Krishnamurti Subtitles

Môžu naše mysle, ktoré sú v neporiadku, vytvoriť poriadok?

Ojai - 8 May 1982

Public Talk 31:22 Môžeme pokračovať tam,
kde sme prestali v nedeľu?
  
1:34 Hovorili sme o
správnych vzťahoch.
  
1:47 Väčšina našich vzťahov,
 
1:56 v tých vzťahoch, je veľká miera
konfliktov, bojov,
  
2:01 nedostatok pochopenia
sa navzájom, atď.
  
2:06 Prebrali sme si to dopodrobna.
 
2:11 Ak vám to nebude vadiť,
dnes si to znovu preberieme.
  
2:15 To znamená, kde sme prestali minulú
nedeľu, keď sme sa tu stretli,
  
2:25 upozornili sme na to, aké je to
dôležité, mať správny vzťah:
  
2:33 s mužom, ženou, alebo s ľuďmi
ktorí sú ďaleko od nás.
  
2:42 Pretože život je vzťah,
je to pohyb vo vzťahu;
  
2:49 a očividne
sme nikdy neboli schopní
  
2:52 vyriešiť problém a nemať
konflikt vo vzťahu.
  
3:03 A podrobne sme si tento
problém prebrali.
  
3:09 A dnes ráno by sme mali hovoriť
o dvoch veciach, poriadku a strachu.
  
3:24 Čo je to poriadok?
 
3:28 To slovo má veľký
význam:
  
3:37 rozkaz generála svojim vojakom,
 
3:44 poriadok, cirkevný poriadok,
 
3:51 rehoľný poriadok,
poriadok vo svojom dome,
  
3:58 poriadok v záhrade, atď.
 
4:02 To slovo má mimoriadny význam.
 
4:10 V spoločnosti sme sa snažili vytvoriť
poriadok cez zákony,
  
4:17 autority, policajtov a tak ďalej.
 
4:28 Spoločnosť, vec,
v ktorej sme chytení,
  
4:34 je vytváraná každým z nás,
našimi rodičmi, minulými generáciami,
  
4:42 a tá spoločnosť je
v neporiadku, je zmätená,
  
4:50 tá spoločnosť sa stala takmer
nemorálnou,
  
4:56 tá spoločnosť prináša vojny;
 
5:01 obrovské sumy sa vynakladajú
na zbrojenie.
  
5:07 V tejto spoločnosti je
rozdelenie, konflikt.
  
5:15 Existuje totalitná spoločnosť,
a tzv.,demokratická spoločnosť,
  
5:26 či sa už jedná o totalitnú
alebo demokratickú,
  
5:30 je tam stále neporiadok, zmätok,
 
5:36 každý jednotlivec si agresívne
uplatňuje právo voči druhým,
  
5:44 a tak je tu všeobecný
neporiadok.
  
5:49 Ten neporiadok je vytváraný
každým z nás,
  
5:53 pretože žijeme v neporiadku.
 
5:58 Náš dom je v neporiadku
 
6:00 - nie fyzický dom,
ale psychický dom,
  
6:07 čím je naše vedomie-
 
6:13 je v neporiadku, narušené,
zlomené, rozporuplné.
  
6:29 Ak môže človek pripomenúť,
 
6:32 toto nie je zábava,
intelektuálna alebo iná.
  
6:45 Hovoríme o ľudských problémoch.
 
6:55 A toto je - ak môžem znovu
zdôrazniť, - toto nie je prednáška,
  
7:02 prednáška, čo znamená
poskytovanie určitých informácií,
  
7:08 diskutovať
na určitú tému,
  
7:14 so zámerom, či už presvedčiť
 
7:17 alebo robiť nejaký druh
propagandy, atď.,
  
7:21 v tomto zmysle to nie je prednáška .
 
7:26 Ale spolu skúmame,
 
7:32 skúmame otázku
poriadku a neporiadku.
  
7:43 Naše mysle sú v neporiadku.
 
7:46 Môže taká myseľ vytvoriť poriadok,
priniesť poriadok?
  
7:54 To je prvý problém,
ktorému musíme čeliť.
  
7:58 Väčšina z nás, je v našom každodennom
živote v zmätku, neistý,
  
8:07 protirečivý,
psychologicky hlboko zranený,
  
8:17 psychologicky majúci nie správny
vzťah s druhým.
  
8:26 A v tomto vzťahu je
rozpor, porucha, disharmónia,
  
8:34 a tak náš život, pravdepodobne od
 
8:40 chvíle,čo sme sa narodili ,
až kým umrieme,
  
8:46 budeme žiť v zmätku.
 
8:52 Človek sa čuduje,
či si to človek uvedomuje.
  
8:57 Prebrali sme si túto otázku, čo je
"vedieť", byť si vedomý,
  
9:03 byť si vedomý, rozpoznať
fakt, že človek je v neporiadku.
  
9:15 Ak si je toho človek vedomý,
ak od toho uteká,
  
9:27 hľadá riešenie,
alebo akceptuje vzor poriadku,
  
9:37 vzor poriadku a preto sa
prispôsobuje určitým normám?
  
9:47 Sme si vedomí všetkých týchto
psychologických hnutí,
  
9:53 zrodených zo zmätku?
 
10:00 A ako k tomu zmätku prišlo?
 
10:10 Prečo po toľkých
tisícročiach a tisícročiach,
  
10:16 žijeme psychologicky v neporiadku,
a preto aj navonok v neporiadku.
  
10:26 Navonok je náš zmätok
vyjadrený v mnohých formách,
  
10:35 ako je štátna príslušnosť,
rozdelenie medzi ľuďmi,
  
10:40 náboženské rozdelenie, vojny atď.
 
10:48 Takže sa pýtame:
 
10:52 Je možné oslobodiť sa od tohto
zmätku - ukončiť neporiadok -
  
11:01 a preto nakoniec
nastoliť poriadok?
  
11:08 Poriadok je cnosť.
 
11:14 V skutočnosti nemôžete naučiť myseľ
aby bola poriadna.
  
11:26 Pretože tá entita, ktorá túži
po poriadku,
  
11:31 tá entita je sama osebe
výsledkom chaosu,
  
11:38 a preto, akýkoľvek poriadok vytvorí,
musí to priniesť neporiadok.
  
11:48 Myslím, že toto ráno to tu
všetci myslíme vážne,
  
11:53 ako sme už poukázali, znova a znova,
toto je vážna vec.
  
12:01 Život začína byť tak neskutočne
nebezpečný, neistý,
  
12:11 to je fakt.
 
12:14 A hociktorá osoba, ktorú znepokojuje
celý problém žitia,
  
12:23 si musí dávať tieto otázky:
 
12:26 Ako vznikol tento zmätok?
Čo je jeho koreňom?
  
12:38 Keď sa na to pýtame,
 
12:43 pýtate sa Vy,
nie rečník.
  
12:48 Vy sami sa pýtate
túto otázku
  
12:55 a skúšate nájsť koreň
tohto neporiadku.
  
13:06 Je to túžba?
 
13:12 Je to sama podstata
 
13:14 a štruktúra mysle, čo je neporiadkom?
 
13:19 To znamená, myseľ samotná
je zmätok.
  
13:23 Pýtame sa na to.
 
13:25 Či zmätok vzniká z túžby?
 
13:34 Či zmätok vzniká
zo samotného aktu myslenia?
  
13:42 To znamená: Je myseľ
zdrojom zmätku?
  
13:53 Pravdepodobne viacerí z nás si nikdy
nepoložili takú otázku.
  
14:00 Akceptujeme to a žijeme v neporiadku.
 
14:05 Hovoríme, že je to našim podmienením,
 
14:08 a že to podmienenie
musíme akceptovať.
  
14:13 A tak si zvykáme na neporiadok,
 
14:18 akceptujeme ho,
a snažíme sa ho upravovať.
  
14:23 Ale nikdy sa nepýtame prečo
v neporiadku žijeme psychologicky,
  
14:31 vnútorne, vo vnútri kože,
ako to bolo,
  
14:38 a čo je koreň toho, pravá
podstata, ktorá prináša neporiadok.
  
14:42  
 
14:52 Je to túžba?
 
15:00 Túžba sama o sebe je
protirečivá:
  
15:05 chce jednu vec
a vzdoruje druhej,
  
15:14 túži po šťastí
a robí všetko
  
15:18 čo prináša nešťastie.
 
15:26 Naháňa sa za potešením
a túži po potešení
  
15:33 a tá túžba vytvára disharmóniu.
 
15:43 Tak sa vážne pýtame:
 
15:48 je túžba koreňom, pôvodom,
začiatkom neporiadku?
  
16:03 A potom, ak je,
 
16:09 nehovoríme, že je,
pretože sa pýtame,
  
16:15 ideme do toho veľmi, veľmi
zložitého problému túžby.
  
16:28 Túžba má nesmiernu energiu,
silu,
  
16:39 - túžba po mnohých veciach:
 
16:44 po moci, postavení, po bohatstve,
po slobode, po nebi,
  
16:48  
 
16:55 túžba žiť šťastne, pohodlne,
 
17:00 a táto túžba sa pretaví
do vôle.
  
17:11 Vôľa je podstatou túžby.
 
17:17 Preto sa musíme pýtať,
čo je to túžba,
  
17:22 ktorá môže viesť k neporiadku.
 
17:28 Chceme mať jedlo,
to je úplne prirodzené.
  
17:34 Túžime mať dom, prístrešok,
to je tiež celkom prirodzené;
  
17:39 byť oblečení, to je úplne prirodzené.
 
17:44 Ale sú psychologické túžby,
po moci, postavení,
  
17:55 stať sa niečím mimo
toho, čím vlastne človek je,
  
18:04 dosiahnuť nejaký idealistický stav.
 
18:13 Existuje mnoho druhov túžby,
ktoré si vzájomne odporujú,
  
18:22 a niekedy pracujú spoločne.
 
18:28 Takže by sme mali veľmi starostlivo
prebrať otázku:
  
18:34 Prečo a čo je
pôvod túžby?
  
18:39 A či to prináša zmätok.
 
18:51 Prosím, nehovoríme vám,
čo je túžba,
  
18:58 a potom, či s tým
súhlasíte alebo nesúhlasíte;
  
19:02 spolu sa rozprávame,
 
19:10 sme ako dvaja priatelia
 
19:13 ktrorí sa spolu rozprávajú o veľmi
zložitom probléme túžby.
  
19:21 Takže vy sa pýtate,
nie rečník.
  
19:32 Rečník iba reprodukuje,
 
19:36 dáva do slov otázky
na ktoré sa pýtate.
  
19:45 A ak váš mozog nie je aktívny,
 
19:51 iba počúva
čo sa hovorí,
  
19:56 potom je to verbálna komunikácia
ktorá má veľmi malý význam.
  
20:05 Vysvetlenie nie je skutočnosť.
 
20:11 Rečník to môže vysvetliť dopodrobna,
ako ideme do detajlov,
  
20:21 ale tie vysvetlenia sú verbálne,
a nemajú žiadny význam.
  
20:30 Ale tie vysvetlenia sú prostriedkami
vášho vlastného skúmania
  
20:37 ktoré rečník
dáva do slov.
  
20:41 Myslím, že je úplne jasné,
 
20:46 že rečník nepredáva určité myšlienky,
určité závery,
  
21:02 ale radšej spolu skúmame
celý pohyb túžby,
  
21:11 jej povahu,
jej vnútro,
  
21:16 pôvod začiatku
túžby.
  
21:25 Vo všetkých náboženstvách sveta
 
21:33 - organizovaných náboženstvách,
 
21:38 akceptovaných, autoritatývnych,
ortodoxných-
  
21:42 všetci vravia,
potlačte alebo zmeňte túžbu,
  
21:48 spojte svoju túžbu
s tým čo je veľké
  
21:56 s tým, čo je spasiteľom,
 
21:59 s tým, čo je niečo, čo chcete
dosiahnuť,
  
22:08 indentifikujte sa s tým.
 
22:14 A tak postupne potláčate hociaký
rozpor, hociakú zmyslovú túžbu.
  
22:24 Toto je vo všetkých náboženstvách,
 
22:28 sú na tom založené kláštory,
 
22:32 mnísi sa za tým naháňajú,
a ázijský mnísi
  
22:37 to robia vlastným spôsobom.
 
22:44 Takže túžba bola zakázaná.
 
22:50 My ju nepotláčame.
 
22:53 My nehovoríme, že musí byť
potlačená alebo zmenená,
  
23:00 alebo hrať sa s ňou.
 
23:06 Spolu sa pozrieme na tento
zložitý problém,
  
23:13 preskúmame ju bez motívu -
t.j. celú vec, bez motívu-
  
23:21 len, čo je to túžba,
ktorá poháňa väčšinu z nás,
  
23:29 aj obchodne aj psychologicky.
 
23:45 Prosím, nečakajte, že to vysvetlím,
 
23:50 ak to myslíte vážne,
pustíte sa do toho.
  
23:57 Pretože musíme prísť na to,
ak môžeme,
  
24:02 či je možné žiť poriadny, rozumný,
racionálny, svätý život,
  
24:13 nie túto konfliktnú, deštruktívnu,
pracovnú existenciu.
  
24:26 Takže: Čo je to túžba?
 
24:31 Prečo má takú nesmiernu
moc v našich životoch?
  
24:42 Ako sme povedali - poriadok je cnosť.
 
24:50 Stať sa cnostným je túžba:
 
24:58 mať ustálené hodnoty
je forma túžby.
  
25:08 Môžete mať hodnoty, vzory,
ideály, atď.,
  
25:18 ale ak nerozumiete
ako celá túžba funguje,
  
25:28 či je rozporuplná,
či je to pôvod neporiadku,
  
25:32 tak musíme skúmať veľmi podrobne
čo to túžba je.
  
25:54 Nie je túžba zrodená z pocitov?
 
26:06 Zmyslové orgány sú časťou túžby.
 
26:15 Cítenie, tzn.,
cez pozorovanie,
  
26:19  
 
26:23 cez optické vnímanie,
pozeranie sa,
  
26:30 potom kontakt, potom pocit.
Že?
  
26:43 Človek vidí pekný dom
s krásnou záhradou,
  
26:53 a to samotné pozeranie sa
prináša pocity,
  
27:01 z tých pocitov vzniká túžba
mať ten dom. Že?
  
27:09 Tzn. pozeranie,
potom kontakt,
  
27:16  
 
27:19 potom z toho dotyku
- pocit.
  
27:24 Je to jasné. Že?
Môžeme začať odtiaľ?
  
27:31 Vidíte ženu alebo muža
ktorý je pekný, dobre vyzerá,
  
27:40 zvlášť keď je v reklame,
v tejto krajine,
  
27:48 a to je to samé pozeranie sa,
 
27:54 ten kontakt, ten pocit.
 
28:02 Potom - prosím, pozorujte sa pozorne
- potom myšlienka vytvára obraz,
  
28:15 potom keď myšlienka vytvorí obraz,
vzniká túžba.
  
28:25 Že?
 
28:27 Tzn., človek vidí nejakú košeľu,
šaty vo výklade,
  
28:36 ide dovnútra, dotkne sa materiálu,
 
28:42 ten samotný kontakt
vytvára pocity,
  
28:48 potom myseľ hovorí: Ako pekne by
tá košeľa alebo šaty na mne vyzerali.
  
28:55 V tom momente vznikne túžba.
Pochopili ste?
  
29:05 Pochopili sme to jasne,
 
29:09 že myšlienka so svojim obrazom
 
29:18 vytvára túžbu
kde sú pocity?
  
29:25 Že, pane?
 
29:33 Chápeme sa v tomto?
 
29:44 A, ak je to jasné
 
29:47 - prosím, neakceptujte, čo rečník
hovorí, môže sa úplne mýliť-
  
29:56 ale poriadne sa pozrite
na tento proces túžby,
  
30:04 tak aby ste vy sami objavili
celú povahu túžby:
  
30:10  
 
30:14 ako začína,
 
30:18 a či ovládanie tej túžby
 
30:28 nie je základným faktom
zmätku, neporiadku.
  
30:35 Rozumiete tomu všetkému?
 
30:39 Pretože v tomto je entita
ktorá kontroluje túžbu,
  
30:49 entita, ktorá je oddelená
od túžby.
  
30:54 Je to túžba samotná,
nie ten čo pozoruje,
  
30:59 ktorá si želá zmeniť
to, čo entita pozoruje?
  
31:03 Rozmýšľam, či to všetko vidíte?
 
31:11 Môžem pokračovať?
 
31:19 Prosím, nepozerajte sa na mňa.
To nie je dôležité.
  
31:25 Vy sami nájdite skutočný
pôvod túžby
  
31:38 - nie ako skrotiť túžbu.
Pozrieme sa na to.
  
31:44 Len skúmame celý proces túžby
 
31:52 - pozeranie sa, kontakt,
pocit,
  
32:02 myšlienku vytvárajúcu obraz,
čím je začiatok túžby.
  
32:13 Vidím vašu košeľu,
dobrý materiál, dobre ušitú,
  
32:24 potom, ak mi dovolíte dotknúť sa jej,
 
32:28 je tam určitý pocit
vznikajúci zo zmyslov.
  
32:35 A potom ju chcem.
 
32:42 Myseľ hovorí, ako pekne by
tá košeľa na mne vyzerala.
  
32:51 Tá myšlienka vytvárajúca
obraz mňa, v tej košeli,
  
32:55 je začiatok túžby.
Jasné?
  
33:04 A teraz, otázka je: Ak je to tak,
čo aj logicky je,
  
33:14 nemá zmysel to popierať,
 
33:19 je to fakt, nie pretože to rečník
hovorí, ale tak to je!
  
33:26 Ak to pozorujete, je to pohyb.
 
33:31 A tak vzniká otázka: Prečo sa myseľ
mieša s pocitmi?
  
33:41 Sledujete?
 
33:45 Vidím, že máš úžasné auto,
 
33:50 potom si predstavím, som si istý,
že si to všetci predstavíte:
  
33:56 auto s vysokým leskom.
 
34:01 Vidíte ho na ceste keď idete okolo,
 
34:05 pozeráte sa naň, idete okolo,
dotýkate sa ho:
  
34:10 vzniká z toho pocit.
 
34:13 Potom si predstavíte sami seba, ako
sedíte v tom aute a šoférujete ho.
  
34:18 Potom tá predstava je
spúšťač túžby.
  
34:26 Však? Je to jasné?
 
34:31 Otázka je:
 
34:36 Je možné aby sa myseľ nespojila
s tou predstavou?
  
34:45 Vidieť to auto, pocit,
 
34:48 a nedovoliť mysli vytvoriť predstavu
o sebe, byť v tom aute.
  
34:56 Rozumiete? To si vyžaduje
intenzívnu pozornosť, bdelosť.
  
35:06 Takže nie je v tom žiadna snaha,
kontrolovať túžbu,
  
35:12 ale naopak,
 
35:14 inteligentné pozorovanie
túžby je samo o sebe akt
  
35:20  
 
35:26 ktorý oslobodzuje myseľ
z naliehavosti túžby.
  
35:30 Dúfam, že to všetko chápete,
 
35:34 pretože si musíme pohovoriť o
niečom oveľa zložitejšom.
  
35:41 Ak toto chápete,
 
35:46 potom by sme mali pýtať:
Čo je to strach?
  
35:53 Čo je pôvodom strachu,
 
35:59 či myseľ,
psychologický stav,
  
36:03 či sa dá úplne oslobodiť od strachu.
 
36:12 Nie povedať: To sa dá!
alebo: To sa nedá!
  
36:18 Či už hovoríte jedno, alebo druhé,
 
36:23 podmieňuje to obe
odpovede.
  
36:29 Ale, ak je tam len
inteligetná otázka,
  
36:39 či už myseľ, či ľudská
osoba, jeho psychika, jeho vedomie,
  
36:45 sa môžu úplne oslobodiť,
úplne, nie čiastočne,
  
36:51 nie že jeden deň byť bez strachu,
a ďalší deň plný strachu,
  
36:56 ale celý pohyb strachu,
 
37:04 vedomý, ako aj
hlboko zakorenený strach:
  
37:08 či je možné pre ľudskú
myseľ, byť úplne bez neho.
  
37:18 Pretože strach je jeden
z faktorov neporiadku,
  
37:25 nie len túžba, ale aj strach.
 
37:36 Väčšina ľudí sa bojí:
 
37:41 buď majú fyzické, alebo
psychologické obavy, zmiešané obavy.
  
37:52 Strach z nenaplnenia, strach z toho
že sa ničím nestanú,
  
37:59 strach zo vzťahu, strach z toho
že nebudú mať prácu,
  
38:04  
 
38:08 - zvlášť tu, v tejto krajine,
 
38:10 kde je nezamestnaných až milión ľudí
 
38:16 strach z tmy, strach zo smrti,
strach zo samotného bytia.
  
38:26 Existuje mnoho,
mnoho foriem strachu.
  
38:32 Prirodzene, ak človek pozoruje strach
stav strachu,
  
38:44 ak sa človek na to pozrie, vidí,
ako strach spôsobuje zmätok:
  
38:53 strach z bezpečia
a nebyť v bezpečí:
  
39:00 strach z minulosti,
strach z prítomnosti,
  
39:04 strach z budúcnosti,
ktorý všetci poznáme.
  
39:11 Väčšina z nás zažila nejaký
druh strachu,
  
39:19 naliehavo, veľmi hlboko,
alebo povrchne.
  
39:29 Keď sa človek bojí,
 
39:31 samotný psychický stav je že
je stiahnutý, napätý,
  
39:40 veď to poznáte.
 
39:43 A tam kde je strach
 
39:47 je temnota a únik z temnoty.
 
39:53 Potom sa ten únik stáva dôležitejším
ako samotný strach.
  
39:59 Ale strach stále zostáva.
 
40:04 Takže sa pýtam,
prečo ľudské bytosti,
  
40:09 ktoré tu žijú už milióny rokov,
 
40:15 ktoré sú technologicky vyspelé,
 
40:23 prečo nepoužili svoju inteligenciu
 
40:28 aby sa oslobodili od tohto
zložitého problému strachu.
  
40:36 On môže byť jedným z mnohých dôvodov
na vojnu, na zabíjanie jeden druhého.
  
40:51 A náboženstvá celého sveta nevyriešili
tento problém:
  
40:56 ani guruovia, ani spasitelia,
ani ideály.
  
41:05 Takže, ak je toto jasné, žiadny
vonkajší vplyv, hociako vznešený,
  
41:12 akokoľvek populárne spropagovaný ,
 
41:23 nikdy žiadny vonkajší vplyv nemôže
 
41:27 vyriešiť tento problém
ľudského strachu.
  
41:36 Takže musíme zistiť
- znova, ak môžem zopakovať,
  
41:43 pýtate sa,
skúmate,
  
41:48 ponárate sa do
celého problému strachu.
  
41:55 Rečník môže len vysvetľovať,
 
41:58 ale vysvetlovanie nemá
žiadnu hodnotu
  
42:02 pokiaľ vy sami neskúmate
túto otázku.
  
42:10 A možno sme si tak zvykli
tento druh strachu
  
42:16 že sa z neho nechceme dostať.
 
42:25 Takže, čo je to strach?
 
42:32 Aké sú faktory, ktoré prispievajú,
ktoré so sebou prinášajú strach?
  
42:42 Rovnako ako mnoho malých riečok,
 
42:49 potôčiky, ktoré tvoria
obrovský objem rieky,
  
42:58 takže aké sú tie malé prúdy,
ktoré so sebou prinášajú strach,
  
43:07 ktoré majú takú
neskutočnú silu strachu.
  
43:27 Je jednou z príčin
strachu porovnávanie?
  
43:37 Porovnávanie sa s niekým iným,
psychologicky.
  
43:47 Očividne áno!
 
43:53 Takže, dá sa žiť život bez
porovnávania sa s niekým?
  
44:06 Rozumiete, čo hovorím?
 
44:09 Ak sa s niekým porovnávate,
 
44:15 ideologicky, psychologicky
alebo dokonca fyzicky,
  
44:24 je tam námaha,
aby ste sa takým stali.
  
44:29 A je v tom strach, že sa nestanete.
 
44:33 Túžba splniť to, a možnosť toho,
že to nebudete vedieť splniť.
  
44:39 Rozumiete? Tam kde je porovnávanie,
tam musí byť strach.
  
44:50 A tak sa človek pýta,
 
44:53 či je možné žiť
bez jediného porovnávania,
  
44:59 nikdy neporovnávať,
 
45:04 či ste pekný alebo škaredý,
 
45:12 férový, neférový,
fyzicky, psychologicky,
  
45:20 približovanie sa k nejakej myšlienke,
do určitej štruktúry hodnôt,
  
45:28 je v tom neustále
porovnávanie sa.
  
45:34 Pýtame sa: Je to
jednou z príčin strachu?
  
45:39 Samozrejme!
 
45:42 A tam, kde je porovnávanie, tam
musí existovať aj prispôsobovanie sa,
  
45:54 musí tam byť napodobňovanie,
vnútorne.
  
46:00 A tak sa pýtame: porovnávanie,
prispôsobovanie, napodobňovanie,
  
46:13 - sú to faktory
ktoré spôsobujú strach?
  
46:21 A môže človek žiť bez porovnávania,
 
46:28 napodobňovania, prispôsobovania sa,
psychologicky?
  
46:37 Samozrejme, môže.
 
46:40 Ak toto sú
faktory, ktoré prispievajú strachu,
  
46:47 a máte obavy
z ukončenia strachu,
  
46:53 potom vo vnútri
nie je porovnávanie,
  
47:01 čo znamená, že tam
nie je stanie sa.
  
47:07 Je to tak? Porovnávanie
so sebou nesie -
  
47:13 presný význam porovnania
je stať sa tým,
  
47:18 o čom si myslíte, že je lepšie,
vyššie, noblesnejšie atď.
  
47:34 Takže, porovnávanie, napodobňovanie,
 
47:38 prispôsobovanie sa,
čo je stávanie sa,
  
47:42 je jeden z faktorov,
alebo faktor strachu?
  
47:55 Nehovoríme, že je.
 
48:00 Ale musíte to zistiť sami.
 
48:05 Potom , ak to sú tie faktory,
 
48:10 potom ak myseľ vidí tie faktory
ako prinášajú strach,
  
48:17 to samé vnímanie ukončuje
tie faktory .
  
48:24 Tam, kde je príčina,
tam je koniec.
  
48:28 Dúfam, že tomu rozumiete.
 
48:34 Ak existuje fyzická príčina, ktorá vám
spôsobuje bolesť brucha,
  
48:44 ukončíme bolesť
 
48:48 objavením toho,
čo spôsobilo bolesť.
  
48:52 A podobne, kde je príčina,
je aj ukončenie príčiny.
  
49:04 A, je čas faktorom strachu?
 
49:18 To znamená, že čas vecí
alebo incidentov alebo udalostí
  
49:25 ktoré sa stali v minulosti,
 
49:32 alebo, ktoré by sa mohli stať
v budúcnosti, a v prítomnosti.
  
49:44 Čas je pohyb,
 
49:51 fyzicky z jedného miesta na druhé,
 
49:55 z jedného bodu do druhého bodu,
 
49:57 pohyb z jedného bodu do druhého bodu
si vyžaduje čas.
  
50:06 Naučiť sa jazyk, to tiež vyžaduje čas.
 
50:11 Naučiť sa hociakú formu techniky
tiež vyžaduje čas.
  
50:20 Ale keď myslíme na budúcnosť,
čo sa môže stať,
  
50:31 - mám prácu, môžem ju stratiť,
 
50:37 môže mi utiecť žena,
opustiť ma - budúcnosť.
  
50:45 Takže, je to čas
 
50:48 - nehovoríme o fyzickom čase,
východe slnka, západe slnka,
  
50:55 o pohybe hodín, hodiniek,
chronologickom čase,
  
51:01 ale hovoríme o psychologickom čase.
 
51:06 Som, budem a mohol by som byť.
 
51:17 Takže, je čas faktorom strachu?
 
51:30 Nie ako zastaviť čas,
neviete zastaviť čas,
  
51:35 ale najprv ho preskúmať
- pozrieme sa na to -
  
51:39 ale najprv preskúmajme fakt,
 
51:44 že jedným z faktorov strachu je čas.
 
51:51 Povedzme, že sa bojím smrti.
 
51:55 To je v budúcnosti.
 
51:59 Takže, je čas faktorom strachu?
 
52:07 Očividne áno.
 
52:10 Potom, je myšlienka
faktorom strachu?
  
52:23 Rozumiete tomu všetkému?
 
52:26 Povedali sme, že existujú rôzne
faktory ktoré spôsobujú strach:
  
52:32 porovnávanie, napodobňovanie,
identifikácia,
  
52:46 a tento akt stávania
sa niečím iným.
  
52:53 Som toto, musím byť hento,
a možno tým nebudem, nikdy.
  
53:01 A je čas faktorom
v pohybe strachu?
  
53:09 Očividne áno.
 
53:14 Je tam vzdialenosť medi terajškom,
žitím a umieraním,
  
53:19 vzdialenosť z jedného bodu
do druhého bodu.
  
53:24 Pohyb z jedného bodu do druhého
je strach.
  
53:29 Že? Čas je strach.
 
53:33 Takže, ďalej sa pýtame:
je myseľ strach?
  
53:42 Je veľmi dôležité zistiť to.
 
53:46 Je myseľ koreňom strachu?
 
53:56 Čas je koreňom strachu, očividne,
ako porovnávanie atď.
  
54:01 A je myseľ tiež koreňom strachu?
 
54:07 Takže, čas a myseľ,
nie sú spolu?
  
54:15 Sledujete to?
Je to komplikované pochopiť to?
  
54:23 Začínate byť unavení?
Je to na vás.
  
54:30 Nesnažíme sa vás presvedčiť o ničom.
 
54:35 Neprosíme vás aby ste
nasledovali rečníka.
  
54:42 Rečník ste vy.
 
54:46 Rečník len poukazuje
na povahu strachu.
  
54:54 Ak to sami nevidíte,
buď je vaša myseľ otupená,
  
55:02 pretože ste minulú noc veľa pili,
priveľa fajčili,
  
55:07 oddávali sa rôznym formám
zábavy, sexuálnej či inej;
  
55:13 takže vaša myseľ, vaša schopnosť,
chýba vám energia,
  
55:20 a preto to budete len počúvať
ako formu verbálnej zábavy,
  
55:27 ktorá neovplyvní váš život.
 
55:31 Ale ak to myslíte vážne,
ak je váš mozog aktívny,
  
55:38 nie len romanticky
pozorujúc stromy,
  
55:41 a, viete, hranie sa so slovami.
 
55:46 Ak si žiadate
zistiť to
  
55:55 tak to musíte používať.
 
56:02 Používanie znamená skutočne
sa na to pozrieť, teraz!
  
56:12 Asi tu sediac ticho pod stromami
sa nemusíte báť.
  
56:19 Ale strach pokračuje
podvedome, hlboko,
  
56:28 či už ste si toho vedomí, alebo nie.
 
56:33 Takže, povedali sme si, že čas,
stávanie sa,
  
56:40 porovnávanie so všetkými
tými dôsledkami,
  
56:43 sú faktormi strachu.
 
56:47 A teraz sa pýtame, či myseľ
sama o sebe nie je jedným z faktorov,
  
56:52 alebo možnože
najhlavnejším faktorom strachu.
  
57:03 Čo je to teda myseľ?
 
57:09 Myseľ porovnáva, myseľ napodobňuje,
 
57:18 myseľ hovorí:
Som toto, musím byť tamto!
  
57:25 Musím sa realizovať, musím sa určiť
musím niečím byť.
  
57:30 To všetko je pohyb mysle.
 
57:36 A myseľ sama o sebe môže byť zmätkom.
 
57:40 Pýtame sa. Prosím, choďte do toho!
 
57:44 Nesnažíme sa poukázať na to,
že myseľ musí byť pod kontrolou.
  
57:56 Pozrite sa na to,
že myseľ môže byť jedným,
  
58:01 pravdepodobne hlavným faktor strachu.
 
58:09 Minulý rok som bol zdravý,
a v tomto roku nie som,
  
58:15 ale dúfam, že budem úplne
v poriadku budúci rok.
  
58:21 V tom pohybe je rozmýšľanie
o bolesti z minulého roku,
  
58:28 dúfajúc, že v budúcnosti nebude.
To je pohyb strachu - mysle.
  
58:36 Že? Takže, čo je myseľ?
 
58:42 Nie že: či sa myseľ niekedy nezastaví
 
58:47 a nenechá prírodu robiť si svoje,
 
58:51 ale my sa pýtame:
Čo je to myseľ, čo je to myslenie?
  
59:14 Tiež je v tom niekoľko faktorov.
 
59:17 Jednoducho sa na to pozrime!
 
59:20 Keď sa vás pýtajú na meno,
okamžite odpovedáte. Prečo?
  
59:27 Pretože ste opakovali vaše meno
tak často,
  
59:31 že o tom nepremýšľate.
 
59:36 Možnože ste o tom raz premýšľali,
 
59:39 ale neustále opakovanie
vášho mena je bez rozmýšľania.
  
59:47 Ak sa vás opýtajú
komplikovanú otázku,
  
59:51 potom hľadáte,
myseľ to hľadá všade, kol dokola,
  
59:55 pýtajúc sa,
až pokiaľ nenájde odpoveď.
  
1:00:02 A keď sa vás pýtajú veľmi, veľmi
zložitú otázku,
  
1:00:07 alebo otázku, o ktorej
ste nikdy v živote nepočuli,
  
1:00:12 hovoríte: Neviem!
Že?
  
1:00:16 Veľmi málo ľudí hovorí: Ja neviem!
 
1:00:23 Rozumiete?
 
1:00:24 To si vyžaduje veľku pokoru,
nevedieť,
  
1:00:34 čo si preberieme inokedy,
teraz to nie je dôležité.
  
1:00:39 Takže, čo je myslenie?
 
1:00:45 Mysleľ vytvorila neobyčajne
prekrásne obrázky, maľby,
  
1:00:56 z kameňa vytvorila
niečo skvelého,
  
1:01:02 Pietu od Michelangela,
veľké katedrály.
  
1:01:13 A tiež, že vytvorila ponorky,
rakety, atómové bomby;
  
1:01:24 myseľ vytvorila vojnu,
vojny, národnosti;
  
1:01:31 myseľ vytvorila
všetky rituály, náboženské obrady;
  
1:01:42 myseľ vytvorila spasiteľa:
 
1:01:47 či už hiduistického spasiteľa
alebo kresťanského spasiteľa.
  
1:01:51 Takže myseľ vytvorila
najneobyčajnejšie veci.
  
1:02:00 Počítač, ktorý môže
zastúpiť ľudský mozog,
  
1:02:08 a čo sa stane s vaším
mozgom, keď to robí počítač?
  
1:02:12 To je zase iná vec.
 
1:02:16 Preto musíme zistiť,
čo je to myslenie.
  
1:02:25 A či myseľ sama, môže
byť pôvodom zmätku a strachu.
  
1:02:38 Pripisujeme mysli
takú dôležitosť,
  
1:02:43 intelektuálom,
vedcom,
  
1:02:47 ľuďom, ktorí vytvárajú
úžasné technologické veci.
  
1:02:57 Ale tí istí ľudia
ktorí toto všetko vymysleli,
  
1:03:03 tí veľkí vedci,
oni sami žijú v neporiadku.
  
1:03:12 Možnože nikdy neskúmali
 
1:03:18 prečo dávame mysli taký
mimoriadne dôležitý význam
  
1:03:24 a či môže byť myseľ sama o sebe
pôvodom poruchy a strachu.
  
1:03:32 My sa na to ideme pýtať.
 
1:03:37 Vy sa idete pýtať,
nie rečník.
  
1:03:42 Môže vysvetľovať. Musím to opakovať
znova a znova;
  
1:03:49 on to môže opakovať,
 
1:03:52 ale ak to vy sami nepoužijete,
nejdete do toho,
  
1:04:00 posediačky tu počúvate
rečníka, to je úplne bezvýznamné.
  
1:04:07 Je to strata času a vašej energie.
 
1:04:16 Od starých čias
človek zažíval nehody,
  
1:04:29 pocity, nebezpečenstvo, radosť,
 
1:04:36 a tieto zážitky
zanechali skúsenosť.
  
1:04:43 On z toho zážitku načerpal
znalosť. Že?
  
1:04:51 Tá znalosť je uložená
v rozume ako spomienka.
  
1:05:01 A z tej spomienky
vzniká myšlienka. Že?
  
1:05:09 Takže, myseľ je obmedzená:
 
1:05:12 pretože skúsenosť je omedzená,
 
1:05:16 znalosť je omedzená.
 
1:05:20 Takže, myseľ je omedzená.
 
1:05:26 Myšlienka je materiálny proces,
 
1:05:32 pretože skúsenosť
je materiálny proces.
  
1:05:36 Je tu autonehoda v aute,
 
1:05:41 a ten zážitok je zapamätaný,
čo je skúsenosť,
  
1:05:47 to pamätanie si toho
je bolesť, čo je myseľ.
  
1:05:53 Že?
 
1:05:55 Takže myšlienka je pohyb,
 
1:06:02 zo zážitku, znalosti,
pamäte, mysle.
  
1:06:07 Opäť niet nikoho, kto by
spochybňoval túto skutočnosť.
  
1:06:12 Ak nemáte žiadne skúsenosti,
ak nemáte znalosti, žiadnu pamäť,
  
1:06:19 potom nemyslíte,
ste len v stave amnézie.
  
1:06:26 Ale my máme byť mysliace
ľudské bytosti.
  
1:06:32 Takže, poznanie je vždy
nejako obmedzené.
  
1:06:44 Tak je to!
 
1:06:46 Myseľ vytvorila veci v katedrálach,
v kostoloch, rituáloch,
  
1:06:56 a potom ich myseľ uctieva.
Sledujete to?
  
1:07:05 Myseľ vytvorila všetky tie veci,
ktoré voláte náboženská aktivita.
  
1:07:16 "Myseľ" to vytvorila.
 
1:07:18 A potom vám tá myseľ hovorí:
Musíš to uctievať.
  
1:07:25 Tak sa človek pýta,
myšlienka nikdy nie je posvätná.
  
1:07:29 Nikdy ani nemôže byť posvätná.
 
1:07:34 Ale my sme vytvorili nejaké
veci o posvätnej mysli.
  
1:07:45 Tak ako "Boh" je výmysel mysle.
 
1:07:53 Viem, že sa vám to nebude páčiť,
ale je to tak!
  
1:08:05 A tak, je myšlienka
pôvodca strachu?
  
1:08:14 Premýšľanie o budúcnosti, rozmýšľanie
o nejakom šťastí ktoré nemám,
  
1:08:23 rozmýšľanie o smrti,
 
1:08:30 rozmýšľanie o tom, že môžem ochrnúť
a všetko to ostatné.
  
1:08:39 Môžem mať rakovinu.
 
1:08:46 Takže, myseľ, čas, sú rovnaké.
Čas a myslenie sú rovnaké.
  
1:08:58 A faktor, ktorý k tomu všetkému
prispieva, je myseľ.
  
1:09:08 Teraz, otázkou teda je, ak je
myseľ pôvodca všetkého strachu,
  
1:09:15 a preto všetkých porúch,
 
1:09:32 ak je myšlienka pôvodcom poruchy,
strachu, potom čo má človek robiť?
  
1:09:39  
 
1:09:47 Nemôžete prestať myslieť,
 
1:09:53 myslenie má svoj význam.
 
1:10:01 Keď idete odtiaľto,
idete do vášho domu,
  
1:10:03 presun z jedného miesta na druhé
je činnosť času a mysle.
  
1:10:11 Myseľ a vedomosti sú potrebné
keď píšete list,
  
1:10:18 keď rozprávate, šoférujete,
hociaké technologické veci atď.,
  
1:10:24 myseľ a vedomosti sú
absolútne potrebné.
  
1:10:31 Ale pýtame sa:
 
1:10:33 akumulácia vedomostí
o psychike, o sebe,
  
1:10:41 a myslenie z tohto poznania.
Je to nutné?
  
1:10:46 Rozumiete tej otázke?
 
1:10:48 Prosím, dajte vašej mysli trochu,
trochu svojej pozornosti.
  
1:10:55 Je potrebné zaznamenávať
psychologické udalosti?
  
1:11:06 Urážky, lichôtky, bolesti,
 
1:11:17 obsah vášho vedomia,
 
1:11:21 čo je národnosť, strach,
presvedčenie, viera, rituály, zvyky
  
1:11:33 - viete, obsah vášho vedomia,
 
1:11:36 čo je psychika, čo ste Vy.
 
1:11:45 Musí tam byť nejaké
psychologické zaznamenávanie?
  
1:11:53 Prosím, spýtajte sa seba túto otázku.
 
1:11:56 Možnože ste sa to nikdy nespýtali,
pretože my zaznamenávame.
  
1:12:05 Zaznamenávate urážku,
zaznamenávate lichôtky.
  
1:12:10 Pamätáte si bolesti
ktoré človek utŕžil v detstve;
  
1:12:19 pamätáte si svoje príjemné
činnosti; pamätáte si svoje obavy.
  
1:12:26  
 
1:12:32 Takže pre mozog je možné
zaznamenávať to, čo je potrebné,
  
1:12:42 to je: učenie sa jazyka,
robiť obchod,
  
1:12:46 byť dobrým stolárom atď.,
inžinierom atď.,
  
1:12:49 tu si musíte pamätať
všetko veľmi presne,
  
1:12:55 vedecky, atď.
 
1:12:58 Ale je nevyhnutné pamätať si
psychologické udalosti?
  
1:13:05 Rozumiete?
 
1:13:14 To znamená, niesť so sebou
psychologickú záťaž celý život,
  
1:13:21 psychologické problémy celého vášho
života, konflikty, biedu,
  
1:13:27 zmätok, muky,
osamelosť, beznádej.
  
1:13:35 Je nutné niesť so sebou toto všetko,
čo je vlastne aktivita mysle?
  
1:13:51 Aby sme to zistili,
 
1:13:55 či je možné, alebo nie,
zaznamenávať to psychologicky,
  
1:14:02 čo znamená, nemať žiadny problém
- rozumiete pane?
  
1:14:10 Strach je náš problém.
 
1:14:16 Poriadok je náš problém.
 
1:14:22 Nebyť ničím, je náš problém,
 
1:14:26 náš život je kopec problémov,
 
1:14:33 aj psychosomatických, fyzikálnych,
psychologických,
  
1:14:40 celá tá vec-
život - je náš problém.
  
1:14:48 Čo je zaznamenávanie všetkého,
 
1:14:50 potešenia, bolesti, osamelosti,
obáv a tak ďalej.
  
1:14:58 Pýtame sa: môže mozog
nezaznamenávať incidenty strachu?
  
1:15:13 To znamená, byť si vedomý
celéj konštrukcie strachu,
  
1:15:17 ktorá je veľmi zložitá
ako sme si už povedali,
  
1:15:21 je veľmi zložitá a komplikovaná
 
1:15:25 a človek sa na to musí pozrieť veľmi
jemne, opatrne, citlivo.
  
1:15:35 Potom, ak sa na to budete
pozorne pozerať,
  
1:15:41 je pozorovateľ iný
než to, čo pozoruje?
  
1:15:48 To, čo pozoruje, je on sám,
pozorovateľ je pozorované.
  
1:15:57 Tam, kde je rozdiel medzi
pozorovateľ a pozorovaným,
  
1:16:01 tam je konflikt.
 
1:16:05 Teraz, ak pozorovateľ, ktorý je
minulou akumuláciou vedomostí,
  
1:16:12 pozoruje prítomnosť strachu,
 
1:16:15 tam je rozdelenie,
 
1:16:17 a tak minulosť sa pokúša prevziať
kontrolu nad prítomnosťou.
  
1:16:23 Zatiaľčo vec, ktorá je pozorovaná
je pozorovateľ.
  
1:16:33 Keď to je úplne jasné,
konflikt prestane.
  
1:16:41 A preto tam, kde je
pozorovanie strachu ako Ja,
  
1:16:48 Ja som strach, očividne,
 
1:16:53 neexistuje rozdiel medzi mnou
a strachom: Ja som strach,
  
1:16:59  
 
1:17:02 nie že existuje nejaká časť mňa,
ktorá nie je stachom: Ja som to!
  
1:17:08 A tam kde je celkové
vnímanie tohto,
  
1:17:11 čo znamená, dávať tomu celú energiu,
 
1:17:14 tam strach úplne prestáva.
 
1:17:19 Tam je úplné ukončenie
psychologických obáv, úplne
  
1:17:23 - nie že na deň,
 
1:17:29 ale to čo je ukončené,
má nový začiatok.
  
1:17:36 Tak pane!
 
1:17:49 Môžem teraz vstať?