Krishnamurti Subtitles

Ojai - 11 May 1982

Public Question & Answer 31:14 Je tu veľa otázok ...
ktoré boli položené.
  
1:20 Niektoré dosť výstredné a iné,
ak môžem povedať, dosť absurdné.
  
1:35 Ako, prečo si nenechávam
narásť bradu.
  
1:50 Tie sme dali nabok,
 
1:56 a nechali sme si vážnejšie
otázky.
  
2:04 Je to celkom zábavné, toto všetko,
však?
  
2:17 Môžem vám znovu pripomenúť,
ak môžem,
  
2:23 pýtate sa tieto otázky
samých seba,
  
2:31 a skúšate nájsť odpoveď,
 
2:35 alebo vidieť dôsledky
otázok.
  
2:42 Ako sme poukázali,
 
2:45 je dôležité, ako
pristupujete k týmto otázkam:
  
2:49 k hociakej otázke, alebo
problému v živote,
  
2:54 či už sa nás to týka osobne
alebo máme nejaký definitívny
  
3:03 alebo nevedomý motív,
 
3:07 alebo len túžbou
nájsť odpoveď,
  
3:13 a tak nikdy nerozumieme
samotnému problému.
  
3:23 Ak sme si povedali minule ´problém´
znamená niečo hodené na vás,
  
3:30 niečo s čím sa musíte stretnúť,
a výzvy na ktorú musíte odpovedať.
  
3:37 Ale ak naň človek reaguje
nepriamo, alebo v určitom smere,
  
3:47 potom človek nechápe
výzvu úplne.
  
3:53 Takže veľmi záleží na tom,
ak môžem poukázať,
  
3:58 nepoučujeme vás,
neučíme vás,
  
4:01 len poukazujem aké je dôležité
 
4:06 ako pristupujeme k otázke,
problému.
  
4:13 A človek sa musí naučiť prístup,
 
4:18 radšej než ako riešiť
problém.
  
4:24 1Otázka: Ako na vás pôsobí
jeden milión dolárov
  
4:28 ktorý bude vzdelávať malú,
vybranú skupinu detí
  
4:34 ktoré sa nezdajú že by
trpeli alebo boli opustené?
  
4:41 Ako na vás pôsobí
jeden milión dolárov
  
4:44 ktorý bude vzdelávať malú,
vybranú skupinu detí
  
4:51 ktoré sa nezdajú že by
trpeli alebo boli opustené?
  
5:05 Čo si myslíte?
 
5:12 Táto škola, Oak Grove School,
ak tomu dobre rozumiem,
  
5:16 má štipendijný fond pre chudobnejších
ľudí, pre tzv opustených,
  
5:24 pre deti, ktoré nie sú
z lepšej triedy .
  
5:34 Zaujímalo by ma, prečo je tu
všeobecné nepriateľstvo
  
5:41 alebo pocit proti skupine
ľudí, ktorí sú elita?
  
5:51 A prečo máme námietky
voči škole takéhoto druhu,
  
5:56 ktorá má naozaj štipendium;
 
5:59 prečo máte námietky
 
6:03 - nevediac o všetkých zložitostiach
školy,
  
6:07 problémov školy, atď?
 
6:11 A prečo,
ak môžem poukázať,
  
6:14 nenamietate na obrovské sumy peňazí
ktoré sa míňajú na vojnu?
  
6:21 Prečo na to nenamietate?
 
6:24 Vojna - nie nejaká
konkrétna vojna, nukleárna vojna,
  
6:30 ale celková myšlienka zabíjania ľudí
pre nejakú krajinu.
  
6:38 Nie je dôležitejšie namietať
voči tomu než voči tomuto?
  
6:43 To je tiež dôležité,
odpovedáme na to.
  
6:48 To znamená, že táto škola,
Oak Grove School,
  
6:52 utráca peniaze,
milióny dolárov - ak ich môže získať;
  
6:56 myslím, že dostanú
aspoň polovicu z toho
  
7:01 - tým že majú ďalšiu školu.
 
7:05 A je tam štipendijný fond
 
7:09 pre tých, ktorí si nemôžu
dovoliť plnú platbu.
  
7:16 Ak vás to silno trápi,
čo s tým budete robiť?
  
7:24 Spálite miesto?
 
7:27 Alebo sa spýtate prečo,
 
7:34 v bohatej spoločnosti,
akou je Amerika,
  
7:37 ako v tejto krajine,
ako v tejto časti sveta,
  
7:41 prečo sú ľudia, ktorí sú hladní,
ktorí majú veľmi málo,
  
7:48 ktorí sú nevzdelaní,
 
7:52 ktorí podliehajú
všetkým druhom hrôz,
  
8:00 prečo táto krajina míňa
milióny a milióny
  
8:07 a milióny na zbrojenie atď.
Prečo?
  
8:15 Máme námietky iba ústne,
alebo budeme okolo toho konať?
  
8:27 A čo vie človek robiť, keď krajina,
ako na celom svete,
  
8:35 aj tie najprimitívnejšie spoločnosti
vo svete
  
8:41 hromadia materiály na vojnu.
 
8:47 Každá krajina, ako je Francúzsko,
Anglicko, America, a ďalšie,
  
8:54 predávajú výzbroj
do iných krajín, chudobnejších krajín,
  
9:03 ktorí tiež míňajú milióny
 
9:07 na všetky druhy hrozných prostriedkov
na zničenie ľudstva.
  
9:16 Ako to cítime ?
 
9:24 A čo s tým vie človek robiť?
 
9:30 Zdá sa takmer nemožné
zastaviť zničenie človeka.
  
9:41 Takže ideme ku koreňu
toho všetkého
  
9:49 alebo len zvažujeme, či nemať
určitý typ jadrových bômb
  
9:58 atď.- povrchne.
 
10:00 Alebo pôjdeme
pri týchto záležitostiach do hĺbky?
  
10:06 Čo znamená,
čo je príčinou toho všetkého?
  
10:12 Čo je príčinou chudoby,
a to nielen v tejto krajine,
  
10:18 ktorá je taká bohatá
v porovnaní so zvyškom sveta?
  
10:28 Čo s tým robíme?
 
10:31 Keď ideme do ázijského sveta
Indie, a tak ďalej,
  
10:37 populácia sa zvyšuje
každý rok.
  
10:43 V Indii, 15 alebo 13 miliónov ľudí
pribúda každý rok.
  
10:54 A veľmi,
veľmi chudobná krajina, ako táto
  
10:58 míňa miliardy na zbrojenie,
 
11:03 nákup Mirage z Francúzska, proti
inej krajine, suseda.
  
11:14 Všetci to robíme.
 
11:19 Čo máme robiť?
 
11:22 Čo je príčinou toho všetkého,
biedy, chudoby, sirôt;
  
11:32 V ázijskom svete
ľudia hladovali, hladujú.
  
11:39 Rečníkom bol toho súčasťou:
 
11:42 - Nie dosť jedla, a tak ďalej,
ako chlapec, ako dieťa.
  
11:50 Takže všetci vieme, čo je chudoba.
 
11:54 Možno, že vy nie.
Som rád, že to neviete.
  
12:00 A čo je koreňom toho všetkého?
 
12:13 Je to národná hrdosť?
 
12:21 Je to nejaký druh zvláštnej česti
 
12:27 bojovať za vlastnú krajinu
 
12:31 a zabíjať za to milióny
ľudí, za tú česť?
  
12:40 Čo je príčinou tejto biedy,
rastúcej chudoby vo svete?
  
12:54 Je možné, že nacionalizmus
rozdeľuje ľudí
  
13:02 a preto sa jednej krajine
darí nesmierne dobre,
  
13:08 a ostatným krajinám nie?
 
13:11 Je možné mať globálny
vzťah, vzájomné vzťahy,
  
13:18 tak, ako ekonomicky, sociálne,
tak politicky, všetko,
  
13:25 je globálny problém, nie americký
problém, alebo ázijský problém?
  
13:33 Môžeme to brať do úvahy
aby sme zastavili vojny,
  
13:40 čo je súčasťou biedy,
 
13:46 časť tohto obrovského ničenia
ďalšieho človeka, ktorý je ako vy.
  
14:00 Môže si hovoriť turek alebo
argentínčan alebo brit alebo rus,
  
14:07 ale tá ľudská bytosť
je ako vy a ja.
  
14:11 Prechádzať všetky druhy biedy,
 
14:18 dúfajúc v bezpečnosť v nacionalizme,
čím je izolácia,
  
14:25 a v tej izolácii
nie je žiadna istota.
  
14:32 Takže mohli by sme my,
alebo nejaká skupina ľudí
  
14:38 byť oslobodená od celého
nacionalizmu,
  
14:49 ktorí sú absolútne, úplne proti voj-
ne, zabíjaniu iných ľudských bytostí?
  
14:57 Ja nehovorím, aby ste to urobili,
prosím.
  
15:04 V dávnych spoločnostiach boli
skupiny ľudí, ktorí odmietali zabíjať
  
15:14 za akýchkoľvek okolností.
 
15:16 Bolo to ich náboženské hlboké
presvedčenie, že zabiť bolo zlo,
  
15:25 a ak zabijete, zaplatíte za to
v ďalšom živote;
  
15:30 preto nezabíjaj -
odmena a trest, možno,
  
15:35 ale tá predstava zabíjania niečoho,
pretože život je posvätný.
  
15:49 Takže ak to človek cíti v hĺbke,
dá bokom celý kmeň.
  
16:02 A či vlády po celom svete
nehromadia ozbrojovanie?
  
16:08 Zdá sa to takmer nemožné.
Svet sa zbláznil.
  
16:16 Ak neplatíte dane,
pošlú vás do väzenia
  
16:19 pretože vy ste
pôvodca toho všetkého.
  
16:24 A ak si kúpite známku
podporujete vojnu.
  
16:30 Ak platíte za benzín - alebo plyn
ako tomu hovoríte v tejto krajine -
  
16:37 časť z toho ide na vojnu.
 
16:41 Takže, vidiac toto všetko,
čo má človek robiť?
  
16:50 Nielen v škole
- To je malá vec.
  
16:57 Čo človek, konfrontovaný
so všetkými týmito problémami,
  
17:03 čo má robiť?
 
17:05 Kto je zodpovedný za to všetko?
Vlády? Politici?
  
17:14 Skupina strašne bohatých ľudí
 
17:19 ktorí ovládajú vlády,
veľké korporácie?
  
17:27 Kto je zodpovedný
za celý ten horor?
  
17:33 Odpovedzte, prosím, na tieto otázky.
 
17:38 Nie je každý z nás za to zodpovedný?
 
17:43 Pretože sa nám nepáči cudzinec,
 
17:53 neznášame ľudí, ktorí nie sú rovnakej
farby ako my, a tak ďalej.
  
18:01 Nie je každý z nás za to
zodpovedný?
  
18:12 Takže, ak sme zodpovední, je
našou povinnosť, intenzívny pocit
  
18:24 ktorý vytvorí novú spoločnosť,
novú skupinu ľudí.
  
18:32 To je úloha vzdelávania.
 
18:37 Aspoň sa snažíme v tejto škole
vychovať dobré ľudské bytosti,
  
18:46 či už sú bohaté alebo chudobné
tzn. - deti sú deti.
  
18:52 Dobré, integrované,
poctivé ľudské bytosti.
  
18:59 Môžu zlyhať, ale je to dobré
pokúsiť sa urobiť niečo také.
  
19:06 Takže je to našou povinnosťou,
zdá sa nám,
  
19:10 aby každý z nás hlboko pochopil
tento obrovský problém
  
19:20 za ktorý každý z nás
je zodpovedný.
  
19:38 Počuli ste rečníka
hovoriť toto všetko.
  
19:43 Hovoril to
po celej Indii, v Európe,
  
19:50 v tejto krajine,
v Austrálii a tak ďalej.
  
19:55 Počúvate toto všetko a očividne
sa nezdá , že to používate.
  
20:07 A to je naozaj
najstrašnejšie vec.
  
20:13 Ak počúvate niečo, čo je pravda
a nepoužívate to, pôsobí to ako jed.
  
20:22 Rozumiete?
 
20:29 Je to veľmi deštruktívna vec počuť
niečo pravdivé, prirodzené, zdravé,
  
20:38 a hlboko to neaplikovať.
 
20:43 Potom to, čo ste počuli, a to, čím
ste, prináša so sebou rozpor
  
20:51 a potom je tu konflikt,
večný konflikt.
  
20:56 Oveľa lepšie je nepočuť nič z toho,
a nepoužívať to.
  
21:15 Rečník má pas,
 
21:23 indický pas,
diplomatický pas.
  
21:30 Ale s tým papierom sa neidentifikuje
s touto krajinou.
  
21:37 Ten papier je len
pre pohodlie cestovania.
  
21:47 2 Otázka:Prečo si pletieme
funkciu s rolou?
  
21:53 Napríklad, môžeme sa učiť
alebo robiť nejakú prácu,
  
21:57 ale prečo zosobňujeme
tieto funkcie,
  
22:01 vyhlasujeme
ako atribúty seba,
  
22:05 a tak zavádzame
vôľu, pozíciu, moc,
  
22:10 a v dôsledku toho obrovskú škodu?
 
22:14 Prečo si pletieme
funkciu s rolou?
  
22:21 Napríklad, môžeme sa učiť
alebo robiť nejakú prácu,
  
22:27 ale prečo zosobňujeme
tieto funkcie,
  
22:32 vyhlasujeme
ako atribúty seba,
  
22:37 a tak zavádzame
vôľu, pozíciu, moc,
  
22:43 a v dôsledku toho obrovskú škodu?
 
22:53 Myslím si, že otázka je pomerne jasná.
 
22:58 Prečo sme vždy tak osobní,
takmer so všetkým?
  
23:13 Prosím, odpovedzte na túto otázku
sami.
  
23:20 Prečo sa nemôžeme pozerať na
svet neosobne, pokojne?
  
23:36 Prečo prostredníctvom funkcie, použí-
vame túto funkciu ako stav? Prosím!
  
23:54 Prečo si nemôžeme ponechať funkciu
ako, povedzme napríklad,
  
24:01 rečník má niečo povedať,
ale prečo ?,
  
24:06 - ak to robí, čo on nerobí -
 
24:10 prečo prostredníctvom tejto funkcie
chce-stav, postavenie, moc,
  
24:19 všetky tie veci
- prečo?
  
24:24 Je to tak, že moc je uctievaná
ľudskými bytosťami;
  
24:29 stav je oveľa dôležitejší
ako funkcia
  
24:39 - premiér oveľa dôležitejší
ako kuchár,
  
24:48 profesor je oveľa dôležitejší
ako človek
  
24:53 ktorý sa učí to či ono,
 
24:57 majster tesár a tak ďalej?
Sledujete?
  
25:00 Očividne nevidíme
že tá funkcia má svoj význam,
  
25:12 ale ak používate funkciu pre jej
status, vaša funkcia sa stáva krehká,
  
25:19 stratila svoju energiu.
 
25:26 Viete, v dnešnej dobe
- je to starý problém -
  
25:38 funkcie, ako učiteľ alebo
veľký vedec alebo veľký štátnik,
  
25:53 učiteľ po celom svete, je
považovaný skôr nie celkom, úplne.
  
26:07 Zatiaľ čo vedec, lekár,
k nim všetkým vzhliadame.
  
26:16 Ale učiteľ je oveľa dôležitejší
než akékoľvek iná profesia,
  
26:25 pretože učiteľ vychováva
novú generáciu ľudí.
  
26:33 Mal by byť platený čo najvyššie.
Ale my to nerobíme.
  
26:41 Pre nás, v tejto podivnej spoločnosti
ktorú sme vytvorili
  
26:48 učiteľ je najmenej rešpektovaný,
najmenej považovaný za dôležitého.
  
26:55 Nevšimli ste si to, všetko toto?
 
26:58 Učiteľ nemôže mať Cadillac,
alebo Lincoln či Rolls-Royce,
  
27:06 ale veľkí podnikatelia môžu ,
 
27:09 a vy rešpektujete Cadillaky,
Lincolny a Rolls-Royce,
  
27:15 ktoré ukazujú že stav je oveľa
dôležitejší ako funkcia.
  
27:23 Teda, všetci to vieme.
 
27:28 Prečo? Prečo to robíme?
To je otázka.
  
27:32 Pýtajúci sa chce vedieť,
 
27:35 prečo my, ľudské bytosti
používame funkcie
  
27:42 ako prostriedok na dosiahnutie
nejakého stavu - prečo?
  
27:51 Nie je to jeden z dôvodov,
prečo uctievame úspech?
  
28:00 Túto bohyňu úspechu.
 
28:06 Všetci sme trénovaní.
 
28:09 Každá televízia a tak ďalej hovorí
musíte uspieť, uspieť, uspieť.
  
28:17 Úspech znamená
dosiahnutie určitého statusu.
  
28:25 Nie funkciu, čestný status
funkcie v niečom pre seba,
  
28:33 ale používaj funkciu
aby si sa stal niečím,
  
28:39 čo je, byť slávny,
mať veľký - alebo čo to je.
  
28:46 Prečo to všetko?
Robíte to, pane, nie?
  
28:52 - všetci to robíme,
možno okrem pár ľudí.
  
28:57 Prečo to robíme?
 
29:02 Je to tak, že všetci chceme moc,
nadvládu nad ostatnými,
  
29:12 viac pohodlia skrz peňazí?
 
29:20 Mimochodom,
Neviem, či ste si všimli,
  
29:24 Svet sa stáva viac a viac,
môžem použiť slovo, materialistický.
  
29:36 Všetci chcú viac pohodlia,
oblečenia, viac domov, viac peňazí,
  
29:43 robiť to isté
znova a znova,
  
29:47 čo najviac z toho,
a hovorí sa tomu kultúra.
  
29:52 Sledujete to všetko,
zaujímalo by ma ...
  
29:56 To všetko sa stáva
tak strašne tragické.
  
30:03 A prečo to robíme všetky tie veci?
Prečo chceme moc?
  
30:11 Pretože vidíte ľudí
čo majú veľkú moc,
  
30:16 čo robia,
ako ovplyvňujú ľudí,
  
30:20 ich meno v novinách
každé ráno,
  
30:25 a chceli by sme mať svoje mená
v novinách každé ráno?
  
30:35 Je to forma hlbokého
frustrujúceho nutkania
  
30:45 mať pozíciu,
 
30:52 štatút rešpektu,
vzhliadať k nemu, k moci?
  
31:00 Všetci to chceme.
 
31:06 Takže používame všetko,
ako odrazový mostík k niečomu inému.
  
31:20 Viete, je to jedna z najťažších vecí
nebyť ničím.
  
31:33 Pretože byť úspešným človekom,
je byť najrešpektovanejším človekom.
  
31:40 On je rešpektovaný.
 
31:43 Ale ľudská bytosť, ktorá hovorí:
 
31:45 Nechcem žiadnu z týchto vecí,
budem len žiť.
  
31:51 Nebudem ničím v tomto svete.
 
31:54 To si vyžaduje
veľké množstvo vnútornej stability,
  
32:01 svetlo sebe samému,
schopnosť stáť úplne samostatne.
  
32:19 3 Otázka:Nie je politická činnosť
potrebná na dosiahnutie úplnej zmeny?
  
32:25  
 
32:28 Nie sú politické opatrenia potrebné
priniesť celkovú zmenu?
  
32:33  
 
32:39 Veľa vecí je naznačených v tejto
otázke, ako v každej otázke.
  
32:51 Čo je to politika,
čo to slovo znamená?
  
32:58 Toto umenie vlády,
veda vlády.
  
33:09 To znamená, vládnuť ľuďom,
preto, že ľudia sú tak nečestní,
  
33:21 takže chcú robiť svoju vlastnú vec,
 
33:29 každý z nich chce
splniť jeho vlastné želanie,
  
33:36 chce súťažiť s ostatnými.
Sledujete to? To všetko?
  
33:42 Takže ľudia, obyčajné
ľudské bytosti ako my všetci,
  
33:50 sa snažia vyjadriť naše vlastné
osobné individuálne túžby,
  
33:57 ktoré idú proti iným ľudským
túžbam, ambíciám, a tak ďalej.
  
34:04 Takže sme, každý z nás
je v protiklade k druhému.
  
34:12 A tak umenie vlády
je vládnuť ľuďom,
  
34:23 pretože ľudia sú skorumpovaní,
 
34:28 ľudia nechaní na seba
sú nebezpečné zvieratá,
  
34:37 preto musia byť ovládaní,
musí sa im vládnuť,
  
34:41 musí tam byť zákon, a tak ďalej.
 
34:46 To je to, čo sa deje
vo svete.
  
34:48 Prosím, snažte sa to vidieť sami.
 
34:52 Viac zákonov, viac policajtov,
 
34:58 väčšie armády,
väčšie materiály na vojny.
  
35:05 Čo má teda vláda na mysli?
 
35:09 Čo je umenie vlády?
 
35:13 Poznáte význam
slová "umenie"?
  
35:20 Nie písanie básní,
maľovanie obrazov, písanie románov.
  
35:31 Slovo Umenie,
nie je význam tohto slova.
  
35:38 Umenie znamená dať všetko
na správne miesto.
  
35:47 Rozumiete?
 
35:50 Dať všetko
- každá činnosť, každá myšlienku,
  
35:59 každá ľudská bytosť
má svoje vlastné miesto.
  
36:09 Takže, keď my, ľudské bytosti
nemáme toto umenie v sebe
  
36:20 - rozumiete?
 
36:22 Nie, pane, ja neviem, či to robíte,
prosím, nesúhlaste.
  
36:25 Umenie v tom zmysle, dať môj dom,
môj dom ktorým som ja, do poriadku.
  
36:38 Potom niekto iný
musí dať ten dom do poriadku.
  
36:46 Vytvorili sme túto spoločnosť,
 
36:53 a my necháme na politikoch
aby zmenili túto spoločnosť.
  
37:03 Vytvorili sme monštrum
zvané spoločnosť,
  
37:09 a aby sme kontrolovali spoločnosť
musíme mať politikov.
  
37:18 Politici môžu byť buď dobrí
 
37:23 alebo podporovaní veľmi,
veľmi bohatími ľuďmi,
  
37:26 podporovaných malými skupinami
bohatých ľudí
  
37:31 - Poznáte všetky hry, čo sa deje
vo svete medzi politikmi.
  
37:37 Rečník z nich pozná
značnú časť.
  
37:43 A toto sa deje
priamo po celom svete.
  
37:52 To znamená, že chceme
politických vodcov.
  
37:59 Tento vodca počas tohto obdobia
nie je dobrý,
  
38:03 ale keď voľby skončia, budeme
mať nového prezidenta, nového vodcu
  
38:08 - Nebudem im hovoriť prezidenti,
Ospravedlňujem sa - nový vodca,
  
38:13 a on tiež, alebo ona, môže zlyhať,
 
38:17 ale my čakáme - ďalšie voľby.
Sledujete?
  
38:21 Robili sme to po celom
svete, čakáme na nových lídrov.
  
38:27 Súčasný vodca je k ničomu,
 
38:29 ale dúfame, že budúci vodca
bude lepší, a tak ďalej a ďalej.
  
38:36 Toto je hra
v celom politickom svete.
  
38:42 Sú to naše túžby.
 
38:45 To znamená, že vždy chceme
aby nás viedol niekto iný,
  
38:52 aby nám povedal čo robiť.
 
39:03 A neexistuje žiadny vodca, spasiteľ,
guru, žiadna kniha, aby nám pomohli.
  
39:14 Myslím si, že ak si toto človek
naozaj, hlboko uvedomuje,
  
39:22 - žiadna vonkajšie pôsobenie,
žiadna zmena prostredia,
  
39:30 zmena niektorých
štruktúr spoločnosti
  
39:36 nezmení
stav ľudstva.
  
39:43 Ľudské podmienky sú to, čím sme,
 
39:47 a ak sa nezapojíme sami
aby sme priniesli radikálnu zmenu,
  
39:53 radikálnu zmenu, transformáciu,
v sebe,
  
39:59 žiadny vodca, nikto na svete
to neurobí.
  
40:06 A márne budeme
hľadať nového politického vodcu,
  
40:13 nového štátnika, nového
svetového lídra.
  
40:18 Čakáme, vytvárame svet stále
chaotickejší, viac, než je teraz.
  
40:27 Je to tak strašne očividné
každému, kto sa pozerá,
  
40:32 rozmýšľa o tom všetkom,
pozerá sa na to všetko.
  
40:38 Ale očividne, stále na niekoho čakáme
aby pre nás niečo spravil,
  
40:47 psychologicky,
čo je oveľa dôležitejšie.
  
40:50 Pretože, aký je psychologický
stav, taký je vonkajší stav.
  
41:00 Takže, keď ste to počuli,
čo s tým budete robiť?
  
41:11 Len počúvať? A hovoriť si:
veľmi dobré, dobrý nápad.
  
41:20 Ale pre mňa je hrozne ťažké
zmeniť sa!
  
41:27 Pretože nemám na to energiu,
všetko to, čo sa požaduje, nemám.
  
41:35 Takže každý z nás
je tak nedbalý, ľahostajný,
  
41:46 akceptuje veci tak, ako sú,
a pokračuje.
  
41:56 Takže ak si uvedomíme svet,
spoločnosť, vojny, atómovú bombu,
  
42:04 všetky tie strašné hrozby, celú tú
deštruktívnu vec, zvanú vojna,
  
42:12 a ak si uvedomíme, že sme za to
zodpovední , každý z nás
  
42:21 - vážnu zodpovednosť, nie
slovnú, idealistickú zodpovednosť,
  
42:28 vážnu zodpovednosť,
zodpovednosť, ktorá vyžaduje
  
42:33 intenzívne konanie v sebe,
nie cez niekoho.
  
42:42 Potom snáď bude existovať
možnosť novej spoločnosti,
  
42:47 nová skupina ľudí
môžno prinesie iný svet.
  
43:04 4.Otázka: Nenájdeme pravdu
o ktorej hovoríte
  
43:09 cez milujúcu službu ľudstvu,
cez akty lásky a súcitu?
  
43:17 Ó, toto je milá otázka!
 
43:21 Nenájdeme pravdu
o ktorej hovoríte
  
43:25 cez milujúcu službu ľudstvu,
cez akty lásky a súcitu?
  
43:35 Dobráci vždy
pomáhajú spoločnosti, chudobným,
  
43:44 venujúc svoj život chudobe a
pomáhajúc druhým prijať chudobu
  
43:53 alebo dostať sa z chudoby.
 
43:57 Toto sa deje, uznávané
náboženskými ľuďmi ako veľký čin,
  
44:06 a robí to z nich svätých.
 
44:09 To šetko si viete o tom prečítať
takmer každý deň v novinách.
  
44:17 Misionári, ktorí idú von.
Je to všetko tak smiešne!
  
44:29 Teda, pýtajúci sa hovorí,
 
44:37 prostredníctvom aktov lásky,
súcitu, služby,
  
44:44 nájdeme pravdu
ktorá nie je tvoja alebo moja
  
44:50 alebo nepatrí k žiadnemu
náboženstvu?
  
44:58 Tak teda, milujete?
 
45:04 Máte súcit?
 
45:09 Chcete pomáhať alebo slúžiť druhým?
 
45:16 Keď vyrazíte slúžiť inému,
na pomoc druhému,
  
45:21 znamená to, že viete oveľa lepšie
to, čo druhý človek robí.
  
45:27 Myslím, že je v tom všetkom veľa
ješitnosti ,
  
45:31 v mene služby,
v mene lásky.
  
45:38 Nemyslíte?
 
45:41 Veľká časť sebavyjadrenia.
 
45:48 Chcem sa realizovať
prostredníctvom rôznych aktivít,
  
45:57 možno služba,
možno to, čo sa nazýva láska,
  
46:02 alebo cez to, čo nazývame
láska a súcit.
  
46:09 Nie je to prirodzený a zdravý
znak pomáhať iným ?
  
46:17 Je to prirodzené.
 
46:20 Prečo robíme
tanec a pieseň o tom?
  
46:34 A súcit,
 
46:40 čo je to, čo to znamená?
 
46:44 Význam toho slova:
 
46:48 súcit pre všetkých,
 
46:55 cítiť hlboký súcit so všetkými.
 
47:05 To znamená, pocit
veľkej intenzity,
  
47:15 nezabiť iného človeka,
nezabiť živú vec.
  
47:23 Potom budete hovoriť, keď zabijete
kapustu, to je ako niečo zabiť.
  
47:36 Takže, kde určíte hranice?
 
47:42 Zabiť človeka?
Zabiť tulenie mláďa?
  
47:51 Zabiť svojho nepriateľa,
ktorý je agresívny,
  
47:59 ako ste vy sám bol
agresívny minulý rok?
  
48:14 Takže môže existovať súcit, existovať
láska, keď nie je ...
  
48:20 tam kde je nepriateľstvo,
tam kde je konkurencia,
  
48:29 keď každý z nás hľadá
úspech? Choďte do toho, páni.
  
48:48 Takže, v sebapoznaní - poďme
na to takto - poznaním seba samého,
  
48:57 čo je poznať obsah
môjho vedomia,
  
49:03 čím som ja, obsah:
presvedčenia, protiklady, muky,
  
49:13 osamelosť, utrpenie,
bolesť, túžba byť v bezpečí
  
49:20 - to všetko a ešte oveľa viac,
je moja vedomie.
  
49:25 Bez toho aby som to vedel,
pochopenie celého kofliktu,
  
49:37 deštruktívnej kombinácie,
čím je moja vedomie,
  
49:45 ako môžem ľúbiť?
 
49:50 Ako môžem mať tú vec
ktorá sa volá súcit?
  
49:56 Takže vedieť,
pochopiť seba samého,
  
50:00 nie zlepšenie seba samého
 
50:05 - čo je púhe zlepšenie
môjho sebectva,
  
50:09 čo môže byť úžasné,
ak chcete takéto veci
  
50:14 - chápanie seba,
pochopenie mojich reakcií,
  
50:27 spôsob akým myslím, prečo to robím -
viete, celý pohyb seba samého.
  
50:34 Gréci, starí Gréci,
a starovekí Hindovia,
  
50:40 hovorili "Poznaj sám seba".
 
50:44 Ale len veľmi málo ľudí
naozaj študovalo samých seba.
  
50:51 Študovali zvieratá:
 
50:54 potkany, morčatá, psy,
opice, výskumy na zvieratách
  
51:00 - Viete, to všetko,
čo sa deje -
  
51:03 a skrze ne dúfajú,
že pochopia sami seba.
  
51:07 Hovoria o správaní,
ale nikdy sa neštudovali.
  
51:16 Sme najväčší experimentátori,
ak sme, v sebe.
  
51:25 A poznať seba samého
je pochopiť,
  
51:32 pozrieť sa do zrkadla
nášho vzťahu.
  
51:41 Nemôžem poznať seba samého
len tým, že o sebe premýšľam,
  
51:46 či som toto, či som hento.
 
51:49 Ale môžem sa pochopiť,
 
51:53 je to odhalené
v mojom vzťahu k mojej žene,
  
51:57 k mojim deťom, k môjmu susedovi,
vládam, ku všetkému.
  
52:03 Vidím sám seba aký som,
nie ako by som
  
52:08 chcel byť, ale aký som
v skutočnosti .
  
52:13 Potom, je tu možnosť
vidieť to, čo vlastne je,
  
52:19 je tu možnosť
zmeny, ktorá
  
52:22 v tom prinesie
zmenu.
  
52:25 Ale my sme sa nikdy neštudovali.
 
52:29 Vždy študujeme knihy,
a knihy nám hovoria, čím sme,
  
52:34 a snažíme sa prispôsobiť
tomu, čo nám iní povedali.
  
52:43 To, čo nám iní povedali,
to je to, čím sme,
  
52:48 tak prečo ostatní musia
hovoriť,čo sme zač?
  
52:52 Chápete to všetko?
 
52:55 Pretože si chceme byť úplne istí,
že to, čo študujeme, je správne.
  
53:06 Tak sa obraciame na druhých.
 
53:08 Robíme chyby, hovoríme, toto je
dobré,toto je zlé, urobil som toto,
  
53:12 ale je tam neustála pohotovosť ...
 
53:15 povedomie o niečej reakcii
v ľudskom vzťahu.
  
53:22 To si vyžaduje pozornosť,
veľa citlivosti.
  
53:32 A byť fyzicky citlivý,
nebyť pod vplyvom
  
53:37 drog, nepiť alkohol, nefajčiť
 
53:41 - Ako môžete byť citliví?
 
53:45 Takže, súcit, láska
môže existovať len vtedy
  
53:50 keď nie je JA.
 
53:56 Ako sme si povedali minule, keď nie
ste, to čo je obrovské, je.
  
54:08 Chcete pokračovať?
 
54:18 Ja môžem, a vy?
 
54:25 5 Otázka: Existujú úrovne
spirituality alebo vedomia?
  
54:39 Akú úlohu má psychické liečenie,
astrálna projekcia,
  
54:50 schopnosť vidieť aury a entity
atď., hranie sa s tým všetkým?
  
54:58 A môže to ovplyvniť
vzťahy
  
55:03 a našu schopnosť vidieť jasne?
Dobrý bože!
  
55:11 Existujú úrovne
spirituality alebo vedomia?
  
55:16 Akú úlohu má psychické liečenie,
astrálna projekcia,
  
55:26 schopnosť vidieť aury a entity
atď., hranie sa s tým všetkým?
  
55:35 A môže to ovplyvniť
vzťahy
  
55:39 a našu schopnosť vidieť jasne?
 
55:51 Neviem úplne
ako odpovedať.
  
56:00 Po prvé,
prvá otázka je,
  
56:05 Existujú úrovne
spirituality alebo vedomia?
  
56:19 To znamená, že niekto je
duchovnejší, než ten druhý?
  
56:29 Chápete? Viac.
 
56:34 To znamená, že jeden je bližšie
k pravde, než ten druhý?
  
56:43 A teraz, aký je význam slova
"viac"?
  
56:53 "Viac" je meranie,
že?
  
56:59 Som toto, zajtra
budem bohatší.
  
57:05 Alebo som násilný, ale o týždeň
už nebudem.
  
57:11 Takže myseľ vždy meria
 
57:18 - Som vysoký,
ty si nízky, ty si spravodlivý,
  
57:21 niekto je čiernay,
niekto je žltý,
  
57:23 niekto je ružový
- meranie.
  
57:28 Tzn.meranie je porovnávanie.
 
57:35 A slovo ´merať´
tiež hrá rolu v meditácii.
  
57:48 Meranie a meditácia
súvisia.
  
57:55 Prosím, to je veľmi dôležité,
ak to chcete pochopiť.
  
58:02 Prečo ľudské bytosti hodnotia?
 
58:08 Nie oblečenie,
nehovorím o tom.
  
58:12 Psychologicky, vnútorne,
 
58:14 prečo sa chceme
s niekým merať?
  
58:20 To znamená, že hodnotenie", čo je"
k tomu "čo by malo byť."
  
58:28 Sledujete?
 
58:33 Dnes nie som dobrý,
ale daj mi čas, budem dobrý.
  
58:43 Čo znamená - umožnenie
časového intervalu, je hodnotením.
  
58:49 Sledujete?
Rozumieme si?
  
58:55 Keď mám koncept
psychologického času, musím ...
  
59:02 ten čas znamená hodnotenie.
Chápete to?
  
59:10 Takže pýtajúci sa hovorí,
je tam v duchovnosti
  
59:16 - nech to slovo znamená čokoľvek,
 
59:19 v tomto momente používame
obyčajný význam slova,
  
59:25 prijímaný zmysel tohto slova -
 
59:28 existuje v duchovnosti
meranie?
  
59:37 Tam, kde je meranie,
nie je duchovnosť. Je to tak?
  
59:47 Guru, biskup
a tak ďalej, a tak ďalej,
  
59:57 je tu tento koncept,
táto myšlienka, že
  
1:00:02 niekto je bližšie k bohu,
bližšie k pravde
  
1:00:06 - "Boh", nemám na mysli boha,
bližšie k pravde.-
  
1:00:10 A on niečo dosiahol
a ja to tiež musím dosiahuť,
  
1:00:17 a aby som to dosiahol
potrebujem čas
  
1:00:21 a musím sa hodnotiť každý deň.
Že?
  
1:00:25 A toto je samozrejme
tak úplne všedné, naprosto fyzické.
  
1:00:35 To znamená,
že som úradník v kancelárii,
  
1:00:39 a možnože budúci rok
budem povýšený úradník
  
1:00:43 a štvrtý rok budem ...
o desať rokov neskôr budem výkonným.
  
1:00:48 Je to rovnaký pohyb prevedený
do psychologickej oblasti.
  
1:01:03 A tak najbližší žiak
a je na tom tak isto.
  
1:01:16 v Taliansku je kláštor,
kde rečník zvykol chodiť -
  
1:01:25 kde novic čakal
deväť rokov. Chápete?
  
1:01:32 Po deviatich rokoch mu bolo dovolené
ísť do vnútornej svätyne.
  
1:01:39 To je perfektné meranie.
 
1:01:44 A tomu sa hovorí duchovný rast.
 
1:01:53 A pýtajúci sa tiež pýta,
existujú úrovne vedomia?
  
1:02:04 To znamená, že existuje podvedomie
a vedomie. Je to tak?
  
1:02:12 Takto sme
rozdelili vedomie,
  
1:02:18 - na skryté a zjavné,
 
1:02:22 vec, ktorou je tma
a vec, ktorou je svetlo.
  
1:02:30 Rozdelili sme vedomie
týmto spôsobom.
  
1:02:33 A v tomto vedomí
existuje niekoľko stupňov.
  
1:02:39 Takže, pre rečníka,
vedomie je celok.
  
1:02:46 Nedá sa rozdeliť.
 
1:02:52 Pozrite sa prosím, prečo!
 
1:02:56 Ak existuje vedomie,
čo znamená byť plne vedomý,
  
1:03:07 tak tam nie je nič skryté.
Rozumiete?
  
1:03:13 Rozmýšľam či - nie prosím,
nesúhlaste tak rýchlo!
  
1:03:16 Pustite sa do toho opatrne.
 
1:03:20 Freud a všetci tí džentlmeni,
odborníci, toto rozdelili
  
1:03:26 naše vedomie,
do rôznych kategórií.
  
1:03:32 A my úbohí laici, nevediaci,
všetko prijímame.
  
1:03:39 Ale nakoľko rečník
a mnohí ďalší nečítajú toto všetko,
  
1:03:46 možnože študovali
ich vlastný stav,
  
1:03:51 človek môže vidieť veľmi jasne
či si je niečoho vedomí,
  
1:03:57 buď ste plne vedomí
 
1:04:00 alebo veľmi, veľmi čiastočne
ako väčšina z nás.
  
1:04:06 Keď sa pozeráte na túto
nádhernú krajinu
  
1:04:11 - tie kopce, stromy,
svetlo a tiene -
  
1:04:16 keď ste si toho
plne vedomí,
  
1:04:21 vo vašej mysli
nie sú žiadne skryté tiene.
  
1:04:29 Takže, ak si je človek plne
vedomí seba samého,
  
1:04:35 nie je tam žiadny rozdiel
medzi vyšším
  
1:04:38 vedomím a nižším vedomím.
 
1:04:40 Je to vedomie s celým jeho obsahom.
 
1:04:49 Dá sa rozdeliť viera, že
niektorá posvätná vec je vyššia
  
1:04:56 než moje sexuálne
alebo zmyslové reakcie,
  
1:05:03 ale je to časťou môjho vedomia,
 
1:05:07 ktoré som rozdelil
na pár príjemných dôvodov
  
1:05:12 alebo na niektoré túžby
niečo dosiahnuť.
  
1:05:15 Alebo je to vzor
ktorý som prijal ako meranie,
  
1:05:21 a meriam sám seba.
 
1:05:23 Toto je lepšie ako toto,
tento je noblesnejší ako tento.
  
1:05:27 Ale je to súčasťou tohto vedomia.
Teda, je tu ... Prepáčte.
  
1:05:39 Môže moje podvedomie, ktoré je
hlboko - prosím počúvajte -
  
1:05:45 hlboko neobjavené
stopy strachu
  
1:05:56 existovať, keď som išiel
do celého hnutia strachu?
  
1:06:04 Rozumiete mojej otázke?
 
1:06:07 Skúmal som strach,
a príčiny strachu,
  
1:06:16 pretože si myseľ uvedomila
že akákoľvek forma strachu,
  
1:06:24 skrytá, tajná, osobná
alebo fyzická a tak ďalej,
  
1:06:30 hocijaká forma strachu
je ničivá.
  
1:06:34 Myseľ si to uvedomila,
nie verbálne, ale v skutočnosti.
  
1:06:41 Tak sa zaoberá, úplne,
oslobodením sa od strachu,
  
1:06:50 oslobodiť sa úplne od strachu,
nie čiastočne.
  
1:06:54 Takže je ochotná,
 
1:06:57 je otvorená všetkým skrytým hnutiam
strachu aby sa sám odhalil
  
1:07:04 - Skrze sny, skrz činy,
prostredníctvom rôznych foriem -
  
1:07:15 viete, keď sa prechádzate
sami v lese alebo na ceste,
  
1:07:20 zrazu si uvedomíte, že je tu
hnutie strachu, podvedomé,
  
1:07:26 ktoré ste si predtým
neuvedomili,
  
1:07:28 čo znamená, že vaša myseľ je otvorená
k odhaleniu vlastných obáv.
  
1:07:39 To si vyžaduje veľa skúmania
povahy strachu,
  
1:07:46 ktoré sme robili
pred niekoľkými dňami.
  
1:07:50 Takže, skryté temné obavy
 
1:07:59 ktoré sú v hlbokých zákutiach
ľudského vedomia, v mysli,
  
1:08:05 môžu vyjsť najavo, ukázať sa prirodzene
 
1:08:11 ak človek na tom trvá, nalieha,
 
1:08:17 takže tam musí byť
úplná sloboda od strachu.
  
1:08:21 Sledujete to?
 
1:08:24 Nutnosť
byť bez strachu
  
1:08:29 prináša úplné
odkrytie všetkého strachu.
  
1:08:40 To si vyžaduje ostražitosť,
 
1:08:50 shopnosť pozorovať
každý druh pocitu,
  
1:08:56 nuansy pocitu,
nuansy reakcií.
  
1:09:11 Takže, pokiaľ je tam meranie,
tam musí existovať rozdelenie,
  
1:09:18 ako vo vedomí
tak aj v takzvanej spiritualite.
  
1:09:24 Akú úlohu má psychické liečenie,
astrálne projekcie,
  
1:09:29 schopnosť vidieť
- bla, bla - hrať sa s tým
  
1:09:33 a môže toto zasahovať
naše vzťahy
  
1:09:36 a našu schopnosť vidieť jasne?
 
1:09:47 Ako na túto otázku odpovedať?
 
1:09:52 Čo bráni tomu, aby človek
videl jasne?
  
1:10:01 Vidieť nie opticky
- dovnútra, vidieť veci také, aké sú,
  
1:10:08 veľmi jasne, bez akéhokoľvek skreslenia.
 
1:10:17 Mimo moci, astrálne projekcie,
 
1:10:27 predstavivosť, predsudky,
 
1:10:34 skreslenie, závery
ktorých sa držíte,
  
1:10:41 skúsenosti o
ktorých si myslíte, že sú dôležité
  
1:10:46 - nie sú to zjavné skutočnosti
ktoré bránia jasnosti vnímania?
  
1:10:55 Prečo sa nezaoberáme nimi
skôr než astrálnymi projekciami?
  
1:11:06 Viete, to slovo,
"Astrálne projekcie" je
  
1:11:10 -Nejdem do toho, prepáčte!
 
1:11:17 Ľudové liečenie.
 
1:11:28 Človek sa vylieči len vtedy
keď tam nie je JA.
  
1:11:38 Rozumiete tomu?
 
1:11:43 Ale Ja je také klamlivé,
také prešibané,
  
1:11:49 že sa maskuje
všetkými možnými spôsobmi.
  
1:12:00 Dajme tomu, že som
oddaný veriaci
  
1:12:05 lipnúci na nejakej forme symbolu
alebo idei, predstavy.
  
1:12:15 A tá predstava som ja,
väčší, ušľachtilejší, najvyššia forma.
  
1:12:26 Stále som sebecký, ja som stále ja,
ibaže glorifikovaný.
  
1:12:34 Pokiaľ existuje
akékoľvek vnímanie seba samého,
  
1:12:40 liečenie sa stáva dosť bezcenné.
 
1:12:50 Ale tam kde vôbec nie je JA
je tu možnosť vyliečenia.
  
1:13:00 Je to hodina a štvrť
čo sme hovorili. Je to dosť?
  
1:13:07 Q: Nie.
 
1:13:23 K: Ešte jedna otázka,
to bude dosť, myslím.
  
1:13:27 6. Otázka: Čo to je v ľudstve,
čo ho vždy poháňalo
  
1:13:33 k niečomu čo sa volá
náboženstvo, alebo Boh?
  
1:13:37 Je to len predstava
 
1:13:39 v dôsledku strachu a utrpenia,
hľadania pomoci,
  
1:13:45 alebo je to niečo veľmi reálne,
nutné, inteligentné?
  
1:13:54 Čo to je v ľudstve,
čo ho vždy poháňalo
  
1:13:59 k niečomu čo sa volá
náboženstvo, alebo Boh?
  
1:14:04 Je to len predstava
 
1:14:07 v dôsledku strachu a utrpenia,
hľadania pomoci,
  
1:14:14 alebo je to niečo veľmi reálne,
nutné, inteligentné?
  
1:14:38 Ako pýtajúci uvádza,
historicky a v skutočnosti
  
1:14:46 človek vždy hľadal
niečo mino seba.
  
1:14:55 Človek vždy hovoril,
to nestačí.
  
1:15:02 Mám jedlo, oblečenie, prístrešie,
žijem v tomto svete, umieram,
  
1:15:08 ale musí tam byť niečo viac.
 
1:15:14 Som si istý, že každá ľudská bytosť,
 
1:15:17 aspoň tá ktorá si je vedomá,
 
1:15:19 ktorá je pomerne inteligentná,
sa musí pýtať túto otázku.
  
1:15:24 Dokonca aj angažovaný komunista
sa musel pýtať, je toto všetko?
  
1:15:38 Je toto utrpenie, bolesť,
a nič viac?
  
1:15:47 A ako pýtajúci hovorí,
 
1:15:50 či nás strach núti niečo vynachádzať,
 
1:16:02 mimo činnosť viesť nás?
Bude nás ochraňovať,viesť nás,
  
1:16:12 Tak sa chceme pozrieť
túto otázku veľmi zblízka.
  
1:16:21 Ak nie je vôbec žiadny strach
psychologicky - vôbec -
  
1:16:34 aký je stav vašej mysle?
 
1:16:37 Choďte prosím, pýtajte sa spoločne -
 
1:16:42 aký je stav mysle
ktorá je úplne,
  
1:16:46 úplne bez strachu?
 
1:16:56 Bude hľadať ...bude mať
akúkoľvek túžbu chrániť sa?
  
1:17:05 Bude mať nejakú potrebu
alebo nevyhnutnosť hľadať niečo
  
1:17:14 k čomu sa môže modliť,
uctievať, alebo žiadať o pomoc?
  
1:17:29 Rozumiete?
 
1:17:31 Keď ste úplne zdravý,
fyzicky,
  
1:17:35 išli by ste k doktorovi?
 
1:17:43 Študovali by ste všetky
tie diétne knihy?
  
1:17:48 Pozerali každé ráno odborníka
ako cvičí v televízii?
  
1:17:58 Podobne, veľmi,
ohromne zdravý duch
  
1:18:07 - zdravý v tom zmysle,
bez strachu, úplne bez strachu;
  
1:18:18 koniec smútku.
 
1:18:24 Pochopenie celého
pohybu potešenia - sledujete?
  
1:18:29 Zdravá, rozumná, racionálna myseľ.
 
1:18:36 Bude musieť ísť do nejakého kostola?
No tak, pane, odpovedzte si .
  
1:18:50 Je to len myseľ, ktorá je zmrzačená,
podmienená, nezdravá, bojazlivá,
  
1:19:02 ubolená, osamelá, hlboko zarmútená,
chce prirodzene nejakú pomoc.
  
1:19:14 A tak si vymýšľa bohov, záchrancov,
celý náboženský kruh.
  
1:19:26 Ale to utrpenie,
tá osamelosť, ten strach,
  
1:19:32 nebol schopný to vyriešiť,
nešiel do toho.
  
1:19:40 A my sme mali záchrancov,
mali sme vodcov,
  
1:19:44 mali sme každý druh
pomoci na svete
  
1:19:54 - Všetkých evanjelistov,
všetkých kazateľov, všetkých-
  
1:19:58 však viete čo nasleduje.
 
1:20:00 Neoslobodili človeka
od tej bolesti.
  
1:20:08 Takže otázka je,
môžeme byť svetlom sami pre seba?
  
1:20:26 Nebyť závislým psychologicky na nikom.
 
1:20:36 Činnosť, ktorá nebude
budiť konflikt, ľútosť,
  
1:20:42 smútok, bolesť, vnútorne.
 
1:20:49 Rozumiete?
 
1:20:51 Môžeme sa pochopiť
tak dokonale?
  
1:20:58 Alebo to nie je možné?
 
1:21:05 Nikdy sme to neskúsili.
 
1:21:09 Snažili sme sa o všetko ostatné,
Išli sme na Mesiac,
  
1:21:14 vynašli najúžasnejšie stroje,
mimoriadne chirurgické nástroje.
  
1:21:25 Máme ... mozog má
mimoriadny výkon,
  
1:21:33 ale tú kapacitu sme
nikdy nepoužili pre seba.
  
1:21:41 Pretože sme vždy žiadali
niekoho iného, aby nám pomohol
  
1:21:48 - To je to, čo
robíte tu, teraz.
  
1:21:55 Rečník vám nepomáha,
on vás neučí.
  
1:21:58 Hovoríme: Pozrite sa na seba!
 
1:22:06 Máme kapacitu, energiu,
 
1:22:11 dostatočnú inteligenciu ísť
do seba, pozrieť sa na seba,
  
1:22:18 čeliť si
- nikdy od seba neutekať.
  
1:22:24 Máme všetku tú energiu
aby sme to robili.
  
1:22:28 Len pomyslite, koľko energie
je treba na to,
  
1:22:31 aby ste šli na mesiac-
rozumiete, pane? -
  
1:22:33 Obrovskú spoločnú energiu, silu.
 
1:22:44 Ale zdá sa, že pokiaľ ide
o nás, sme trochu lajdácky,
  
1:22:52 chradneme, a dúfame, že
niekto nám podá vodu,
  
1:22:59 že nás prinesie opäť k zdraviu.
 
1:23:03 Nikto sa nechystá dať vám ju.
 
1:23:06 To je jediná absolútna skutočnosť,
nevyvrátiteľný fakt.
  
1:23:14 Pretože už sme mali vodcov,
mali sme už učiteľov,
  
1:23:16 mali sme záchrancov, mali sme už
každý druh vonkajšej moci,
  
1:23:24 nekonečné informácie
o nás od ostatných.
  
1:23:35 A to všetko nás
neoslobodilo od strachu.
  
1:23:41 A tak, z našej lenivosti,
z našej ľahostajnosti,
  
1:23:46 z našej ľahostajnosti sme vymysleli
bohov a všetko to ostatné.
  
1:23:57 A nešťastie je,
 
1:24:01 že pretože sa nepoznáme,
ničíme iné ľudské bytosti.
  
1:24:09 Ničíme túto
nádhernú zem.
  
1:24:15 Že, pane?
 
1:24:28 Už môžem vstať?