Krishnamurti Subtitles

Myslenie a čas sú koreňom strachu

Amsterdam - 19 September 1981

Public Talk 11:30 Bohužiaľ
máme len dva rozhovory
  
1:38 a tak musíme zhustiť
to, čo musíme povedať
  
1:47 o celej existencii
života.
  
1:54 Nerobíme žiadnu
propagandu,
  
1:59 nepresviedčame vás aby ste
mysleli nejakým konkrétnym smerom,
  
2:07 ani vás nepresviedčame
o čomkoľvek inom.
  
2:14 Musíme byť celkom
presní.
  
2:20 Neprinášame vám niečo
exotické z východu,
  
2:28 všetky tie nezmysly ktoré sa dejú
v mene guruov
  
2:35 a tých ľudí ktorí píšu
divné veci po návrate z Indie.
  
2:43 Vôbec nepatríme k tomu
zástupu.
  
2:53 Ale chceli by sme poukázať na to
 
2:56 že počas týchto dvoch hovorov
 
3:02 že spolu premýšľame,
 
3:08 že nie iba počúvame
hovoru,
  
3:16 počúvame nejaké názory,
 
3:22 ani to že súhlasíme alebo neshlasíme
s tými názormi,
  
3:29 nevytvárame žiadne
argumenty, názory, súdenia,
  
3:37 ale spolu - myslím tým spolu,
 
3:41 vy a rečník, budú
skúmať čo sa stalo so svetom,
  
3:52 nie len v západnom svete
ale aj na východe
  
4:00 kde je značná
chudoba, veľká bieda,
  
4:08 a obrovský počet
populácie,
  
4:13 kde politici,
ako tu na západe,
  
4:18 sú neschopní poradiť si
s tým, čo sa deje.
  
4:23 To všetko sú politici ktorí rozmýšľajú
z hľadiska kmeňa.
  
4:30 Kmeňový systém sa stal
oslavovaním nacionalizmu.
  
4:37 A preto sa nemôžeme spoliehať na
žiadnych politikov, alebo nejakého lídra,
  
4:53 alebo nejaké knihy, ktoré boli
napísané o náboženstve.
  
5:03 V skutočnosti sa nemôžeme spoliehať
na žiadnych z týchto ľudí,
  
5:08 ani na vedcov, ani
na biológov, ani na psychológov.
  
5:15 Nie sú schopní vyriešiť
naše ľudské problémy.
  
5:21 Som si celkom istý,
že s tým súhlasíte.
  
5:26 A ani sa nemôžeme spoliehať
na žiadnych guruov.
  
5:33 Nanešťastie týto ľudia
prišli na západ
  
5:38 a využívajú ľudí,
bohatnú,
  
5:42 a vôbec nemajú nič do činenia
s náboženstvom.
  
5:48 Povediac to všetko,
je dôležité, že my,
  
5:54 vy a rečník
myslíme spolu.
  
6:04 Myslením spolu
myslíme,
  
6:08 nie že jednoducho akceptujeme
hociaký názor alebo hodnotenie
  
6:19 ale spolu pozorujeme
nielen navonok
  
6:29 - to znamená, čo sa deje
vo svete -
  
6:34 ale tiež aj, čo sa nám všetkým deje
vo vnútri, psychologicky.
  
6:43 Externe, navonok je tu
veľká neistota, zmätok, vojny,
  
6:56 alebo hrozba vojny.
 
6:59 V istých častiach sveta sa
stále dejú vojny,
  
7:05 ľudské bytosti
zabíjajú jeden druhého.
  
7:12 Nedeje sa to tu,
na západe,
  
7:17 ale je tu hrozba
nukleárnej vojny,
  
7:24 bomby, a
prípravy na vojnu.
  
7:34 A my, obyčajné ľudské bytosti,
nevyzeráme že by sme boli schopní
  
7:44 hocičo s tým
urobiť.
  
7:48 Sú tu demonštrácie, terorizmus,
hladovky a tak ďalej.
  
7:59 To je to, čo sa v skutočnosti deje
vo vonkajšom svete.,
  
8:07 jeden kmeň
proti druhému kmeňu.,
  
8:13 západná Amerika proti
inej krajine, atď.
  
8:20 Vedci k tomu všetkému prispievajú,
 
8:26 a fylozofi, hoci
môžu proti tomu rozprávať
  
8:31 ale vnútorne pokračujú
z hľadiska nacionalizmu,
  
8:40 vzhľadom na ich vlastnú
konkrétnu kariéru atď.
  
8:46 Takže toto je to, čo sa v skutočnosti
deje vo vonkajšom svete,
  
8:52 čo hociktorá inteligentná
ľudská bytosť môže pozorovať.
  
8:59 A vnútorne, v našich vlastných
mysliach a v našich srdciach,
  
9:07 sme tiež veľmi zmätení.
 
9:14 Nie je tu bezpečie, možnože
ani pre nás
  
9:22 ani našu budúcnosť,
našu budúcu generáciu.
  
9:31 Náboženstvo rozdelilo ľudské bytosti
na kresťanov, hinduistov,
  
9:36 moslimov a
budhistov atď.
  
9:50 Takže zvažujúc toto všetko,
pozerajúc sa objektívne, pokojne,
  
10:02 bez nejakých predsudkov,
pozorujúc,
  
10:11 je podstatne dôležité že o tom
všetkom rozmýšľame spoločne.
  
10:20 Rozmýšľame. Nie že máme názory
ktoré oponujú iným názorom,
  
10:32 alebo jeden záver
proti inému záveru,
  
10:38 jeden ideál
proti inému ideálu,
  
10:42 ale radšej myslime spolu a uvidíme,
čo my, ľudské bytosti, vieme urobiť.
  
10:55 Kríza nie je v ekonomickom svete
ani v politickom svete,
  
11:11 ale kríza je
v našom vedomí.
  
11:20 myslím si, že len veľmi málo z nás
si to uvedomuje.
  
11:28 Kríza je v našej mysli
a v našom srdci.
  
11:36 To znamená, že kríza je
v našom vedomí.
  
11:45 Naše vedomie, ktoré je v celej našej
existencii, s našimi presvedčeniami,
  
11:58 s našimi závermi,
s naším nacionalizmom,
  
12:04 so všetkými strachmi, ktoré
človek má, s radosťami,
  
12:11 očividne nevysvetliteľný
problém smútku,
  
12:22 to, čo nazývame láska,
súcit,
  
12:30 a problém smrti,
 
12:35 a čo je za ňou,
či existuje niečo potom,
  
12:42 a otázka
meditácie,
  
12:48 a či je niečo za
časom, za mysľou,
  
12:59 či existuje niečo večné.
 
13:02 To je obsah
našeho vedomia.
  
13:09 To je obsah
každej ľudskej bytosti,
  
13:15 či už žije v tejto krajine
alebo v Ázii,
  
13:24 v Indii či v Amerike
alebo v Rusku.
  
13:27 Obsah nášho vedomia
je nesporný v celom ľudstve.
  
13:38 Myslím si, že to si musíme vyjasniť
hneď na začiatku.
  
13:47 Ako človek žijúci v
tejto časť sveta, trpí,
  
13:58 nie len psychologicky
ale aj vnútorne.
  
14:10 Je nervózny, neistý,
bojazlivý, zmätený,
  
14:19 úzkostný, bez
nejaký zmyslu hlbokej bezpečnosti.
  
14:31 Také isté je to aj v Ázii,
s každou ľudskou bytosťou,
  
14:40 je to rovnaké v Indii, také
isté v Amerike a v Rusku.
  
14:46 Takže naše vedomie
je spoločné pre celé ľudstvo.
  
14:57 Prosím, pozorne počúvajte.
 
15:01 Možnože to počujete
prvý krát
  
15:06 a tak to prosím neodmietajte.
 
15:11 Poďme to preskúmať spoločne,
poďme o tom premýšľať spoločne.
  
15:17 Nie keď prídete domov,
ale teraz.
  
15:21 To vaše vedomie -
čo si myslíte, čo cítite,
  
15:31 vaše reakcie, vaša úzkosť,
vaša osamelosť, váš smútok,
  
15:39 vaša bolesť, hľadanie niečoho
to nie je len fyzické
  
15:50 ale presahuje všetky myšlienky -
 
15:53 je rovnaké ako nejakej osoby žijúcej
v Indii alebo Rusku alebo v Amerike.
  
16:03 Prechádzajú cez rovnaké
problémy ako vy,
  
16:09 rovnaké problémy vzťahu
jeden s druhým, muž - žena.
  
16:16 Takže všetci stojíme na
rovnakej pôde - vedomie.
  
16:24 Všetci máme
spoločné vedomie.
  
16:31 A preto nie sme indivíduá.
 
16:38 Prosím, pouvažujte nad tým.
 
16:41 Sme školení, vzdelávaní,
nábožensky aj vedecky,
  
16:53 že sme samostatné duše,
jednotlivci, snažiaci sa pre seba,
  
17:01 ale to je len ilúzia
 
17:03 pretože naše vedomie je spoločné
s celým ľudstvom.
  
17:10 Takže my sme ľudstvo.
 
17:14 Nie sme oddelené indivíduá
bojujúce za seba.
  
17:20 Je to logické,
je to racionálne, rozumné.
  
17:28 Takže nie sme samostatné subjekty
so samostatným psychologickým obsahom
  
17:40 snažiacim sa pre seba.
 
17:44 Ale my, každý z nás sme
v skutočnosti časťou ľudského druhu.
  
17:57 Takže logicky, možnože
to prijmete intelektuálne,
  
18:07 ale ak to cíte
hlboko,
  
18:11 tak potom celá naša činnosť
podstúpi radikálnu zmenu.
  
18:21 To je prvá vec, ktorú
musíme spoločne premyslieť:
  
18:29 že naše vedomie, spôsob
akým myslíme, spôsob akým žijeme,
  
18:42 možnože pohodlnejšie,
v blahobyte,
  
18:47 s väčšou možnosťou cestovať
a tak ďalej,
  
18:52 okrem toho,
vnútorne, psychologicky,
  
19:00 ste presne podobní
tým, ktorí žijú
  
19:06 tisíce a tisíce
kilometrov odtiaľto..
  
19:19 A tak musíme premýšľať
o týchto problémoch spolu.
  
19:25 Najskôr, problém
vzťahov:
  
19:31 Celý život je vzťah,
samotná existencia je byť príbuzný.
  
19:44 A keď si všimnete
čo sme urobili
  
19:48 s našimi vzťahmi jedného s druhým,
či už s dôvernými alebo nie,
  
19:53 či už medzi dvomi ľudskými bytosťami,
mužom a ženou,
  
19:57 v tých vzťahoch je
neskutočný konflikt, boj -prečo?
  
20:10 Prečo ľudské bytosti, ktoré
žijú viac než milión rokov,
  
20:20 zatiaľ nevyriešili tento problém
vzťahov?
  
20:26 To znamená, dvaj ľudia žijúci spolu
bez konfliktu.
  
20:36 Očividne sme ho
nevyriešili.
  
20:44 Takže ak by sme mohli dnešné ráno
možnože tak na hodinku,
  
20:52 spoločne o tom popremýšľať.
 
20:55 Poďme spolu preskúmať, aký
je v skutočnosti vzťah
  
21:08 medzi mužom a ženou,
 
21:11 lebo každá spoločnosť
je založená na vzťahoch.
  
21:21 Neexistuje spoločnosť v ktorej
nie sú vzťahy,
  
21:25 taká spoločnosť sa potom
stáva abstrakciou.
  
21:32 Takže dnes ráno
by sme spoločne mali
  
21:37 pouvažovať, aké naše vzťahy
v skutočnosti sú.
  
21:51 Ak to človek skúma pozorne
medzi mužom a ženou je konflikt.
  
22:04 Muž má vlastné ideály,
vlastné záujmy,ambície,
  
22:12 vždy hľadá úspech,
aby bol niekým vo svete.
  
22:22 A tiež aj žena bojuje,
tiež chce byť niekto,
  
22:32 chce to naplniť,
stať sa.
  
22:38 Každý sleduje svoj
vlastný smer.
  
22:43 Takže je to ako keď dve koľajnice
idú vedľa seba a nikdy sa nestretnú,
  
22:50 možno v posteli ale inak,
ak to preskúmate pozorne
  
23:01 nikdy sa nestretnú skutočne,
psychologicky, vnútorne - prečo?
  
23:11 To je otázka!
 
23:15 Keď sa pýtame prečo?, vždy
sa pýtame na príčinu,
  
23:23 rozmýšľame z hľadiska
príčinnej súvislosti,
  
23:29 dúfajúc teda, že ak by sme
pochopili príčinu
  
23:35 tak možno potom
by sme zmenili následok.
  
23:43 Môžem sa teraz spýtať, vy všetci
rozumiete po anglicky, dúfam.
  
23:52 Ak nie rozprávam sa so sebou,
čo je dosť absurdné.
  
24:08 Nebol som v tejto
krajine už desať rokov
  
24:14 ale som rád
že som tu opäť,
  
24:17 ale ak nerozumieme
po anglicky
  
24:22 tak sa potom obávam, že naša
komunikácia nie je možná.
  
24:33 Takže dúfam, že rozumiete po
anglicky tak dobre, ako je to možné.
  
24:42 Bohužiaľa rozprávam
po francúzky a taliansky
  
24:45 ale bolo by to
rovnako ťažké.
  
24:53 Takže sa pýtame veľmi jednoduchú
ale veľmi komplexnú otázku:
  
25:00 prečo je to tak, že my, ľudské bytosti
sme neboli schopní
  
25:07 vyriešiť problém vzťahov
hoci žijeme na tejto zemi
  
25:13 viac než milióny a
milióny rokov?
  
25:21 Je to tak, pretože každý z nás
má svoju vlastnú predstavu.
  
25:30 danú dokopy myšlienkami,
 
25:34 a naše vzťahy sú založené
len na dvoch predstavách:
  
25:41 predstava ktorú si muž
vytvára o nej
  
25:45 a predstava ktorú si žena
vytvára o ňom.
  
25:52 Takže, sme v takomto vzťahu:
dve predstavy žijúce dokopy.
  
26:02 To je fakt.
 
26:04 Ak sa skúmate veľmi pozorne,
ak na to môžem poukázať,
  
26:12 vy ste si vytvorili predstavu
o nej,
  
26:17 a tiež aj ona si vytvorila obraz,
verbálnu štruktúru o vás, mužovi.
  
26:27 Takže vzťah je medzi
dvomi predstavami.
  
26:35 Tieto predstavy sú
dané dokopy myslením.
  
26:42 A myslenie
nesúvisí s láskou.
  
26:55 Je myslenie láska?
 
27:01 Všetky spomienky na tento
zťah jedného s druhým,
  
27:08 sú spomienky, obrázky,
závery o sebe,
  
27:15 sú - ak sa na to človek pozerá
bez nejakých predsudkov -
  
27:25 sú produktom mysle,
 
27:31 sú výsledkom rôznych
spomienok,
  
27:36 skúseností, nepríjemností,
osamelosti.
  
27:46 A tak náš vzťah s tým druhým
nie je láska
  
27:53 ale predstava, ktorú myseľ
dala dokopy.
  
28:03 Takže musíme skúmať
či vieme pochopiť
  
28:09 skutočnosť vzťahov,
 
28:15 musíme pochopiť
ako myseľ pracuje
  
28:21 pretože žijeme cez myseľ, všetky
naše činy sú založené na myslení,
  
28:36 všetky tie veľké budovy na svete
sú postavené z myšlienok,
  
28:43 všetky tie katedrály, kostoly,
chrámy, mešity
  
28:52 tam sú vďaka mysleniu,
postavené z myslenia.
  
28:57 A čo je vo vnútri všetkých
týchto budov? -
  
29:03 vnútro, figuríny,
symboly, obrazy-
  
29:08 to všetko sú
vynálezy myslenia.
  
29:13 To sa nedá vyvrátiť.
 
29:20 Takže myseľ nevytvorila len
 
29:23 najúžasnejšie
architektonické budovy
  
29:30 a obsahy
tých budov,
  
29:34 ale tiež vytvorila aj
nástroje vojny,
  
29:41 bombu,
rôzne druhy bômb.
  
29:50 Myseľ tiež vytvorila
chirurgiu,
  
29:56 tie úžasné nástroje,
také jemné v chirurgii.
  
30:04 A myseľ vytvorila
aj tesára.
  
30:09 Musí sa učiť o dreve,
nástrojoch atď.
  
30:13 Takže myseľ vytvorila toto všetko.
 
30:19 Obsah kostola a chirurgie,
 
30:32 odborníka
ktorý stavia krásny most,
  
30:38 to všetko sú výsledky mysle.
 
30:45 To sa nedá poprieť nech
akokoľvek sa niekto snaží.
  
30:53 Takže človek musí preskúmať,
čo je to myseľ,
  
30:59 prečo ľudia žijú
na myslení,
  
31:06 prečo myseľ vniesla do sveta
toľko chaosu -
  
31:11 vojny, nedostatok vzťahov
k sebe navzájom,
  
31:19 tú neskutočnú kapacitu mysle
s jej mimoriadnou energiou.
  
31:29 A tiež, čo všetko myseľ spravila
v priebehu miliónov rokov,
  
31:36 prinášajúc žiaľ pre ľudstvo.
 
31:43 Prosím, pozorujme to spoločne,
poďme to preskúmať spoločne.
  
31:48 Nestavajme sa proti tomu čo rečník
hovorí, ale skúmajme to,
  
31:55 čo hovorí spoločne
tak aby sme pochopili
  
32:02 čo sa v skutočnosti deje všetkým
ľudským bytostiam.
  
32:08 Ničíme sa navzájom.
 
32:12 Takže musím sa pustiť veľmi opatrne
do otázky myslenia.
  
32:20 Myslenie je odpoveď
na pamäť.
  
32:27 Pamäť nie je len
pamätanie si na minulé veci
  
32:37 ale aj myslenie, ktoré si predstavuje
seba v budúcnosti.
  
32:45 Takže myslenie je odpoveď
na pamäť, pamäť sú poznatky,
  
32:55 poznatky sú skúsenosti,
 
32:59 takže, je tu skúsenosť,
zo skúsenosti ktorá je poznatkom,
  
33:07 z poznatku je pamäť,
alebo pamätanie si,
  
33:12 a z pamäte konáte.
 
33:18 Takže z toho, čo ste sa naučili,
čo je ďalší poznatok.
  
33:24 Takže žijeme v tomto kruhu -
 
33:26 skúsenosť, poznatok, pamäť,
myšlienka, čin.
  
33:33 V tomto kruhu
ľudské bytosti žijú,
  
33:35 vždy žijú
v poli poznania.
  
33:41 Dúfam, že vás to nenudí.
 
33:45 Ak vás to nudí,
je mi ľúto.
  
33:49 Ak chcete niečo
romantické, sentimentálne,
  
33:55 niečo čo vás poteší,
dúfam, že nebudete počúvať.
  
34:03 Ale to, o čom hovorím,
je veľmi vážne.
  
34:08 To nie je niečo na víkend,
pre obyčajné počúvanie
  
34:15 pretože sa zaoberáme
radikálnou zmenou ľudského vedomia.
  
34:24 Takže musíme o tom všetkom premýšľať ,
 
34:28 hľadať spoločne, vidieť, ak je to možné,
 
34:32 prečo ľudské bytosti
ktoré žijú na tejto zemi
  
34:36 už toľko milión rokov
sú také aké sú.
  
34:41 Možnože sme pokročili
technologicky,
  
34:45 lepšia komunikácia,
lepšia doprava,
  
34:49 hygiena a tak ďalej, ale vo vnútri
sme rovnakí, viac-menej:
  
34:56 nešťastný, neistý, osamelý,
donekonečna nesúci bremeno smútku.
  
35:11 A každý seriózny človek konfrontovaný
s týmto problémom musí reagovať,
  
35:18 nemôže sa k tomu stavať ľahostajne,
otočiť sa k tomu chrbtom.
  
35:23 To je dôvod, prečo
toto stretnutie a zajtrajšie
  
35:27 ranné stretnutie je veľmi vážne,
 
35:31 pretože musíme použiť
naše mysle a naše srdcia
  
35:35 aby sme prišli na to, či je možné
radikálne vniesť zmenu
  
35:42 do nášho vedomia, a tak
do našich činov a správania.
  
35:53 Takže ako hovoríme, myslenie
je zažitá skúsenosť, poznanie,
  
36:06 a tak na myslení
nie je absolútne nič posvätné.
  
36:14 Je to materialistické, je to
proces hmoty, mysle.
  
36:24 A my sa na ňu spoliehame , na myseľ,
že vyrieši všetky naše problémy,
  
36:32 politické, náboženské,
vzťahy a tak ďalej.
  
36:40 A naše mozgy, naše mysle,
sú podmienené,
  
36:46 vychovávané k tomu, aby
riešili problémy.
  
36:51 Myslenie vytvorilo nejaký problém
a tak naše mozgy, naše mysle,
  
36:59 sú učené riešiť problémy.
 
37:03 Ak máte nejaký technický
problém, riešite ho,
  
37:08 a problém choroby,
človek ho rieši, atď.
  
37:13 Naše mysle sú naučené
riešiť problémy.
  
37:18 Tieto problémy sú vytvorené myslením,
psychologicky, vnútorne.
  
37:25 Sledujete čo sa deje?
 
37:28 Myslenie vytvára problém,
psychologicky
  
37:33 a myseľ je trénovaná
aby riešila problémy.
  
37:38 Takže myslenie,
vytvára problém,
  
37:42 a myslenie sa potom snaží
vyriešiť problém.
  
37:46 Takže je to chytené v rovnakom
starom procese, v rutine.
  
37:50 Takže problémy sa stávajú
viac a viac komplexnejšie,
  
37:55 viac a viac neriešiteľné.
 
38:00 Takže musíme prísť na to,
či je úplne možné,
  
38:04 či existuje iný spôsob
ako pristupovať k životu,
  
38:11 nie skrz myslenie, pretože
myslenie nerieši naše problémy.
  
38:20 Práve naopak, myslenie tomu
dáva väčšiu zložitosť.
  
38:29 Musím prísť na to, či je možné,
alebo či nie je možné,
  
38:35 či existuje iná
dimenzia,
  
38:40 úplne iný prístup
k životu.
  
38:44 A tak preto je dôležité
chápať podstatu mysle,
  
38:51 povahu nášho myslenia.
 
38:55 Naše myslenie je postavené na
pamätaní si - minulých vecí.
  
39:07 Čo je, mysliac na to čo sa
stalo pred týždňom,
  
39:14 rozmýšľajúc o tom,
upravené v prítomnosti
  
39:18 a premietané do budúcnosti.
 
39:20 Jedná sa o pohyb nášho života,
čo je skutočnosť.
  
39:27 Takže znalosť sa pre nás stala
úplne dôležitá
  
39:35 ale znalosť
nikdy nie je úplná.
  
39:42 Znalosť o hocičom
je vždy neúplná,
  
39:46 vždy aj bude neúplná.
 
39:50 A preto znalosť
vždy ide s neznalosťou.
  
39:56 Znalosť vždy žije
v tieni nevedomosti.
  
40:01 To je fakt.
 
40:03 Nie je to výmysel rečníka
alebo záver, ale je to tak.
  
40:11 Takže láska nie je znalosť.
 
40:19 Láska nie je pamäť.
 
40:25 Láska nie je túžba
alebo potešenie.
  
40:30 Túžba, radosť, spomienka
sú založené na myslení.
  
40:39 Takže, náš vzájomný
vzťah,
  
40:45 akokoľvek dôverný, akokoľvek blízky
ak sa na to pozriete pozorne,
  
40:52 je založený na pamätaní si,
čo je myšlienka.
  
41:00 Takže vlastne v tomto vzťahu
hoci môžete povedať že milujete
  
41:07 svoju ženu alebo svojho muža
alebo svoje dievča atď,
  
41:11 je v skutočnosti založené
na spomienke, čo je myslenie.
  
41:18 A tak tam preto
nie je láska.
  
41:29 Vidíte tento fakt?
Alebo hovoríme,
  
41:37 "Čo za hrozné veci to hovoríte.
Ja predsa milujem svoju ženu "-
  
41:43 ale je to naozaj tak?
 
41:48 Môže byť láska
tam, kde je žiarlivosť,
  
41:52 vlastníctvo, lipnutie,
 
41:56 keď sa každý naháňa za svojou
vlastnou ambíciou,
  
42:01 chamtivosťou, závisťou, smerom,
 
42:05 ako dve priamky ktoré sa
nikdy nestretnú.
  
42:09 Je to láska?
 
42:13 Takže sa človek pýta
či sa musí hnať
  
42:19 za problémom existencie
vážne, hlboko,
  
42:24 človek musí preskúmať
čo je to túžba.
  
42:29 Prečo sú ľudské bytosti
riadené túžbou.
  
42:40 Môže sa rečník zaoberať
so všetkým týmto?
  
42:48 Prepáčte, že to musíte znášať, ale
je to vaša chyba, že ste tu!
  
43:01 A možno aj
rečníkova!
  
43:07 Dúfam, že rozmýšľame spoločne,
skúmame spoločne,
  
43:16 ako dvaja priatelia
idúci po ceste
  
43:23 vidiac
čo je okolo nás,
  
43:28 nie len to, čo je veľmi blízko,
čo sa dá okmžite vnímať,
  
43:35 ale tiež, čo človek
vidí v diaľke,
  
43:42 pretože rozmýšľame
o ceste spoločne,
  
43:48 možno láskavo
ruka v ruke,
  
43:52 alebo ako dvaja priatelia,
priateľsky, skúmajúci
  
44:00 veľmi zložitý problém života
 
44:08 v ktorom nie je vodca,
nie je guru,
  
44:14 pretože keď človek v skutočnosti vidí
že naše vedomie
  
44:22 je vedomie
ostatného ľudstva
  
44:27 potom si uvedomíme, že my obaja
sme aj guru aj žiak,
  
44:32 rovnako učiteľ
ako študent,
  
44:37 pretože my sme to všetko,
je to všetko v našom vedomí.
  
44:44 Je to obrovské
uvedomenie si.
  
44:48 Takže, keď sa človek začne
hlboko chápať
  
44:56 človek začne byť svetlom samým sebe
a nie je na nikom závislý,
  
45:03 na žiadnej knihe, žiadnej autorite,
vrátane rečníka,
  
45:13 takže sme schopní pochopiť
 
45:18 celý tento problém žitia
a byť si svetlom samým pre seba.
  
45:30 Preto musíme spolu
preskúmať túžbu,
  
45:37 pretože ak je túžba láskou,
tak potom túžba vytvára problémy.
  
45:47 Láska nemá problémy, a aby sme
pochopili povahu lásky,
  
45:57 súcit,
s jeho vlastnou inteligenciou,
  
46:00 musíme spoločne pochopiť,
čo je to túžba.
  
46:09 Túžba má
mimoriadnu živosť,
  
46:14 mimoriadne presviedčanie,
pohon, úspech,
  
46:26 a celý proces stávania sa,
úspechu, je založený na túžbe -
  
46:35 túžba, ktorá nás núti porovnávať sa
 
46:40 s ostatnými, napodobňovať,
prispôsobovať sa.
  
46:45 Takže je veľmi dôležité
 
46:47 aby sme celú tú povahu
v sebe pochopili
  
46:52 aby sme pochopili čo je to túžba,
 
46:54 aby sme ju nepotláčali,
neutekali od nej,
  
47:04 nemenili ju,
ale aby sme ju pochopili,
  
47:07 pozreli sa na ňu, aby sme videli
celú jej funkčnosť.
  
47:14 Môžeme to urobiť spolu,
 
47:18 čo neznamená, že sa učíte
od rečníka
  
47:26 Rečník vás nemá čo naučiť.
Prosím, uvedomte si to.
  
47:30 Rečník je iba púhe zrkadlo
v ktorom sa môžete videť.
  
47:37 A potom, keď sa
jasne uvidíte
  
47:41 môžete sa zbaviť zrkadla,
nemá žiadny význam,
  
47:44 môžete ho rozbiť.
 
47:48 Takže, aby sme pochopili túžbu
to vyžaduje pozornosť, vážnosť,
  
47:56 je to veľmi zložitý problém.
 
48:00 Prečo ľudské bytosti žijú
z tejto mimoriadnej energie túžby
  
48:09 ktorá je energiou myslenia.
 
48:12 Aký je vzťah medzi
myslením a túžbou?
  
48:22 Aký je vzťah, medzi
túžbou a vôľou?
  
48:27 Pretože z veľkej časti
žijeme z vôle.
  
48:34 Takže, aký je pohyb,
zdroj, pôvod túžby?
  
48:53 Ak sa človek pozoruje
vidí vznik,
  
48:58 začiatok túžby začína
s pocitmi, zmyslovými reakciami,
  
49:14 zmyslové reakcie
s jeho kontaktom, pocitom,
  
49:21 potom myseľ vytvorí obraz,
a v tom momente sa začína túžba.
  
49:33 Prosím, pozrime sa na to
veľmi zblízka.
  
49:36 Človek niečo vidí
vo výklade,
  
49:39 šaty, košeľu, auto,
šatku, nech je to čokoľvek -
  
49:47 videnie, pocit,
potom dotyk,
  
49:56 a potom myseľ hovoriacu,
 
49:59 "Keď si oblečiem tieto šaty alebo
košeľu, ako krásne to bude vyzerať "-
  
50:04 vytvorí sa obraz,
potom vznikne túžba.
  
50:09 Všakže?
Sledujete to všetko?
  
50:14 Pozrite sa na to sami,
je to veľmi jednoduché.
  
50:19 Vidíte niečo veľmi pekné,
 
50:24 nastane nejaký pocit, vytvorený
prostredníctvom nervových reakcií,
  
50:32 optická reakcia,
potom myseľ hovoriaca,
  
50:38 "Ako pekne by som vyzerala v týchto
šatách, v košeli, alebo v kabáte,"
  
50:43 alebo v čomkoľvek,
potom túžba nastane.
  
50:51 Takže vzťah medzi túžbou
a myšlienkou je veľmi blízky.
  
51:01 Keby tu nebolo myslenie
bol by tu len pocit -
  
51:05 nie všetky tie problémy
vytvorené túžbou.
  
51:10 Dúfam, že sa chápeme.
 
51:15 Takže túžba je
podstata vôle.
  
51:24 Takže myseľ dominuje pocitu
a vytvára nutkanie,
  
51:35 túžbu vlastniť.
 
51:41 Hovorím sám so sebou,
alebo dávate všetci pozor?
  
51:49 Možnože toto všetko je
pre vás nové,
  
51:57 ale musíme o tom všetkom premýšľať
spoločne,
  
52:01 nie ako samostatné indivíduá
s vlastným záverom,
  
52:06 ale spolu všetko toto skúmať
a byť si toho všetkého jasne vedomí.
  
52:16 Takže, keď vo vzťahu
pracuje myslenie,
  
52:27 čo je spomienka vytvárajúca
obraz o tom druhom,
  
52:32 tam, kde je predstava vytvorená
 
52:37 mysľou, tam nemôže
existovať žiadna láska.
  
52:41 Alebo kde je túžba,
sexuálna alebo iná forma túžby,
  
52:53 tomu zabraňuje - pretože túžba
je čas mysle - zabraňuje láske.
  
53:03 A tiež by sme mali vziať do úvahy
v našom spoločnom skúmaní
  
53:14 povahu strachu,
 
53:20 pretože sme všetci chytení
v tejto hroznej veci, zvanej strach.
  
53:31 Nezdá sa, že by sme to boli
schopní vyriešiť.
  
53:34 Žijeme s tým, zvykáme si na to,
alebo od toho utekáme,
  
53:45 skrz zábavu,
skrz modlenia sa,
  
53:49 cez rôzne formy zábavy,
náboženstva a inak.
  
54:00 Takže musíme znovu spoločne preskúmať
povahu a štruktúru strachu.
  
54:12 Prosím,
strach je spoločný pre nás všetkých,
  
54:19 či už žijete v tejto peknej,
čistej krajine,
  
54:26 alebo v Indii, kde je neporiadok,
špina, premnoženie, atď.
  
54:33 Je tu rovnaký problém,
strach.
  
54:39 A človek s tým žije
ticícky a tisícky rokov,
  
54:45 a nie sme schopní to vyriešiť.
 
54:48 Je možné - človek sa pýta
čo najvážnejšie -
  
54:54 byť úplne oslobodený
od strachu,
  
55:02 nie len od fyzických
foriem strachu
  
55:07 ale oveľa jemnejších foriem
vnútorného strachu?
  
55:12 Vedomé obavy a
hlboké neobjavené obavy,
  
55:20 obavy, ktoré sú hlboko
v našom vedomí
  
55:26 o ktorých sme ani nevedeli
že tam sú.
  
55:34 Skúmanie neznamená analýzu.
Viem, že je to móda
  
55:42 že ak máte akýkoľvek problém
obráťte sa na odborníka.
  
55:47 Dúfam, že tu žiadny nie sú!
 
55:53 A odborník je taký ako vy či ja,
len on má určitú techniku.
  
56:02 Ale my musíme preskúmať
čo je pozorovanie a čo analýza.
  
56:11 Z analýzy vyplýva,
že je tu analyzátor.
  
56:17 Líši sa analyzátor
od toho, ktorý analyzuje?
  
56:23 Alebo je analyzátor
analyzovaný?
  
56:28 Rozumiete otázke?
 
56:40 Analyzátor je analyzovaný.
To je zrejmý fakt.
  
56:45 Analyzujem seba,
ale kto je tým analyzátorom, vo mne,
  
56:52 ktorý hovorí, ‘Musím analyzovať!’
 
56:55 Je to stále analyzátor
oddeľujúci seba od analyzovaného,
  
57:01 a potom skúma to, čo
bude analyzované - že?
  
57:07 Takže, analyzátor je to, čo
je skúmané, analyzované.
  
57:15 Obaja sú rovnaké,
je to trik, ktorý hrá myseľ.
  
57:23 Takže, keď pozorujeme,
to nie je žiadna analýza,
  
57:28 iba pozorujeme veci
také aké sú.
  
57:33 Skúmať to, čo je,
nie analyzovať to, čo je,
  
57:40 Pretože pri analyzovaní
sa človek môže oklamať.
  
57:45 A ak chcete hrať
tú hru
  
57:48 môžete pokračovať donekonečna
pokiaľ nezomriete, analyzovaním,
  
57:55 a tak v sebe nikdy nevyvolať
radikálnu zmenu.
  
58:03 Zatiaľčo pozorovaním, pozeraním sa,
vidieť svet taký, aký je
  
58:12 nie ako holanďan, angličan,
alebo francúz, alebo ten či onen,
  
58:16 ale skutočne vidieť
čo sa deje.
  
58:23 Je to pozorovanie, čisté pozorovanie
vecí, takých ako sú.
  
58:34 Takže musíme skúmať
alebo sledovať, čo je to strach,
  
58:43 nie to, čo je príčinou strachu
- pozrieme sa na to v teraz -
  
58:48 nie to, čo je príčina strachu
čo znamená, analýzy,
  
58:52 ísť ďalej, ísť späť,
k pôvodu strachu,
  
58:55 - zistíme to -
v minúte -
  
58:57 ale naučiť sa umenie pozorovania,
nie prekladať to, čo pozorujete,
  
59:09 alebo vysvelovať si to,
čo pozorujete, len pozorovať,
  
59:14 akoby ste pozorovali
peknú kvetinu.
  
59:18 V tom momente ako ju rozoberiete
už nie je kvetinou.
  
59:22 To je to, čo je analýza.
 
59:25 Ale pozorovať krásu
kvetiny,
  
59:29 svetlo v oblaku,
večerné svetlo,
  
59:35 samotný strom v lese,
len ho pozorovať.
  
59:41 Tak podobne, ak môžeme,
pozorujme strach.
  
59:49 Aký je koreň strachu,
nie rôzne formy strachu?
  
59:56 Že? Môžeme pokračovať?
 
1:00:00 Teda,
predpokladajme, že sa bojím.
  
1:00:04 Predpokladajme - Ja sa nebojím-
Predpokladajme , že sa bojím,
  
1:00:10 toto musím objasniť
veľmi jasne.
  
1:00:17 Čo to ten rečník hovorí?,
veď on žije,
  
1:00:20 inak by nevystúpil na javisko
a nehovoril by o tom.
  
1:00:28 Robí to už šesdesiat rokov,
hádam by sám seba neklamal,
  
1:00:33 niekto sa môže klamať, ale on
sa do toho dostal do hľbky.
  
1:00:38 Takže to čo hovorí
je preňho fakt,
  
1:00:42 nie ilúzia,
únik.
  
1:00:47 Takže sa pýtame, či je úplne možné
byť slobodný od strachu,
  
1:00:55 úplne.
 
1:01:00 psychologicky, vnútorne,
čo je kereňom strachu?
  
1:01:05 Čo znamená strach?
 
1:01:12 Strach je niečo
čo vám dáva bolesť,
  
1:01:21 strach z toho, čo by sa mohlo stať.
 
1:01:25 To znamená minulosť, alebo čo by sa
mohlo stať v budúcnosti - že?
  
1:01:35 Nie to, čo by sa mohlo stať teraz
pretože teraz nie je strach.
  
1:01:43 Takže ako vidíte sami
strach je proces času - že?
  
1:01:52 Strach z niečoho,
čo sa stalo minulý týždeň,
  
1:01:56 incident, ktorý spôsobil
 
1:02:00 psychologickú bolesť,
alebo fyzickú bolesť,
  
1:02:04 a strach, ktorý sa zajtra zase
môže stať:
  
1:02:10 stratiť prácu, nedosiahnuť
niečo čo chcete,
  
1:02:16 nedosiahnuť osvietenie
a všetky tie veci.
  
1:02:27 Takže strach je pohyb
v čase - že?
  
1:02:37 Pohyb z minulosti
cez prítomnosť,
  
1:02:41 meniaci sa na budúcnosť.
 
1:02:45 Takže pôvod strachu
je myslenie.
  
1:02:56 A myslenie je čas,
 
1:03:04 pretože myslenie je akumulácia
poznatkov na základe skúseností,
  
1:03:11 pamäte, odozva pamäte,
myslenia, konania.
  
1:03:17 Takže myslenie a čas sú jedno,
a myslenie a čas je koreň strachu.
  
1:03:32 To je celkom zrejmé.
Je to tak.
  
1:03:35 Teda, to nie je otázka
zastavenia myslenia alebo času.
  
1:03:41 Samozrejme, že by bolo
nemožné to zastaviť
  
1:03:44 pretože, kto je subjekt ktorý hovorí:
"Musím zastaviť myslenie"?
  
1:03:51 Čo by bolo absurdné, pretože
ten subjekt je súčasťou myslenia.
  
1:03:57 Sledujete to?
 
1:04:00 Takže tento nápad zastaviť
myslenie je nemožný.
  
1:04:07 To si vyžaduje kontrolóra
ktorý sa snaží kotrolovať myslenie.
  
1:04:12 Kontrolór je
tvorený myslením.
  
1:04:18 Prosím, počúvajte toto,
len sledujte.
  
1:04:25 Skúmanie
je samotný čin,
  
1:04:30 nie že človek musí robiť niečo
so strachom.
  
1:04:33 Rozmýšľam,
či tomu rozumiete?
  
1:04:35 Pozrite: Predpokladajme, že sa
niečoho bojím, alebo niekoho,
  
1:04:43 tmy, že mi utečie žena, že som sám ,
alebo tohto alebo tamtoho.
  
1:04:49 Som vystrašený, veľmi.
 
1:04:52 Ty prichádzaš a hovoríš,
 
1:04:56 vysvetľuješ mi
ako funguje strach,
  
1:05:00 pôvod strachu,
čo je čas.
  
1:05:09 Niečo ma bolí, alebo som
zažil nejakú nehodu,
  
1:05:13 incident ktorý spôsobil strach,
zaznamenal mi ho do mozgu,
  
1:05:21 a spomienka na ten
minulý incident môže znovu nastať,
  
1:05:28 a preto je tam strach.
 
1:05:31 Takže ty si mi to
vysvetlil.
  
1:05:35 A ja veľmi pozorne počúvam
tvojmu vysvetleniu,
  
1:05:39 vidím jeho logiku ,
zdravý rozum,
  
1:05:43 neodmietam to, počúvam.
 
1:05:47 A to znamená, že počúvanie
sa stáva umením.
  
1:05:55 Neodmietam, čo hovoríte,
ani to neprijímam, ale pozorujem to.
  
1:06:00 Takže pozorujem, že to,
čo mi hovoríš
  
1:06:04 o čase, myslení, je skutočné.
 
1:06:08 Nehovorím, "Musím zastaviť
čas a myslenie",
  
1:06:11 ale ty si mi vysvetlil,
aby som to nerobil,
  
1:06:15 len aby som pozoroval,
ako vzniká strach,
  
1:06:21 je to pohyb myslenia, času.
 
1:06:26 Len sleduj pohyb
a nechoď od neho,
  
1:06:34 neutekaj,
ži sním, pozri sa na naň,
  
1:06:38 vlož energiu
do toho pozerania.
  
1:06:45 Potom uvidíš, že sa strach
začína rozpúšťať
  
1:06:53 pretože si sním
nič neurobil,
  
1:06:55 len si ho pozoroval,
venoval si mu svoju pozornosť.
  
1:06:59 Tá pozornosť je ako
vniesť svetlo do strachu.
  
1:07:06 Pozornosť znamená dať celú
svoju pozornosť na pozorovanie.
  
1:07:11 Je to trochu jasné?
 
1:07:20 Pane, bohužiaľ máme
len dva rozhovory,
  
1:07:25 Želám si, aby ich
bolo viacej.
  
1:07:29 Ak sa začnete pýtať otázky
dostaneme sa niekam inam.
  
1:07:34 Ale dúfam, že vám nebude prekážať
ak pôjdem ďalej.
  
1:07:39 Môžem?
 
1:07:50 Takže, pozorovanie bez analýzy
si vyžaduje
  
1:07:56 venovať celú svoju pozornosť
problému.
  
1:08:04 Problém ktorým je vzťah,
problém ktorým je strach,
  
1:08:12 a takisto sa musíme pozrieť
na problém potešenia.
  
1:08:21 Môžem sa spýtať, koľko je hodín?
 
1:08:28 Prepáčte?
 
1:08:33 Štvrť na jednu.
 
1:08:36 Hovorili sme asi hodinu.
 
1:08:40 Chcete pokračovať
ďalšiu pol hodinu?
  
1:08:45 Vládzete?
 
1:08:49 Je to na vás,
nie na mne pane.
  
1:08:57 A taktiež pane- nevadilo by vám
keby ste nefotili?
  
1:09:08 Prosím,
toto všetko je veľmi dôležité.
  
1:09:14 Toto nie je niečo, s čím sa deň
pohráte a potom to zahodíte.
  
1:09:21 Jedná sa o naše životy,
celú našu existenciu.
  
1:09:29 A ak to myslíte úplne vážne, musíme
tomu všetkému venovať pozornosť .
  
1:09:42 Prečo je to tak,
že sa človek naháňa za potešením?
  
1:09:51 Prosím, spýtajte sa seba, prečo?
 
1:09:57 Je potešenie protikladom bolesti?
 
1:10:03 Prosím, pozrite sa trošku na to!
 
1:10:06 My všetci máme bolesti
rôzneho druhu,
  
1:10:10 oboje, aj fyzické aj psychické.
 
1:10:15 Psychologicky viacerí z nás
z detstva boli ranení, ublížení,
  
1:10:23 to je bolesť.
 
1:10:26 A následkom tej bolesti
je odtiahnutie sa,
  
1:10:33 izolovať sa,
aby nám ďalej nebolo ubližované.
  
1:10:40 Je nám ubližované od detstva,
počas školy,
  
1:10:44 keď sa porovnávame s niekým
druhým, ktorý je múdrejší.
  
1:10:50 My sme ubližovali druhým
a druhí ubližovali nám,
  
1:10:56 skrz rôzne formy
hrešenia, ubližovania,
  
1:11:04 povediac niečo kruté,
terorizujúc nás.
  
1:11:11 A je tu hlboké zranenie
so všetkými jeho dôsledkami,
  
1:11:16 ktorým je izolácia, odmietanie
viac a viac odstupu.
  
1:11:24 A myslíme si, že opak
toho je potešenie.
  
1:11:29 Bolesť a jej protiklad
je potešenie.
  
1:11:35 Je to tak?
 
1:11:37 Takže musíme dôkladne preskúmať
ak máte energiu,
  
1:11:41 ak máte čas,
ak chcete,
  
1:11:46 je dobrota opak
toho, čo nie je dobré?
  
1:11:56 Ak je dobrota
opak,
  
1:12:01 tak potom dobrota obsahuje
vlastný opak - je to tak?
  
1:12:09 Preto to nie je dobré.
 
1:12:13 Dobro je niečo úplne
oddelené od toho, čím nie je.
  
1:12:23 Takže, je radosť - prosím len to
počúvajte, ak vám to nevadí,
  
1:12:30 človek sa to pýta
s veľkým rešpektom -
  
1:12:33 je potešenie niečo,
čo je opakom bolesti?
  
1:12:44 Alebo to je protiklad a my
vždy sledujeme protiklad,
  
1:12:52 opak.
 
1:12:56 Takže človek sa pýta,
je radosť oddelená úplne,
  
1:13:02 ako dobro - ktoré nie je
príjemné? Chápete?
  
1:13:11 Alebo je radosť
poškvrnená bolesťou?
  
1:13:21 Takže keď sa pozriete pozorne na
potešenie, vždy je to spomienka, nie?
  
1:13:36 Človek nikdy nehovorí
keď je človek šťastný,
  
1:13:39 "Aký som šťastný",
je to vždy až potom,
  
1:13:45 spomienka na tú vec
ktorá vám dala radosť,
  
1:13:49 a spomienka
na toto potešenie.
  
1:13:51 Ako západ slnka, keď sa pozeráš
na nádheru večera,
  
1:13:57 plného tohto neobyčajného svetla,
 
1:14:01 je tam veľké potešenie,
veľká radosť.
  
1:14:05 Tak to sa potom zapamätá,
potom sa radosť zrodí.
  
1:14:14 Takže, potešenie je tiež súčasťou
myslenia. Je to tak zrejmé.
  
1:14:24 Takže ďalší problém je
 
1:14:27 - je veľmi zložitý,
ako všetky ľudské problémy -
  
1:14:30 dá sa ukončiť
všetok ten smútok?
  
1:14:40 Pretože tam, kde je smútok,
tam nie je žiadna láska.
  
1:14:51 Tam, tam kde je smútok očividne
nemôže existovať inteligencia.
  
1:14:56 Rozoberieme si to slovo,
čo je veľmi zložité slovo,
  
1:14:59 inteligencia.
 
1:15:10 Poznáte to,
aby sme pochopili vzťah,
  
1:15:18 strach, potešenie a radosť,
musíme vniesť poriadok do nášho domu.
  
1:15:29 Bez poriadku
nemôžete meditovať.
  
1:15:39 Rozumiete tomu slovu?
 
1:15:41 Bohužiaľ toto slovo
priniesli na západ
  
1:15:44 ľudia z východu.
 
1:15:50 Teraz bude rečník hovoriť o meditácii
na záver hovorov
  
1:15:54 pretože nie je možnosť
správnej meditácie
  
1:16:01 ak ste nedali svoj dom,
psychologický dom, do poriadku.
  
1:16:11 Ak je dom v neporiadku,
psychologický dom, čím ste,
  
1:16:17 ak ten dom nie je v poriadku
aký zmysel má meditovať?
  
1:16:22 Je to len únik.
Vedie k rôznym ilúziám.
  
1:16:30 A vy môžete sedieť
so skríženými nohami
  
1:16:32 alebo stáť na hlave
po zbytok života
  
1:16:37 ale to nie je meditácia.
 
1:16:41 Meditácia musí začať s tým, že si
kopmletne poupratujete vo vašom dome
  
1:16:51 to znamená,poriadok vo vzťahu,
poriadok v túžbach,
  
1:17:05 potešenie atď.
 
1:17:11 A taktiež smútok je jednou
z príčin našeho neporiadku.
  
1:17:27 To je bežný faktor, bežná realita
všetkých ľudských bytostí.
  
1:17:38 Každý prechádza cez
túto tragédiu smútku,
  
1:17:45 tu, alebo v ázijskom svete
alebo v západnom svete.
  
1:17:50 A opäť, je to spoločná vec
ktorú všetci zdieľame.
  
1:17:57 Nie je to len takzvaný
osobný smútok
  
1:18:04 ale je to smútok
ľudstva,
  
1:18:09 smútok, ktorý priniesli
vojny,
  
1:18:19 päťtisíc rokov historických
záznamov,
  
1:18:23 každý rok je vojna,
zabíjame sa navzájom,
  
1:18:33 násilie, teror, brutalita, mrzačenie
ľudí, ľudia nemajú ruky, oči,
  
1:18:42 všetka tá hrôza
a brutalita vojny,
  
1:18:46 ktorá priniesla
nevyčísliteľné utrpenie ľudstva.
  
1:18:56 Nie je to len niečí vlastný smútok
ale smútok ľudstva,
  
1:19:05 smútok, keď vidíte človeka
ktorý nemá vôbec nič,
  
1:19:09 len kúsok látky
 
1:19:12 a po zvyšok svojho života
takým aj zostane.
  
1:19:18 Nie v týchto západných krajinách
ale v ázijskom svete je to tak.
  
1:19:25 A keď vidíte tú osobu
je tam smútok.
  
1:19:30 Aj to je smutné
keď sú ľudia chytení v ilúzii;
  
1:19:36 ako chodenie od jedného guru
k druhému, čo je únik od seba.
  
1:19:48 To je smútok,
pozorovať to.
  
1:19:51 Múdri ľudia idúci na východ.
 
1:19:54 Píšuc o tom knihy,
chvália nejakého guru,
  
1:19:58 a my všetci padáme
do tohto nezmyslu.
  
1:20:02 Aj to je smutné.
 
1:20:07 Smútok, ktorý prichádza
keď vidíte
  
1:20:10 čo politici
robia vo svete.
  
1:20:14 Rozmýšľajúc v medziach kmeňa
je tiež smutné.
  
1:20:23 Takže je tu osobný smútok a
obrovský mrak smútku ľudstva.
  
1:20:41 Smútok nie je niečo
romantické, sentimentálne,
  
1:20:48 nelogické,
je tu.
  
1:20:53 Môj syn umiera a
to mi rozbilo celý život.
  
1:21:03 A my žijeme s týmto smútkom
od nepamäti.
  
1:21:11 A zrejme človek nevyriešil
tento problém.
  
1:21:20 Keď človek trpí
hľadá útechu,
  
1:21:27 čo je únikom
z tohto faktu smútku. -
  
1:21:35 Ak je tu smútok,
skúšate každú formu zábavy,
  
1:21:46 uniknúť,
ale vždy je to tam.
  
1:21:58 A ľudstvo to očividne
nevyriešilo.
  
1:22:07 A my sa pýtame
otázku
  
1:22:10 či je možné byť od toho
úplne oslobodený?
  
1:22:20 Nie vyhnúť sa tomu,
nie hľadať útechu,
  
1:22:26 nie únik do nejakej
vymyslenej teórie, ale žiť s tým.
  
1:22:40 Len poďme pochopiť, čo rozumieme
pod slovami ’ Žiť s tým’:
  
1:22:45 nie aby sa nám to stalo zykom
ako to mnohí ľudia robia.,
  
1:22:54 žijú s národnosťami,
čo je deštruktívne,
  
1:23:01 žijú s ich vlastnými
náboženskými závermi,
  
1:23:08 žijú s ich vlastnými
vymyslenými ideami a ideálmi,
  
1:23:16 a to znovu prináša
ich vlastný konlikt.
  
1:23:22 Takže žiť s niečím,
žiť so smútkom,
  
1:23:27 neakceptovať ho,
nezvyknúť si naň,
  
1:23:35 to znamená, pozrieť sa naň,
skúmať ho bez nejakého úniku,
  
1:23:42 bez nejakej otázky
pokusu ísť zaň,
  
1:23:45 len ho držať v ruke
a pozerať sa.
  
1:23:56 Čo znamená, že smútok je tiež časťou
tohto ohromného pocitu osamelosti,
  
1:24:11 môžete mať veľa priateľov,
môžete byť ženatý,
  
1:24:13 môžete mať
všetky možné veci,
  
1:24:15 ale vo vnútri je tento pocit
úplnej osamelosti.
  
1:24:25 A to je súčasť smútku.
 
1:24:33 Pozorovať tú osamelosť
bez akéhokoľvek smeru,
  
1:24:40 bez toho aby sa snažili ísť ďalej,
 
1:24:42 bez toho aby ste sa snažili nájsť
za to náhradu ,
  
1:24:47 žiť s tým, nie uctievať to,
nestať sa z toho psychotickým .
  
1:25:02 Čo znamená, venovať tej bolesti,
všetku svoju pozornosť,
  
1:25:08 tomu žiaľu, tomu smútku.
 
1:25:14 Takže keď môj syn zomrie,
alebo niekto
  
1:25:19 o kom si myslím,
že ho milujem, zomrie,
  
1:25:25 je veľký žiaľ, a bez
utekania od toho, len aby ...
  
1:25:33 Je to veľká vec, pochopiť
utrpenie, lebo potom
  
1:25:44 tam, kde je sloboda od smútku,
tam je súcit.
  
1:25:52 A človek nie je súcitný, pokiaľ
ste ukotvení v nejakej viere,
  
1:26:01 v nejakej konkrétnej podobe
náboženského symbolu.
  
1:26:08 Súcit je
oslobodenie sa od smútku.
  
1:26:15 A tam, kde je súcit
tam je láska,
  
1:26:18 a s tým súcitom
ide inteligencia -
  
1:26:24 nie inteligencia myslenia
ktorá je prešibaná,
  
1:26:31 s jej úpravami,
 
1:26:35 s kapacitou zaoberať sa
s niečím.
  
1:26:39 Súcit znamená
koniec smútku
  
1:26:44 a až potom
je tam inteligencia.
  
1:26:51 Budeme pokračovať zajtra, ak vám
to nevadí, hovoriť o smrti,
  
1:27:01 čo sa stane, ak sa niečo
stane po smrti,
  
1:27:06 a aký je
význam smrti,
  
1:27:10 a čo je meditácia.
 
1:27:16 To ak
vydržíte do zajtra.
  
1:27:27 Môžem úctivo
požiadať, aby ste netlieskali?
  
1:27:32 Tlieskaním
ma nepovzbudíte.
  
1:27:37 Tlieskate, pretože
ste to sami pochopili.
  
1:27:52 SUBTITLE TEXT COPYRIGHT 1981
KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD