Krishnamurti Subtitles

Tam kde je smútok, tam nie je láska

Ojai - 15 May 1982

Public Talk 50:12 TAM KDE JE SMÚTOK
TAM NIE JE LÁSKA
  
1:11 Budeme pokračovať, ak môžeme,
 
1:16 o tom, o čom sme hovorili minulú sobotu.
 
1:23 Niektorí z vás tu možno neboli,
 
1:28 takže môžem stručne zopakovať
to, o čom sme hovorili?
  
1:52 Človek by chcel poukázať na to,
ak môže,
  
1:58 že toto nie je zábava.
 
2:03 Väčšina ľudí si zvykla na to,
že ich zabávajú
  
2:08 slová niekoho iného,
ich činy a tak ďalej.
  
2:18 Toto nie je prednáška,
ako sa bežne chápe.
  
2:26 Ani sa vás nesnažíme riadiť
alebo vám hovoriť, čo máte robiť;
  
2:34 toto nie je propaganda.
 
2:39 Ale uvažujeme spoločne,
čo je pomerne zložitý problém,
  
2:48 pretože každý chce myslieť
jeho vlastným spôsobom,
  
2:54 zo svojho uhla pohľadu,
a tak ďalej.
  
3:00 Ale tu, počas posledných
štyroch rozhovorov,
  
3:06 hovoríme o tom, aké je to dôležité
že by sme mali premýšľať spoločne.
  
3:13 Schopnosť rozmýšľať
nie o niečom,
  
3:19 - to príde o niečo neskôr -
ale myslieť,
  
3:22  
 
3:30 čo je sledovať to, čo sa v skutočnosti
deje vonku vo svete,
  
3:35 a tiež byť si vedomí
všetkých tých ťažkostí,
  
3:43 psychologických ťažkostí,
ktoré človek má,
  
3:50 a objaviť sami,
vzťah medzi
  
3:56 tzv. jedincom
 
3:58 a jeho činnosť, psychologicky,
a svet.
  
4:06 Tiež sme povedali, že
táto vonkajšia spoločnosť
  
4:12 ktorá sa stala
taká nebezpečná, tak neistá,
  
4:19 je výsledkom našich vlastných
denných aktivít;
  
4:26 možno minulé generácie
tomu pridali,
  
4:30 ale my sme vlastne zodpovední
 
4:36 za všetko, čo sa deje
vo svete.
  
4:40 A tiež sme poukázali na to,
 
4:47 že naše vedomie,
 
4:50 to znamená, vedomie
každého tzv. jedinca,
  
4:57 to, čo si myslí, čomu verí,
jeho pocity, jeho strasti,
  
5:02 jeho osamelosť, jeho obavy,
jeho radosti, jeho pôžitky,
  
5:10 jeho zvláštna forma uctievania,
a tak ďalej,
  
5:17 tie je obsah
nášho vedomia.
  
5:21 A toto vedomie je spoločné,
 
5:26 ak môžem použiť toto slovo,
"spoločné" pre celé ľudstvo.
  
5:31 Nech idete kamkoľvek
na tejto nádhernej zemi,
  
5:36 ktorú pomaly ničíte,
 
5:40 všade tam, kam idete
- nech už idete ako turista -
  
5:48 je to problém
všetkých ľudských bytostí:
  
5:54 trpia, prechádzajú
cez veľké muky,
  
6:02 strach z osamelosti,
nebyť schopný stáť samostatne,
  
6:13 ich forma uctievania,
 
6:16 ich viery, ich bohovia, a tak ďalej,
rovnako ako na západe.
  
6:22 Tak, ako sme upozornili,
 
6:26 keď idete do tejto otázky
veľmi hlboko,
  
6:31 toto vedomie, ktoré každý
jeden z nás si myslí, že je jeho,
  
6:39 naše výlučné vlastnícvo,
 
6:43 je spoločným vlastníctvom
ľudstva.
  
6:48 Takže vedome, hlboko,
nie sme jednotlivci,
  
6:57 aj keď všetky náboženstvá, celá
spoločnosť, všetky rodiny, atď.,
  
7:02 nám tvrdia,
že sme samostatní jedinci,
  
7:07 s našimi vlastnými zvláštnymi
náladami, schopnosťami,
  
7:12 vonkajšími formami,
menom a tak ďalej.
  
7:18 Sme časťou ľudstva,
 
7:22 preto sme ľudstvo.
 
7:25 My sme svet,
a svet sme my.
  
7:29 Toto nie je podivná,
špeciálna teória,
  
7:37 niečo ako ideál,
ale skutočný psychologický fakt;
  
7:43 či už sa vám to páči alebo nie,
je to fakt.
  
7:50 Pretože vy trpíte,
a Ázijci tiež trpia;
  
7:58 máte kopec problémov,
a oni takisto.
  
8:07 Ste nacionalisti,
a aj oni sú,
  
8:12 chcete bezpečnosť, stálosť,
 
8:18 vytrvalosť, kontinuitu,
a aj oni.
  
8:24 Takže ilúzia, že sme,
v našom vedomí,
  
8:31 samostatní jedinci,
nie je pravda.
  
8:39 A keď si to človek uvedomí,
nie ako nejakú ideu,
  
8:45 ako nejaký
idealistický koncept,
  
8:50 niečo, o čo sa máme
potom usilovať,
  
8:55 ale skôr to, že sa jedná o základ
na ktorom všetky ľudské bytosti
  
9:02 po celom svete stoja.
 
9:07 A tiež sme chceli zdôrazniť, že
v našom vzťahu s inými,
  
9:15 intímnymi alebo inak,
medzi mužom alebo ženou,
  
9:18 je tam veľa sporov,
mnoho nedorozumení,
  
9:24 rozpor, každý z nich psychologicky
ide svojou vlastnou cestou,
  
9:33 sledujúc svoje vlastné ambície
alebo svoje naplnenia, atď.
  
9:40 Rovnako ako sa dve priamky
ktoré sa nikdy nestretnú.
  
9:43 Možno sexuálne.
 
9:49 A tiež sme poukázali
na povahu strachu,
  
9:57 rôzne formy strachu,
 
10:02 a či ľudské bytosti
ktoré nesú
  
10:07 tento hrozný náklad strachu
už tisíce rokov,
  
10:11 môžu byť od neho
úplne oslobodené.
  
10:17 Prebrali sme si to doporobna,
krok za krokom.
  
10:24 A to je možné. Nie teoreticky, nie
ako cieľ, ale je to skutočne možné
  
10:30  
 
10:32 byť úplne oslobodený
od psychologických strachov.
  
10:41 A tiež sme hovorili o naháňaní sa
za potešením.
  
10:51 Stále viac a viac v tomto svete,
navonok,
  
10:56 rôzne formy zábavy,
 
11:03 aj náboženské rovnako ako
rôzne formy zábavy,
  
11:14 futbal, atď.
 
11:20 A tiež poukazujeme na to,
akými mechanickými sa stávame,
  
11:26 opakujúc rovnakú vec
znovu a znovu a znovu,
  
11:31 čo je to, čo robí počítač.
 
11:36 On to môže robiť rýchlejšie,
efektívnejšie, rozsiahlejšie,
  
11:48 ale naše vlastné mysle, naše vlastné
pocity, sú opakujúce sa.
  
11:59 Takže dnes ráno budeme hovoriť,
ak dovolíte,
  
12:06  
 
12:13 prečo je to tak, že my,
ľudské bytosti,
  
12:17 ktoré žijú na tejto zemi
viac ako milión alebo viac rokov,
  
12:23 prečo sme sa stali takýmito:
 
12:29 brutálny, násilný, protirečiaci,
 
12:36 zabíjajúc jeden druhého v mene
boha, v mene krajiny,
  
12:46 v mene mieru.
 
12:51 Po prvej svetovej vojne sa používal
slogan, ktorý hovoril,
  
12:59 "Táto vojna (rovnako ako
ďalšia vojna)je na to,
  
13:03 aby ukončila všetky vojny ".
 
13:12 A tento opakujúci sa proces, zabíjania
 
13:17 sa navzájom, pokračuje ďalej.
 
13:22 Hoci sme vysoko vzdelaní,
 
13:25 technologicky sme
nesmierne vyspelí,
  
13:30 ale psychologicky sme veľmi,
veľmi primitívny.
  
13:38 A my hovoríme:
"Prečo je to tak, že sa nemeníme"?
  
13:48 Prečo je to tak, že nie je koniec
 
13:51 všetkému tomuto hroznému
individualistickému
  
13:54 súťaženiu čo nás poháňa?
 
13:59 Ktoré ničí svet?
 
14:06 A budeme sa spolu rozprávať o
 
14:11 stave, ktorý
považujeme za lásku.
  
14:26 To bola otázka, ktorou sa
zaoberali už starovekí Egypťania,
  
14:36 starovekí Hinduisti,
 
14:39 a nedávno kresťanský svet
a islamský koncept;
  
14:50 tí všetci kázali,
 
14:52 hovorili o láske k susedovi
a pod.
  
15:01 Nábožensky to hlásajú,
vo všetkých krajinách,
  
15:12 ale zrejme sme si nikdy
neuvedomili, čo to je.
  
15:24 Veľa o tom hovoríme,
píšeme o tom kniky,
  
15:30 ale vytvorili sme boha
alebo bohov,
  
15:41 a ľúbime toho boha alebo bohov,
 
15:46 v skutočnosti nepoznáme
prirodzený stav tej krásy.
  
15:55 Takže by sme mali
- hoci sme si torýchle prebrali minule -
  
16:00 mali sme si to prebrať
veľmi dopodrobna.
  
16:06 Sú to iba zmyslové reakcie,
sexuálna rozkoš?
  
16:18 Prosím, ako sme povedali,
toto nie je diskusia,
  
16:23 to nie je rečník ktorý
tvrdí akýkoľvek názor,
  
16:35 ale spolu skúmame
 
16:41 - prosím, opakujem to znova -
spolu.
  
16:48 Pozrieme sa na podstatu
toho, čo človek nazýva láskou.
  
17:00 Takže človek sa musí pýtať sám seba
 
17:04 či je to iba zmyslová,
sexuálna odozva,
  
17:16 čím ďalej tým viac a viac
v západnom svete,
  
17:20 ktorá sa stále viac vkráda
do východného sveta,
  
17:24 ktorá sa premenila na potešenie.
 
17:30 Je láska potešenie,
forma zábavy,
  
17:42 vec, ktorá si vyžaduje
nejaký druh zmyslového naplnenia?
  
17:54 Je to túžba?
 
17:59 Prebrali sme si otázku toho,
čo je túžba, veľmi podrobne,
  
18:09 ako vzniká túžba
a žiadosť po jej naplnení.
  
18:17 Tam kde nie je naplnenie,
tam nastáva frustrácia,
  
18:23 a všetky tie neurotické činnosti
z nenaplnenej túžby.
  
18:30 To sme si prebrali.
 
18:33 Bolo by to zbytočné -
ak ste sem prišli prvýkrát,
  
18:40 človek dúfa, že vám nebude vadiť,
ak si to nepreberieme znova.
  
18:50 Takže je láska túžba?
 
18:57 Ak áno, potom všetky komplikácie,
frustrácie,
  
19:08 dopyt po jeho naplnení,
so všetkými konfliktmi ktoré vznikajú
  
19:17 - takže je láska konflikt?
 
19:21 Prosím, človek to musí
opakovať znova,
  
19:24 vy sa pýtate tieto otázky,
nie rečník.
  
19:31 Rečník iba poukazuje na to,
čo vy sami skúmate,
  
19:42 nielen verbálne, intelektuálne,
 
19:50 ako chvíľkovú vec,
ale ako skutočnosť v každodennom živote.
  
19:59 Je láska nejaký pohyb,
 
20:06 ktorý má pokračovanie
v radosti a túžbe?
  
20:15 Vy sa pýtate na otázku.
 
20:22 A prečo sa to potešenie stalo
 
20:30 tak nesmierne dôležité
vo svete?
  
20:34 Celý zábavný priemysel,
tzv. športy,
  
20:45 a ak prepáčite,
 
20:51 náboženská zábava,
ktorý je považovaná za posvätnú;
  
20:59 jedná sa o rôzne
formy potešenia.
  
21:05 Takže človek sa pýta,
je láska pohyb,
  
21:11 nekonečný pohyb potešenia?
 
21:20 Je láska lipnutie?
 
21:24 Pripútanosť k viere, ku konceptu,
 
21:30 k poznaniu, k osobe,
alebo k symbolu.
  
21:41 V pripútanosti je strach,
 
21:50 s celou tou agóniou
zo samoty.
  
22:02 Takže ak človek vidí následky
lipnutia,
  
22:10 človek je pripútaný k vlasti,
ku vlajke,
  
22:15 ako to robia všetci
na svete,
  
22:20 konkrétne, symbolické vlajky.
 
22:27 Ázijci majú svoje vlastné vlajky,
 
22:32 ku ktorým sú veľmi pripútaní,
tak ako to je aj v tejto krajine,
  
22:41 pre ktorú ste ochotní zabíjať jeden
druhého, tak, ako sa to deje teraz.
  
22:52 A my hovoríme, že to je princíp,
 
22:56 princíp, že tá krajina,
ktorá sa stala agresívna,
  
23:04 musí byť zatlačená späť,
 
23:10 a tak sme ochotní zabíjať
jeden druhého.
  
23:14 Toto sa opakuje
od najstarších dní.
  
23:26 A každé náboženstvo,
 
23:29 aj nastaršie,
aj najmladšie, 2000 ročné,
  
23:38 vždy hovorilo:
Láska, nie zabíjanie!
  
23:48 Ale naše potešenie prekonáva
tento zákon.
  
24:02 Takže človek musí,
ak to myslí vážne,
  
24:07 vo vzťahu jeden k druhému,
 
24:11 k žene a mužovi, vo vzťahu ku
zbytku ľudstva,
  
24:21 či už čiernemu, bielemu alebo
 
24:25 fialovému, alebo bez
ohľadu na akúkoľvek farbu,
  
24:28 v tomto vzťahu,
prečo je tam toľko konfliktov?
  
24:38 Je to možno preto, že v tomto vzťahu
hľadáme istotu, bezpečie?
  
24:52 A toto hľadanie istoty
vo vzťahu je práve to,
  
25:02 a prirodzene, naplnenie
v tomto vzťahu, je to láska?
  
25:09 Tak sa prosím pýtajte,
 
25:13 poďme sa na to pýtať
dopodrobna, spolu.
  
25:20 Ak to všetko nie je láska:
 
25:25 lipnutie,
túžba po naplení,
  
25:35 nutkanie a strach z toho, že
zostanem sám, osamelý, to všetko,
  
25:50 ak to všetko nie je láska, ako
 
25:54 žiarlivosť, nenávisť,
arogancia, pýcha,
  
25:59 dá sa ukončiť všetko to,
čo nie je láska?
  
26:05 Toto je naozaj dosť
vážny problém,
  
26:11 pretože nikdy neukončíme niečo,
neprídeme do konca;
  
26:23 ale tam, kde je koniec,
chceme nahradenie.
  
26:32 Ak sa vzdám tohto,
čo budem mať?
  
26:37 Otázka ukončenia
konkrétneho problému
  
26:46 je naozaj veľmi dôležitá:
ukončenie.
  
26:54 Pretože po tom všetkom,
čo si neskôr prediskutujeme,
  
26:58 ukončenie života sa volá smrť.
 
27:07 Tam nemôžete namietať,
nemôžete pokračovať donekonečna,
  
27:18 je tam úplné ukončenie vašich
spomienok, pripútaní, a tak ďalej.
  
27:32 Takže človek by sa mal
pýtať čo najvážnejšie,
  
27:41 či existuje koniec,
nie nájdenie náhrady,
  
27:50 nie požadujúc záruku
že ak existuje koniec tohto,
  
27:55 bude niečo existovať tamto.
 
28:03 Takže by sme mali pýtať
podrobne, ako sme povedali,
  
28:07 môžu všetky tieto veci,
ktoré sú nepravdivé,
  
28:15 ako pýcha, arogancia,
pripútanie,
  
28:18 a túžby, radosti, a tak ďalej,
čo samozrejme nie je láska -
  
28:26 môže to všetko skončiť?
 
28:33 Pretože bez lásky v živote,
tá vôňa, tá vášeň,
  
28:40 tá hĺbka života
sa stratí.
  
28:45 Život sa stane veľmi,
veľmi povrchným,
  
28:53 veľmi všedný, svetský,
 
29:00 čo je to, čím sa väčšina sveta
stáva stále viac a viac
  
29:10 pretože sme nikdy sami nezistili,
čo to je, milovať druhého.
  
29:20 Láska nie je spomienka minulých
udalostí a potešení;
  
29:32 láska nie je poznanie.
 
29:40 Ale napriek tomu poznanie hrá
v našom živote mimoriadnu úlohu .
  
29:47 Pretože existujú všetci tí vedci
a biológovia a tak ďalej,
  
29:54 ktorí hovoria, že rast človeka
je len prostredníctvom poznania.
  
30:04 Tak ľahko akceptujeme
čo hovoria odborníci,
  
30:13 nikdy sa nepýtame seba.
 
30:19 Je to jedna z katastóf, myslím si
- človek sa môže mýliť -
  
30:30 že knihy sa stali takými dôležitými,
 
30:36 to čo iní povedali a napísali,
 
30:43 všetci tí odborníci a psychológovia.
 
30:48 Nehovoríme o odborníkoch
 
30:52 v technologickom svete,
 
30:56 ale o odborníkoch, psychológoch,
 
31:02 ktorí o sebe nahromadili veľa
vedomostí ,
  
31:06 o iných ľuďoch,
 
31:13 A tie vedomosti.
Zmenia tie vedomosti človeka?
  
31:22 Zmenia totálne, úplne
podstatu jeho vedomia,
  
31:32 nie čiastočne, nie sem
a tam,
  
31:38 trochu menej strachu, trošku viac
 
31:42 miloty, trošku viac štedrosti,
menej konfliktov,
  
31:45 ale bude táto znalosť,
čo človek získal,
  
31:50 cez mnoho, mnoho storočí
o psychike,
  
31:58 o rôznych rozdeleniach
vo vedomí;
  
32:08 to poznanie, ktoré sú
nahromadené informácie
  
32:16 a nahromadené skúsenosti,
 
32:22 zmenia tieto vedomosti
celý obsah človeka,
  
32:29 obsah jeho vedomia?
 
32:32 Prosím, spýtajte sa
túto otázku sami seba.
  
32:41 Študovali ste sa,
skúmali ste sa,
  
32:49 alebo vám nejaký psychológ povedal,
aký ste,
  
32:58 a vy ste nahromadili
o sebe znalosti,
  
33:04 možno nie príliš veľa, ale málo.
 
33:09 A tie znalosti
- znalosť je vždy vecou minulosti -
  
33:23 či tá znalosť zmenila človeka,
 
33:28 alebo úplne zmenila energiu,
 
33:33 úplne iný druh
činnosti, alebo nečinnosti -
  
33:41 prinesie to zmenu
vedomia?
  
33:48 Pretože toto je opäť dôležité
to pochopiť.
  
33:56 Sú tu tí, ktorí hovoria,
človek je podmienený;
  
34:04 nemôžete
zmeniť toto podmienenie.
  
34:12 Celá filozofia, existujú celé školy
ktoré tomu veria, tvrdia to,
  
34:21 píšu o tom,
veľmi, veľmi múdri ľudia.
  
34:28 A ak sa to pravdepodobne nedá zmeniť
 
34:35 tak potom neustále
budeme žiť v konflikte,
  
34:43 žiť v rozpore, pokračovať
v rôznych druhoch neuróz..
  
34:59 Takže, to že poznáme manželku.
pretransformuje to konflikt
  
35:10 ktorý existuje medzi
mužom a ženou?
  
35:14 Takže sa človek musí pýtať,
aké miesto má poznanie?
  
35:25 Všetko, čo ste sa naučili
v škole, na vysokej, na univerzite,
  
35:31 vaše osobné skúsenosti,
 
35:36 nahromadené rezervoáre
pamätí
  
35:49 ktoré skladujeme v mozgu,
 
35:57 čo je minulosť, stretávajúca
prítomnosť, môže zmeniť samu seba
  
36:00 a pokračovať v takej zmenenej forme,
v tomto čase ako budúcnosť?
  
36:07 Takže hovoríme, pýtame sa,
či to poznanie prinieslo
  
36:15 zmenu ľudských bytostí
 
36:20 tak, že nebudú zabíjať,
 
36:24 tak, že psychologicky sa
vôbec nebudú báť,
  
36:31 tak, že ľudia majúci
túto mimoriadnu schopnosť
  
36:39 milovať druhého?
 
36:47 A či nie je poznanie
prekážkou v láske?
  
36:57 Prosím, pýtajte sa na to
všetko.
  
37:07 Takže existuje koniec
všetkých týchto vecí,
  
37:16 ktor bránia tejto esencii?
 
37:25 A to nemôže byť dosiahnuté
skrz konflikt, boj,
  
37:33 prostredníctvom presadzovania vôle,
 
37:39 koniec koncov, vôľa je súčasť
túžby, esencia túžby.
  
37:57 A tiež by sme mali spoločne hovoriť
 
38:03 o jednom z najzložitejších a zrejme
nekonečných otázok: o utrpení;
  
38:17 o utrpení, a to nielen konkrétnom,
individuálnom, osobnom utrpení,
  
38:30 ale tiež o utrpení ľudstva.
 
38:36 Už bolo toľko vojen.
Prakticky každý rok
  
38:43 po celom svete za posledných
5000 rokov a viac.
  
38:48 Vojna, to znamená, každý rok
zabíjať, zabíjať, zabíjať;
  
38:54 koľko miliónov
trpelo, prelievalo slzy,
  
39:01 cítilo plameň osamelosti,
 
39:13 a napriek tomu my zjavne
 
39:17 nepoužívame našu inteligenciu,
aby sme zastavili tieto krutosti,
  
39:23 beštiálnosť násilia, o ktorom
sme hovorili minule.
  
39:33 Takže existuje utrpenie,
 
39:40 aj fyzické, aj nefyzické.
 
39:46 Chápanie utrpenia,
nie-fyzického,
  
39:50 pomôže fyzickému utrpeniu.
 
39:57 Takže sa najprv musíme pýtať
 
40:03 na pôvod utrpenia:
prečo ľudské bytosti,
  
40:06 psychologicky, vnútorne,
zažívajú muky.
  
40:19 Táto otázka nie je
cynická alebo sadistická,
  
40:34 ale človek sa musí pýtať, či
utrpenie, psychologicky, môže skončiť.
  
40:44 Je to otázka seba -motivujúca?
 
40:51 Je táto otázka irelevantná?
 
40:57 Pretože my spôsobujeme,
ľudské bytosti spôsobujú,
  
41:03 psychicky, veľa
utrpenia druhým.
  
41:12 Bývame hlboko ranení,
 
41:16 o čom sme hovorili
na začiatku týchto rozhovorov -
  
41:21 že tiež utrpenie,
 
41:24 a následky
byť zranený, psychologicky;
  
41:29 prebrali sme si to - odpor,
izolácia, strachy, a tak ďalej.
  
41:43 A v kresťanskom svete
sa utrpeniu
  
41:51 vyhýbalo uctievaním symbolov,
 
41:59 ale utrpenie stále existuje.
 
42:03 V ázijskej svete majú pre utrpenie
všetky druhy vysvetlení,
  
42:10 ale aj tak trpia.
 
42:13 Zrejme neexistuje
žiadny koniec utrpenia -
  
42:20 ľudský smútok,
ľudská bolesť, žiaľ,
  
42:30 vyzerá to tak, že nemá konca.
 
42:34 A mali by sme sa spolu pýtať
 
42:42 - nie slovne, intelektuálne,
alebo romanticky -
  
42:48 zistiť, či existuje
úplný koniec smútku.
  
42:57 Pretože tam, kde je smútok
tam neexistuje žiadna láska;
  
43:02 tam, kde je smútok
tam nie je žiadny súcit;
  
43:08 tam, kde je smútok
tam nie je hĺbka inteligencie.
  
43:18 Takže človek sa musí pýtať:
Kto je ten, čo trpí?
  
43:28 To sa týka aj otázky smrti.
 
43:42 Pozrieme sa aj na to,
ak dnes ráno budeme mať čas.
  
43:49 Kto je ten, čo
prechádza cez muky,
  
43:57 slzy a naprostú osamelosť
a zúfalstvo,
  
44:04 keď stratíte niekoho
o kom si myslíte, že ho máte radi?
  
44:16 Kto je ten, čo trpí?
 
44:19 Aká je podstata tohto pocitu,
alebo stavu vedomia?
  
44:30 Chápete to všetko?
Rozumieme si, všakže?
  
44:34 Alebo sa rečník
rozpráva sám so sebou?
  
44:41 Toto sú vaše problémy,
nie rečníkove.
  
44:48 Takže počúvajte prosím,
pýtajte sa, zistite to,
  
44:58 nenechávajte to na niekoho iného,
 
45:03 pretože ak necháte, aby niekto
druhý vyriešil tento problém,
  
45:10 tak ste na druhých závislí,
 
45:14 a preto strácate
vlastnú vnútornú schopnosť
  
45:20 riešiť všetky ľudské problémy
z ktorých ste zložení.
  
45:32 Tak sa pýtame:
Kto je ten, čo trpí?
  
45:40 Keď prelievate slzy,
cítiac sa úplne stratený,
  
45:52 šok z niečoho čo vám bolo
drahé je preč, alebo stratené,
  
45:59  
 
46:03 kto je ten, kto má
pocit veľkej bolesti?
  
46:16 Čo znamená, kto je to "Ja"
ktoré hovorí, že trpím?
  
46:31 Kto je tá bytosť,
ktorá cíti tento šok,
  
46:43 a tú bolesť a
zúfalstvo z osamenia?
  
46:52 Prosím, to je dôležitá otázka,
 
47:00 pretože keď sa pýtame
na podstatu umierania -
  
47:10 hoci za takéhoto krásneho rána
to môže byť morbídne, ale nie je,
  
47:19 takže tiež, kto je ten
čo zomiera?
  
47:26 Kto je tá psychika,
aká je povaha psychiky,
  
47:31 to "Ja", to "Som", ktoré trpí?
 
47:47 Viete, všetci sme si zvykli na myšlienku
že"Ja" je niečo stále;
  
47:56 "Ja" má kontinuitu,
opakovanie:
  
48:05 môj dom, môj majetok, moje vedomosti,
moja skúsenosť, moje podmienenie,
  
48:15 môj strach, moje potešenie,
čo je tajnostkárske,
  
48:24 - takže, kto je to, to "Ja"?
 
48:31 Rôzny psychológovia to
vysvetľujú rôzne.
  
48:39 Ak by sme mohli dať bokom všetkých
psychológov, to čo povedali,
  
48:50 a skúmali by sme to sami,
 
48:55 - vrátane toho, čo
hovorí rečník -
  
49:02 a skúmali by sme to veľmi pozorne
 
49:05 bez akéhokoľvek smeru, bez
akékoľvek motívu, vlastne to, čo sme.
  
49:19 Starovekí Gréci
a starovekí Hinduisti
  
49:23 hovorili o poznaní seba samého,
 
49:27 nie podľa nejakého odborníka,
ale poznať sám seba.
  
49:42 Čo je to Ja,
a aké to je, poznať to?
  
49:50 Rozumiete? Čo je to JA,
a poznať to,
  
49:57 a aké je poznanie, ktoré je o tom
nahromadené?
  
50:04 Rozumiete otázke?
 
50:11 Potrebujem čas na to,
aby som sa poznal?
  
50:23 To znamená, učil som sa,
pozoroval som sám seba,
  
50:29 sledoval všetky reakcie
v mojom vzťahu s inými,
  
50:34 blízkymi alebo inými,
 
50:37 prostredníctvom tohto pozorovania
som už nazhromaždil veľa vedomostí,
  
50:43 a keď znovu pozorujem
ďalšie reakcie,
  
50:48 iné výstrednosti
a zmyslové odpovede,
  
50:53 predchádzajúce znalosti interpretujú
to, čo sa vlastne deje.
  
51:00 Je to tak? Sledujete to všetko?
 
51:06 Takže, v skutočnosti
sa nepoznáte,
  
51:11 budete udržiavať vedomosti
ktoré ste získali
  
51:16 prostredníctvom rôznych skúšok
a pozorovaní,
  
51:19 ktoré sa stali vašimi znalosťami,
 
51:21 a tie vedomosti zase začínajú
interpretovať súčasné reakcie,
  
51:27 súčasné udalosti a incidenty.
 
51:31 Takže udržiavate vedomosti
ktoré ste získali,
  
51:37 upravujete ich a projektujete ich
do budúcnosti.
  
51:41 Tento cyklus je poznanie, činnosť,
poučenie sa z tejto činnosti,
  
51:48 ktorý sa stáva ďalšími znalosťami,
aby cyklus mohol pokračovať.
  
51:53 Dúfam, že tomu všetkému rozumiete.
 
51:57 Je to tak?
 
52:00 Nehovoríme vám nič,
čo by ste už vy sami nepozorovali.,
  
52:04 ak ste to pozorovali.
 
52:10 Tak, aby sme sa poznali naozaj dobre,
 
52:16 predchádzajúca spomienka,
 
52:21 predchádzajúce znalosti
nemajú miesto.
  
52:25 Musíte vnímať
každú udalosť a každú reakciu
  
52:30 akoby po prvý raz.
 
52:34 To znamená vedieť, pozorovať,
vnoriť sa do poľa nesmierneho života
  
52:42 ktorý je vnímaný ako "ja".
 
52:49 Tam kde je "JA" "JA SOM",
tam nie je láska.
  
53:03 Takže je veľmi dôležité
zistiť to sám,
  
53:09 a neutekať od tejto otázky,
 
53:15 pretože je to váš život,
vaša zodpovedosť.
  
53:26 Ak sa tomu iba vyhýbate
a utiekate sa
  
53:31 k rôznym formám zábavy,
 
53:34 vnášate do sveta nesmiernu
katastrofu,
  
53:41 za ktorú ste úplne,
totálne zodpovedný.
  
53:49 A tam kde je koniec utrpenia, tam je
súcit.
  
53:56 Utrpenie, jeho koniec,
znamená mať súcit.
  
54:05 Medzi chtíčom a vášňou
je veľký rozdiel.
  
54:14 Každý pozná žiadostivosť.
 
54:20 Ale vášeň, nie je identifikovaná
nejakým symbolom,
  
54:26 kresťanskými alebo ázijskými
symboli.
  
54:33 Nemáme tú vášeň.
 
54:40 Či už misionári, evanjelisti,
boží kazatelia
  
54:53 a tí ostatní,
to všetko sú obchodníci.
  
54:57 Mať vášeň,
 
55:07 vášeň ísť, pochopiť
brutalitu, násilie,
  
55:14 obavy a bolesť,
riešiť ich,
  
55:22 takže myseľ je oslobodená od celej
tej nečistoty boja.
  
55:35 Musíte mať veľa energie na to,
aby ste sa do toho pustili.
  
55:42 Ale ak je človek
chytený len v strachu, radosti -
  
55:50 potešenie sa líši od radosti,
pozeraním sa na niečo najkrajšie.
  
55:57 Ale spomienka na to
 
55:59 a túžba aby tá spomienka pokračovala
je potešením.
  
56:07 A ak máme čas,
 
56:20 a ak nie ste dnes ráno unavení,
 
56:24 mali by sme spolu pouvažovať,
 
56:28 nad týmto nesmiernym
komplexným problémom smrti.
  
56:40 Ako radosť, strach, lipnutie,
 
56:46 ublíženie, konflikt vo vzťahu,
 
56:50 je naša denná realita,
 
56:57 a smrť je tiež súšasťou nášho života.
 
57:07 Nie je to niečo, čo prichádza
na konci života,
  
57:14 po vysokom veku, chorobe,
nehode,
  
57:22 je to súčasť celej tejto veci žitia.
 
57:31 A my nikdy neuvažujeme
nad dôležitosťou smrti,
  
57:42 tou vlastnosťou, hĺbkou toho slova.
 
58:00 Väčšina ľudí sa toho obáva,
 
58:08 a pretože sa boja, vymysleli si
všelijaké teórie
  
58:15 ktoré ich uspokojujú.
 
58:20 V ázijskom svete - pôvod
asi vznikol v Indii -
  
58:27 reinkarnácia,
 
58:32 to je "JA" zomiera,
 
58:37 ale bude mať možnosť
v nadchádzajúcom živote
  
58:44 byť šťastnejší,
chamtivejší atď.
  
58:53 V kresťanskom svete je
celý tento koncept vzkriesenia.
  
59:02 Počujete o tom celý deň nech idete
kdekoľvek, v ázijskom svete a tu.
  
59:12 A čo je dôležité,
 
59:16 čo je po smrti,
alebo čo je pred smrťou?
  
59:25 Sami si položte túto otázku.
 
59:31 Pretože väčšina z nás,
bojac sa smrti,
  
59:36 buď si ju racionalizujeme,
 
59:39 hovoríme, že je nevyhnutná,
ako keď strom rastie, vädne, zomiera,
  
59:49 všetko rastie, stárne,
a končí, vädne.
  
1:00:00 Tak ak ste intelektuál, tak si
racionalizujete našu existenciu,
  
1:00:08 alebo ak sa máte počas
života veľmi dobre:
  
1:00:13 ste populárny, máte peniaze atď.,
 
1:00:16 potom budete hovoriť,
"Mám veselý dobrý život".
  
1:00:23 Alebo, ako pre väčšinu z nás,
obyčajných ľudí,
  
1:00:34 náš život je plytký, neuspokojivý,
 
1:00:40 možno technologicky sme dobrí:
peniaze, pozícia, status;
  
1:00:49 alebo sme len slabé ľudské bytosti,
 
1:00:58 neistí,
žiadna psychologická istota,
  
1:01:06 a tak náš život sa stáva
dosť bezútešnýj, nezmyselný.
  
1:01:14 Takže nemali by sme najskôr
pouvažovať nad tým, čo je náš život?
  
1:01:26 Teraz, čo to znamená zomrieť,
preberieme si to.
  
1:01:30 Čo je ten náš život?
 
1:01:34 Odkedy sa narodíme,
až kým nezomrieme,
  
1:01:41 čo sa vskutočnosti deje
s našim životom?
  
1:01:53 Veď to už poznáte,
nemusíme to opakovať.
  
1:01:57 Ak ste vyrástli, ste dospelí,
 
1:02:02 pracujete v nejakom podniku,
 
1:02:07 alebo v obchode, ako právnik,
od rána do večera
  
1:02:15 - opakujete to, opakujete to
a opakujete to.
  
1:02:23 A ak ste v domácnosti,
poznáte to tiež,
  
1:02:26 nemusíme si to preberať.
 
1:02:30 Takže náš život je dosť povrchný,
či už ten, nejakého vedca,
  
1:02:40 veľkého filozofa,
alebo bežného politika,
  
1:02:49 okrem ich titulov a postavenia
 
1:02:51 sú takí istí
ako ostatní ľudia:
  
1:02:55 ješitný, psychologicky frustrovaní ,
 
1:03:01 hľadajú postavenie
- poznáte celý ten zvyšok.
  
1:03:04 Takže, náš každodenný
život je rutina
  
1:03:14 a únik z tejto rutiny.
 
1:03:21 Náš každodenný život je práca, práca,
práca, bez akéhokoľvek voľného času.
  
1:03:33 A ak máme voľný čas,
čomu sa hovorí prázdniny,
  
1:03:40 je to obyčajný pôžitok.
 
1:03:45 Takže náš život je podradný, bezcenný.
 
1:03:49 Prosím ospravedlňte tieto slová,
 
1:03:52 len opisujú to, čo sa deje,
 
1:03:57 s občasným zažiarením nádhernej
krásy a hĺbky šťastia.
  
1:04:08 Ukončenie toho všetkého, je zomrieť.
 
1:04:18 A človek - muž, žena -
človek na celom svete
  
1:04:25 sa viac obáva
smrti, než toho ako žiť-
  
1:04:32 žiť bez konfliktu,
žiť s nesmiernou energiou,
  
1:04:46 žiť v jasnosti,
žiť bez tieňa konfliktu.
  
1:04:57 A to je možné len vtedy,
 
1:05:04 ak strach úplne skončí,
psychologicky.
  
1:05:11 Potom bohovia nie sú potrební.
 
1:05:21 Takže čo je to, čo zomiera?
 
1:05:25 Nazhromadené poznatky
o sebe?
  
1:05:31 Nazhromadené majetky?
 
1:05:36 Nazhromaždenie všetkých vecí,
na ktorých lipnete.
  
1:05:45 Takže je možné žiť
- prosím pochopte toto -
  
1:05:52 žiť so smrťou po celú dobu?
 
1:05:59 To je ukončovať všetko čo zažijete,
deň za dňom; rozumiete?
  
1:06:12 To znamená, že myseľ
sa inkarnuje nanovo každý deň.
  
1:06:21 To je tvorba,
je to myseľ ktorá je kreatívna,
  
1:06:32 nie vynaliezavá.
 
1:06:34 Tam je obrovský rozdiel
medzi vynaliezavosťou a tvorbou.
  
1:06:39 Celý technologický
svet
  
1:06:43 a technici z tohto sveta
sú vynaliezaví,
  
1:06:47 pretože používajú poznatky.
 
1:06:57 A pohybujú sa od poznania
k poznaniu,
  
1:06:59 ale nikdy sa od neho neoslobodia,
 
1:07:05 tak, aby tam bol úplne nový začiatok.
 
1:07:10 Takže žiť so smrťou - nie že spáchať
samovraždu, to je moc hlúpe -
  
1:07:17 žiť so smrťou, ukončiť moju bolesť,
 
1:07:27 ukončiť ju úplne,
 
1:07:31 ukončiť lipnutie,
atď.,
  
1:07:36 tak aby život a žitie,
 
1:07:41 život a smrť sa pohybovali
v rovnakom čase.
  
1:07:48 Robte to!
 
1:07:56 Ak niekto použije svoju
myseľ a energiu
  
1:08:01 na túto otázku a ako to funguje,
 
1:08:06 tak tam potom existuje úplne
iný spôsob života.
  
1:08:12 A zajtra budem hovoriť o tom,
 
1:08:15 aké miesto má takýto život
v tomto svete,
  
1:08:22 a či je to posvätný život,
 
1:08:27 a miesto v náboženskom živote,
v meditácii, a tak ďalej.
  
1:08:48 Môžem vstať, páni?