Krishnamurti Subtitles

Aké majú vedomosti miesto v našom živote?

Ojai - 2 May 1982

Public Talk 21:10 Môžeme pokračovať s tým, o čom sme
hovorili včera ráno?
  
1:21 Pre tých, ktorí tu včera neboli,
 
1:26 môžem niečo zopakovať
z toho čo sme povedali?
  
1:41 Včera ráno sme hovorili o tom,
aký je svet rozorvaný,
  
1:50 rozdelený na národy,
 
1:58 čo je v skutočnosti
forma kmeňov,
  
2:04 ako náboženstvo rozdelilo ľudstvo,
 
2:11 s ich dogmami,
s ich vierami,
  
2:13 s ich poverami, ilúziami,
 
2:18 ako ľudské bytosti vytvorili sekty,
 
2:30 každý z nich verí, že
bude viesť ľudstvo
  
2:35 k istej forme fyzického sveta
a tzv. spirituálneho sveta.
  
2:45 Na svete bolo mnoho guruov,
aj na západe aj na východe,
  
2:51 s ich zvláštnymi vierami a
meditáciami a s tým všetkým.
  
3:00 Je to skutočne dobrý biznis.
(smiech)
  
3:04 A tiež, ako človek vytvoril armády
 
3:14 a všetky tie nástroje vojny
 
3:18 ničiť sa navzájom
v mene svojej krajiny,
  
3:24 cti, prestíže, slobody
 
3:28 - v mene čohokoľvek, predstavy
zničenia sa navzájom.
  
3:34 A tiež ideologicky, človek
opäť rozdelil sám seba
  
3:43 na totalitnú
a demokratickú skupinu.
  
3:52 Kým v jednej krajine
neexistuje absolútne žiadna sloboda
  
4:01 - je to ako žiť vo väzení,
 
4:05 a ostatní môžu robiť
to, čo chcú robiť.
  
4:15 A človek sa tiež rozdelil
so svojimi názormi.
  
4:28 Vezmime si toto malé údolie,
 
4:33 ak si všímate, ak ste išli okolo,
 
4:37 je tu tak veľa malých siekt,
 
4:40 toľko rôznych zborov,
rôzne viery,
  
4:48 rôzne ideály, rôzne
predsudky, zaujatosť, a tak ďalej.
  
4:55 Predstavujú svet
ktorý je podobný,
  
5:00 s ich skresleniami, závermi,
ideálmi, vierami,
  
5:08 nasledujúc túto osobu
a uctievanie tejto osoby,
  
5:12 ten symbol alebo iný druh symbolu,
na východe alebo na západe.
  
5:19 Kamkoľvek idete vidíte
tento mimoriadny jav,
  
5:26 že človek počas svojho života
 
5:31 nielenže rozorval zem,
 
5:36 na americkú zem,
anglickú zem,
  
5:40 francúzku a ruskú,
a na ázijský svet,
  
5:45 čohokoľvek sa dotkol,
prinieslo utrpenie.
  
5:54 A tiež mu priniesla technologicky
veľké výhody.
  
6:03 Technologicky tiež
vytvoril aj vojny.
  
6:11 A tak keď sme včera hovorili
 
6:17 že vedci nepomohli ľuďom,
 
6:24 pomohli im technicky,
 
6:29 ale tiež aj priniesli
ďalšie vojny
  
6:35 - atómovú bombu
a bežné vojny.
  
6:42 Takže vedci
v podstate, v zásade
  
6:48 nepriniesli zmenu
v ľudských podmienkach.
  
6:54 Ani politici,
 
7:00 ani náboženskí lídri,
organizované viery,
  
7:08 organizovaná viera,
 
7:10 organizované, konvenčné
uctievanie symbolu,
  
7:18 osoby, spasiteľa.
 
7:24 Nikto z tých ľudí nepomohol
človeku ukončiť jeho smútok,
  
7:31 jeho osamelosť,
jeho zúfalstvo a úzkosť,
  
7:38 ani miestni kňazi ani guruovia.
 
7:47 Očividne, v priebehu vekov
bol človek vedený.
  
7:55 Vždy tu boli politickí
predstavitelia, náboženskí vodcovia,
  
8:01 a samozrejme národní hrdinovia,
ktorí zabíjali najviac.
  
8:10 A pozorujúc toto všetko,
 
8:14 čo nie je len západný jav,
ale je to aj v ázijskom svete,
  
8:21 pozorujúc toto všetko,
 
8:25 ak to človek berie vážne,
 
8:31 pokiaľ človeka zaujíma
ľudská myseľ,
  
8:36 jeho srdce, celá jeho existencia,
 
8:43 buď musí od toho všetkého utiecť
 
8:51 prostredníctvom inej formy izolácie,
komúny,
  
8:57 alebo sa stať mníchom
 
9:01 alebo unikať v nejakej forme
zábavy, pobavenia.
  
9:09 Alebo, ak to vôbec berie vážne,
musí odpovedať na to všetko,
  
9:19 je za to všetko zodpovedný .
 
9:25 Neviem
ako vážne to poslucháči berú,
  
9:33 ale ak to beriete vážne, aká je vaša
zodpovednosť voči tomuto všetkému?
  
9:44 Ako ďaleko zájdete
vo vašej zodpovednosti,
  
9:51 ako hlboko, ako široko?
 
9:55 Alebo sa obmedzíte
na svoj vlastný malý život,
  
10:04 vlastnú malú
skúsenosť, potešenie,
  
10:10 a zabudnete na obrovské ľudské
utrpenie, chudobu,
  
10:20 - nezaoberať sa
 
10:25 alebo sa zaoberať s nejakou
konkrétou vojnou,
  
10:31 alebo sa zaoberať
s ukončením všetkých vojen,
  
10:40 a to nielen vonkajšou vojnou, ale aj
vnútorným bojom človeka.
  
10:48 Jeho večný konflikt v sebe
a so svojím blížnym.
  
10:56 Toto je história človeka.
 
11:05 Tisíce a tisíce rokov evolúcie,
 
11:15 človek stále zostáva, akým bol,
mierne, pravdepodobne málo zmenený,
  
11:24 ale v podstate je krutý, násilný,
 
11:31 nepriateľský, súťaživý, atď.
 
11:40 A taktiež, ako sme včera hovorili,
 
11:49 každý jeden si myslíme, že sme
nezávislé indivíduá,
  
11:55 s vlastnými malými problémami
a obmedzeným pohľadom.
  
12:07 Ale keď sa človek začne hlbšie pýtať
ako to robíme teraz,
  
12:16 a ja dúfam, že to
spolu môžeme robiť,
  
12:21 keď sa pýtame do hľbky
 
12:25 prečo ľudské bytosti,
po tak veľa miliónoch rokov,
  
12:36 prečo sme sa stali takýmito,
 
12:40 rozelení, roztrieštení,
protichodní, zmätení,
  
12:51 večne hľadajúci potešenie,
nikdy nekončiaci svoj smútok,
  
13:01 nikdy nechápajúc svoj vzťah
k svetu a k sebe navzájom;
  
13:10 prečo je tu nekonečný konflikt
medzi človekom a človekom?
  
13:23 Hovorili sme celé včerajšie ráno
 
13:31 že naše vedomie,
čo je to, čo ste,
  
13:42 čo si myslíte, čo cítite,
 
13:45 vaše reakcie, vaše presvedčenia,
 
13:48 vaše úsudky, vaše zážitky,
vaše skúsenosti,
  
13:55 vaše strachy,úzkosť, osamelosť,
 
14:01 zúfalstvo a smútok
a strach zo smrti
  
14:06 sú spoločné pre celé ľudstvo.
 
14:13 Kamkoľvek idete,
človek je podmienený týmto stavom.
  
14:23 Kdekoľvek žijete,
či už v blahobytnej spoločnosti
  
14:29 alebo v nejakej chudobnej dedine,
 
14:35 na samote, ďaleko od civilizácie,
 
14:42 aj tam človek trpí,
je zúfalo osamelý,
  
14:51 nervózny, neistý,
ako zvyšok ľudstva.
  
15:00 Ako sme tu hovorili , vidieť to,
človek začína pochybovať
  
15:08 či vôbec existuje individualita.
 
15:14 Alebo je tu len ľudstvo
a vy ste ľudstvo.
  
15:24 V podstate, hlboko
ste zvyšok ľudstva.
  
15:33 Ale bohužiaľ sme
vzdelávaní, podmienení,
  
15:40 aj nábožensky aj svetovo,
 
15:44 vychovávaní k myšlienke
že sme samostatné indivíduá,
  
15:51 každý hľadá svoju vlastnú
osobnú spásu,
  
15:56 zvláštne šťastie,
zvláštnu radosť zo života.
  
16:05 A toto dáva
skvelý pocit slobody,
  
16:11 každý robí, čo chce robiť.
 
16:17 To je voľba.
 
16:20 Myslí si, že je slobodný,
lebo si môže vyberať.
  
16:29 Ale pohyb voľby je v tom istom poli,
z jedného rohu do druhého.
  
16:36  
 
16:40 To nie je sloboda.
 
16:43 Takže, včera sme hovorili
 
16:47 že naše vedomie, čo je naša ľudská,
denná existencia
  
16:56 sú ostatní ľudia.
 
17:02 A to vedomie
je samo o sebe protichodné,
  
17:10 v sebe rozdelené, roztrieštené.
 
17:22 Ako sme tiež hovorili ,
toto nie je prednáška.
  
17:30 Prednáška ktorá je o
konkrétnom predmete
  
17:44 so zreteľom na poskytovanie
ďalších informácií o tejto veci.
  
17:53 V tomto zmysle to nie je prednáška.
 
17:59 Ale uvažujeme spoločne,
ak je to vôbec možné,
  
18:10 myslíme spolu, pozorujeme spolu
tento mimoriadny jav,
  
18:18 to, čím sa človek stal,
a čo urobil so svetom,
  
18:25 so svojím vlastným životom, a so
životom sveta okolo seba.
  
18:35 A tak pozorujeme veľmi zblízka,
nestranne, nezaujato,
  
18:48 to, čo sme
a to, čo sme urobili zo sveta.
  
18:58 Takže prosím, ak to beriete
aspoň trochu vážne,
  
19:04 a človek to musí brať vážne,
pretože svet je v hroznom stave,
  
19:13 hrozí nám ohromné nebezpečenstvo.
 
19:24 A tak spoločne premýšľame,
pozorujeme,
  
19:29 neznamená to, že spolu súhlasíme,
 
19:34 nevidíme veci tak ako ich vidím ja,
alebo ako ich vidíte vy,
  
19:40 s našim osobitným skreslením,
s našimi predsudkami,
  
19:46 s našim vlastným nacionalizmom,
hlúpymy názormi,
  
19:52 ale radšej to len voľne pozorujme.
 
20:00 Pozorovať náznaky,
nemať žiadne predsudky,
  
20:07 videť presne, čo sa
navonok deje.
  
20:15 Ak to nevidíme presne,
 
20:20 potom nebudeme schopní
dotknúť sa
  
20:25 tej správnosti, presne.
 
20:31 Ak človek pozoruje jasne,
 
20:38 bez akéhokoľvek motívu,
bez akéhokoľvek smeru,
  
20:42 len pozoruje
 
21:09 akoby keď pozorujte horu.
 
21:15 - Je tam. Majestátna,
tichá, nehybná.
  
21:23 Rovnakým spôsobom, pozorujme
tento mimoriadne jav - človeka.
  
21:34 Tak spoločne sledujeme,
 
21:40 váhavo, pozorne,
 
21:48 toto hnutie, tento príliv
ktorý ide von a dnu,
  
21:54 čo je to, čo sme,
tvoríme svet,
  
22:00 a potom sme tým svetom chytení.
 
22:05 Vytvorili sme túto spoločnosť,
 
22:12 nie každý z nás,
ale naše minulé generácie,
  
22:18 oni a my sme vytvorili túto súčasnú
nemorálnu, deštruktívnu spoločnosť.
  
22:28 A touto spoločnosťou
sme chytení v pasci .
  
22:34 Táto spoločnosť je tvorená
každým z nás.
  
22:38 Takže sme zodpovední
za túto spoločnosť.
  
22:47 Či už je možné,
nie - meniť spoločnosť,
  
22:54 ale či je možné radikálne,
hlboko transformovať naše podmienenie
  
23:06 čo je, do hĺbky pochopiť naše
vedomie, čo je to, čím sme.
  
23:15  
 
23:17 Je možné premeniť sa,
nie v niečo,
  
23:26 ale zmeniť,
vyvolať zmenu
  
23:30 v samotnej štruktúre a povahe
nášho vedomia?
  
23:40 To je problém.
To je tá kríza.
  
23:44 Nie je to politická kríza,
hospodárska kríza, alebo kríza vojny,
  
23:54 ale kríza v nás samých.
 
24:03 A my očividne
nevieme čeliť tejto kríze,
  
24:10 alebo sme ochotní jej čeliť.
 
24:14 A tak sa pokúšame o útek
z tejto skutočnosti
  
24:20 rôznymi formami
zábavy
  
24:23 - náboženstvo, politiku, futbal,
a všetko to ostatné.
  
24:31 Tiež, ako sme včera ráno hovorili,
 
24:37 obsah nášho vedomia,
 
24:42 obsah ktorým je to, čo si myslíte,
to, čo cítite, vaše reakcie,
  
24:50 vaše túžby, vaše strasti,
 
24:53 vaše potešenia, vaše depresie,
vaša viery, vaše dogmy,
  
24:58 vaše smútky, vaše presvedčenia,
vaša zúfalá osamelosť,
  
25:06 a strach z konečnej smrti...
 
25:09 To všetko, je vaše vedomie.
To je to, čím ste.
  
25:18 A my sa pýtame?
 
25:22 či ten obsah môže prestať.
 
25:38 To znamená, podmienenie
ľudskej mysle, ľudská existencia,
  
25:46 či môže byť transformovaná.
 
25:50 Takže včera sme prebrali
celú otázku viery,
  
25:58 ktorá je časťou nášho vedomia
 
26:02 - ideály, viery,
ktoré rozdelili človeka voči človeku,
  
26:10 totalitná ideológia
a demokratická ideológia,
  
26:18 katolícka ideológia
a protestantská ideológia;
  
26:25 Ich viera, ich dogmy,
ich násilie
  
26:32 - je to rovnaké v ázijskom svete.
 
26:40 Je to súčasť nášho vedomia,
 
26:45 ako je nacionalizmus súčasťou
nášho kmeňového vedomia.
  
26:53 Či tá viera môže skončiť
totálne, úplne,
  
26:59 nemať žiadnu vieru,
vôbec nemať ideály,
  
27:04 ale v skutočnosti čeliť skutočnostiam
tak, ako sú,
  
27:09 nie, ako by mali byť.
 
27:17 Rovnako ako každý z nás vidí
skutočnosť, že je to pravda,
  
27:22 jeho realitu, jeho logiku,
 
27:28 či môžeme byť úplne slobodný
od viery, ideálov, ideológie.
  
27:42 To si vyžaduje veľa
skúmania, pozornosť,
  
27:50 energiu zistiť, ako sú naše mysle
pokrivené s vierami a ideológiami,
  
28:03 čo je v skutočnosti únik
z toho ", čo je".
  
28:10 A tým, že nie sme schopní
porozumieť tomu", čo je",
  
28:16 pokúšame sa utiekať
k nejakému ideálu;
  
28:19 pozrieme sa na to bližšie,
ako budeme pokračovať.
  
28:25 A takisto sme si včera prebrali
otázku duševnej bolesti,
  
28:33 psychologické, vnútorné zranenie
ľudských bytostí;
  
28:40 ako sme každý z nás
od detstva až kým neumrieme,
  
28:49 ako sme stále zraňovaní,
niečím alebo niekým.
  
28:56 Ak ste si toho vedomí, ako tu
sedíte - dúfam pohodlne -
  
29:06 či si to človek uvedomuje,
že je zraňovaný, hlboko zraňovaný:
  
29:17 rodičmi, školou,
porovnávaním,
  
29:29 prostredníctvom akéhosi
drsného slova, nejakým gestom.
  
29:42 A ako starneme
nesieme túto bolesť,
  
29:48 či už vedome, alebo nevedome,
hlboko.
  
29:55 A dôsledky toho zranenia
sú neuveriteľne zložité
  
30:06 pretože keď je človek zranený,
 
30:09 bojí sa stále viac
ďalšieho ublíženia,
  
30:13 a konanie z tohto zranenia,
buď neurotického, obranného,
  
30:21 a snaha brániť sa
pred ďalším ublížením,
  
30:25 a preto je v tom zranení
zapojený strach.
  
30:34 Je to súčasť nášho vedomia.
 
30:39 Ako sme povedali, to zranenie je
predstava,
  
30:44 ktorú sme si o sebe vytvorili.
 
30:50 Keždý jeden máme o sebe predstavu:
 
30:56 rôzne druhy masiek,
rôznej schopnosri
  
31:03 a rôzne predstavy o sebe,
 
31:12 - ktoré si vystaval sám,
alebo si o ňom vytvorila spoločnosť,
  
31:19 pretože tá jedna z týchto predstáv
býva zraňovaná.
  
31:25 Tá predstava som ja,
tá predstava sa odo mňa nelíši .
  
31:30 To sme si prebrali včra.
 
31:36 Takže, či je možné
 
31:41 byť absolútne, úplne
slobodný od všetkých bôlí,
  
31:49 nebyť nikdy zranený:
 
31:51 len vtedy môže myseľ prekvitať,
 
31:56 len vtedy môžeme mať medzi sebou
riadny vzťah.
  
32:02 Takže je veľmi dôležité zistiť,
 
32:08 či je možné, byť úplne
bez predstavy o sebe;
  
32:17 a o tom obraze, ktorý býva
zraňovaný.
  
32:22 Tak trochu sme si to
prebrali včera.
  
32:29 A tiež by sme mali prekúmať
 
32:34 ďalší obsah
nášho vedomia.
  
32:40 To znamená, vzťah s naším priateľom,
vzťah s niekým druhým,
  
32:50 vzťah s najbližšou osobou.
 
32:55 V tomto vzťahu,
ako človek vidí v bežnom živote,
  
33:01 je veľa konfliktov.
 
33:07 Je tam veľké množstvo
bojov, nešťastia,
  
33:14 ktoré nakoniec končia rozvodom
a nájdením si ďalšieho,
  
33:19 a začne sa to odznova.
 
33:24 Tento večný konflikt
medzi človekom a človekom,
  
33:31 medzi mužom a ženou;
prečo?
  
33:36 Prijímame tento konflikt,
 
33:40 alebo ak ho nechceme akceptovať
a chceme nájsť riešenie,
  
33:48 ideme k odborníkom,
aby nám pomohli:
  
33:53 psychológ, kňaz,
nejaká autorita, nejaký špecialista
  
34:03 že nám pomôže dostať sa cez
náš konkrétny konflikt s iným.
  
34:16 A zdá sa, ako si človek všíma,
ako ste si tiež mohli všimnúť,
  
34:24 tento konflikt nekončí.
 
34:27 Môžete ho zakrývať,
môžete od neho utekať,
  
34:34 môžete na to nejako zabudnúť,
a prijať ho,
  
34:41 ale vo vnútri je ten koflikt tam,
 
34:46 v našich vzťahoch
so všetkými ľudskými bytosťami,
  
34:49 či už s blízkymi,
alebo so vzdialenými.
  
34:55 Nikdy sme sa nepýtali prečo?
 
35:00 Či ten konflikt
medzi ľuďmi,
  
35:04 blízkymi alebo inými,
môže skončiť.
  
35:09 To je dôležité sa pýtať,
pretože celý život je vzťah,
  
35:19 či už žijete v kláštore
alebo v obci
  
35:26 alebo sami v malom byte.
 
35:32 Vždy ste vo zťahu.
 
35:34 Život je pohyb vo vzťahu.
 
35:42 A v tomto hnutí
je očividne
  
35:46 veľká miera konfliktov a nešťastia.
 
35:54 To je súčasť nášho vedomia,
buď ponorená, alebo na povrchu.
  
36:11 Prečo, po milión rokoch, so všetkými
tými informáciami ktoré máme,
  
36:20 so všetkými tými informáciami
ktoré sa stali našimi vedomosťami,
  
36:26 nás neochránili
pred týmto smútkom,
  
36:30 konfliktom týchto vzťahov?
 
36:34 Prosím, položte si sami
túto otázku.
  
36:42 Nežiadam vás, aby ste
sa pýtali túto otázku.
  
36:45 Je to prirodzená otázka.
 
36:51 Musíme čeliť tomuto problému
a vyriešiť ho.
  
36:58 Ak to nie je vyriešené,
ak žijeme v rozpore,
  
37:03 budeme nevyhnutne vytvárať spoločnosť
ktorá bude udržiavať tento konflikt.
  
37:18 Takže prosím buďte vážni, ak chcete,
s ohľadom na túto otázku,
  
37:29 pretože je to veľmi dôležité.
 
37:33 Čelíme vojnám.
 
37:39 Vojna je to konečný výsledok nášho
nekonečného konfliktu v sebe,
  
37:50 konfliktu s našimi
najbližšími osobami.
  
37:56 Takže je to veľmi vážna otázka,
 
38:01 na ktorú človek musí nájsť
odpoveď a vyriešiť to.
  
38:06 To nie je odborná otázka,
teoretická otázka.
  
38:12 Je to ľudská otázka,
ktorá sa týka každého,
  
38:18 nášho každodenného života;
 
38:23 prečo žijeme v konflikte
s naším susedom,
  
38:34 či už je to sused odvedľa,
alebo vzdialený
  
38:38 prečo máme tento boj,
tento konflikt medzi mužom a ženou;
  
38:47 rôzne formy bojov
 
38:50 - sexuálne, boj každého jedného,
sledujúceho svoje vlastné túžby,
  
39:02 jeho vlastné ambície,
jeho naplnenie alebo jej naplnenie.
  
39:10 Každý sa snaží niečím stať,
odlíšiť sa od ostatných.
  
39:20 To je jasné, je to každodenný fakt.
 
39:27 Môžete sa stretnúť v posteli,
 
39:32 ale každý z vás sleduje
vlastné ciele,
  
39:41 to je, ako keď sa dve rovnobežky
nikdy nespoja,
  
39:47 a tomu sa hovorí vzťah,
 
39:52 v ktorom nie je žiadny
skutočný zmysel lásky,
  
40:01 budeme o tom hovoriť.
 
40:05 Láska nie je radosť,
láska nie je túžba.
  
40:15 Láska nie je hľadanie naplnenia.
 
40:21 Ale my sme si zo vzťahu
jedného k druhému spravili
  
40:25 zmysel naplnenia, potešenie,
niečo, čo je žiadúce, a tak ďalej.
  
40:39 A tak prečo ľudské bytosti
tak technologicky inteligentné,
  
40:50 tak mimoriadne výkonné
a energické,
  
40:56 prečo ľudia nevyriešili
túto najdôležitejšiu otázku, problém.
  
41:14 Môžete meditovať;
môžete hľadať osvietenie;
  
41:26 môžete sledovať najnovšieho guru,
 
41:29 posledný zjav,
nech už nasledujete hocičo,
  
41:35 ale ak ste
nevyriešili tento problém,
  
41:42 všetky svoje duchovné vedomosti
a technologické úspechy
  
41:50 nemajú vôbec žiadnu hodnotu.
 
41:56 Prerože náš život je vzťah,
 
42:01 náš život je niečo, čo nemôže
byť žité samo v izolácii,
  
42:08 a pretože žijeme, alebo
sa pokúšame žiť v izolácii,
  
42:13 vytvárame
veľkú katastrofu.
  
42:17 Ako skupina, ako národy
ktoré sa izolujú
  
42:24 - Američania, Briti,
Francúzi,
  
42:26 Rusi,Taliani atď.
 
42:29 Je to istá forma izolácie,
 
42:31 a v tej izolácii
sa snažia nájsť bezpečie.
  
42:40 V izolácii neexistuje
žiadne bezpečie.
  
42:48 Prerože nakoniec bývajú
ľudské bytosti zničené.
  
42:55 A podobne, ak sme nevyriešli
túto podstatnú,
  
43:04 základnú otázku vzťahov,
 
43:12 čo je v dnejšnej dobe
izolovanie sa od seba navzájom,
  
43:21 táto izolácia musí nevyhnutne
splodiť všetky druhy biedy,
  
43:30 zmätenosť, nenávisť, zlosť.
 
43:39 Takže, je možné
mať vzťah
  
43:44 v ktorých nie je absolútne žiadny
konflikt?
  
43:55 Čo je to vzťah?
 
43:58 Čo to znamená, mať vzťah
k druhému, nie iba fyzicky,
  
44:07 ale oveľa viac
psychologicky, hlboko,
  
44:11 čo podmieňuje
našu fyzickú aktivitu.
  
44:17 Vždy na to zabúdame:
 
44:22 že chceme zlepšiť
životné prostredie ako spoločnosť,
  
44:32 a tak robíme všetky druhy
legislatívnych predpisov atď.
  
44:39 Nikdy si to psychologicky neuvedomujeme
 
44:44 ak sme si neni vedomí toho čo robíme,
 
44:49 vytvoríme zhnitú spoločnosť.
 
44:55 Z psychologického hľadiska
je oveľa dôležitejšie
  
44:59 transformovať naše vlastné konflikty,
 
45:03 nie iba ukončiť vonkajší konflikt.
 
45:07 Dúfam, že to plne chápeme.
 
45:14 Psychologické konflikty nevyhnutne
vyprodukujú svetový konflikt.
  
45:25 Ale my sa snažíme meniť
vonkajšiu štruktúru
  
45:30 bez zásadne,
psychologicky,
  
45:34 ak môžem použiť to slovo
ktoré je tak zneužívané, duchovna.
  
45:42 Ak neexistuje zásadná základná
transformácia psychiky,
  
45:52 robiť to, čo bude navonok,
 
45:57 to, čo ste urobili navonok
bude vždy prekonané psychikou.
  
46:04 Ako môžete vidieť v nedávnej
revolúcii komunistov.
  
46:12 Dúfali, na základe zmeny
vonkajšej štruktúry spoločnosti
  
46:22 že zmenia človeka.
 
46:26 A bolo to úplne inak,
čo je tak badateľné a známe.
  
46:38 Takže vzťah je
mimoriadne dôležitý.
  
46:47 A prečo je tu toto rozdelenie
medzi mužom, ženou,
  
46:52 medzi sebou, v sebe,
a so svojím blížnym?
  
46:58 Celý proces vzťahov?
 
47:11 Čakáte na rečníka
aby vám vysvetlil ďalej?
  
47:19 Prečo žijeme v rozpore jeden s druhým,
s mužom, so ženou, atď.
  
47:26 Alebo, spolu
pozorujeme tento jav,
  
47:33 pozorujeme, nesnažíme sa ho vyriešiť,
 
47:38 najprv ho pozorovať
 
47:42 a pochopiť, ako ho pozorovať,
 
47:51 nie, ako vyriešiť tento problém,
chápete?
  
47:56 Mám problém:
 
48:00 Nie som ženatý, ale predpokladajme,
že som ženatý, mám ženu,
  
48:06 sledujem svoje vlastné túžby, vlastné
ambície, môj vlastný úspech, atď,
  
48:16 a ona tiež robí to isté,
len v inej forme,
  
48:24 a môžeme mať sex,
a to všetko, deti,
  
48:30 ale sme dve oddelené entity,
 
48:36 sledujúce vlastné ciele,
naše vlastné cesty,
  
48:40 naše vlastné naplnenie, robiaci
vlastné veci, ako to nazývate.
  
48:54 A samozrejme, moja žena a ja sme
v rozpore, hádky, podráždenie,
  
49:05 nie sme schopní sa prispôsobiť,
alebo sa nechceme prispôsobiť.
  
49:12 Lebo v skutočnosti, tam, kde je láska
tam nie je žiadne prispôsobovanie sa.
  
49:21 Tak čo mám robiť?
 
49:28 Aké je moje konanie,
alebo nekonanie?
  
49:32 Prosím počúvajte pozorne!
Činnosť alebo nečinnosť,
  
49:39 pretože nečinnosť bude
oveľa dôležitejšie ako činnosť.
  
49:50 V nečinnosti je
najviac pozitívnej akcie.
  
49:58 To znamená, vidieť nepravdu,
a vidieť pravdu v nepravde,
  
50:09 to znamená ukončiť nepravdu.
Len pozorovať.
  
50:15 Ale my všetci sme takí dychtivý
konať, robiť s tým niečo.
  
50:25 Moja žena a ja sa hádame,
nesúhlasíme jeden s druhým,
  
50:28 poznáte to ostatné
tie škaredé veci, ktoré sa dejú;
  
50:33 pravdepodobne si to uvedomujete
viac než ja:
  
50:42 hrozné napätie, osamelosť,
ohyzdnosť toho všetkého!
  
50:56 Teraz spolu,
budeme pozorovať,
  
51:02 nie riešiť problém,
 
51:07 - Prosím počúvajte pozorne! -
 
51:12 nie riešiť, nie ukončiť,
alebo sa snažiť nájsť riešenie;
  
51:18 ale spoločne to budeme sledovať.
 
51:25 To je to,
ako pristupovať k problému,
  
51:30 to znamená, ako sa pozeráte
na problém, chápete?
  
51:36 Tento prístup je oveľa dôležitejší
ako problém sám; no nie?
  
51:44 Bojím sa, že stratím manželku, alebo
 
51:50 - veď to poznáte,
 
51:52 nemusím ísť do toho dopodrobna-
 
51:54 moje jednanie je vtedy
podmienené strachom.
  
51:59 A teda aj riešenie problému je
podmienené strachom,
  
52:08 nie je rozhodné.
Rozumiete?
  
52:13 Takže prístup je oveľa dôležitejší,
než problém sám.
  
52:20 Keby by ste len pochopili
túto jednoduchú vec!
  
52:27 Takže vždy sme znepokojení
problémom, jeho zložitosťou,
  
52:35 analýzou problému.
 
52:39 naša myseľ je zameraná
na riešenie problému.
  
52:47 Hovoríme - rečník vám hovorí -
- nezaoberajte sa s riešením,
  
52:54 ale ako k nemu pristupovať,
ako sa k nemu dostať bližšie,
  
53:02 ako pozorovať problém,
je oveľa dôležitejšie
  
53:05 než problém samotný.
Pochopili ste to?
  
53:09 Dokonca aj intelektuálne
pozrite sa na to, verbálne,
  
53:17 že riešenie nie je dôležité,
 
53:22 čo je dôležité je to,
ako pristupujete k problému,
  
53:29 ako sa naň pozeráte.
 
53:32 Je problém tam vonku,
a vy sa k nemu približujete, alebo
  
53:41 - prosím, počúvajte -
alebo, vy ste ten problém?
  
53:50 Rozumiete?
 
53:52 Zatiaľ to nebudem rozoberať,
lebo by nás to zaviedlo niekam inam.
  
53:57 Takže, ako hovoríme, prístup
k problému je veľmi dôležitý.
  
54:02 Však? Môžme sa pohnúť ďalej?
 
54:06 Vy sa učíte,
ja sa neučím.(smiech)
  
54:14 Hovoríme,
ako pristupovať k problému,
  
54:21 ako sa naň pozerať,
 
54:24 ako pozbierať svoju energiu na to,
aby sme videli problém.
  
54:29 Je váš prístup priamy,
 
54:35 čo zamená snahu
vyriešiť ten problém,
  
54:39 alebo máte motív,
 
54:42 a ak máte motív,
tak pristupujete so zámerom?
  
54:46 Takže, keď pristupujete
s nejakým zámerom,
  
54:50 ten zámer rozhodne o tom,
ako budete riešiť ten problém.
  
54:58 Zatiaľčo, ak nemáte nijaký zámer
 
55:00 - prosím, na toto si vyžaduje
presné pozorovanie -
  
55:09 ak nemáte žiadny motív,
a preto ani smer,
  
55:15 potom pozorujete problém
čisto, bez akéhokoľvek skreslenia,
  
55:23 bez zafarbenia.
 
55:27 Le ho pozorujete. Že?
 
55:33 Robíme to teraz, keď sme spolu?
 
55:37 Prosím pekne, toto nie je nejaká hra,
ktorú hráme.
  
55:41 Nie je to intelektuálna zábava
v nedeľu ráno.
  
55:47 To je veľmi, veľmi vážne,
pretože život je vzťah.
  
55:57 Ak tomu vzťahu
nerozumieme,
  
56:00 tak potom vo svete vytvárame
hotovú spúšť,
  
56:06 ničíme svoje deti,
 
56:13 ničíme sa navzájom,
 
56:16 to je to, čo robíme teraz,
skrz súťaženie,
  
56:19 skrz vojny, skrz celú tú hrôzu
čo človek vytvára.
  
56:29 Takže spoločne pozorujeme,
 
56:36 prečo ľudia nemôžu s ostatnými
žiť v mieri.
  
56:47 To je skutočnosť, že je skutočný
fakt, nie prehnaný,
  
56:55 a naše stanovisko k nemu
je buď jednoduché,
  
57:04 nie-osobné objektívne pozorovanie,
 
57:10 alebo k nemu pristupujete
z osobného hľadiska.
  
57:18 A k nemu pristupujete
z osobného hľadiska,
  
57:21 ten konflikt bude trvať večne.
 
57:26 Ale keď budete k nemu pristupovať
objektívne, nezaujato,
  
57:34 bez akéhokoľvek smeru
- Chápete? -
  
57:38 Aký je potom stav vašej mysle
-Sledujte to prosím! -
  
57:44 Aký je potom stav vašej mysle
ktorá sa pozerá na problém?
  
57:52 Pochopili ste?
Pochopil to niekto?
  
57:59  
 
58:07 Dobre!
Povedzme to inak!
  
58:12 Prečo býva konflikt
medzi mužom a ženou,
  
58:17 medzi človekom a človekom, viete,
celý ten vzťah?- Prečo?
  
58:26 Pozrite sa na to, prosím; odpovedzte
si na to, choďte do seba;
  
58:31 nebuďte závislý na mne, na rečníkovi,
nie je toho hoden.
  
58:37 Nemá žiadnu hodnotu. Je le nejaká
verbálna bytosť, telefón.
  
58:47 To vy si musíte dať odpoveď. Prečo?
 
58:54 Je to tak že - sledujeme to spoločne,
 
58:57 takže od rečníka sa nič neučíte,
 
59:01 nič vás neučí.
Pochopte to prosím!
  
59:07 Neučí vás ani vec.
 
59:14 Preto nie ste jeho následovníci.
 
59:17 Nie je vašou autoritou,
nie je váš guru.
  
59:24 Tí všetci vás zviedli z cesty.
 
59:29 Pretože nikdy neboli schopní
vyriešiť tento problém,
  
59:33 alebo ho nikdy neriešli.
 
59:40 Takže, spoločným pozorovaním,
objavíme
  
59:47 prečo existuje tento konflikt, či je
možné úplne ho skončiť,
  
59:51 nie teoreticky, nie na jeden deň
- skončiť ho.
  
59:56 Tento konflikt existuje, musí existovať
 
1:00:08 - Ani vám to nechcem povedať,
 
1:00:15 pretože to je také hlúpe!
 
1:00:20 Keď vám to poviem, vy poviete"Áno,
je to tak, (smiech)
  
1:00:25 a ste v tom späť.
 
1:00:27 Nie je to niečo, na čo ste prišli sami.
 
1:00:35 Viete, čo sa deje,
 
1:00:37 ak na niečo prídete sami,
psychologicky!
  
1:00:42 Máte nesmiernu energiu.
 
1:00:48 A vy budete potrebovať energiu na to,
 
1:00:54 aby ste uvoľnili myseľ,
s jej podmienenia.
  
1:01:05 Ak manželka niekoho má,
tak sa s ňou hádam,
  
1:01:12 alebo moje dievča, to je jedno,
 
1:01:15 hádam sa s ňou,
pretože som osamelý muž.
  
1:01:29 Chcem ju vlastniť.
Chcem byť na nej závislý.
  
1:01:35 Chcem jej útechu, jej povzbudenie,
jej spoločnosť.
  
1:01:44 Chcem mať niekoho
kto mi povie, aký som úžasný.
  
1:01:55 Tak si o nej vytváram predstavu,
 
1:02:05 a ona chce byť vlastnená,
 
1:02:10 chce sa cezo mňa presadiť,
sexuálne,
  
1:02:18 chce mať zo mňa niečo iné
ako som.
  
1:02:25 Takže, takto je to, každý jeden,
 
1:02:33 či už žije týždeň,
alebo deň, alebo roky,
  
1:02:38 si vybudoval predstavu
ktorá sa stala vedomosťou.
  
1:02:42 Sledujte to prosím, sledujte to,
- znalosti jedného o druhom.
  
1:02:54 Znalosť.
- Môžem ísť trochu do toho ?
  
1:02:59 To je vážne. Znalosti vo vzťahu
sú deštruktívne.
  
1:03:10 Že?
 
1:03:12 Ak to raz pochopíte!
 
1:03:18 Hovorím, že poznám svoj ženu,
 
1:03:22 pretože s ňou žijem,
poznám včetky jej sklony,
  
1:03:27 jej podráždenosť, impulzívnosť,
jej žiarlivosť,
  
1:03:32 čo sa stáva mojou vedomosťou
o nej: ako chodí,
  
1:03:37 ako si robí vlasy, ako sa hýbe
- Sledujete?
  
1:03:43 Nazbieral som o nej veľa informácií
a vedomostí.
  
1:03:51 A ona o mne tiež nazbierala
veľa informácií,
  
1:03:57 takže vlastne minulosť -sledujete?-
Vedomosti sú vždy minulosť. Že?
  
1:04:06 O budúcnosti nemáme
žiadne predvídateľné vedomosti.
  
1:04:14 Takže ja mám vedomosti, máme
vedomosti o sebe. Je to tak?
  
1:04:23 Takže sa musíme vážne pýtať
na otázku poznania:
  
1:04:28 Aké miesto má poznanie
v živote?
  
1:04:35 Pozorujeme to spolu?
 
1:04:44 Zmenia vedomosti človeka?
 
1:04:49 Aké miesto zaberajú vedomosti
v zmene
  
1:04:52 alebo v ukončení
podmienenia?
  
1:04:56 Toto je podmienenie!
 
1:04:59 Som podmienený skrz to,
že ju poznám,
  
1:05:08 tak ako je ona podmienená tým,
že ona pozná mňa.
  
1:05:12 Sledujete to?
Sme v tom spolu?
  
1:05:17 Sledujeme to spoločne?
Prosím, neučím vás.
  
1:05:25 Sledujete to
s celou svojou energiou,
  
1:05:29 so schopnosťou vidieť tento fakt,
 
1:05:34 že tam, kde je znalosť vo vzťahu,
tam musí existovať konflikt.
  
1:05:45 Musím mať znalosti, ako riadiť
auto, ako napísať vetu,
  
1:05:52 ako hovoriť po anglicky, alebo
po francúzsky,
  
1:05:55 alebo po taliansky, či akokoľvek..
 
1:05:57 Alebo musím mať technologické
vedomostí; keď som dobrý tesár,
  
1:06:01 musím mať vedomosti o dreve,
nástrojoch, ktoré používam, atď;
  
1:06:07 Ale vo vzťahu s manželkou,
 
1:06:14 alebo s kamarátom, s kýmkoľvek,
 
1:06:18 tie znalosti
ktoré som nazhromaždil,
  
1:06:22 nazbierané
neustálym podráždením,
  
1:06:28 stálymi roztržkami, ambíciami,
 
1:06:35 poznaním
ktoré som získal,
  
1:06:40 tie vedomosti zabraňujú
skutočnému vzťahu s iným.
  
1:06:46 Že?
 
1:06:50 Je to fakt, alebo je to len púhy
predpoklad, teória, myšlienka?
  
1:07:02 Predstava je abstrakcia
o skutočnosti. Je to tak?
  
1:07:10 Slovo "idea" v gréčtine
znamená pozorovať, vidieť,
  
1:07:20 dostať sa blízko k vnímaniu,
 
1:07:25 nie vytvárať abstrakciu,
ktorá sa stane myšlienkou.
  
1:07:33 Takže sa nezaoberáme nápadmi.
 
1:07:38 Ale máme čo do činenia
s aktuálnym vzťahom,
  
1:07:44 ktorým je konflikt,
 
1:07:46 a ten konflikt narastá
 
1:07:48 keď som už o nej nazhromaždil
veľa informácií
  
1:07:54 a ona ich získala
veľa o mne.
  
1:07:58 Takže, náš vzťah je potom
založený na vedomostiach;
  
1:08:03 a znalosti nikdy nemôžu byť
kompletné, o ničom v živote.
  
1:08:10 Uvedomte si to prosím.
 
1:08:14 Vedomosti vždy musia ísť
ruka v ruke s nevedomosťami.
  
1:08:25 Že?
 
1:08:27 Nemôžete vedieť všetko o vesmíre.
 
1:08:30 Astrofyzici ho môžu opisovať,
 
1:08:33 ale byť si vedomý jeho nesmiernosti,
 
1:08:38 nie je nutná žiadna znalosť
prostredníctvom informácií;
  
1:08:42 musíte mať na mysli,
že je tak obrovský,
  
1:08:49 tak úplne usporiadaný,
ako len vesmír môže byť.
  
1:08:55 Potom je to iná vec.
 
1:08:58 Tak podobne, znalosť
vnáša konflikt do vzťahu.
  
1:09:09 Pozrite sa na skutočnosť!
Nie zmieriť sa so skutočnosťou.
  
1:09:15 Pozrite sa na tú skutočnosť,
 
1:09:18 že vedomosti majú význam
v jednom smere,
  
1:09:20 ale v druhom nemajú.
 
1:09:24 Negácia je najpozitívnejšia.
- Chápete?
  
1:09:32 Je to tak? Môžeme ísť
trochu ďalej?
  
1:09:37 To znamená,
 
1:09:43 že prax naozaj ukončí konlikt?
 
1:09:57 To znamená, že na zistenie, či vôľa,
to znamená, pozitívna činnosť
  
1:10:06 - "Chcem ukončiť tento konflikt" -
 
1:10:10 či to prinesie
zastavenie konfliktu,
  
1:10:17 ktorý sme predtým vyvolali?
 
1:10:20 Takže, je veľmi dôležité pochopiť,
aké majú znalosti miesto,
  
1:10:33 a znalosti, ako prekážka
vo vzťahu.
  
1:10:39 Láska nie je poznanie;
láska nie je spomienka.
  
1:10:50 Pokiaľ o nej nemám poznanie
obdivujem ju,
  
1:10:58 takú, aká je, ako úplne
nová ľudská bytosť, každý deň nová.
  
1:11:04 Viete, čo to robí?
 
1:11:09 Ste príliš vzdelaní,
ste plní poznania z kníh,
  
1:11:17 toho, čo povedali druhí.
 
1:11:23 A to je dôvod, prečo je toto
veľmi ťažké pochopiť,
  
1:11:26 - takú jednoduchú vec, ako je toto.
 
1:11:41 A zase 12:45. Je mi ľúto.
 
1:11:47 Budeme pokračovať ďalšiu
sobotu a nedeľu,
  
1:11:55 lebo sa zaoberáme
s veľmi zložitým problémom života.
  
1:12:05 A to žitie je pochopenie
obsahu nášho vedomia.
  
1:12:13 Pokiaľ sme tomu neporozumeli,
celku vedomia,
  
1:12:21 vždy budeme v zmätku.
 
1:12:26 A zmätok, je pravá podstata
nášho vedomia.
  
1:12:34 A to je dôvod,
prečo sme si prebrali vieru,
  
1:12:39 presvedčenie, bolesť, vzťah.
 
1:12:43 Je to súčasť nášho vedomia.
 
1:12:46 A z tohto neporiadku,
môže vzniknúť poriadok,
  
1:12:55 o čom budeme hovoriť
na budúcu sobotu a nedeľu.
  
1:12:59 Môžem teraz vstať?