Krishnamurti Subtitles

Existuje v živote niečo posvätné?

Ojai - 16 May 1982

Public Talk 60:12 Existuje v živote niečo posvätné?
 
0:25 Naozaj sa čudujem,
prečo ste všetci prišli?
  
0:33 Je to zo zvedavosti,
 
0:41 alebo, je krásne ráno,
a je to pre vás výlet .
  
0:51 Alebo dosť vážne
 
1:01 čelíme našim problémom,
ktoré sa hromadia,
  
1:07 a chceme prísť na to,
či ich vieme vyriešiť?
  
1:23 A pretože nie je možné mať
diskusiu s toľkými ľuďmi
  
1:31 alebo mať dialóg,
 
1:36 potom môžeme mať
spolu konverzáciu,
  
1:45 čo znamená, že vy a rečník
máte tie isté problémy,
  
1:59 plné tieňov a starostí,
 
2:06 a rozprávajú sa o svojich
problémoch,
  
2:13 problémy, ktoré konfrontujú
celé ľudstvo,
  
2:18 nielen ja sám
 
2:22 ale takisto každá jedna osoba na
svete cez to prechádza.
  
2:36 A ako sme si včera povedali
 
2:42 pokladali sme naše vedomie
 
2:48 za niečo, čo je samostatné,
osobné, individuálne.
  
2:58 Ale keď sa na to človek pozrie
lepšie,
  
3:07 to, čo je spoločné pre celé ľudstvo,
 
3:15 spoločné utrpenie, bolesť, úzkosť,
osamelosť a nesmierna neistota
  
3:28 a neustávajúce hľadanie
bezpečia,
  
3:31 je problémom každej ľudskej
bytosti na svete.
  
3:37 Nie je to váš osobný problém,
 
3:42 je to problém, ktorý sa týka každej
ľudskej bytosti,
  
3:50 či už kresťana, moslima,
hinduistu alebo budhistu.
  
4:00 Tak sa
spolu priateľsky rozprávame,
  
4:09 v priateľskom duchu,
o problematike nášho života.
  
4:20 A pretože toto je posledný rozhovor,
 
4:27 nemôžeme si prebrať všetky veci,
 
4:31 o ktorých sme sa rozprávali na
posledných piatich stretnutiach.
  
4:42 Ale môžeme si zosumarizovať
celú vec.
  
4:52 Väčšina z nás sú sa zameriava na to,
vziať si jeden
  
4:57 osobitý problém
a snažiť sa ho riešiť.
  
5:03 Alebo prichádza sem a dúfa, že niekto
iný mu ho pomôže prekonať
  
5:12 alebo vyriešiť alebo zmeniť
niečí osobitný problém.
  
5:18 Ale ak to človek skúma
intenzívnejšie, kritickejšie,
  
5:25 každý problém súvisí
s ostatnými problémami.
  
5:31 Sú vzájomne prepojené; nemôžu
byť prípadne oddelené a
  
5:39 oddeľovať ich , snažiť sa ich vyriešiť
jednotlivo alebo zvlášť.
  
5:48 Počas posledných piatich rozhovorov
sme hovorili o rôznych veciach:
  
5:54 o strachu, povahe ľudských bytostí
ktorí sú zraňované celý svoj život,
  
6:03 psychologicky, vnútorne,
 
6:06 a o následkoch tej bolesti.
 
6:11 Prebrali sme si to úplne dopodrobna.
 
6:15 A tiež sme hovorili o vzťahoch
medzi ľudskými bytosťami -
  
6:21 muž, žena, sused,
 
6:25 či aj keď sused je
veľmi, veľmi ďaleko.
  
6:30 A v tomto vzťahu,
akokoľvek blízkom, alebo osobnom,
  
6:36 je vždy konflikt,
 
6:39 vždy tu je
určitý pocit nepokoja,
  
6:44 strach, dominancia,
sebectvo, lipnutie.
  
6:49 Všetko toto prirodzene prináša
boj medzi dvoch ľudí.
  
6:57 Vzniká konflikt.
A šli sme do tejto otázky,
  
7:02 či tento konflikt
môže skončiť,
  
7:06 alebo či musí večne pokračovať
z generácie na generáciu?
  
7:14 A tiež sme hovorili o strachu,
 
7:20 čo je tiež veľmi,
veľmi zložitý problém;
  
7:25 a o tom, čo spôsobuje
tento strach:
  
7:31 prispôsobovanie sa, predstieranie,
napodobňovanie,
  
7:37 snažiť sa byť niečím,
čím nie ste,
  
7:42 a ďalšie faktory, ktoré prinášajú
 
7:46 strach. Išli sme do toho veľmi
hlboko.
  
7:51 A tiež sme hovorili
o pokračovaní
  
7:55 a dopyte po potešení,
 
7:58 či sa jedná o náboženské potešenie
alebo obyčajné potešenie zo života;
  
8:06 sexuálne, istú formu úspechu,
úspech, moc,
  
8:13 peniaze, prestíž, status atď.
 
8:19 A včera ráno sme prebrali
otázku: Čo je to láska.
  
8:31 Prečo ľudské bytosti...
 
9:15 Včera ráno sme hovorili o tom...
 
9:20 prečo ľudské bytosti zničli
tú esenciu
  
9:27 - absolútne nutnú v živote -
 
9:32 bez ktorej život nemá
absolútne žiadny význam.
  
9:39 Môžete mať veľa peňazí,
 
9:42 zabávať sa pri mori,
chodiť do rôznych kostolov,
  
9:51 sledovať rôznych guruov,
akceptovať rôznych
  
9:54 filozofov ako spôsob svojho života,
 
10:00 ale bez tejto kvality
tej esencie, tej vášne
  
10:06 - ktorá je odlišná od chtíča -
prichádza to, čo je láska.
  
10:13 Prebrali sme si to dostatočne,
včera ráno.
  
10:21 A tiež sme hovorili o konci utrpenia.
 
10:27 prečo ľudské bytosti,
tak vysoko vzdelané,
  
10:35 v jednom smere,
tak nesmierne inteligentné,
  
10:40 v technickom svete,
 
10:43 prečo ľudské bytosti
 
10:47 ktoré žijú na tejto podivuhodnej
zemi tisícročia a tisícročia,
  
10:54 prečo nepochopili, alebo
neukončili utrpenie.
  
11:01 Nielen osobné utrpenie
ale aj utrpenie ľudstva,
  
11:07 kde je hladovanie,
v Afrike a na východe, v Indii,
  
11:15 kde je chudoba
deštruktívna, ponižujúca,
  
11:22 a ďalšie ekonomické problémy
ktoré rozdeľujú ľudstvo.
  
11:35 A povedali sme si, že bez
nacionalizmu,
  
11:41 s globálnym priateľstvom
 
11:45 vyriešime všetky naše vonkajšie
ekonomické, sociálne problémy.
  
11:56 Žijeme na tejto zemi spoločne; je to
naša zem, nie americká zem,
  
12:05 alebo ruská zem, alebo hinduistický
 
12:09 alebo budhistický alebo islamský svet;
 
12:12 je to naša zem, ale my sme ju rozdelili
ako Američania, Rusi,
  
12:21 Číňania, Japonci, Európania
Hinduisti a tak ďalej.
  
12:26 Tam, kde je rozdelenie, rasové,
ekonomické, náboženské rozdelenie,
  
12:34 tam musia existovať konlikty,
tam musia existovať vojny,
  
12:43 a tieto vojny sa tu dejú
už milióny rokov.
  
12:51 A našu inteligencia, ktorú
venujeme technologickému svetu,
  
12:58 my sme tú inteligenciu nepoužili
 
13:02 na vyriešenie tohto problému utrpenia.
 
13:06 A my máme tú schopnosť,
máme tú energiu,
  
13:11 ale očividne sme chytení
v mechanickom svete.
  
13:21 Naša kultúra sa stáva
stále viac a viac mechanická,
  
13:26 je to mechanická kultúra,
 
13:30 a nie je to len tam, kde sa stroj
stáva tak nesmierne dôležitým,
  
13:36 ale aj kultúra,
ktorá je mechanická tak,
  
13:40 že žijeme život ktorý je opakujúci sa,
 
13:45 opakujeme znovu a znovu to isté,
s rovnakými problémami,
  
13:52 s rovnakými otázkami,
s rovnakými konfliktmi.
  
14:01 A tiež sme si včera hovorili ,
 
14:05 a preberieme si to
hlbšie dnes ráno,
  
14:11 prečo sa ľudia stali takými
akí sú: plytkými, povrchnými,
  
14:23 naučili sa veľa o živote,
 
14:27 nazhromaždili veľké množstvo
vedomostí,
  
14:30 a tie vedomosti očividne nevyriešili
naše ľudské, denné konflikty.
  
14:42 Takže znalosti môžu byť
jedným z faktorov smútku,
  
14:48 o ktorom sme hovorili
včera ráno.
  
14:57 A dnes ráno si preberieme ďalšie témy.
 
15:03 Ale za prvé,
toto nie je školenie,
  
15:10 ako sa tomu vo všeobecnosti
rozumie,
  
15:15 prednáška, čo je rozprávanie
na určitú tému,
  
15:22 a zaoberať sa tou témou
a podať ju ďalej
  
15:26 najlepšie ako sa len dá,
tomu druhému.
  
15:30 Takže toto nie je prednáška
 
15:35 ale lepšie povedané rozhovor
medzi vami a rečníkom
  
15:41 v ktorom obaja niečo skúmame,
rozmýšľame o rovnakom probléme,
  
15:48 pozerajúc sa na tie isté hory,
tie isté stromy, na modrú obohu,
  
15:56 a tak spolu,
 
16:03 rečník tým myslí
naozaj spolu,
  
16:10 skúmame tieto problémy
a sami zisťujeme,
  
16:17 nie podľa nejakého filozofa,
nie podľa nejakého kňaza,
  
16:23 nie podľa autority
nejakého guru atď.
  
16:31 Aby sme to všetko zrušili
 
16:35 a sami skúmali,
prečo my, ľudské bytosti
  
16:43 stali tak žalostne
duševne nezdravými.
  
16:54 Takže, prosím, hoci rečník
vie dať určité veci do slov,
  
17:03 tie slová nie sú skutočnosťou.
 
17:08 To čo sa vysvetľuje
nie je to, čo je vysvetľované.
  
17:16 Ako sme tiež minule hovorili ,
sme chytení v sieti slov.
  
17:27 A slová sa stávajú
mimoriadne dôležité:
  
17:32 slovo "americký"
má mimoriadny
  
17:36 význam pre ľudí
ktorí žijú v tejto časti sveta.
  
17:43 Alebo slovo "komunistický",
"socialistický", "kapitalistický",
  
17:48 a tak ďalej, baptista a katolík.
 
17:53 Takže slová nie sú skutočnosťou,
 
17:59 symbol nie je skutočný.
 
18:03 Takže prosím, ak človek môže poukázať
čo najúctivejšie,,
  
18:14 to, čo vysvetľujeme,
to, do čoho ideme,
  
18:18 je len na vysvetlenie,
použitie určitých slov,
  
18:26 ale slová, vysvetlenie,
nie sú reálne.
  
18:42 Mali by sme si spolu prebrať,
čo je to kultúra.
  
18:55 Bežný význam tohto slova
je pestovať,
  
18:59 ako pestujete zeleninu,
záhradu, záhon ruží.
  
19:07 Kultúra znamená, nie opakujúcu sa,
mechanickú existenciu,
  
19:15 ale byť oslobodený od poznaného
a konať z tejto slobody;
  
19:25 to je v skutočnosti kultúra.
 
19:30 To znamená, že my stále
žijeme v poznanom.
  
19:39 Prosím, láskavo toto všetko počúvajte
ak vás to zaujíma.
  
19:47 Je krásne ráno,
a vy môžete považovať
  
19:51 toto stretnutie za zábavu,
 
19:55 čo by bolo nanajvýš nešťastné,
 
20:00 ako druh duševnej
stimulácie, drogu.
  
20:09 Ale ak to považujete
za formu stimulácie,
  
20:18 potom strácate realitu
vášho vlastného života,
  
20:25 vašej vlastnej povrchnosti,
vašej vlastnej prázdnoty,
  
20:30 vašich vlastných strachov, úzkostí,
a všetkých ťažkostí života.
  
20:38 Takže, prosím,
ako to rečník vkladá do slov,
  
20:46 skúmajte to, čo hovorí,
sami.
  
20:50 Pretože pochybnosti, skepticizmus,
je skvelý čistič.
  
21:05 Väčšina z nás tak ľahko prijíma veci,
zvlášť v náboženských otázkach
  
21:16 a tzv. duchovných záležitostiach.
 
21:21 Auorita tam predpokladá,
že vie, a vy neviete.
  
21:32 Správajú sa ako tlmočníci.
 
21:37 Ale je nutné zistiť čo je pravda
- tam sa musí pochybovať!
  
21:52 A pochybnosti vo východnom svete,
vo východných náboženstvách,
  
21:57 zosilňujú.
 
22:00 Pochybovať v kresťanskom svete
je prekliatím,
  
22:06 pretože ak pochybujete
o celej štruktúre Cirkvi,
  
22:10 či už miestnej
alebo z Ríma alebo akékoľvek inej,
  
22:17 pokiaľ o tom pochybujete, tak potom
sa celá vec zrúti.
  
22:24 Takže v západnom svete je
pochybnosť odsudzovaná,
  
22:33 ľudia sa upaľovali, tých, ktorí
pochybovali - zvaní kacíri -
  
22:39 tých mučili,
 
22:42 ako teraz mučia
politických väzňov
  
22:46 v rôznych častiach sveta,
 
22:49 je te rovnaký úkaz.
 
22:54 Takže, prosím, neakceptujte ani
jednu vec, ktorú rečník hovorí,
  
23:03 ale snažte sa sami zistiť
 
23:08 tým že pozorne počúvate,
ak vás to zaujíma,
  
23:12 ak to nepovažujete za zábavu.
 
23:17 Potom prosím, počúvajte a pochybujte,
a pýtajte sa!
  
23:23 Pochybujete o tom,
čo ste sami vytvorili,
  
23:28 pochybujete o vašich
vlastných myšlienkach,
  
23:32 o vlastných úsudkoch,
 
23:35 vašich vlastných skúsenostiach,
vašom presvedčení, o svojej viere.
  
23:40 Pochybujete, aby ste sami zistili,
čo je pravda.
  
23:49 A to je veľmi dôležité,
 
23:54 pretože pravda si
vyžaduje otvorenú myseľ,
  
24:02 myseľ, ktorá je úplne slobodná.
 
24:09 A ku pravde nevedie žiadna cesta,
 
24:12 tak prosím, dostávame sa
k veľmi zložitému problému,
  
24:23 počúvajme pozorne,
s určitou dávkou pochybností.
  
24:35 Pochybovať si vyžaduje citlivosť.
 
24:40 Ak pochybujete o všetkom,
potom je to skôr hlúpe.
  
24:48 Ale pochybovať s ľahkosťou,
s rýchlou mysľou, s jemnosťou,
  
25:01 potom tá pochybnosť
prináša jasnosť, energiu.
  
25:09 A my potrebujeme energiu na to,
aby sme vyriešili tieto problémy.
  
25:16 Takže sa pýtame, čo je to kultúra?
 
25:25 Je to iba púhe opakovanie poznaného?
 
25:34 Čo znamená, že žijeme v minulosti,
minulosť je naša pamäť,
  
25:43 tá minulosť, to sú naše poznatky
cez skúsenosti,
  
25:49 a tak žijeme vždy v minulosti,
v poznanom,
  
25:55 a tak keď konáme z poznaného,
je to opakujúce sa.
  
26:03 V určitých oblastiach musíme konať
s poznatkami;
  
26:09 ako vedec, človek musí mať
veľké množstvo vedomostí;
  
26:16 alebo skvelý chirurg
musí mať skúsenosti;
  
26:22 musel pracovať na mnohých a
nahromadil vedomosti, zručnosti,
  
26:30 a cit v rukách,
 
26:33 a tam sú vedomosti potrebné.
 
26:43 A znalosti,
čo sú všetky naše spomienky,
  
26:49 všetky minulé udalosti, bolesti,
 
26:53 strachy, túžby,zúfalstvo,
zúfalá osamelosť -
  
27:02 to všetko je súčasťou
našich minulých znalostí.
  
27:08 A keď konáme z minulosti,
 
27:12 musí sa to opakovať.
 
27:16 A preto sa myseľ
stáva mechanickou.
  
27:25 Počítač je stroj
ktorý opakuje,
  
27:28 možno hbytejšie, rýchlejšie
než ľudský mozog,
  
27:38 ale ten stroj je opakujúci,
tak ako my, ľudské bytosti.
  
27:48 A tak sa pýtame či hociaká
kultúra,
  
27:53 zrodená z minulosti,
z poznaného,
  
27:59 je očividne mechanická,
opakujúca sa?
  
28:04 A tak sa chystáme zistiť,
čo je to, že prináša kultúru,
  
28:13 ktorá je úplne odlišná
od mechanickej kultúry,
  
28:17 ktorú sme akceptovali
tisícky rokov.
  
28:24 Väčšina našich myslí - až na niektoré
vzácne výnimky - sú priemerné;
  
28:34 odpuste mi, ak používam
toto slovo.
  
28:39 Človek si môže myslieť, že je
mimoriadny, niečo viac,
  
28:46 ale myslieť si,
že ste niečo viac,
  
28:51 je tiež forma priemernosti.
 
28:58 Toto nie je urážka.
 
29:01 Skúmame to spolu.
 
29:07 Aké je to, byť priemerný?
 
29:14 Slovo "priemerný"
pochádza z gréčtiny, latinčiny,
  
29:20 ‘vyšplhať sa do polovice hory’.
 
29:28 To je skutočný význam slova,
"priemerný".
  
29:34 Nikdy sa nevyšplhať hore,
 
29:39 ale byť spokojný vyliezť na polcestu,
alebo do jednej tretiny cesty.
  
29:46 To je význam
slova, "priemerný".
  
29:52 A naše vzdelanie,
akokoľvek rozsiahle,
  
30:01 či už vedomosti niekto získa
cez určitý predmet,
  
30:08 všetky tieto faktory vzdelávania
obmedzujú myseľ.
  
30:19 Všimli ste si, ako,
zvlášť v tejto krajine,
  
30:26 ktorá šíri túto skutočnosť
do zvyšku celého sveta,
  
30:31 ako odborníci,
 
30:35 vedecký špecialisti, lekári,
chirurgovia, filozofi,
  
30:40 psychológovia, a tak ďalej,
ovládajú každého z nás.
  
30:48 Oni sú tá autorita, ktorá vám
hovorí, čo máte robiť.
  
30:56 Oni sú tí odborníci:
ako vychovať dieťa,
  
31:02 ako mať správny
milostný vzťah,
  
31:08 ako si namaľovať tvár,
 
31:11 takže tu existujú tieto autority
a my ich poslúchame.
  
31:17 Naša poslušnosť sa
v určitých obdobiach vzbúri,
  
31:23 ale tá vzbura je iba púha reakcia
 
31:26 a tak to nie je kompletné
pochopenie porozumenia,
  
31:33 že všetky odborné znalosti
sú obmedzené,
  
31:37 tak ako je obmedzené celé poznanie.
 
31:42 A kultúra zrodená z tohto
obmedzenia, vôbec nie je kultúra.
  
31:54 Neexistuje žiadna americká kultúra,
alebo európska kultúra.
  
31:59 Môžu sa vracať do obdobia renesancie,
dávnej minulosti,
  
32:08 ale skutočná kultúra mysle
 
32:13 môže vzniknúť len prostredníctvom
oslobodenia sa od poznaného.
  
32:20 Môže existovať taká sloboda?
 
32:28 Budeme o tom spolu hovoriť,
 
32:31 pretože len z náboženstva
 
32:44 môže vzniknúť nová kultúra.
 
32:48 Náboženstvo nie je autoritatívna,
prijímaná forma náboženstva.
  
33:01 Štátne náboženstvo,
náboženstvo viery,
  
33:08 viera, dogma, rituál,
uctievanie symbolu,
  
33:15 to nie je náboženstvo - samozrejme!
 
33:23 Takže sa budeme pýtať na to,
čo je to náboženstvo.
  
33:29 Rozumiete?
 
33:31 Pýtali sme sa na strach,
 
33:37 na povahu tej mimoriadnej veci
zvanú láska,
  
33:45 či je to vôbec možné,
aby ľudské bytosti
  
33:47 niekedy ukončili svoje utrpenie,
 
33:49 svoju biedu, svoje úzkosti.
 
33:55 A tiež by sme sa mali spoločne pýtať
na to, čo je to náboženstvo.
  
34:08 Človek uctieva,
 
34:15 ešte stále existujú ľudia, ktorí
na východe uctievajú strom,
  
34:26 ktorí uctievajú horu.
 
34:30 V Indii v Himalájách tomu dávajú
zvláštny kľud, zvláštny názov.
  
34:41 A raz uctievali zem,
 
34:45 stromy, nebesia, slnko-
ako to robievali Egypťania.
  
34:54 Ale my to všetko považujeme
za ilúziu, nezmysel.
  
35:03 A pretože sme
tak strašne vzdelaní,
  
35:09 uctievame symbol,
modlíme sa k tomu symbolu,
  
35:15 k tomu spasiteľovi, tak ako v Indii,
je to len iná forma tej istej veci.
  
35:26 Uctievanie je súčasťou ľudského
života už od starovekých dní.
  
35:39 Možnože neuctievate strom,
 
35:44 ale chodíte do kostola
alebo do chrámu alebo mešity,
  
35:49 a tam sa modlíte, uctievate.
 
35:52 Nie je veľký rozdiel
medzi uctievaním stromu,
  
35:58 ktorý je sám v nádhernom
poli v zelenej krajine,-
  
36:05 a symbolom, ktorý si myseľ
vymyslela v kostole,
  
36:12 v chráme, alebo v mešite.
 
36:15 Medzi tými dvomi nie
je veľký rozdiel
  
36:18 pretože človek trpí,
má ťažkosti,
  
36:28 nevie, na koho sa má obrátiť,
 
36:33 tak si vymyslí
upokojujúceho boha,
  
36:42 čo znamená, že myseľ si vymyslí boha,
 
36:48 a potom uctieva to,
čo si vymyslela.
  
36:55 Toto sú fakty,
či už sa vám páčia, alebo nie.
  
37:00 Vymysleli ste si všetky tie
rituály kresťanstva,
  
37:06 ako aj v Indii,
majú tam komplikované rituály.
  
37:14 A to je výmysel mysle.
 
37:20 A potom myseľ hovorí,
že je to božské zjavenie.
  
37:31 Neviem, či ste si nevšimli,
 
37:36 v Ázii, vrátane Indie,
a tu,
  
37:44 božie zjavenie tu hrá
mimoriadnu úlohu.
  
37:52 Ale tú božskosť
priniesla myseľ.
  
38:04 Tlmočník toho božstva
je kňaz.
  
38:09 Jeho myslenie a myseľ vytvorili
rôzne formy rituálov.
  
38:11  
 
38:21 Tak sa pýtame,
je toto všetko náboženstvo?
  
38:34 Je náboženstvo založené na knihách,
na tlačenom slove?
  
38:43 Keď je náboženstvo založené na knihe,
 
38:47 či už kresťanskej,
 
38:52 hinduistickej, alebo
moslimskej, alebo budhistickej,
  
38:57 tak potom je tam dogma, autorita
knihy sa stáva nadovšetko dôležitá,
  
39:09 je tam fanatizmus, otupenie mysle.
 
39:16 Oba, aj moslimský svet aj kresťanský
svet je založený na knihách:
  
39:22 na Koráne a Biblii.
 
39:26 V Indii, našťastie pre nich,
 
39:29 majú stovky kníh,
stovky bohov-
  
39:35 nie len to,
tristotisíc bohov.
  
39:42 Nesmejte sa prosím! Je to
veľmi vážne. Znie to smiešne.
  
39:50 A sú tolerantní, čo znamená,
že sa zmieria s hocičím:
  
39:58 s falošným hohom, pravým bohom,
s hociakou ilúziou,
  
40:02 s akýmkoľvek druhom tvrdenia
tzv. náboženského človeka.
  
40:09 Tu v západnom svete,
ako aj v moslimskom svete,
  
40:16 hrá kniha nesmiernu
dôležitosť.
  
40:24 A preto tí, ktorí
veria v knihu,
  
40:30 hlboko presvedčení o každom
slove v knihe,
  
40:34 stávajú sa bigotní, dogmatický,
asertívny, agresívny,
  
40:41 a ak nie sú trochu civilizovaní,
tak zabíjajú.
  
40:49 Toto sa deje vo svete.
 
40:52 Takže je náboženstvo -
slovo "náboženstvo",
  
40:58 etymologický význam
tohto slova, nie je známy.
  
41:04 Vzniká z nejakých latinských slov,
do ktorých nepôjdeme,
  
41:12 ale v skutočnosti znamená,
podľa určitých slovníkov,
  
41:18 schopnosť pozbierať všetku
svoju energiu objaviť,
  
41:25 prísť na to, čo je pravda.
 
41:30 To je koreň významu tohto slova.
 
41:37 Tak zbierame svoju energiu -
 
41:44 všetku našu energiu,
nie konkrétnu energiu;
  
41:49 energiu myslenia, energiu
emócií, vášnivú energiu
  
42:00 aby sme sa pýtali na to,
čo je pravda.
  
42:07 A aby sme išli do hĺbky,
 
42:10 musíme sa pýtať aj na to,
čo je to myseľ,
  
42:16 ktorá vymyslela všetky náboženstá
na svete.
  
42:24 Všetky rituály, všetky dogmy,
presvedčenia, viery,
  
42:33 sú výsledkom mysle.
 
42:37 Nie je v tom nič božské.
 
42:42 Myseľ mi môže povedať, že to,
čo som vymyslel je božské.
  
42:50 Ale myseľ nie je posvätná,
nie je svätá.
  
43:00 Takže je dôležité prebrať si
túto otázku: Čo je to myseľ?
  
43:09 Už sme si to prebrali skôr,
ale čím viac sa na to pozeráte,
  
43:14 tím viac sa dostávate
do samotnej podstaty myslenia,
  
43:21 čím je to komplikovanejšie,
 
43:24 tím viac si to vyžaduje jemnú myseľ,
vyžaduje si to bystrosť mysle,
  
43:31 nie mechanickú myseľ,
nie myseľ ktorá akceptuje,
  
43:38 nie myseľ ktorá sa podriadi,
 
43:42 ale myseľ, ktorá pochybuje,
pýta sa, vyžaduje,
  
43:47 má túto veľkú energiu.
 
43:52 A keď dáte celú túto energiu,
nie energiu, ktorá je čiastočná,
  
43:59  
 
44:05 pretože vás zaujíma
nejaký druh zábavy,
  
44:10 alebo nejaká forma úľavy,
nejaká forma uspokojenia,
  
44:18 vtedy je to len čiastočná
energia.
  
44:22 Ale ak si úplne žiadate
porozumieť povahe ľudskej mysle,
  
44:31 prečo žijeme spôsobom akým žijeme,
 
44:33 ničíme planétu,
ničíme seba, vojny, biedu,
  
44:41 potom tomu musíte venovať
celú vašu energiu.
  
44:47 A tam, kde je táto úplná energia,
 
44:50 kompletná vášeň pochopiť,
nájsť spôsob života
  
44:58 ktorý je úplne odlišný od
mechanického, opakujúceho sa spôsobu.
  
45:04 Takže sa musíme pustiť do tejto
otázky ešte raz: Čo je to myseľ,
  
45:11 prečo myseľ zohráva
takú nesmiernu
  
45:18 dôležitosť v našom živote,
v našich vzťahoch.
  
45:24 Je myseľ láska?
 
45:29 Prosím, pýtajte sa zároveň
s rečníkom:
  
45:34 v skutočnosti to, že vám rečník
dáva otázku,
  
45:39 nie je jeho otázka.
 
45:44 Vy sami si dávate tú otázku.
 
45:50 Myseľ vytvorila
úžasné katedrály,
  
45:59 nádherné konštrukcie v Európe
a niektoré z nich tu;
  
46:08 a myseľ tiež vložila všetky tie
veci dovnútra katedrál
  
46:14 a kostolov a chrámov
a mešít.
  
46:20 Takže človek sa pýta: Je myseľ posvätná?
 
46:25 Pretože to všetko vložila do týchto
budov a potom to uctieva.
  
46:31  
 
46:34 Zaujímalo by ma, či človek vidí ilúziu
 
46:41 toho. Ironický, skutočný podvod,
 
46:46 že myseľ vytvorila
symbol, rituál, hostiteľa,
  
46:55 a rôzne veci
v Indii a v Ázii;
  
47:00 myseľ je zodpovedná
za toto všetko,
  
47:05 ničo z toho okopírované
od starovekých Egypťanov,
  
47:10 z Indie atď.
 
47:15 A potom myseľ, potom čo vryla
túto nádhernú štruktúra do kameňa,
  
47:24 potom vnútri toho sú všetky
tie symboly, utrpenie,
  
47:31 a v ázijskom svete
iný symbol;
  
47:36 a potom myseľ hovorí,
že to musíte uctievať.
  
47:43 Tak sa pýtame
je myseľ posvätná sama o sebe?
  
47:50 Ale je to iba - prosím, počúvajte,
možnože nebudete súhlasiť:
  
47:59 nesúhlaste, ale pýtajte sa -
je myslenie materiálny proces?
  
48:09 Ak nie je posvätná,
je to materiálny proces.
  
48:19 Ale myseľ vymyslela toto: nebo a
peklo, spasiteľa sveta,
  
48:23  
 
48:29 podľa niektorých náboženstiev,
 
48:33 ich rituály - to všetko je výsledkom
mysle.
  
48:42 A potom sa myseľ zmení a hovorí vám:
Musíš to uctievať.
  
48:49 Takže musíme to zistiť sami .
 
48:55 nie podľa nejakej autority,
v duchovnej alebo náboženskej sfére.
  
49:01 Existuje tu autorita chirurga,
to je ale úplne iná záležitosť.
  
49:07 Ale objaviť, zistiť,
čo je večné,
  
49:12 či existuje taká vec ako večnosť,
 
49:15 vaša myseľ musí byť oslobodená
od všetkých spirituálnych vecí,
  
49:20 od všetkých psychických vecí:
 
49:22 to znamená, že v psychologickej
oblasti, ktorou ste vy,
  
49:26 musí byť absolútna sloboda,
aby ste to zistili.
  
49:32 Takže spolu sa budeme pýtať na to,
aká je povaha mysle.
  
49:41 Ak nemáte vôbec myšlienky, žijete
v stave amnézie, prázdnoty,
  
49:47 ale to je zriedkavý druh
choroby.
  
49:51 Ale väčšina ľudí po celom svete,
 
49:54 či už sú to hinduisti, budhisti,
kresťania, a tak ďalej, komunisti,
  
49:58 ich spoločným faktorom je myslenie.
 
50:01 Všetci myslia, či už sú
extrémne chudobní, nevzdelaní,
  
50:07 alebo či už je to vzdelaný,
vážený profesor,
  
50:16 alebo prefíkaný politik,
 
50:21 ale najvyššia autorita cirkvi,
atď - tí všetci myslia,
  
50:29 ako to každý z nás robí,
v našom každodennom živote.
  
50:36 A myseľ dominuje nášmu životu.
 
50:41 Takže je veľmi, veľmi dôležité,
ak človek môže podotknúť,
  
50:45 porozumieť celému
pohybu mysle.
  
50:50 Vytvorila kásnu poéziu, krásne
maliarstvo, sochárstvo, literatúru,
  
51:02 a myseľ je nevyhnutná
 
51:07 pri obchodovaní,
šoférovaní auta atď.
  
51:14 Čo je to myseľ?
 
51:19 Čo je jej pôvod,
počiatok myslenia?
  
51:27 Vy sa pýtate na otázku,
nie rečník.
  
51:35 Prosím, použite svoju vlastnú myseľ,
mozog, na túto otázku.
  
51:42 Pretože myseľ dominuje
každej činnosti v našom živote.
  
51:47 Myšlienka je určujúcim faktorom
vo vzťahoch.
  
52:01 Takže, čo je to tá vec
zvaná myšlienka,
  
52:06 to mechanické myslenie
a jeho pôvod?
  
52:14 Nie je zrodená z našej pamäte?
 
52:23 Pamätáte si, kde žijete, vzdialenosť
ktorú treba prejsť odtiaľto
  
52:29 tam kam idete,
to je vedomosť,
  
52:36 a tú vedomosť ste získali
cez skúsenosti.
  
52:44 Takže začiatok myšlienky
je skúsenosť, znalosti,
  
52:53 pamäť, uložená v mozgu.
Že?
  
52:59 To je fakt, nie exotická
alebo absurdná lúzia.
  
53:09 Pamätáte si, čo sa stalo včera,
príjemné alebo nepríjemné,
  
53:15 a tá spomienka je uložená
v mozgu, zaznamenaná v mozgu,
  
53:20 a z toho záznamu vzniká
myšlienka.
  
53:29 Takže myseľ, nech robí čokoľvek,
nie je posvätná.
  
53:35 Je to materiálny proces.
 
53:40 Niektorí vedci dokonca súhlasia
 
53:43 s tým, čo rečník hovorí
už mnoho rokov.
  
53:49 Experimentovali na krysách,
holuboch, a morčatách, psoch,
  
53:55 ale neexperimentovali na sebe.
 
54:01 Sme z hmoty
a veda sa tiež zaoberá hmotou.
  
54:17 A ak myslenie je materiálny proces
 
54:21 a myseľ, nech už robí čokoľvek,
 
54:25 či už na náboženskom poli,
alebo na obchodnom poli,
  
54:31 alebo pri príprave na vojnu,
pri zhromažďovaní výzbroje,
  
54:37 je to výsledok mysle.
 
54:42 Myseľ rozdelila ľudí
na typ náboženskej osoby,
  
54:48 na typ človeka, ktorý žije v
istej časť sveta, a tak ďalej.
  
54:54 Je to myseľ, ktorá rozdelila
ľudské bytosti.
  
55:00 A myseľ, na základe
svojej deliacej povahy,
  
55:07 pretože myseľ nie je nikdy kompletná,
 
55:09 pretože je zrodená z poznania,
 
55:11 a nemôže si nikdy byť istá
o všetkom,
  
55:16 a tak preto je myseľ vždy limitovaná,
separatívna,
  
55:22 pretože - nepôjdem znova do toho -
je rozdeľujúca.
  
55:28 Tam kde je rozdeľujúca činnosť,
tam musí byť konflikt:
  
55:33 medzi komunistami a
socialistami, a kapitalistami;
  
55:38 medzi arabmi a židmi, medzi
hinduistami a moslimami, a tak ďalej.
  
55:42 To všetko sú deštruktívne
procesy mysle,
  
55:46 a tam, kde je rozdelenie - je to
zákon - tam musí existovať konflikt.
  
55:55 Takže nič z toho, čo myseľ
dala dohromady,
  
56:01 či už v knihe,
v kostole, v katedrálach,
  
56:08 v chrámoch alebo v mešitách,
nie je posvätné.
  
56:13 Ami symbol nie je posvätný.
 
56:19 A ani náboženstvo;
 
56:23 je to len forma
domýšľavej,
  
56:33 povrchnej reakcie na to,
čomu hovoríme posvätné.
  
56:40 Takže sa chystáme zistiť,
ak môžeme dnes ráno,
  
56:46 dávať našu pozornosť,
celú našu pozornosť
  
56:51 pýtať sa, čo je sväté,
a či vôbec niečo posvätné existuje.
  
57:00 Intelektuáli na celom svete
to úplne popierajú.
  
57:07 Majú po zuby náboženstiev,
so svojimi ilúziami a tým všetkým.
  
57:13 Odmietajú to:
 
57:17 stavajú sa dosť cynicky
k celej záležitosti,
  
57:21 pretože náboženské organizácie
na celom svete
  
57:25 majú veľké majetky,
obrovské bohatstvo, veľmoc -
  
57:33 to všetko nie je duchovné,
to všetko nie je náboženské.
  
57:39 Ako sme si už povedali,
slovo náboženstvo
  
57:44 jeho etymologický význam je neznámy,
 
57:48 ale aj slovník vysvetľuje
že pýtať sa na to, čo je pravda,
  
57:58 človek musí pozbierať
celú svoju energiu,
  
58:02 schopnosť byť usilovný, konať,
 
58:07 nie podľa určitého vzoru,
usilovne sledovať svoje myšlienky,
  
58:14 vaše pocity, vaše nepriateľstvo,
vaše obavy,
  
58:19 a ísť ďaleko za ne,
 
58:24 takže vaša myseľ je úplne slobodná.
 
58:31 Tak sa pýtame:
Existuje v živote niečo posvätné?
  
58:38 Nie vymyslené mysľou,
 
58:47 pretože človek,
už od nepamäti,
  
58:52 si vždy dával túto otázku:
 
58:56 Existuje niečo, za
celým týmto zmätkom,
  
58:59 biedou, tmou, ilúziou,
 
59:05 mimo inštitúcií a reforiem;
 
59:10 či existuje niečo skutočné,
 
59:16 niečo mimo čas,
 
59:20 niečo také nesmierne, že
to myseľ nevie pochopiť?
  
59:28 Človek sa na to pýta.
 
59:34 A očividne len
veľmi, veľmi málo ľudí
  
59:41 bolo slobodných, aby
vstúpili do toho sveta.
  
59:47 A kňaz od večných čias
prichádza za hľadajúcim
  
59:56 a za tým, ktorý dúfa, že nájde.
 
59:59 Tlmočí, stáva sa mužom
ktorý vie, alebo si myslí, že vie.
  
1:00:09 A on je odvedený z cesty,
odklonený, stratený.
  
1:00:16 Takže, ak sa chceme pýtať na to,
čo je najsvätejšie,
  
1:00:26 čo je bezmenné, bezčasové,
 
1:00:30 človek očividne nemôže patriť
do nejakej skupiny,
  
1:00:37 ani náboženstva, nemôže mať žiadne
presvedčenie ani vieru,
  
1:00:46 pretože presvedčenie a viera
akceptujú pravdu ako niečo
  
1:00:57 čo neexistuje, alebo nemusí existovať.
 
1:01:07 To je podstata viery:
 
1:01:10 berie niečo ako samozrejmosť,
prijíma niečo, akoby to bola pravda.
  
1:01:19 Keď nenájdete vaše vlastné skúmanie,
vlastnú vitalitu,
  
1:01:26 vtedy veríte.
 
1:01:30 Pretože v presvedčení je
istá forma bezpečia, pohodlia.
  
1:01:40 Ale človek, ktorý hľadá iba
psychické pohodlie,
  
1:01:47 taký človek nikdy nenájde to,
čo je mimo čas.
  
1:01:55 Takže tam musí byť
absolútna sloboda.
  
1:02:00 Je to možné -
 
1:02:03 byť úplne oslobodený od nášho
podmienenia
  
1:02:07 nie biologického podmienenia
- to je prirodzené -
  
1:02:10 ale psychologického podmienenia:
 
1:02:17 nenávisti, nepriateľstva,
pýchy,
  
1:02:20 všetkých tých vecí, ktoré
prinášajú zmätok,
  
1:02:24 čo je prapodstata seba,
čím je myseľ?
  
1:02:33 A aby sme na to prišli,
tak tam musí existovať
  
1:02:38 pozornosť, nie sústredenosť.
 
1:02:42 Slovo "meditácia"
bolo zavedené
  
1:02:48 do západného sveta celkom nedávno
 
1:02:54 ľudmi, ktorí
prijali určité normy,
  
1:03:01 určité vzory meditácie.
 
1:03:06 Existuje zenová meditácia,
tibetská forma meditácie,
  
1:03:13 ktorý sa líši od južnej
formy budhistickej meditácie,
  
1:03:20 potom existuje meditácia hinduistov,
s ich špeciálnymi guruami,
  
1:03:28 ktorí majú zase svoje vlastné
formy meditácie.
  
1:03:34 Potom je tu kresťanská forma,
čo je rozjímanie.
  
1:03:48 A význam tohto slova,
"Meditácia", znamená,
  
1:03:54 význam tohto slova je
"Zamyslenie sa nad, premýšľať".
  
1:04:02 A tiež, meditatívna myseľ
musí byť bez posudzovania.
  
1:04:13 Prosím, nezáspavajte,
ak vás to zaujíma.
  
1:04:19 To znamená, myseľ,
meditácia...
  
1:04:26 Po prvé - pôjdeme do toho
o niečo neskôr, ak budeme mať čas.
  
1:04:33 Takže všetci tí ľudia,
ktorí priniesli toto slovo,
  
1:04:36 si ich systémami,
metódami a cvičeniami,
  
1:04:41 sú znova spolu spätí
starostlivým premýšľaním.
  
1:04:50 Možnože jeden guru alebo dvaja
- to sú prvé lastovičky -
  
1:04:56 majú nejaké skúsenosti:
 
1:05:00 okamžite sa to prenesie
do akéhosi duchovného statusu,
  
1:05:05 a majú svoju meditáciu.
 
1:05:07 A oni sem prídu a vy ste dosť
naivný, aby ste im to zožrali,
  
1:05:14 platíte za to.
 
1:05:18 Čím viacej peňazí zaplatíte,
tým je meditácia veľkolepejšia.
  
1:05:25 Takže by sme sa mali pýtať na to,
čo je to meditácia -
  
1:05:33 - meditovať.
 
1:05:37 Je to veľmi dôležité, pretože myseľ
 
1:05:42 ktorá je púho mechanická,
tak ako aj myslenie,
  
1:05:46 nikdy nemôže zistiť, čo je
najvyšší poriadok
  
1:05:54 a preto úpná sloboda.
 
1:06:00 Predsa vesmír je v úplnom poriadku.
 
1:06:04 Je to len ľudská myseľ,
ktorá je v neporiadku.
  
1:06:08 A tak človek musí mať
neobyčajne poriadnu myseľ,
  
1:06:14 myseľ, ktorá pochopila neporiadok
- prebrali sme si to minule -
  
1:06:23 a je úplne oslobodená od zmätku,
 
1:06:26 čím je :rozpor, napodobňovanie,
prispôsobovanie a všetko to ostatné.
  
1:06:33 Taká myseľ je pozorná myseľ,
 
1:06:38 úplne pozorná,
bez ohľadu na to čo robí,
  
1:06:47 vo všetkých jej činnostiach,
 
1:06:49 v jej vzťahoch, a tak ďalej.
 
1:06:53 Pozornosť nie je koncentrácia.
 
1:06:56 Koncentrácia je obmedzená,
úzka, limitujúca,
  
1:07:01 zatiaľčo pozornosť je neobmedzená.
 
1:07:09 A v tej pozornosti
je kvalita ticha -
  
1:07:17 nie ticho vyvinuté
myslením,
  
1:07:23 nie ticho,
ktoré príde po hluku,
  
1:07:29 nie ticho po jednej myšlienke,
čakajúcej na ďalšiu myšlienku.
  
1:07:36 Musí byť také ticho
 
1:07:38 ktoré nie je zložené
z túžby, z vôle alebo z mysle.
  
1:07:47 A v tej meditácii nie je
ten, čo kontroluje.
  
1:07:55 A to je jeden z faktorov
 
1:07:59 vo všetkých takzvaných
meditatívnych skupinách
  
1:08:02 a systémoch ktoré vymysleli:
 
1:08:06 tam je vždy snaha,
ovládanie, disciplína.
  
1:08:13 Disciplína znamená učiť sa
- nie prispôsobiť sa -
  
1:08:18 učiť sa tak, že vaša myseľ
sa stáva viac a viac citlivá,
  
1:08:25 nie založená na poznatkoch.
Učenie sa je stály pohyb.
  
1:08:32 Takže meditácia je sloboda od
poznaného, čo je merať.
  
1:08:40 A v tej meditácii je absolútne ticho.
 
1:08:48 V tom samotnom tichu
je to, čo je bezmenné.
  
1:09:17 Môžeme vstať?