Krishnamurti Subtitles

Durere, pasiune şi frumuseţe

San Diego - 22 February 1974

Conversation with A.W. Anderson 90:14 CONVERSAŢIA #9
cu dr. A.W. Anderson
  
0:38 FRUMUSEŢEA LĂUNTRICĂ
SAU ADEVĂRATA FRUMUSEŢE
  
0:43 Krishnamurti în dialog
cu dr. Allan W. Anderson.
  
0:46 J. Krishnamurti s-a născut în sudul
Indiei şi a fost educat în Anglia.
  
0:47 În ultimii 40 de ani a
ţinut discursuri în SUA,
  
0:49  
 
0:51 Europa, India, Australia
şi în alte zone ale lumii.
  
0:55 De la începutul muncii
sale de-o viaţă,
  
0:58 a repudiat orice conexiune cu
religiile organizate şi ideologiile
  
0:59  
 
1:02 şi a afirmat că singura sa grijă era de a
elibera omul, absolut şi necondiţionat.
  
1:04  
 
1:08 Este autorul multor cărţi,
 
1:10 printre care "The Awakening
of Intelligence",
  
1:13 "The Urgency of Change",
 
1:17 "Freedom from the Known" şi
"The Flight of the Eagle".
  
1:20 Acesta este unul dintr-o
serie de dialoguri
  
1:22 dintre Krishnamurti şi
dr. Allan W. Anderson,
  
1:25 care este profesor de studii religioase
la Universitatea de Stat din San Diego,
  
1:27  
 
1:29 unde predă scripturi indiene şi
chinezeşti şi tradiţia profetică.
  
1:31  
 
1:34 Dr. Anderson, un poet publicat,
 
1:36 deţine diplome de la
Universitatea Columbia
  
1:39 şi de la Union
Theological Seminary.
  
1:41 A fost premiat cu renumitul
"Teaching Award",
  
1:44 al Universităţii de
Stat a Californiei.
  
1:49 D-le Krishnamurti în ultima conversaţie
pe care am avut-o, împreună,
  
1:54 am trecut de la...
 
1:57 a dezbate, împreună,
problema fricii,
  
2:01 la relaţia dintre ea...
 
2:06 şi transformarea individuală
a fiecărei persoane,
  
2:11 care nu depinde de
cunoaştere sau de timp.
  
2:14 Şi, apoi, de la asta
am trecut la plăcere
  
2:16 şi, exact când am ajuns la
finalul acelei conversaţii,
  
2:20 s-a ridicat problema frumuseţii.
 
2:23 Şi, dacă sunteţi de acord,
 
2:26 mi-ar plăcea foarte mult să
explorăm asta, împreună.
  
2:35 Cineva se întreabă adesea...
 
2:41 de ce muzeele sunt atât de
pline cu picturi şi statui.
  
2:46 Oare este din cauză că omul şi-a
pierdut conexiunea cu natura
  
2:51 şi, ca atare, trebuie să
meargă la aceste muzee,
  
2:54 pentru a privi
picturile altor oameni,
  
2:58 picturi celebre,
 
2:59 unele dintre ele fiind,
cu adevărat, minunate ?
  
3:04 De ce...
 
3:08 ar exista vreun muzeu ?
 
3:11 Doar întreb; nu spun că ar
trebui sau n-ar trebui să existe.
  
3:15 Şi...
 
3:17 am fost în multe muzee,
din întreaga lume...
  
3:23 fiind condus de experţi...
 
3:30 şi m-am simţit, întotdeauna...
 
3:35 că am fost condus prin ele...
 
3:43 şi că mă uitam la lucruri care erau
atât de artificiale pentru mine,
  
3:49 atât de...
 
3:51 Exprimarea altor oameni a ceea ce
ei au considerat a fi frumuseţea.
  
3:56 Şi m-am întrebat: "Ce
anume este frumuseţea ?"
  
4:01 Fiindcă, atunci când citeşti
o poezie a lui Keats...
  
4:06 sau o poezie pe care un om o
scrie, cu adevărat, din inimă
  
4:13 şi cu sentimente
foarte profunde...
  
4:19 el vrea să-ţi transmită
ceva, privind ceea ce simte,
  
4:25 ceea ce el consideră a fi cea mai
rafinată esenţă a frumuseţii.
  
4:29 Şi...
 
4:36 m-am uitat la foarte
multe catedrale mari
  
4:41 - aşa cum trebuie s-o
fi făcut şi dumneata -
  
4:43 din întreaga Europă...
 
4:46 şi, din nou, această exprimare...
 
4:52 a sentimentelor lor,
 
4:54 a evlaviei, a veneraţiei lor,
 
4:56 în...
 
4:59 zidărie, în piatră,
 
5:01 în clădiri, în catedrale minunate.
 
5:08 Şi, analizând toate acestea...
 
5:13 sunt surprins, întotdeauna...
 
5:19 când oamenii vorbesc despre frumuseţe
sau scriu despre frumuseţe,
  
5:21 dacă este ceva creat de om...
 
5:28 sau ceva ce poţi vedea în natură
 
5:33 sau nu are nimic de-a face cu...
 
5:40 cu piatra sau cu pictura
sau cu cuvântul...
  
5:44 ci cu ceva profund lăuntric.
 
5:54 Şi, astfel, adesea...
 
5:58 în discuţiile cu aşa-zişii
profesionişti...
  
6:03 când aveam un dialog cu ei...
 
6:08 mi se părea mie că, întotdeauna,
era considerată ceva exterior.
  
6:17 Pictura modernă, muzica
modernă, muzica pop ş.a.m.d.
  
6:20 sunt întotdeauna...
 
6:25 cumva atât de
îngrozitor de artificiale.
  
6:31 Poate că greşesc.
 
6:32 Deci, ce anume este frumuseţea ?
 
6:40 Oare trebuie să fie exprimată ?
 
6:42 Asta e una dintre întrebări.
 
6:46 Oare are nevoie...
 
6:49 de cuvânt, de piatră,
de culoare, de vopsea ?
  
6:54 Sau...
 
6:56 este ceva ce nu poate fi exprimat,
 
7:01 în cuvinte, într-o clădire,
 
7:05 într-o statuie.
 
7:09 Deci, poate că am putea aborda această
problemă a semnificaţiei frumuseţii.
  
7:16 Cred că, pentru a o analiza,
de fapt, în mare profunzime...
  
7:24 cineva trebuie să ştie
ce anume este suferinţa...
  
7:28 sau să înţeleagă ce
anume este suferinţa...
  
7:32 fiindcă, fără pasiune...
 
7:35 nu poţi avea frumuseţe.
 
7:41 Pasiune nu în sensul
senzualită?ii, ci...
  
7:47 pasiunea care apare atunci când...
 
7:51 există o suferinţă imensă.
 
7:55 Şi menţinerea acelei suferinţe,
nu evadarea din ea,
  
7:58 produce această pasiune.
 
8:06 Pasiunea înseamnă abandonul...
 
8:12 abandonarea completă a eului,
 
8:16 a sinelui, a ego-ului.
 
8:21 Şi, ca atare, apare o
mare austeritate...
  
8:30 nu austeritatea unei...
 
8:32 - cuvântul înseamnă
cenuşă, sever, uscat,
  
8:36 ceva în care oamenii
religioşi l-au şi transformat -
  
8:41 ci, mai degrabă, austeritatea...
 
8:48 unei mari frumuseţi.
 
8:53 Da, vă urmăresc, chiar o fac.
 
8:57 Un măreţ sentiment al
demnită?ii, frumuseţii,
  
9:01 care este, esenţialmente, auster.
 
9:08 Şi, să fii auster...
 
9:12 nu teoretic sau ideologic,
 
9:15 ci să fii, realmente, auster,
 
9:17 înseamnă un abandon...
 
9:23 total, eliminarea eului.
 
9:28 Şi cineva nu poate lăsa
acel lucru să se întâmple,
  
9:35 dacă acel cineva n-a înţeles, în
profunzime, ce anume este suferinţa.
  
9:42 Fiindcă pasiunea provine din
cuvântul "sorrow" (durere).
  
9:47 Nu ştiu dacă aţi ajuns să
analizaţi acel cuvânt,
  
9:48  
 
9:50 dar semnificaţia primordială a...
 
9:56 cuvântului "pasiune" este
durerea, provocată de suferinţă.
  
9:58 - Să simţi.
- Să simţi.
  
10:04 Vedeţi, domnule...
 
10:06 oamenii au fugit de suferinţă.
 
10:11 Cred că este foarte profund
legată de frumuseţe.
  
10:15 Nu faptul că trebuie să suferi !
 
10:19 - Nu faptul că trebuie să suferi, dar...
- Adică...
  
10:21 Nu, trebuie să abordăm
problema ceva mai lent.
  
10:26 Sar prea repede peste etape.
 
10:31 Înainte de toate...
 
10:33 presupunem că ştim ce
anume este frumuseţea.
  
10:38 Da.
 
10:40 Vedem un Picasso
 
10:42 sau un Rembrandt sau un...
 
10:45 Michelangelo
 
10:47 şi gândim "Ce minunate sunt !"
 
10:51 Credem că ştim.
 
10:56 Am citit despre asta în cărţi...
 
10:58 experţii au scris
despre asta ş.a.m.d.
  
11:03 Cineva citeşte şi spune "da".
 
11:06 Absorbim informaţia prin
intermediul altora.
  
11:12 Dar...
 
11:14 dacă cineva ar fi cercetat, cu
adevărat, ce anume este frumuseţea,
  
11:18 ar fi aflat că trebuie să existe
un mare sentiment al smereniei.
  
11:24 Nu ştiu ce anume este
frumuseţea, de fapt.
  
11:27 Îmi pot imagina ce
este frumuseţea.
  
11:29 Am învăţat ce anume
este frumuseţea.
  
11:32 Am fost învăţat...
 
11:35 în şcoli, în facultăţi,
citind cărţi
  
11:37  
 
11:40 şi mergând în excursii,
cu ghizi ş.a.m.d.
  
11:43 vizitând mii de muzee.
 
11:46 Dar pentru a afla, de fapt,
profunzimea frumuseţii,
  
11:51 profunzimea culorii,
profunzimea sentimentului...
  
11:57 mintea trebuie să înceapă cu un
mare sentiment al modestiei:
  
12:00 eu nu ştiu.
 
12:07 Cineva nu ştie, realmente,
ce anume este meditaţia.
  
12:11 Cineva doar crede că ştie.
 
12:15 Vom intra în detalii, când vom
discuta despre meditaţie.
  
12:17 Deci, cineva trebuie
să înceapă, cred eu...
  
12:21 dacă cineva cercetează...
 
12:22 frumuseţea,
 
12:27 cu un mare sentiment al
modestiei şi nu al cunoaşterii.
  
12:35 Tocmai acea "non
cunoaştere" este frumoasă.
  
12:39 Da.
 
12:41 Da.
 
12:42 Am ascultat...
 
12:46 şi...
 
12:49 am...
 
12:50 am încercat să mă deschid
în faţa acestei relaţii,
  
12:53 pe care o stabiliţi între
frumuseţe şi pasiune.
  
12:59 Şi...
 
13:02 Vedeţi, domnule...
 
13:05 Haideţi mai bine să
începem, corect ?
  
13:08 Omul suferă...
 
13:11 nu numai el personal,
 
13:13 ci există o imensă
suferinţă a omenirii.
  
13:19 Este un lucru care
umple Universul.
  
13:26 Omul a suferit fizic,
psihologic, spiritual,
  
13:31 în toate modurile posibile,
secole de-a rândul.
  
13:36 Mama plânge,
fiindcă fiul ei este ucis,
  
13:40 soţia plânge fiindcă soţul ei
este mutilat într-un război...
  
13:46 sau un accident.
 
13:49 Există o suferinţă
îngrozitoare în lume.
  
13:57 Nu cred că oamenii
sunt conştienţi...
  
14:01 sau că simt măcar...
 
14:05 această durere imensă...
 
14:08 care există în lume.
 
14:11 Sunt atât de preocupaţi
de propria lor durere...
  
14:15 încât neglijează...
 
14:16 durerea...
 
14:20 pe care o are un om
sărac, dintr-un sătuc...
  
14:26 din India
 
14:28 sau din China sau din
lumea orientală...
  
14:32 când nu e posibil, niciodată...
 
14:38 să aibă o masă îndestulată...
 
14:46 haine curate, un pat confortabil.
 
14:48 Şi mai există această durere a miilor
de oameni ce sunt ucişi în războaie.
  
14:52 Sau, în lumea totalitară,
 
14:57 milioane de oameni sunt
executaţi pentru o ideologie,
  
15:01 din tiranie, teroare ş.a.m.d.
 
15:04 Deci există toată
această durere în lume.
  
15:09 Şi mai există şi
durerea personală.
  
15:14 Şi, fără a o înţelege cu adevărat,
la un nivel extrem de profund...
  
15:22 şi fără a o elimina...
 
15:25 pasiunea nu se va
dezvolta din durere.
  
15:27 Şi, fără pasiune...
 
15:28 cum poţi observa frumuseţea ?
 
15:39 Poţi aprecia la nivel
intelectual...
  
15:43 o pictură sau o poezie sau...
 
15:47 o statuie,
 
15:48 dar...
 
15:53 ai nevoie de acest sentiment
lăuntric, grozav, al izbucnirii pasiunii...
  
15:57 al exploziei de pasiune.
 
16:01 Asta creează în sinea ta...
 
16:05 sensibilitatea care poate
observa frumuseţea.
  
16:10 Deci este, cred eu, destul de
important să înţelegi durerea.
  
16:16 Cred că sunt legate între ele:
frumuseţe, pasiune, durere.
  
16:24 Sunt interesat de ordinea
enunţării acelor cuvinte...
  
16:30 frumuseţe, pasiune, durere.
 
16:33 Dacă vreunul este legat de
transformarea despre care vorbeam...
  
16:37  
 
16:39 ca să ajungi la frumuseţe,
 
16:43 cred că este o trecere de la durere
la pasiune şi, apoi, la frumuseţe.
  
16:47 - Aşa e domnule.
- Da, da, vă rog să continuaţi !
  
16:49 Înţeleg ce spuneţi.
 
16:54 Vedeţi...
 
16:57 în lumea creştină...
 
16:59 dacă nu mă înşel cumva...
 
17:02 durerea este delegată
unei anumite persoane...
  
17:06 Da.
 
17:08 şi, prin intermediul acelei persoane,
noi scăpăm cumva de acea durere...
  
17:14 adică sperăm să scăpăm de durere.
 
17:19 Şi, în lumea orientală, durerea
este explicată, în mod logic,
  
17:25 prin declararea existenţei karmei.
 
17:29 Ştiţi, acel cuvânt,
"karma", înseamnă a face.
  
17:33 Şi ei cred în karma, adică, funcţie
de ce ai făcut în vieţile trecute,
  
17:34  
 
17:36 vei plăti în prezent sau vei fi
răsplătit în prezent ş.a.m.d.
  
17:39 Deci există aceste două
categorii de evadări.
  
17:41 Şi există mii de evadări:
 
17:50 whiskey, droguri, sex...
 
17:57 participatul la liturghie ş.a.m.d.
 
18:02 Omul n-a perseverat
niciodată în acest sens.
  
18:08 El, întotdeauna, fie
că a cautat alinare...
  
18:13 într-o credinţă, într-o acţiune,
 
18:17 în identificarea cu ceva anume,
mai măreţ decât el ş.a.m.d.
  
18:19 Dar n-a spus niciodată: "Uite,
trebuie să văd ce-i cu asta...
  
18:26 trebuie să-i înţeleg sensurile...
 
18:30 şi nu să deleg această
responsabilitate altcuiva.
  
18:33 Trebuie să analizez asta,
trebuie să mă confrunt cu ea,
  
18:37 trebuie s-o analizez, trebuie
să ştiu ce anume este."
  
18:43 Deci...
 
18:45 atunci când mintea nu
evadează din această durere,
  
18:50 fie una personală, fie
durerea omenirii...
  
18:58 dacă n-o eviţi, dacă
n-o explici logic,
  
19:00 dacă nu încerci să
treci dincolo de ea,
  
19:03 dacă nu eşti înspăimântat de ea,
 
19:06 atunci rămâi cu ea.
 
19:12 Fiindcă orice deplasare...
 
19:15 de la "ceea ce există"...
 
19:18 sau orice deplasare departe
de "ceea ce există",
  
19:21 este o risipă de energie.
 
19:26 Asta te împiedică, de fapt,
să înţelegi "ceea ce există".
  
19:31 "Ceea ce există" este durerea.
 
19:33 Şi avem...
 
19:36 mijloace şi căi şi metode
iscusite de a evada.
  
19:44 Acum, dacă nu există
nici un fel de evadare...
  
19:50 atunci rămâi cu ea.
 
19:53 Nu ştiu dacă aţi făcut,
vreodată, aşa ceva.
  
19:59 Fiindcă în viaţa fiecărui om
 
20:02 există un incident care
provoacă o durere îngrozitoare,
  
20:07 o întâmplare.
 
20:11 Ar putea fi un incident,
 
20:13 un cuvânt,
 
20:17 un accident...
 
20:25 un sentiment zguduitor al
singurătăţii absolute... ş.a.m.d.
  
20:26 Aceste lucruri se întâmplă
 
20:28 şi prin ele apare
sentimentul unei...
  
20:32 cumplite...
 
20:34 dureri.
 
20:36 Deci, atunci când mintea
poate reţine aceste lucruri,
  
20:41 nu să le evite...
 
20:44 din aşa ceva apare pasiunea.
 
20:50 Nu o pasiune cultivată,
 
20:54 nu modul artificial de a
încerca să fii pasionat,
  
20:58 ci...
 
21:01 dinamica pasiunii
 
21:02 se naşte din această non...
 
21:10 retragere din faţa durerii.
 
21:13 Înseamnă să rămâi total,
complet, alături de aşa ceva.
  
21:21 Mă gândeam că spunem, de asemenea,
 
21:24 atunci când ne referim la
cineva aflat în suferinţă,
  
21:27 că este neconsolat.
 
21:31 - Da, neconsolat.
- Neconsolat...
  
21:34 şi...
 
21:40 gândim imediat că antidotul acestei
stări este să scăpăm de "ne",
  
21:43 să nu rămâi cu acel "ne".
 
21:48 Şi, într-o conversaţie
mai timpurie,
  
21:51 am vorbit...
 
21:56 despre două lucruri corelate, în genul
feţelor opuse ale aceleaşi monede
  
21:58 şi, în timp ce vorbeaţi,
 
21:59 vedeam...
 
22:01 relaţia reciprocă, în
sens diametral opus,
  
22:05 dintre acţiune şi pasiune,
 
22:08 pasiunea fiind...
 
22:11 capabilă să se modifice,
capabilă să fie schimbată,
  
22:14 în timp ce acţiunea este cea
care provoacă schimbarea.
  
22:21 Şi aceasta ar fi trecerea
de la suferinţă la pasiune,
  
22:26 la momentul precis, dacă
v-am înţeles corect,
  
22:29 când devin capabil să mă
supun schimbării respective.
  
22:35 Deci, atunci când nu
există evadare...
  
22:41 când nu există dorinţa
de a căuta consolare,
  
22:45 de a te depărta de
"ceea ce există",
  
22:47 atunci exact din acea...
 
22:50 realitate absolută, din
care nu se poate evada...
  
22:58 apare această flacără a pasiunii.
 
23:00 Şi fără aşa ceva nu
există frumuseţe.
  
23:04 Ai putea scrie tomuri
nesfârşite despre frumuseţe...
  
23:10 sau ai putea fi un
pictor minunat...
  
23:14 dar, fără acea calitate
lăuntrică a pasiunii,
  
23:19 care este rezultatul înţelegerii
superioare a suferinţei,
  
23:24 nu văd cum poate
exista frumuseţea.
  
23:30 De asemenea, cineva observă...
 
23:34 că omul şi-a pierdut
conexiunea cu natura.
  
23:40 Oh, da.
 
23:41 În întregime, mai ales
în marile oraşe.
  
23:45 Şi chiar şi în sătucuri,
orăşele sau cătunuri,
  
23:50 omul este întotdeauna
preocupat de exterior...
  
23:55 urmărit fiind de
propriile sale gânduri...
  
23:59 şi, ca atare, în măsură mai mare sau mai
mică, şi-a pierdut conexiunea cu natura.
  
24:07 Natura nu înseamnă nimic pentru el:
"Da, e foarte drăguţă, foarte frumoasă."
  
24:08 Stăteam, cândva, împreună cu
câţiva prieteni şi cu fratele meu,
  
24:11 cu mulţi ani în urmă...
 
24:16 la Marele Canion,
 
24:21 admirând acel lucru
minunat, incredibil,
  
24:25 culorile, adâncimea
şi umbrele lui.
  
24:28 Şi a sosit un grup de oameni
 
24:30 şi una dintre doamne zice:
 
24:33 "Da, nu-i aşa că-i minunat ?"
 
24:35 Şi apoi spune: "Haideţi
să bem un ceai !"
  
24:37 Şi au şi plecat, tropăind,
înapoi în casă.
  
24:40 Înţelegeţi ?
 
24:42 Asta se întâmplă în lume.
 
24:45 Am pierdut, în întregime,
conexiunea cu natura.
  
24:50 Nu ştim ce anume înseamnă.
 
24:53 Şi mai şi ucidem.
 
24:56 Înţelegeţi ?
 
24:57 Omorâm pentru hrană,
omorâm pentru distracţie,
  
25:01 omorâm pentru aşa-zisul sport.
 
25:07 Nu voi aborda toate
aceste lucruri.
  
25:09 Deci există această lipsă a
unei relaţii intime cu natura.
  
25:17 Îmi amintesc un şoc, unul profund,
 
25:20 pe care l-am avut în
zilele facultăţii.
  
25:23 Stăteam pe treptele
clădirii administrative
  
25:27 şi priveam un apus de
soare, extrem de frumos
  
25:31 şi una dintre cunoştinţele
mele din facultate...
  
25:37 m-a întrebat ce făceam.
 
25:39 Şi am spus: "Ei bine,
nu fac nimic anume,
  
25:43 nu fac decât să admir
apusul de soare."
  
25:48 Şi ştiţi ce anume mi-a spus ?
 
25:51 M-a şocat atât de mult, fiind unul dintre
acele lucruri pe care nu le poţi uita.
  
25:52  
 
25:55 El a spus, pur şi simplu: "Ei bine,
n-ai cum să-l împiedici, nu-i aşa ?"
  
25:56 - Nimic ?
- E ceva inevitabil, nu-i aşa ?
  
25:58 Corect, corect.
 
26:03 Da, ştiu, vă înţeleg.
 
26:06 Deci, domnule, vedeţi,
 
26:08 devenim din ce în
ce mai artificiali...
  
26:13 din ce în ce mai superficiali...
 
26:17 din ce în ce mai demagogi...
 
26:23 aflându-ne pe o direcţie liniară...
 
26:32 deloc verticală, ci
numai orizontală.
  
26:35 Şi, ca atare...
 
26:38 fireşte că lucrurile artificiale
devin mai importante:
  
26:44 teatre, cinematografe,
 
26:46 ştiţi voi, toată afacerea
asta a lumii moderne.
  
26:52 Şi...
 
26:55 prea puţini mai posedă simţul
frumuseţii, în sinea lor,
  
27:02 frumuseţe în conduită.
 
27:04 - Înţelegeţi, domnule ?
- Oh da.
  
27:06 Frumuseţe în comportament.
 
27:09 Frumuseţe în modul cum
îşi folosesc limbajul,
  
27:12 vocea,
 
27:14 maniera de a ...
 
27:20 merge,
 
27:22 sentimentul modestiei.
 
27:24 Din acea modestie totul devine atât
de amabil, liniştit, plin de frumuseţe.
  
27:28 Nu avem nimic din toate acelea.
 
27:32 Şi, totuşi, mergem în muzee,
 
27:35 suntem educaţi în muzee,
 
27:39 prin picturi
 
27:40 şi am pierdut delicateţea,
sensibilitatea...
  
27:44 minţii, a inimii, a trupului.
 
27:49 Şi, ca atare, când am pierdut
această sensibilitate,
  
27:52 cum am putea şti ce
este frumuseţea ?
  
27:56 Şi, când n-am mai
avut sensibilitate,
  
27:58 ne-am dus într-un loc ca să
învăţăm să fim sensibili.
  
28:03 - Ştiţi asta.
- Oh, o ştiu.
  
28:06 Te duci la o facultate sau în
vreun ashram sau în vreo văgăună
  
28:11 şi acolo vei învăţa
să fii sensibil.
  
28:15 Sensibil prin contact,
prin... ştiţi voi.
  
28:16 Da.
 
28:21 Asta devine ceva dezgustător.
 
28:26 Deci...
 
28:31 cum am putea noi, în calitate
de profesori sau învăţători,
  
28:34 cum aţi putea
dumneavoastră, domnule...
  
28:37 să educaţi...
 
28:40 - devine extrem de important -
 
28:43 studenţii ca să posede
această calitate ?
  
28:48 Ca atare, cineva se întreabă,
pentru ce anume este educat ?
  
28:53 Pentru ce anume suntem educaţi ?
 
29:01 Toată lumea este educată.
 
29:05 90% dintre oamenii din America
sunt, probabil, educaţi,
  
29:09 ştiu să citească şi să
scrie şi toate celelalte.
  
29:12 Şi pentru ce ?
 
29:14 Şi, totuşi, e o realitate, cel puţin
în experienţa mea pedagogică,
  
29:16 clasă după clasă, an după an,
 
29:18 cu toată această proliferare...
 
29:21 a publicaţiilor...
 
29:26 şi a aşa-ziselor
tehnici educaţionale,
  
29:30 studenţii sunt...
 
29:33 tot mai puţin interesaţi
 
29:36 de cuvântul scris
şi de cuvântul vorbit...
  
29:40 faţă de cum era, aşa cum bine
îmi amintesc, cu ani în urmă.
  
29:45 Poate că alţi profesori au
avut o experienţă diferită,
  
29:48 dar am urmărit asta,
în clasele mele
  
29:51 şi...
 
29:54 răspunsul, uzual, pe care-l obţin când
le vorbesc colegilor despre asta, este:
  
29:56 "Ei bine, problema e în licee."
 
29:58 Şi, apoi, vorbeşti cu un
biet profesor de liceu
  
30:02 şi el dă vina pe calitatea
slabă a şcolii primare.
  
30:05 Deci avem scoală primară
slabă, liceu slab,
  
30:08 colegiu slab, universitate slabă,
 
30:12 fiindcă întotdeauna
continuăm de unde am rămas,
  
30:14 care e ceva mai slab anul următor,
decât fusese cu un an înainte.
  
30:18 Domnule, din acest motiv am vorbit
la diverse universităţi ş.a.m.d.
  
30:21  
 
30:23  
 
30:24 Şi întotdeauna m-am întrebat:
"Pentru ce anume suntem educaţi ?"
  
30:31 Numai pentru a deveni
funcţionari remarcabili ?
  
30:36 - Asta pare să fie realitatea.
- Desigur că asta e.
  
30:40 Mari oameni de afaceri şi numai
Dumnezeu ştie ce altceva.
  
30:44 Pentru ce ?
 
30:47 Vreau să spun că,
dacă aş avea un fiu,
  
30:50 asta ar fi o problemă
groaznică pentru mine.
  
30:54 Din fericire nu am un fiu, dar ar fi o
întrebare arzătoare pentru mine:
  
30:55  
 
30:59 Ce am de făcut cu
copilul pe care-l am ?
  
31:04 Să-l trimit la toate
aceste şcoli...
  
31:08 unde nu sunt învăţaţi decât...
 
31:13 cum să citească şi să scrie o
carte şi cum să memoreze...
  
31:17 şi să uite întreaga
complexitate a vieţii ?
  
31:22 Sunt învăţaţi despre sex şi
reproducere şi toate acele lucruri.
  
31:26 Dar pentru ce ?
 
31:31 Deci, eu cred, domnule...
 
31:33 Adică pentru mine este o
problemă extrem de importantă,
  
31:37 fiindcă mă ocup de
câteva şcoli din India.
  
31:40 Şi există una şi în Anglia şi vom
înfiinţa una şi aici, în California.
  
31:42  
 
31:45 Este o întrebare arzătoare:
 
31:47 Ce anume facem cu copiii noştri ?
 
31:53 Îi transformam în alţi roboţi
 
31:55 sau în alţi funcţionari
isteţi şi vicleni...
  
32:00 mari savanţi care
inventează una sau alta
  
32:03 şi, apoi, să fie fiinţe
umane obişnuite...
  
32:09 cu minţi inferioare ?
 
32:10 - Înţelegeţi, domnule ?
- Da, da, înţeleg.
  
32:15 Deci...
 
32:17 atunci când vorbeşti
despre frumuseţe...
  
32:23 oare poate o fiinţă
umană să-i spună alteia,
  
32:30 să educe o altă fiinţă umană,
 
32:32 să evolueze în frumuseţe,
să evolueze în bunătate...
  
32:38 să înflorească printr-o
mare afecţiune şi grija ?
  
32:44 Fiindcă, dacă nu facem asta,
distrugem Pământul...
  
32:48 aşa cum se întâmpla acum,
 
32:51 poluând aerul.
 
32:53 Noi, fiinţele umane, distrugem
absolut tot ce atingem.
  
33:00 Deci, asta devine...
 
33:03 o problemă extrem de serioasă...
 
33:09 atunci când vorbim despre
frumuseţe, când vorbim despre...
  
33:15 plăcere, frică,
relaţii, ordine ş.a.m.d.
  
33:20 Nici unul dintre aceste lucruri
nu sunt predate în vreo şcoală !
  
33:26 Nu, am abordat acest
subiect, ieri, la clasă
  
33:29 şi le-am pus, direct,
exact acea întrebare.
  
33:34 Şi au fost foarte dispuşi
să accepte că aici ne aflăm,
  
33:40 pe un curs de
dezvoltare superioară
  
33:44 şi nu au auzit
niciodată de aşa ceva.
  
33:48 - E tragic, înţelegeţi domnule ?
- Şi chiar mai mult de atât...
  
33:51 nici măcar nu ştim dacă ceea ce
auzim reprezintă realitatea,
  
33:54 fiindcă n-am mai auzit
de asta vreodată.
  
33:57 Trebuie să trecem de asta, mai întâi, ca să
aflăm dacă ascultăm cu adevărat ce se spune.
  
33:59  
 
34:01 Şi dacă învăţătorul sau omul
care ocupa funcţia de profesor
  
34:05 este suficient de cinstit
încât să spună: "Nu ştiu !"
  
34:09 "Am de gând să învăţ
despre toate acestea."
  
34:16 Deci, domnule, din
această cauză...
  
34:21 civilizaţia occidentală - şi nu o
condamn, ci pur şi simplu observ -
  
34:23 civilizaţia occidentală este
preocupată, în principal,
  
34:29 de comercialism, consumerism
 
34:33 şi de o societate
care este imorală.
  
34:42 Şi, atunci când vorbim despre
transformarea omului...
  
34:49 - nu în domeniul cunoaşterii sau
al timpului, ci mai presus de ele -
  
34:52  
 
34:55 cine este interesat de aşa ceva ?
 
34:59 Înţelegeţi, domnule ?
Cui îi pasă, cu adevărat, de asta ?
  
35:05 Fiindcă mama pleacă la muncă...
 
35:07  
 
35:09 îşi câştigă traiul, tatăl face la fel
şi copilul rămâne numai un incident.
  
35:14 De fapt, ştiu că asta va părea o declaraţie
uimitor de extravagantă din partea mea,
  
35:15  
 
35:18  
 
35:22 dar...
 
35:28 cred că se ajunge acum la momentul în
care, dacă cineva pune această problemă,
  
35:30 la nivelul la care o
puneţi dumneavoastră,
  
35:33 ca persoană tânără,
 
35:36 aflată, să zicem, în anii
adolescenţei sale...
  
35:42 şi nu vrea s-o abandoneze,
 
35:44 rămâne acolo, alături de
ea, aşa cum spunem noi...
  
35:49 se pune problema, cu seriozitate,
dacă e normal sau nu.
  
35:52 Da, exact, exact.
 
35:54 Şi asta te face să te
gândeşti la Socrate,
  
35:57 care a spus, foarte clar, că
el ştia numai un singur lucru,
  
35:58 că nu ştia.
 
36:02 Şi nu trebuia să
spună asta prea des,
  
36:05 dar a spus-o în suficiente
ocazii, încât să fie ucis.
  
36:10 Dar, măcar l-au luat în
serios, încât să-l şi ucidă.
  
36:13 Astăzi cred că ar fi internat în
vreo instituţie, pentru a fi studiat.
  
36:15  
 
36:18 Toată afacerea ar
trebui să fie verificată.
  
36:20 Asta se întâmpla în Rusia:
 
36:22 îl trimit la vreun azil...
 
36:24 - Aşa este.
- ... în vreun sanatoriu
  
36:26 şi-l distrug.
 
36:30 Domnule, aici...
 
36:34 neglijăm absolut totul, numai
pentru vreun câştig superficial...
  
36:41 pentru bani.
 
36:42 Banii înseamnă putere, rang,
autoritate, absolut totul - banii.
  
36:50 Şi revenim la problema succesului,
pe care aţi menţionat-o anterior.
  
36:52 Întotdeauna mai târziu,
 
36:54 întotdeauna mai târziu,
pe o axă orizontală.
  
36:58 Da.
 
37:04 Am vrut să vă împărtăşesc...
 
37:07 când vorbeaţi despre natură,
 
37:08 ceva ce...
 
37:11 denotă un gen de ironie amară,
 
37:15 legat de istoria învăţământului.
 
37:19 Mă gândeam la acele minunate imnuri
Vedice, închinate zeiţei zorilor.
  
37:22 Oh da.
 
37:26 La modul cum vine răsăritul...
 
37:30 cu degete rozalii
 
37:32 şi...
 
37:35 cărturarii şi-au exprimat surpriza
 
37:37 că...
 
37:38 numărul imnurilor dedicate ei
sunt puţine, prin comparaţie,
  
37:42 prin comparaţie cu alţi zei.
 
37:48 Dar...
 
37:54 se acordă atenţie, în studii,
nu calităţii imnului în sine,
  
37:56 care ar revela cum se face că...
 
38:00 că există ritmuri
atât de frumoase...
  
38:08 asociate ei,
 
38:11 pentru care n-ai avea nevoie
decât de unul, nu-i aşa şi nu 25.
  
38:12  
 
38:14 Ceea ce este important, însă,
 
38:19 nu-i aşa că este remarcabil
că avem atât de puţine imnuri
  
38:21 şi totuşi este ceva atât
de minunat şi de frumos ?
  
38:26 Ce are de-a face numărul
cu asta, până la urmă,
  
38:29 este lucrul căruia nu i-am
găsit, eu însumi, un răspuns,
  
38:34 în corelaţie cu contextul în care
am studiat sanscrita şi Vedele.
  
38:37  
 
38:39 Important era de aflat care
zeu - în acest caz Indra -
  
38:41  
 
38:42 este menţionat cel
mai des în Rig Veda.
  
38:47 Acum, desigur că nu sugerez că
ar trebui ignorată cantitatea,
  
38:50 în nici un caz,
 
38:53 dar...
 
38:55 dacă problema ar fi fost abordată în
maniera în care dumneavoastră aţi...
  
38:57 cercetat-o,
 
39:03 din ce în ce mai profund...
 
39:06 atunci cred că învăţământul ar
fi avut un cu totul alt curs.
  
39:09  
 
39:11 Ar fi trebuit să fim învăţaţi cum să stăm
şi să lăsăm acel imn să se dezvăluie singur
  
39:14 şi să nu-l mai măsurăm atâta.
 
39:19 - Da, domnule.
- Da, da, continuaţi vă rog !
  
39:21 Asta aveam de gând să spun.
 
39:25 Vedeţi, atunci când...
 
39:28 discutăm frumuseţea şi
pasiunea şi durerea...
  
39:32 trebuie să ne punem, de asemenea,
întrebarea: "Ce anume este acţiunea ?"
  
39:37 Da.
 
39:38 - Fiindcă se leagă de toate acelea.
- Da, desigur.
  
39:42 Ce este acţiunea ?
 
39:45 Fiindcă viaţa înseamnă acţiune,
 
39:48 traiul înseamnă acţiune,
vorbitul înseamnă acţiune.
  
39:50 Totul înseamnă acţiune,
 
39:54 să stăm aici înseamnă acţiune,
 
39:56 vorbind...
 
39:58 dialogând, discutând,
analizând lucruri,
  
40:01 înseamnă o serie de acţiuni,
 
40:03 o dinamică a acţiunii.
 
40:07 Deci, ce este acţiunea ?
 
40:11 Acţiunea înseamnă,
evident, să acţionezi acum.
  
40:16 Nu "să fi acţionat"
sau "vom acţiona".
  
40:21 Este timpul prezent al cuvântului
"acţiune", "a acţiona",
  
40:26 care funcţionează...
 
40:30 permanent.
 
40:36 Este o mişcare...
 
40:41 temporală şi atemporală.
 
40:44 Vom analiza asta, puţin mai târziu.
 
40:48 Deci ce este acţiunea ?
 
40:54 Cea care nu produce suferinţă.
 
40:59 Cineva trebuie să
pună acea întrebare,
  
41:01 fiindcă orice acţiune, pe
care o întreprindem acum,
  
41:04 este fie un regret...
 
41:06 o contradicţie...
 
41:09 un sentiment al unei
dinamici lipsite de sens...
  
41:16 o reprimare...
 
41:19 un conformism ş.a.m.d.
 
41:22 Deci asta înseamnă acţiune,
pentru majoritatea oamenilor:
  
41:26 rutina, repetarea...
 
41:28 rememorarea lucrurilor trecute
 
41:32 şi a acţiona în conformitate
cu acea rememorare.
  
41:38 Deci...
 
41:39 dacă cineva nu înţelege, foarte
profund, ce anume este acţiunea,
  
41:47 atunci nu va putea înţelege
ce anume este suferinţa.
  
41:53 Deci, acţiune, suferinţă,
pasiune şi frumuseţe.
  
41:59 Toate funcţionează
împreună, nu sunt separate,
  
42:02 nu este ceva separat, cu frumuseţea
aflată la final şi acţiunea la început.
  
42:05 Nu este deloc aşa, ci
totul este un întreg.
  
42:07 Dar, să analizăm asta:
 
42:10 Ce este acţiunea ?
 
42:17 Din câte poate şti cineva, acum,
 
42:19 acţiunea se conformează
unei formule...
  
42:26 se conformează unui concept
 
42:29 sau se conformează unei ideologii:
 
42:33 ideologia comunistă,
 
42:35 ideologia capitalistă
 
42:36 sau ideologia socialistă,
 
42:38 sau ideologia vreunui
creştin, a lui Iisus Hristos
  
42:44 sau hindusul cu ideologia sa.
 
42:46 Deci...
 
42:48 acţiunea înseamnă aproximarea...
 
42:55 unei idei.
 
43:00 Acţionez în conformitate
cu concepţia mea.
  
43:06 Acea concepţie este tradiţională
 
43:10 sau ceva elaborat de mine
 
43:14 sau ceva elaborat de vreun expert.
 
43:18 Lenin, Marx le-au formulat...
 
43:22 şi...
 
43:24 ei se conformează,
 
43:28 potrivit cu ceea ce au
gândit Lenin sau Marx.
  
43:30 Şi acţiunea se
conformează unui tipar.
  
43:36 - Înţelegeţi ?
- Da, o fac.
  
43:38 Ce mi se pare mie este că, sub
tirania unui astfel de lucru,
  
43:40 cineva este, literalmente, condus.
 
43:45 Categoric.
 
43:46 Condus, condiţionat, brutalizat.
 
43:50 Nu-ţi pasă de nimic
altceva decât de nişte idei
  
43:52 şi de îndeplinirea acelor idei.
 
43:59 Vedeţi ce se întâmplă în China
- Înţelegeţi ? - şi în Rusia.
  
44:02 Oh da, da, văd.
 
44:05 Şi aici e la fel: acelaşi lucru,
într-o formă modificată.
  
44:10 Deci...
 
44:12 acţiunea, aşa cum
o cunoaştem acum,
  
44:15 se conformează unui tipar...
 
44:20 fie în viitor,
 
44:22 fie în trecut...
 
44:25 o idee pe care o duc
la îndeplinire...
  
44:30 o hotărâre sau o decizie pe
care o îndeplinesc, acţionând.
  
44:37 Trecutul acţionează...
 
44:43 deci nu este acţiune !
 
44:46 - Nu ştiu dacă...
- Da, da.
  
44:48 Sunt...
 
44:52 conştient de faptul că...
 
44:57 suferim...
 
45:02 din cauza credinţei radicale
că, dacă nu generăm un tipar...
  
45:06 nu va exista ordine.
 
45:08 Deci, aţi urmărit ce
se întâmplă, domnule ?
  
45:10 Ordinea poate fi atinsă
numai în virtutea unui tipar.
  
45:13 Da.
 
45:15 O prejudecată, da.
 
45:18 Ca atare, există dezordine...
 
45:23 împotriva căreia luptă
o minte inteligentă...
  
45:29 luptă în sensul că se revoltă.
 
45:33 Deci, de aceea este
foarte important:
  
45:36 dacă vrem să înţelegem
ce este frumuseţea,
  
45:39 trebuie să înţelegem
ce este acţiunea.
  
45:43 Oare poate exista acţiune...
 
45:47 în absenţa ideii ?
 
45:54 Ideea înseamnă - trebuie
că ştiţi asta din greacă...
  
46:00 înseamnă să vezi.
 
46:03 Vedeţi ce-am făcut domnule ?
 
46:04 Cuvântul înseamnă "a vedea".
 
46:10 Adică există văzutul şi făcutul.
 
46:15 Nu mai întâi vezi, tragi
o concluzie din asta
  
46:20 şi, apoi, acţionezi
potrivit acelei concluzii.
  
46:23 Înţelegeţi ?
 
46:26 Oh da, da.
 
46:29 Percepi...
 
46:32 din acea percepţie extragi...
 
46:39 o credinţă, o idee, o formulă
 
46:42 şi acţionezi conform acelei
credinţe, idei sau formule.
  
46:47 Deci, suntem îndepărtaţi
de procesul perceperii,
  
46:52 acţionăm numai potrivit
unei anumite formule,
  
46:56 ca atare o facem mecanic.
 
47:01 Vedeţi domnule, cum minţile
noastre au devenit mecanice ?
  
47:06 - Inevitabil, aşa e.
- Da, domnule, evident.
  
47:09 Da.
 
47:12 Tocmai m-am gândit la...
 
47:16 o sculptură greacă
 
47:19 şi caracterul ei diferit
de sculptura romană...
  
47:26 una dintre cele mai bune...
 
47:28 - Din era lui Pericle ş.a.m.d.
- ... sculpturi antice greceşti,
  
47:30 care este extrem de meditativă.
 
47:37 Uneori s-a remarcat...
 
47:41 că romanii au un geniu în a face
portrete în piatră şi desigur...
  
47:42  
 
47:45 - Lege şi ordine ş.a.m.d.
- Da.
  
47:47 Şi desigur că cineva ar observa...
 
47:52 atenţia lor, remarcabilă,
acordată personalităţii.
  
47:55 Dar ce idee mi-a
venit, ascultând asta,
  
47:57 ceva ce nu mi s-a mai
întâmplat, niciodată, anterior,
  
48:01 că în faţa acelei
statui greceşti...
  
48:04 cineva îşi spune, uneori:
 
48:10 "Ei bine, faţa nu
dezvăluie personalitatea."
  
48:16 Poate că...
 
48:17 ochiul liniştit...
 
48:23 recunoaşte faptul că
tu nu pui, în piatră,
  
48:28 ceva ce...
 
48:34 trebuie să reiasă...
 
48:38 din acţiunea în sine.
 
48:40 Exact, exact.
 
48:42 Fiindcă...
 
48:46 tu faci ceva,
 
48:48 care trebuie să aştepţi
să se întâmple.
  
48:53 Grecii...
 
48:55 au avut dreptate.
 
48:57 Este o expresie a
acelei relaţii cu forma,
  
49:01 care este o formă interioară.
 
49:05 E minunat să sesizezi asta.
 
49:10 Este o revelaţie care
permite splendorii...
  
49:16 să iasă la iveală,
 
49:21 mai degrabă decât noţiunea că
noi trebuie s-o reprezentăm.
  
49:23 - Da, v-am înţeles, nu-i aşa ?
- Vedeţi, domnule, din acest motiv...
  
49:25 cineva trebuie să pună
această întrebare esenţială:
  
49:29 Ce este acţiunea ?
 
49:32 Oare este o repetiţie ?
 
49:35 Oare este o imitaţie ?
 
49:38 Oare este...
 
49:39 o potrivire...
 
49:43 între "ceea ce există" şi "ceea ce ar
trebui să existe" sau "ceea ce a fost" ?
  
49:49 Sau este..
 
49:52 conformarea în faţa unui tipar...
 
49:58 sau a unei credinţe
sau a unei formule ?
  
50:01 Dacă este, atunci...
 
50:03 inevitabil trebuie
să existe conflict.
  
50:09 Fiindcă avem idee-acţiune.
 
50:15 Există un interval, o întârziere
temporală între cele două
  
50:17 şi, în acel interval, se pot
întâmpla multe lucruri importante.
  
50:21 O separare, în cadrul căreia
se petrec alte incidente
  
50:25 şi, ca atare, trebuie să
există un conflict inevitabil.
  
50:27 Ca atare, acţiunea nu este,
niciodată, completă...
  
50:32 acţiunea nu este
niciodată întreagă,
  
50:35 nu se termină niciodată.
 
50:37 Acţiunea înseamnă...
 
50:40 final.
 
50:42 Ştiţi, aţi folosit cuvântul
"vedanta", deunăzi.
  
50:46 Acesta înseamnă
finalul cunoaşterii.
  
50:47 Aşa mi s-a spus.
 
50:54 Nu o cunoaştere
continuă, ci finalul ei.
  
51:02 Deci, acum...
 
51:06 oare există o acţiune...
 
51:09 care să nu fie legată de...
 
51:13 trecut, temporal vorbind...
 
51:17 sau de viitor
 
51:19 sau de o formulă sau de o
credinţă sau de o idee,
  
51:20 ci acţiune pur şi simplu ?
 
51:24 Văzutul înseamnă şi făcut.
 
51:29 Da.
 
51:32 Acum, văzutul înseamnă şi
făcut devine o extraordinară...
  
51:40 mişcare în direcţia libertăţii.
 
51:43 Cealaltă nu înseamnă libertate.
 
51:47 Şi, ca atare, domnule, comuniştii au
spus că nu există ceva numit libertate.
  
51:50 Că este o idee burgheză.
 
51:54 Desigur că e o idee burgheză, fiindcă
ei trăiesc în domeniul ideilor...
  
51:55 al conceptelor,
 
52:00 nu al acţiunii.
 
52:05 Ei trăiesc potrivit unor idei
 
52:09 şi transpun acele idei în acţiune,
 
52:12 care nu este acţiune,
 
52:18 ci doar făcut.
 
52:21 - Nu ştiu dacă...
- Oh da, da, doar că gândeam...
  
52:23 Şi asta facem în lumea occidentală
şi orientală şi în întreaga lume:
  
52:25 adică se acţionează
potrivit unei formule,
  
52:30 idei, credinţe, unui concept,
unei concluzii, decizii...
  
52:36 şi nu există, niciodată, văzutul...
 
52:40 şi făcutul.
 
52:43 Mă gândeam la pisică,
 
52:46 la minunatul animal care e pisica.
 
52:49 Pisica, oh da.
 
52:51 Faţa ei...
 
52:56 e aproape numai ochi.
 
52:59 Da.
 
53:01 Nu măsurată cu
şublerul, fireşte că nu.
  
53:04 Şi nu dresăm pisici, aşa cum
încercăm să dresăm câini.
  
53:08 Cred că am corupt câinii.
 
53:11 Pisicile nu vor fi corupte.
 
53:14 Pur şi simplu nu vor fi corupte.
 
53:17 Şi mi se pare o mare ironie,
 
53:19 că în evul mediu am fi ars
pisici laolaltă cu vrăjitoarele.
  
53:24 - Egiptenii antici venerau pisicile.
- Da.
  
53:26 Ochiul mare al pisicii...
 
53:31 Am citit, cu ceva vreme în urmă,
că structura scheletului pisicii este...
  
53:37 dintre mamifere, cel mai
bine adaptat funcţiei sale.
  
53:42 Exact.
 
53:43 Şi...
 
53:47 cred că...
 
53:50 cred că una dintre cele mai...
 
53:55 profunde ocazii de a fi
recunoscător în viaţă,
  
53:57 a fost...
 
54:00 traiul alături de o pisică.
 
54:03 Şi ea m-a învăţat...
 
54:06 cum să...
 
54:09 pun capăt la ceva.
 
54:11 Dar am trecut prin enorm
de multă agonie internă,
  
54:17 înainte de a ajunge să
înţeleg ce anume făcea.
  
54:21 E ca şi cum cineva ar
zice, despre ea, că...
  
54:26 ea...
 
54:28 ea...
 
54:31 executa o misiune,
ai putea spune,
  
54:33 fără a fi, desigur, un misionar,
în sensul uzual al cuvântului.
  
54:34 Da, da.
 
54:41 Da domnule, vedeţi...
 
54:47 cineva începe să observe ce
înseamnă libertatea de acţiune.
  
54:55 Aşa este.
 
54:58 Şi...
 
55:05 văzutul şi făcutul sunt
împiedicate de observator...
  
55:08 care este trecutul,
formula, conceptul, credinţa.
  
55:16 Acel observator se interpune
între percepţie şi faptă.
  
55:24 Acel observator este
cel ce induce separarea,
  
55:28 dintre idee...
 
55:31 şi finalizarea ei prin acţiune.
 
55:37 Deci...
 
55:38 oare putem...
 
55:41 oare putem acţiona...
 
55:45 numai...
 
55:48 atunci când există percepţie ?
 
55:53 Facem asta, domnule...
 
55:57 când suntem pe marginea
unei prăpăstii...
  
56:02 observarea pericolului
înseamnă acţiune instantanee.
  
56:07 Dacă-mi amintesc corect, cuvântul
"alert", care vine din limba italiană,
  
56:10  
 
56:12 sugerează că stai pe
marginea unei stânci.
  
56:15 Stâncă, aşa este.
 
56:19 Asta e ceva destul de serios.
 
56:22 Vedeţi, este ceva
foarte interesant.
  
56:26 Suntem condiţionaţi să recunoaştem
pericolul unei prăpăstii,
  
56:31 al unui şarpe sau al unui
animal periculos ş.a.m.d.
  
56:35 Suntem condiţionaţi.
 
56:42 Dar nu suntem condiţionaţi...
 
56:46 Şi mai suntem condiţionaţi
şi în faţa acestei idei,
  
56:48 că trebuie să acţionezi potrivit unei
idei, altminteri nu există acţiune.
  
56:50 - Da, suntem condiţionaţi.
- La asta.
  
56:51 - Oh da, groaznic de tare.
- Groaznic.
  
56:54 Deci avem această
condiţionare în faţa pericolului
  
56:58 şi condiţionare privind faptul că
nu poţi acţiona fără o formulă...
  
57:02  
 
57:06 fără un concept,
o credinţă ş.a.m.d.
  
57:09 Deci aceştia doi sunt factorii
condiţionării noastre.
  
57:12 Şi, acum, apare cineva şi spune:
 
57:15 "Uite, asta nu înseamnă acţiune !"
 
57:20 Nu este decât o repetare
a ceea ce a mai fost,
  
57:24 modificată, dar nu este acţiune.
 
57:27 Există acţiune atunci
când vezi şi faci !
  
57:31 Şi reacţia la asta este: "Oh, înţeleg,
are o nouă definiţie a acţiunii."
  
57:34  
 
57:37 - Nu, nu o definesc.
- Da, desigur că nu.
  
57:40 Şi am făcut asta toată viaţa.
 
57:43 - Văd ceva şi fac !
- Da.
  
57:46 Să dau un exemplu,
aşa cum poate că ştiţi
  
57:49 - nu sunt subiectiv
sau orice altceva.
  
57:52 O organizaţie extrem de mare,
 
57:57 o organizaţie spirituală
cu mii de adepţi,
  
58:01 cu foarte mult teren, 5.000 de
acri, castele şi bani ş.a.m.d.
  
58:04 s-a format în jurul meu...
 
58:06 copil fiind.
 
58:08 Şi, în 1928, am spus "Asta e
total greşit !" şi am dizolvat-o...
  
58:13 am returnat proprietăţile ş.a.m.d.
 
58:17 Am văzut cât de greşit era:
 
58:20 văzutul;
 
58:23 nu concluziile, comparaţiile, să
zicem, cu ce au făcut religiile.
  
58:25 Am văzut...
 
58:28 - ... şi am acţionat !
- Întocmai.
  
58:30 Şi, ca atare, n-a existat
niciodată vreun regret.
  
58:33 Minunat.
 
58:35 N-am spus niciodată:
"Am făcut o greşeală,
  
58:38 fiindcă nu voi avea pe
nimeni pe care să mă bazez."
  
58:41 - Înţelegeţi ?
- Da, înţeleg.
  
58:43 Am putea, data viitoare,
în conversaţia următoare,
  
58:46 să legăm frumuseţea de percepţie ?
 
58:48 - Asta aveam de gând.
- Oh, splendid.
  
58:50 Da, e minunat.