Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR76T3 - Este timpul psihologic o invenție a gândirii?
Brockwood Park - 4 September 1976
Public Talk 3
Video
Subtitles I   II

Rezumat

Există ceva ideal, „ceea ce trebuie să fie” diferit de „ceea ce este”?

Este posibil să transformăm „ceea ce este” fără noțiunea de timp?

Este iubirea senzație, atingere, gând, dorință sau imagine?

Puteți vedea o persoană frumoasă sau un copac minunat și să nu-i permiteți dorinței să apară?

Există iubire când există atașament și durere?

Cum se relaționează iubirea și compasiunea?

Care este reația dintre timp și moarte?

Poate să se oprească gândirea atât timp cât trăim?