Krishnamurti Subtitles

Ojai - 13 May 1982

Public Question & Answer 40:40 Toto je posledné stretnutie
"otázok a odpovedí".
  
0:49 Znova sme dostali
veľa otázok
  
0:52 a nevieme ich zodpovedať všetky.
 
1:05 Znova by som sa vás chcela spýtať
otázku, ak môžem,
  
1:13 položili ste rečníkovi toľko veľa
otázok,
  
1:20 a rečník by sa vás chcel
spýtať jednu otázku,
  
1:28 a dúfam, že vám to nebude vadiť.
 
1:33 Prečo, keď ste takí vzdelaní a žijete
v takej blahobytnej spoločnosti,
  
1:50 s prekrásnou krajinou, s lesmi,
riekami, nádhernými horami,
  
1:59 prečo je to tak, že sa nemeníte?
 
2:07 Myslím si, že je to veľmi dôležitá
otázka.
  
2:13 Prečo je to tak, že sme
takí ľahostajní
  
2:21 - nie čo sa týka vonkajších
reakcií,
  
2:29 ale čo sa týka niečoho hlbšieho, trvalého,
 
2:37 niečoho, čo za to stojí?
 
2:43 Prečo sa nemeníme?
 
2:49 To je otázka
 
2:53 s ktorou sa rečník zaoberá,
nech ide kdekoľvek.
  
3:02 Existujú veľké obecentstvá,
malé diskusie, rozhovory a pod.,
  
3:12 a na konci cesty
je len tak málo, tak málo tých
  
3:18 ktorí vo vnútri vykonajú
radikálnu zmenu.
  
3:28 Sú veľmi priateľskí,
sú to sociálni pracovníci,
  
3:35 niektorí z ich sú politici, niektorí
z nich sú známi guruovia.
  
3:48 Zdá sa, že všetci pokračujú
v starých šlapajách,
  
3:56 navonok požadujú
isté politické zmeny
  
4:06 aby zastavili konkrétnu vojnu,
 
4:13 aby mali viac peňazí
atď.
  
4:19 Ale hlboko v ich vzťahoch,
 
4:29 v ich hľadaní sa dostanú po
určitý bod a tam to končí. Prečo?
  
4:42 Nechám tú otázku na vás,
 
4:44 zodpoviem tie otázky,
a potom vytiahnem tú otázku znova,
  
4:51 na konci tých pár otázok
ktoré už boli položené.
  
5:03 1.Otázka: Človek vidí, že chaos
vo svete rýchlo narastá.
  
5:11 Milióny sa míňajú na zbrane,
sociálna spravodlivosť sa rúti,
  
5:18 vlády,
aj totalitné aj demokratické
  
5:22 sú stále agresívnejšie.
 
5:26 Hoci človek vidí potrebu
hlbšej základnej ľudskej zmeny,
  
5:34 môže sa rečník vyjadriť k otázke
aktívnej politickej angažovanosti?
  
5:43 Človek vidí, že chaos
vo svete rýchlo narastá.
  
5:48 Milióny sa míňajú na zbrane,
sociálna spravodlivosť sa rúti,
  
5:55 vlády,
aj totalitné aj demokratické
  
5:59 sú stále agresívnejšie,
a násilnejšie.
  
6:04 Hoci človek vidí potrebu
hlbšej základnej ľudskej zmeny,
  
6:11 môže sa rečník vyjadriť k otázke
aktívnej politickej angažovanosti?
  
6:20 Som demokrat alebo republikán.
Je to tak?
  
6:27 Bez srandy,
prečo, ak sa smiem spýtať,
  
6:34 prečo máme tekú veľkú dôveru
k politickým lídrom?
  
6:47 Je to rovnaké
vo všetkých krajinách
  
6:54 - vo Francúzku, v Anglicku,
tu, v Indii, atď. Prečo?
  
7:01 Dávame veľkú dôveru
ekonómom,
  
7:05 politikom, lídrom.
Prečo to robíme?
  
7:16 A čo myslíme pod
politickým činom?
  
7:26 Prosím pýtame sa spolu,
 
7:28 nielenže počúvate rečníka,
 
7:33 a čakáte na jeho vysvetlenie otázky.
 
7:38 Spoločne premýšľame
nad týmto problémom
  
7:45 ktorý je v skutočnosti
vážnym problémom,
  
7:48 ktorý ovplyvňuje
celé ľudstvo.
  
7:56 Niektoré politické skupiny,
demokrati, prichádzajú k moci
  
8:06 - konzervatíci, alebo labouristi
alebo republikáni či demokrati -
  
8:16 a zdá sa, že majú
nesmiernu moc,
  
8:20 pozíciu a moc,
a my ich nasledujeme.
  
8:25 Hovoria nám, čo máme robiť
a my ich nasledujeme.
  
8:29 Prečo v nich vkladáme dôveru
a akceptujeme ich úsudky?
  
8:41 Posielajú nás do vojny,
podľa nejakých
  
8:45 pravidiel vládnych predstaviteľov,
 
8:49 a zabíjajú sa tisíce ľudí:
 
8:54 pretože väčšina ich volila a dala im
moc, postavenie a vedenie
  
9:07 a mi ich iba nasledujeme ako ovce.
 
9:11 V skutočnosti sa len zdá, že
apelujú na naše najnižšie inštinkty,
  
9:16 ako je národná hrdosť, česť
a všetky tie veci...
  
9:23 A my sme tým stimulovaní
 
9:27 a sme ochotní preto zabíjať druhých,
za kúsok zeme, atď.
  
9:32 Prečo?
Prečo im veríme?
  
9:40 Prosím, odpovedzte na túto otázku.
 
9:46 A čo myslíme pod politickým činom
 
9:50 ktorý sa líši
od všetkých iných činov?
  
9:57 Prečo oddeľujeme politiku
od nášho bežného života?
  
10:07 Prečo delíme politickú
aktivitu na ľavú stranu,
  
10:12 pravú, stred, alebo
extrémnu ľavicu, extrémnu pravicu?
  
10:21 Prečo, ak sa smiem spýtať,
 
10:27 prečo je politická činnosť
tak veľmi odlišná
  
10:33 od konania v našich vzťahoch,
 
10:39 konanie, čo sa týka strachu
v nás, atď?
  
10:46 Alebo, je politická časť nášho
života niečo, čo nie je oddelené?
  
10:54 Politika,
ako sme si minule vysvetlili,
  
10:58 podľa bežného vysvetlenia
v slovníku,
  
11:04 je umenie vládnutia,
veda vládnutia.
  
11:13 Prečo dávame toto
umenie politikom?
  
11:23 Očivdne je to zvláštna rasa,
ktorá sa od nás líši.
  
11:33 Toto je naozaj otázka
ktorá zahŕňa,
  
11:38 prečo sme závislí
na politikovi, guruovi,
  
11:43 kňazovi, alebo hocikom,
aby nás viedol?
  
11:51 Odpovedzte prosím
na túto otázku!
  
11:58 Prečo odborníci preberajú
zodpovednosť za náš život?
  
12:07 Je to preto, že nemáme
tzv. dôveru v nás samých?
  
12:18 Nie sme si sebou istí,
 
12:23 a prisudzujeme túto vlastnosť
politikom a druhým.
  
12:33 Je to v nás
že nie sme postačujúci
  
12:42 a niekto tam vonku
nás spraví dostatočnými?
  
12:54 Takže, máme brať život
ako oddelené faktory:
  
13:04 politiku, náboženstvo, ekonomiku,
atď? (zvuk píly)
  
13:10 Máme tu dnes nový hluk.
 
13:15 Alebo máme brať život ako taký?
Prosím, uvažujte, pýtajte sa.
  
13:26 Pýtajúci sa pýta, aké politické
aktivity može človek robiť?
  
13:37 Možnože pýtajúci
 
13:40 - človek sa môže mýliť,
ak sa mýlim, prepáčte -
  
13:48 je politická činnosť
iná ako náboženská činnosť,
  
14:00 iná ako činnosť idealistu,
 
14:07 alebo človek berie
celé žitie,
  
14:15 učí sa na
univerzitách, v školách,
  
14:26 zo vzťahov, strachov, viery,
úzkosti, a politického konania
  
14:33 - nie je toto všetko spôsob života?
Vyjadrujem sa jasne?
  
14:47 Je to tak, že sme
vo vnútri takí rozdelení
  
14:53 - na náboženskú aktivitu,
politickú aktivitu, rodinnú aktivitu,
  
15:01 individuálnu aktivitu, kolektívnu
aktivitu - sledujete?
  
15:10 Alebo berieme život
ako jeden celok
  
15:16 v ktorom sú všetky tieto
aktivity zahrnuté.
  
15:20 Ale keď sa oddeľujeme
jeden od druhého,
  
15:24 nevyhnuteľne
prinášame rozpor.
  
15:31 Niekto povie, že náboženský život
je nezlučiteľný s politickým.
  
15:39 Náboženská osoba sa neangažuje
v politike,
  
15:43 pretože bežná politika
ja taká skazená vec,
  
15:50 kontrolovaná veľkými
priemyselníkmi,
  
15:55 ktorí chcú pre stranu
veľké peniaze,
  
16:00 a závisia na bohatých ľudoch, atď.
 
16:08 Takže ako, každý z nás,
odpovie na túto otázku?
  
16:17 Je tu nárast v zbrojení,
 
16:23 práve teraz ničia jeden druhého,
 
16:26 zabíjajú sa pre
- bohvie prečo?
  
16:35 A oba, aj demokratický svet
aj totalitný svet
  
16:43 sa stávajú, ako pýtajúci sa hovorí,
viac a viac agresívnejšími.
  
16:51 Takže aký je váš...
ako sa vyrovnávate s touto otázkou?
  
16:56 Je veľmi ľahké položiť otázku.
 
17:03 Veľmi ľahké položiť otázku
a čakať, že ju ten druhý zodpovie.
  
17:12 Ale ak na túto otázku
musíme odpovedať my sami,
  
17:17 berúc do úvahy, čo sa v skutočnosti
deje vo svete:
  
17:21 národnostné, náboženské,
ekonomické vojny,
  
17:30 ohromné výdavky peňazí
na zbrojenie
  
17:39 - Aká je vaša odpoveď?
Ako by ste odpovedali na túto otázku?
  
17:51 Ak sme Američania, budeme hovoriť,
"Náš spôsob je najlepší spôsob", atď.
  
17:59 Alebo by ste uvažovali nad správnou
odpoveďou. Pravdivá odpoveď je,
  
18:06 že nemôžeme oddeľovať
tieto aktivity
  
18:10 ale považovať život za jeden pohyb?
 
18:19 A čo je to politická činnosť?
 
18:27 Chceli by ste založiť novú stranu,
sociálno demokratickú stranu?
  
18:40 Alebo hľadať nového vodcu
pre budúce voľby;
  
18:48 odsúdiť súčasného vodcu,
 
18:51 a keď sa nový vodca
zrodí v budúcich voľbách,
  
18:56 opäť existujú pochybnosti o ňom
- Poznáte to ...
  
18:59 keď medové týždne skončia
potom začne celý problém.
  
19:04 Takže, aká je vaša odpoveď?
 
19:10 Prosím, pane,
pustite sa do toho sami.
  
19:14 Aká je vaša odpoveď
keď ste si to dobre premysleli?
  
19:21 Chcete sa spýtať
či existuje činnosť,
  
19:28 či existuje činnosť
ktorá nie je deliteľná,
  
19:38 činnosť, ktorá zahŕňa politiku,
náboženstvo, ekonomiku, všetko
  
19:47 - celý život.
 
19:53 A je to možné?
 
20:06 Človek vidí korupciu
všade na svete
  
20:15 - čierny trh, bohatí ľudia
sú stávajú ohromne bohatými,
  
20:26 privilegované triedy, a tak ďalej.
 
20:34 Kde začnete
 
20:40 konať tak, aby ste do toho
zahrnuli všetky činnosti?
  
20:50 Kde začnete?
 
20:56 Aby ste zašli ďaleko,
človek musí začať veľmi blízko.
  
21:02 Že?
 
21:10 Takže, čo to je, veľmi blízko?
 
21:14 Ja. Ja som najbližšia osoba,
takže ja začnem
  
21:23 nie ako sebecká činnosť,
alebo sebecké hnutie.
  
21:30 Ja som ten najbližší, alebo som stred
z ktorého začínam;
  
21:40 nie tam vonku.
 
21:44 Môžem žiť život, ktrorý
nie je vôbec roztrieštený?
  
21:58 Náboženský život separuje od všetkých
ostatných životov, aktivít,
  
22:02 ale život ktorý
je politický, náboženský
  
22:07 - sledujete? Môžem tak žiť?
 
22:20 To zahŕňa, či ne-
 
22:29 chápem celú tú
oddelenú aktivitu kompletne
  
22:40 a v pochopení tých
jednotlivých činností
  
22:46 ktoré sa potom stávajú rozporné,
konfliktné, nekonečné rozdelenia.
  
22:55 - Ak tomu dobre rozumiem,
 
22:58 vnímam to nie abstraktne, ako ideál,
alebo intelektuálne,
  
23:06 ale ako faktickú vec.
 
23:09 Z toho pozorovania bude človek
konať kompletne.
  
23:21 Zodpovedal som túto otázku?
 
23:26 Ak skutočne chcete
začať politickú činnosť,
  
23:32 novú stranu, novú skupinu,
nového lídra vášho mesta,
  
23:37 potom sa obávam,
že sa nebudeme chápať,
  
23:42 a sme späť v starých koľajách.
 
23:45 Ale my hovoríme, že život ktorý je
kompletný, dostatočný psychologicky,
  
23:59 z takej vlastnosti mysle a srdca,
 
24:05 potom všetka činnosť
je v tom zahrnutá.
  
24:19 2. Otázka: Hovoríte, že z negatívneho
vzíde pozitívne.
  
24:25 Ako sa dá negovať "Ja"
bez potlačenia
  
24:33 alebo odmietnutia, či bez konfliktu?
 
24:38 Kto je ten, čo neguje?
Môžete rozobrať tento problém?
  
24:45 Hovoríte, že z negatívneho
vzíde pozitívne.
  
24:52 Ako sa dá negovať "Ja"
bez potlačenia
  
24:57 alebo odmietnutia, či bez konfliktu?
 
25:02 Kto je ten, čo neguje?
Môžete rozobrať tento problém?
  
25:13 Vy rozoberiete tento problém,
nie rečník.
  
25:26 Čo je to pozitívne konanie?
 
25:30 A čo je negatívne konanie?
 
25:34 Pozitívne konanie je:
Musím to urobiť, urobím to!
  
25:40 Toto je správne,
toto je zlé,
  
25:45 alebo, čo sa považuje za správne
podľa určitej idealistickej predstavy
  
25:53 ktorá nakoniec prinesie
iný svet, atď.
  
25:58 Pozitívne konanie,
pozitívne myslenie
  
26:02 ako ho evangelisti
a druhí propagujú.
  
26:09 Pozitívne myslenie.
 
26:12 A čo je negatívne myslenie?
 
26:21 Rozmýšľať zle o druhých?
 
26:28 Ja neviem, čo je to
negatívne myslenie. Naozaj!
  
26:32 Rozmýšľanie samo o sebe
je negatívne,
  
26:35 ale na tom nezáleží,
to si preberieme.
  
26:41 Takže, pýtajúci sa chce vedieť,
či moje Ja,
  
26:50 základ sebectva,
na seba zameraná aktivita,
  
26:56 môže byť popretá bez nátlaku,
 
27:04 bez konfliktu,
bez akejkoľvek formy úniku.
  
27:13 To je otázka.
 
27:18 Nehovoríme, že musíte poprieť Ja.
 
27:22 Ako môžete poprieť Ja?
 
27:27 A kto to je, ako anketár hovorí,
kto popiera, alebo presadzuje?
  
27:38 Keď sa povie "ja som", kto je to
kto hovorí "Ja som" agresívne?
  
27:47 A kto je to, kto hovorí:
"Ja nie som"?
  
27:51 Obe, aj pozitívne aj negatívne,
kto je to?
  
27:58 No tak, páni.
 
28:07 Je to samotné vedomie,
samotný stav mysle,
  
28:14 samotná jasnosť
v našom vedomí?
  
28:22 Sledujete všetky moje otázky?
 
28:24 Existuje nejaký prvok jasnosti
v tomto chaotickom vedomí
  
28:36 - chaotický, konfliktný, agresívny,
strach, obavy,
  
28:40 viera, presvedčenie, povery, úzkosť
- to všetko.
  
28:48 V tom zmätku,
ktorým je naše vedomie,
  
28:53 je tam nejaké miesto jasnosti
 
28:58 ktoré potom môže povedať:
Budem riadiť,
  
29:03 nebudem potláčať, zmením
celý tento zmätok?
  
29:08 Chápete moju otázku?
Je tam? Odpovedzte, prosím!
  
29:19 Ak je k sebe človek
naozaj úprimný,
  
29:23 a nechce sa klamať,
 
29:27 alebo prijať nejakú upokojujúcu
predstavu,
  
29:33 alebo len sledovať nejakú tradíciu,
 
29:39 potom budete hovoriť,
že je tu nejaká oblasť
  
29:44 v tomto chaotickom vedomí
 
29:48 ktoré je jasné, nezmätené,
 
29:54 a že to prinesie jasnosť
do celej oblasti zmätenia.
  
30:07 Rozumiete mojej otázke?
 
30:10 Toto je starý, veľmi starý príbeh,
že existuje,
  
30:17 podľa hinduistov
v ázijskom svete,
  
30:22 určitá entita, okrem tohto všetkého ,
 
30:31 - hovoria tomu atman, boh,
alebo ako sa vám páči -
  
30:36 kto je svedkom tohto všetkého,
a všetko vidí,
  
30:45 prostredníctvom rôznych foriem
tvrdenia, konfliktov atď.,
  
30:52 nakoniec oslobodí myseľ
od zmätku. Je tak?
  
30:59 A pravdepodobne aj tu,
v západnom svete,
  
31:04 je tu myšlienka večnej duše,
nech už to znamená hocičo,
  
31:10 ktorá sa postupne
vyvíja a
  
31:16 nakoniec ide do neba. Je to tak?
 
31:23 Toto všetko sú veľmi upokojujúce
prospechárske teórie.
  
31:33 Ale zatiaľ nevyriešili
zmätok, konflikt človeka,
  
31:44 jeho muky, jeho osamelosť,
jeho depresie, a tak ďalej.
  
31:50 Tak, prečo nevyskúšať -
 
31:55 keď ste všetci na Západe
takí praktickí,
  
31:57 a Východ sa vás tiež
snaží napodobňovať
  
32:01 tým, že sa stáva veľmi praktickým,
 
32:05 - prečo nevidieť, že je to
absolútne nepraktické?;
  
32:14 Boh v tebe, alebo duša
v tebe, alebo jasnosť vo vás
  
32:20 ktorá zotrie
tento zmätok tak ľahko.
  
32:28 Ak to nie je praktické,
pretože nie je, očividne,
  
32:33 pretože sa to nepodarilo
 
32:37 - nepodarilo v tom zmysle, prosím,
vyjasnime si použitie tohto slova,
  
32:42 podarilo, nebyť niečím
v tomto svete,
  
32:46 mať viac peňazí a tak ďalej,
 
32:48 - podarilo sa
úplne pochopiť,
  
32:55 ukončenie konfliktu, a tak ďalej.
 
32:59 Pretože sa to nepodarilo,
poďme sa na to pozrieť inak.
  
33:07 To znamená, že človek to musí
poprieť, negovať to.
  
33:18 To je proti
všetkým vašim náboženským tradíciám.
  
33:30 -Biblia, duša -
 
33:34 rozumiete o čom hovorím?
Poprieť to všetko!
  
33:39 Ak to spravíte,
potom sa na to môžeme pozrieť inak,
  
33:43 ale ak ste k tomu všetkému
len trochu pripútaní,
  
33:49 či už vedome alebo nevedome,
 
33:54 tak potom nebudete hľadať
nič iné.
  
34:06 Takže, v prvom rade,
čo je to, to moje JA? To JA?
  
34:19 Všetky hodnoty,
všetky sklony,
  
34:27 rôzne formy výstredností,
 
34:36 rôzne názory, rôzne bôle,
 
34:46 konflikt vo vzťahu,
strach, osamelosť, bolesť,
  
34:55 hľadanie nejakého iluzórneho bezpečia
utrpenie - to všetko -
  
35:04 meno, forma, to ste "Vy".
 
35:09 Že? Alebo o tom pochybujete?
 
35:16 Ak o tom pochybujete
- mohli by ste -
  
35:20 tak keď o niečom pochybujete,
 
35:23 tak to znamená, že to musíte aj
preskúmať, nielen o tom pochybovať.
  
35:31 Ak pochybujete o tom , či je boh
- ak pochybujete,
  
35:34 nehovorím, že by ste mali,
ak pochybujete,
  
35:38 potom sa musíte pýtať
či existuje taká vec.
  
35:43 Ale iba pochybovať, povedzme si
- to nemá význam.
  
35:50 Skepticizmus má veľkú hodnotu,
 
35:55 ale ak ste stále iba skeptický
aký to má zmysel,
  
35:58 to je ako byť iluzórny, chytený
v ilúzii, obe sú rovnaké.
  
36:06 Takže tam, kde je pochybnosť, je
aj pýtanie sa.
  
36:19 Takže sa pýtame spolu.
 
36:23 Toto "Ja", táto separátna aktivita,
tzv. jedinec,
  
36:31 čo je esenciou "Ja"
 
36:36 Pýtajúci sa chce vedieť
ako to poprieť,-
  
36:41 tú celú aktivita "mňa"
- moje vlastnosti,
  
36:49 moje vlastnosti, moju agresivitu,
sledujete, to celé.
  
36:57 Ako to má človek poprieť?
 
37:04 Takže, pýtajúci sa pýta:
Ako to negovať?
  
37:09 Potom pokračuje a pýta sa,
kto je ten, čo popiera? Sledujete?
  
37:15 Najprv povedal: Povedzte mi,
ako to negovať?
  
37:18 Potom hovorí: Kto je ten, čo neguje?
 
37:24 Sledujete? Zaujímalo by ma,
či to chápete.
  
37:32 Takže mi to nenegujeme.
 
37:36 My sa snažíme zistiť,
čo urobila vo svete ako prvé,
  
37:43 táto na seba zameraná egotistická
činnosť, čo porobila vo svete,
  
37:50 a videli realitu,
skutočnosť,
  
37:58 a potom sa pýtali: Kto to je, kto
po celý čas koná z centra.
  
38:11 Rozumiete mojej otázke?
 
38:14 Nie je to o tom aby sme
sa negovali,
  
38:18 ale samotná aktivita
tohto JA vo svete,
  
38:25 čo spôsobila svetu,
čo spôsobila v rodine,
  
38:30 v skupine, v komunite,
v národe, vo svete, atď.,
  
38:36 a keď vidíme realitu,
 
38:39 nie predstavu toho čo
spôsobila svetu,
  
38:44 ale to, čo sa v skutočnosti deje,
skutočnú činnosť toho,
  
38:52 a oddtiaľto
- čo je naše kritérium -
  
38:58 tak sa pýta, či to JA,
 
39:02 ktoré vytvára
takú neplechu vo svete,
  
39:07 či môže to JA skúmať?
Sledujete?
  
39:14 Potom sa pýtame, čo je to
čo skúma samo seba?
  
39:20 Je to tá istá otázka
len inak povedaná.
  
39:23 Takže po prvé: Čo porobila
vo svete?
  
39:31 Ani na to nemusím odpovedať .
 
39:35 JA sa rozdelilo
na krajiny, komunity,
  
39:45 na rôzne formy
sociálnych skupín,
  
39:52 oddelilo sa
od zvyšku komunity,
  
39:57 spoločnosti, sveta, ako rodina,
a od rodiny, to "JA":
  
40:06 moja agresivita, moje šťastie,
môj výkon, a tak ďalej.
  
40:13 Prinieslo
rozdelenie vo svete,
  
40:18 pretože hovorí, že v tomto rozdelení,
ako zvláštne verím,
  
40:26 moje konkrétne náboženstvo,
moja konkrétna viera,
  
40:29 v tejto viere, v tomto presvedčení,
v tejto dogme
  
40:33 budem v pohode, v bezpečí.
 
40:39 Že? Sledujete to?
 
40:45 Takto vytvorilo obrovské rozdelenie,
neuveriteľné rozdelenie,
  
40:57 a preto tam, kde je rozdelenie
musí existovať konflikt.
  
41:04 Takže to JA, ktoré je tvorcom
tohto rozdelenia,
  
41:10 čo je zdrojom konfliktu
-že - môže to"JA" skončiť?
  
41:17  
 
41:22 Nie potlačiť, nie vyhnúť sa mu,
nevyhýbať sa, atď.
  
41:29 Môže to JA, ktoré urobilo
celú tú neplechu,
  
41:33 všetky tieto strašné veci
na svete:
  
41:38 Rôzni bohovia,
 
41:48 to prinieslo
milióny vojen, tisíce vojen.
  
41:57 Je to skutočnosť?
Pre vás, nie pre mňa.
  
42:03 Je to skutočnosť?
Alebo je to prehnané?
  
42:09 Alebo je to len nejaký koncept,
 
42:14 a vy sa prispôsobujete
tomu konceptu?
  
42:23 To znamená, vojna je krutá
a tak aj ja musím byť...
  
42:29 - sledujete?
 
42:31 Najprv prijmete tú myšlienku, a potom
sa tej myšlienke prispôsobíte.
  
42:38 My hovoríme, pozorujte čo sa
deje vo svete, bez skreslenia,
  
42:45 bez zaujatosti,
 
42:50 a uvidíte to čo JA,
 
42:52 tzv. individuálny rozvoj,
individuálnu agresivitu,
  
42:58 individuálny úspech, a tak ďalej,
čo urobil vo svete.
  
43:05 Ak máte v tomto bode veľmi jasno,
potom hovoríme: Teda
  
43:13 vidiac, aké krutosti, beštiálnosť
spôsobili vo svete,
  
43:20 môže to hnutie, ktorým som "JA",
 
43:26 môže sa vôbec tento pohyb
zastaviť alebo radikálne zmeniť?
  
43:37 Ak ste si
tú otázku položili,
  
43:42 tak potom: Kto je ten,
kto prinesie zmenu?
  
43:48 Pýtajúci sa to hovorí.
 
43:50 Kto je ten, čo skončí
túto sebeckú aktivitu. Že?
  
44:01 To je to, čo pýtajúci sa
hovorí.
  
44:07 To znamená, že musíme ísť
oveľa hlbšie,
  
44:10 čo znamená:
Existuje rozdiel
  
44:16 medzi pozorovateľom
a vecou ktorú pozoruje?
  
44:28 Prosím, len si to vypočujte!
 
44:30 Nieže súhlasíte alebo nesúhlasíte,
alebo poviete:
  
44:32 "Ach, opakujete staré veci.
Toto sme počuli minulý rok,
  
44:37 pred dvomi roky,
alebo pred dvadsiatimi rokmi -
  
44:39 "Opakujete sa"!
Pohnite sa z tej rutiny.
  
44:48 Pohneme sa z tej rutiny.
 
44:53 Nie je to rutina
ale môžete tomu hovoriť rutina.
  
45:00 Keď pozorujete nejaký strom,
tú vec,
  
45:07 môžete sa naň najprv pozrieť
bez slova?
  
45:13 Alebo, keď sa naň pozriete,
okamžite odpoviete,
  
45:17 je to strom, dub
alebo čo to je.
  
45:22 Viete sa naň pozrieť, bez slova?
 
45:28 Slovo je symbol,
idea, pamäť,
  
45:36 ktorá používa slovo ako strom.
Sledujete?
  
45:43 Experimentujte na chvíľu,
na jednu alebo dve sekundy
  
45:47 a pozrite sa na tú vec
čo je teraz okolo vás.
  
46:00 A keď sa tak pozeráte,
bez slova,
  
46:04 pretože sme chytení
v sieti slov.
  
46:13 Ja neviem, či si to človek uvedomuje.
 
46:22 Slovo, symbol, sa
dostali namiesto reality.
  
46:28 Keď poviete, "Moja žena",
máte úplný obraz;
  
46:38 alebo môj manžel alebo môj syn,
moja krajina, vlajka,
  
46:46 a keď budete používať slovo
"komunista", to je - sledujete? -
  
46:51 celá intonácia, kvalita,
to, čo je za tým slovom.
  
47:02 A keď hovoríte, "Som Američan",
 
47:04 alebo "Verím v Boha, Neverím
v boha" -sledujete? -
  
47:09 Táto obrovská sieť slov, v ktorom
myseľ žije, mozog žije.
  
47:16 Ja neviem, či ste si to všimli,
to všetko. Dúfam, že to vás zaujíma!
  
47:20 Pýtajúci sa to pýta,
a rečník...
  
47:23 ak vás to nezaujíma,
je pekný deň.
  
47:31 Uvedomuje si to človek?
 
47:35 Ten človek sa nikdy
nemôže pozerať na vec,
  
47:38 živého tvora, alebo mŕtvu vec
 
47:42 alebo vec, ktorá sa pohybuje
 
47:47 - vždy so slovom.
 
47:51 Pozerajte sa na rieku,
na tečúcu vodu,
  
47:59 nenazvite to Mississippi alebo Temža
alebo Ganga, alebo Níl
  
48:05 - len sa pozerajte na tečúcu vodu.
 
48:10 To má celkom inú kvalitu.
 
48:19 Teraz, môžete pozorovať
 
48:23 - Je tam pozorovanie,
nie že vy pozorujete, prepáčte -
  
48:28 je v tom pozorovaní
pohyb seba -
  
48:39 čo je hnev, horkosť, ranenie,
 
48:42 len sa na to pozrite, na to všetko,
bez slova.
  
48:50 Sledujete to všetko?
 
48:55 Slovo je minulosť. Je to tak?
 
49:01 Slovo označuje
obsah minulosti.
  
49:13 "Moja žena" - vezmem si
obyčajný príklad - moja žena;
  
49:19 Pri použití "moja žena"
vidieť obsah tohto slova,
  
49:25 obrovské dôsledky rôznych
incidentov, nehôd, nápadov, bolestí
  
49:32 všetko z minulosti. Že?
 
49:36 A to slovo "moja žena" označuje
obrovský obsah minulosti.
  
49:49 Ale môžete sa pozerať na ženu, alebo
muža bez minulosti? Pozerať sa?
  
50:01 No tak, pane, robte to, nepočúvajte
ma, nemá to zmysel počúvať ma
  
50:06 ak to nepoužívate,
ak to nerobíte.
  
50:15 Takže, v prvom rade sa pýtame,
 
50:19 existuje pozorovanie
celého pohybu JA,
  
50:25 ktoré sme popísali
ako smerom von tak smerom dovnútra,
  
50:28 pozerať sa na to
- Nie!
  
50:32 Existuje pozorovanie
bez minulosti?
  
50:38 Rozumiete? Chápete
o čom hovorím?
  
50:45 Pozrite sa, žijem 80 rokov, viac
- 87 rokov.
  
50:55 Človek, ktorý žil 87 rokov
nazhromaždil veľa skúseností,
  
51:03 veľa nápadov, stretol veľa ľudí.
 
51:07 Je tu kopec týchto minulých spomienok
pulzujúcich preč.
  
51:17 A či už je to idiot čo žije
v minulosti, alebo spomienky
  
51:30 tejto osoby, veľmi
veľmi prieberčivej-
  
51:37 a nie žiť v minulosti
ale pozorovať, čo sa deje
  
51:45 -pozorovať bez pozorovateľa,
čo je minulosť.
  
51:50 Pochopili ste?
Vysvetľujem to jasne?
  
51:53 Pozorovať.
 
51:58 Pozorovať vlastné reakcie
 
52:07 bez toho aby ste im hovorili
žiarlivosť, hnev
  
52:16 - len pozorovať.
 
52:18 Keď to tak pozorujete, čo sa stane?
 
52:26 Robte to pane,
dúfam, že to robíte,
  
52:29 nie len že počúvate a nudíte sa
kvôli tejto sakramentskej veci.
  
52:36 Ak počúvate,
pýtame sa otázku, ktorá znie:
  
52:42 Ak tu je pozorovanie
bez smeru, bez motívu,
  
52:48 čo je vlastne minulosť, čo sa stane?
 
52:55 A teraz, zistiť
čo sa stane, v skutočnosti,
  
53:00 musíte sa pýtať, čo sa deje,
keď sa to snažíte riadiť,
  
53:09 keď si to pamätáte,
vaše reakcie,
  
53:13 alebo sa snažíte riadiť
vaše reakcie.
  
53:16 Tzn. je tam rozdelenie medzi
pozorovateľom a pozorovaným.
  
53:22 Potom je tam rozdelenie
a tak konflikt.
  
53:28 Nesmiem robiť toto, musím robiť to,
toto je správne, toto je zlé.
  
53:33 Hovorím že je to správne podľa
môjho zámeru - atď.
  
53:41 Takže keď vidím,
tam kde je pozorovanie
  
53:46 tam kde je rozdelenie,
tam musí nevyhnutne vzniknúť konflikt
  
53:53 navonok a psychologicky,
to je absolútna pravda.
  
54:01 Keď volám sám seba Britom
alebo Američanom, som ochotný
  
54:07 - sledujte, celú vec
máte priamo pred vami,
  
54:11 ste ochotní zničiť
tisíce ľudí,
  
54:15 míňať obrovské sumy peňazí,
niečo urobiť
  
54:20 čo vaša národnú hrdosť
alebo nejaký nezmysel diktuje.
  
54:29 Takže, môže tento konflikt
v ľudskej mysli,
  
54:34 čo je vaša myseľ, nie moja myseľ
- ľudská myseľ,
  
54:38 ktorá je v neustálej namáhavej práci
v konštantnom konflikte -
  
54:44 pýtame sa, či ten konflikt
môže skončiť.
  
54:52 To môže skončiť úplne iba vtedy, keď
 
54:58 neexistuje pozorovateľ,
je len pozorovanie .
  
55:06 Je mysliteľ
odlišný od myslenia?
  
55:11 Pozrite sa na to?
 
55:12 Je mysliteľ - či nie? - iný
než myšlienky, ktoré vytvoril?
  
55:23 Mysliteľ hovorí, ja som katolík,
protestant, hind,
  
55:27 Som demokrat, totalitný človek
- nech je to čokoľvek.
  
55:31 Hovorí to ten, čo myslí.
 
55:34 Ale ten čo myslí, to vytvoril -že?
 
55:39 demokrat, republikán,
 
55:41 ľavica,krajná ľavica, krajná pravica,
vzdialený stred, a tak ďalej.
  
55:45 Vytvoril to mysliteľ.
 
55:48 A líši sa ten, čo myslí,
od jeho myšlienok?
  
55:53 No tak, pane, je to také ľahké.
 
55:55 Samozrejme, že nie.
Ale mi sme to rozdelili, že?
  
56:02 Tak sa pozrite na ďalšiu otázku:
Líši sa ten čo zažíva, od zážitku?
  
56:10 Ach, to je, teraz vy - som rád.
Teraz ste sa chytili!
  
56:20 My všetci chceme zážitky:
ísť na mesiac,
  
56:28 zažiť Boha,
zažiť desiatky skúseností
  
56:32 - sex, zážitok ísť do
Himalájí a výstup na Everest
  
56:38 - sledujete? - zážitky.
 
56:41 Teraz sa pýtame: Líši sa ten, čo zažíva,
od zážitku?
  
56:55 Ten čo zažíva musí rozpoznať
skúsenosť. Že?
  
57:03 Že?
Inak to nie je skúsenosť.
  
57:08 Sledujete?
 
57:12 Rozprávame nejakým
cudzím jazykom?
  
57:17 Zažívam - čo?-
povedzme poruchu motora,
  
57:28 Mám zážitok
z dopravnej nehody,
  
57:34 a to je zaznamenané ako príjemné,
nepríjemné,ako bolesť, atď.,
  
57:43 čo sme na to vynaložili, atď.,
čo je zaznamenané. Je to tak?
  
57:50 My si pamätáme
skúsenosť z tej veci,
  
57:58 a tá skúsenosť je pamäť
ktorá je iná, než tá
  
58:04 ktorou sa stala minulý rok.
Že?
  
58:10 Takže skúmajúci je tou
skúsenosťou z minulého roku. Že?
  
58:19 No tak, pane.
 
58:22 A ten čo to zažíva, sa chce vyhnúť
budúcim podobným zážitkom,
  
58:33 alebo ak je náchylný na nehody,
priťahuje si ich.
  
58:44 Pýtame sa, líši sa ten čo zažíva
od zážitku?
  
58:53 Samozrejme, že nie.
 
58:56 Vymyslel som si Boha,
 
59:02 a idem zažiť
ten úžasný stav. Že?
  
59:08 Mám vízie - keď ste
kresťan, Panenky Márie,
  
59:12 Ak by som bol budhista
mal by som zážitky
  
59:16 rôznych typov
budhistického vedomia,
  
59:19 ak ak som hinduista, mám...
- sledujete?
  
59:23 Byť podmieneným
konkrétnej tradícii,
  
59:29 čo je minulosť, zažívam to.
No tak, pane.
  
59:37 Predstavil som si to
a zažívam to.
  
59:44 Takže ten, čo zažíva
je ten zážitok.
  
59:53 A ak nie je žiadny zážitok,
aký je stav mysle?
  
1:00:00 Rozumiete
všetkým týmto otázkam?
  
1:00:04 My všetci chceme zážitky,
 
1:00:08 a ak sa na to pozriete
úplne dopodrobna,
  
1:00:16 dúdame, že nám zážitok
prinesie viac vedomostí,
  
1:00:21 viac jasnosti,
viac tohto a tamtoho,
  
1:00:25 ale ten čo zažíva,
ten je tým zážitkom,
  
1:00:28 a tak myseľ už viac
nehľadá žiadny zážitok.
  
1:00:39 Iba taká myseľ je úplne čistá,
nevyžaduje žiadnu výzvu.
  
1:00:49 Je to iná vec.
 
1:00:55 Takže, existuje len púhe pozorovanie
pohybu seba samého?
  
1:01:08 Pretože v ňom sa JA
nelíši od pozorovateľa,
  
1:01:14 je tam len pozorovanie,
 
1:01:19 bez toho aby minulé spomienky
doňho zasahovali.
  
1:01:31 Keď do toho zasahujú minulé spomieky
a nazbierané vedomosti,
  
1:01:37 tak je to zbytočná strata energie.
 
1:01:41 Neviem, či to všetko sledujete?
 
1:01:44 Plytvanie energiou v konflikte,
v popieraní, v potlačení,
  
1:01:48 v dohadovaní, prečo by som mal,
premýšľaním nad celou vecou,
  
1:01:52 čo je istá forma konfliktu.
 
1:01:56 Teda je to plytvanie energiou.
 
1:02:02 Zatiaľčo, pokiaľ tam je len
pozorovanie bez minulosti,
  
1:02:06 je tam...
zrodí sa všetka energia,
  
1:02:11 všetka energia je v tomto pozorovaní,
a tá rozpúšťa to, čo je pozorované.
  
1:02:18 Je to na vás:
Už som to povedal mnohými spôsobmi.
  
1:02:21 Takže tam nie je
žiadny konflikt so sebou,
  
1:02:24 alebo popieranie seba samého,
 
1:02:27 alebo potlačenie vlastného JA.
 
1:02:30 Je tu jasnosť pozorovania, čo je
najväčšia forma inteligencie.
  
1:02:41 Koľko je hodín?
 
1:02:47 Dobrý bože,
máme tu ešte asi deväť otázok,
  
1:02:51 zatiaľ som odpovedal len na dve.
 
1:03:02 3. otázka: Ako sa nestať
obeťou
  
1:03:04 bez toho, aby ste sa stali dravcom?
 
1:03:08 Ako sa nestať obeťou
bez toho, aby ste sa stali dravcom?
  
1:03:14 To znamená, ako prestať zneužívať bez
toho, aby ste boli zneužívaní. Že?
  
1:03:25 Je to tá istá otázka, všakže?
 
1:03:29 Nechcem ťa zneužívať,
ale ty ma zneužívaš.
  
1:03:36 Naozaj to robíte! Sledujete?
 
1:03:43 Táto otázka je
tak isto zaujímavá.
  
1:03:53 Ako mám - nie-
 
1:03:56 nepodmienenie mysle nie je
iná forma podmienenia.
  
1:04:05 Rozumeli ste?
 
1:04:11 Chcem preč...je to pohyb preč z pasce,
 
1:04:17 a nechcieť byť chytený v inej pasci.
 
1:04:26 Som hinduista, a je to absurdné,
tak sa stanem katolíkom.
  
1:04:33 Alebo som katolík a hovorím,
"Aká sprostosť".,
  
1:04:37 a pridám sa k hinduizmu alebo
budhizmu, alebo sa stanem moslimom.
  
1:04:43 Je to ten istý úkaz
- Rozumiete?
  
1:04:47 Takže človek sa musí pýtať,
čo je to sloboda?
  
1:04:59 Uvedomuje si človek,
že je chytený v pasci?
  
1:05:05 To znamená,
stále sa opakuje ten istý pohyb,
  
1:05:11 ako keď to robí počítač, akurát že
to opakuje oveľa rýchlejšie,
  
1:05:17 rýchlejšie, inteligentnejšie,
živšie, rýchle, naprogramovane,
  
1:05:24 a my sme naprogramovaní byť
katolíkom alebo protestantom,
  
1:05:28 byť hinduistom, alebo byť budhistom
- sledujete? -
  
1:05:31 byť demokratom,
byť na ľavo, na pravo, na ľavo -
  
1:05:34 tiež sme naprogramovaní,
nemýľme sa!
  
1:05:41 Preto opakujeme,
opakujeme, opakujeme.
  
1:05:46 Že? No tak páni,
na čo čakáte...
  
1:05:52 A pýtajúci sa pýta: Je možné
oslobodiť sa od podmienenia
  
1:06:05 - dravec a obeť? -
 
1:06:07 a predsa nepadnúť do
druhej formy podmienenia?
  
1:06:13 Som férový k otázke?
Samozrejme! Súhlasíte?
  
1:06:24 Teda - musím sa pýtať...
Človek sa musí pýtať: Čo je sloboda?
  
1:06:30 Tento pohyb z jedného rohu
do druhého rohu poľa
  
1:06:36 - rozumiete? -
to pole je mojim vedomím,
  
1:06:39 tento celý svet je moje pole,
 
1:06:43 a ja sa pohybujem z jedného rohu
psychologického poľa
  
1:06:49 do druhého rohu,
a hovorím tomu " sloboda".
  
1:06:56 Alebo si vyberiem že sa presťahujem
z juhu na sever, a volám to sloboda.
  
1:07:03 Takže "voľbe" hovorím "sloboda".
 
1:07:06 Som demokrat, vyberiem si že
sa stanem republikánom,
  
1:07:11 ale je to te istý pohyb. Sme dosť
hlúpi na to, aby sme to nevideli.
  
1:07:17 Takže, je to sloboda?
Sledujete to?
  
1:07:21 Prináša " výber" slobodu?
 
1:07:27 Alebo tam, kde je výber,
nie je sloboda.
  
1:07:37 Môžem si bybrať, že sa presťahujem
z Los Angeles do New Yorku,
  
1:07:45 ale nemôžem to spraviť
v totalitnom režime,
  
1:07:49 musím mať dovolenie,
špeciálne potvrdenie atď.,
  
1:07:57 takže cítim, že som slobodný človek.
 
1:08:02 Takže na akej úrovni, v akej hĺbke,
alebo povrchnej úrovni,
  
1:08:09 si myslíte, že leží sloboda?
 
1:08:13 V tejto krajine si môžete povedať,
čo sa vám páči. Zatiaľ!
  
1:08:21 Ale nemôžete povedať, čo sa vám pači
keď je vojna. Že?
  
1:08:27 Vtedy sme všetci spojení,
aby sme niekoho nenávideli, zabíjali.
  
1:08:37 Takže, čo je sloboda?
Pýtajte sa , pane.
  
1:08:42 Tá otázka je v tom zahrnutá.
Čo je to sloboda?
  
1:08:49 Presúvať sa z pasce do pasce
a do pasce?
  
1:08:54 Hýbať sa z jednej biedy
do druhej biedy?
  
1:09:07 Som ženatý, žena ma nudí,
chcem sa rozviesť a urobím to,
  
1:09:13 lebo chcem alebo mám rád, alebo aké
slovo mám použiť, druhú ženu,
  
1:09:19 ale opakuje sa rovnaký vzor.
A hovorím tomu sloboda.
  
1:09:31 Takže je toto hýbanie sa v rovnakom
priestore slobodou? -
  
1:09:44 Tá oblasť môže byť široká,
alebo veľmi, veľmi
  
1:09:48 úzka, ale je to ten istý pohyb.
 
1:09:52 To nie je sloboda. Že?
 
1:09:55 Takže, čo je potom sloboda?
 
1:10:00 Sloboda samozrejme znamená
byť úplne slobodným
  
1:10:09 z celého obsahu
vedomia.
  
1:10:20 Rozumiete?
 
1:10:23 Problém jedného rohu
sa líši od problému druhého rohu,
  
1:10:32 ale je to to isté pole,
 
1:10:36 a my rozdeľujeme problémy,
ale je to stále ten istý problém.
  
1:10:43 Rozumiete?
Rozmýšľam, či to vidíte?
  
1:10:46 Všetky problémy sú prepojené,
to je jasné
  
1:10:50 - môj sexuálny problém,
 
1:10:51 môj problém zarábania peňazí,
môj problém s bohom -
  
1:10:55 je to jeden pohyb
s týmto večne trvajúcim hľadaním
  
1:11:01 pre to alebo pre niečo iné,
alebo pre stanie sa.
  
1:11:07 Takže, sloboda je ukončenie snahy
stať sa hocičím.
  
1:11:22 Je čas prestať?
 
1:11:31 4. otázka:
Čo je to pokora a skromnosť?
  
1:11:41 V tejto krajine nič také neexistuje!
 
1:11:49 Ani v Európe alebo v Indii.
 
1:11:55 Takže, čo je to pokora?
 
1:12:01 A prečo všetky náboženstvá
sveta hovoria, že treba byť pokorný?
  
1:12:15 -Zdediť krajinu - je tak?
 
1:12:19 Oni už zdedili, očividne.
Rozumiete tomu?
  
1:12:25 Pokorný zdedí zem.
 
1:12:29 A stavitelia mocností
zdedili krajinu.
  
1:12:34 Rozmýšľam, či to vidíte?
Nevidíte! Nevadí!
  
1:12:38 Čo je to pokora?
 
1:12:44 Môže človek vedieť, alebo byť si
vedomý toho, že je pokorný?
  
1:12:57 Keď viete, ste si vedomý, uvedomujete
si, že ste pokorný, tak nie ste. Že?
  
1:13:09 A skromnosť.
- Sme skromní?
  
1:13:19 Minule sme sa rozprávali v Indii
s jedným Indom.
  
1:13:26 Pozeral si časopis vytlačený
v jeho krajine,
  
1:13:32 to bol jeden z tých časopisov
kde je vidieť polonahé dámy.
  
1:13:37 A on povedal: "Bože môj, čo sa
 
1:13:42 stalo? Čo už stratili všetku
zdržanlivosť? "
  
1:13:46 A bol zhrozený,
lebo má o skromnosti predstavu,
  
1:13:53 že tu musíte byť zakrytý až
potiaľto!
  
1:14:00 Rozumiete tomu?
 
1:14:05 Tak prečo chceme
byť skromný a pokorný?
  
1:14:11 Prosím, pýtajte sa na všetky
tieto otázky.
  
1:14:27 Keď sa snažím byť pokorný, tzn.
ochotný sa učiť, aby mi hovorili
  
1:14:37 zriecť sa sám seba
pred autoritou,
  
1:14:49 a zvesiť hlavu
aby som dosiahol niečo
  
1:14:57 čo mi dávaš,
 
1:15:02 je to forma márnosti?
 
1:15:09 Je to ako človek, ktorý je zbytočný
ako je väčšina z nás,
  
1:15:15 a z tejto ješitnosti
sa snažíme byť pokorní.
  
1:15:22 Je to pokora?
 
1:15:29 Človek, ktorý je plný agresie,
násilia, snaží sa byť skromný.
  
1:15:36 Chápete? To je absurdné,
stratilo to svoj význam.
  
1:15:41 Zatiaľčo človek, ktorý je agresívny
 
1:15:46 si uvedomuje, vidí akú agresiu
spôsobil v tomto svete
  
1:15:51 a všetky dôsledky
tejto agresie,
  
1:15:54 keď prestane s touto agresiou
môže začať nová vec.
  
1:15:59 Ukončenie - prosím
uvedomte si niečo! -
  
1:16:02 - ukončenie niečoho
je začiatok niečoho nového.
  
1:16:08 Že?
 
1:16:09 Keď ukončím moju ješitnosť, ak ju
mám - "Som veľký muž, som bla, bla" -
  
1:16:15 keď som taký a ukončím to, vzniká
niečo úplne nové.
  
1:16:23 Ale my chceme byť uistení ešte pred
ukončením, že sa niečo stane;
  
1:16:28 chceme to mať garantované.
 
1:16:34 Potom, to, čo dostávate
nie je záruka,
  
1:16:37 to je rovnaký tvar,
je to to isté v inej forme.
  
1:16:45 Pane, rád by som sa vrátil
k našej prvej otázke.
  
1:16:52 Už ste o tomto všetkom počuli,
niektorí mnoho mnohokrát,
  
1:16:59 ostatní možno len prvý krát.
 
1:17:04 Prečo my, ľudské bytosti,
 
1:17:07 žijúce na tejto úžasne
prekrásnej zemi, prečo ju ničíme,
  
1:17:15 prečo sme sa stali takými, akými sme,
po toľkých tisícročiach:
  
1:17:22 vulgárny, krutý, beštiálny,
sebecký, žiarlivý, osamelý
  
1:17:30 - sledujete?-
to všetko.
  
1:17:32 Prečo sa nemeníme?
Prečo neukončíme to, akí sme?
  
1:17:42 Prečo?
Je to preto, že sme leniví?
  
1:17:46  
 
1:17:49 Je to tak, že sme chytení
v určitej stope, vzore,
  
1:17:53 že nemáme energiu
zmeniť tento vzor?
  
1:17:58 Máme veľa energie
keď chceme niečo urobiť.
  
1:18:03 Ak chceme ísť na Mesiac
máme neuveriteľnú energiu.
  
1:18:11 Ak chceme byť majstrom
sveta ako aj v Olympijských hier
  
1:18:16 - v behu,
máte neuveriteľnú energiu.
  
1:18:22 Máme obrovskú energiu v prípade,
keď ide o túžbu, keď je tu potreba.
  
1:18:27  
 
1:18:32 Ale zrejme tu nie je žiadna túžba,
neexistuje tu žiadna potreba - prečo?
  
1:18:44 Je to naše jedlo, ktoré jeme?
Príliš veľa holdovania v sexe,
  
1:18:49 v pití, v tom či onom,
prílišná potreba byť zabávaní?
  
1:18:59 Takže plytváme
všetkou tou mimoriadnou energiou
  
1:19:04 ktorá je našou súčasťou,
márnymi vecami,
  
1:19:07 a preto nezostáva žiadna energia
 
1:19:11 aby me čelili týmto veciam,
skončili to.
  
1:19:18 Je to tak?
 
1:19:21 Prosím, človek nemôže povedať, čo je
 
1:19:25 toho príčinou -
existuje mnoho príčin.
  
1:19:30 Ale vysvetlenie príčin
neznamená koniec príčin.
  
1:19:36 Takže prečo je to tak, že
 
1:19:40 po toľkých mnoho, mnoho rokoch a
po tisíce a tisíce rokov
  
1:19:48 že sme takí, akí sme?
 
1:19:56 Je na vás, aby ste odpovedali.
 
1:20:08 Môžem teraz vstať?