Krishnamurti Subtitles

Aké sú príčiny ľudských konfliktov?

Ojai - 9 May 1982

Public Talk 41:06 Môžeme začať tam kde
sme prestali včera?
  
1:18 Hovorili sme o neporiadku
a príčine neporiadku
  
1:25  
 
1:32 a o veľmi škodlivom,
deštruktívnom charaktere strachu.
  
1:48 Včera sme si prebrali úplne
do podrobna, krok za krokom,
  
2:01 a či je možné
byť úplne slobodný, psychologicky
  
2:12 od záťaže strachu.
 
2:21 A tiež sme sa citlivo dotkli témy
konfliktu, ľudského konfliktu.
  
2:38 Ak môžem podotknúť, toto nie je
zábava, nedeľné ranné stretnutie
  
2:45  
 
2:49 pretože nemáte nič iné na práci.
 
2:54 Nie je to ani intelektuálna zábava.
 
3:06 Život sa stal, vždy bol,
veľmi, veľmi vážny.
  
3:16 Vážny v tom zmysle, že človek musí
plne reagovať na všetky tie veci,
  
3:24 ktoré sa okolo nás dejú:
 
3:28 hrozné vojny ktoré stále pokračujú,
náboženské rozdelenia,
  
3:38 rôzne druhy guruov
s ich podivnou zábavou.
  
3:56 A ak je toto vážne stretnutie,
človek dúfa,
  
4:02 je dosť nevyhnutné nutné, že
človek musí cvičiť vlastný mozog,
  
4:13 vlastný výkon, vlastnú energiu,
 
4:20 nie stimulovanú inými,
alebo týmito hovormi,
  
4:27 ale skôr,
ako tu spolu skúmame
  
4:35 prítomný stav ľudských
záležitostí,
  
4:40 začína byť nevyhnutné,
že toto stretnutie
  
4:48 by sa nemalo brať ako výučba,
 
4:55 lekcia ktorá informuje
alebo preberá,
  
5:04 odovzdáva myšlienky
určitých rozhodnutí a hodnotení.
  
5:12 Takže toto nie je prednáška,
 
5:14 ako stále poukazujeme.
 
5:22 Rečník je iba zrkadlom
 
5:31 v ktorom človek vidí
vlastný stav,
  
5:37 vlastné strachy,
úzkosti, osamelosť,
  
5:44 a utrpenie života
s občasným zábleskom radosti.
  
5:55 Takže včera ráno sme hovorili
 
6:02 o starchu, neporiadku,
 
6:11 a iné rána
sme hovorli o tom
  
6:13 ako sú ľudské bytosti
zraňované od detsva
  
6:19 a to zranenie nesú
so sebou po celý život
  
6:24 a či je možné sa oslobodiť
od tých zranení.
  
6:31 A tiež sme hovorili o vzťahoch,
ľudských vzťahoch.
  
6:39 Prečo je v ľudských vzťahoch
toľko konfliktov.
  
6:50 A či je možné žiť život, nielen
vo všetkých týchto veciach,
  
6:59 ale podstatne, naozaj,
žiť bez konfliktu.
  
7:08 Prečo ľudské bytosti,
po toľkých tisícročiach,
  
7:21 tak prekvapivo inteligentný v jednom
smere, v technologickom smere,
  
7:31 prečo ľudia nepoužívajú
túto inteligenciu
  
7:39 na vlastné životy
 
7:41 a nezistia, či je možné
žiť bez konfliktu.
  
7:49 Aké sú príčiny ľudských
konfliktov?
  
7:56 Prečo človek žije každodenný život,
v našich vzťahoch, v našich konaniach
  
8:08 prečo sú tu také konflikty,
boj, taká bolesť?
  
8:20 Prosím, ako sme upozornili, vy
sa pýtate túto otázku, nie rečník.
  
8:29 Rečník len dáva do slov
stav svojej vlastnej mysle,
  
8:41 stav svojho vlastného života:
 
8:45 obrovské rozpory,
hovoriac jednu vec, robiť inú;
  
8:53 myslieť si jednu vec
a správať sa inak.
  
9:00 Prečo ľudia
po toľkých storočiach
  
9:10 získajúc informácie navonok
takmer o čomkoľvek,
  
9:18 vnútorne, psychologicky,
 
9:24 nepreskúmli
svoje vlastné problémy,
  
9:32 vlastnú námahu,
vlastnú úzkosť, bolesť, žiaľ.
  
9:42 Je to tak, že vždy
vzhliadame k moci,
  
9:47 aby nám niekto povedal
čo máme robiť?
  
9:53 V tejto krajine sú,
ako človek môže pozorovať,
  
9:59 odborníci rôznych smerov:
náboženských, psychologických, atď.
  
10:07 Hovoria nám, čo máme robiť,
čo si máme myslieť.
  
10:13 A sapostupne stávame na nich závislí,
 
10:19 a strácame svoje vlastné
schopnosti,
  
10:25 našu vlastnú vnútornú
inteligenciu
  
10:33 ktorá by skúmala a objavovala
príčiny našich konfliktov,
  
10:44 bojov, bolestí, a tak ďalej.
 
10:53 Dnes ráno sa znova budeme rozprávať
o príčinách konfliktov.
  
11:07 Existujú rôzne typy konfliktov,
vonkajšie aj vnútorné.
  
11:16 Vnútorné konflikty sa pretavujú
do vonkajších konfliktov,
  
11:24 nemôžete mať spoločnosť,
poriadnu spoločnosť
  
11:31 pokiaľ my, ľudské bytosti
nebudeme žiť riadny život,
  
11:38 rozumný, racionálny,
zdravý, svätý život.
  
11:51 A tak by sme mali spoločne premýšľať
 
12:00 prečo sme sa všetci stali takýmito,
akými sme.
  
12:09 Ako sme už poukázali
v predchádzajúcich rozhovoroch,
  
12:15 naše vedomie s jeho obsahom,
 
12:23 obsahom, ktorým je bolesť
presvedčenia,
  
12:29 závery, posudzovanie, hodnotenie,
 
12:37 strachy, radosti,
 
12:41 rôzne druhy
majetníckych náklonností,
  
12:51 strach zo smrti, hľadanie niečoho
okrem bežných udalostí života
  
13:02 - to je obsah
nášho vedomia.
  
13:09 To je to, čo sme.
 
13:14 My, alebo "Ja", sa nelíšia
od obsahu.
  
13:21 Myslím si, že by to malo byť jasné.
 
13:29 Je možné, že človek chce
tak všetko analyzovať,,
  
13:45 chceme zistiť, prečo my, ľudské
bytosti žijeme tak ako žijeme,
  
13:55 a tak začíname analyzovať,
snažíme sa objavovať rôzne príčiny
  
14:05 pre túto nešťastnú
nepríjemnú existenciu.
  
14:15 Ale nikdy sme sa nespýtali
kto je analyzátor a kto analyzovaný.
  
14:24 Je ten čo analyzuje iný ako ten
ktorý je analyzovaný,
  
14:29 a môže analyzátor iba
verbálne nájsť príčinu
  
14:36 a analyzátor
potom zničiť príčinu?
  
14:46 A robíme to už tisícky rokov.
 
14:51 Poznáme príčiny.
 
14:55 Najinteligentní ľudia, väčšina ľudí
 
15:00 ktorí sú si vedomí svojho
vlastného zmätku,
  
15:07 môžu veľmi ľahko, cez anylýzy,
nájsť príčinu, alebo príčiny.
  
15:17 A tak, my sme oddelili toho
kto anylyzuje,
  
15:23 ktorý skúma svoje vlastné vedomie.
 
15:32 Dúfam, že je to jasné.
 
15:40 Moje vedomie a vaše,
je jeho obsahom.
  
15:49 Bez tohto obsahu neexistuje
vedomie ako ho poznáme.
  
15:58 Obsah niečieho vedomia,
ktoré chce človek skúmať,
  
16:05 chce sa pozerať,
chce prísť na to
  
16:09 prečo je to vedomie v konflikte,
v rozpore.
  
16:19 Takže človek sa oddelí
od veci, ktorú skúma.
  
16:27 Prosím, sledujte to,
ak chcete, trochu.
  
16:32 Mysleľ oddeľuje samu seba
ako analyzátor,
  
16:38 ten analyzátor sa snaží skúmať,
analyzovať ten zmätok,
  
16:47 ten zmätok, tú osamelosť,
to zúfalstvo,
  
16:53 a potom začne
odhaľovať príčinu.
  
16:58 Potom sa snaží zničiť tú príčinu,
 
17:02 dúfajúc, že tým zotrie
následky príčiny.
  
17:12 Takže je tam toto delenie,
na analyzátora a analyzovaného,
  
17:21 a preto hocikedy tam, kde je
psychologické rozdelenie v sebe,
  
17:29 tam musí byť konflikt.
 
17:32 Je to zákon, ako zákon gravitácie,
 
17:39 že tam, kde existuje vnútorne
rozpor, rozdelenie,
  
17:48 oddelenie sa amalyzátora
a analyzovaného,
  
17:54 ako pozorovateľa a toho čo je
pozorované,
  
17:57 tam musí byť konflikt:
 
18:01 ako Arab a Žid,
Hind a Moslim,
  
18:10 ideologické rozdiely
kapitalistickej spoločnosti
  
18:16 a totalitnej spoločnosti,
 
18:20 tam musí byť konflikt.
 
18:27 A ten konflikt
prináša toto rozdelenie,
  
18:38 prináša pocit kedy cítime
že nie sme celistvý,
  
18:48 ten pocit toho, že nie sme celistvý,
 
18:54 pretože v nás, v nás samých,
je rozdelenie.
  
19:01 Takže, je možné uvedomiť si,
nie intelektuálne,
  
19:15 ale skutočne vidieť skutočnosť,
ako človek vidí skutočnosť bolesti,
  
19:26 je to ako keď má niekto bolesť
zubov, atď,
  
19:32 v skutočnosti si uvedomiť,
cítiť, vnímať,
  
19:37 že tam, kde je
psychologické rozdelenie,
  
19:41 musí byť nevyhnutne,
logicky, konflikt.
  
19:54 A tento konflikt nám popiera
pocit celku.
  
20:06 To znamená, že pocit celistvosti,
je oslobodenie sa od chyby:
  
20:19 "Chybovať", chápete?,
slovo "chyba".
  
20:31 Takže, cítiť celistvosť,
pocit celku,
  
20:38 znamená nebyť vnútorne roztrieštený,
rozdelený, ako sme.
  
20:50 To znamená, že všetky
problémy, psychologické
  
20:55 problémy, spolu súvisia:
 
21:01 bolesť,
nedostatok poriadku, neporiadok,
  
21:13 konflikt vo vzťahu,
 
21:19 všetky problémy spolu súvisia.
 
21:23 My ich berieme každé zvlášť.
 
21:30 A to vnímanie,
vidieť to logicky, pravdivo,
  
21:39 že všetky problémy,
psychické problémy,
  
21:43 nech by boli akékoľvek,
spolu súvisia,
  
21:47 nemôžete brať jeden problém
oddelene od iných problémov.
  
21:59 A vnímať pocit
celého pohybu problémov
  
22:08 je jeden problém.
 
22:13 Podľa slovníka, slovo Problém znamená,
niečo hodené na vás,
  
22:23 to je význam slova Problém.
 
22:27 Niečo hodené na vás,
čo je Výzva,
  
22:34 to je význam slova,
to je Problém.
  
22:40 Je to výzva,
niečo, čo je pred vás predložené.
  
22:48 Musíte to riešiť
okamžite.
  
22:52 Ale mi berieme každý problém
akoby bolo potrebné
  
22:57 vyriešiť ho zvlášť, nesúvisiaci
 
23:02 s ďalším problémom,
ako to v živote robievame :
  
23:07 náboženstvo, ktoré vôbec nie je
náboženstvom, ako je tomu teraz,
  
23:13 je oddelené od vášho duševného,
technologického života.
  
23:21 Ak ste skvelý chirurg, nebojíte sa
o svoj každodenný život.
  
23:26 To, o čo sa staráte,
je vaša technika,
  
23:31 vaše metódy operovania, atď.
 
23:35 Takže žijeme život,
ako navonok tak i vnútorne,
  
23:42 s pocitom fragmentácie,
 
23:47 čo znamená, že nikdy necítime
celistvosť života.
  
23:58 Život je pohyb,
nie je to váš život a život iných ľudí;
  
24:05 život je ako celok je Jedno.
 
24:09 Nie je to americký život,
alebo indický život,
  
24:13 alebo budhistický
alebo moslimský život,
  
24:17 to je život, ktorý sa má žiť na tejto zemi
rozumne, racionálne,
  
24:25 nie rozdelený na národy, ktorým je
uctievanie nejakých kmeňov.
  
24:37 To je to, čo sa deje
v južnom Atlantiku,
  
24:42 táto kmeňové vojna,
ktorá sa práve deje.
  
24:54 Takže, my všetci chceme byť
v bezpečí; to je prirodzené.
  
25:03 Fyzicky, chceme byť v bezpečí:
 
25:09 mať dom, prístrešok,
oblečenie, jedlo.
  
25:16 To je prirodzené, zdravé,
rozumné, racionálne,
  
25:23 pre všetkých nás, nielen
pre zámožných ľudí.
  
25:31 Na svete je veľká chudoba,
 
25:35 dokonca aj v tejto krajine.
 
25:39 Táto chudoba,
 
25:43 nedostatok vzťahu k svetu ako k celku,
 
25:49 je to spôsobené
delením sa na národy,
  
25:53 náboženské delenie,
ekonomické delenie.
  
25:56 Nie je tu pocit globálneho vzťahu.
 
26:01 Počúvajte to, prosím!
 
26:08 A naše vonkajšie problémy
nebudú nikdy vyriešené, nikdy,
  
26:15 pokiaľ nebudeme mať tento
globály vzťah.
  
26:23 Preto je to tak dôležité pochopiť
 
26:30 že naše vedomie, čo sú
všetky tie presvedčenia, dogmy,
  
26:39 naše súdy, úzkosti, obavy, bolesti,
 
26:45 sú spoločné celému ľudstvu.
Celému ľudstvu,
  
26:52 či už žijeme v Rusku,
v Číne, alebo v tejto krajine.
  
26:59 A pretože sú bežné
celému ľudstvu, Vy ste ľudstvo.
  
27:07 Nie ste samostatný jedinec.
Toto je ťažké uvedomiť si to.
  
27:18 Pretože vy trpíte, a tak isto trpí
aj človek na ďalekom východe.
  
27:24 Je neistý,
zmätený, pošliapali ho,
  
27:33 a aj vy ste zmätení,
neistí, hľadáte istotu, bezpečie;
  
27:41 toto je problém
všetkých ľudských bytostí.
  
27:49 A tak je ťažké uvedomiť si,
vidieť ten fakt,
  
28:00 pretože sme tak podmienený
k individualite,
  
28:07 vidieť skutočný fakt
že sme ako ostatní,
  
28:11 sme ľudstvo,
sme celé ľudstvo.
  
28:20 A preto potom naše činy,
budú jedným globálnym vzťahom,
  
28:27 v ktorom národné rozdelenia,
 
28:32 náboženské rozdelenia,
nebudú neexistovať.
  
28:37 Takže sme mali dnes ráno
pouvažovať nad tým,
  
28:43 či je možné pre ľudskú myseľ
byť v bezpečí,
  
28:48 v bezpečí pred chybou.
 
28:54 Chápete moju otázku?
 
28:59 Ľudské bytosti hľadajú istotu,
 
29:06 a to nielen fyzicky
prostredníctvom rodiny,
  
29:11 skupiny, obce,
národnosti, a tak ďalej,
  
29:16 ale tiež sa snažia nájsť istotu
v ideách kolektívnych predstáv,
  
29:31 kolektívnej skupiny,
ktorá má rovnaké závery,
  
29:38 rovnaké presvedčenie,
rovnaké hranice.
  
29:47 Človek sa snažil hľadať svoje bezpečie
v izolácii.
  
29:57 To je to, čo každý z nás robí.
 
30:01 Chceme byť v bezpečí sami,
oddelený od zvyšku ľudstva.
  
30:14 "V bezpečí" znamená mať ten pocit
celistvosti, bytia celku,
  
30:25 potom ste úplne v bezpečí.
 
30:30 Ale nemôžete byť celistvý
 
30:34 alebo mať tento neobyčajný pocit
celkovej úplnosti
  
30:43 ak existuje nejaký pocit
fragmentácie.
  
30:50 Teda, toto vyhlásenie rečníka
môže byť nepravdivé.
  
31:00 Človek musí pochybovať.
 
31:08 Môže mať vlastné osobité
výmysli alebo ilúzie.
  
31:20 Ale potom, čo si človek vypočul,
musí zistiť
  
31:25 či je možné, alebo či nie je možné
žiť život ako celok,
  
31:34 a preto bezpečne.
 
31:41 To znamená, že vy,
 
31:43 ktorí ste si vypočuli toto
vyhlásenie,
  
31:46 budete musieť použiť svoju myseľ,
nesúhlasiť.
  
31:51 Musíte sa pýtať, budete sa musieť
pýtať svojho života,
  
31:54 vaše existencie,
celej vašej činnosti,
  
32:01 zistiť sami,
či je možné, byť úplne v bezpečí.
  
32:14 Nemôžete
byť v bezpečí v izolácii;
  
32:20 Nezáleží na tom, kto to hovorí,
to je zákon.
  
32:28 A tak čo sa stane,
ak nemôžete byť v bezpečí v izolácii,
  
32:32 prečo je svet rozdelený takto?
 
32:39 Briti, Argentínčania,
Francúzi, Rusi, sledujete?
  
32:45 A nábožensky tiež,
 
32:52 tí, ktorí sú kresťania,
 
32:55 a kresťanstvo
ich rozdelilo v ich viere,
  
32:59 na tisíce rôznych
smerov v kresťanstve;
  
33:06 to isté v Indii, všade
vo svete je to rovnaký jav.
  
33:14 Takže sa pýtame,
keď si človek uvedmí tento fakt,
  
33:20 môže človek žiť v modernom svete,
podnikať, nech už robí čokoľvek,
  
33:32 s pocitom bytia celku,
a nie roztrieštený?
  
33:46 Špecializácia je jedným z faktorov,
fragmentácie.
  
33:55 Človek musí mať špecialistov:
lekárov, tesárov, poštárov, atď.
  
34:07 Ale psychicky, vnútorne,
aká je potreba, byť odborníkom?
  
34:14 Sledujete to?
 
34:21 Sme ľudské bytosti.
 
34:28 Takže, mali by sme si mali prebrať aj
povahu potešenia,
  
34:33 tak ako sme hovorili aj o strachu.
 
34:39 A tiež by sme si mali prebrať aj
otázku utrpenia,
  
34:44 či je možné
pre nás, ako ľudské bytosti
  
34:50 ktorí žijú na tejto zemi
tak mnoho tisícročí,
  
34:54 či je možné
ukončiť naše utrpenie.
  
35:03 Prosím, ako sme poukázali,
je to vážny problém.
  
35:09 Nie je to len raňajšie
nedeľné kázanie.
  
35:18 Vďaka bohu, že nie sme
v kostole alebo v katedrále.
  
35:23 Ste pod krásnymi stromami.
 
35:29 Mali by sme dosť vážne preskúmať
všetky tieto záležitosti.
  
35:38 Takže najprv sa budeme pýtať,
prečo
  
35:43 sa človek naháňa
za potešením za každú cenu.
  
35:55 Prečo sa stalo
takým dôležitým v jeho živote.
  
36:00 Keď zdôrazňujete jednu vec,
popierate ostatné.
  
36:11 Iba sa naháňate za potešením,
potešením v mnohých podobách:
  
36:18 radosť z vlastníctva,
 
36:26 radosť z pripútania,
 
36:35 potešenie stať sa niečím,
potešenie z vedomostí,
  
36:40  
 
36:47 potešenie z vlastnenia
kúska zeme,
  
36:56 radosť v pocitu
že ste niečo dosiahli
  
37:01 že máte udržiavané telo,
 
37:09 záľubu v pití - veď to poznáte,
toľko foriem potešení!
  
37:14 Nielen peknú spomienku na sex,
 
37:23 ale radosť z hľadania, nachádzania,
dosiahnutia, byť niekým.
  
37:36 Takže prečo sa potešenie stalo
tak mimoriadne dôležitým v živote?
  
37:47 Čo je to potešenie?
 
37:50 Ako sme sa zaoberali veľmi dopodrobna
pocitmi strachu,
  
37:59 išli do toho veľmi podrobne,
 
38:02 mali by sme tiež pouvažovať,
preskúmať potešenie.
  
38:13 Čo je to potešenie?
 
38:18 Prosím, vy odpovedzte na otázku,
nie rečník.
  
38:29 Je to pamätanie si?
 
38:40 Potešenie v modlitbe,
potešenie v uctievaní.
  
38:44 - Neviem k čomu sa modlíte,
čo uctievate, ale je to radosť.
  
38:55 Je to spomínanie si na veci
ktoré sú minulosťou?
  
39:07 Alebo je to niečo v budúcnosti?
 
39:17 Rozmýšľanie o tom
čo by vám mohlo priniesť radosť?
  
39:26 Alebo, spomínanie na niečo,
čo vám dalo potešenie včera.
  
39:37 Tá radosť, ako aj strach,
existujú teraz,
  
39:43 je tu pocit
radosti v túto chvíľu.
  
39:55 Je to akoby človek hovoril,
som šťastný.
  
40:02 Ale v tom okamihu, keď to hovorí,
už nie je.
  
40:08 Je to len spomienka, na to
že raz bol šťastný, alebo včera;
  
40:15 tá spomienka je potešenie
 
40:19 a hnanie sa za tou
spomienkou v činnosti.
  
40:24 Dúfam, že to všetko sledujete.
 
40:29 Takže, je radosť vecou času?
 
40:38 Je potešenie činnosťou mysle?
 
40:49 Ako strach,
ako sme si včera povedali ,
  
40:54 a už sme o tom hovorili
dosť často predtým,
  
40:58 čas a myšlienka sú koreňom strachu.
 
41:07 Čas a myslenie
sú koreňom potešenia.
  
41:16 Chceme potlačiť strach,
ale usilujeme sa o potešenie.
  
41:25 Sú to dve strany jednej mince.
 
41:31 Nemôžete byť bez obáv
 
41:39 ak nerozumiete
povahe potešenia.
  
41:48 Keď sa pozriete na tú horu,
aj keď je zamračené ráno,
  
41:55 keď sa pozriete na tieto
nádherné staré stromy a modrú oblohu,
  
42:05 dáva vám to potešenie.
 
42:09 Je to úžasná vec sa pozerať sa
v prírode na hory
  
42:14 a rieky a zvieratá
- divoké, nie držané v zoo.
  
42:21 To vám dáva pocit
mimoriadnej šírky a krásy.
  
42:29 Pamätáte si to,
 
42:33 potom tú spomienku
udržujete a sledujete,
  
42:41 máte ju, dožadujete sa jej,
chcete mať toho viacej.
  
42:49 Takže myseľ a čas sú
faktory strachu, a potešenia.
  
43:00 Nepopierame alebo netrváme v ňom,
alebo nepotláčame strach,
  
43:06 ale tým, že ho sledujeme,
aby sme videli, čo je v ňom,
  
43:13 sa s ním oboznamujeme.
 
43:20 Potom sa človek pýta,
čo je to láska?
  
43:31 Chápete, to je veľmi
vážne, všetky tieto otázky,
  
43:34 ľudské otázky, ktoré ovplyvňujú
náš každodenný život.
  
43:44 Je láska potešením?
 
43:52 Človek to na to ponížil.
 
43:58 Je láska potešenie?
Je láska túžba?
  
44:06 Láska k vlasti, láska k osobe,
láska k básni, láska k maľovaniu,
  
44:15 láska k prírode,
 
44:21 láska k získaniu
veľkého množstva vedomostí.
  
44:32 Takže, čo je to láska?
 
44:36 Láska k Bohu
- Je to tak jednoduché milovať Boha.
  
44:47 Nevieme, čo to je, ale my sme to
vynašli , a tak to máme radi.
  
44:52 Rozumiete?
Čo sme vymysleli, to milujeme.
  
45:02 Takže, čo je to láska?
 
45:17 Negácia je najlepší spôsob.
 
45:27 Negovaním toho, čo je nepravdivé,
úplne negovať to, čo je falošné
  
45:35 je najúčinnejší spôsob.
 
45:42 Aby sme negovali, napríklad,
celý koncept nacionalizmu,
  
45:49 alebo spasiteľa, alebo nejakú
externú silu ktorá nás reformuje,
  
45:58 aby nás zmenila, aby priniesla
inú spoločnosť;
  
46:03 negovať vonkajšie sily akéhokoľvek
druhu, je najpozitívnejšia činnosť.
  
46:15 Takže negovať úplne,
to čo nie je láska.
  
46:25 To je, negovať žiarlivosť,
 
46:31 negovať úplne
každú formu nepriateľstva,
  
46:42 dať bokom súťaženie,
 
46:57 poprieť samotu,
pocit samostatnej bytosti,
  
47:10 - a vy nie ste samostatná bytosť,
vy ste ľudstvo.
  
47:19 Takže popierať to, čo je falošné,
je Pravda.
  
47:27 Poprieť všetky ilúzie
znamená žiť v realite.
  
47:37 Takže môže človek poprieť, odložiť,
negovať to, čo nie je láska?
  
47:49 Pripútanie nie je láska.
 
47:57 Pozrime sa na následky pripútania.
 
48:03 Pripútanie k idei, k presvedčeniu,
k záveru,
  
48:11 ku kusu zeme, ako k mojej krajine,
 
48:19 pripútanie k osobe.
Čo je v tom pripútaní?
  
48:26 Predpokladajme, že som
pripútaný k mojej žene.
  
48:36 Aké sú dôsledky takého pripútania?
 
48:42 Pýtajte sa prosím, sami!
 
48:47 Som pripútaný k žene,
alebo žena je pripútaná ku mne.
  
48:54 A následky sú strach, strata.
 
49:06 Ak som pripútaný k viere, rovnaká
vec, strach že stratím vieru.
  
49:16 Ak som pripútaný k nejakej
skúsenosti, držím sa toho a bojujem,
  
49:24 odmietam akékoľvek vypytovanie sa
vami, aby ste ma nezneistili.
  
49:31 Netrúfam si o tom pochybovať, lebo
viem, že bez toho som nič.
  
49:45 Takže, je možné mať
vzťah s mužom, so ženou,
  
49:53 alebo niečím,
hocičím,
  
49:59 bez toho aby som bol pripútaný?
 
50:06 Moja žena, ak by som jej povedal:
"Drahá, nie som k tebe pripútaný",
  
50:12 čo by povedala?
 
50:17 Pravdepodobne mi
do mňa niečo hodila.
  
50:27 Smejete sa, ale nepoužili ste,
nečelíte faktu,
  
50:41 že pripútanie úplne potláča lásku.
 
50:54 Poviete, rozumiem tomu
logicky, intelektuálne,
  
51:01 ale nemám pocit, že sa musím
oslobodiť od toho pocitu,
  
51:10 pretože je to jeden z faktorovov
konfliktu.
  
51:17 Tam kde je konflikt, nie je len
rozdelenie, tam nemôže byť láska.
  
51:27 Ak milujem tú vec zvanú Boh,
čo vynašiel človek,
  
51:34 je v tom konflikt, lebo chcem jeho
odpustenie, jeho modlitbu.
  
51:40 Sledujete?
 
51:46 Teda láska nemôže existovať
tam, kde je nepriateľstvo,
  
51:53 súťaženie, pripútanie
konflikt, vlastnenie.
  
52:00 Teraz, môže myseľ,
môže človek to všetko negovať ,
  
52:09 a žiť s mužom
alebo ženou v spoločnosti?
  
52:19 Počuli ste toto vyhlásenie - a buď
je to pravda, alebo úplný nezmysel.
  
52:29 Ak je to nezmysel,
potom to nemá žiadnu hodnotu.
  
52:34 Ale ak ste to počuli
 
52:36 a má to cenu v tom zmysle,
že sa to dá použiť,
  
52:47 prečo to potom ľudské bytosti
aj keď to vedia, nerobia?
  
52:55 Prečo je to tak, že sa ľudské bytosti
nikdy radikálne nemenia?
  
53:12 Nič z vonka vás nezmení,
 
53:19 - žiadni bohovia, žiaden guru,
žiadni Majstri,
  
53:24 žiadni spasitelia, žiadna autorita.
 
53:33 Zmena v tejto podmienenosti
nastane len vtedy,
  
53:37 kď v tom vy sami vidíte pravdu.
 
53:44 To znamená, že vy sami musíte myslieť
jasne, objektívne, nie osobne.
  
53:57 To znamená, mať mimoriadny
zmysel pre pocit celku.
  
54:07 Nie roztrieštené pocity
byť v bezpečí, bez chyby.
  
54:18 A keď je myseľ v takom stave,
tam je láska.
  
54:27 Nie je to o tom, či ľúbite svoju ženu
 
54:30 alebo neľúbite niekoho iného,
láska je láska.
  
54:37 Pozrite sa na to všetko, prosím!
 
54:40 To nie je, môžem milovať jednu osobu
a nemilovať inú?
  
54:47 Je to ako vôňa kvetu.
 
54:53 Keď je tam vôňa,
 
54:56 nie je len pre toho, kto je
blízko kvetu,
  
55:00 ale kvet sám o sebe je
krásou života,
  
55:07 aby sa naň pozrel, obdivoval ho,
privoňal si hocikto, kto chce.
  
55:18 To nie je romantický stav, kde môžete
nejako obdivovať a usmievať sa
  
55:21  
 
55:24 a povedať:"Želám si, aby som to mal"!
 
55:32 Pretože bez tej vône lásky,
život nemá žiadny význam.
  
55:41 Môžete byť úžasný profesor,
veľký vedec, a tak ďalej;
  
55:48 ale bez toho, život stratí
svoju vitalitu, hĺbku, svoju krásu.
  
56:03 A tiež by sme mali hovoriť o tom,
čo je to krása.
  
56:19 Aká je stav mysle
keď má krásu?
  
56:33 Je to tvár, dobre pokrytá
všelijakými druhmi kozmetiky,
  
56:46 krásne vlasy, správne tvarované oči,
a tak ďalej?
  
56:57 Je krása v obraze
veľkého majstra?
  
57:09 Existuje krása v krásnej básni?
 
57:18 Čo je to krása?
 
57:21 Pretože ak nemáte ten zmysel
hĺbky a jasnosti
  
57:30 ktoré krása prináša,
 
57:32 láska nemá žiadny význam ,
pretože tí dvaja patria k sebe.
  
57:41 Takže človek sa musí pýtať,
veľmi opatrne,
  
57:46 ak to myslíte vážne, hlboko,
čo je to krása.
  
57:55 Môže existovať krása
kde je myseľ v konflikte?
  
58:05 Keď máte problémy, jeden alebo veľa,
môže existovať krása?
  
58:17 Alebo, krása je tam
keď vy tam nie ste.
  
58:30 Už ste sa niekedy pozreli na veľkú
horu, tú velebnosť, dôstojnosť,
  
58:36 nehybnosť tej hory
keď sa na ňu pozeráte?
  
58:42 Na okamih, jej majestátnosť
zaháňa všetky vaše problémy
  
58:48 - na sekundu.
 
58:52 To znamená, že v tú chvíľu, vy,
 
58:56 so všetkými svojimi problémami,
tam NIE STE.
  
58:59 A vy hovoríte,
aké úžasná vec to je.
  
59:04 Tak, vonkajšia veľkosť
zaháňa maličkosť seba samého.
  
59:14 Potom ten pocit
nekonečnosti, veľkosť,
  
59:20 ten úžasný stav bez slov
 
59:28 odsúva
malé problémy života.
  
59:34 Ako dieťa s hračkou,
hračka mu odvedie pozornosť;
  
59:42 na moment sa dieťa zabudne
alebo je pohltené tou hračkou.
  
59:52 A aj my sme niečím pohltení;
utečieme od seba.
  
1:00:02 Čo znamená byť pohltení. Teraz ste
pohltení rečou.
  
1:00:12 takže na moment ste tichí, atď.
 
1:00:21 Takže keď s vašimi problémami,
so svojimi úzkosťami,
  
1:00:26 so svojou osamelosťou,
so svojimi pripútaniami,
  
1:00:29 nie ste tam,
je tam krása.
  
1:00:40 A tam kde je krása a láska,
 
1:00:46 život sa stáva jedným
veľkým pohybom.
  
1:00:56 Mylsím, že teraz by sme mali prestať.
 
1:01:02 Budúcu sobotu
si preberieme koniec smútku,
  
1:01:10 čo znamená smrť, čo je to meditácia,
 
1:01:18 či existuje niečo, čo je úplne
mimo slov,
  
1:01:27 mimo čas,
a to čo je sväté.
  
1:01:30 Pohovoríme si o tom
v sobotu a v nedeľu.
  
1:01:46 Môžeme vstať?