Summaries of Krishnamurti's audios and videos

AM81T1 - Gândul şi timpul sunt rădăcina fricii
Amsterdam - 19 September 1981
Public Talk 1
Video
Subtitles I   II

Rezumat

Criza este în conştiinţa noastră ca oameni şi nu în domeniul economic sau politic.

Am fost învăţaţi şi educaţi atât religios cât şi formal, că suntem separaţi, indivizi, că trebuie să ne ocupăm de noi înşine, dar asta este o iluzie pentru că există o conştiinţă comună pentru întreaga umanitate. Noi suntem umanitatea. Nu suntem nişte indivizi separaţi care se luptă pentru ei înşişi.

De ce după ce au trăit pe acest pământ, timp de milioane de ani, oamenii nu au reuşit să rezolve problema relaţiilor dintre ei?

Gândul se naşte din experienţă, cunoaştere şi prin urmare nu este nimic sacru în acesta. El este materialist, ţine de materie, gândire.

Cunoaşterea se află mereu în umbra ignoranţei.

Care este relaţia dintre dorinţă şi voinţă?

Care este rădăcina psihologică, interioară a fricii?

Meditaţia trebuie să înceapă cu ordinea din casă; din relatie, din dorinţe, plăceri, etc.

Compasiunea este eliberarea de regrete.