Krishnamurti Subtitles

Máme strach o ľudskú existenciu?

Ojai - 1 May 1982

Public Talk 11:10 Chcel by som poukázať na to, ak môžem
 
1:15 že toto nie je víkendová zábava.
 
1:24 Ideme sa zaoberať celým životom,
 
1:30 so všetkými jeho problémami,
 
1:38 a nie konkrétnou témou.
 
1:43 Toto nie je lekcia,
 
1:48 tzn.,nehovoríme o konkrétnej téme
 
1:53 aby sme poskytli informácie.
 
2:07 Myslím, že by bolo dobré, aby sme,
ak môžeme
  
2:10 úplne, hneď od začiatku
týchto rozhovorov
  
2:13 - a verím, že ich bude šesť,
 
2:17 a štyri mítingy otázok a odpovedí -
 
2:23 ak by sme mohli rozumieť,
hneď od začiatku,
  
2:29 že nijako nikoho nepoučujeme,
 
2:38 neprinášame nijaké idei
alebo presvedčenia
  
2:46 alebo nejaké závery,
aby sme vás o niečom presviedčali.
  
2:52 Toto nie je propaganda,
 
2:56 ale radšej, ak by sme mohli, počas
celých
  
3:10 týchto rozhovorov, myslieť spoločne,
 
3:15 skúmať spolu, načúvať
celému hnutiu života
  
3:20 - či už v južnej Afrike, južnej
 
3:25 Amerike, v Európe,
alebo v Amerike, alebo v Ázii.
  
3:30 Zaoberáme sa veľmi,
veľmi komplexným problémom
  
3:35 ktorý musíme prebrať
veľmi opatrne, váhavo,
  
3:43 bez nejakého smeru,
bez nejakého motívu,
  
3:49 pozorovať, ak môžeme, celé
vonkajšie dianie nášho života.
  
4:00 Pretože ak nerozumieme,
čo sa deje mimo nás,
  
4:04 aké je merítko, akým
budeme schopní rozumieť sami sebe?
  
4:13 Ak nerozumieme, čo sa v skutočnosti
deje vo svete,
  
4:21 vo vonkajšom svete,
akoby to bolo
  
4:28 mimo nášho psychologického poľa,
 
4:33 nebudeme mať merítko
podľa ktorého sa môžeme pozorovať.
  
4:41 Takže najprv, ak môžeme,
poďme pozorovať spolu.
  
4:51 Myslím tým, pozrieť sa
opatrne bez nejakých predsudkov
  
5:01 či už ako Američan, aebo Argentínec
alebo Brit, Francúz, alebo Rus,
  
5:10 skúmať,- alebo Ázijec,
zabudol som , prepáčte -
  
5:15 skúmať bez nejakého úmyslu,
čo je dosť ťažké.
  
5:25 Aby sme jasne videli, ak môžeme,
čo sa deje.
  
5:35 Ako človek skúma a cestuje po svete,
 
5:41 je tu veľké množstvo nezhôd,
 
5:45 svárov, nesúhlasov, porúch;
 
5:51 veľa zmätku,
neistoty;
  
5:57 sú tu demonštrácie
proti jednej konkrétnej forme vojny.
  
6:08 Je tu terorizmus,
príprava na vojny,
  
6:18 míňanie nevýslovných
peňazí na zbrojenie.
  
6:24 Je tu národné rozdelenie:
 
6:29 jeden národ proti inému,
príprava pre prípadnú vojnu.
  
6:41 A sú tu náboženské,
sektárske delenia:
  
6:48 katolíci, protestanti,
hinduisti,
  
6:51 islamský svet, budhisti.
 
6:57 A je tu neustále
rozdelenie sveta.
  
7:02 Kde je rozdelenie,
tam musí by spor, konflikt.
  
7:10 Vidíme to všade vo svete.
 
7:19 A existuje národná hrdosť,
 
7:27 na ktorú je človek hrdý
a je ochotný zabíjať iných.
  
7:36 Existujú rôzne sekty, guruovia,
s ich konkrétnymi následovníkmi.
  
7:51 V katolíckom svete je
duchovná autorita
  
7:57 v protestantskom svete,
nie tak veľmi
  
8:01 ako v budhistickom
a hinduistickom svete,
  
8:04 ale existuje autorita
v podobe knihy v islame.
  
8:12 Takže tam, kde je
táto nezhoda, neporiadok,
  
8:18 nie je tam len konflikt,
ničenie sa navzájom,
  
8:25 ale prilnutie
k určitej národnosti,
  
8:29 dúfajúc preto, že sa dá nájsť
nejaký druh
  
8:33 bezpečia - fyzického
vonkajšieho bezpečia.
  
8:37 To je úkaz ktorý sa deje
všade na svete,
  
8:44 a človek si je istý, že
my všetci pozorujeme to isté:
  
8:51 jedna skupina,
proti druhej skupine.
  
8:59 A tak sa deje nielen izolácia
každej ľudskej bytosti
  
9:09 ale aj izolácia skupín,
 
9:17 ktoré sú viazané
presvedčením, vierou,
  
9:25 nejakým ideologickým úsudkom,
 
9:29 ako v totalitných štátoch
 
9:34 a v tzv. demokratickom svete
s jeho ideálmi;
  
9:39 a tak ideály, viery, dogmy,
a rituály rozdeľujú ľudstvo.
  
9:51 To je to, čo sa v skutočnosti
deje vo svete.
  
10:02 Vonkajší svet je následkom nášho
vlastného psychologického sveta.
  
10:11 Tento vonkajší svet je vytváraný
každým z nás.
  
10:20 Pretože sme samostatné
ľudské bytosti.
  
10:29 Máme svoje vlastné
osobitné vyhlásenia,
  
10:35 naše vlastné zvláštne presvedčenia,
 
10:42 naše závery a skúsenosti
ktorých sa držíme,
  
10:48 a postupne sa každý
izolujeme.
  
10:55 Je tu na seba zameraná činnosť, ktorá
sa navonok prejavuje ako národ,
  
11:08 patriaci k nejakej náboženskej skupine,
 
11:12 či už má táto skupina
sedemsto miliónov ľudí
  
11:18 tak ako má katolícky svet,
 
11:21 a každý z nás sa izoluje.
 
11:27 A tak si robíme alebo vytvárame
svet prostredníctvom nacionalizmu,
  
11:39 čo je oslavovaná
forma kmeňov;
  
11:47 a každý kmeň je ochotný zabiť
druhý kmeň pre svoje presvedčenie,
  
11:52 pre svoju zem, pre
obchod atď.
  
12:03 My všetci to vieme, alebo aspoň
tí z nás, ktorí si to uvedomujú,
  
12:11 ktorí počúvajú rádiá,
televíziu, noviny atď.
  
12:23 A sú takí, ktorí hovoria, že sa to
nedá vôbec zmeniť,
  
12:34 že nie je v ľudskej moci
sa zmeniť.
  
12:42 Svet takto funguje tisíce
a tisíce rokov
  
12:51 a tento svet je vytváraný
ľudskými podmienkami
  
12:56 a nie je možné, aby sa tieto podmienky
niekedy zmenili,
  
13:02 a priniesli zmeny sami od seba.
 
13:09 Síce tvrdia, že tam môže byť
istá modifikácia, nepatrná zmena,
  
13:20 ale človek bude stále tým, čím je
 
13:26 v konflikte jeden s druhým,
zabíjajúc jeden druhého,
  
13:35 a prinášajúc rozdelenie v sebe
a vo svete.
  
13:47 A potom sú tu tí, ktorí skúsili
rôzne sociálne reformy
  
13:51 po celom svete.
 
13:55 Ale ani tí nepriniesli
podstatnú zmenu
  
14:02 v ľudskom vedomí.
 
14:09 Toto je stav sveta.
 
14:17 A ako ho vidíme?
 
14:23 Ako naň reagujeme,
ako ľudské bytosti?
  
14:29 Nie na technologický svet
- počítače,
  
14:38 a všetky tie zvláštne veci
ktoré ľudský mozog vymýšľa,
  
14:48 ale aký je v skutočnosti náš vzťah,
 
14:52 nielen jeden voči druhému
ale k tomuto vonkajšiemu svetu,
  
14:59 aká je naša zodpovednosť?
 
15:04 Nechávame to na politikoch?
 
15:13 Hľadáme nových lídrov?
 
15:21 Prosím, toto je veľmi vážny problém
 
15:23 o ktorom diskutujeme,
o ktorom spolu hovoríme.
  
15:31 Noví spasitelia,
alebo poďme späť k starým tradíciám,
  
15:41 pretože ľudské bytosti,
neschopné vyriešiť tento problém,
  
15:45 sa navracajú k starým bežným
tradíciám z minulosti,
  
15:55 čo je to, čo sa tiež deje.
 
16:01 Čím je viacej zmätku na svete,
 
16:04 tým je tu väčšia túžba a nutkanie
k ilúziám z minulosti,
  
16:11 minulých tradícií, minulých lídrov,
minulých tzv. spasiteľov.
  
16:23 Takže ak si toto všetko človek
uvedomuje, ako si aj musí uvedomovať,
  
16:33 aká je na to naša odpoveď?
 
16:39 Nie čiastočná, ale celistvá odpoveď
na celý tento úkaz
  
16:48 ktorý pokračuje,
deje sa vo svete.
  
16:55 Staráme sa len o naše
vlastné životy?
  
17:08 Ako žiť pokojný, spokojný,
nerušený život niekde v kúte,
  
17:20 alebo nás zaujíma
celá ľudská existencia,
  
17:28 s celým ľudstvom?
 
17:31 Ak sa staráme len o svoj vlastný
život,
  
17:38 akokoľvek problematický,
akokoľvek obmedzený,
  
17:45 akokoľvek veľmi
smutný a bolestivý,
  
17:50 potom si človek neuvedomuje
že časť je celok.
  
18:03 Takže človek sa musí pozerať na život
 
18:08 nie americký život
alebo ázijský život,
  
18:14 ale na život ako celok
- celistvé pozorovanie.
  
18:26 Pozorovanie, ktoré nie je
čiastočné pozorovania
  
18:33 - nie moje pozorovanie
alebo vaše osobitné pozorovanie,
  
18:37 ale pozorovanie
ktoré chápe celok,
  
18:41 holistický pohľad na život.
 
18:49 Každého z nás sa dotýkajú
jeho osobné problémy:
  
19:01 problémy mať viac peňazí,
žiadna práca,
  
19:08 hľadanie vlastného naplnenia,
 
19:14 večne hľadajúc potešenie;
 
19:21 vyplašený, izolovaný, osamelý,
depresívny, trpiaci,
  
19:31 a vytvárajúci, byť osobný,
nejakého spaiteľa z vonka
  
19:41 ktorý premení alebo prinesie
pre nás spásu,
  
19:46 pre každého z nás.
 
19:49 Táto tradícia pokračuje
 
19:51 v západnom svete
už dve tisíc rokov:
  
19:56 a v ázijskom svete,
 
19:59 čo je pravdepodobne explózia
z Indie cez východ,
  
20:06 tiež udržiava rovnaké veci,
len inými slovami,
  
20:12 inými symbolmi, inými obrazmi,
inými vysvetleniami.
  
20:19 Ale je to to isté idividuálne
hľadanie pre jeho vlastnú spásu,
  
20:25 pre jeho vlastné šťastie,
 
20:31 aby sa vyriešili jeho mnohé
zložité problémy.
  
20:38 To je to, čo sa každý z nás
pokúša robiť.
  
20:45 Ak neviem vyriešiť
svoj problém,
  
20:49 existujú tu odborníci
rôznych druhov,
  
20:53 špecialista psychológ za ktorým
ideme aby vyriešil naše problémy.
  
21:00 Ale ani oni neuspeli.
 
21:04 A na druhej strane
- ani vedci.
  
21:10 Technologicky vedci
pomohli nesmierne
  
21:18 - menej chorôb,
lepšia komunikácia,
  
21:27 liečenie, hygiena a tak ďalej.
 
21:33 A takisto vedci
sa starajú o vojnu.
  
21:42 Vedci sú zodpovední
za všetky zariadenia vojny.
  
21:52 Sú zodpovední
 
21:56 za zabíjanie miliónov a milónov
ľudí jedným úderom.
  
22:07 Takže vedci nezachránia ľudstvo,
ani politici,
  
22:17 či už na východe alebo západe,
alebo uprostred sveta.
  
22:27 Hľadajú moc, povýšenie,
 
22:33 a skúšajú všetky možné triky
na ľudskú myseľ.
  
22:40 To všetko poznáte.
 
22:43 A v západnom svete ich volíme
 
22:46 - Bohvie, ako ich volíme!
 
22:52 A v ruskom svete ich nevolíte,
 
22:54 sú v totalitnej diktatúre,
v kompletnom väzení.
  
23:05 A presne také isté je to aj
v náboženskom svete,
  
23:12 v takzvanom náboženskom svete.
 
23:16 Autorita hierarchie,
 
23:28 autorita pápeža,
 
23:33 biskupa, arcibiskupa
a miestneho kňaza,
  
23:37 v mene nejakej predstavy
ktorú vytvorila myseľ.
  
23:51 A my, ľudské bytosti,
oddelené, izolované,
  
23:59 nie sme schopní riešiť
naše problémy.
  
24:10 Sme vysoko vzdelaní,
 
24:16 prfíkaní, sebeckí,
 
24:22 navonok schopní
pozpruhodných vecí.
  
24:29 Ale vnútorne sme viacmenej
to, čím sme už milión rokov:
  
24:40 nenávidíme, súťažíme,
ničíme jeden druhého,
  
24:47 čo je to, čo sa teraz
v skutočnosti deje.
  
24:54 Počuli ste expertov rozprávať
o nedávnej vojne:
  
25:01 nehovoria o tom ako sa zabíjajú
ľudské bytosti,
  
25:06 ale o ničení letísk, vyhodením
do vzduchu tohto alebo toho.
  
25:16 Takže, na celom svete je zmätok,
 
25:24 o ktorom si človek môže byť istý,
že všetci si to uvedomujeme.
  
25:31 A z toho vzniká otázka:
Čo máme robiť?
  
25:44 Ako mi jeden priateľ pred časom
povedal,
  
25:52 "Nemôžeš robiť nič"!
 
25:59 Ideš hlavou
proti múru.
  
26:06 Pôjde to takto ďalej
ďalších milión rokov:
  
26:14 boje, zabíjanie, ničenie
jeden druhého, súťaženie,
  
26:22 lapení v roznych formách ilúzie.
 
26:30 Toto bude pokračovať.
Nemárni svoj život a čas.
  
26:42 Táto tragédia, tie hrozné
udalosti ktoré sa môžu stať
  
26:53 tým, že nejaký blázon
potlačí gombík,
  
27:00 alebo počítač
prevezme schopnosti človeka,
  
27:11 rozmýšľajúc rýchlejšie,
presnejšie,
  
27:19 a tak počítač môže tiež
zničiť ľudskú bytosť,
  
27:23 ľudskú myseľ, ľudský mozog,
 
27:28 Pretože počítač, robot,
vie robiť všetko možné,
  
27:35 ako napríklad v Japonsku.
 
27:40 Takže, čo sa stane
s ľudskými bytosťami?
  
27:46 Toto je obrovský problém
ktorému čelíme.
  
27:55 A naše vzdelanie od destva
až kým neprejdeme,
  
28:02 ak máme šťastie,
cez fakultu, univerzitu,
  
28:06 je špecializovať sa
v jdenej alebo v druhej forme,
  
28:11 nazbierať veľa vedomostí,
uložiť ich v mozgu a konať,
  
28:17 dostať prácu a šikovne sa jej držať,
 
28:21 ak môžete,
po ceký život,
  
28:25 chodiť do kancelárie,
od rána do večera
  
28:31 a na konci toho celého zomrieť.
 
28:38 Toto nie je pesimistický postoj
alebo pozorovanie,
  
28:46 toto je to, čo sa naozaj deje.
 
28:54 Keď sa človek pozrie
na skutočnosť, fakt,
  
28:59 nie je ani v depresii, ani nie je
optimista ani pesimista - je to tak!
  
29:13 A človek sa pýta, ak je aspoň trochu
vážny alebo zodpovedný:
  
29:23 čo má robiť?
 
29:28 Odísť do kláštorov?
 
29:34 Utvoriť nejakú komunitu?
 
29:43 Odísť do Ázie
a nasledovať Zen meitáciu
  
29:48 alebi najkú inú meditáciu?
 
30:00 Človek si kladie túto otázku vážne.
 
30:08 Keď ste konfrontovaní
s touto krízou vedomia,
  
30:16 Kríza nie je tam vonku,
mimo nás.
  
30:22 Kríza je v nás.
 
30:28 Poznáte to porekadlo:
 
30:33 " Videli sme nepriateľa,
a nepriateľ sme my".
  
30:44 Takže kríza nie je ekonomická,
vojny, bomby,
  
30:53 politici, vedci,
 
31:00 ale kríza je v nás,
 
31:05 kríza je v našom vedomí.
 
31:13 Pokiaľ od základov nepochopíme
povahu nášho vedomia,
  
31:20 a nebudeme sa pýtať, hlboko sa
do toho neponoríme,
  
31:25 a sami to nezistíme,
 
31:30 či môže v tomto vedomí
nastať úplná zmena,
  
31:38 svet bude pokračovať, vytvárajúc
viacej nešťastia,
  
31:41 viacej zmätku, viacej hrôzy.
 
31:47 Takže naša zodpovednosť nie je
nejaká nezištná činnosť,
  
31:59 politická, alebo ekonomická,
 
32:03 ale porozumieť
podstate nášho bytia,
  
32:11 prečo my ľudia, ktorí žijeme
na tejto krásnej, nádhernej zemi,
  
32:21 prečo sme sa stali
takýmito?
  
32:33 Takže by sme mali,
ak ste ochotní,
  
32:36 ak je to vaša zodpovednosť,
 
32:46 môžeme spoločne vnímať
povahu nášho vedomia,
  
32:54 podstatu nášho bytia.
 
33:02 Toto nie je, ako sme povedali,
prednáška.
  
33:08 Prednáška k dizertačnej práci
na určitú tému
  
33:15 dávajúc alebo
poukazujúc na informácie.
  
33:20 To je to, čo myslím
pod pojmom lekcia.
  
33:27 Ale tu sa snažíme spoločne,
vy a rečník spolu,
  
33:37 nie zvlášť, spolu,
 
33:41 pozorovať pohyb
tohto vedomia
  
33:48 a jeho vzťah k svetu,
 
33:52 či je to vedomie
individuálne, samostatné,
  
33:57 alebo či je to vedomie
celého ľudstva.
  
34:08 Rozumiete?
 
34:12 Od detstva sme vychovávaní
byť jednotlivcami,
  
34:24 s oddelenou dušou - ak
veríte takým veciam -
  
34:31 alebo ste boli školení,
vzdelávaní, podmienení
  
34:40 myslieť ako jednotlivec.
 
34:48 Pretože myslíme, že keď máme
svoje meno, svoju formu,
  
34:57 ktorá je tmavá, svetlá, vysoká,
nízka, bledá, čierna atď.,
  
35:06 a máme svoju povahu,
 
35:09 myslíme si, že sme
individuálne bytosti,
  
35:15 naše vlastné konkrétne
zážitky atď.
  
35:21 Teraz sa budeme pýtať,
na tú samotnú ideu:
  
35:29 či sme jedinci.
 
35:33 To neznamená, že sme
druh beztvarých bytostí,
  
35:38 ale v skutočnosti sme jednotlivci,
 
35:42 aj keď celý svet tvrdí,
 
35:47 ako nábožensky, tak aj inými
spôsobmi,
  
35:52 že sme samostatné fyzické osoby.
 
35:59 A z tohto konceptu,
a snáď z tejto ilúzie,
  
36:05 každý z nás sa snaží
presadiť, stať sa niečím.
  
36:12 V tomto stávaní sa niečím
 
36:14 súťažíme s druhým,
bojujeme s druhým.
  
36:21 Takže ak budeme pokračovať v takomto
spôsobe života,
  
36:29 musíme sa nevyhnutne držať
národností, kmeňov, vojny.
  
36:41 Prečo sa držíme nacionalizmu?
 
36:48 Vášeň za ním;
čo je to, čo sa teraz deje,
  
36:54 - Briti proti
Argentínčanom,
  
36:57 Žid proti Arabovi,
Arab proti Židovi, a tak ďalej.
  
37:05 Prečo dávame takýto mimoriadne
vášnivý význam nacionalizmu,
  
37:13 ktorý je v podstate
kmeňový systém. Prečo?
  
37:21 Je to preto, že v kmeni,
keď sa držíme kmeňa, skupiny,
  
37:32 je v tom určitý pocit bezpečia,
 
37:37 nielen fyzická bezpečnoť
ale psychologická bezpečnosť,
  
37:44 vnútorný zmysel úplnosti,
plnosť.
  
37:53 Ak tomu tak je, potom druhý kmeň
tiež cíti to isté;
  
38:04 a teda rozdelenie
a teda vojna, konflikt.
  
38:15 Ak človek skutočne vidí túto pravdu,
nie teoreticky,
  
38:23 a ak chce človek
žiť na tejto zemi,
  
38:27 čo je naša Zem,
nie je tvoja alebo moja,
  
38:31 nie americká alebo ruská, alebo
hinduistická, je to naša Zem ,
  
38:40 tak pom nacionalizmus
vôbec neexistuje .
  
38:46 Je tu len ľudská existencia.
 
38:52 Jeden život-
to nie je váš život, alebo môj život,
  
38:57 je to žitie celého života.
 
39:08 A táto tradícia individuality
je udržiavaná náboženstvom
  
39:14 aj na východe, aj na západe,
 
39:20 individuálny spasiteľ
pre každého jednotlivca, a tak ďalej.
  
39:29 Ale je to tak?
 
39:34 Viete, je veľmi dobré pochybovať,
 
39:41 veľmi dobré mať myseľ
ktorá sa pýta, neakceptuje,
  
39:54 myseľ, ktorá hovorí, už takto
viac nemôžeme žiť,
  
40:05 je to brutálny,
násilný spôsob.
  
40:13 Tak pochybujte, pýtanie sa
je nesmierne dôležité,
  
40:20 nie len akceptujte
spôsob života jedného človeka
  
40:28 možno päťdesiat,
šesťdesiat alebo tridsať rokov,
  
40:33 alebo spôsob, akým človek žije
už milióny rokov.
  
40:39 Takže sa pýtame
na realitu individuality.
  
40:52 Je vaše vedomie
 
40:59 - rozumieme významu
tohto slova, "byť si vedomý",
  
41:06 obsah
vášho vedomia,
  
41:10 byť si vedomý znamená uvedomovať si,
 
41:14 vedieť, vnímať, pozorovať -
 
41:24 je vaše vedomie
s jeho obsahom,
  
41:33 obsah byť svojim presvedčením,
 
41:39 vaše potešenie, vaše skúsenosti,
 
41:46 vaše konkrétne vedomosti
ktoré ste získali,
  
41:53 a to buď prostredníctvom niektorej
konkrétnej vonkajšej veci
  
42:00 alebo znalosti, ktoré ste
zhromaždili o sebe:
  
42:05 vaše obavy, vzťahy,
 
42:13 bolesť, utrpenie
osamelosti, smútok,
  
42:23 hľadať niečo viac
než obyčajnú fyzickú existenciu;
  
42:29 všetko, čo je niečie vedomie
s jeho obsahom,
  
42:37 obsah tvorí vedomie.
 
42:42 Bez obsahu nie je
vedomie tak, ako ho poznáme.
  
42:50 Tu nie je priestor pre argument.
Je to tak.
  
42:59 Vaše vedomie, čo je
veľmi zložité, protirečivé,
  
43:10 s takou mimoriadnou vitalitou,
 
43:16 to vedomie
- je vaše?
  
43:23 Sú myšlienky vaše?
 
43:28 Alebo existuje len myslenie, ktoré
nie je ani východné ani západné,
  
43:34 tam je len myslenie,
ktoré je spoločné pre celé ľudstvo,
  
43:39 či už sú to chudobní alebo bohatí
 
43:42 - technici s ich
mimoriadnymi schopnosťami,
  
43:49 alebo mních ktorý sa stiahne
zo sveta
  
43:55 a zasvätí
sa myšlienke,
  
43:59 je to stále rozmýšľanie.
 
44:08 Je to vedomie
spoločné celému ľudstvu,
  
44:17 bežné v tom zmysle,
nie ponižujúce -
  
44:24 je toto vedomie vaše
alebo tiež aj zvyšku ľudstva?
  
44:34 Kamkoľvek človek ide,
človek vidí utrpenie,
  
44:41 bolesť, úzkosť, osamelosť, šialenstvo,
 
44:50 strach, hľadanie istoty,
 
44:57 chytenej v poznaní,
 
45:02 nutkanie túžby, samoty;
 
45:06 je to bežné, je to pôda
na ktorej stojí každý človek.
  
45:18 Vaše vedomie je
vedomie ľudstva,
  
45:24 celého ľudstva.
 
45:27 Je to logické. Môžete nesúhlasiť;
 
45:34 môžete povedať,
moje vedomie je samostatné,
  
45:38 a musí byť oddelené;
ale je to tak?
  
45:44 Ak niekto chápe
túto podstatu,
  
45:48 že ste ako ostatné ľudstvo,
 
45:56 hoci môžeme mať iné meno,
 
46:00 môžeme žiť v rôznych
častiach sveta,
  
46:05 vzdelaní rôznymi spôsobmi,
blahobytí alebo veľmi chudobní,
  
46:13 keď idete za masku,
do hĺbky,
  
46:23 ste rovnakí, ako zvyšok ľudstva:
 
46:27 bolesť, osamelosť, utrpenie,
zúfalstvo, neurotickí;
  
46:39 viera - veríte
v niektoré ilúzie, a tak ďalej.
  
46:48 Či už idete na východ alebo západ,
je to tak.
  
46:58 Nemusí sa vám to páčiť;
môžete si myslieť
  
47:02 že ste úplne nezávislý,
slobodný jednotlivec.
  
47:12 Ale keď to budete skúmať do hĺbky,
ste zvyšok ľudstva.
  
47:22 Môžete to prijímať
ako nápad, prelud,
  
47:29 ako úžasný koncept,
 
47:35 ale predstava nie je aktuálna.
 
47:41 Predstava nie je to,
čo sa v skutočnosti deje.
  
47:49 Ale väčšina z nás premieňa víziu
toho čo je, na predstavu,
  
47:59 a potom prenasleduje tú predstavu,
ktorá nie je v skutočnosti reálna.
  
48:13 Takže, ak je to tak, tak:
 
48:19 ak je moje vedomie a vaše vedomie,
so všetkým jeho obsahom
  
48:29 a ten obsah sám o sebe
je rozporuplný, zmätený,
  
48:34 bojujúci proti sebe:
skutočnosť, a neskutočnosť,
  
48:43 chce byť šťastné,
aj keď je nešťastné;
  
48:47 chce mier, život bez
násilia a napriek tomu je násilné -
  
48:57 naše vedomie
samo o sebe je "neporiadok".
  
49:09 Je to koreň nezhody.
 
49:17 A pokiaľ to nepochopíme,
do hĺbky,
  
49:30 a nenájdeme úplný poriadok,
 
49:36 vždy budeme mať na svete neporiadok.
 
49:44 Takže "vážny"človek"
- tým slovom myslím
  
49:57 nedá sa ľahko odradiť
od snahy o porozumenie,
  
50:04 snahy o ponorenie sa hlboko do
seba, do svojho vedomia,
  
50:13 ktoré je spoločné vedomie
pre všetkých ľudí,
  
50:17 človek, ktorý sa nedá ľahko zlákať
bavením sa, zábavou,
  
50:28 ktrorá je možnože niekedy potrebná,
 
50:32 ale sledovať dôsledne,
 
50:38 každý deň v prirodzenosti človeka,
to znamená, v sebe,
  
50:48 pozorovať, čo sa v skutučnosti
v človeku deje,
  
51:00 a z toho pozorovania
koná.
  
51:06 Nie, to, čo mám robiť
ako samostatná ľudská bytosť,
  
51:14 ale činnosť,
ktorá vychádza z celku,
  
51:23 celkové vnímanie života.
 
51:38 Pod slovom "celkové" myslíme
 
51:44 zdravé, rozumné, racionálne, logické,
 
51:52 a vnímanie, ktoré je celistvé,
ktoré je sväté,
  
51:56 ktoré je H-o-l-y (slovná hračka-
holy = svätý, pozn,prekl.)
  
52:01 Používame toto slovo v tomto zmysle
- komplexné.
  
52:11 Teda, je to možné?
 
52:16 Je možné pre človeka
ako sme my, ktorí sme laici
  
52:23 - nie odborníci -
laici,
  
52:29 je možné,
aby sme sa na to pozerali,
  
52:38 pozerali sa na to protichodné,
mätúce vedomie ako celok,
  
52:47 alebo si musíme vziať
každú jeho časť zvlášť?
  
52:53 Prosím, len počúvajte pár minút,
ak máte záujem.
  
53:03 Chcem porozumieť sám sebe,
môjmu vedomiu.
  
53:12 Od samého začiatku viem,
že je veľmi rozporuplné
  
53:19 - raz chce jednu vec,
a raz nechce druhú vec;
  
53:25 hovorí jednu vec
a robí druhú vec.
  
53:30 Viem, že viera rozdeľuje ľudí.
 
53:39 Verím v, nech je to čokoľvek,
Ježiš alebo Krišna, alebo hocičo,
  
53:47 alebo verím mojej vlastnej skúsenosti
ktorej sa držím,
  
53:54 alebo znalostí, ktoré
zbieram už šesťdesiat rokov
  
54:00 alebo štyridsať alebo desať
 
54:03 čo sa stáva
mimoriadne dôležité.
  
54:08 Držím sa toho.
 
54:11 Takže prichádzam na to, že viera
ničí a rozdeľuje ľudí.
  
54:19 A predsa sa toho neviem vzdať
pretože viera má podivnú silu.
  
54:33 Dáva mi určitý
pocit bezpečia.
  
54:39 Verím v Boha - v tom je
mimoriadna sila.
  
54:47 Ale Boha vynašiel človek.
 
54:54 Ak sme všetci, a niektorí ľudia
veria, že sme všetci deti Božie,
  
55:00 Boh musí byť mimoriadna
ľudská bytosť, mimoriadna osobnosť,
  
55:05 pretože ak budeme sledovať to, čo sme,
sme úbohé tvory,
  
55:10 a Boh musí byť tiež
z toho všetkého dosť nešťastný.
  
55:17 Takže Boh je odraz
 
55:22 nášho vlastného myslenia,
našich vlastných túžob,
  
55:28 našeho vlastného beznádejného
zúfalstva a opak toho všetkého.
  
55:35 Alebo verím v nejakú formu guruov.
Viete, všetka tá - viera.
  
55:45 Prečo vôbec máme vieru?
 
55:53 A myseľ, ktorá je ochromená vierou,
je nezdravá myseľ.
  
56:01 Musí tam byť sloboda.
 
56:05 To je znovu veľmi komplexný problém:
Čo je to sloboda?
  
56:11 ale teraz sa stým
nebudeme zaoberať.
  
56:14 Takže, je možné pre mňa,
pre vás,
  
56:23 hlboko sa ponoriť
do tohto vedomia,
  
56:29 nie presvedčení,
nie riadiaci sa psychológom,
  
56:35 psychiatrom atď.,
 
56:39 ale hlboko sa ponoriť do seba
a prísť na to,
  
56:43 že nie sme na nikom závislí,
vrátane rečníka.
  
56:58 Pýtajúc sa tú otázku,
 
57:06 ako budeme poznať spletitosti,
 
57:15 tie rozpory, celý
pohyb vedomia?
  
57:23 Budeme sa to dozvedať kúsok po kúsku,
 
57:28 tak, ako sme si napríklad teraz,
prebrali vieru?
  
57:35 A tiež, sme aj ranení,
v našom vedomí.
  
57:42 Každá ľudská bytosť od narodenia,
býva zranená.
  
57:50 Je ranená rodičmi -
hovorím o psychologickom ranení.
  
57:56 Ranená v škole, tým že sa porovnáva,
že súťaží,
  
58:06 tým, že vám hovoria, že musíte
byť najlepší v predmete, atď.,
  
58:13 na fakulte, na univerzite, v živote
 
58:16 - to je neustály proces
zraňovania.
  
58:22 To všetci vieme.
 
58:25 Všetci sme ľudské bytosti,
sme zraňovaní, hlboko
  
58:34 - čo si nemusíme uvedomovať.
 
58:38 A z toho zraňovania, sú všetky
formy neurotických činov.
  
58:50 To je časť nášho vedomia,
 
58:53 časť nášho skrytého alebo otvoreného
uvedomovania si, že človek je ranený.
  
59:02 A tak, je možné, aby
človek nebol vôbec ranený?
  
59:10 Pretože, toto je veľmi dôležitá
otázka.
  
59:19 Pretože následky
zranenia sú:
  
59:25 stavanie si hradby okolo seba,
 
59:30 odtiahnutie sa v našich vzťahoch
jeden od druhého,
  
59:38 aby nám už viac nebolo
ubližované.
  
59:41 Je v tom strach,
postupná izolácia.
  
59:51 A tak sa teraz pýtame:
 
59:54 je možné, nielen sa
oslobodiť z minulých bolestí
  
1:00:05 ale tiež, už aby nám nikdy ublížili
- kvôli bezohľadnosti,
  
1:00:14 ľahostajnosti, cez
ignorovanie všetkých vzťahov,
  
1:00:23 ale skôr sa pýtajme,
 
1:00:30 prečo, a čo je to,
čo býva zraňované.
  
1:00:37 Táto bolesť je, ako sme si povedali,
súčasťou nášho vedomia
  
1:00:46 z ktorého vznikajú rôzne neurotické
činy.
  
1:00:52 Takže skúmame, tak ako sme skúmali
vieru, teraz skúmame bolesť,
  
1:00:59 čo je tiež časťou nášho vedomia,
 
1:01:02 - prosím pekne, nie je to niečo mimo
nás, je to časť z nás.
  
1:01:07 Takže: Čo je to,
čo býva ranené?,
  
1:01:13 a je možné nebyť nikdy ranený?
 
1:01:20 Rozumiete?- Ľudská bytosť
ktorá je slobodná, úplne,
  
1:01:26 nikdy nezranená ničím,
psychologicky, vnútorne.
  
1:01:36 Nie je to dôležitá otázka?
 
1:01:44 A čo je to, čo je zranené?
 
1:01:51 Hovoríme: To som ja, som zranený.
Čoje to, to JA?
  
1:02:02 Od detstva si dieťa stavia,
vybudovalo predstavu o sebe samom.
  
1:02:10 Máme veľa, veľa predstáv,
 
1:02:14 nie len predstavy, ktoré si o nás
vytvorili ľudia,
  
1:02:20 ale tiež predstavy, ktoré sme si
o sebe vytvorili my sami:
  
1:02:27 Ako Američan -to je predstava,
ako Hinduista, ako odborník.
  
1:02:39 Takže, to "JA" je predstava,
ktorú
  
1:02:44 som si o sebe vytvoril,
ako významný človek,
  
1:02:48 alebo som veľmi dobrý v tomto alebo
v tom,
  
1:02:54 a tá predstava býva ranená.
 
1:03:01 Že? Máte imidž:
 
1:03:03 ste úžasný kuchár,
úžasný tesár,
  
1:03:09 skvelý rečník
- Ja nie som! (Smiech) -
  
1:03:14 veľký rečník, spisovateľ,
duchovná bytosť, vodca;
  
1:03:28 vytvorili sme si
tieto predstavy pre seba.
  
1:03:34 Máme iné predstavy, ale teraz
sa nimi nebudeme zaoberať.
  
1:03:39 Tieto predstavy sú môj celok.
 
1:03:47 keď hovorím, že som zranený,
mám na mysli obraz, ktorý je zranený.
  
1:03:54 Ak mám o sebe predstavu,
- ktorú ja nemám - Ak mám nejakú,
  
1:04:01 ty prídeš a hovoríš,
nebuď idiot,
  
1:04:08 a mňa to raní.
 
1:04:11 To znamená, že obraz
ktorý som si o sebe vytvoril
  
1:04:15 aby som nebol idiot,
hlúpy somár,
  
1:04:21 ty prichádzaš a hovoríš,
Ty si! a mne to ubližuje.
  
1:04:27 A ja si pestujem ten imidž,
ktorý je ranený, celý zbytok života.
  
1:04:33 Opatrný, aby som sa nezranil,
odvracať
  
1:04:38 akýkoľvek údaj o mojej blbosti.
(Smiech)
  
1:04:44 Nesmejte sa; je to váš problém,
nie môj. (Smiech)
  
1:04:55 Prosím, je to veľmi vážne,
 
1:04:59 pretože dôsledky
z toho zranenia, sú veľmi zložité.
  
1:05:08 A od z toho ublíženia
budeme chcieť splniť,
  
1:05:11 môžeme sa chcieť stať
týmto alebo tamtým
  
1:05:15 aby sme unikli tejto
hroznej duševnej bolesti.
  
1:05:19 Takže človek tomu
musí porozumieť.
  
1:05:24 A je možné, nemať
o sebe vôbec žiadnu predstavu?
  
1:05:30 Prečo máte o sebe predstavy?
 
1:05:34 Môžete vyzerať veľmi pekne, múdro,
inteligentne, s jasnou tvárou,
  
1:05:40 a ja chcem byť ako vy,
a ak nie som, som zranený.
  
1:05:47 Tak porovnávanie môže byť
jeden z faktorov byť zranený,
  
1:05:53 psychologicky.
Potom, prečo porovnávame?
  
1:05:57 Rozumiete týmto otázkam?
 
1:06:05 Takže môže človek žiť život
v tomto modernom
  
1:06:09 svete bez jedinej predstavy?
 
1:06:20 Rečník hovorí, že je to možné;
že sa to dá.
  
1:06:25 Ale to si vyžaduje chápanie
vzťahov.
  
1:06:38 Čo je to vzťah?
Máme čas pustiť sa do toho?
  
1:06:59 Už rozprávame viac než hodinu.
 
1:07:04 Musíte byť unavení.
 
1:07:11 Ak to beriete ako zábavu,
 
1:07:14 intelektuálnu, alebo nejako inak,
 
1:07:18 tak potom je to len zábava,
 
1:07:26 niečo robiť v sobotné ráno.
 
1:07:32 Ale ak to beriete vážne,
v hlbokom zmysle slova,
  
1:07:39 cítite záväzok k riešeniu
ľudských problémov,
  
1:07:48 potom váš mozog musí byť taký aktívny
ako je mozog rečníka,
  
1:07:53 nie len akceptovať
veľa slov.
  
1:08:00 Možnože niektorí z vás
nie sú na to všetko zvyknutí,
  
1:08:05 pretože rozmýšľame podľa
starých tradičných myšlienok, zvykov,
  
1:08:12 a vyberáme si v živote ľahšiu cestu.
 
1:08:19 Ale toto si vyžaduje veľa energie,
 
1:08:26 aby ste prišli na to, či je možné,
nebyť nikdy zranený.
  
1:08:36 A či je možné žiť
život bez jedinej viery,
  
1:08:41 čo je rozdeľovanie sveta a ľudských
bytostí a ničenie jeden druhého.
  
1:08:46  
 
1:08:50 Juhoameričania
veria v jednu vec
  
1:08:55 a ázijský, a západný svet
verí v niečo iné.
  
1:08:59 Ideály, ideály, ideológie,
ničia ľudské bytosti.
  
1:09:10 Takže či sa dá žiť
bez jedinej viery;
  
1:09:18 a zistiť, či sa dá nikdy
nebyť ublížený,
  
1:09:23 čo znamená, nemať
obraz o sebe;
  
1:09:32 ako hinduista, ako budhista,
ako katolík,
  
1:09:36 ako protestant, ako profesor.
 
1:09:40 Môžete hovoriť,
môžete učiť, môžete informovať,
  
1:09:44 ale obraz, ktorý ste vytvorili
o sebe ako profesor,
  
1:09:50 nie je to, čo vyznávate.
- Chápete?
  
1:09:57 Je to možné?
 
1:10:02 To je skutočná sloboda.
 
1:10:08 A je možné, že keď mi niekto povie,
že som idiot,
  
1:10:17 pretože mám o sebe predstavu,
ak nejakú mám,
  
1:10:23 - venovať plnú pozornosť
tomuto tvrdeniu, ktoré mi povedali?
  
1:10:34 Rozumiete?
 
1:10:35 Keď mám o sebe nejakú predstavu,
a ty mi hovoríš že som idiot,
  
1:10:42 okamžite reagujem.
 
1:10:46 Reakcia je okamžitá.
 
1:11:12 Nakoľko je reakcia okamžitá, venovať
pozornosť tejto bezprostrednosti.
  
1:11:20 Rozumiete?
Som zrozumyteľný?
  
1:11:23 To znamená, pozorne načúvať
myšlienke, že som idiot.
  
1:11:34 Nazval si ma idiotom
 
1:11:36 - a počúvajúc pozorne,
 
1:11:41 keď počúvate úplne pozorne,
nie je tam žiadna reakcia.
  
1:11:47 Je to v skutočnosti nedostatok
počúvania, čo vytvára obraz.
  
1:11:56 Porozumeli ste?
 
1:12:02 Predpokladajme, že mám o sebe
predstavu ,
  
1:12:05 pretože som cestoval
po celom svete, atď.
  
1:12:10 Mám o sebe predstavu .
 
1:12:13 Ty prichádzaš
a hovoríš: Pozri sa, kamarát,
  
1:12:15 nie si tak dobrý ako
ďalší guru, alebo iný vodca,
  
1:12:20 alebo nejaký iný učiteľ,
nejaký iný idiot. (Smiech)
  
1:12:24 Ty sám si idiot.
 
1:12:29 Počúvam to úplne,
 
1:12:34 dávam plnú pozornosť
tomu, čo sa hovorí.
  
1:12:41 V prípade, že je tam celá pozornosť,
neexistuje formovanie centra.
  
1:12:50 Je to len nepozornosť
ktorá vytvára centrum.
  
1:12:55 Porozumeli ste?
 
1:13:01 Môže niekto dávať taký pozor?
Chápete?
  
1:13:15 Myseľ, ktorá je tak voľná,
 
1:13:20 mozog, ktorý bol zmätený,
narušený, neurotický,
  
1:13:27 ktorý v skutočnosti nikdy
ničomu nečelil ,
  
1:13:33 ktorý od seba nikdy nepožadoval
najvyšší výkon
  
1:13:40 čo je totálna pozornosť.
 
1:13:48 A pokiaľ pri vyhlásení,
že som idiot, dávam dobrý pozor,
  
1:13:57 jeho dôležitoť úplne stratila význam.
 
1:14:01 Pretože tam kde je pozornosť, tam
nie je centrum ktoré reaguje.
  
1:14:10 Pre dnešné ráno som skončil.
 
1:14:19 Verím, že sa zajtra ráno stretneme.
 
1:14:29 Môžem vstať prosím?