Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SA80T3 - Acţiunea care este întotdeauna corectă
Saanen - 10 July 1980
Public Talk 3
Video
Subtitles I   II

Rezumat

Oare există o acţiune care să fie incoruptibilă?

Dacă sunt adeptul unei credinţe, acţiunea mea va fi în concordanţă cu acea credinţă şi, ca atare, va fi limitată şi coruptă. Rezultatul este conflictul.

Atunci când cineva observă ataşamentul şi consecinţele sale, oare observatorul diferă de ceea ce observă?

Oare poţi avea, fără a analiza, o percepere imediată a tuturor cauzelor şi consecinţelor ataşamentului?