Krishnamurti Subtitles

Ojai - 6 May 1982

Public Question & Answer 21:12 Sme veľmi presní.
 
1:34 Pri odpovedaní a tieto tázky,
odpovedáme na ne obaja,
  
1:42 vy a rečník.
 
1:49 Takže ideme do toho spoločne,
 
1:55 a myslím, že čo je dôležité
je to, ako k tomu pristupujeme.
  
2:02 Minule sme sa o tom
veľa rozprávali ,
  
2:06 akým spôsom
pristupujeme k problému,
  
2:11 či sa jedná o predsudok, zaujatosť,
alebo z pevného hľadiska,
  
2:22 potom otázka bude riadená
alebo tvorená naším motívom.
  
2:31 Môžeme pristúpiť k problému
bez motívu, bez smeru,
  
2:38 takže sa problém ukáže sám,
v celom jeho obsahu
  
2:45 a preto je už zodpovedaný
keď sa celý obsah ukáže.
  
2:59 1. Otázka: Akt pozornosti je pre
väčšina z nás ťažko udržať.
  
3:05 Iba malá časť človeka
je ochotná, zaujatá vážne.
  
3:12 Čo môže človek robiť
aby živil túto pozornosť?
  
3:18 Akt pozornosti pre väčšinu z nás
je ťažko udržať.
  
3:24 Iba malá časť človeka
je ochotná, zaujatá vážne.
  
3:31 Čo môže človek robiť
aby živil túto pozornosť?
  
3:42 Rozmýšľam, či sa nám podarí ísť
do tejto otázky spoločne:
  
3:46 čo myslíme tou pozornosťou?
 
3:51 Čo je rozdiel
medzi uvedomovaním,
  
3:59 koncentráciou a pozornosťou?
 
4:04 Mohli by sme sa dať do toho
spoločne?
  
4:09 Byť si vedomí,
 
4:14 ako keď človek sedí pod týmito
krásnymi stromami v jedno krásne ráno
  
4:20 pekné a chladné, nie príliš horúco,
 
4:24 človek si je vedomí toho ďatla
klopkajúceho v diaľke,
  
4:32 človek si je vedomí zeleného trávnika,
 
4:36 prekrásnych stromov a slnka,
prenikajúceho svetla,
  
4:41 a ak sa pozeráte
z toho smeru
  
4:46 ste si vedomí tých hôr.
 
4:50 Ako sa na ne človek pozerá?
 
4:56 Ako vydíte
tento úžasný pohľad?
  
5:02 Krásu tohto miesta?
 
5:06 Čo to pre vás znamená?
 
5:11 Pozorujete to, ste si toho vedomí
bez posudzovania, bez túžby, nutkania
  
5:23 len pozorovať neobyčajnú
krásu krajiny.
  
5:32 A keď to pozorujete s ľahkosťou
uvedomujúc si toto všetko
  
5:41 - svetlo a tieň,
 
5:46 konáre, temnosť kmeňov
a svetlo na listoch,
  
5:56 a trvácnosť
tejto nádhernej zeme
  
6:00 ako človek na toto všetko reaguje?
 
6:04 Aký je pocit
za uvedomovaním si?
  
6:15 Je to krása zeme
a kopcov a tieňov,
  
6:21 má to spojitosť s našimi
životmi,
  
6:28 je súčasťou nášho života,
 
6:31 alebo je tu na to
aby sme ju skúmali
  
6:36 - ak ste básnik,
píšete o nej,
  
6:39 ak ste maliar,
maľujete ju,
  
6:43 alebo keď ste dobrí v konverzácii
alebo opisovaní, vložíte ju do slov.
  
6:52 Ale táto krása,
teto uvedomovanie si toho,
  
6:58 aký to má súvis
s ľudským životom?
  
7:04 Tá časť uvedomovania si,
 
7:06 uvedomovanie si vonkajšieho
 
7:10 a uvedomovanie si vlastných
reakcií na to vonkajšie,
  
7:16 a byť si vedomí
toho momentu.
  
7:25 Keď tu sedíte, uvedomujete si
farby košieľ
  
7:30 alebo šiat alebo čo to dámy majú
oblečené, uvedomujete si to všetko?
  
7:40 Alebo keď si uvedomujeme
je tam vždy výber?
  
7:50 ‘ Páči sa mi táto zem pred
touto zemou,
  
7:55 ‘ Toto údolie sa mi páči
viac ako hento údolie’,
  
8:01 takže vždy tu operujú
pamäť a posudzovanie.
  
8:09 A môže si človek uvedomovať bez
akéhokoľvej výberu,
  
8:15 proste byť si vedomí mimoriadneho
dojmu modrej oblohy,
  
8:22 modrej oblohy cez listy,
a len s tým splynúť?
  
8:36 A je si človek vedomí
svojich reakcií,
  
8:42 a ak si je človek vedomí svojich
reakcií je tam voľba?
  
8:53 Jedno žiadúcejšie ako druhé,
 
8:58 jedno nutnejšie ako druhé,
 
9:02 človek má viac súvislostí,
zvykov, atď.
  
9:07 a tak z vokajšieho
sa posúva dovnútra
  
9:13 - rozumiete
čo hovorím? -
  
9:14 Že neexistuje rozdelenie
medzi vonkajším a vnútorným,
  
9:20 je to ako príliv
idúci von a späť.
  
9:27 Toto je uvedomovanie si
tohto sveta navonok od nás
  
9:33 a uvedomovanie si sveta
hlboko vo vnútri nás,
  
9:40 vedomé i nevedomé.
 
9:44 Keď je človek naozaj hlboko
pri vedomí alebo si je vedomí,
  
9:52 nie je tam žiadny zvyšok alebo skrytý
bezvedomí pohyb.
  
9:59 Ja neviem, či ste prešli
cez to všetko, či ste to robili,
  
10:04 nie len púho počúvali slovám.
 
10:08 Takže uvedomovanie si je tento pohyb
vonkajšieho a vnútorného
  
10:16 a objavenie pre seba
 
10:20 či je tu rozdiel medzi
vonkajším a vnútorným.
  
10:27 Samozrejme že je tu rozdelenie
medzi stromom a mnou.
  
10:33 - Nie som strom, dúfam.
 
10:36 Ale v pozorovaní toho, čo voláme
strom,
  
10:41 aby sme objavili našu reakciu na to,
ako reagujem na krásu, škaredosť,
  
10:51 na brutalitu, násilie, na
súťaživosť, pokoj atď.
  
10:59 A čo rozumieme pod
koncentráciou?
  
11:07 Pretože spolu
súvisia:
  
11:11 uvedomovanie, koncentrácia
a pozornosť.
  
11:18 Čo je koncentrácia?
 
11:27 Sústrediť sa na stránku,
na obrázok,
  
11:33 koncentrovať celú svoju energiu
na jeden konkrétny bod.
  
11:46 V tej koncentrácii nie je žiadna
snaha sa koncentrovať.
  
11:58 Zatiaľčo - snaha sa koncentrovať,
 
12:01 to znamená, pokúšate sa
čítať istú stránku
  
12:06 a za oknom vidíte
prekrásne svetlo na kvete
  
12:14 a vaše myšlienky k tomu zabiehajú ,
 
12:16 ale potom sa pokúsite
vtiahnuť pozornosť späť
  
12:21 a koncetrovať sa na niečo.
 
12:24 Takže je tu neustály boj zamerať
svoju energiu, zrak atď,
  
12:39 takže je tu odpor, boj,
 
12:43 a stále snaha zamerať sa
na konkrétny bod.
  
12:49 Rozumieme si?
Je to tak, nie?,
  
12:51 keď hovoríme o pozornosti,
koncentrácii.
  
13:02 Pýtajúci sa pýta,
pozornosť sa deje príležitostne
  
13:09 a ako má mať človek
v sebe stále tú pozornosť
  
13:14 tak aby bola nepretržitá,
nie náhodná?
  
13:23 Takže sa pýtame:
čo je pozornosť, dávať pozor?
  
13:34 Zaujíma vás táto otázka?
 
13:42 Dávať pozor.
Dávať pozor na toho ďatla.
  
13:48 Počúvate toho ďatla?
Tam je!
  
14:03 V koncentrácii je vždy niekto
kto sa snaží koncentrovať,
  
14:14 a v tejto koncentrácii
je námaha a kontrola.
  
14:24 Takže je tam kontrolór
a kontrolovaný v koncentrácii.
  
14:36 Dúfam, že to vidíte.
 
14:39 Je tam kontrolór
 
14:41 ktorý sa snaží sústrediť svoju myseľ
na konkrétny objekt,
  
14:50 ale myseľ sa v jednom kuse
hýbe, túla sa,
  
14:56 a tak on sa ju snaží kontrolovať
 
14:59 a v tej kontrole
je istá forma odporu.
  
15:06 Je tam rozdelenie medzi
kontrlolŕoma kontrolovaným.
  
15:12 A tak tam je námaha,
pocit rozdelenia.
  
15:18 Tam kde je rozdelenie
tam musí byť konflikt
  
15:23 medzi kontrolórom
a kontrolovaným.
  
15:26 Toto je vo všeobecnosti to,
čo nazývame koncentráciou.
  
15:30 Teda, existuje v pozornosti také
rozdelenie? Sledujete?
  
15:39 Kontrolór ktroý sa snaží dávať pozor
 
15:48 a preto je tam rozdelenie
medzi mysľou ktorá hovorí,
  
15:54 Musímdávať pozor, musím sa naučiť ako
udržať pozornosť a zostať v nej.
  
16:06 Dúfam, že to všetko sledujete.
 
16:09 Takže je v pozornosti nejaké centrum
z ktorého pozorujete,
  
16:20 alebo keď počúvate toho ďatla,
tak počúvate.
  
16:36 Takže je tu, v pozornosti nejaká
entita, ktorá dáva pozor
  
16:47 alebo je tu len pozor?
 
16:55 Čo znamená byť zúčastnený s vašim
počúvaním, vnímaním,pozeraním
  
17:04 a sústrediť všetku svoju energiu
na to aby sme dávali na niečo pozor.
  
17:10 Počúvate teraz pozorne?
 
17:19 Počúvajúc rozprávajúceho,
čo hovorí o dávaní pozoru.
  
17:25 Počúvate naozaj?
 
17:29 A keď naozaj počúvate,
 
17:32 tam nie je centrum
a "JA", ktoré počúva.
  
17:37 Sledujete to?
Je to tak?
  
17:43 Zatiaľčo v koncentrácii je
vždy centrum.
  
17:51 Hovoríme, že pozornosť nemá centrum
a tak rozsah.
  
18:01 A nemôže byť živená
 
18:04 - dávate pozor ak počúvate,
ak je tam intenzit, neviete počúvať-
  
18:14 to je dávať pozor.
 
18:17 Je to dosť jasné? Môžme ísť ďalej?
 
18:20 Takže, naozaj, uvedomovanie si
bez výberu,
  
18:33 nevyberaná pozornosť,
a koncentrácia,
  
18:37  
 
18:40 a tento pocit rozsiahlej,
obrovskej pozornosti.
  
18:47 Pozornosť nemá hranice,
 
18:52 zatiaľčo koncentrácia má
- je limitovaná.
  
19:10 2. Otázka: Aká je činnosť
a stav bytia
  
19:15 ktoré je úplne čisté?
 
19:18 Aká je činnosť a stav bytia
ktoré je úplne čisté?
  
19:41 Rozmýšľam čo myslíme pod slovom
činnosť.
  
19:52 ČO slovo činnosť pre vás
znamená? Konať.
  
20:04 Koná človek
podľa zásad,
  
20:12 podľa nejakého prototypu
alebo ideálu,
  
20:22 alebo podľa
nejakej predpojatej myšlienke
  
20:32 a konať približne podľa toho činu,
ideálu, prototypu,
  
20:39 podľa konceptu, k záveru.
 
20:43 Prosím, sledujte toto všetko,
ak vás toto všetko zaujíma.
  
20:51 Keď hovoríme o činnosti,
nemyslíme tým
  
20:56 že konáme aj s motívom alebo
so záverom
  
21:06 ku ktorému sme dospeli
cez skúsenosti
  
21:10 a vložili sme si vzor
podľa ktorého konáme,
  
21:16 alebo konáme podľa nejakého ideálu
vymysleného ideálu
  
21:26 - všetky ideály sú vždy
v budúcnosti -
  
21:35 alebo, konáte podľa nejakého
skreslenia, predsudkov,
  
21:42 alebo vzor daný nejakou autoritou,
odborníkom, atď.
  
21:50 Zvyčajne konáme týmto spôsobom.
 
21:57 A pýtame sa, je toto činnosť?
 
22:07 Činnosť znamená robiť teraz.
 
22:14 Nie podľa niečoho čo si pamätáte,
alebo si predstavujete.
  
22:23 Vtedy konáte podľa vzoru
 
22:28 ktorý bol zavedený nejakou autoritou,
vašou vlastnou skúsenosťou, atď.
  
22:35 Že? Je nám to jasné?
 
22:39 Takže, je tu činnosť
- je to očividne
  
22:45 konanie podľa
niečoho alebo niečoho iného.
  
22:54 Konám - Robím niečo vďaka zvyku,
vďaka môjmu podmieneniu,
  
23:03  
 
23:11 cez moje rôzne nahromadené
predsudky, ktorým hovorím vedomosti
  
23:23 - a pre mnohých z nás,
toto je konanie.
  
23:29 Môj otec, moja vlasť
my povedali čo robiť,
  
23:34 a ja tak robím, chovám sa podľa toho,
alebo sa proti tomu búrim,
  
23:43 spravímsi vlastné vzory
a chovám sa podľa nich
  
23:46 - vzory sú stále rovnaké,
či už sú mi dané
  
23:49 alebo som si ich sám vytvoril
- vzory sú vzory.
  
23:55 Forma, norma je norma.
 
24:01 Nie je to kresťanská norma
alebo idická alebo budhistická norma,
  
24:04 je to norma, rámec
vo vnútri ktorého konám. Že?
  
24:12 Tak sa pýtame
- skúmame spolu,
  
24:15 nehovorím vám ako konať,
pretož to by bolo príliš hlúpe.
  
24:25 Tak čo myslíme tým konaním?
 
24:29 Líši sa konanie
podľa okolností,
  
24:39 podľa klímy, nátlaku?
 
24:47 To všetko je obsiahnuté
v slove: konanie.
  
24:53 Neviem, či to skúmate spolu
s rečníkom?
  
25:00 Takže je
- skúmame-
  
25:04 existuje konanie
ktoré je správne, presné,
  
25:12 nemeniace sa podľa niekoho nálady,
 
25:16 podľa niekoho temperamentu,
potešenia, atď.,
  
25:20 konanie ktorým je pravda,
 
25:27 nezávislá na minulosi
alebo budúcnosti ako ideál.
  
25:35 Sledujete to?
 
25:36 Toto všetko je zahrnuté
v tom slove.
  
25:47 Takže sa pýtame,
 
25:50 existuje konanie, úplne slobodné
od všetkého podmienenia?
  
25:59 Podmienenie znamená mať ideál
 
26:02 ktorý potom diktuje alebo sa pokúša
vládnuť nad tým čo je. Že?
  
26:15 Som chamtivý, a mám predstavu
že by som nemal by chamtivý
  
26:27 a snažím sa chovať podľa toho ako by
to malo byť, nie podľa toho čo je.
  
26:35 Alebo som tak podmienený
reklamou, televíziou,
  
26:44 chamtivosť je ne- existujúca-
Chcem nakupovať a nakupovať.
  
26:48 Hovoria mi kúp si toto alebo tamto,
a ja kupujem.
  
26:53 Takže, vieme prísť na to
 
26:58 čo je správne správanie,
čím je konanie,
  
27:04 čo je správny postoj
 
27:11 ktorý sa nezmení podľa
rôznych podmienok.
  
27:21 Toto je skutočne problém,
jeden z problémov v tejto otázke.
  
27:27 Rozumeli ste?
 
27:29 Človek rozšíril celý význam
tohto slova. Že?
  
27:41 Použitie tohto slova,
široký význam tohto slova.
  
27:51 Je potom možné konať
bez motívu, bez ideálu,
  
28:06 bez nejakej formy podmienenia?
 
28:11 Podmienenie od prírody,
podmienenie z náboženstva,
  
28:19 podmienenie podľa toho
čo niekto čítal,
  
28:25 vzdelanie atď
- podmienenie.
  
28:29 Takže problém je takýto,
môže myseľ, môže mozog
  
28:35 - držme sa nachvíľočku
pojmu myseľ -
  
28:37 môže byť myseľ slobodná
od všetkého podmienenia a konať tak?
  
28:47 To si vyžaduje
značnú pozornosť,
  
28:54 značné pozorovanie:
 
29:01 byť si vedomý toho, že
človek má ideály
  
29:04 a prispôsobuje si k tomu svoje
konanie.
  
29:11 Som takýto, mal by som byť taký,
hovorí sa tomu sebazlepšovanie.
  
29:18 Milá fráza!
 
29:22 To znamená"JA", čo je sebectvo,
snažiace sa zlepšiť samo seba,
  
29:28 a tak sa stáva ešte sebeckejšie.
 
29:37 Takže, je možné toto všetko odložiť
a vidieť čo je v skutočnosti a konať tak?
  
29:47 Rozumiete?
To si vyžaduje...
  
29:52 Nechcem sa do toho pustiť
máme ísť do toho?
  
30:02 Existuje konanie, ktoré sa nezrodilo
z vedomostí?
  
30:12 Teraz pozor.
 
30:16 Je tu technická činnosť.
fyzické konanie,
  
30:22 kde musímmať veľa
vedomostí
  
30:25 ak chcem byť dobrým inžinierom,
odborníkom v počítačoch
  
30:31 - musím mať o tom veľa
znalostí,
  
30:36 alebo dobrý tesár,dobrý staviteľ
- tam sú vedomosti potrebné.
  
30:52 A ak konám psychologicky
podľa vedomostí
  
30:58 zbieram vedomosi
a konanie
  
31:00 podľa vedomostí
ktoré je kompletné,
  
31:03 preto je vždy v konlikte.
Že?
  
31:07 Vidíme to, alebo idem do toho...
 
31:16 To čo je kompletné
vždy musí byť
  
31:21 čiastkový vo svojej činnosti;
samozrejme.
  
31:27 Je to tak? Ideme ďalej?
 
31:36 Takže, existuje konanie
 
31:39 - prosím, oýtajte sa so mnou,
neakceptujte,
  
31:44 buďte trochu skeptický -
 
31:47 racionálne skeptické -
 
31:52 existuje konanie ktoré nie je zrodené
z psychickej pamäte?
  
32:04 Ak sa správam podľa
psychických cedomostí
  
32:09 ktoré som si o sebe pozbieral
 
32:12 a viem, že také poznanie je vždy
obmedzené,
  
32:18 moje konanie bude obmedzené.ˇ
Že?
  
32:24 A tak hociktoré
obmedzené konanie
  
32:27 musí vždy dosiahnuť
vlastný rozpor. Je to tak?
  
32:34 Takže moja činnosť musí
priniesť ľútosť, bolesť,
  
32:44 byť v rozpore s touto akciou
nasledujúci deň, a tak ďalej.
  
32:49 Takže, existuje činnosť
ktorá je slobodná
  
32:54 - prosím, skúmajte to,
neakceptujte všetko -
  
32:58 existuje činnnosť ktorá je slobodná
 
33:02 od minulých spomienok,
dávnych spomienok,
  
33:05 minulých nazbieraných psychologických
infomácií, ktorými sú vedomosti,
  
33:12 a to poznanie, ktorým som "JA",
 
33:17 a preto to "JA" je limitované,
 
33:19 a keď hovorím "Urobím toto"
a konám takýmto spôsobom,
  
33:24 také konanie bude vždy
obmedzené a rozporuplné,
  
33:30 a preto mätúce a tak ďalej.
Je to tak?
  
33:37 Ak je tomu rozumené jasne,
potom existuje konanie
  
33:43 - okrem technologického
a všetkého toho ostatného -
  
33:47 existuje činnosť
ktorá je totálne slobodná
  
33:51 od nazbieraných skúseností
minulosti ktorou som "JA",
  
34:01 ako spomienok, spomínaní?
 
34:07 Pravdepodobne sa nikto
nespýtal túto otázku.
  
34:11 Nie že ja som originál,
 
34:14 ale pravdepodobne sme sa
nepýtali túto otázku.
  
34:19 A pýtame sa ju teraz.
 
34:22 Je to veľmi zaujímavá otázka,
je, naozaj, pretože to zahŕňa
  
34:31 - Chcete aby som
išiel do toto všetkého?
  
34:34 Je to pre vás zábava ?
 
34:42 Ako som hovoril, keď svás to
zaujíma, pôjdem do toho.
  
34:44 Ak vás to zaujíma
 
34:47 - mozog vždy
akumuluje, nahráva,
  
34:56 Každá skúsenosť je zaznamenávaná -
 
35:00 nehoda alebo udalosť
sa zaznamenáva,
  
35:10 a podľa toho záznamu vy konáte
- prirodzene.
  
35:18 Ak som mal dopravnú nehodu,
ta som nabudúce veľmi opatrný.
  
35:26 To je nevyhnutné.
 
35:29 Ale ja sa pýtam, my sa pýtame,
existuje činnosť
  
35:38 ktrorá nie je predtým zaznamenaná?
Rozumiete?
  
35:43 Že? Vidíte?
Zaujíma vás toto?
  
35:58 Položte si pane túto otázku:
 
36:05 Sú naše konania založené
na minulých záznamoch,
  
36:12 ako grampfón, obohrávate disk
dokola a dokola a stále dokola:
  
36:18 to je váš záznam:
 
36:20 záznam a činnosť
podľa minulého hluku.
  
36:31 Teda, existuje činnosť ktorá nie je
zrodená z psychologického záznamu?
  
36:42 Sledujete to?
 
36:48 Ako na to prídete?
 
36:55 Toto je problém , ktorý vám je daný.
 
36:58 Môžete to odmietnuť, povedať že je
to nezmysel, že sa to nikdy nedeje.
  
37:03 Existuje taká možnosť.
 
37:05 Tiež, iná možnosť
- môže sa to stať. Že?
  
37:11 Môže to byť pravda, môže to byť lož,
ale musíte sa na to pozrieť.
  
37:16 Ak to chcete skúmať, nemôžete tvrdiť
jedno alebo druhé. Je to tak?
  
37:24 Takže človek musí nechať tie dva dísť
 
37:29 - asertívne vyhlásenie
že to nie je možné,
  
37:34 alebo negatívne tvrdenia
že to je možné.
  
37:39 Takže obe dáme bokom.
 
37:41 Potom, aký je stav mysle
- Máte záujem o to všetko? -
  
37:50 Aký je stav mysle
ktorá je slobodná
  
37:57 z minulého záznamu,
a koná podľa toho?
  
38:08 Je slobodná. Ak je slobodná,
a ak je to možné, aby bola slobodná,
  
38:13 potom aká je
kvalita vnímania,
  
38:18 náhľad, ktorým je okmažité konanie?
 
38:26 Sledujete? Rozumiete?
 
38:32 Len počúvajte, a ja vám vysvetlím
trochu viac, ak môžem,
  
38:37 ak máte o to záujem, ak
máte trpezlivosť ísť do toho.
  
38:47 Prechádzam sa po hore,
 
38:50 a zrazu prídem k priepasti.
 
38:53 Nastane okamžitá reakcia.
 
38:59 Konanie je spôsobené pudom
sebazáchovy,
  
39:06 čo je inteligencia. Že?
 
39:10 Pud sebazáchovy je prirodzený,
reakcia tela,
  
39:15 ktorá hovorí,
dávaj si pozor.
  
39:19 Pestujeme si ju.
 
39:27 Je to skúsenosť ľudstva
nespadnúť do priepasti.
  
39:34 Ten neustály minulý motív
pudu sebazáchovy je zaznamenaný
  
39:46 - podvedome alebo vedome -
 
39:51 a odpoveď naň je
prirodzená ineligencia.
  
39:56 Teraz, podobne zaznamenávame
psychologickú ochranu.
  
40:05 Sledujete to?
 
40:12 To znamená, "Čo som,
ak nemám pamäť?"
  
40:20 Ak nemám...
ak tam nie je zaznamenávanie?
  
40:26 Som nikto.
 
40:28 Takže, strach z toho,
nebyť nikým,
  
40:33 poznanie toho
nám dáva základný pocit
  
40:46 že sa musíme chrániť.
 
40:50 Že? Sledujete to?
 
40:56 A z toho konáte.
 
41:02 Z tohto dôvodu, pamäť, poznanie,
sú nutné,
  
41:06 a tento rovnaký pohyb
stále pokračuje
  
41:10 na psychologické pole.
 
41:13 Je to jasné, alebo to zahmlievam?
 
41:17 Obávam sa, že to zahmlievam.
Jasné ako facka!
  
41:28 Teraz chcem prísť na to
- Beriem to veľmi vážne -
  
41:36 Budem meditovať hodiny, alebo
myslieť, pracovať, musím to zistiť,
  
41:45 či existuje konanie, ktoré sa
 
41:49 nezrodilo z predchádzajúcich záznamov.
 
41:59 Ak po tom intenzívne túžite,
je to to, čo chcete zistiť,
  
42:10 potom musí človek pozorne sledovať,
keď sa deje akékoľvek zaznamenávanie.
  
42:20 A zaznamenávanie sa nestane tam,
kde je úplná pozornosť.
  
42:31 Lebo len nepozornosť, chýbajúca pozornosť
spôsobuje
  
42:41 - čo som tým chcel povedať? -
To spôsobuje zaznamenávanie.
  
42:49 Všimli ste si to?
 
42:54 Keď sa pozeráte
na tie hory alebo túto krajinu
  
42:59 so všetkými tými stromami
a slnečným svetlom,
  
43:01 a venujete tomu úplnú pozornosť,
 
43:05 to znamená, sledovanie,
pozorovanie všetkých tých stromov,
  
43:08 celý ten pohyb listov
 
43:10 a svetlo na listoch
a tiene
  
43:13 - úplnú pozornosť,
nie je tam nahrávanie.
  
43:17 Všimli ste si to?
Alebo je to moja fantázia?
  
43:24 Prosím, ako tu sedíme,
experimentujte!
  
43:31 Takže je možné nezazmenávať:
 
43:37 čo je konanie
zrodené z pamätania si,
  
43:43 konanie zrodené z vnútra pohľadu do
 
43:54 -vhľadu,a z toho vhľadu
je konanie.
  
43:59 Dám vám jeden príklad,
dúfam že pomôže:
  
44:03 Nemám rád dávanie príkladov
ale urobím to.
  
44:08 Človek vníma, logicky, že organizované
náboženstvo je po celom svete,
  
44:23 s jeho presvedčením, s jeho dogmami,
so svojimi rituálmi,
  
44:26 s ich poverami, s ich
zvláštnou formou uctievania, atď.,
  
44:32 je zrodený zo strachu,
zrodený z propagandy,
  
44:38 zrodený z hrozby spoločnosti
 
44:43 - Hrozba spoločnosti je, že ak ste
protestant v katolíckej krajine,
  
44:47 je to pre vás dosť ťažké.
Že?
  
44:51 Takže mať vhľad
 
44:57 do celej povahy
nábožensko organizovanej štruktúry.
  
45:04 Mať o tom kompletný prehľad,
 
45:08 čo znamená, že nie ste ani hinduista
ani katolík, protestant, čokoľvek.
  
45:16 Vidíte obsah
tejto štruktúry, okamžite,
  
45:21 a to vnímanie,
okamžité vnímanie,
  
45:25 vás oslobodzuje od organizácií
 
45:28 - od nábožensky konštruovaných
organizácií. Že?
  
45:37 Tak zvané " Nie duchovné
štruktúry, duchovné autority
  
45:46 oslobodia niekedy človeka od smútku?
 
45:51 Prenikúť do toho znamená,
že nepatríte k ničomu.
  
45:56 Vtedy tam je okamžitá sloboda,
ako keď ste prišli k priepasti,
  
46:05 je tam okamžitá reakcia.
 
46:07 Chápete to všetko?
Chápeme sa trošku?
  
46:13 Nestačí to chápať nejako,
musí to byť úplne pochopené.
  
46:23 Takže tam je konanie, ktoré sa
nerodí z minulých spomienok,
  
46:35 z budúcich nádejí a ideálov.
 
46:41 Je si úplne vedomé
toho, čo je,
  
46:48 a mať náhľad na to
"čo je" je ukončenie toho" čo je".
  
46:54 Rozmýšľam, či tomu rozumiete?
 
47:00 Mám sa do toho dať v nasledujúcej
otázke?
  
47:07 Tretia otázka: Nakoľko slovo
nie je vec,
  
47:12 môžeme dosiahnuť osvietenie
cez slová?
  
47:17 Môžu symboly zmazať škodu
spôsobenú symbolmi,
  
47:24 alebo sme zvádzaní
ilúziou osvietenia?
  
47:37 Nakoľko slovo
nie je vec,
  
47:41 môžeme dosiahnuť osvietenie
cez slová?
  
47:47 Môžu symboly zmazať škodu
spôsobenú symbolmi,
  
47:55 alebo sme zvádzaní
ilúziou osvietenia?
  
48:05 Zaujímalo by ma, či si väčšina z nás
uvedomuje, že slovo nikdy nie je vec.
  
48:14 Moja manželka nikdy nie je tá žena,
alebo môj manžel.
  
48:21 Slovo - viete, keď idete
do tohto problému slova -
  
48:27 Chcete ísť do všetkého, čo?
 
48:37 Ak si to uvedomíme ,slovo
nie je tá aktuálna vec,
  
48:43 popis nie je skutočnosť,
symbol nikdy nie je fakt,
  
48:54 to ideálne nikdy nie je to, "čo je",
 
48:59 a ak pozorujete, ak ste si vedomí,
 
49:06 náš mozog je chytený v slovách;
sieť slov.
  
49:14 Som katolík, som protestant,
som američan -sledujete?
  
49:19 Sú to všetko symboly,
to všetko sú slová, obrazy.
  
49:25 A mozog je v tom chytený.
 
49:31 To znamená, myslenie je slovo;
existuje myslenie bez slova?
  
49:35  
 
49:40 Nechcem ísť do toho všetkého.
 
49:43 Je to veľmi zaujímavé pre vás
zistiť všetky tieto veci,
  
49:47 pretože potom sa vaša myseľ stane
mimoriadne čulá, prirodzene.
  
49:55 Byť slobodný od slova, ale
napriek tomu používať slovo presne.
  
50:06 Takže slovo nie je vec;
a symbol nikdy nie je skutočný.
  
50:15 Strach, slovo "strach",
nie je reakcia. Je to tak?
  
50:22 Ale slovo "strach"
vytvára naše konanie.
  
50:30 Nie pocit strachu,
ale tiež slovo vytvára strach,
  
50:42 alebo, alebo slovo vytvára strach,
 
50:50 a je možné pozrieť sa
na tú reakciu bez slova?
  
50:59 Toto je tak jednoduché.
 
51:06 "Môžeme byť naozaj osvietení
prostredníctvom slov? "Dobrý bože!
  
51:19 Zaujímalo by ma, prečo používame
slovo "osvietenie"?
  
51:32 Samozrejme - pozrieme sa
na slovo "osvietenie",
  
51:37 Je to veľmi zaujímavé ísť do toho,
čo voláme osvietením,
  
51:44 o čom všetci guruovia hovoria.
 
51:48 Pre niektorých ľudí, je to
posvätné slovo, byť osvietený.
  
52:00 Nie prostredníctvom kníh, nie
skrz vedomosti, nie skrz čas.
  
52:09 Rozumiete?
 
52:11 To nie je vec, na ktorej sa dá
postupne pracovať až do
  
52:17 - praxou, meditáciou,
robením všetkých tých trikov.
  
52:26 Tak, samozrejme,
slovo "láska" nie je láska.
  
52:33 A podobne,
čo je osvietenie?
  
52:42 Kto je osvietený?
Osvietený čím?
  
52:46 Osvietený o čom?
Sledujete?
  
52:55 Osvietený
- nerobte si z toho srandu.
  
53:07 Iste, myseľ, ktorá je osvietená je
slobodná od všetkých podmienení.
  
53:25 Hinduista, s jeho poverami,
 
53:31 so všetkými tými vecmi
jeho náboženského podmienenia,
  
53:37 ako aj psychologického
a prirodzeného podmienenia
  
53:41 spôsobili to, že si hovorí
"hinduista".
  
53:46 Ako môže taká myseľ, ktorá bola
tak podmienená, byť niekedy slobodná?
  
53:55 Je osvietenie, úplná sloboda
od podmienenia?
  
54:01 Môže katolík
 
54:04 - Dúfam že nikto...
Nikomu nestúpam na otlak -
  
54:09 môže katolík,
so všetkými jeho poverami,
  
54:13 s jeho spasiteľmi,
s jeho rituálmi,
  
54:18 a hierarchickou autoritou, atď.,
 
54:21 môže vôbec byť osvietený?
 
54:26 S jeho podmienením, baptista,
 
54:28 poznáte celý ten intelektuálny,
prefíkaný biznis
  
54:36 ktorý zväzuje ľudí podľa
nejakého vzoru.
  
54:43 Sami si odpovedzte.
 
54:47 Môže myseľ - môže ľudská bytosť
byť osvietená, keď sa bojí?
  
54:58 Keď hľadá moc,
výhody, zhromažďuje peniaze
  
55:03 v mene osvietenia
 
55:05 - čo je to, čo niektorí Guru
robia, obrovské sumy peňazí.,
  
55:11 a potom rozprávajú
o osvietení.
  
55:15 Takže slovo nie je vec.
 
55:20 A, pýtajúci sa pýta,
 
55:26 poškodili symboly
ľudskú psychiku? Iste!
  
55:42 Ak som Hinduista -osobne
nie som - Ak som Hinduista -
  
55:48 Narodil som sa v Indii,
ale to nemá žiadny význam -
  
55:52 ak som Hinduista,
majú nespočetné symboly,
  
55:58 ako kresťanský svet:
ich bohyne,
  
56:04 ich bohov, bohov kmeňa,
a bôžikov a veľkých bohov.
  
56:13 Som podmienený tým
- Ak.
  
56:19 A ako môžem...
 
56:22 Tie podmienenia, tie symboly,
 
56:26 poškodili jasnosť
mysle, psychiky.
  
56:35 Že? To je očividné.
 
56:41 Symboly očividne spôsobili
škodu.
  
56:45 Pretože to zabraňuje ľudskej
bytosti ísť priamo
  
56:53 k pravde, k faktu,
nie uctievať symboly.
  
57:03 Pýtajúci sa tiež pýta:
 
57:05 sme zvádzaní ilúziou
osvietenia?
  
57:09 Samozrejme! Znie to milo.
 
57:16 Ale osvietenie nie je čas.
Nie je to proces.
  
57:25 Nie je to niečo
k čomu sa postupne dostanete.
  
57:33 Aby ste boli slobodní od
všetkého podmienenia,
  
57:37 čo tiež znamená, že ste úplne
svetlom sebe samému ,
  
57:49 a nie ste závislí na žiadnej osobe,
žiadnej idei, žiadnom učiteľovi
  
57:56 - svetlom sebe samému
 
57:59 Takže úplne,
z tohto svetla pochádza konanie.
  
58:08 Ach, toto je krásna otázka,
ďalšia otázka.
  
58:12 4 Otázka: Prečo sa nemeníme?
 
58:18 Áno, pane. Chystal som sa
spýtať na túto otázku sám.
  
58:29 Vidím tu ľudí
 
58:31 ktorých poznám už mnoho rokov
prichádzajúcich rok čo rok,
  
58:35 a ja som sa ich pýtal tiež,
prečo sa nemeníme?
  
58:41 Čo nás prinúti zmeniť sa?
 
58:48 Položte si tú otázku sami?
 
58:53 Aká je to energia, pohon,
intenzita, ktorá nás zmení?
  
59:04 Zmena - čo máme na mysli
slovom "zmena"?
  
59:12 Zmena z tohto na tamto. Že?
 
59:17 To je predpojaté;
preto, to nie je vôbec žiadna zmena.
  
59:24 Zaujímalo by ma, či to vidíte ?
Vidíme to?
  
59:27 Ak sa zmením podľa nejakého vzoru
 
59:31 ktorý som si starostlivo stanovil,
to nie je zmena.
  
59:38 Je to pokračovanie
toho čo je upravené,
  
59:45 čo dúfam, že ma povedie ďalej ,
k ďalším úpravám,
  
59:51 ale to je rovnaký reťazec. Je to tak?
Rovnaký pohyb.
  
59:58 Takže, čo máme na mysli
pod pojmom zmena?
  
1:00:07 Pre rečníka to znamená ukončenie,
 
1:00:09 nie pokračovanie
toho čo je upravované.
  
1:00:14 Rozumiete?
 
1:00:17 Zoberme si napríklad
fyzikálnu revolúciu;
  
1:00:25 komunisti, leninisti,
trockisti - zmena.
  
1:00:31 Ich idea revolúcie je zmeniť
celú štruktúru spoločnosti,
  
1:00:36 vonkajšie prostredie,
 
1:00:38 dúfajúc, že tým prinesú
úplne nového človeka.
  
1:00:43 To znamená, že vonkajší tlak
zmení cára na komunistu,
  
1:00:51 bolševika atď.,
 
1:00:54 nakoniec alebo čo najskôr
zmenia človeka na iného.
  
1:01:03 Zatiaľ neuspeli,
 
1:01:05 naopak,
urobili hrozné veci.
  
1:01:10 Takže hovoríme
o psychologickej zmene.
  
1:01:18 Zmeniť úplne obsah
nášho vedomia.
  
1:01:29 Že?
 
1:01:31 Nie zmeniť vedomie
k lepšiemu vedomiu,
  
1:01:37 k vytríbenému vedomiu
 
1:01:40 - menej násilnému, alebo občas
násilnému, atď.
  
1:01:47 Koniec obsahu vedomia
je radikálna zmena...
  
1:01:53 radikálna premena.
 
1:01:56 Nepoužil by som tu slovo "zmena".
 
1:01:59 Takže, prečo sa nemeníme?
 
1:02:04 Odklonte sa od toho, úplne.
Zodpovedali sme otázku jasne?
  
1:02:10 Prečo po milión
a milión rokoch,
  
1:02:15 sme sa my ľudské bytosti znížili sami
k súčasným otrasným podmienkam,
  
1:02:22 - Je to otrasné, desivé:
 
1:02:26 násilie, brutalita,
zabíjanie kvôli kúsku zeme
  
1:02:31 - Pre boha!
Prečo?
  
1:02:40 A otázka znie: prečo
neukončíme toto všetko?
  
1:02:51 Odpovedzte, prosím na toto.
Vy všetci ste vzdelaní, pracujúci,
  
1:03:00 inteligentní v určitom smere,
zarábajúci peniaze,
  
1:03:03 chodiaci do práce, a všetko to ostatné,
 
1:03:06 ale nevyriešili ste
skutočný problém. Prečo?
  
1:03:16 Zmení vás vonkajší tlak,
priniesie mutáciu psychiky?
  
1:03:23 Mutácia znamená úplnú zmenu,
to čo bolo už nie je.
  
1:03:33 Nie zmeniť niečo.
 
1:03:35 To, čo bolo,to znamená,
môj hnev, moje násilie, moju hlúposť,
  
1:03:46 moje lipnutie na nejakej idiotskej
ilúzii, nejakom symbole
  
1:03:54 čo ma ochráni
pred niečím alebo iným.
  
1:04:02 Čo nás zmení?
 
1:04:06 Vonkajší tlak to očividne
nespravil.
  
1:04:11 Že? Je to celkom jasné.
Je vám to jasné?
  
1:04:18 Tým že zmeníte spoločnosť,
nezmeníte seba.
  
1:04:23 Pretože vy tvoríte spoločnosť.
 
1:04:28 Je to jasné? My sme spravili
z tejto spoločnosti to, čo je:
  
1:04:35 vojny, zabíjanie sa navzájom
pre nejakú národnú prestíž,
  
1:04:43 česť, kúsok zeme.
Rozumiete o čom to celé je?
  
1:04:54 A po tisíc rokoch
nie sme slobodní od strachu.
  
1:05:08 Čo nás zmení?
 
1:05:11 Viac vedomostí o sebe?
 
1:05:15 Viac vedomostí o svete,
okolo nás?
  
1:05:24 Znalosť toho že nemôžeme zabíjať
a zabíjame?
  
1:05:29 Nazbierali sme tisícky
rokov vedomostí
  
1:05:38 čo nám pomohlo zabíjať ľudí,
 
1:05:42 a tiež vieme, že
sa nesmie zabíjať.
  
1:05:45 Kde nás to vedie?
Že?
  
1:05:50 Takže, utrpenie, bolesť,
lipnutie, tlak,
  
1:06:02 na oplátku - odmena a trest?
Sledujete?
  
1:06:10 Zmení nás to všetko?
 
1:06:16 Očividne nás to nezmenilo.
 
1:06:23 Takže čo nás prinúti
zmeniť sa?
  
1:06:28 Nie zmena
- čo nám umožní transformovať,
  
1:06:34 čo nás prinúti ukončiť
tento hrozný zmätok, smútok,
  
1:06:40 bolesť, úzkosť, osamelosť
- to všetko - skončiť?
  
1:06:48 Slzy? Už sme plakali dosť.
 
1:06:55 Smútok. Nič zvonka.
 
1:06:59 Rozmýšľam, či si to uvedomujeme?
 
1:07:02 Bez bohov, bez spasiteľov,
bez vonkajšej sily, plánu
  
1:07:07 zmení nás to?
 
1:07:10 Sme až príliš šikovní na to všetko.
Príliš mazaní.
  
1:07:29 Myslím si, že to je veľmi vážna
otázka, ktorú sa človek má sám pýtať:
  
1:07:35 prinesie čas túto zmenu?
 
1:07:41 Mali ste čas milión rokov, takže čas
to rozhodne nespraví.
  
1:07:46 Takže nič z voku nás nezmení,
nesprinesie zmenu.
  
1:07:58 Čo nás zmení, je naša
vlastná pozornosť,
  
1:08:03 naše vlastné uvedomovanie si
zmätku v ktorom žijeme,
  
1:08:12 pozeraním sa naň,
zostávajúc s tým,
  
1:08:17 nie snaha zmeniť to,
nie pokúšajúc sa zmeniť to.
  
1:08:21 Rozumiete tomu?
Je to veľmi zaujímavé.
  
1:08:27 Odmietnime - ak to budeme robiť -
vonkajší vplyv,celkom -
  
1:08:35 bohov a všetko ... odmietnime, každý
inteligentný človek to odmietne.
  
1:08:44 Ale on neodmieta
operátora vo vnútri.
  
1:08:54 Rozumiete?
 
1:08:55 Činiteľ, ktorý hovorí,
budem to robiť.
  
1:08:59 Ten konateľ je minulá pamäť,
minulá spomienka, minulé poznanie.
  
1:09:12 Ak by to bolo
úplne zmenené
  
1:09:17 potom pozorujete "čo je"
úplne slobodne,
  
1:09:23 a keď to pozorujete tak úplne,
s úplnou pozornosťou,
  
1:09:29 to, čo je, úplne skončilo.
 
1:09:38 Tak to musí byť niečie vlastné vnímanie
niečej biedy, zmätenosti,
  
1:09:48 a úplne s tým žiť, nesnažiť sa rozoberať to.
 
1:10:03 Je to už hodina a desať minút,
znesiete toho ešte viac?
  
1:10:09 Q: Áno.
 
1:10:17 K: Naozaj vládzete?
Q: Áno.
  
1:10:24 5 Otázka: Môžete hovoriť podrobnejšie
o význame posvätnosti
  
1:10:30 a zvlášť o jej mieste
v modernom svete?
  
1:10:35 Môžete hovoriť podrobnejšie
 
1:10:39 o význame posvätnosti
 
1:10:43 a zvlášť o jej mieste
v modernom svete?
  
1:10:55 Slovo ´svätý´ nie je realita.
Že?
  
1:11:10 Je myseľ svätá
-´s-v-ä-t-á´- posvätná?
  
1:11:20 Tak teda pane, skúmajte to.
 
1:11:25 Je to myseľ, myslenie,
čo vytvorilo architektúru,
  
1:11:35 katedrály, najúžasnejšie
v 10., 12.-storočí
  
1:11:45 - neskutočnej krásy?
 
1:11:50 Ak ste boli v niektorej z tých
krásnych stredovekých katedrál,
  
1:11:57 v stredovekých katedrálach v Európe,
 
1:12:01 mimoriadny zmysel
vitality týchto pilierov,
  
1:12:07 krása vysokej povaly.
 
1:12:12 Všetko to spravila myseľ.
 
1:12:19 A myseľ takisto vytvorila celý
obsah vo vnútri tej stavby,
  
1:12:28 tú úžasnú kamennú stavbu.
 
1:12:35 Že? Je to jasné, nie?
 
1:12:38 Že? Takže čo je sväté?
 
1:12:44 To je, čo je to,
čo je sväté, celistvé?
  
1:12:52 Ak je myseľ svätá, tak teda
všetko čo vytvára je sväté:
  
1:13:03 delo, atomová bomba,
 
1:13:13 zabíjanie jeden druhého,
 
1:13:21 počítač, spasiteľ
- váš spasiteľ, nie môj-
  
1:13:37 rituály, bitie niekoho
- sledujete?-
  
1:13:43 potom, keď raz uznáte
že je myseľ svätá,
  
1:13:47 všetko čo robí je sväté.
Že?
  
1:13:59 A myšlienka vynašla to,
čo nie je posvätné
  
1:14:07 a to, čo je posvätné.
 
1:14:15 Rozdelila svet
ako svet,
  
1:14:19 a to čo je posvätné,
čo nie je svetské.
  
1:14:26 Svätého a hriešnika.
 
1:14:31 Tak prosím,
toto je veľmi vážna otázka,
  
1:14:33 nie je to len obyčajná otázka
na konci niekoľkých otázok.
  
1:14:40 Je to veľmi, veľmi dôležité,toto
 
1:14:43 pretože myseľ trhá človeka na kusy:
 
1:14:53 briti, francúzi, američania,
rusi, argentínčania.
  
1:14:56 Sledujete?
 
1:14:59 Takže ak raz pripustíte alebo
súhlasite, alebo
  
1:15:06 akceptujete že myseľ,
nech robí hocičo,
  
1:15:12 je svätá,
 
1:15:17 potom sa nemáte čoho obávať.
 
1:15:21 Potom sa budete zabíjať navzájom,
bude pokračovať tak ako ste.
  
1:15:25 To môže byť to, čo chcete.
To by mohlo byť to, čo ľudstvo chce.
  
1:15:32 Ak chcete zistiť,
to, čo je najviac sväté,
  
1:15:40 nemožno to zmerať slovami.
 
1:15:47 Zmerať niečo slovami, čo je
nemerateľné, nemá vôbec význam.
  
1:15:55 Ale prísť na to,
čo je sväté, posvätné.
  
1:16:10 Je láska myseľ?
 
1:16:21 A je láska túžba?
 
1:16:25 Bez lásky,
ktorá je svätá, nemôže byť.
  
1:16:32 Takže všetky tieto vysvetlenia
nie sú to, čo je.
  
1:16:41 To čo je večné
sa nedá vložiť do slov.
  
1:17:00 Ale keď čas a myseľ
skončia,
  
1:17:07 to čo je najsvätejšie, nastane.
 
1:17:13 Ale keď hovoríte, ako skončiť moje
myslenie, ako zastaviť čas,
  
1:17:19 potom ste späť
pri Guruovi ...
  
1:17:22 Ale zistiť, ísť do toho,
čo je myšlienka, či to môže skončiť.
  
1:17:30 Mysleľ nemôže skončiť ako keď ja idem
z tohto miesta na tamto miesto,
  
1:17:35 keď riadim auto, alebo vtedy keď
používam jazyk, v komunikácii.
  
1:17:47 Ale vnútorne, môže čas zastať?
 
1:17:57 Môže myslenie skončiť?
 
1:18:03 Nie skrz kontrolu,
nie skrz vôľu,
  
1:18:06 ale nutkanie zistiť, čo je
od začiatku, čo nemá koniec.
  
1:18:19 Pustiť sa do toho, vyžaduje
- To je skutočná meditácia,
  
1:18:30 čo je celý pohyb života.