Krishnamurti Subtitles

Ojai - 4 May 1982

Public Question & Answer 11:00 Niekto položil veľa otázok
 
1:08 a nemyslím si, že je možné
odpovedať na všetky.
  
1:14 Takže sme vybrali niektoré z nich.
 
1:25 Nie je možné mať diskusiu
s takou veľkou skupinou,
  
1:35 ani mať dialóg,
 
1:40 čo je koverzácia
medzi dvomi ľudmi,
  
1:47 takže sme roztriedili na otázky
na odpísanie a na odpovede.
  
2:00 neviem kto, ale verím
že otázka musí byť zodpovedaná.
  
2:14 Nemyslím si že rečník
odpovie na otázky,
  
2:27 ale spolu otázku preskúmame ,
jej dôležitosť,
  
2:37 či sa dá zopovedať
povrchne alebo do hĺby.
  
2:48 Spolu ideme
nájsť opoveď,
  
2:54 nie že rečník zopovie vaše otázky,
 
3:02 ale spolu si preberieme
otázku
  
3:08 a uvidíme dôsledky
otázky
  
3:13 a sami nájdeme odpovede,
 
3:17 čo je oveľa rozumnejšie,
racionálne, a stojí to za to.
  
3:24 Ak niekto očakáva, že niekto iný
odpovedie na otázky,
  
3:30 potom ten človek
za seba vôbec neberie zodpovednosť.
  
3:34 Potom závisíte
na niekom inom.
  
3:38 Zatiaľčo, ak by sme mohli dnes ráno
spoločne preskúmať otázku
  
3:47 opatrne ísť do toho,
nie analyticky,
  
3:57 ale pozorovať kvalitu, prírodu,
štruktúru otázky.
  
4:05 Ak je to jasné, že ak spolu
budeme skúmať
  
4:11 sami nájdeme odpoveď.
 
4:17 Nevidel som -
oh, nesmiem to povedať, že nie?
  
4:26 1. Otázka: Naše deti sú si vedomé
 
4:28 prostredníctvom televízie
a iných prostriedkov
  
4:30 hroziaceho sveta
v ktorom žijú :
  
4:34 násilie trestnej činnosti,
vojny, nukleárne nebezpečenstvo.
  
4:39 Ako im máme pomôcť
čeliť tomu?
  
4:43 Naše deti sú si vedomé
 
4:46 prostredníctvom televízie
a iných prostriedkov
  
4:49 hroziaceho sveta
v ktorom žijú :
  
4:53 násilie trestnej činnosti,
vojny, nukleárne nebezpečenstvo.
  
4:58 Ako im pomôcť
čeliť týmto problémom?
  
5:11 Ako vy máte čeliť problému,
skôr než deti?
  
5:19 Vzhľadom k tomu, po tom všetkom
rodičia sú tiež vychovávatelia;
  
5:25 nielen učitelia v škole,
 
5:32 rodičia, hoci ich
priviedli na svet,
  
5:40 oni sú tiež veľmi hlboko
zodpovední ľudia aby ich učili.
  
5:52 Takže, čo je naša zodpovednosť?
 
5:56 Ako vidíme tieto problémi
my sami - vojny, násilie,
  
6:05 hrozné veci
ktoré sú ukazované v televízii,
  
6:11 terorizmus
a to všetko,
  
6:17 - Ako ich vidíme,
ako rodičia, ako ľudské bytosti?
  
6:26 Prial by som si, aby sme mohli
mať o tom rozhovor, dialóg,
  
6:35 ale, to nie je možné.
 
6:41 Tak teda ako ja, alebo vy,
vidíme tento hrozný svet?
  
6:48 Prijímame veci také, aké sú,
 
6:53 prispôsobujeme sa veciam
tak, ako sú,
  
6:59 meníme naše životy, ale prijímame
veci, status quo, ako sú?
  
7:09 Akceptujeme to?
 
7:12 Alebo, ak ich neakceptujeme,
ako vidíme problém?
  
7:26 Ako vy, alebo ja osobne
čelíme problému?
  
7:33 Prosím, pýtam sa na túto otázku;
 
7:35 neseďte len,
a nenechajte ma na ňu odpovedať.
  
7:40 Poďme zistiť, ako čelíme
tomuto problému...týmto problémom.
  
7:55 Aká je naša reakcia?
Čo máme robiť?
  
8:01 Ak som rodič
a mám niekoľko detí,
  
8:06 a vidím veci ktoré sa dejú vo svete
 
8:12 - kmeňové vojny, terorizmus,
únosy, všetko to ostatné -
  
8:20 ako rodič, ako ich mám vychovávať
čeliť tomuto životu?
  
8:30 Po prvé, ako, ako rodič
čelím týmto problémom?
  
8:39 Je moja reakcia bežná?
 
8:47 Je moja reakcia tradičná?
 
8:58 Moja odpoveď, že s tým nemôžem
nič robiť,
  
9:06 že je to príliš rozsiahle,
príliš komplikované,
  
9:11 a tak to nechávam na iných
 
9:14 - na politikoch, ekonómoch,
sociálne reformovaných, atď.
  
9:26 Alebo nesiem plnú zodpovednosť
za to, čo sa deje vo svete?
  
9:39 Keď som násilný, nečestný,
 
9:48 nemám zmysel pre svet,
globálny prehľad,
  
9:55 nie bežné vzťahy,
 
10:01 je to možné?,
 
10:04 To znamená, mať globálny
vzťah, psychologicky;
  
10:14 je to možné?
 
10:16 Alebo žijem v danej krajine
a musím počúvať jej zákony,
  
10:25 dodržiavať jej pravidlá, a tak ďalej,
 
10:29 takže som zaviazaný
k obmedzenému pohľadu na život.
  
10:40 Je možné, aby som
ako rodič, a tak učiteľ,
  
10:47 je možné, aby som sa
odtrhol od toho všetkého,
  
10:55 odpútať sa od obvyklej
priemernej tradície
  
11:04 - a obávam sa, že väčšina z nás
sme priemerní -
  
11:15 a je možné, môžem
si trúfať vychovávať svoje deti
  
11:31 mať globálny postoj
k životu?
  
11:41 Čo na to hovoríte?
 
11:48 Alebo to mám všetko nechať
na učiteľoch,
  
11:51 na škole, akokoľvek pokročilých,
 
11:59 a nechať ich vychovávať moje deti?
 
12:06 Neprevziať zodpovednosť
vzdelávať ich doma,
  
12:12 ako aj cez ich prázdniny
a tak ďalej.
  
12:20 Od prírody, z dedičstva
sme násilní ľudia:
  
12:28 agresívni, konkurenční, arogantní.
 
12:40 Získali sme to
cez rôzne biologické požiadavky
  
12:48 a tiež možno
psychologických potrieb,
  
12:53 ktoré sa stali zvykom.
 
12:57 A nakoľko sme násilné osoby
tvoríme násilnú spoločnosť,
  
13:04 a tak môžem vychovávať svoje deti
aby neboli násilné?
  
13:10 No tak, odpovedzte.
 
13:14 Možno si s nimi môžem o tom
pohovoriť, keď mám čas.
  
13:23 Možnože nemáme čas.
Obávame sa našich vlastných problémov
  
13:33 a dostávame sa domov dosť unavení
po dlhom dni
  
13:42 a chceme sa striasť detí,
 
13:46 ale keď som si vzal na zodpovednosť
učiť ich,
  
13:53 pomáhať im, aby pochopili
tento krutý svet,
  
14:01 môžem s nimi hovoriť,
môžem na to poukazovať.
  
14:08 Ale televízia, priatelia detí,
to všetko povzbudzuje násilie.
  
14:21 Takže musím...
 
14:23 doma im hovorím jednu vec
a keď idú von, sú ...
  
14:29 sú spoločenskí,
chcú pokračovať v tradícii,
  
14:33 aby neboli abnormálni,
odlišní od ostatných,
  
14:41 stávajú sa takými , ako ostatní:
priemerní, krutí, bezohľadní
  
14:50 - viete čo sa deje.
Takže, čo mám robiť?
  
14:56 Prosím, je to váš problém.
 
15:00 Čo mám, ako rodič, robiť?
 
15:05 Môžem sa vzdať svojich radostí?
 
15:12 Som zyknutí fajčiť
- povedzme - ja nie som
  
15:16 - povedzme, že mám vo zvyku
fajčiť, piť,
  
15:20 brať drogy, mäkké,
marihuana, alebo čo to je,
  
15:28 a hovorím svojim deťom,
aby to nerobili; neuveria mi.
  
15:34 Budú hovoriť, že ste pokrytec.
 
15:39 Aj napriek tomu, že mi to
nemusia povedať.
  
15:43 Takže vzdám sa všetkých tých vecí
kvôli mojim deťom?
  
15:51 Choďte do toho, pane,
je to váš problém.
  
15:55 Vzdám sa svojho pitia,
môjho podráždenia, môjho hnevu,
  
16:04 mojich drog a alkoholu
kvôli mojim deťom?
  
16:13 Počul som niekoľko rodičov
v Európe aj inde
  
16:19 hovoriť: Prečo by som sa mal vzdať
svojich potešení, pre moje zatratené deti?
  
16:26 Chápete postoj?
 
16:31 "Musia čeliť svetu,
 
16:36 a ak z nich budeme robiť mäkkých,
budú zničené.
  
16:46 Preto ich musíme vychovávať tvrdo"
- zvyšok už poznáte.
  
16:54 Takže, čo mám robiť?
 
17:04 Mám vychovávať svoje deti,
ako rodič doma,
  
17:09 alebo mám vychovávať sám seba
rovnako ako aj deti?
  
17:16 Sledujete moju otázku?
 
17:21 Ja, ako rodič, cítim,
že ich musím vychovávať,
  
17:26 ale ja idem ďalej,
pokračujem vlastným spôsobom:
  
17:31 nečestne, nemajúc žiadnu integritu,
 
17:41 zaoberám sa svojimi
vlastnými problémami,
  
17:44 s mojimi vlastnými ambíciami
a tak ďalej;
  
17:48 Môžem ako rodič
a učiteľ mojich detí,
  
17:53 vychovávať sám seba, rovnako ako
moje tri alebo štyri deti?
  
18:04 To znamená, že musím rozbiť
vzor, v ktorom žijem.
  
18:19 Ak milujem svoje deti,
musím.
  
18:24 Vzhľadom k tomu, možno vplyv
domova je oveľa dôležitejší
  
18:30 ako vplyv školy,
 
18:36 kde sa predpokladá, že rodičia
majú milovať svoje deti,
  
18:41 zaujímať sa o ne, starať sa o ne,
dohliadať na ich správanie,
  
18:48 na jazyk, ktorý používajú,
pesrtovať ich
  
18:54 dobrý vkus,
aby vedeli oceniť krásu.
  
19:02 To znamená, že musím ...
Ja sám sa vzdelávam po celú dobu.
  
19:11 Vzdelávanie v tom zmysle, že
nežijem v rovnako starej štruktúre,
  
19:20 v rovnakých starých zvykoch
minulej generácie,
  
19:26 v zábave a potešení.
 
19:31 Samozrejme sa ich musím vzdať.
 
19:37 Ale urobia to rodičia?
 
19:44 Urobíte to pre svoje deti?
 
19:53 A pomôžete ako rodič
priniesť novú školu?
  
20:06 To je problém
 
20:11 s ktorým sa rečník
zaoberá posledných 60 rokov.
  
20:20 v Indii existuje niekoľko škôl .
 
20:23 Tu v Anglicku je jedna..
A to je problém,
  
20:33 nielen biologický
sexuálny problém adolescenta,
  
20:42 a tiež spoločnosť je tak brutálne
silná, vonkajšie prostredie.
  
20:57 Môžete ich vychovávať
veľmi, veľmi pozorne
  
21:01 ale štruktúra spoločnosti
je tak silná.
  
21:11 Z toho vyplýva
dosť zaujímavá otázka.
  
21:17 Spoločnosť si teraz žiada inžinierov,
vedcov, podnikateľov,
  
21:30 počítačových expertov, architektov,
 
21:40 staviteľov ciest, inžinierov
- spoločnosť to vyžaduje.
  
21:48 Takže tam ležia peniaze,
a všetko to ostatné.
  
22:03 Ak by spoločnosť vyžadovala úplne
iný typ ľudí-
  
22:13 sledujete?
 
22:17 To znamená, skupinu ľudí, ktorí sú
nezaoberajú nacionalizmom,
  
22:26 s násilím, drogami,
alkoholom, všetky tie veci,
  
22:33 ale sú hlboko integrovaní,
majú integritu- sledujete? -
  
22:48 Bude spoločnosť vyžadovať takých ľudí?
Samozrejme, že nie.
  
22:57 Pred niekoľkými rokmi,
keď som rozprával vo Švajčiarsku
  
23:03 kde sme
posledných 21 rokov,
  
23:08 na začiatku istého miesta
kde sme hovorili, v Saanene,
  
23:13 vôbec nás tam nechceli.
 
23:20 Pretože väčšina ľudí
ktorí tam prišli nefajčili,
  
23:27 nešli k mäsiarovi,
nepili,
  
23:34 takže dedinčania si povedali,
 
23:36 "Prečo ste sem prišli
keď nemíňate peniaze? "
  
23:45 Sledujete tú podstatu?
 
23:54 Ak spoločnosť nevyžaduje
 
23:57 skupinu ľudí
ktorí majú takýto zmysel pre integritu,
  
24:05 zmysel celého ich života,
hlboký náboženský život
  
24:15 - nie tradičný náboženský život
ktorý nemá vôbec žiadny význam -
  
24:23 ak spoločnosť
nevyžaduje takých ľudí,
  
24:27 môžeme ako skupina byť tími ľudmi?
Chápete moju otázku?
  
24:35 Je to veľmi zaujímavá vec.
 
24:44 Potom máme takú osobu,
takú ľudskú bytosť,
  
24:48 ktorá má takú silu
takú vitalitu v sebe,
  
24:56 a taká skupina sa stáva
podstatne dôležitá.
  
25:04 Sú ako svetlo v tme.
 
25:09 Takže existujú takí rodičia
ktorí budú takí?
  
25:22 Alebo sme všetci tak ležérni,
nedbalí, ľahostajní.
  
25:34 Prosím, páni, toto je veľmi,
veľmi vážna otázka
  
25:39 lebo vy vychovávate
novú generáciu ľudí.
  
25:48 Ak je tá generácia iba
pokračovanie toho, čo ste,
  
25:54 so všetkým tým násilím
a všetkými tými hlúposťami vojny,
  
26:07 spoločnosť sa potom stáva viac a viac
 
26:11 nemorálna, stále viac a viac
deštruktívna.
  
26:17 Takže, ako skupina rodičov,
 
26:23 je možné
aby sme od seba požadovali
  
26:32 najvyššiu dokonalosť v správaní,
v chovaní?
  
26:47 Že?
 
26:50 Máme vychovávať naše deti
úplne iným spôsobom?
  
27:06 2. Otázka: Veľkí učitelia
boli na zemi: Buddha, Ježiš.
  
27:13 Myslíte si, že bude menej
konfliktov, viac pochopenia
  
27:17 keď sa odchýlite,
 
27:20 alebo sa svet hýbe
nezmeniteľným smerom?
  
27:28 Veľkí učitelia
boli na zemi: Buddha, Ježiš.
  
27:34 Myslíte si, že bude menej
konfliktov, viac pochopenia
  
27:40 keď sa odchýlite,
 
27:44 alebo sa svet hýbe
nezmeniteľným smerom?
  
28:01 Už sme si niekedy všimli, že
nasledovníci ničia vodcu,
  
28:09 a vodca alebo učiteľ
ničí nasledovníkov?
  
28:14 Uvažovali ste niekedy nad tým?
 
28:21 Budha, pred
dvetisícpäťsto rokmi,
  
28:28 predtým než vzniklo kresťanstvo ,
hovoril o láske,
  
28:38 správaní, a tak ďalej,
nič neuctievať.
  
28:48 A jeho nasledovníci z neho spravili
obrazy, nasledovali ho,
  
28:53 a tak ho zničili.
Je to tak?
  
28:59 Existujú rôzne písma
 
29:09 napísané z pamäte,
 
29:13 ale učeníci vždy buď preháňajú,
skreslujú alebo velebia,
  
29:22 a strácajú reálnu
hĺbku jeho učenia.
  
29:30 A kresťanský svet
 
29:36 - dúfam, že nešliapem
nikomu na otlak -
  
29:42 kresťanský svet, som si istý,
 
29:50 tiež prerobil túto osobu
na niečo neuveriteľné.
  
30:09 A pravdepodobne keď rečník
otrčí kopytá, zomrie,
  
30:24 rovnaké javy sa
tiež budú diať.
  
30:31 Toto všetko poukazuje
na niečo mimoriadne.
  
30:47 Prečo ľudské bytosti
po celom svete,
  
30:54 vytvorili symboly
a uctievajú symboly?
  
31:08 Symboly sa stali oveľa
dôležitejšími ako pravda
  
31:15 tých ľudí, ktorí hovorili veci
ktoré sú úplne pravdivé.
  
31:26 Prečo chceme tlmočníkov?
 
31:30 Sprostredkovateľov
medzi tou pravdou a nami.
  
31:34 Chápete moju otázku?
 
31:36 Kňaz - kňazi existujú
od starovekých čias.
  
31:47 Sumeri, pred 7000 alebo 8000
rokmi, mali týchto kňazov,
  
31:57 a tak aj starí Egypťania v starovekom
- Egypte,
  
32:02 a sú tu títo moderní kňazi:
 
32:06 evanjelisti, miestni kňazi,
kňazi v Ríme.
  
32:17 Oni všetci vám budú rozprávať,
alebo vám budú vykladať,
  
32:21 alebo prídu medzi vás a tak.
 
32:26 Prečo to všetko dovolíme?
Chápete moju otázku?
  
32:34 Prečo nemôžeme my, ako ľudské
bytosti, vzhliadať k hocikomu?
  
32:49 Pretože celá história ľudstva,
jeho utrpenie, jeho muky,
  
32:56 jeho zúfalá neistota, osamelosť,
to všetko je v knihe.
  
33:05 Nie v posvätných knihách
a svätých knihách a v tom všetkom;
  
33:08 v knihe, ktorou sme.
 
33:13 My sme dejiny ľudstva.
 
33:18 A ak my sami môžeme čítať tú knihu,
 
33:23 nepotrebujete nikoho z vonku
aby vám pomohol.
  
33:31 Náš problém je, že chceme aby nám
ju čítali druhí, a povedali nám
  
33:38 čo sme, čo by sme mali robiť.
 
33:45 A problém je
čítať knihu o nás samých.
  
33:53 Aby sme čítali tú knihu, potrebujeme
pozorné pozorovanie
  
33:59 každého pohybu
mysle, pocitu, reakcie;
  
34:07 a nerobíme to pretože sa chceme
ku všetkému ľahko dostať.
  
34:23 Takže, myseľ si potom
vymýšľa všetky tie rituály,
  
34:30 úžasnú architektúru starovekých
katedrál, chrámov a mešít,
  
34:40 a vecí
ktoré sú v chrámoch,
  
34:43 v mešitách,
v chrámoch a kostoloch
  
34:47 sú tam vložené myšlienkou,
vynájdené myslením.
  
34:53 A myseľ nie je posvätná
 
34:56 - k tomu sa dostaneme
keď o tom budeme hovoriť.
  
35:01 A pokiaľ sme závislí na druhých,
či už je to Budha, a tak ďalej,
  
35:14 budeme vždy žiť v konflikte,
náš život sa stane pokryteckým.
  
35:31 Je to tak, alebo nie?
Alebo, rečník jednoducho fantazíruje.
  
35:42 Presnosť skúmania vyžaduje
váš flexibilný skepticizmus.
  
36:01 Takže vonkajšie vplyvy,
či už je to spasiteľ, Budha,
  
36:10 alebo v Indii Krišna a tak ďalej,
 
36:15 pokiaľ to existuje
vždy tu bude rozdelenie medzi ľuďmi,
  
36:22 a že toto rozdelenie nevyhnutne
priniesie konflikt.
  
36:31 Pravda nie je kresťanská,
hinduistická,budhistická či islamská;
  
36:36 je to pravda,
a tá nepatrí nikomu.
  
36:41 Rovnako ako láska nepatrí vám
alebo mne; je to láska, súcit.
  
36:51 A naša myseľ je tak podmienená
- 2500 ...
  
36:59 dvetisíc rokov kresťanstva,
propagandy,
  
37:03 nepretržite, veľmi šikovne
premyslená propaganda;
  
37:10 a to isté
V ázijskom svete.
  
37:21 Takže je možné, byť úplne,
 
37:28 úplne slobodný od všetkých
závislostí?
  
37:36 Mať svoju vlastnú, hlbokú
stálu, neotrasiteľnú integritu,
  
37:45 ktorá nezahŕňa strach, a tak ďalej?
 
37:52 V opačnom prípade vytvárame bohov,
spasiteľov.
  
38:06 3. Otázka: Moje správanie naznačuje,
že sa bojím.
  
38:10 Ale skutočné vnímanie
strachu je klamlivé.
  
38:15 Ako pochopiť a poradiť si s touto
 
38:19 hlboko zakorenenou
ale nevedomou emóciou?
  
38:22 Moje správanie naznačuje,
že sa bojím.
  
38:26 Ale skutočné vnímanie
strachu je klamlivé.
  
38:31 Ako pochopiť a poradiť si s touto
 
38:37 hlboko zakorenenou
ale nevedomou emóciou?
  
38:44 Chcete sa do toho pustiť teraz?
 
38:50 Chcel som o tom hovoriť
v sobotu.
  
38:53 Nezáleží na tom,
budeme sa tým zaoberať oba dva dni.
  
39:07 Ak si človek všíma,
 
39:10 tento problém strachu existuje
od nepamäti. Je to tak?
  
39:18 Existuje spolu s človekom.
 
39:23 A človek s tým žije,
 
39:29 aj vedome aj skryte, hlboko dole,
jeho korene sú veľmi, veľmi hlboko.
  
39:44 A buď od neho unikáme
cez logiku, prostredníctvom analýzy,
  
39:53 prostredníctvom akejkoľvek
formy zábavy
  
39:57 ktorá nám pomáha vyhnúť sa
priameho kontaktu s ním
  
40:02 a držať ho,
 
40:06 alebo ho potláčame.
 
40:14 Je to tak? Robíme to.
Alebo si ho nevšímame.
  
40:19 Hovoríme si: "Čo, žili sme
so strachom milión rokov,
  
40:22 takže čo na tom teraz záleží?"
 
40:29 A človek pozná
následky strachu:
  
40:39 fyzické zhoršenie,
 
40:53 tendenciu byť pokrytecký,
odpor,
  
41:03 a vyhýbanie sa faktu,
že sa človek naozaj bojí.
  
41:13 Takže ak niekto skutočne hlboko
chce byť bez toho,
  
41:21 bez reakcie volanej strach,
 
41:26 človek musí ísť k samotnej podstate.
 
41:36 Sú tu biologické obavy:
 
41:39 telo, organizmus
ktoré musí chrániť samo seba,
  
41:51 a strach z choroby,
staroby, smrti,
  
42:01 a obavy z minulých spomienok.
 
42:12 Takže strach je opäť spoločný stav
na ktorom všetky ľudské bytosti stoja.
  
42:28 Takže, buď sa s tým vysporiadame
povrchne
  
42:33 alebo sa na to pozrieme veľmi,
veľmi zblízka.
  
42:48 Čo je koreňom strachu?
 
42:54 Človek pozná rôzne formy strachu:
 
43:03 smrť, starobu, strach z budúcnosti,
strach z neistoty,
  
43:11 strach z neistoty,
strach nebyť milovaný,
  
43:15 alebo milovať a nedostávať
lásku, strach zo samoty,
  
43:27 strach zo straty, strach, že sa na
nikoho nemôžete spoľahnúť, atď.
  
43:38 - existujú rôzne formy strachu -
 
43:43 strach z tmy,
strach zo svetla.
  
43:53 Vieme sa vyrovnať
s vonkajšími formami strachu?
  
44:02 To znamená, mám strach z mojej ženy,
 
44:08 alebo mám strach z tyranie;
 
44:13 tyranie, šikanovanie po celú dobu,
klamete, robíte všetky druhy vecí,
  
44:22 a je tu strach
tohto neustáleho tlaku
  
44:29 agresívnej,
ľahko dementnej osoby.
  
44:40 Takže chceme sa vyrovnať
so strachom povrchne,
  
44:51 čo je intelektuálne, slovne,
 
44:57 alebo chceme ísť do toho
veľmi, veľmi hlboko?
  
45:02 Prosím, toto je vážna otázka
ktorú si musíte zodpovedať sami.
  
45:13 Ak chcete ísť do toho
povrchne, je to nekonečné.
  
45:19 Je to ako strom
 
45:21 - v okamihu, keď z neho odrežete
jeden konár alebo vetvičku
  
45:26 už ďalšia rastie.
Je to neustály rozkvet strachu.
  
45:37 Alebo idete do toho
pozorujete jeho podstatu, štruktúru,
  
45:44 ako vzniká.
 
45:56 Ak sa s ním chceme vyrovnať
do hĺbky, choďte do podstaty.
  
46:05 Čo je koreňom strachu?
 
46:15 Prosím, ja vám to nepoviem;
rečník to neukáže.
  
46:23 Spolu vyšetrujeme tento
obrovský, zložitý problém
  
46:31 ktorý zmrzačilo ľudstvo.
 
46:37 A zo strachu, sme urobili
všetky tie veci;
  
46:40 vymysleli všetkých bohov na zemi.
 
46:47 Ak neexistuje
žiadny psychologický strach
  
46:53 potom ste nad všetkými bohmi.
 
47:02 Takže, čo je v podstate
koreň strachu?
  
47:20 Je to čas a myseľ?
 
47:28 Prosím, skúmame,
nehovorím vám to, pýtam sa.
  
47:32 Je to čas, budúcnosť alebo minulosť?
 
47:45 A je to tiež myseľ,
premýšľajúca o budúcnosti,
  
47:54 premýšľajúca o minulosti,
premýšľajúca čo
  
48:01 by sa mohlo stať, alebo čo sa stalo.
 
48:08 Budúcnosť je čas. Minulosť je čas.
 
48:19 Minulosť,
premieňajúca sa v súčasnosti,
  
48:25 sa pohybuje smerom k zajtrajšku,
k budúcnosti.
  
48:30 Spomienka na udalosť
ktorú spôsobil strach,
  
48:47 a budúcnosť tej udalosti
prebúdzajúca nový strach.
  
48:56 Sledujete to?
 
48:58 Hovorím k sebe
alebo si rozumieme?
  
49:07 Takže tam je horizontálny strach
a vertikálny strach.
  
49:16 Že?
 
49:21 Preto sa pýtame, je to čas?
 
49:27 Minulosť, súčasnosť a budúcnosť.
 
49:30 Človek sa bojí prítomnosti,
 
49:35 nestability, hrozby vojny,
 
49:42 bomby, že niektoré krajiny,
 
49:45 nejaká veľká krajina
môže sa dať na to - atď.
  
49:51 Takže jeden sa bojí minulosti
súčasnosti a budúcnosti.
  
50:04 To je hnutie
- Že? -
  
50:08 To nie je niečo, čo je statické,
je to pohyb.
  
50:15 A tak pohyb znamená čas.
 
50:20 Odtiaľto do dediny treba
čas na cestu, ísť do dediny.
  
50:28 Z jedného miesta na iné miesto
znamená čas.
  
50:33 Takže sa pýtame, či čas
je jedným z faktorov strachu.
  
50:44 Logicky to vyzerá tak,
racionálne, rozumne.
  
50:51 A je myseľ tiež koreňom strachu?
 
51:00 Myslím si, že zajtrajšok
mi môže priniesť nezamestnanosť.
  
51:07 Budem nezamestnaný, zajtra.
 
51:09 Rozmýšľanie o tom,
kým som zamestnaný,
  
51:16 premýšľanie o budúcnosti,
je tiež začiatok strachu.
  
51:23 Je to tak? Sledujete?
 
51:25 Premýšľanie o minulosti,
 
51:30 o incidentoch,
psychologické nehody
  
51:41 ktoré priniesli
niektoré formy strachu,-
  
51:45 premýšľanie o minulosti,
premýšľanie o budúcnosti,
  
51:50 premýšľanie o
skutočnom okamihu života
  
51:54 v ktorom je taká
obrovská neistota,
  
52:00 myseľ plodí strach. Je to tak?
Sledujete to všetko?
  
52:10 Takže čas a myslenie,
sú oni hlavnými faktormi strachu?
  
52:22 A ak sú, ako v skutočnosti aj
sú, čo má človek robiť?
  
52:32 Chápete môj problém?
Chápeme sa navzájom?
  
52:40 Vysvetlil ste mi ,že
čas a myšlienka je koreňom strachu.
  
52:48 Vy ste šiel do toho,
vysvetlil ste to;
  
52:51 nie veľmi podrobne, ale zachytil som
význam toho, čo ste povedal.
  
53:01 Teda, potom sa ma pýtate, je to
myšlienka ktorú ste prijal,
  
53:10 slová, ktoré ste prijal,
alebo počúvate to, čo ste mi povedal,
  
53:18 z toho počúvania som si vytvoril
víziu na predstavu,
  
53:27 a bojujem s tou myšlienkou.
 
53:31 Potom sa pýtam: Ako použiť
tú myšlienku v praxi?
  
53:37 Vidíte ten rozdiel?
Chápete?
  
53:40 Vy ste nepochopil, čo hovorím?
 
53:44 Je to jasné? Nie.
 
53:51 Máme vo zvyku z faktov
vytvárať vízie.
  
54:02 Tieto abstrakcie sa stávajú ideálmi,
myšlienkami, konceptmi, závermi;
  
54:11 všetky verbálne.
 
54:16 A potom sa pýtam sama seba,
 
54:19 ako mám robiť s týmito ideálmi,
myšlienkami, týmito pojmami,
  
54:26 že čas a myslenie
sú koreňom strachu.
  
54:33 Pochopil ste?
 
54:36 Vytvoril som si abstrakciu
z toho, čo ste mi povedal:
  
54:41 čas a myslenie
sú koreňom strachu;
  
54:44 sledujem myšlienku
ako mám konať v živote.
  
54:53 Rečník hovorí:
"Prosím nerobte to!"
  
54:57 Nerobte si predstavy
z toho čo ste tu počuli:
  
55:01 Že čas a myslenie
sú koreňom strachu.
  
55:07 Neprekladajte si to do predstavy
ale nájdite v tom pravdu,
  
55:15 skutočnosť toho.
 
55:17 To znamená: Vidím že sa skutočne
bojím minulosti, tak to je!
  
55:25 Taktiež sa bojím - prítomnosti,
 
55:29 pretože veci okolo mňa sú tak
neskutočne deštruktívne.
  
55:36 A taktiež sa obávam zajtrajška,
budúcnosti
  
55:42 -atómovej bomby, nukleárnej bomby,
prepadnutia,
  
55:47 bláznivých teroristov
a politikov z ich hrami,
  
55:53 to je prítomnosť,
takže aj budúcnosť.
  
55:56 Takže, vidím fakt a nie predstavu
že myslenie je koreňom strachu.
  
56:08 Budúcu sobotu si to preberieme
podrobnejšie, iným spôsobom,
  
56:13 ale toto je koreňom strachu.
 
56:17 Teda, čo mám robiť?
 
56:20 Uvedomujem si, vidím fakt. Vidím
pravdu toho čo si povedal.
  
56:30 Nie romantickú,idealistickú, to všetko,
to nemá zmysel.
  
56:37 Vidím pravdu, skutočnú pravdu
toho, čo si povedal.
  
56:47 Potom nastávajú problémy,
ak ste sa dostali tak ďaleko,
  
56:56 kto je pozorovateľ
ktorý v skutočnosti vidí tento fakt?
  
57:01 Rozumiete tomuto
alebo je to príliš ťažké? V poriadku.
  
57:07 Kto je pozorovateľ ktorý hovorí,
"Ó áno, vidím že je to pravda.
  
57:18 Líši sa pozorovateľ
od toho čo vidí?
  
57:26 Rozumiete mojej otázke?
 
57:32 Keď poviem,"Áno, vidím pravdu toho
čo si mi povedal,
  
57:39 už som zahral trik,
čo je: Vidím že je to pravda.
  
57:48 To znamená:Líšim sa
od pravdy.Sledujete?
  
57:58 Že? Je to jasné?
 
58:01 Počkajte trochu,
poviem to jednoduchšie.
  
58:07 Keď som nahnevaný,
je ten hnev rozličný odo mňa?
  
58:16 Alebo v momente hnevu
tam nie je rozdiel?
  
58:21 Je to obrovská reakcia.
 
58:26 Po pár sekundách hovorím,
"Bol som nahnevaný",
  
58:33 Takže som oddelil seba
ako "ja" kto bol nahnevaný.
  
58:39 Že? Vidíte?
 
58:42 Takže, keď si mi povedal
pravdu,fakt,
  
58:47 že čas a myslenie
sú faktormi strachu,
  
58:53 počúvam to veľmi pozorne
 
58:59 a hovorím,
"Áno, vidím, že to je pravda",
  
59:03 a vnímanie tej pravdy
je niekde tam vonku,
  
59:09 a ja sa na ňu pozerám.
Sledujete to?
  
59:14 Alebo, nie je tu žiadny pozorovateľ
ale len ten fakt.
  
59:22 Rozumiete rozdielu?
Chápeme sa?
  
59:33 Pozorujem strom.
 
59:40 V tom pozorovaní ma napadnú slová:
"To je dub",
  
59:50 a to presné pomenovanie stromu
 
59:56 mi bráni aby som sa
naň skutočne pozeral.
  
59:59 Rozumeli ste?
 
1:00:03 Ak idem do múzea a vidím obraz,
kresbu starého umelca
  
1:00:15 -Nemám rád moderné umenie,
ale na tom nezáleží-
  
1:00:20 idem tam a pozerám sa.
 
1:00:24 Keď porovnávam jedného umelca
s druhým umelcom
  
1:00:28 nepozerám sa na skutočnú
maľbu konkrétneho majsta.
  
1:00:33 Porovnávam, posudzujem,
nikdy to neskúmam zblízka
  
1:00:40 bez akéhokoľvek vnímania
ďalších maliarov, pozerám.
  
1:00:48 Takže, keď skúmam, keď vidím
pravdu toho, čo si mi povedal,
  
1:00:57 nie je tam rozdiel medzi
pozorovateľom a pozorovaným.
  
1:01:03 Je tam len pravda.
Nie, ja ju vidím.
  
1:01:09 A to vnímanie, ktoré je celistvé
oslobodzuje myseľ od strachu, úplne.
  
1:01:21 Pochopili ste to?
 
1:01:25 Nepozerajte sa prosím tak zmätene.
 
1:01:32 Pozrite pane.
 
1:01:39 Koľko je hodín?
 
1:01:41 Q: Dvanásť tridsať.
 
1:01:45 K: Nie ste unavení?
Možeme pokračovať?
  
1:01:56 Je veľmi dôležité
to pochopiť.
  
1:02:01 Bojím sa - povedzme, že sa bojím,
psychologicky -
  
1:02:10 a tak sa to snažím kontrolovať,
snažím sa si to vysveliť.
  
1:02:18 Snažím sa z toho utiecť, idem
k niekomu kto mi to pomôže vyriešiť.
  
1:02:28 Takže v kuse na tom pracujem.
Že? Je to jasné?
  
1:02:35 To je to, čo všetci robíme.
 
1:02:38 Konám, buď aby som ho rozptýlil
alebo ho kontroloval
  
1:02:46 alebo od neho utiekol,
alebo ho potlačil.
  
1:02:51 To je to čo robíme: pracujeme na ňom.
 
1:02:56 Takže vždy je to takéto ťažké.
 
1:03:00 Že? Je to jasné?
 
1:03:04 Namáhame sa aby sme sa nebáli.
Čo znamená konflikt.
  
1:03:11 Teda, môže ten konflikt skončiť?
Rozumiete?
  
1:03:16 Položím tú otázku inak.
 
1:03:21 Môže ten konflikt
medzi mnou a strachom,
  
1:03:29 ja, kontrolujúc ten strach,
potláčajúc ho atď.,
  
1:03:33 a tak toto rozdelenie
ktoré nevyhnutne prináša konflikt,
  
1:03:39 môže ten konflikt prestať?
Chápete?
  
1:03:46 To je moja otázka.
 
1:03:48 Hovorím, ako ten konflikt môže prestať?
 
1:03:51 Prečo toto rozdelenie
medzi " JA"
  
1:03:56 "JA" ktoré sa snaží potlačiť,
kotrolovať,vládnuť strachu,
  
1:04:04 prečo je tu, toto rozdelenie?
 
1:04:09 Je toto rozdelenie skutočné
 
1:04:16 alebo je len významové,
verbálne?
  
1:04:24 Alebo, neschopný vyriešiť
problém,
  
1:04:32 myseľ rozdelila samu seba
na "JA" a strach.
  
1:04:37 Rozumiete?
 
1:04:42 Hovorím k sebe
alebo môžeme pokračovať?
  
1:04:48 Prepáčte, pravdepodobne
ste o tom nikdy nerozmýšľali.
  
1:04:57 Takže, je dôležité vyriešiť tento
konflikt, pretože žijeme v dualite.
  
1:05:08 " Som takýto, nemal by som byť takýto...
mal by som byť taký".
  
1:05:13 Takže, vždy je tu tá dualita
ktorá prináša konflikt. Že?
  
1:05:19 Teraz, chcem prísť na to
- nie, nepoužijem ‘Ja chcem’ –
  
1:05:26 Môže tento konflikt prestať?
 
1:05:31 Existuje - prosím, počúvajte toto -
existuje opak?
  
1:05:38 Bojím sa.
 
1:05:40 Opakom je nebáť sa
- Že? - Alebo mať odvahu.
  
1:05:51 Existuje opak strachu?
 
1:05:57 Alebo existuje len koniec strachu,
nie opak strachu?
  
1:06:02 Rozmýšľam, či tomu všetkému
rozumiete.
  
1:06:08 Takže, existuje koniec strachu?
 
1:06:15 Koniec ktorým nie je konflikt.
Že?
  
1:06:23 Ak ho ukončím cez konflikt to znamená
budem v tom pokračovať, večne.
  
1:06:30 Chápete to?
Takže, môže to skončiť?
  
1:06:36 Ukončiť niečo, nesmie tam byť "JA"
kto sa to snaží ukončiť.
  
1:06:48 Že?
 
1:06:50 Ak sa to snažím ukončiť,
som s tým v konflikte. Že?
  
1:06:58 Ale je tu pozorovanie
tejto reakcie volanej strach,
  
1:07:09 bez minulosti , ktorá zasahuje
do tohto pozorovania?
  
1:07:17 Minulosť, ktorou sú spomienky,
mnohé strachy ktoré som mal.
  
1:07:24 Takže môže sa minulosť zdržať
pozerania sa na to,
  
1:07:35 bez spomienky zo včerajška?
 
1:07:39 Nerozumeli ste?
 
1:07:49 Pozrite sa pane: Ak som ženatý,
stretám svoju ženu každý deň,
  
1:07:59 každý deň, dosť nudný, každý deň.
 
1:08:10 Počúvajte pozorne prosím,
nesmejte sa - každý deň.
  
1:08:16 Takže ju začínam spoznávať,
 
1:08:23 Viem ako vyzerá,
aké má gestá,
  
1:08:26 všetko okolo toho, slová,
 
1:08:29 takže postupne som si o nej vybudoval
poznanie,
  
1:08:36 a hocikedy sa na ňu pozriem, celé to
poznanie vystúpi. Že?
  
1:08:43 Poznanie je minulosť
- že? -
  
1:08:49 pretože som si vybudoval
poznanie
  
1:08:51 deň za dňom, deň za dňom,
deň za dňom,
  
1:08:54 nahromadené cez rôzne
incidenty, a tak ďalej a tak ďalej.
  
1:09:00 Takže hocikedy keď ju vidím,
toto poznanie,
  
1:09:05 ktorým je minulosť,
sa na ňu pozerá. Že?
  
1:09:09 Robíte to,
to nie je nič nové.
  
1:09:14 Len to dávame do slov.
 
1:09:18 A tak toto poznanie
je pamätanie si minulosti,
  
1:09:27 stretávajúce prítomnosť, a tak
rozdeľujúce. Že?
  
1:09:32 Fyzicky samozrejme moja žena nie je
ako ja, muž a žena.
  
1:09:37 Ale psychologicky
som sa oddelil.
  
1:09:40 Rozumiete?
 
1:09:42 Pamätanie si
nahromadených spomienok,
  
1:09:49 ktorým sú spomienky o mojej žene,
 
1:09:52 nás rozdelil na "mňa" a "ju".
Chápete?
  
1:10:01 Minulosť priniesla
rozdelenie.
  
1:10:07 Teraz podobne,
minulé spomienky na strach,
  
1:10:16 minulé spomienky
na prípady strachu,
  
1:10:20 to dianie strachu,
je uložené v mozgu,
  
1:10:27 a ten mozog si pamätá
minulosť,
  
1:10:32 a tak keď táto reakcia
ktorá bola ... prichádza,
  
1:10:39 vy ju okamžite pomenujete strachom,
 
1:10:42 a zaznamenávate ju ako strach.
Sledujete to?
  
1:10:45 Áno? Je to jasné?
 
1:10:47 Nie, nehorte mi, že to nie je jasné.
V tom vám nepomôžem, prepáčte.
  
1:10:54 Pokúsim sa to teda povedať
tromi alebo štyrmi spôsobmi.
  
1:10:59 Minulosť je čas.
 
1:11:05 Minulosť je pozorovateľ.
 
1:11:10 A tak pozorovateľ hovorí
´Áno, toto je strach´.
  
1:11:14 Viem, že je to strach
lebo už som ho mal veľa ráz.
  
1:11:21 Takže, moment ktorý ho rozpozná
je časťou minulosti.
  
1:11:27 Že? Vidíte tento fakt.
 
1:11:30 Takže, viete sa pozrieť na tú
reakciu...
  
1:11:33 existuje pozorovanie na tú reakciu
bez minulosti?
  
1:11:44 A keď minulosť pozoruje,
udržiavate rovnaký pohyb.
  
1:11:52 Ale keď je tu pozorovanie
bez minulosti,
  
1:11:57 pozeráte sa na to
nanovo.
  
1:12:00 Čo znamená, keď pozorujete
strach z minulosti,
  
1:12:06 používate energiu ktorá už
bola použivaná roky a roky.
  
1:12:14 Že? Je to plytvanie energiou.
 
1:12:18 Existuje nová energia ktorá vidí
tento strach bez minulosti?
  
1:12:24 Rozumiete teraz otázke?
Ó, pre živého boha!
  
1:12:42 Viete, strach existuje len -
 
1:12:47 uvedomujem si, človek vidí pravdu, že
čas a myslenie sú koreňom strachu.
  
1:12:59 Strach existuje vtedy,
keď je nepozornosť,
  
1:13:10 keď nie je pozornosť. Je to tak?
 
1:13:18 Ak venujem strachu úplnú pozornosť,
neexistuje.
  
1:13:22 Ale môj mozog bol vychovaný
nevenovať pozornosť tejto reakcii.
  
1:13:27 Keď máte sexuálne pocity
vy -že?
  
1:13:34 Zatiaľčo
- ako to voláte - strach,
  
1:13:40 ak tomu venujete úplnú pozornosť
 
1:13:43 čo znamená nie analyzovať,
nie vysvetľovať,
  
1:13:50 neutekať od toho,
nie pozorovať to z minulosti -
  
1:13:55 pozornosť znamená, dať celú
svoju energiu na pozeranie sa.
  
1:14:01 Že?
Keď to potom robíte, strach nie je.
  
1:14:08 Nemôžem takto pokračovať.
 
1:14:10 Môžem o tom pokračovať...
môžeme to prebrať z rôznych strán.
  
1:14:14 V sobotu sa na to pozrieme
oveľa podrobnejšie.
  
1:14:19 Pretože myseľ, ktorá má strach
je deštruktívna,
  
1:14:25 agresívna, neurotická myseľ,
 
1:14:30 zatiaľčo myseľ ktorá je
úpne slobodná od strachu psychologicky
  
1:14:34 je mimoriadna myseľ.
 
1:14:41 Mal by som radšej prestať.
 
1:14:56 Stretneme sa znovu vo štvrtok,
ak chcete.