Krishnamurti Subtitles

Myseľ vo vesmíre

Brockwood Park - 20 September 1980

The Ending of Time 140:31 K: Minule sme hovorili
 
0:34 o mysli, ktorá je úplne
oslobodená od pohybu,
  
0:43 od všetkých vecí, ktoré
tam myseľ vložila,
  
0:49 ktoré myseľ vytvorila,
 
0:53 ktoré zažila v minulosti,
v budúcnosti, atď.
  
0:57 Ale predtým, než o tom
začneme hovoriť,
  
1:01 chcel by som sa spýtať, čo je to
materializmus?
  
1:10 Človek je lapený v tomto
materiálnom postoji,
  
1:14 v hodnotách a zážitkoch.
 
1:18 Aká je podstata materializmu?
 
1:23 B: Po prvé. Materializmus
je slovo pre
  
1:26 istý filozofický
postoj.
  
1:28 K: Nemyslím to.
 
1:30 Nemyslím určité filozofické
...bláboly.
  
1:37 B: Je to viera, že hmota vždy
existuje.
  
1:41 K: Trochu si o tom pohovorme.
 
1:43 To znamená, že celá príroda, všetky
ľudské bytosti reagujú, fyzicky.
  
1:51 Tieto reakcie
sú udržiavané mysľou.
  
1:58 A myseľ je materiálny proces.
 
2:04 Takže reakcia - ako v prírode,
tak aj u zvierat, ľuďí -
  
2:13 je materiálna odpoveď.
 
2:17 B: Slovo materialistický
nie je úplne v poriadku.
  
2:21 To je odpoveď hmoty.
Vidíte.
  
2:24 K: Reakcia hmoty.
Povedzme to takto. Dobre.
  
2:25 Reakcia hmoty.
To je lepšie.
  
2:29 Zopakujem to znovu.
Buďme zrozumiteľní.
  
2:36 Hovoríme o tom, mať
prázdnu myseľ,
  
2:43 a dostali sme sa k bodu,
keď
  
2:47 sme zvalili múr
a táto prázdnota...
  
2:56 - ktorá je za tým,
alebo skrz to -
  
2:59 dostaneme sa k tomu.
Ale predtým, než s tým začneme,
  
3:04 ako som povedal:
je všetko reakciou hmoty.
  
3:13 B: Hmota v pohybe.
K: Hmota v pohybe.
  
3:16 B: To je názor.
 
3:18 Dalo by sa povedať, že veľa
hovorí v prospech toho,
  
3:22 že veda našla
obrovský počet reakcií
  
3:25 ktoré vznikajú kvôli nervom.
 
3:28 K: Áno. To všetko. Takže,
pomenovali by ste hmotu a pohyb
  
3:34 reakciami, ktoré existujú
vo všetkých organických látkach?
  
3:41 B: Áno, je to nutné.
Všetka hmota, ako ju poznáme,
  
3:45 ide zákonom
akcie a reakcie.
  
3:48 Každá akcia
má zodpovedajúcu reakciu.
  
3:51 K: Takže akcia, reakcia
a nová reakcia
  
3:59 je materiálny proces,
akým je myšlienka.
  
4:02 Teraz, ísť za ým
je otázka, to je fakt.
  
4:07 B: Áno. Niektorí ľudia by povedali,
že nemá zmysel ísť za tým.
  
4:12 Bola by to
filozofia materializmu,
  
4:15 presvedčenie, že nemá
zmysel ísť za tým.
  
4:19 K: Presne tak! Ale ak je
žije iba v tejto oblasti,
  
4:26 to je veľmi plytké, že ano?
To naozaj vôbec nemá zmysel.
  
4:33 Ale ak človek uznáva myšlienku
ako proces materiálu,
  
4:39 a že reakcia a akcia
je hmota a pohyb...
  
4:46 B: Áno. Možno by sme mali povedať,
 
4:48 čo niektorí ľudia hovoria, že:
hmota, to nie je len akčná reakcia
  
4:53 ale môže mať
kreatívny pohyb,
  
4:56 takže hmota
môže vytvárať nové formy.
  
5:00 K: Hmota môže vytvárať nové formy,
 
5:02 ale je to stále
v tejto oblasti.
  
5:05 B: Áno. Skúsme si obasniť,
v čom je rozdiel.
  
5:08 Existujú veľmi jemné formy
materializmu,
  
5:13 čo by mohli byť ťažké
postrehnuteľné.
  
5:18 K: Začnime! Zvážili by ste,
alebo by ste súhlasili, alebo videli
  
5:25 že myslenie
je materiálny proces?
  
5:29 B: Áno. Hoci niektorí ľudia
by mohli namietať, že je to aj
  
5:31 hmota aj niečo
za hmotou.
  
5:34 K: Ja viem. Hovoril som o tom.
Ale nie je!
  
5:39 B: Ako to môžeme zjednodušene
povedať tak, aby to bolo jasné?
  
5:42 K: Akýkoľvek pohyb mysle
je materiálny proces,
  
5:46 či už tvrdíte,
že je za tým.
  
5:50 B: No, musíme si vyjasniť,
 
5:52 že to nie je záležitosť
autority.
  
5:55 Z pozorovania človek vidí,
 
5:59 že myslenie je materiálny proces.
Ako by sa na to človek pozeral?
  
6:04 K: Ako by si to človek uvedomoval?
 
6:09 Uvdomoval si, že je to
materiálny proces.
  
6:12 Myslím, že je to celkom jasné.
Najprv je zážitok,
  
6:18 incident, zaznamenný,
ktorý sa stáva poznaním,
  
6:23 z tohto poznania vzniká myšlienka,
a začne sa konať.
  
6:29 B: Áno. Takže hovoríme
že to je myseľ.
  
6:34 K: Tvrdenie, že je mimo
je stále myseľ.
  
6:38 B: Stále to
prichádza z pozadia.
  
6:46 Takže niečo nové
čo tam prichádza,
  
6:49 nie je súčasťou tohto procesu,
To je to, čo hovoríte?
  
6:52 K: Áno. V prípade, že je tam
niečo nové,
  
6:54 myšlienka ako materiálne proces
musí skončiť. Očividne.
  
6:59 B: To môže trvať neskôr.
 
7:01 K: Áno.
Uvidíme, čo sa stane neskôr.
  
7:04 Takže môžeme povedať,
že všetky reakcie a akcie
  
7:09 - akcia z tejto reakcie -
je pohyb hmoty.
  
7:15 B: Áno, veľmi jemný
pohyb hmoty.
  
7:18 K: Áno, veľmi jemné
pohyb hmoty.
  
7:21 Takže pokiaľ je niečia myseľ
v tejto oblasti
  
7:29 musí to byť
pohyb hmoty.
  
7:35 B: Poďme postupovať
potom odtiaľ.
  
7:40 K: Takže je možné pre myseľ
ísť nad rámec reakcie?
  
7:55 To je ďalší krok,
samozrejme.
  
8:01 Ako sme povedali včera ráno
 
8:04 v našej diskusii
so skupinou,
  
8:13 človek sa podráždi,
a to je prvá reakcia.
  
8:19 Potom reakcia na to,
druhá reakcia,
  
8:22 Nesmiem.
 
8:24 Potom tretia reakcia, "Musím
kontrolovať '- alebo sa ospravedlniť
  
8:27 alebo čo to je. Tak to je
neustále akcia a reakcia.
  
8:35 Vidí človek
že to je hnutie?
  
8:43 Plynulý pohyb
bez konca?
  
8:47 B: Áno. Reakcia je v skutočnosti
nepretržitá,
  
8:53 ale zdá sa, že v určitom okamihu
skončí a
  
8:57 v nasledujúcom okamihu
vzniká nový moment.
  
9:00 K: Ale je to stále reakcia.
 
9:01 B: Ale prezentuje sa ako
iná. Je to vždy rovnaké...
  
9:06 K: Vždy je presne rovnaká.
 
9:08 B: ... ale vždy sa predstavuje
ako iná. Vždy nová.
  
9:11 K: To je práve ono. Ty niečo povieš,
ja som podráždený,
  
9:16 ale to podráždenie
je reakcia.
  
9:19 B: Áno, zdá sa, že je to
niečo náhle nové.
  
9:22 K: Ale nie je.
 
9:24 B: Ale človek
si to má uvedomovať.
  
9:28 K: Samozrejme.
 
9:30 B: Všeobecne, myseľ má sklon
si to neuvedomovať.
  
9:33 K: Ale po toľkom rozprávaní.
by mohol.
  
9:37 B: Pozorujeme to..
 
9:39 K: Sme citliví a v strehu
na otázku.
  
9:43 Takže je tam zakončenie
reakcie, ak je človek bdelý,
  
9:49 pozorný, chápe
- nielen logicky, ale má
  
9:56 náhľad do tejto reakcie,
spracúva ho po celú dobu,
  
10:00 môže to samozrejme
skončiť.
  
10:04 To je dôvod, prečo
to je veľmi dôležité
  
10:05 to pochopiť,
než budeme diskutovať
  
10:10 o tom, čo je to prázdna myseľ,
či je niečo mimo nej,
  
10:14 alebo či je v tej prázdnej mysli
nejaká iná kvalita.
  
10:21 Takže, je tá prázdna myseľ reakcia?
Sledujete pane?
  
10:31 Reakcia na problémy bolesti
a potešenia a utrpenia,
  
10:40 a reakcia na to,
utiecť od toho všetkého
  
10:45 do nejakého stavu
ničoty.
  
10:49 B: Áno, myseľ to
vždy môže urobiť,
  
10:51 môže prehliadnuť
bolesť a potešenie.
  
10:57 K: To sa stáva ilúziou.
 
11:00 Teraz sme si prešli otázku
ilúzií,
  
11:04 a povedali sme si, že túžba
je začiatok ilúzie.
  
11:08 Teraz sme sa dostali do bodu,
keď táto kvalita prázdnoty
  
11:14  
 
11:20 nie je reakcia. To musí byť
absolútne isté. Že?
  
11:29 Teraz, než pôjdeme ďalej:
 
11:33 Je možné mať myseľ,
ktorá je úplne vyprázdnená
  
11:39 od vecí,
ktoré myseľ dala dokopy?
  
11:45 B: Keď myseľ prestane reagovať?
K: To je ono!
  
11:51 B: Myslenie, tým že je to materiálny
proces, na jednej strane
  
11:56 by ste mohli povedať, že možno
reakcia nastáva kvôli
  
11:58 povahe veci, ktorá je
reagovať priebežne a hýbať sa,
  
12:02 ale je potom hmota
ovplyvnená týmto vhľadom?
  
12:10 K: Nerozumiem celkom.
Aha, rozumiem!
  
12:14 Či vhľad
 
12:18 ovplyvňuje mozgové bunky,
ktoré obsahujú spomienky?
  
12:24 B: Áno. Spomienky
priebežne reagujú, sťahujú sa,
  
12:27 rovnako ako vzduch a voda,
všetko okolo nás.
  
12:32 Teraz, keď sa nič nestalo,
prečo by to niekedy malo skončiť?
  
12:37 K: Presne! Koniec koncov,
ak fyzicky nereagujem,
  
12:43 som paralyzovaný.
 
12:48 Ale neustále reagovať
je tiež forma paralýzy.
  
12:54 B: Zlá reakcia.
 
12:56 Reakcia
psychologickej štruktúry.
  
12:59 K: Hovoríme z psychologického
hľadiska. Vždy.
  
13:01 B: Ale ak reakcia
psychologickej štruktúry
  
13:05 začala v ľudstve,
prečo by to malo niekedy prestať,
  
13:08 keď jedna reakcia
vytvára ďalšiu a ďalšiu?
  
13:09 K: Ako nekonečná reťaz.
 
13:13 B: Máme v tom pokračovať
donekonečna, kým to niečo nezastaví?
  
13:17 K: Nič to nezastaví.
 
13:21 Iba vhľad
do povahy reakcie
  
13:27 ukončí psycholgickú reakciu.
 
13:31 B: Ale vy hovoríte, že hmota
je ovplyvňovaná
  
13:34 vhľadom,
ktorý je za hmotou.
  
13:38 K: O tom sme diskutovali
aj v Ojai. B: Áno.
  
13:45 K: Takže, v tejto prázdnote,
v samotnom mozgu,
  
13:56 alebo v niečom, čo myseľ
vymyslela, ako prázdno?
  
14:04 To si musíme dobre vyjasniť.
 
14:07 B: Áno. O hocičom diskutujete,
 
14:11 myseľ s tým začne chcieť
niečo robiť.
  
14:14 Myseľ sa domnieva, že môže vždy
prispieť.
  
14:18 To by mohlo byť užitočné. Takže myseľ
v minulosti nechápala
  
14:24 že existujú oblasti, kde nie je
užitočná,
  
14:29 ale neustále zvykne
a snaží sa povedať,
  
14:31 že prázdnota je veľmi dobrá.
Preto myseľ hovorí:
  
14:35 Pokúsim sa pomôcť nastoliť
prázdnotu.
  
14:39 Myseľ sa snaží byť užitočná.
 
14:43 K: Už sme o tom hovorili!
 
14:45 Videli sme prirodzenosť mysle,
 
14:50 ako sa hýbe, čas,
to sme si už prešli.
  
14:56 Prišiel som k bodu:
 
15:01 Je táto prázdnota v mysli,
alebo za ňou?
  
15:13 B: Ale čo tým myslíte - tou mysľou?
Vidíte?
  
15:15 K: Myseľ ako celok,
 
15:20 emócie, myšlienky,
vedomie, mozog.
  
15:24 To celé je myseľ.
 
15:27 B: Slovo "myseľ" sa používa
mnohými spôsobmi.
  
15:29 Teraz ju používate
určitým spôsobom.
  
15:31 Reprezentuje myšlienky,
pocity, túžbu a vôľu
  
15:35 - celý materiálny proces.
 
15:37 K: Áno, celý materiálny proces.
 
15:38 B: Ktorý ľudia volajú -
nemateriálny.
  
15:42 K: Celkom tak! Myseľ je úplne
materiálny proces.
  
15:49 B: Ktorý prebieha v mozgu
a v nervoch.
  
15:51 K: Ako celok.
Celá štruktúra.
  
15:58 Človek vidí, že táto materiálna
reakcia môže prestať.
  
16:03 A ďalšia otázka, ktorú sa pýtam,
je:
  
16:06 Je táto prázdnota vo vnútri
alebo mimo?
  
16:15 V zmysle: "Niekde inde?"
B: Kde by bola?
  
16:21 K: Nemyslím si, že by bola inde.
Len sa pýtam?
  
16:28 B: Každá takáto vec je súčasťou
hmotného procesu.
  
16:30 Tu a tam sú v tomto v hmotnom
procese rozdiely.
  
16:35 K: To je pravda. Tam som sa
chcel dostať.
  
16:38 Je tam, v samotnej mysli.
Nie mimo. Že?
  
16:49 Čo ďalej?
 
17:01 Či tá prázdnota neobsahuje nič?
Vôbec nič?
  
17:07 B: Vec, čo znamená čokoľvek, čo má
formu, štruktúru a stabilitu?
  
17:12 K: Áno. Formu, štruktúru,
reakcie, prirodzene.
  
17:15 B: Áno, stabilitu a reakciu.
 
17:20 K: Formu, štruktúru, kapacitu,
reakciu - to všetko.
  
17:27 Alebo neobsahuje nič z toho.
Tak čo to je?
  
17:38 Je to samotná energia?
 
17:45 B: Áno, pohyb energie.
 
17:47 K: Pohyb energie.
To nie je pohyb reakcie.
  
17:50 B: Nie je to pohyb vecí
reagujúcich navzájom.
  
17:54 Svet sa skladá
z veľkého množstva vecí,
  
17:57 ktoré na seba reagujú.
To je jeden druh pohybu.
  
18:02 Ale my hovoríme, že existuje
iný druh pohybu.
  
18:05 K: Je to úplne odlišné.
B: Ktorý v sebe nič nemá.
  
18:08 K: Nič a preto ani žiadny čas.
Že?
  
18:12 Je to možné? Alebo sa
len vyžívame v predstavách?
  
18:21 Vyžívame sa v nejakom druhu
romantiky, nádeje,
  
18:28 v príjemnom pocite?
Nemyslím si, že sa vyžívame,
  
18:33 pretože sme si to prešli
krok za krokom,
  
18:36 rovno, k tomuto bodu.
 
18:39 Takže neklameme sami seba.
 
18:43 Teraz hovoríme, že táto prázdnota
nemá centrum. Že?
  
18:50 Ako"Ja" a všetky tie reakcie.
 
18:58 V tejto prázdnote je
pohyb energie bez času.
  
19:04 B: Keď hovoríte
energia bez času...
  
19:09 Už sme povedali
 
19:12 že myseľ a čas sú jedno a to isté.
 
19:18 Potom hovoríte, že čas môže
vstúpiť len do hmotného procesu.
  
19:22 K: Čas môže vstúpiť len do
materiálneho procesu. To je pravda.
  
19:27 B: Teda, keď máme energiu
ktorá je bez času,
  
19:29 ale napriek tomu v pohybe ...
 
19:32 K: Áno, nie je statická!
 
19:34 B: Prúdi, je v pohybe.
K: Je v pohybe.
  
19:39 B: A teraz, čo je pohyb?
 
19:45 K: Pane, čo je pohyb?
Odtiaľ tam.
  
19:49 B: To je jedna z foriem.
 
19:52 K: Alebo od včerajška po dnešok,
 
19:57 a odo dneška do zajtrajška,
iný pohyb.
  
20:02 B: Áno, existujú
rôzne druhy pohybu.
  
20:05 K: Takže, čo je to pohyb?
Existuje pohyb
  
20:10 - chcem sa spýtať -
Existuje pohyb
  
20:19 ktorý sa nepohybuje?
Ani na minútku. Rozumiete?
  
20:25 Existuje pohyb,
ktorý nemá začiatok ani koniec?
  
20:31  
 
20:35 Pretože myslenie
má začiatok a koniec.
  
20:39 B: Okrem toho by sme mohli povedať,
že pohyb hmoty
  
20:41 by nemusel mať žiadny počiatok
ani koniec. Reaktívny pohyb.
  
20:44 Ale o tom nehovoríte.
K: Nie, ja nehovorím o tom!
  
20:47 B: Tak nestačí povedať, že nemá
žiadny začiatok ani koniec, že?
  
20:52 K: Potom sa musíme vrátiť k inému.
 
20:56 Myslenie má začiatok
a myslenie má koniec.
  
21:03 Je tam pohyb
hmoty ako reakcia,
  
21:09 a ukončenie tejto reakcie.
 
21:12 B: Áno, v mozgu.
K: V mozgu.
  
21:13 Sú to tie rôzne druhy
pohybov, ktoré všetci poznáme.
  
21:23  
 
21:26 Niekto prichádza
a hovorí, že existuje
  
21:28 úplne iný druh
pohybu.
  
21:35 Ale ja chápem, že sa musím
oslobodiť z toho pohybu
  
21:40 mysle, materiálneho procesu,
pohybu času,
  
21:46 aby som pochopil pohyb,
ktorý nie je...
  
21:54 B: Sú to dve veci:
nemá to začiatok ani koniec,
  
21:57 ale tiež to nie je určité
ako pokračovanie
  
22:01 z minulosti.
K: Žiadna príčina.
  
22:04 B: Žiadny rad príčin,
jedna nasledujúca druhú.
  
22:07 Na hmotu sa môžeme dívať
ako na rad príčin,
  
22:10 - aj keď to nemusí byť adekvátne.
K: Áno, rozumiem.
  
22:13 B: A my hovoríme, že tento pohyb
nemá začiatok ani koniec,
  
22:17 to nie je dôsledkom
rady príčin,
  
22:20 jedna po ďalšej,
bez konca.
  
22:27 K: Chcem porozumieť
- dokonca slovne -
  
22:36 pohybu,
ktorý nie je pohyb.
  
22:40 Neviem či...
 
22:44 B: Prečo sa tomu hovorí pohyb,
ak to nie je pohyb?
  
22:50 K: Pretože nie je nehybný.
Je aktívny a hýbe sa.
  
22:59 B: Je to energia.
 
23:01 K: Obrovská,
a preto nemôže byť nikdy nehybná.
  
23:08 Ale v tejto energie
je kľud. Mám…
  
23:14 B: Áno, energia sama o sebe ...
 
23:17 Obyčajný jazyk
to nevie popísať správne,
  
23:25 ale energia sama o sebe je stála,
a tiež sa hýbe,
  
23:30 - to je to, čo hovoríte?
 
23:32 K: Áno, ale v tom pohybe
je pohyb nehybnosti.
  
23:37 Znie to šialene?
 
23:39 B: Pohyb, dá sa povedať,
sa vynoruje z nehybnosti
  
23:42 a padá späť do ticha.
K: To je pravda!
  
23:51 Vidíte, že je to tak, ako to je,
pane.
  
23:54 Povedali sme si, že táto prázdnota
je v mysli.
  
24:01 Tá prázdnota nemá žiadnu príčinu,
žiadny efekt.
  
24:07 Nejedná sa o pohyb
príčinnej súvislosti.
  
24:09 Nejedná sa o pohyb mysle,
času. Nejedná sa o pohyb
  
24:13 materiálnych reakcií.
Nič z toho.
  
24:21 Čo znamená,
že je myseľ schopná takej
  
24:25 neobyčajnej nečinnosti,
bez akéhokoľvek pohybu?
  
24:34 A keď je taká
úplne pokojná,
  
24:39 vzniká z nej pohyb.
Znie to šialene.
  
24:47 B: Nemusí to znieť bláznivo.
V skutočnosti si myslím,
  
24:50 už som spomenul, že niektorí
ľudia mali túto myšlienku
  
24:54 v minulosti, ako Aristoteles.
Hovorili sme o tom.
  
24:59 Hovoril o bezhybnom pohybe,
 
25:01 to je spôsob, akým
sa pokúsil opísať boha.
  
25:02 K: Boha, nie.
Neopisujem...
  
25:06 B: Nechcete popísať boha,
ale nejaká
  
25:08 podobná predstava bola v minulosti
udržiavaná rôznymi ľudmi,
  
25:13 ale odvtedy,
to vyšlo z módy.
  
25:17 K: Zaveďme to do módy!
Dobre?
  
25:22 B: Ale ja nehovorím, že Aristotels
mal pravdu,
  
25:24 on iba uvažoval
 
25:26 o niečom podobnom...
 
25:30 K: Bola to intelektuálna
koncepcia alebo skutočnosť?
  
25:35 B: To je veľmi ťažké povedať,
pretože tak málo ...
  
25:38 K: Preto nemusíme
spomínať Aristotela.
  
25:40 B: Chcel by som povedať,
že to nebolo bláznivé,
  
25:44 pretože ostatní
veľmi slušní ľudia
  
25:46 mali niečo podobné.
 
25:50 K: Som rád, že sa môžem uistiť,
že nie som blázon!
  
25:53 B: Pretože ste sa opýtatali,
keby to bolo šialené, vidíte.
  
26:14 K: A je ten pohyb
z pokoja,
  
26:22 je to hnutie
tvorenia?
  
26:36 Nie tvorenia, ktoré umelci,
básnici a spisovatelia
  
26:39 a maliari volajú univerzum?
- Pre mňa to nie je univerzum,
  
26:45 len kapacita, zručnosť, pamäť,
vedomosti, ktoré pôsobia.
  
26:51 Myslím si, že tu táto tvorba
nie je vyjadrená vo forme.
  
27:00 B: Áno, to je dôležité.
Zvyčajne si myslíme
  
27:02 že tvorenie je vyjadrené
vo forme, alebo ako štruktúra.
  
27:09 Teraz, potom je to ťažké,
čo to znamená?
  
27:14 K: Dostali sme sa za to, byť
bláznami, takže môžeme ísť ďalej.
  
27:29 Povedali by ste, že tento pohyb,
ktorý nepochádza z času,
  
27:38 je večne nový?
 
27:43 B: Áno. Je večne nový
v tom zmysle, že
  
27:46 tvorba je večne nová.
Správne?
  
27:49 K: Tvorenie je večne nové.
Myslím, že to je to, čo
  
27:51 sa umelci
snažia zistiť.
  
27:56 B: Áno, to je pravda.
 
27:59 K: Preto robia
všetky možné absurdity,
  
28:04 ale prísť do bodu,
keď je myseľ
  
28:08 úplne, úplne tichá,
z toho ticha existuje
  
28:17 tento pohyb, ktorý je
vždy nový. Večne nový.
  
28:25 A v tom okamihu, keď
je ten pohyb vyjadrený ...
  
28:32 B: Prvý výraz
je v mysli - že?
  
28:35 K: To je práve ono!
 
28:36 B: A to môže byť užitočné,
ale potom sa to zafixuje.
  
28:42 Potom sa to môže stať prekážkou.
 
28:46 K: Raz mi jeden indický filozof
povedal,
  
28:55 jeden indický vedec, že predtým
než začali sochári stvárňovať
  
28:59 hlavu boha, alebo čo to je,
museli mať
  
29:05 hlbokú meditáciu,
ísť do hlbokej meditácie.
  
29:11 V pravú chvíľu zobrali
kladivo a dláto.
  
29:17 B: Aby to vzišlo
z prázdnoty.
  
29:20 Ďalší bod.
Austrálski domorodci kreslili
  
29:23 čísla do piesku, takže
nemajú trvalosť.
  
29:28 K: To je pravda!
 
29:30 B: Ak by sa myseľ
pozrela na to týmto spôsobom.
  
29:37 Mramor je príliš statický.
Stojí tam po tisíc rokov.
  
29:47 Takže aj keď pôvodný sochár
môžno pochopil,
  
29:51 ľudia, ktorí to nasledujú,
to vidia ako pevnú formu.
  
29:57 K: Takže, aký vzťah
to má k môjmu každodennému životu?
  
30:08 Ako to pôsobí
prostredníctvom môjho konania,
  
30:14 na moje obyčajné
fyzické reakcie?
  
30:19 Nie sú tam žiadne
psychologické reakcie,
  
30:26 ale sú tam fyzické reakcie.
Na hluk, na bolesť,
  
30:34 na rôzne formy nepokoja,
fyzického nepokoja.
  
30:39 Aký vzťah má fyzický
k tomu tichému pohybu?
  
30:51 B: Áno, pokiaľ
myseľ mlčí,
  
30:53 potom je myslenie v poriadku.
 
30:57 K: Áno, je v poriadku.
Á, k niečomu sa dostávame!
  
31:07 Povedali by ste,
že tichý pohyb
  
31:11 s jeho nekonečnou novosťou,
je celý poriadok vesmíru?
  
31:26 B: Áno, mohli by sme povedať,
že poriadok univerza
  
31:29 vzniká z tohto
ticha a prázdnoty,
  
31:33 a neustále sa tvorí.
 
31:39 K: Takže, aký je vzťah
tejto mysli k univerzu?
  
31:42 B: Tej konkrétnej mysle?
K. Nie! Mysle!
  
31:45 B: Mysle vo všeobecnosti?
 
31:47 K: Nie, mysle! Všeobcenú a konkrétnu
sme si prebrali,
  
31:51 a za tým
je myseľ.
  
31:53 B: Hovoríte že
je univerzálna?
  
31:55 K: To "je" univerzálna myseľ.
Univerzálna myseľ...
  
31:59 Nerád používam slovo
"univerzálna."
  
32:04 B: V zmysle, čo je za tou
konkrétnou
  
32:09 a všeobecnou, by ste to
nazvali univerzom?
  
32:12 Možno to slovo je ťažké.
 
32:15 K: Môžeme na to nájsť iné slovo?
Globálna - Nie! Myseľ, ktorá je
  
32:19 za konkrétnou...
Nie! Myseľ!
  
32:25 B: Mohli by ste povedať, že to je
ten zdroj. Tá esencia.
  
32:36 Hovorí sa tomu absolútno.
 
32:38 K: Nechcem používať ani slovo
absolútno.
  
32:41 B: Ale ten zmysel
- absolútny doslova znamená
  
32:44 ktorý nemá žiadne obmedzenia,
na ničom nie je závislý, že?
  
32:51 K: V poriadku, ak súhlasíte s tým,
že absoltútno znamená slobodu
  
32:56 od všetkých závislostí,
z obmedzení.
  
33:01 B: Zo všetkých vzťahov.
 
33:03 K: Budeme to používať. V poriadku.
B: Na nešťastie to má viac významov.
  
33:08 K: Poďme na chvíľu používať toto slovo
pre pohodlnejší dialóg.
  
33:16 Existuje absolútne
ticho, a v tom tichu
  
33:24 alebo z toho ticha
vzniká pohyb
  
33:28 a ten pohyb
je večne nový.
  
33:32 A v akom vzťahu
je taká myseľ k univerzu?
  
33:44 B: K univerzu hmoty?
 
33:46 K: Áno, vesmír,
celý vesmír.
  
33:49 Hmota, stromy, príroda, človek,
nebesia.
  
33:56 B: To je
zaujímavá otázka.
  
34:01 K: Je v poriadku.
Vesmír je v poriadku,
  
34:06 či je deštruktívny alebo
konštruktívny. Je stále v poriadku.
  
34:09 B: Je to nutný poriadok.
Poriadok
  
34:11 má charakter
byť nevyhnutne potrebný.
  
34:15 Inak to nemôže byť.
 
34:19 Poriadok, ktorý obvykle poznáme
nie je nevyhnutný,
  
34:23 dá sa zmeniť, môže
závisieť od niečoho iného,
  
34:27 obyčajný poriadok je podmienený.
Závisí na niečom.
  
34:33 K: Výbuch sopky
je poriadok!
  
34:36 B: Je to poriadok celého
vesmíru. Je nutné
  
34:39 brať do úvahy celý vesmír,
inak sa to nedá.
  
34:43 K: Celkom tak! A teraz!
Vo vesmíre existuje poriadok,
  
34:48 a táto myseľ ktorá je nehybná,
je úplne v poriadku.
  
34:57 B: Tá hlboká myseľ,
to absolútno.
  
34:59 K: Absolútna myseľ.
Potom, je táto myseľ vesmír?
  
35:07 B: V akom zmysle, či je to
vesmír?
  
35:10 Musíme tomu porozumieť,
aby sme tomu rozumeli.
  
35:23 K: Alebo je tam rozdelenie,
 
35:29 medzi touto absolútnou mysľou
a vesmírom?
  
35:35 Alebo sú oba rovnaké?
To je to, k čomu sa chcem dostať.
  
35:41 B: To znamená, že máme
duality aj mysle aj hmoty,
  
35:44 alebo sú obe rovnaké.
K: To je ono.
  
35:50 Je to trúfalé?
 
35:54 B: Nie nevyhnutne, no.
To sú len dve možnosti.
  
35:57 K: Chcem si byť úplne istí,
či nešliapeme na niečo
  
36:05 čo skutočne potrebuje
veľmi, veľmi veľkú opatrnosť.
  
36:11 Viete, čo tým myslím?
 
36:15 B: Keď sa vrátime k telu,
 
36:19 povedali sme si, že telo je fyzické.
Je to materiál.
  
36:22 A povedali sme si, že myseľ
ktorá je v tele ...
  
36:26 K: Všeobecná a konkrétna.
 
36:28 B: Všetky tieto myšlienky, pocity,
túžba, vôle, všeobecné a konkrétne,
  
36:31 sú súčasťou materiálneho procesu,
ktorý sa nelíši od tela.
  
36:36 K: Všetky reakcie
sú materiálne procesy.
  
36:39 B: Preto, to,
čo zvyčajne nazývame mysľou,
  
36:41 sa nelíši od toho,
čo obvykle nazývame telom.
  
36:46 Teraz je to oveľa zretelnejšie,
povedať: Vezmite do úvahy celý vesmír.
  
36:50 A my hovoríme,
 
36:51 že to, čomu hovoríme myseľ
v tomto vesmíre,
  
36:53 sa líši od toho, čo nazývame
 
36:55 vesmírom samotným a hmotou?
 
36:59 K: Preto cítim,
že v našom každodennom
  
37:02 živote musí existovať poriadok,
 
37:05 ktorý nepochádza z mysle.
 
37:09 B: Myseľ je obmedzený poriadok.
Je závislý, je relatívny.
  
37:17 K: Takže poriadok, ktorý je ...
 
37:21 B: Bez obmedzení.
K: Bez obmedzení.
  
37:26 K: V mojom každodennom živote
nesmiem mať,
  
37:29 žiadny konflikt, vôbec,
žiadny rozpor,
  
37:35 nič ...z toho.
 
37:40 B: V poriadku mysle, ktorá
keď je racionálna, je poriadok.
  
37:44 Teraz, v rozpore, poriadok
mysle dosiahol limit.
  
37:48  
 
37:49  
 
37:52 Myseľ funguje, kým nedosiahne
rozpor, a to je limit.
  
37:55 K: Takže ak je v mojom každodennom
živote úplný poriadok,
  
37:57  
 
38:03 v ktorom nie sú žiadne rozpory,
aký vzťah má tento poriadok
  
38:07 k nikdy nekončiaciemu poriadku?
 
38:14 Môže ten tichý pohyb poriadku
- tohto niečoho mimoriadneho -
  
38:21 môže ovplyvniť môj každodenný život,
keď mám
  
38:26 hlboko vo vnútry psychologický
poriadok? Rozumiete?
  
38:33 B: Áno. Povedali sme, že vulkán
 
38:36 je prejavom
celého poriadku vesmíru.
  
38:40 K: Rozhodne.
Tiger zabije jeleňa.
  
38:43 B: Otázkou je,
či ľudská bytosť
  
38:46 v jej každodennom živote môže
byť podobná. K: To je ono.
  
38:50 K: Ak nie, nevidím
aký je zmysel toho poriadku!
  
38:54 B: Pre ľudskú bytosť to nemá
žiadny význam. K: To je ono.
  
38:58 B: Potom by ste spadli späť na
človeka, ktorý sa snaží
  
39:02 tvoriť svoj vlastný účel
sám zo seba, zo svojich myšlienok.
  
39:06 Niektorí ľudia by povedali:
Komu záleží na vesmíre?
  
39:09 Jediné, čo nás zaujíma je naša
vlastná spoločnosť. Čo aj robíme.
  
39:14 Ale potom sa to zrúti,
pretože je to plné protikladov.
  
39:18 K: Samozrejme. To len
myseľ to hovorí.
  
39:28 Takže vesmír,
ktorý je v úplnom poriadku,
  
39:33 ovplyvňuje môj každodenný život.
 
39:36 B: Áno.
Vedci by sa mohli pýtať ako.
  
39:40  
 
39:44 Mohli by povedať:
Rozumiem tomu, že vesmír
  
39:48 je stvorený z hmoty, zákony hmoty
ovplyvňujú náš každodenný život.
  
39:52 Ale nie je tak jasné,
ako to ovplyvňuje myseľ.
  
40:00 Že je to absolútna myseľ
ktorá má vplyv na každodenný život.
  
40:12 K: Aký je môj každodenný život?
 
40:17 Série reakcií a vzruchov, však?
 
40:21 Len to skracujem.
Ale je to tak.
  
40:26 B: Väčšinou je to tak.
K. Väčšinou.
  
40:31 K: A myseľ sa stále snaží
vniesť do toho poriadok.
  
40:38 A keď to urobí,
stále to je neporiadok.
  
40:42 B: Pretože myseľ je vždy
limitovaná svojimi vlastnými rozpormi.
  
40:49 K: Myseľ vždy tvorí neporiadok,
pretože je sama o sebe limitovaná.
  
40:54 B: A akonáhle sa pokúša
ísť za ten limit,
  
40:57 tak je to neporiadok.
K: Je to porucha. Správne.
  
41:00 Pochopil som to,
išiel som do toho,
  
41:04 mám vhľad,
takže mám určitý
  
41:08  
 
41:13 poriadok v mojom živote.
Ale ten poriadok je stále limitovaný.
  
41:19 Všímam si, že,
pokiaľ je to hmota,
  
41:27 žije, existuje,
hovorím, že je obmedzená.
  
41:31 B: Niektorí ľudia by to akceptovali,
a povedali by, prečo chcieť viac?
  
41:36 K: Á, ale ja nemám viac!
 
41:38 B: Ale niektorí ľudia by
povedali:
  
41:41 Bol by som rád, keby sme
vniesli tento limitovaný poriadok,
  
41:46 nakoľko vidíme, že máme teraz toľko
neporiadku, keby sme mohli
  
41:48 žiť v bežnom hmotnom živote
s ozajstným poriadkom.
  
41:52 K: Ja hovorím, poďme na to!
Samozrejme, že je to potrebné urobiť.
  
41:57 Ale keď to niekto robí, musí si
uvedomiť, že je limitovaný.
  
42:04 B: Áno, dokonca aj najvyšší poriadok,
ktorý môžete vytvoriť, je limitovaný.
  
42:10 K: A myseľ
si evedomuje svoje obmedzenie,
  
42:13 a hovorí, poďme za to.
 
42:16 B: Teda. Niektorí ľudia by povedali,:
Prečo nebyť šťastný v rámci
  
42:21 týchto limitov, a neustále ich
rozširovať, povediac že môžeme
  
42:24 objaviť nové myšlienky, nové
poriadky? Umelci objavia
  
42:30 nové formy umenia, vedci
nový druh vedy.
  
42:34 K: Ale to je stále obmedzené!
B: Áno. Musíme ísť pomaly.
  
42:38 Niektorí ľudia by zašli takto ďaleko,
a povedali by,
  
42:42 že všetko je možné.
 
42:45 K: Áno. Páči sa mi ľudské
podmienenie. Akceptujme to,
  
42:48 a vyťažme z toho to najviac.
 
42:50 B: Hovoria: Mohli by sme robiť veci
oveľa lepšie, než robíme.
  
42:53 K: Áno, ale je to stále
ľudské podmienenie.
  
42:57 Trochu zreformované,
o niečo lepšie.
  
42:59 B: Niektorí ľudia by povedali
enormne reformované.
  
43:02 K: Áno, ale stále obmedzené.
 
43:06 B: Áno. Vyjasnime si to,
 
43:08 pretože, čo je zlé
na limitácii?
  
43:12 K: V tomto obmedzení
neexistuje žiadna sloboda.
  
43:15 Existuje tam obmedzená sloboda.
 
43:17 B: Áno. Takže nakoniec sa dostávame
k hranici našej slobody.
  
43:22 Niečo neznáme,
nás núti reagovať,
  
43:27 a preto by to
nevyhnutne zlyhalo, pretože
  
43:30 cez reakciu by sme
klesli späť do rozporu.
  
43:34 K: Áno, ale keď vidím,
že sa stále pohybujem
  
43:38 v určitej oblasti ...
 
43:41 B: Preto ma ovládajú sily.
 
43:44 K: Sily a obmedzenia.
 
43:47 Myseľ sa proti tomu
nevyhnutne búri.
  
43:51 B: To je dôležitý bod.
Myseľ chce slobodu, že?
  
43:56 K: Samozrejme!
 
43:57 B: Hovorí
že to je najvyššia hodnota, že?
  
44:00 Takže to akceptujeme, a hovoríme,
že je to jednoducho fakt?
  
44:05 K: Uvedomujem si, že som väzňom
v rámci tohto obmedzenia.
  
44:11 B: Niektorí ľudia si na to zvyknú a
hovoria: "Akceptujem to obmedzenie".
  
44:14 K: Ja ho nebudem akceptovať.
 
44:16 Moja myseľ hovorí, že musí existovať
oslobodenie z väzenia.
  
44:21 Som väzňom,
 
44:24 väzenie je veľmi pekné, kultivované,
atď., ale stále je obmedzené,
  
44:30 a hovorí, že musí existovať
sloboda nad tým všetkým.
  
44:33 B: Áno. Ktorá myseľ to hovorí?
Je to tá konkrétna myseľ
  
44:36 ľudskej bytosti?
 
44:44 K: Ach! Kto hovorí,
že musí existovať sloboda?
  
44:47 Ach, to je veľmi jednoduché.
Tá istá bolesť, to isté utrpenie,
  
44:52 požaduje, aby sme šli ďalej.
 
44:57 B: Takže vy hovoríte,
že táto konkrétna myseľ,
  
44:59 hoci akceptuje obmedzenie,
považuje ho za bolestivé.
  
45:04 Preto táto konkrétna myseľ
nejako cíti,
  
45:08 že to nie je v poriadku. K: Áno.
 
45:10 B: Nevie sa tomu vyhnúť.
Je tam potreba
  
45:13 slobody, ak to chcete
povedať takto.
  
45:15 K: Sloboda je nutná.
 
45:18 Akákoľvek prekážka slobode
je úpadok.
  
45:28 B: Tá potreba nie je
vonkajšia nutnosť v dôsledku reakcie.
  
45:32 K: Sloboda nie je reakcia!
 
45:34 B: Nutnosť slobody
nie je reakcia.
  
45:36 Niektorí ľudia by povedali,
že keby ste boli vo väzení,
  
45:39 reagovali by ste týmto spôsobom.
 
45:45 K: Ale nie.
Tak kde sme?
  
45:49 To znamená, že musí
existovať sloboda z reakcie,
  
45:57 sloboda od obmedzení
myslenia, sloboda od
  
46:02 všetkého pohyb času,
všetko, čo musí existovať
  
46:07 absolútnu voľnosť od toho všetkého.
Predtým než naozaj pochopím
  
46:10  
 
46:13 prázdnotu mysle
a poriadok vesmíru,
  
46:18 čo je potom
poriadok mysle?
  
46:24 Žiadate
neskutočne veľa!
  
46:30 Som ochotný zájsť tak ďaleko?
 
46:39 B: Nesloboda
má svoje klady. Vidíte?
  
46:42 K: Nezaujíma ma jej príťažlivosť.
 
46:45 B: Ale vy ste položil otázku,
a ja som ochotný ísť tak ďaleko,
  
46:48 takže sa zdá, že to naznačuje, že
 
46:51 v neslobode je
niečo atraktívne, čo vás drží.
  
46:55 K: Som si tým istý.
Našiel som bezpečie,
  
46:58 istotu, potešenie -
v neslobode.
  
47:06 V tej utešenej bolesti,
neexistuje sloboda
  
47:13 a myseľ hovorí, nie ako reakcia,
 
47:18 že musí existovať oslobodenie
od toho všetkého.
  
47:23 Dostaním sa k tomuto bodu
a byť bez konfliktu,
  
47:32 si vyžaduje vlastnú disciplínu,
vlastný vhľad. Preto som povedal,
  
47:40 že tých z nás, ktorí majú
určité množstvo času,
  
47:45 myslenia a skúmania
toho všetkého,
  
47:49 môžu zájsť až tak ďaleko?
 
47:54 Alebo
reakcie tela,
  
47:57 odpovede na každodenné potreby,
dennodenné povinnosti
  
48:02 - manželka,
deti a to všetko, je to to,
  
48:06 čo zdržuje a zabraňuje
tejto úplnej slobode?
  
48:10  
 
48:16 A mnísi, svätí
a sannjásíni
  
48:21 hovoria:
"Musíte opustiť svet."
  
48:25 B: Hovorili sme, že aj tak si so
sebou nesú svet.
  
48:31 K: To je zase iná forma
hlúposti. Prepáčte!
  
48:36 Hovorili sme o tom všetkom,
 
48:38 takže odmietam o tom zase
hovoriť. Teraz hovorím,
  
48:45 či vesmír a myseľ,
ktoré sa oslobodili,
  
48:55 sú jedno?
B: Sú jedno?
  
48:58 K: Jedno. Nie sú oddelené,
sú jedným.
  
49:04 B: To znie, ako keby ste hovorili,
že hmotný vesmír
  
49:10 je ako telo
absolútnej mysle.
  
49:15 K: Áno, v poriadku. Dobre!
 
49:17 B: To môže byť malebný
spôsob, ako o tomhovoriť!
  
49:25 K: Musíme byť veľmi opatrní
aby sme nespadli do pasce,
  
49:29 že je tam aj univerzálna myseľ.
 
49:37 B: Ako by ste to
teda povedali?
  
49:41 K: Hovoria, že
boh je tam vždy.
  
49:44 Brahma, alebo najvyšší princíp -
je vždy tam,
  
49:50 a všetko, čo musíte urobiť, je
očistiť sa a dostanete sa tam.
  
49:57 Robiť kopec vecí,
aby ste sa tam dostali.
  
50:00 Čo je tiež veľmi nebezpečné
vyhlásenie, lebo
  
50:05 potom poviete:
Vo mne je večnosť.
  
50:10 B: Myslím si, že myseľ si predstavuje
večnosť.
  
50:14 Ale ako by ste to povedali...
 
50:16 logicky je problém
v tom, že hovoria, že tam vždy je,
  
50:20 pretože "vždy" naznačuje čas
a je tam každú minútu.
  
50:23 To je to, čo máte na mysli a my sa
snažíme diskutovať o tom, čo nemá
  
50:25 nič spoločné s časom.
 
50:29 K: Nemá to nič spoločné s časom.
 
50:30 B: Takže to môžeme brať ako
tu, teraz, alebo potom.
  
50:39 K: Takže sme sa dostali
k bodu, pane,
  
50:45 že táto univerzálna myseľ
existuje,
  
50:52 a ľudská myseľ
môže byť taká,
  
50:59 ak tam je sloboda.
 
51:08 Myslím, že je to dosť, nie?
 
51:10 B: Áno, koľko je hodín?
 
51:14 K: Ideme podľa času, v poriadku!
 
51:17 B: No to by malo stačiť.
 
51:19 K: To by malo stačiť.
Budeme pokračovať, kedy?
  
51:22 B: Chcete pokračovať na budúci týždeň,
v sobotu?
  
51:25 K: Uvidíme!