Krishnamurti Subtitles

Náboženská myseľ je veľmi vecná myseľ

Amsterdam - 20 September 1981

Public Talk 20:47 Obávam sa, že toto je
posledná reč.
  
1:00 Ako dvaja priatelia sediaci v parku
jedného pekného dňa,
  
1:08 rozprávajúc sa o živote,
 
1:15 hovoriac o svojich problémoch,
 
1:21 skúmajúc vážne
pravú podstatu svojej existencie
  
1:30 a vážne sa pýtajúc sami seba
 
1:37 prečo sa život stal
takým veľkým problémom.
  
1:45 Prečo, hoci ste intelektuálne
veľmi sofistikovaní,
  
1:55 predsa je náš každodenný život
pasca bez nejakého významu,
  
2:07 okrem prežitia,
čo je opäť trochu pochybné.
  
2:16 Prečo život, každodenná existencia,
sa stal takým mučením.
  
2:26 Človek môže chodiť do kostola
 
2:30 nasledovať nejakého lídra
politicky alebo nábožensky,
  
2:37 ale každodenný život
je stále zmätok
  
2:50 aj keď existujú určité obdobia,
občas radostné, šťastné,
  
2:58 ale vždy tu je
mrak temnoty v našom živote.
  
3:08 A títo dva priatelia
hovoriaci spolu,
  
3:12 ako sme my,
vy a rečník,
  
3:20 rozprávame sa spolu
priateľsky,
  
3:26 snáď s láskou,
so záujmom, s obavami,
  
3:35 či je vôbec možné
žiť život,
  
3:41 náš každodenný život
bez jediného problému.
  
3:50 A hoci sme vysoko vzdelaní,
máme určité kariéry, špecializované,
  
4:05 stále máme
tieto nevyriešené boje,
  
4:13 bolesť, utrpenie, radosť
 
4:17 a niekedy aj skvelý pocit
keď nie sme úplne sebecký.
  
4:30 A spoločne,
ak môžeme dnes ráno,
  
4:35 ísť do tejto otázky: prečo my,
ľudské bytosti žijeme ako žijeme ,
  
4:47 chodievame do kancelárie od deviatej
až do piatej alebo šiestej
  
4:53 najbližších päťdesiat rokov
 
4:59 alebo sa zoberáme po celú dobu,
 
5:04 nielen s našimi vlastnými problémami,
 
5:08 ale aj mozog,
myseľ sa neustále niečím zaoberajú,
  
5:17 nikdy tam nie je pokoj,
nikdy tam nie je mier,
  
5:24 tam je vždy toto zaoberanie sa
s tým či oným.
  
5:31 To všetko je náš život.
 
5:34 To je náš každodenný, monotónny,
trochu osamelý, nedostatočný život.
  
5:44 A my sa pokúšame z neho uniknúť
cez náboženstvo,
  
5:49 cez rôzne formy
zábavy.
  
5:55 A na konci dňa sme zase tam
kde sme boli
  
5:59 za posledné tisícky
a tisícky rokov.
  
6:04 Zdá sa, že sme sa zmenili veľmi málo
psychologicky, vnútorne.
  
6:11 A naše problémy narastajú.
 
6:16 A stále
je tu strach z vysokého veku,
  
6:24 shorôb, nejakej nehody
ktorá nás odstaví.
  
6:34 Takže, toto je naša existencia,
od detstva až pokiaľ nezomrieme,
  
6:44 buď dobrovoľne
alebo nedobrovoľne zomrieme.
  
6:58 Taktiež sa nezdá, že by sme boli
schopný vyriešiť aj tento problém,
  
7:06 problé žitia
a problém zomierania.
  
7:13 Zvlášť keď človek stárne,
 
7:20 človek si spomína
na všetky veci ktoré sa stali:
  
7:24 na časy radosti,
na časy bolesti,
  
7:30 časy smútku,
časy sĺz.
  
7:38 Ale vždy tu je tá neznáma vec
zvaná smrť
  
7:46 ktorej sa väčšina z nás bojí.
 
7:51 A ako dvaja priatelia ktorí
sedia na lavičke v parku,
  
7:57 nie v tejto hale so všetkými
týmito svetlami, atď.,
  
8:03 ktoré sú dosť škaredé,
 
8:06 ale sediaci na lavičke
v parku na slniečku -
  
8:13 mihotavé svetlo, slnko
prechádzajúce skrz listy -
  
8:20 kačice na kanály
a krása krajiny,
  
8:26 spolu sa rozprávame.
 
8:30 A to je to
čo ideme robiť,
  
8:33 rozprávať sa spolu ako dvaja
priatelia, ktorí mali dlhý život,
  
8:44 dlhý ťažký život
so všetkými tými problémami,
  
8:55 s problémami so sexom,
osamelosťou,
  
9:01 zúfalstvom, depresiami,
úzkosťou, neistotou,
  
9:10 s pocitom zbytočnosti
tohto všetkého.
  
9:17 A na konci toho všetkého
je vždy smrť.
  
9:29 A rozprávajúc sa o tom,
buď sa k tomu dostname intelektuálne ,
  
9:38 to znamená racionalizujeme to,
hovoríme, že je to nevyhnutné,
  
9:45 nebáť sa toho, alebo utiecť
cez nejakú formu viery,
  
9:55 že potom bude,
ako Aziati veria, reinkarnácia,
  
10:04 ak ste vysoko intelektuálny
tak toto je koniec všetkého,
  
10:15 celej našej existencie, našich
skúseností, našich spomienok,
  
10:25 nežnosti, potešenia, hojnosti.
 
10:31 A s tým prichádza nesmierna
bolesť a utrpenie.
  
10:39 Čo to všetko znamená,
 
10:42 tento život, ktorý je naozaj,
ak sa na to človek pozrie zblízka,
  
10:49 dosť nezmyselný?
 
10:52 Človek môže intelektuálne, ústne,
vysvetliť zmysel života,
  
11:02 ale spôsob, akým žijeme
má v skutočnosti veľmi malý význam .
  
11:12 Takže je tu vec
zvaná žitie a umieranie.
  
11:21 To je všetko, čo vieme.
 
11:26 Všetko, okrem toho
je teória, špekulácie;
  
11:35 alebo snaha v niečo veriť, v čom
 
11:41 človek nachádza nejaký druh
istoty, nádeje.
  
11:46 Ale tie presvedčenia
sú tiež veľmi plytké,
  
11:52 dosť bezvýznamné,
ako všetky presvedčenia.
  
11:59 Alebo máte ideály
vytvorené myslením,
  
12:06 a snažíte sa dosiahnuť
tie ideály.
  
12:12 To je náš život
 
12:19 či už sme veľmi mladý,
plný vitality, zábavy,
  
12:29 pocit, že človek môže robiť
skoro všetko,
  
12:36 ale dokonca aj vtedy, s mladosťou,
v strednom veku, v starom veku,
  
12:43 vždy je tu táto otázka
- smrť, zomieranie.
  
12:53 Môžeme si , dnes ráno,
o tom spolu pohovoriť?
  
13:02 Prosím,
ako sme poukázali včera,
  
13:07 rozmýšľame o tom spoločne.
 
13:11 Nie že iba,
ako som včera poukázal,
  
13:17 počúvate nejakým slovám,
nejakým ideám,
  
13:25 ale radšej spolu,
myslím tým spolu,
  
13:32 skúmame celý tento problém
žita a zomierania.
  
13:46 A buď to každý jeden robí
srdcom,
  
13:53 s celou jeho mysľou,
alebo len čiastočne, povrchne,
  
14:06 a tak s veľmi
malým významom.
  
14:10 Takže predovšetkým by sme mali vidieť
že naše mozgy nikdy nepracujú naplno,
  
14:24 úplne, že používame len
veľmi malú časť nášho mozgu.
  
14:39 Tá časť
je štruktúra myslenia.
  
14:47 Táto časť je sama o sebe len časť
a preto je neúplná,
  
14:58 ako je neúplná myseľ.
 
15:03 Takže mozog pracuje len vo
veľmi malej oblasti,
  
15:08 závisiac na našich zmysloch,
 
15:14 našich zmysloch
ktoré, znova, sú len čiastočné,
  
15:18 nikdy všetky zmysly
plne prebudené.
  
15:25 Neviem, či ste
neexperimentovali
  
15:31 s pozorovaním niečoho
so všetkými vašimi zmyslami:
  
15:37 pozorujúc more,
 
15:40 vtáky, a mesiac
v noci na zelenej tráve.
  
15:47 Či ste to nepozorovali
čiastočne
  
15:51 alebo so všetkými vašimi zmyslami
plne prebudenými.
  
15:57 Tie dva stavy
sú úplne odlišné.
  
16:02 Keď pozorujete
niečo čiastočne
  
16:07 používate
 
16:11 oddelený, egoistický
postoj a žitie.
  
16:20 Ale keď pozorujete
mesačný svit na vode
  
16:25 tvoriaci strieborný pás,
so všetkými vašimi zmyslami,
  
16:31 to znamená, s vašou mysľou,
so svojim srdcom,
  
16:34 s nervami, venujúc
celú vašu pozornosť tomu pozorovaniu,
  
16:40 tak sami uvidíte
 
16:44 že tam nie je centrum
z ktorého pozorujete.
  
16:52 Takže môžeme skúmať
čo je to žitie, skutočnosť,
  
17:04 a čo znamená zomrieť?
 
17:12 Spolu.
 
17:16 Náš život, denný život,
je proces pamätania si.
  
17:25 Náš mozog, myseľ
je výlučne pamäť.
  
17:38 Že?
Chápeme sa v tomto?
  
17:48 Toto je dosť prekážka
 
17:51 že som si neni istý,
či sa chápeme.
  
18:01 Neviem,
nakoľko rozumiete po anglicky,
  
18:05 a toto nie je
urážka,
  
18:10 či rozumieme
dobre po anglicky,
  
18:13 čo rečník hovorí.
 
18:18 Alebo či čiastočne počúvate,
čiastočne rozumiete po anglicky,
  
18:28 a tak,
nedávate pozor,
  
18:34 a tak niektorí vyzeráte
dosť zmätení - odtiaľto.
  
18:46 Jazyk, ktorý rečník používa
 
18:50 je veľmi obyčajný
nie je odborný.
  
18:58 Je to jednoduchá angličtina.
 
19:03 Takže dúfam,
že sa rozumieme.
  
19:11 Hovoríme, že sme
- my, naše ego, naša osobnosť -
  
19:19 celý náš organizmus je
celý poskladaný ako spomienka,
  
19:26 my sme spomienka
-že?
  
19:33 Toto je predmet na skúmanie,
prosím, neakceptujte to.
  
19:39 Skúmajte to, počúvajte.
 
19:43 Rečník hovorí,
 
19:45 že vy, ego, ja, že to
všetko dokopy sú spomienky.
  
19:57 Nie je tu bod alebo miesto
v ktorom je čistota.
  
20:07 Alebo, možete veriť,
dúfať, mať vieru
  
20:13 že je vo vás niečo
čo je nedotknuté,
  
20:22 čo je Boh, čo je iskra
toho, čo je bezčasové,
  
20:29 tomu všetkému môžete veriť.
 
20:32 Ale viera je púha ilúzia,
to sú všetky viery.
  
20:41 Ale faktom je to,
že celá naša existencia,
  
20:48 sme len pamäť,
spomienka.
  
20:56 Vo vnútri v nás nie je žiadny bod
alebo miesto
  
21:00 ktoré nie je spomienka.
 
21:04 Môžete to skúmať,
ak máte čas,
  
21:08 možno nie toto ráno, pretože musíme
toho ešte veľa prebrať,
  
21:13 ale ak sa vážne pozriete
do seba
  
21:18 uvidíte, že "ja", moje ego,
je celé "pamäť, spomienky".
  
21:32 A to je náš život,
my fungujeme, žijeme z pamäte.
  
21:42 A pre nás je smrť
koniec tejto pamäte.
  
21:49 Že?
 
21:56 Hovorím so sebou,
alebo sme v tom spolu?
  
22:04 Viete, rečník je zvyknutý hovoriť
pod holým nebom,
  
22:12 pod stromami, alebo vo veľkom stane
bez týchto do očí svietiacich lámp,
  
22:21 A potom má človek blízku
komunikáciou s druhými.
  
22:31 V skutočnosti,
 
22:37 sa rozprávame spolu
len vy a ja,
  
22:43 nie toto ohromné
obecenstvo v tejto veľkej hale,
  
22:49 ale vy a ja sediaci
na brehu rieky,
  
22:53 na lavičke,
preberajúc spolu tieto veci.
  
23:00 A jeden hovorí druhému:
Nie sme nič iné, len pamäť,
  
23:10 a je to tá pamäť
ku ktorej sme pripútaní -
  
23:18 môj dom, môj majetok,
moje skúsenosti, moje vzťahy,
  
23:29 kancelária do ktorej chodím,
továreň,
  
23:37 práca, ktorou sa rád zaoberám
počas určitej doby,
  
23:48 to všetko som.
 
23:51 A k tomu všetkému je pripútaná myseľ
tomu hovoríme žitie.
  
24:06 A toto pripútanie,
so všetkými jeho problémami,
  
24:14 lebo keď ste pripútaní,
je tu strach z toho, že to stratíte,
  
24:22 sme pripútaní
lebo sme osamelí,
  
24:26 hlboká stála osamelosť, ktorá je
dusivá, izoluje nás, je depresívna.
  
24:40 A čím viac sme k niekomu
pripútaní,
  
24:45 čo je znova pamäť
- ten druhý je pamäť:
  
24:53 moja žena, môj manžel, moje deti,
sa fyzicky odo mňa líšia,
  
25:06 psychologicky, spomiekou na
moju ženu, som k tomu pripútaný,
  
25:17 na meno, k forme,
moja existencia je pripútanie
  
25:23 k spomienkam, ktoré som zbieral
po celý život.
  
25:32 Tam kde je pripútanie
 
25:35 uvedomujem si, pozorujem,
tam je úpadok.
  
25:44 Keď som pripútaný ku viere,
 
25:49 dúfajúc, že v tej pripútanosti k tej
viere bude istá istota,
  
25:57 aj psychicky
aj fyzicky,
  
26:03 to pripútanie nie len že
zabraňuje ďalšiemu skúmaniu,
  
26:11 ale bojím sa to skúmať
aj
  
26:14 keď som veľmi pripútaný
k niečomu -
  
26:17 k človeku, k ideálu,
k zážitku.
  
26:21 Takže úpadok nastáva tam
kde je lipnutie.
  
26:30 A celý život človeka je pohyb
v poli poznaného.
  
26:40 To je zrejmé.
 
26:46 A smrť znamená koniec
poznaného. Že?
  
26:55 Koniec fyzického
organizmu,
  
27:00 koniec celej tej spomienky
na to, čo som.
  
27:07 Nie som nič iné len spomienka,
spomienka, ktorá je to poznané.
  
27:17 Bojím sa to všetko nechať ísť,
čo znamená smrť.
  
27:30 Myslím, že je to celkom ľahké,
aspoň ústne.
  
27:36 To znamená, intelektuálne
to môžete prijať.
  
27:41 Logicky, rozumovo,
je to fakt.
  
27:47 Takže otázka je: Prečo ľudské bytosti
po celom svete,
  
27:55 hoci veria
- niektorí z nich, v ázijský svet -
  
28:00 v znovu narodenie sa
v budúcom živote,
  
28:09 v ďalší život oveľa
dôstojnejší, viac prosperujúci,
  
28:20 lepší dom, lepšia pozícia.
 
28:25 Takže tí, ktorí veria
v reinkarnáciu,
  
28:32 to znamená, v dušu, ego,
"ja" -
  
28:35 čo je kopec spomienok -
narodených v ďalšom živote.
  
28:46 Ďalší život je lepší život, pretože
keď sa teraz budem správať dobre,
  
28:52 správať sa spravodlivo,
žiť život bez násilia,
  
29:01 bez chamtivosti, a tak ďalej,
 
29:03 ďalší život budem mať
lepší život, lepšiu pozíciu.
  
29:10 Ale ďalší život ...
 
29:14 viera v reinkarnáciu
je len viera
  
29:19 pretože tí, ktorí majú
toto silné presvedčenie
  
29:24 nežijú
spravodlivý život dnes.
  
29:28 Je to tak?
Sledujete to všetko?
  
29:33 Je to len predstava,
že ďalší život bude nádherný.
  
29:39 Krása budúceho života
 
29:42 musí zodpovedať
kráse súčasného života.
  
29:49 Ale súčasný život je tak kľukatý,
tak náročný, tak zložitý,
  
29:56 zabúdame na vieru a bojujeme,
klameme, sme pokryteckí,
  
30:02 každá forma vulgarity
a tak ďalej.
  
30:10 To je jeden aspekt smrti,
veriť v niečo budúcom živote.
  
30:18 Ale tí,
ktorí neprijímajú takú teóriu,
  
30:25 aj keď sa snažia zostaviť
dôkaz o reinkarnácii,
  
30:31 čo je tiež dosť absurdné -
 
30:35 rozumiete tomu?
 
30:41 Pretože, čo je to,
čo sa bude reinkarnovat?
  
30:45 Čo je to,
čo má kontinuitu?
  
30:53 Chápete moju otázku?
Hovoríme spolu?
  
30:58 Čo je to, čo má kontinuitu
v živote, v našom každodennom živote?
  
31:10 Je to spomienka
na včerajšie skúsenosti,
  
31:15 potešenie, strachy, obavy
 
31:19 a tu je tá kontinuita
skrz život
  
31:25 pokiaľ to nezlomíme
a neodkloníme sa od tohto prúdu.
  
31:31 Že?
 
31:34 Teraz otázka znie: je možné,
zatiaľ čo človek žije,
  
31:43 so všetkým zmätkom,
s tou energiou, kapacitou,
  
31:50 ukončiť, povedzme,
lipnutie?
  
31:56 Pretože to sa stane
keď zomriete.
  
32:02 Môžete lipnúť na svojej žene,
vašom mužovi,
  
32:05 na vašom majetku - nie na vašom
majetku, čo je nebezpečné -
  
32:13 lipneme na nejakom presvedčení,
viere v boha.
  
32:21 Tá viera je len púha projekcia,
alebo výmysel myslenia,
  
32:27 ale my na tom lipneme, pretože
dáva určitý pocit istoty
  
32:35 akokoľvek iluzórne to je,
my na tom lipneme.
  
32:42 Smrť znamená koniec
tohto lipnutia.
  
32:49 Teda, zatiaľčo žijeme,
môžeme ukončiť dobrovoľne, ľahko,
  
32:58 bez hociakej námahy,
túto formu lipnutia?
  
33:05 Čo znamená, umrieť pre
niečo, čo sme spoznali.
  
33:11 Sledujete?
 
33:19 Môžeme to spraviť?
 
33:20 Pretože to je
žitie a umieranie spoločne,
  
33:26 nie oddelene za
sto rokov, alebo päťdesiat rokov,
  
33:31 čakaním na nejakú chorobu
aby nás to odrazilo.
  
33:37 Ale žiť
s celou svojou vitalitou, energiou,
  
33:43 s intelektuálnou kapacitou,
s väčším pocitom,
  
33:49 ukončiť určité závery,
 
33:56 niektoré výstrednosti, skúsenosti,
lipnutie, bolesti, ukončiť to.
  
34:10 To znamená, že počas života
tiež žiť so smrťou.
  
34:17 Rozumiete tomu?
 
34:20 Rozumieme sa?
 
34:24 Takže smrť nie je niečo vzdialené
 
34:34 smrť nie je niečo,
čo je koncom niekoho života,
  
34:41 skrz nehodu,
chorobu, starý vek,
  
34:46 ale radšej žitie,
všetky veci z pamäte,
  
34:57 ukončiť ich,
čo je smrť.
  
35:00 To znamená, že smrť
nie je je oddelená od žitia.
  
35:13 Takisto, ako sme povedali včera,
mali by sme spolu pouvažovať,
  
35:27 sediac na brehoch
tej rieky na lavičke,
  
35:35 voda tečie, čistá,
nie blatová, znečistená voda,
  
35:43 vidieť všetky pohyby
vĺn
  
35:49 sledujúc sa navzájom
dole po rieke,
  
35:54 my tiež ako dvaja priatelia
ktorí tu sedíme,
  
36:00 rozprávajúc sa spolu
o tom, čo to je náboženstvo.
  
36:07 Prečo hrá náboženstvo
takú veľkú rolu v našich životoch
  
36:14 od dávnych čias
až po dnes?
  
36:24 Aká to je
náboženská myseľ?
  
36:32 Čo slovo náboženstvo
v skutočnosti znamená?
  
36:39 Pretože historicky - nie, že
človek o tom veľa čítal
  
36:46 ale človek pozoruje
ako civilizácie miznú,
  
36:53 aby znova vznikli
s iným náboženstvom.
  
37:00 Náboženstvá priniesli
nové civilizácie, nové kultúry.
  
37:07 Nie technologický svet,
nie počítače,
  
37:14 ponorky,
vojnové materiály.
  
37:19 Ani podnikatelia,
ani ekonómovia,
  
37:24 ale veriaci ľudia
po celom svete
  
37:28 priniesli
obrovskú zmenu.
  
37:33 Takže človek sa musí pýtať
čo myslíme pod slovom "náboženstvo".
  
37:43 Aký je jeho význam,
 
37:47 či je to iba púha povera,
nelogická, nezmyselná?
  
37:54 Alebo je tu niečo
oveľa väčšie,
  
38:01 niečo oveľa viac,
nekonečne krásne.
  
38:12 A zistiť, že
nie je nevyhnutné
  
38:20 rozprávame sa
spolu ako dvaja priatelia -
  
38:23 nie je nutné byť slobodný
 
38:32 od všetkých tých vecí, ktoré
vymyslela myseľ ako náboženstvo?
  
38:43 Rozumiete mojej otázke?
 
38:46 Chcem zistiť,
aký má náboženstvo význam.
  
38:57 Aká je hĺbka toho?
Čo je jeho koniec?
  
39:03 Pretože človek vždy
niečo hľadal
  
39:09 čo je za fyzickou existenciou.
 
39:13 Vždy sa pozeral,
hľadal, pýtal sa, trpel,
  
39:23 mučil sa aby zistil, či tam
je niečo, čo nie je čas,
  
39:34 čo nie je myslenie,
čo nie je viera alebo viery.
  
39:46 A aby to zistil
musí byť človek úplne slobodný,
  
39:57 inka ak ste pripútaný ku
konkrétnej forme alevo viere
  
40:06 tá istá viera vám zabráni
zisťovanie toho čo je večné,
  
40:13 či je taká vec
ako večnosť
  
40:16 ktorá je za všetkým časom,
za všetkým merateľným.
  
40:22 Takže človek musí byť voľný,
 
40:27 ak človek vážne skúma
čo je to náboženstvo,
  
40:34 musí byť oslobodený od všetkého
čo vytvorila myseľ,
  
40:40 čo dala dokopy, čo je
pokladané za náboženstvo.
  
40:50 To znamená, že všetky tie veci,
čo hinduizmus vymyslel,
  
41:00 s jeho poverami,
s jeho vierou, predstavami,
  
41:08 a staroveká literatúra
ako Upanishády a tak ďalej,
  
41:15 človek sa musí od toho
úplne oslobodiť.
  
41:20 Ak je človek k tomu pripútaný
potom nie je možné, samozrejme,
  
41:28 objaviť to
čo je pravé.
  
41:33 Rozumiete problému?
 
41:36 To znamená, ak moja myseľ,
môj mozog
  
41:40 je podmienený
podľa hiduistickej povery
  
41:45 viery, dogmy, modlárstva,
 
41:53 so všetkými prastarými tradíciami,
 
42:02 moja myseľ je potom k tomu
pripútaná,
  
42:06 a preto sa nemôže hýbať,
nie je slobodná.
  
42:11 Preto sa človek musí
oslobodiť úplne od toho všetkého:
  
42:22 byť hinduistom. Že?
 
42:26 Podobne, človek musí byť úplne voľný
od všetkých vynálezov myslenia,
  
42:37 ako sú rituály, dogmy,
viery, symboly,
  
42:42 spasitelia a tak ďalej,
kresťanstvo.
  
42:47 To môže byť veľmi ťažké,
blížiť sa domov.
  
42:55 Alebo keď idete na Cejlón
alebo do Tibetu,
  
43:01 sever, budhizmus,
s celým ich modlárstvom,
  
43:08 ako modlárstvo kresťanstva,
aj oni majú tento problém:
  
43:17 sú pripútaný ako istota
k tomu, čo vymyslela myseľ.
  
43:26 Takže, všetky náboženstvá,
či už kresťanstvo, islam,
  
43:32 hinduism alebo buddhizmus,
 
43:37 sú pohybom myslenia
ktoré pokračuje v čase,
  
43:44 cez literatúru,
prostredníctvom symbolov,
  
43:50 skrze veci
vyrobené ručne alebo mysľou,
  
43:56 to všetko je považované za náboženské
v modernom svete.
  
44:06 Pre rečníka to nie je
náboženstvo.
  
44:15 Pre rečníka je to
forma ilúzie,
  
44:20 upokojujúca, uspokojujúca, romantická
sentimentálna, ale nie je aktuálna,
  
44:30 pretože náboženstvo musí ovplyvniť
život, spôsob akým žijeme,
  
44:38 to znamená
význam života.
  
44:44 Pretože až potom
keď je tam poriadok -
  
44:48 ako sme hovorili včera-
v našom živote.
  
44:56 Poriadok je niečo, čo je úplne
odlúčené od neporiadku.
  
45:05 Žijeme v neporiadku, to znamená
v konflikte, v rozpore,
  
45:11 hovoríme jednu vec, robíme ďalšiu,
ďalšiu vec a konáme inak,
  
45:16 to je rozpor.
 
45:20 Tam, kde je rozpor,
to znamená rozdelenie,
  
45:24 tam musí byť neporiadok.
 
45:29 A náboženská myseľ je úplne
bez neporiadku.
  
45:37 To je základ náboženskej
mysle,
  
45:43 nie všetky tie nezmysly ktoré sa dejú
s guruami a ich bláznovstvom.
  
45:53 Viete, to je
najmimoriadnejšia vec:
  
46:00 Mnoho guruov sa prišlo pozrieť
na rečníka, veľa z nich.
  
46:08 Pretože si myslia
že napádam guruov.
  
46:14 Rozumiete?
 
46:17 Chcú ma presvedčiť
aby som neútočil.
  
46:23 Hovoria, to, čo hovoríte
a čo žijete
  
46:28 je absolútna pravda,
ale nie pre nás,
  
46:32 pretože my musíme pomáhať ľuďom,
 
46:35 ktorí nie sú tak
úplne pokročilí ako vy.
  
46:37 Vidíte hru, ktorú hrajú?
Chápete?
  
46:43 Tak človek sa čuduje, prečo
západný svet,
  
46:50 alebo niektorých zo západných ľudí
chodia do Indie,
  
46:57 nasledujú týchto guruov, sú zasvätení
- nech už to znamená hocičo -
  
47:05 obliekajú si rôzne róby a myslia si
akí sú strašne náboženský.
  
47:12 Ale vyzlečte im róby,
 
47:18 zastavte ich
a spýtajte sa na ich život,
  
47:21 sú presne takí ako vy a ja.
 
47:24 Takže myšlienka ísť niekam
a hľadať osvietenie,
  
47:31 zmeniť si meno
na nejaké sanskrtské
  
47:38 zdá sa to také podivne absurdné
a romantické bez akejkoľvek reality,
  
47:46 ale robia to tisícky.
 
47:50 Pravdepodobne sa jedná o formu zábavy
bez väčšieho významu.
  
48:01 Rečník neútočí.
Prosím, poďme to pochopiť:
  
48:06 neútočíme na nič,
len pozorujeme,
  
48:12 pozorujeme absurditu
ľudskej mysle,
  
48:19 ako ľahko sa dáme nachytať,
sme takí naivní.
  
48:27 Takže, náboženská myseľ je veľmi
vecná myseľ, zaoberá sa faktami.
  
48:38 To znamená faktami, ktoré
sa v skutočnosti dejú,
  
48:44 so svetom vonku,
a svetom vo vnútri.
  
48:51 Vonkajší svet je prejavom
vnútorného sveta,
  
48:55 neexistuje rozdelenie medzi
vonkajším a vnútorným -
  
49:00 to je nadlho.
 
49:03 Takže, náboženský život
je život poriadku, usilovnosť,
  
49:10 zaoberanie sa tým, čo sa
v skutočnosti deje v človeku,
  
49:18 bez akejkoľvek ilúzie, takže človek
vedie riadny, spravodlivý život.
  
49:29 Keď je zaužitý
neotrasiteľne,
  
49:35 potom sa môžeme začať pýtať
čo je to meditácia.
  
49:48 Možnože to slovo pred
dvadsiatimi rokmi ani neexistovalo,
  
49:58 alebo pred tridsiatimi
rokmi v západnom svete.
  
50:02 Východný guruovia
to sem priniesli.
  
50:06 Je tu
tibetská meditácia,
  
50:10 zenová meditácia,
hindutácia,
  
50:18 konkrétna meditácia
konkrétneho guru,
  
50:25 meditácia jógy,
so skríženými nohami,
  
50:31 dýchanie, viete, to všetko.
 
50:38 To všetko sa volá meditácia.
 
50:48 Nepošpiňujeme ľudí
ktorí to robia.
  
50:54 Len poukazujeme na to, akou
absurditou sa meditácia stala.
  
51:04 Kresťanský svet
verí v rozjímanie,
  
51:14 dávať seba do
vôle milosti Božej a tak ďalej.
  
51:25 V ázijskom svete
majú rovnakú vec,
  
51:30 len v sanskrte
používajú iné slová
  
51:35 ale je to to isté:
 
51:38 človek hľadá nejaký druh
večného bezpečia,
  
51:46 šťastie, mier,
ktoré nenachádzajú tu na zemi,
  
51:53 dúfajúc že existuje
niekde alebo inde,
  
51:59 zúfalé vyhľadávanie
niečoho nezničiteľného.
  
52:09 To od nepamäti bolo
hľadanie človeka.
  
52:21 Starí egypťania,
starovekí hindovia,
  
52:25 budhisti a tak ďalej, a niektorí
kresťania to nasledovali .
  
52:37 Takže spoločným zisťovaním,
 
52:43 ísť do hĺbky
toho, čo je meditácia
  
52:51 a či je niečo
čo je volané posvätné, sväté
  
52:58 nie to, čo vymyslela myseľ
že je sväté,
  
53:05 to nie je sväté,
čo vytvára myseľ to nie je sväté,
  
53:10 nie je posvätné, pretože je to
založené na vedomostiach,
  
53:16 a vedomosti sú neúplné,
a čokoľvek myseľ vymyslí,
  
53:23 ako to môže byť sväté?
 
53:25 Ale my uctievame to, čo myseľ
vymyslela, po celom svete.
  
53:37 Takže, potom čo sme zaviedli
niektorí čiastočne, iní úplne,
  
53:47 úplne, poriadok vo svojom živote,
v ich správaní,
  
53:52 v ktorých nie je žiadny rozpor
vôbec,
  
53:57 po jeho zavedení,
a odmietnutí, úplnom odmietnutí
  
54:06 všetky rôzne formy meditácií,
ich systémov, ich praktík
  
54:14 pretože keď cvičíte, opakujete
stále dokola, znova a znova,
  
54:22 ako pianista, ak cvičí,
môže cvičiť zlé noty..
  
54:30 Takže, je ľahké prispôsobiť sa
vzoru,
  
54:38 počúvať niečo
čo niekto povedal,
  
54:45 to vám pomôže dosiahnuť
najvyšší stav, toho, čo je.
  
54:51 Takže cvičíte,
prijímate systémy
  
54:56 preto, že chcete dostať
niečo iné, než "to, čo je."
  
55:03 Teraz hovoríme
pravý opak.
  
55:09 Neexistuje systém,
neexistuje praktikovanie,
  
55:23 len jasnosť vnímania mysle,
ktorá je slobodná,
  
55:30 ktorá nemá žiadny smer, žiadny výber,
len slobodne pozoruje.
  
55:39 Väčšina meditácií má tento problém,
čím je ovládanie myslenia.
  
55:53 Ten, kto cvičí sa líši od
toho, čo cvičí.
  
56:00 Dúfam, že to všetko sleduje,
ak vás to zaujíma.
  
56:08 Takže väčšina meditácie,
či zen, či hindu,
  
56:14 budhista, kresťan,
alebo najnovší guru,
  
56:21 je ovládať svoje myšlienky, pretože
cez kontrolu centralizujete
  
56:30 prinášate všetku svoju energiu
k určitému bodu.
  
56:35 To je, koncentrovať sa.
 
56:41 Čo znamená nejakého kontrolóra
odlišného od kontrolovaného.
  
56:48 Sledujete to?
 
56:50 Čo znamená, že
kontrolór je minulosť,
  
56:56 čo je stále myšlienka,
stále spomienka,
  
57:01 a to čo kontroluje
je stále myseľ,
  
57:04 ktorá sa túla
a to je konflikt.
  
57:10 Ticho sedíte a myseľ sa vám túla,
vy sa chcete skoncentrovať,
  
57:16 ako školák pozerajúci sa z okna
a učiteľ hovorí,
  
57:21 ‘Nepozeraj sa z okna,
sústreď sa na knihu’.
  
57:25 A mi robíme tú istú vec.
 
57:28 Takže človek sa musí naučiť fakt,
že kontrolór je kontrolované.
  
57:39 Je to jasné?
 
57:46 Musí to byť všetko vysvetlené,
krok za krokom?
  
57:52 To je - Vysvetlím to, prosím.
 
57:57 Ten čo kontroluje, ten čo myslí,
ten čo zažíva,
  
58:05 si myslíme že je iný od toho
čo je kontrolované,
  
58:12 od pohybu myšlienok,
 
58:17 od toho čo zažíva
a od skúsenosti,
  
58:21 myslíme si, že sú to dva
rôzne pohyby.
  
58:26 Ale ak sa na to pozriete lepšie,
ten čo myslí je myseľ.
  
58:32 Myseľ oddelila toho čo myslí
od mysle,
  
58:38 ktorá potom hovorí,
"Musím konrolovať".
  
58:42 Sledujete?
 
58:45 Je to logické, prirodzené.
 
58:49 Takže keď je ten čo kontroluje
kontrolovaným,
  
58:55 tak úplne odstránite
konflikt.
  
58:59 Rozpor nastáva len tam
kde je rozdelenie.
  
59:05 Medzi vami a nemcami,
medzi izraelčanmi a arabmi.
  
59:10 Tam, kde je nacionalistické,
alebo ekonomické,
  
59:14 alebo sociálne rozdelenie
tam musí byť rozpor.
  
59:18 Takže vnútorne, kde je
rozdelenie medzi pozorovateľom,
  
59:25 tým ktorý pozoruje,
 
59:26 tým, kto zažíva sa líši
od toho, čo je zažívané,
  
59:31 tam musí byť rozpor.
 
59:34 A náš život je rozpor
lebo žijeme s týmto rozdelením.
  
59:40 Ale toto rozdelenie je mylné,
nie je skutočné,
  
59:48 stalo sa to naším zykom,
našou kultúrou, rozdeľovať.
  
59:53 Nikdy nevidíme že ten čo kontroluje
je kontrolované.
  
59:59 Že? Rozumiete tomu?
 
1:00:02 Takže keď si človek uvedomí, že
nie slovne, ani idealisticky,
  
1:00:14 nie ako z utopického stavu
kvôli ktorému musíte bojovať,
  
1:00:23 ale pozorovať to
v skutočnosti vo vašom živote
  
1:00:28 že ten, čo kontroluje
je to kontrolované,
  
1:00:33 že ten čo myslí je myseľ,
 
1:00:38 potom celý vzor nášho myslenia
podstupuje radikálnu zmenu
  
1:00:45 pretože tam nie je rozpor.
 
1:00:50 A to je absolútne nevyhnutné
keď meditujete
  
1:00:57 pretože meditácia vyžaduje myseľ
ktorá je vysoko citlivá.
  
1:01:05 A preto
vysoko inteligentná,
  
1:01:10 inteligencia
ktorá je zrodená z lásky,
  
1:01:14 nie z prešibanej mysle.
 
1:01:19 Takže meditácia znamená zavedenie
 
1:01:24 poriadku do našeho
každodenného života,
  
1:01:29 v ktorom
nie nie je žiadny rozpor.
  
1:01:34 Potom, odmietať úplne všetky
systémy, meditácie, to všetko,
  
1:01:42 pretože myseľ musí byť
úplne slobodná, bez smeru,
  
1:01:53 a tiež to znamená myseľ
ktorá je úplne tichá.
  
1:02:04 Je to vôbec možné?
 
1:02:07 Pretože
donekonečna rozprávame;
  
1:02:12 v okamihu, keď opustíte toto miesto,
viem, že začnete klábosiť.
  
1:02:20 Takže naša myseľ
je večne obsadená,
  
1:02:24 kecá, myslí, bojuje,
a tak tam nie je žiadny priestor.
  
1:02:32 Priestor je potrebný na to,
aby sme mali ticho.
  
1:02:40 Pre myseľ, ktorá
cvičí, bojuje,
  
1:02:43 keď chcete, aby bolo ticho
nikdy nie je ticho.
  
1:02:49 Ale keď vidí, že mlčanie
je absolútne nevyhnutné,
  
1:02:58 nie to ticho
projektované mysľou,
  
1:03:03 nie ticho medzi dvoma poznámkami,
medzi dvoma zvukmi,
  
1:03:06 medzi dvoma vojnami,
ale ticho poriadku.
  
1:03:19 A keď je tam
to absolútne ticho -
  
1:03:27 nie umelé ticho
 
1:03:31 čo sa väčšina meditácií
snaží robiť: pestovať ticho.
  
1:03:39 To znamená, pestovať myseľ,
ktorá nikdy nemlčí.
  
1:03:45 Ja neviem, či vidíte
absurditu toho.
  
1:03:50 Takže keď tam je to ticho
potom človek objaví,
  
1:03:58 - prepáčte, človek neobjaví -
 
1:04:00 v tom tichu, pravda, ku ktorej
nevedie žiadna cesta, existuje.
  
1:04:10 Pravda je teda
nadčasová, posvätná, neúplatná.
  
1:04:22 To je meditácia,
to je náboženská myseľ.
  
1:05:09 SUBTITLE TEXT COPYRIGHT 1981
KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD