09 "Îi judec pe alţii, în tribunal...
 
40:15 îi pedepsesc
 
40:17 şi se pare că le zic: 'Eu cunosc
adevărul, tu nu, aşa că eşti pedepsit."
  
40:22 Aşa că într-o dimineaţă s-a trezit
şi a zis: "Totul este greşit.
  
40:25 Trebuie să aflu ce este adevărul."
 
40:29 Aşa că şi-a dat
demisia, a plecat...
  
40:35 şi s-a dus departe,
timp de 25 de ani...
  
40:38 25 de ani.
 
40:39 ... pentru a afla ce
anume este adevărul.
  
40:42 Deci aceşti oameni sunt
teribil de serioşi, înţelegeţi ?
  
40:45 Nu sunt ca nişte "repetitori" ieftini ale
unor mantre sau altor asemenea prostii.
  
40:47  
 
40:53 Deci, cineva l-a adus la una dintre
conferinţele pe care le ţineam.
  
40:58 Şi a venit să mă vadă, a doua zi.
 
41:02 Mi-a spus: "Aveţi
perfectă dreptate.
  
41:06 Am meditat asupra adevărului,
timp de 25 de ani
  
41:11 şi n-a fost decât o auto-hipnoză,
aşa cum aţi afirmat.
  
41:17 M-am trezit prins
în propria mea...
  
41:22 structură verbală
formală, intelectuală.
  
41:26 Şi n-am fost capabil
să scap din ea."
  
41:30 - Aţi înţeles domnule ?
- 25 de ani.
  
41:38 - E o poveste foarte emoţionantă.
- Şi să admiţi că ai greşit...
  
41:39  
 
41:42 ... domnule asta necesită
curaj, necesită înţelegere.
  
41:45 Întocmai.
 
41:46 Nu curaj, ci înţelegere.
 
41:49 Deci...
 
41:51 văzând toate acestea, domnule...
 
41:55 prea marea toleranţă,
pe de o parte,
  
41:59 reacţia la modul de
viaţă victorian...
  
42:04 reacţia faţă de lume...
 
42:08 cu toate absurdităţile sale şi...
 
42:12 trivialităţile şi
banalităţile sale
  
42:14 - cunoaşteţi tot acel absurd -
 
42:16 reacţia la aşa ceva
este de a abandona.
  
42:20 Să zici: "Ei bine, nu mă
voi atinge de aşa ceva !"
  
42:23 Dar, chiar aşa stând lucrurile,
dorinţa rămâne arzătoare...
  
42:28 toate glandele
continuă să lucreze.
  
42:31 Nu-ţi poţi tăia toate glandele !
 
42:35 Deci, ca atare ei
spun "control"...
  
42:40 ca atare ei spun să nu te
laşi atras de o femeie...
  
42:48 să nu priveşti cerul,
 
42:50 fiindcă cerul este
atât de încântător
  
42:54 şi, atunci, frumuseţea...
 
42:56 poate deveni frumuseţea
unei femei...
  
43:02 frumuseţea unei case...
 
43:05 frumuseţea unui scaun, în
care poţi sta confortabil.
  
43:11 Deci, nu le privi !
 
43:15 Controlează-te !
 
43:18 - Înţelegeţi, domnule ?
- Da.
  
43:19 Toleranţa...
 
43:22 reacţia contrară ei:
 
43:24 să restricţionezi,
să controlezi...
  
43:27 urmărirea unei idei,
cum ar fi Dumnezeu...
  
43:34 şi, în acest scop, să
controlezi dorinţa.
  
43:41 Şi...
 
43:43 am întâlnit, iarăşi, un om:
 
43:46 el şi-a părăsit casa la
vârsta de 20 de ani.
  
43:50 Era un tip cu adevărat
extraordinar.
  
43:55 Avea 75 de ani, atunci
când a venit să mă vadă.
  
44:01 Şi-a părăsit casa la
vârsta de 20 de ani,
  
44:04 a renunţat la toate
 
44:07 şi a tot trecut de la
un învăţător la altul.
  
44:12 A mers la - nu voi menţiona
nume, fiindcă n-ar fi corect -
  
44:15 şi a venit la mine,
 
44:17 a vorbit cu mine.
 
44:22 A spus: "Am fost la toţi
aceşti oameni, întrebând,
  
44:26 dacă mă pot ajuta să-l
descopăr pe Dumnezeu.
  
44:31 Mi-am petrecut toată viaţa, de la
vârsta de 20 de ani până la 75 de ani,
  
44:38 cutreierând prin întreaga Indie.
 
44:41 Sunt un om foarte serios
 
44:43 şi nici unul dintre ei
nu mi-au spus adevărul.
  
44:51 Am fost la cei mai faimoşi dintre
ei, la cei mai activi, social vorbind,
  
44:55 la oameni care vorbesc, la
nesfârşit, despre Dumnezeu.
  
45:00 După toţi aceşti ani...
 
45:03 m-am întors acasă şi nu
am descoperit nimic."
  
45:11 "Şi ai apărut dumneata",
mi-a zis el,
  
45:13 "care n-ai vorbit niciodată
despre Dumnezeu.
  
45:19 N-ai vorbit niciodată despre...
 
45:23 calea spre Dumnezeu.
 
45:26 Ai vorbit despre înţelegere.
 
45:30 Să vezi 'ceea ce există' şi
să ajungi dincolo de asta.
  
45:36 Dincolo se află realitatea
şi nu în 'ceea ce există'.
  
45:40 Acum arată-mi !"
 
45:43 M-aţi înţeles ?
Avea 75 de ani.
  
45:46 Da, se afla pe drumuri
de 55 de ani.
  
45:52 Nu fac aşa ceva în Europa,
să meargă pe drumuri.
  
45:55 El a fost, literalmente,
pe drumuri.
  
45:57 Da, sunt sigur că a fost, fiindcă
aţi spus că se afla în India.
  
46:00 Cerşind din sat în sat.
 
46:12 Când mi-a spus asta, am fost atât
de mişcat, aproape până la lacrimi,
  
46:15 să-ţi petreci, astfel,
întreaga viaţă...
  
46:20 aşa cum fac unii în
lumea afacerilor.
  
46:23 Da.
 
46:26 Să te duci zilnic la birou, vreme de
50 de ani şi la finalul lor să mori.
  
46:31 - Este acelaşi lucru.
- Acelaşi lucru.
  
46:33 Împlinirea unei dorinţe:
bani, bani, bani, bani...
  
46:38 mai multe lucruri,
lucruri, lucruri şi celelalte...
  
46:41 nedorind nimic din toate acelea,
 
46:44 ci un alt înlocuitor al lor.
 
46:47 Da, pur şi simplu o altă formă.
 
46:53 Deci, analizând toate
acestea, domnule,
  
46:55 ştiu că este îngrozitor ceea ce
şi-au făcut, singuri, oamenii...
  
46:59 lor dar şi altora;
 
47:04 văzând toate acelea...
 
47:08 cineva îşi pune,
inevitabil, întrebarea:
  
47:12 Cum să trăieşti...
 
47:15 în prezenţa dorinţei ?
 
47:18 Nu te poţi împotrivi,
dorinţa există.
  
47:20 Din momentul în care văd
ceva, o floare frumoasă...
  
47:25 apare admiraţia pentru
ea, iubirea ei, mirosul ei,
  
47:27 frumuseţea petalelor ei...
 
47:31 calitatea acelei flori ş.a.m.d.
 
47:38 desfătarea.
 
47:42 Cineva se întrebă: "Oare este posibil
să trăieşti fără nici un fel de control ?"
  
47:51 Însăşi întrebarea
este înspăimântătoare,
  
47:54 în contextul acestor dereglări,
despre care aţi vorbit.
  
47:57 Mă situez acum de partea...
 
47:59 perspectivei în care
se află cineva,
  
48:03 când, din pură frustrare,
 
48:09 vine la dumneavoastră, să zicem,
 
48:12 aşa cum a făcut-o omul acela,
după 55 de ani pe drumuri:
  
48:16 din clipa în care intră pe uşă...
 
48:19 a venit pentru a obţine
ceva ce nu deţinea, deja.
  
48:24 Şi, imediat ce faceţi
acea declaraţie...
  
48:29 dacă răspunsul care se impune
 
48:33 - începe să-şi pună
întrebări, chiar acum -
  
48:36 dacă răspunsul se va dovedi a fi
 
48:39 ceva ce neagă, total, toată
această "investiţie",
  
48:43 de 55 de ani petrecuţi
pe drumuri...
  
48:49 se pare că majoritatea
persoanelor ar îngheţa, pe loc.
  
48:55 Şi este şi un lucru crud, domnule.
 
48:59 El a petrecut 55 de
ani, în acest mod...
  
49:03 şi realizează, subit,
ceea ce a făcut
  
49:06 şi cât de crudă este
amăgirea, înţelegeţi ?
  
49:09 - Oh, da.
- Auto amăgirea...
  
49:15 ... amăgirea prin
tradiţie, înţelegeţi ?
  
49:17 Cea practicată de toţi învăţătorii, care
n-au spus decât control, control, control.
  
49:22 Şi vine la tine şi tu îi spui...
 
49:27 Ce loc deţine controlul ?
 
49:34 Cred că încep să percep
foarte acut raţiunea...
  
49:39 sugestiei dumneavoastră...
 
49:44 "Analizeaz-o !"
 
49:48 fiindcă există un moment în care
parcă ai omite ceva, am putea spune.
  
49:50 El nu reuşeşte să treacă
de acel şoc iniţial
  
49:54 şi, apoi, nu va reuşi
să-i perceapă sensul.
  
50:00 Nu.
 
50:02 Deci am vorbit ore întregi, am
discutat, am analizat totul.
  
50:04 Treptat a priceput.
 
50:06 A spus: "Exact aşa este !"
 
50:12 Deci, domnule...
 
50:15 dacă nu înţelegem...
 
50:18 natura şi structura
apetitului şi a dorinţei...
  
50:22 - care sunt mai mult sau
mai puţin similare -
  
50:24 nu putem înţelege, foarte
profund, plăcerea.
  
50:29 Da, da.
 
50:31 Înţeleg de ce aţi fost atât de
amabil să fundamentaţi asta,
  
50:33 înainte de a trece la
faţa opusă a monedei.
  
50:37 - Da.
- Fiindcă plăcerea...
  
50:41 ... şi teama sunt cele
două principii active...
  
50:44 în majoritatea fiinţelor umane,
în toate fiinţele umane.
  
50:49 Şi asta se referă la
recompensă şi pedeapsă.
  
50:55 Nu educa un copil prin
pedeapsă, ci recompensează-l.
  
51:02 Ştiţi că psihologii
susţin asemenea teorii.
  
51:06 Da, da.
 
51:08 Sunt încurajaţi de experimentele
pe câini, ale lui Pavlov.
  
51:11 Câini sau oameni sau
raţe sau gâşte.
  
51:15 Fă asta şi nu face aia !
 
51:18 Deci...
 
51:19 trebuie să înţelegem teama...
 
51:23 - să o înţelegem în sensul cercetării
ei, perceperii adevăratei ei naturi
  
51:28 şi dacă mintea este capabilă
să treacă dincolo de ea,
  
51:33 să se elibereze total de teamă,
aşa cum am discutat deunăzi -
  
51:35  
 
51:39 şi, de asemenea, să
înţelegem natura plăcerii.
  
51:45 Fiindcă plăcerea este
un lucru extraordinar.
  
51:51 Şi ce este rău în a vedea un lucru
frumos şi a te bucura de el ?
  
51:54  
 
51:59 - Nimic.
- Nimic.
  
52:03 - Vedeţi ce implică asta ?
- Corect, mintea este păcălită.
  
52:04  
 
52:08 Îmi spun, în sinea mea, nu văd nimic
rău în asta, deci nu e nimic rău în asta.
  
52:11 Dar nu e neapărat
necesar s-o şi cred.
  
52:12 Nu.
 
52:18 Şi asta gândeam, cu
puţin timp în urmă,
  
52:20 când vorbeaţi despre apelarea la
puterea de a nega dorinţa - prin putere.
  
52:23  
 
52:29 Da, fiindcă negarea dorinţei
înseamnă căutarea puterii.
  
52:31  
 
52:37 Oare aţi spune că...
 
52:42 cineva caută puterea pentru a-şi putea
asigura o plăcere la care n-a ajuns încă ?
  
52:45  
 
52:47 Da.
 
52:48 - V-am înţeles bine ?
- Da.
  
52:50 Înţeleg, este un lucru teribil.
 
52:52 - Dar este realitatea.
- Oh, asta se întâmplă.
  
52:55 - Se întâmplă.
- Oh, da.
  
52:57 - Dar aşa suntem învăţaţi, de copii.
- Exact aşa e, domnule.
  
52:58 Deci...
 
53:00 deschideţi orice revistă,
cu reclamele sale,
  
53:05 cu femeile sale pe
jumătate goale ş.a.m.d.
  
53:11 Deci...
 
53:14 plăcerea...
 
53:17 este un principiu
foarte activ în om.
  
53:21 - Ca şi teama.
- Oh, da.
  
53:25 Şi...
 
53:27 din nou...
 
53:29 societatea, care este imorală...
 
53:33 a spus: "Control !"
 
53:40 O parte, cea religioasă,
spune "control"
  
53:43 şi comercialismul spune "nu controla,
bucură-te, cumpără, vinde".
  
53:48 Înţelegeţi ?
 
53:53 Şi mintea umană spune
că aşa este corect.
  
53:57 Propriul meu instinct spune să
am plăceri, deci îi voi da curs.
  
54:00 Dar sâmbăta sau duminica
sau lunea sau ce zi o fi
  
54:02  
 
54:04 o ofer lui Dumnezeu.
 
54:08 - Înţelegeţi, domnule.
- Da.
  
54:09 Şi jocul ăsta continuă,
 
54:12 a tot continuat la nesfârşit.
 
54:16 Deci, ce anume este...
 
54:18 plăcerea ?
 
54:20 Înţelegeţi, domnule ?
 
54:22 De ce ar trebui să fie
controlată plăcerea ?
  
54:30 Nu afirm că e corect sau greşit.
 
54:31 Vă rog să fim foarte clari,
încă de la început,
  
54:35 că nu condamn plăcerea.
 
54:38 Nu afirm că trebuie să i te
supui, să o laşi liberă
  
54:44 sau că trebuie să fie
reprimată sau justificată.
  
54:47 Încercăm să înţelegem
 
54:50 de ce plăcerea a căpătat o importanţă
atât de extraordinară în viaţă:
  
54:53  
 
54:56 plăcerea iluminării...
 
54:58 plăcerea sexului,
 
55:01 plăcerea posesiei,
 
55:03 plăcerea cunoaşterii,
 
55:05 plăcerea puterii.
 
55:09 Raiul, care...
 
55:14 este privit...
 
55:17 - ... ca plăcerea supremă...
- Supremă, desigur.
  
55:19 ... este descris, de regulă,
teologic, drept starea viitoare.
  
55:22 Da.
 
55:24 Asta este ceva foarte
interesant pentru mine,
  
55:26 în contextul a ceea
ce aţi afirmat
  
55:29 şi chiar la nivelul cântecelor
evanghelice pe care le auzim:
  
55:33 "La strigarea cea din
urmă, voi fi acolo."
  
55:36 Când va fi strigarea din urmă,
 
55:39 ceea ce înseamnă atunci
când se va trage linia.
  
55:42 Şi, apoi, există groaza că nu
voi fi suficient de bun, atunci.
  
55:44  
 
55:47 - La final.
- Da.
  
55:48 Aşa că strâng cureaua, ca
să-mi asigur locul în rai,
  
55:49  
 
55:52 în zilele de sâmbătă şi duminică,
 
55:55 cele două zile de sfârşit de
săptămână, pe care le-aţi menţionat.
  
55:58 Dar dacă eşti prins în
capcană, de luni până vineri ?
  
56:04 Da.
 
56:05 Deci...
 
56:09 plăcere...
 
56:11 desfătare...
 
56:14 şi bucurie.
 
56:17 Înţelegeţi ?
 
56:18 - Sunt implicate trei lucruri.
- Trei lucruri.
  
56:20 - Plăcere.
- Plăcere.
  
56:22 - Desfătare şi bucurie.
- Bucurie.
  
56:25 Fericire, fiindcă bucurie
înseamnă fericire, extaz...
  
56:29 încântare...
 
56:31 sentimentul unei
desfătări extraordinare.
  
56:36 Şi care este relaţia plăcerii...
 
56:41 cu desfătarea
 
56:43 şi cu bucuria şi fericirea ?
 
56:46 Da, am parcurs un drum
lung, plecând de la teamă.
  
56:51 Teamă, corect.
 
56:52 - Dar nu afirm că ne îndepărtăm...
- Nu, nu.
  
56:55 - ... întorcându-i spatele.
- Nu, nu, am analizat asta...
  
56:56 ... i-am perceput dinamica.
 
57:01 De aici până acolo nu
înseamnă îndepărtare de ea.
  
57:04 Nu.
 
57:08 Plăcere.
 
57:13 Există încântare atunci când
vezi ceva foarte frumos.
  
57:19 Încântare, dacă eşti
cât de cât sensibil...
  
57:22 dacă eşti cât de cât atent,
 
57:25 dacă există un sentiment
al corelării cu natura...
  
57:32 pe care prea puţini oameni
îl au, din nefericire.
  
57:34 Îl stimulează,
 
57:35 dar adevărata relaţie cu natura
 
57:39 este atunci când vezi ceva cu
adevărat minunat şi frumos...
  
57:41  
 
57:46 ca un munte, cu toate umbrele
şi văile şi liniile sale
  
57:49  
 
57:51 şi îţi provoacă o
încântare extraordinară.
  
57:57 Acum, să vedem ce se întâmplă:
 
58:00 în acel moment nu mai
există nimic altceva.
  
58:06 Adică frumuseţea...
 
58:10 muntelui, a lacului sau a unui
copac singuratic pe un deal...
  
58:13 acea frumuseţe m-a
copleşit, totalmente.
  
58:18 Oh, da.
 
58:19 Şi, în acel moment,
 
58:21 nu mai există nici o diferenţă
între mine şi acel lucru.
  
58:27 Există un sentiment de mare
puritate şi desfătare.
  
58:33 Întocmai, întocmai.
 
58:36 Acum, domnule, vedeţi
ce se întâmplă.
  
58:39 Înţeleg că am ajuns
la un anumit punct,
  
58:45 când va trebui să facem un nou
pas - asta simt că urmează.
  
58:49 Este uimitor cum acest
lucru a evoluat atât de...
  
58:54 inevitabil, dar nu
la modul neplăcut.
  
58:58 - Nu neplăcut.
- Nu.
  
59:00 În conversaţia următoare, pur şi simplu,
mi-ar plăcea să dezbatem acest lucru.