Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SD74CA17 - Meditaţia, o calitate a vieţii atotprezentă în întreaga viaţă a unui om
San Diego - 28 February 1974
Conversation with A.W. Anderson 17
Video
Subtitles I   II

Rezumat

Î: Ce este meditaţia ?

Oare acceptăm meditaţia ortodoxă, tradiţională, creştină, hindusă, budistă, sufistă, sau le dăm la o parte pe toate şi spunem: ce este meditaţia ?

Trebuie să pornesc de la a nu şti ce este meditaţia, apoi sunt liber să mă afund în cercetarea ei.

Oare meditaţia este separată de traiul zilnic sau meditaţia acoperă întreg domeniul existenţial ?

În cercetarea mea, oare sunt treaz sau trecutul este atât de viu, încât îmi dictează viaţa actuală ?

Oare există un mod de a trăi fără control ? Oare pot trăi o viaţă în meditaţie, în care nu există control ?