Krishnamurti Subtitles

Senilita a mozgové bunky

Brockwood Park - 1 June 1980

The Ending of Time 90:23 Krishnamurti: Pane, rád by som
s vami hovoril o tom,
  
0:28 a možno aj s Narayanom,
 
0:33 o tom, čo sa deje s ľudským mozgom.
 
0:38 Trošku si to preberieme.
 
0:42 Máte vysoko vyvinutú
civilizáciu
  
0:49 a zároveň v rovnakom čase
aj barbarstvo,
  
0:55 neskutočné sebectvo prezlečené
do rôznych druhov duchovných hábov,
  
1:04 svätý duch, duch svätý, atď.,
 
1:09 ale v hĺbke duše, veľké,
desivé sebectvo.
  
1:19  
 
1:26 A ľudský mozog sa vyvíjal
celé tisícročia
  
1:34 až prišiel do tohto bodu:
 
1:39 deliaci, deštruktívny,
a tak ďalej, všetci to poznáme.
  
1:48 Tak som rozmýšľal, či ľudský mozog,
 
1:55 nie konkrétny mozog,
ale ľudský mozog,
  
2:00 či sa zhoršuje.
 
2:05 Či už je schopný
oživenia, obnovy,
  
2:14 alebo sa pomaly, stále pozhoršuje?
 
2:26 A či je možné
v ľudskom živote
  
2:34 vniesť do seba
celkovú obnovu toho všetkého,
  
2:42 obnovenie, ktorá bude nedotknuté,
originálne, neznečistené?
  
2:51 Rozmýšľal som o tom,
 
2:54 a myslím, že by sme si mali o tom
pohovoriť.
  
3:04 Myslím si, že ľudský mozog
nie je konkrétny mozog,
  
3:11 nepatrí mne
alebo niekomu inému.
  
3:16 Je to ľudský mozog, ktorý sa vyvíjal
desiatky miliónov,
  
3:21 alebo päť miliónov,
alebo tri milióny rokov.
  
3:26 A počas tej evolúcie
nazbieral
  
3:29 obrovské skúsenosti, znalosti,
a všetky tie krutosti
  
3:37 a vulgarizmus a
surovosť sebectva.
  
3:48 Existuje nejaká možnosť,
zbaviť sa toho,
  
4:00 zahodiť to všetko a stať sa
niekým iným?
  
4:07 Pretože očividne funguje
podľa nejakých vzorcov,
  
4:17 či už to je náboženský vzorec,
alebo vedecký vzorec,
  
4:21 alebo obchodný vzorec,
alebo rodinný vzorec, vždy
  
4:25 operuje, funguje
vo veľmi malom úzkom okruhu.
  
4:31 A tie kruhy na seba narážajú.
 
4:40 A vyzerá to tak,
že tomu nikdy nie je koniec!
  
4:50 Takže, čo zruší
túto formu vzorcov,
  
5:01 nie tak, aby sa z nich stali nové
vzorce,
  
5:04 ale zrušiť celý
systém vzorcov,
  
5:10 či už príjemných alebo nepríjemných.
 
5:18 Koniec koncov, mozog už zažil
toľko veľa šokov,
  
5:28 toľko veľa výziev,
toľko veľa tlaku,
  
5:40 a ak ten mozog nie je schopný
obnoviť sám seba,
  
5:47 omladiť seba,
je tam len veľmi malá nádej.
  
5:58 B: Jeden z problémov je to,
 
6:02 že ak premýšľalte o mozgu
s jeho štruktúrou,
  
6:06 tak sa do tej štruktúry nemôžeme
dostať, fyzicky.
  
6:11 K: Fyzicky nemôžete.
Viem, už sme o tom hovorili.
  
6:17 Tak čo sa dá robiť?
 
6:21 Mozgoví špecialisti
sa môžu na to pozrieť,
  
6:25 zobrať mŕtvy mozog
ľudskej bytosti a skúmať ho,
  
6:28 ale to nerieši problém. Že?
B: Nie.
  
6:34 K: Takže, čo má
človek robiť,
  
6:40 keď vie, že sa to nedá
zmeniť zvonka.
  
6:46 Vedec, mozgový špecialista,
nervový špecialista, neurológ,
  
6:52 vysvetľujú vec, ale je to tak,
že ich vysvetlenie,
  
6:57 ich skúmanie, nevyrieši problém. Že?
 
7:02 B: Neexistuje žiadny dôkaz,
že môže.
  
7:05 K: Dobre. Poviem to trochu
viac ... vhodnejšie.
  
7:11 B: Niektorí ľudia by si to
mohli myslieť.
  
7:14 Niektorí ľudia, ktorí robia
bio-spätné väzby
  
7:16 si myslia, že môžu ovplyvniť mozog
 
7:18 napojením nástrojov
na elektrický zdroj
  
7:24 do lebky a pozrieť sa
na účinok.
  
7:27 A tým môžete zmeniť svoj srdcový
rytmus a krvný tlak, atď.
  
7:31 Tak vzbudili nádej,
že sa dá niečo robiť.
  
7:35 K: Ale nedarí sa im to.
 
7:36 B: Nedostali sa ďaleko.
 
7:39 K: Ale mi nemôžeme čakať
na týchto vedcov
  
7:43 a bio-spiatočníkov,
ospravedlňujem sa za výraz,
  
7:49 aby vyriešili problém.
Takže, čo máme robiť?
  
7:54 B: Otázka znie, či sám mozog, si môže
byť vedomý vlastnej štruktúry.
  
7:59 K: Áno, to je prvá otázka.
 
8:01 Môže si mozog uvedomovať
svoje vlastné pochody?
  
8:06 A druhá otázka je:
Môže mozog,
  
8:13 nielen byť si vedomí
vlastných pochodov,
  
8:16 ale či sám mozog, môže
mať dosť energie
  
8:29 zničiť všetky vzory
a vystúpiť z nich?
  
8:40 B: Musíte sa spýtať,
či to mozog dokáže.
  
8:45 Do akej miery je mozog
schopný, zničiť tie vzorce.
  
8:49 K: Čo tým myslíte?
 
8:52 B: Ak je mozog chytený v nejakom
vzorci, nemôže byť slobodný.
  
8:57 K: Očividne nie je. Očividne.
B: Aspoň pokiaľ vieme.
  
8:59 Ale, ani nemusí byť slobodný
na to, aby to zmenil.
  
9:03 Možnože nemá na to silu.
 
9:06 K: To je to, čo som povedal,
nie dosť energie, nie dosť sily.
  
9:12 B: Nemusí byť schopný
urobiť čo treba
  
9:14 na to, aby sa dostal z toho von,
nech už to znamená čokoľvek.
  
9:17 K: Takže sa stal
vlastným väzňom. Tak teda čo?
  
9:24 B: Tak potom je koniec.
K: Je to koniec?
  
9:27 B: Ak to je pravda, tak potom
to je koniec.
  
9:30 Ak to mozog nemôže zmeniť
 
9:34 možnože si ľudia vyberú iný
spôsob, ako vyriešiť problém.
  
9:38 Narayan: Keď hovoríme o
mozgu,
  
9:40 v istom zmysle je mozog
napojený na zmysly
  
9:43 a nervový systém.
Je tam spätná väzba.
  
9:48 Existuje iný nástroj,
ku ktorému je mozog
  
9:54 pripojený a ktorý má iný vplyv
na mozog?
  
9:58 K: Čo tým myslíte?
Nejaký iný faktor?
  
10:02 N: Nejaký iný faktor
v samotnom ľudskom systéme.
  
10:11 Pretože očividne
prostredníctvom zmyslov
  
10:14 mozog nezískava výživu
- videnie, rôzne faktory -
  
10:20 to ale stále nestačí.
 
10:24 Existuje nejaký ďalší vnútorný faktor
ktorý poskytuje mozgu energiu?
  
10:31 K: Myslím si, že existuje vzorec.
- O tom chcem diskutovať.
  
10:37 Mozog je neustále
zamestnaný:
  
10:44 starosti, problémy, čakanie,
lipnuite, a tak ďalej,
  
10:48 takže je neustále zamestnaný.
 
10:55 To je možno hlavný faktor.
 
11:03 A v prípade že nie je zamestaný,
spomalí?
  
11:08 To je jeden faktor.
Ak nie je zamestnaný
  
11:14 môže nazbierať
energiu, ktorá je potrebná
  
11:19 na to aby zničila
vzorce?
  
11:21 Neviem, či hovorím zrozumiteľne.
 
11:24 B: Teda, prvý bod je,
že ak nie je zamestnaný,
  
11:28 niekto by si mohol myslieť, že
je v pohode.
  
11:33 K: Nie, potom je len lenivý.
To tým nemyslím.
  
11:37 B: Ak tým myslíte,
že nie je zaneprázdnený,
  
11:38 ale napriek tomu aktívny...
 
11:40 potom musíme ísť do toho,
aká je podstata tej činnosti.
  
11:44 K: To je to, čo chcem prebrať.
Myslím tým,
  
11:47 ak tento mozog, ktorý sa tak
veľa zaoberá konfliktmi,
  
11:52 bojmi, lipnutím,
obavami, radosťami, atď,
  
11:59 a toto zamestnanie dáva
mozgu jeho vlastnú energiu,
  
12:08 ak nie je zamestnaný,
stane sa lenivý, omámený,
  
12:17 a tak stráca svoju elasticitu
akú mal predtým,
  
12:23 alebo ak nezlenivie,
 
12:31 prinesie ten nezaťažený stav
do mozgu
  
12:37 potrebnú energiu na to,
aby sa zmenil?
  
12:45 B: Prečo si myslíte, že sa
to stane?
  
12:51 Hovorí to niečo o mozgu.
 
12:55 Hovorili sme, že
keď je mozog
  
12:58 stále aktívny intelektuálnou
aktivitou a myslením,
  
13:01 vtedy sa nekazí
a nezmenší sa.
  
13:04 K: Pokiaľ myslí, hýbe sa,
žije.
  
13:07 B: Myslí racionálnym spôsobom,
potom zostáva silný.
  
13:12 K: To je to, k čomu sa chcem dostať.
 
13:15 Pokiaľ funguje,
hýbe sa, myslí racionálne ...
  
13:20 B: Zostáva silný.
 
13:21 Ak sa začne iracionálne hnutie,
potom sa kazí.
  
13:24 Takisto, ak sa dostane do
rutiny, začína umierať.
  
13:29 K: To je ono. Ak je mozog
chytený v rutine
  
13:35 či už v rutine meditácií,
alebo v rutine kňaza...
  
13:40 B: Alebo každonného života
farmára.
  
13:42 K:...farmár atď, postupne sa
musí otupiť.
  
13:50 B: Nielen to, ale to
zdá sa, že sa aj fyzicky zmenší.
  
13:54 Možnože niektoré bunky
odumrú.
  
13:57 K: To je to, o čom sme sa bavili.
Zmenší sa fyzicky.
  
14:03 A pravý opak toho je
úplné zaneprázdnenie,
  
14:08 s podnikaním, ako právnik,
ako lekár, ako vedec,
  
14:14 myslenie, myslenie, myslenie.
 
14:18 A my si myslíme, že to tiež
zabraňuje zmršťovaniu.
  
14:24 B: Zabraňuje. Aspoň sa zdá,
že to skúsenosti potvrdzujú,
  
14:29 podľa výsledkov.
 
14:31 K: Robí to. Tak je to!
 
14:35 Prepáčte slovo "farmár", nie sme...
 
14:38 B: Tak ako administratívny pracovník,
hocikto, kto robí rutinnú prácu.
  
14:43 Jeho mozog sa začne zmenšovať
po dosiahnutí určitého veku.
  
14:47 To je to čo objavili,
a tak ako telo
  
14:51 kotré nepoužíva svoje svaly
začne strácať...
  
14:55 K....tak začnite veľa cvičiť!
 
15:00 B: Hovoria: Cviťte si telo,
cvičte si mozog.
  
15:10 K: Ak je lapený vo vzorci,
hociakej rutine,
  
15:17 pod hociakou direktívou,
musí sa scvrknúť.
  
15:23 B: Nie je mi jasné prečo. Môžeme sa
pozrieť na to, kvôli čomu sa scvrká?
  
15:27 K: Ach, to je celkom jednoduché.
Pretože sa opakuje.
  
15:32 B: Opakovanie je mechanické
a vskutočnosti
  
15:35 nepoužíva celkú kapacitu
mozgu.
  
15:38 K: Všimol som si, že ľudia
strávili roky
  
15:41 v meditácii, sú najtupší
ľudia na zemi!
  
15:48 A taktiež,
tí právnici a profesori,
  
15:54 môžete ich vidieť, je tam
na to dosť dôkazov.
  
16:00 N: Jediná vec ktorú sa
článok snaží povedať
  
16:03 je to, že racionálne myslenie
odkladá senilitu.
  
16:07 Ale racionálne myslenie sa samo
o sebe stáva v určitej dobe vzorcom .
  
16:11 B: To sa teda môže.
Nešli až tak ďaleko,
  
16:16 ale racionálne myslenie
používané v istej oblasti
  
16:22 sa môže tiež stať časťou
vzorca.
  
16:29 Ale ak hovoríte,
že existuje aj iná cesta...
  
16:33 ...poďme si najprv vyjasniť to,
čo sa týka tela.
  
16:37 Ak niekto veľa cvičí svoje telo
 
16:38 zostáva silné, ale môže
sa stať mechanické...
  
16:42 ...a preto by to mohlo mať
zlý efekt.
  
16:46 K: Vidíte, joga...
 
16:51 N: To je to, čo som sa chystal
povedať. A čo rôzne
  
16:56 - ak môžem použiť slovo -
náboženské nástroje
  
16:59 tradičné náboženské nástroje,
jóga, tantra, kundalini, atď.
  
17:06 K: No, musia zakrpatieť.
 
17:14 Pretože vidíte, čo sa deje.
 
17:16 Joga, napríklad,
zvykla byť...
  
17:22 Nebola zvulgarizovaná,
ak môžem použiť toto slovo.
  
17:26 Bola prísne strážená
pre pár ľudí,
  
17:32 ktorí sa nestarali
o Kundalini a všetky tie veci,
  
17:37 ktorých zaujímalo
viesť morálny,
  
17:44 etický, tzv. duchovný život,
s bežnymi cvikmi,
  
17:47 ale nie táto
fantastická gymnastika.
  
17:56 Pozrite, chcem sa dostať
k podstate veci.
  
18:02 B: Myslím, že niečo na tom je.
 
18:04 Zdá sa mi, že predtým, než sa človek
začal organizovať
  
18:07 do organizovaných spoločností,
žil bližšie k prírode
  
18:10 a nebolo možné žiť
v rutine.
  
18:14 Ale bolo to nebezpečné,
veľmi nebezpečné.
  
18:17 K: Takže hovoríme
- k tomu sa chcem dostať -
  
18:20 hovoríme že mozog sa
stáva mimoriadnym ...
  
18:28 pokiaľ nie je chytený vo vzorci,
v prípade, ak mozog sám
  
18:33 žije v stave neistoty,
 
18:36 bez toho aby sa stal neurotický.
 
18:43 B: To musí byť jasné,
- nestať sa neurotickým -
  
18:46 nakoľko neistota sa stáva
formou neurózy.
  
18:49 Ale ja by som skôr povedal,
že mozog žije
  
18:52 bez toho aby mal istotu,
bez toho aby požadoval istotu.
  
18:55 Bez toho aby vyžadoval
určité znalosti.
  
19:04 K: Takže hovoríme
 
19:07 že vedomosti tiež
oslabujú mozog?
  
19:14 B: Ak sa opakujú
a stávajú sa mechanickými, tak áno.
  
19:18 K: Ale znalosť sama o sebe?
B: V tom musíme byť opatrní.
  
19:25 Myslím si, že vedomosť
má tendenciu
  
19:29 stať sa mechanickou,
to znamená, znehybnieť.
  
19:34 Ale mi sa vždy môžeme učiť.
 
19:37 K: Ale učiť sa z centra,
 
19:41 učenie ako
akumulačný proces.
  
19:45 B: Učenie
s niečím čo je isté.
  
19:48 Pokladáte niečo za nemenné
a učíte sa z toho.
  
19:52 Ale ak by sme sa učili bez toho
 
19:54 aby sme to nepokladali za isté...
 
19:57 K:To znamená, učiť sa a nie
pridávať. Viete to robiť?
  
20:03 B: Ja si myslím, že do určitej
miery musíme stratiť,
  
20:06 musíme zahodiť naše vedomosti.
 
20:09 Znalosti môžu byť užitočné
do istého bodu
  
20:11 a potom prestanú byť užitočné,
zavadzajú.
  
20:16 Mohli by ste povedať, že naša
civilzácia
  
20:18 kolapsuje kvôli prlíšným
vedomostiam.
  
20:22 Nezbavujeme sa toho,
čo nám stojí v ceste.
  
20:26 N: Mnohé formy vedomostí
na seba nadväzujú.
  
20:29 Pokiaľ nepoznáte predchádzajúcu
vec, nemôžete robiť ďalšiu.
  
20:33 Povedali by ste, že to je ten druh
vedomostí , ktorý sa opakuje?
  
20:36 B: Nie. Myslím tým, pokiaľ
sa učíte.
  
20:39 Ale ak sa pevne držíte
niektorých princípov
  
20:42 a hovoríte, že sa nedajú zmeniť,
ak na tom lipnete,
  
20:45 vy sám, alebo hocičo, fixované,
 
20:48 tak potom sa tie vedomosti
stávajú mechanické.
  
20:52 Ale ak hovoríte, že sa musíte
stále učiť...
  
20:57 K: Učiť sa čo?
B: Čokoľvek robíte.
  
20:59 B: Predpokladajme, že si
musíte zarábať na živobytie.
  
21:03 Ľudia musia riadiť spoločnosť
a robiť rôzne veci,
  
21:07 na to potrebujú vedomosti.
 
21:09 K: To je znalosť. Ale
potom pridávate viac a viac.
  
21:11 B: To je pravda, ale
niektorých sa môžete aj zbaviť.
  
21:13 Ak ich nepotrebujete.
Niektoré zavadzajú.
  
21:17 Tak to je neustále v pohybe,
pravda?
  
21:20 K: Ale na rozdiel od toho,
znalosť sama.
  
21:28 B: Myslíte tým,
znalosť bez tohto obsahu?
  
21:33 K: Áno, myseľ ktorá vie.
 
21:35 B: Myseľ, ktorá chce len vedomosti,
len sama pre seba?
  
21:47 K: Chcem sa pýtať, ak môžem,
 
21:51 na celú myšlienku
ohľadne znalostí.
  
21:56 B: Áno, ale opäť
to nie je príliš jasné,
  
21:58 pretože pripúšťate
že potrebujeme znalosti.
  
22:00 K: Samozrejme,
na určitej úrovni.
  
22:01 B: Aký druh poznania je ten
na ktorý sa pýtate?
  
22:08 K: Pýtam sa na skúsenosť,
ktorá zanecháva znalosti,
  
22:13 zanecháva stopy.
 
22:17 B: Skúsenosti z riadenia auta
- vyjasnime si to ...
  
22:23 zanecháva psychologické stopy?
To tým myslíte?
  
22:26 K: Psychologicky, samozrejme.
 
22:27 B: Skôr než znalosti
techniky a hmoty.
  
22:31 Keď používate "vedomosti"samo o sebe,
zvykne to zahrňovať celok.
  
22:37 K: Povedali sme si, že vedomosti
na určitej úrovni sú nevyhnutné,
  
22:42 tam môžete pridávať a uberať
 
22:45 a stále to meniť,
pohybovať sa- v tom.
  
22:48 Ale ja sa pýtam, či
psychická znalosť
  
22:52 sama o sebe nie je tým faktorom
ktorý zmešuje mozog.
  
22:59 B: Čo myslíte pod pojmom
psychická znalosť?
  
23:03 Znalosť o mysli,
znalosť o mne samom?
  
23:05 K: Áno. Znalosť
o sebe a
  
23:10 žiť v tej znalosti,a
hromadiť tú znalosť.
  
23:14 B: Áno. Takže keď stále zbierate
znalosti
  
23:17 o sebe
alebo o vzťahoch...
  
23:21 K: Áno, o vzťahoch.
To je ono, pane.
  
23:28 Povedali by ste, že taká znalosť
robí to, že mozog
  
23:36  
 
23:39 je tak trochu neaktívny,
robí to, že sa scvrkne?
  
23:43 B: Dáva ho do rutiny.
Ale človek by mal vidieť prečo,
  
23:47 čo je s tými znalosťami,
že vytvárajú toľko veľa problémov?
  
23:54 K: Čo je s tými znalosťami,
že vytvárajú toľko veľa problémov?
  
23:58 Vo vzťahu práve tie vedomosti
naozaj vytvárajú problémy.
  
24:04 B: Zavadzajú, pretože
sú tu stále.
  
24:09 K: Ak mám o ňom predstavu
a som sním v nejakom vzťahu,
  
24:15 tie vedomosti nám zjavne
budú brániť našu...
  
24:20 stávajú sa vzorcom.
 
24:22 B: Znalosť o mne a o ňom
 
24:24 a aký máme vzťah,
to vytvára vzorec.
  
24:28 K: A preto sa stáva rutinovou
 
24:30 a tak stráca svoj...
 
24:34 B: Napadlo mi, že
rutina v tejto oblasti je
  
24:36 nebezpečnejšia, než rutina
v oblati v každodennej práci.
  
24:39 Ak rutina v bežnej práci
môže zmenšiť mozog,
  
24:43 tak potom v tej oblasti môže spôsobiť
niečo horšie,
  
24:46 pretože tam má väčší efekt.
 
24:51 K: Takže môže mozog,
psychologickým spôsobom,
  
24:58 byť úplne oslobodený od vedomostí,
od tohto druhu vedomostí?
  
25:11 Pozrite sa: Som obchodník
 
25:18 a sadnem si do auta, alebo autobusu
alebo taxíka, alebo do metra,
  
25:22 a rozmýšľam o tom, čo budem robiť,
 
25:26 koho stretnem,
o obchodnom jednaní,
  
25:29 a moja myseľ žije ustavične
v tejto oblasti.
  
25:36 Prichádzam domov,
je tam moja žena a deti,
  
25:40 sex a to všetko,
to sa tiež stáva
  
25:43 psychologickou znalosťou
z ktorej jednám.
  
25:48 Takže je tu znalosť môjho
biznisu a kontaktov,
  
25:53 a tiež je tu a znalosť
 
25:56 ktorá sa týka mojej manželky,
mňa a mojich reakcií:
  
26:00 takže tieto dve
sú v rozpore.
  
26:04 Alebo som si toho neni vedomý,
a len pokračujem.
  
26:09 Ak som si týchto dvoch vedomý,
stáva sa to znepokojujúcim faktorom.
  
26:16 B: Ľudia to tiež pokladajú za rutinu
 
26:19 a začne ich to nudiť
a začnú...
  
26:21 K: ...rozvádzať sa a potom
sa celý ten cirkus začína.
  
26:25 B: Myslia si, že keď sa budú
zaujímať o niečo iné
  
26:28 dostanú sa preč z ich...
 
26:30 K:...chodia do kostola, a pod.
Hociaký únik je zaneprázdnenie.
  
26:38 Takže sa pýtam, či táto
psychologická znalosť
  
26:42 nie je faktorom
zmršťovania sa mozgu. Prepáčte!
  
26:50 B:Toto by mohlo byť tým faktorom.
Evidentne aj je. K: Áno, je!
  
26:55 B: Ak znalosť vašej
profesie môže byť faktorom,
  
26:58 toto poznanie je silnejšie.
 
27:00 K: Samozrejme. Oveľa silnejšie.
 
27:02 N: Robíte rozdiely
medzi psychologickými vedomosťami a,
  
27:09 povedzme, vedeckými poznatkami
alebo faktickými znalosťami.
  
27:12 K: Samozrejme,
to je to, čo hovoríme!
  
27:17 N: Ale ja som trochu opatrný
v tejto veci
  
27:21 a skutočnosti, že
vedecké poznatky
  
27:24 a iné typy faktického
poznania nám pomáhajú rozšíriť
  
27:28 alebo zväčšiť mozog.
 
27:31 To samo o sebe nikam nevedie.
 
27:34 K: Čo tým myslíte?
N: Možno to odďaluje senilitu.
  
27:37 K: Čo? N: Teda,
cvičí to racionálne myslenie.
  
27:43 K: Nie, ako Dr. Bohm
veľmi opatrne vysvetlil,
  
27:45 ak sa racionálne uvažovanie
stane púhou rutinou:
  
27:50 Myslím logicky, preto som sa
naučil ten trik
  
27:55 a stále ho opakujem.
 
27:58 N: To je to, čo sa deje
väčšine foriem racionálneho myslenia.
  
28:03 B: Ja si myslím, že závisia na tom
aby neprestajne čelili
  
28:06 neočakávaným problémom.
 
28:09 Povedali že, právnici ...
ich mozgy pracujú dlhšie, pretože
  
28:15 stále čelia
novým problémom
  
28:19 a preto sa im to nemôže stať rutinou.
 
28:22 Teoreticky by to bolo možné,
ale chviľu by to trvalo.
  
28:27 K: Počkajte minútku!
Môžu mať rôznych klientov s
  
28:30 rozličnými problémami,
ale konajú z vedomostí!
  
28:42 B: Povedali by, že nie úplne,
 
28:45 musia nájsť nové fakty a tak.
 
28:48 K: Samozrejme nie celkom,
ale základom sú vedomosti:
  
28:52 precedensy,
a vedomosti z kníh,
  
28:56 a rôzne skúsenosti
s rôznymi klientmi.
  
28:59 B: Potom by ste museli povedať,
že najaké iné
  
29:02 jemnejšie degenerácie
mozgu sa dejú,
  
29:05 nie len scvrkávanie.
 
29:08 K: To je pravda.
Tam sa chcem dostať.
  
29:18 B: Keď sa dieťa narodí,
mozgové bunky majú veľmi málo
  
29:22 spojov, potom sa
to postupne zvyšuje,
  
29:25 potom, ako človek začína senilinieť,
strácajú sa.
  
29:30 Takže kvalita tých spojení
môžebyť zlá.
  
29:35 Ďalší príklad,môže sa to zdať
príliš jednoduché
  
29:39 takto poňaté - ale napríklad,
 
29:42 ak ich budete často opakovať,
budú príliš zafixované.
  
29:50 N: Sú všetky mozgové funkcie
obmedzené na racionálne fumnkcie,
  
29:57 alebo existujú nejaké funkcie
ktoré sú odlišné?
  
30:04 B: Je záme, napríklad,
že veľká časť
  
30:07 mozgu sa zaoberá
pohybom tela atď.,
  
30:10 so svalmi
a s rôznymi orgámi,
  
30:13 a táto časť sa s vekom nezmenšuje,
 
30:17 ale tá šasť ktorá sa zaoberá
racionálnym myslením,
  
30:19 ak sa nepoužíva, zmenšuje sa.
 
30:23 Môžu tam exisovať rôzne iné funkcie
o ktorých nič nevieme,
  
30:26 v skutočnosti vieme o mozgu
veľmi málo.
  
30:29 N: Čoho sa ani nedotýkame.
 
30:31 Existuje taká možnosť?
 
30:33 K: Narayan,
čo sa pokúšam vysvetliť je,
  
30:37 že používame len jednu časť,
 
30:40 ale len čiastočne mozog,
a tá čiastočná aktivita
  
30:51 je zaneprázdnenie,
či už racionálne alebo iracionálne,
  
30:57 alebo logické,
a tak stále používame tú časť.
  
31:08 A pokiaľ je mozog zaneprázdený,
 
31:11 musí byť v tejobmedzenej oblasti.
Povedali by ste to?
  
31:17 B: Tak potom čo sa stane,
keď nie je zaneprázdený?
  
31:21 K: Hneď sa k tomu dostaneme.
 
31:24 B: Ale môžeme povedať
že má sklon tráviť
  
31:28 väčšinu času zaneprázdený
v tej limitovanej činnosti
  
31:30 ktorá je mechanická,
a že bude spôsobovať
  
31:35 nejakú jemnú degeneráciu
mozgovej kôry,
  
31:40 nakoľko hocičo také
ovlvní mozgovú kôru.
  
31:46 K: Hovoríme, že senilita je výsledkom
 
31:53 mechanického spôsobu života,
mechanickej vedomosti
  
32:03 a tak mozog nemá slobodu,
žiadny priestor, žiad zmysel...?
  
32:13 B: To je predpoklad.
 
32:16 Nie všetci ľudia to akceptujú,
 
32:18 hlavne tí, čo pracujú s mozgom.
Dokázalo sa
  
32:20 že mozgové bunky začínajú odumierať
okolo tridsiatky alebo štyridsiatky
  
32:24 a postupne...
K: Dávajte pozor, vy poslucháči!
  
32:29 B: Toto môže byť faktor.
 
32:32 Nemyslím si, že ich výskum je taký
dobrý, že by
  
32:34 mohli presne testovať ,
ako mozog pracuje.
  
32:38 Sú to iba hrubé štatistické
merania.
  
32:42 Takže vy chcete naznačiť, že
 
32:46 táto smrť mozgových buniek,
alebo degenerácia,
  
32:49 bude spôsobená zlým
používaním mozgu.
  
32:53 K: To je to,
k čomu sa snažím dostať.
  
32:55 B: Je istý dôkaz v prospech
vedy! K: Vďaka Bohu!
  
33:02 B: Napriek tomu vedci o mozgu
veľa nevedia.
  
33:09 K: Vedci,
mozgový špecialisti, sú,
  
33:14 ak to poviem slušne,
zaoberajú sa vonkajškom,
  
33:23 skúmajú veci zvonka,
ale neskúmajú to na sebe
  
33:29 ako na pokusných králikoch
a nejprechádzajú cez to.
  
33:37 B: Väčšinou. Okrem tých, čo
robia bio-spätnú väzbu,
  
33:40 a snažia sa pracovať na sebe
netradičným spôsobom.
  
33:45 K: Cítim,že nemáme čas,
na všetky tieto veci.
  
33:49 B: Nie, to je príliš pomalé
a nejdeme do hĺbky.
  
33:52 K: Takže, vráťme sa k veci!
 
33:57 Uvedomujem si, že akákoľvek činnosť
ktorá je opakovaná,
  
34:05 každá činnosť, ktorá ke riadená
- v užšom zmysle -
  
34:11 každá metóda, každá rutina,
logická alebo nelogická,
  
34:19 vplýva na mozog.Tomu
rozumieme veľmi dobre.
  
34:25 A vedomosti na určitom
stupni sú podstatné,
  
34:31 a aj psychologické poznanie o sebe,
 
34:35 skústi, to všetko sa stalo rutinou.
 
34:42 Predstavy, ktoré mám o sebe
 
34:46 sú očividne zyk,
a to napomáha
  
34:47 svrkávaniu mozgu.
 
34:51 To všetko som veľmi dobre pochopil.
 
34:54 A činnosť,
hocijaká činnosť.
  
35:01 Samozrejme, to sme povedali.
 
35:03 Hocijaká činnosť,
okrem mechanickej...
  
35:13 ...fyzická činnosť,
zaoberanie sa samým sebou,
  
35:16 to očividne spôsobuje
scvrkávanie mozgu.
  
35:23 Teraz, ako ten proces zastaviť?
 
35:32 A ak prestane, obnový sa?
 
35:40 B: Myslím si, znovu, že niektorí vedci
 
35:43 by pochybovali, či sa mozgové
bunky dajú obnoviť,
  
35:46 ale neviem o tom, žeby bol nejaký
dôkaz, či už tak alebo tak.
  
35:50 K: Myslím, že sa dajú obnoviť.
O tom sa chcem s vami rozprávať.
  
35:55 B: Tak sa o tom musíme
porozprávať!
  
36:02 N: Chcem položiť túto otázku,
pretože v jednej diskusii
  
36:08 medzi vami v Ojai
ste naznačil, že
  
36:12 myseľ je iná než mozog,
 
36:15 že sa myseľ líši od mozgu.
 
36:17 K: Nie celkom. Povedal som to?
N: Áno, možnosť že myseľ
  
36:22 sa líši od mozgu.
 
36:25 B: Bola to univerzálna myseľ.
 
36:27 N: Myseľ v tom zmysle,
že človek má prístup k tejto mysli
  
36:34 a nie je to mozog. Viete si
predstaviť túto možnosť?
  
36:40 K: Celkom tomu nerozumiem.
 
36:44 Povedal by som, že
myseľ zahrňuje to všetko.
  
36:52 Keď zahrňuje vsetko
- mozog, emócie atď.-
  
36:58 keď to je celok,
keď samu seba nerozdeľuje,
  
37:06 je v tom kvalita,
ktorá je univerzálna.
  
37:12 N: Áno. Človek má k tomu prístup.
 
37:18 K:To nemôžete dosiahnuť.
Nemôžete povedať: Mám tam prístup!
  
37:22 N: Nie , ja hovorím, že človek
to nevlastní,
  
37:24 ale má k tomu prístup.
 
37:27 K: Nemôžete vlastniť oblohu!
 
37:29 N: Nie, ja len chcem povedať: či
 
37:32 existuje nejaký spôsob,
aby sme tomu boli otvorení,
  
37:35 a či existuje nejaká funkcia v mysli,
ako celok,
  
37:42 ktorá je prístupná skrz vedomosti?
 
37:48 K: Myslím, že je.
Dostaneme sa k tomu hneď
  
37:51 ako sa budeme držať tohto bodu.
 
37:53 V našej diskusii
sme sa dostali k istému bodu.
  
37:59 Nepôjdeme späť
a nebudeme to opakovať.
  
38:03 Teraz sa pýtame,
potom čo sme to všetko pochopili
  
38:07 - po tejto diskusii -
Môže mozog sám seba obnoviť,
  
38:11  
 
38:16 omladiť, byť opäť mladým,
bez toho, aby sa vôbec nezmršťoval?
  
38:38 Myslím, že môže. Chcem otvoriť novú
kapitolu a diskutovať o tom.
  
38:53 Psychologicky,
 
38:55 znalosti, ktoré človek získal
ho ochromujú.
  
39:09 Frojdi, Jungovia,
alebo najnovší psychológ,
  
39:12 najnovší psychoteraput,
 
39:14 všetci napomáhajú k tomu,
aby mozog hlúpol.
  
39:21 Prepáčte!
Dúfam, že to nikto z nich nie je!
  
39:28 N: Existuje potom spôsob, ako by sa
tieto znalosti dali zabudnúť?
  
39:31 K. Nie. Nie zabudnúť!
 
39:33 Vidím čo robia a vidím plytvanie,
 
39:41 Vidím, čo sa odohráva
keď sa riadim podľa tejto línie.
  
39:49 Vidím to samozrejme! Takže vôbec
nejdem po tej ceste.
  
39:58 Takže sa zbavým všetkých analýz.
 
40:04 Je to vzor, ktorý sme sa naučili,
nielen od posledných
  
40:08 psychológov a
a psychoterapeutov, ale tiež
  
40:14 je to tradícia
miliónov rokov, analyzovať,
  
40:18 vracať sa späť, povedzme, "Musím"
a "Nesmiem",
  
40:21 "Toto je dobré, Toto je zlé",
 
40:22 celý ten proces.
Ja osobne to nerobím,
  
40:25 a tak odmietam
celú metódu.
  
40:39 Blížime sa do bodu,
čo je:
  
40:41 priame vnímanie
a okamžitá reakcia.
  
40:54 Pretože naše vnímanie
je riadené poznaním.
  
41:09 Minulosť vníma,
 
41:16 takže minulosť,
čo je poznanie,
  
41:22 vnímanie a pôsobenie z toho,
je faktor zmršťovania,
  
41:27 senilita - lepšie použitie slova -
zmršťovanie mozgu.
  
41:38 Takže, existuje vnímanie
ktoré nie je viazané na čas?
  
41:50 A tým,
reakcia, ktorá je okamžitá?
  
42:01 To znamená, že mozog
sa vyvinul v čase,
  
42:08 a stanovil
vzor času v konaní.
  
42:16 A tak pokiaľ je mozog
aktívny takým spôsobom,
  
42:21 stále žijúci vo vzori času,
stáva senilný.
  
42:29 Ak by sme mohli zrušiť
vzorec času,
  
42:38 tak mozog sám
zruší svoj vzorec
  
42:43 a preto
sa deje niečo iné.
  
42:47 Neviem, či hovorím
dosť jasne.
  
42:50 N: Ako zruší vzorec?
 
42:54 K: Dostanem sa k tomu, ale
poďme najprv zistiť, či je to tak?!
  
43:01 B: Hovoríte, že ten vzorec
je vzorec času...
  
43:06 ... možno to by sa malo objasniť.
 
43:12 Čo myslíte tým, že analýza,
je nejaký druh procesu
  
43:15 založeného na minulých znalostiach,
ktorá organizuje vaše vnímanie
  
43:20 a vy konáte určité kroky
 
43:22 aby ste sa pokúsili dať dokopy
vedomosti o celej veci.
  
43:28 Vy teda hovoríte, že je to vzor času
a musíte z toho von.
  
43:33 K: Ak sa na tom zhodneme ,
ak povieme, že to tak je:
  
43:35 mozog funguje
vo vzorci času.
  
43:39 B: Potom si myslím, že
väčšina ľudí by sa spýtala:
  
43:42 aké ďalší vzorec je možný?
Aké ďalší pohyb je možný?
  
43:47 K: Nie! Poviem: Najprv
poďme pochopiť toto.
  
43:49 Nie slovne,
skutočne vidieť, že sa deje.
  
43:56 Že naše konanie, náš spôsob života,
celé naše myslenie,
  
44:00 sa viaže na čas.
 
44:05 Alebo prichádza
s poznaním v čase.
  
44:09 B: Určite naše myslenie
o sebe,
  
44:12 akýkoľvek pokus analyzovať sami seba,
premýšľať o sebe,
  
44:15 zahŕňa tento proces.
K: Proces, ktorým je čas.
  
44:19 N: To je problém:
znalosti a skúsenosti,
  
44:23 majú určitú previazanú energiu,
silu, ktorá vás viaže.
  
44:28 K: Ktorá je aká? Viaže vás k času ...
 
44:34 a preto ten vzor
stáročí, tisícročí,
  
44:38 sa opakuje.
 
44:40 N: Čo hovorím, je, že to
má určitú previazanú silu.
  
44:44 Nemôžeš od toho utiecť .
 
44:46 K: Nie, všetky ilúzie
majú mimoriadnu vitalitu.
  
44:52 N: Veľmi málo z nich prestane.
K: Pozrite sa na všetky cirkvi,
  
44:55 akú ohromnú životaschopnosť
majú.
  
45:01 N: Okrem týchto cirkví
má ľudský osobný život
  
45:05 určitú viazanosť...
drží vás späť.
  
45:08 Nemôžete sa o toho odtrhnúť.
 
45:10 K: Čo myslíte
tým, drží vás to späť?
  
45:15 N: Má to magickú príťažlivosť,
 
45:16 tak nejako vás to ťahá späť.
Nemôžete sa z toho oslobodiť
  
45:21 pokiaľ nemáte na nejaký nástroj
s ktorým môžete jednať.
  
45:25 K: Ideme zistiť, či existuje
nejaký iný prístup k problému.
  
45:33 B: Keď hovoríte "iný
nástroj",
  
45:36 znova to do toho vnáša čas.
 
45:39 Celá tá predstava nástroja
zahŕňa čas,
  
45:41 pretože používate nástroj na ...
 
45:46 hociaký nástroj, je
proces ktorý plánujete.
  
45:50 N: To je dôvod, prečo používam
slovo "nástroj",
  
45:52 aby to znamenalo, že je účinný.
 
45:56 K: Zatiaľ nebol účinný.
 
46:00 Práve naopak,
je deštruktívny.
  
46:03 Takže, naozaj vidím pravú podstatu
jeho ničivosti?
  
46:09 Nielen teóriu, myšlienky,
ale aktuálnosť toho.
  
46:14 Ak áno, čo sa potom deje?
 
46:23 Mozog, ktorý sa vyvíjal
v čase,
  
46:26 a je funkčný,
žije, koná, verí,
  
46:32 to všetko v tomto časovom procese,
 
46:37 a keď si človek uvedomí, že to
napomáha tomu, aby bol mozog senilný
  
46:48 - Nebudem sa k tomu zase vracať.
 
46:50 A teraz, keď to vidíte ako pravdu,
tak potom čo? Ďalši krok?!
  
47:02 N: Chcete naznačiť,
že to samotné videnie
  
47:05 toho, že je to deštruktívne
je ten spúšťací faktor? K: Áno!
  
47:09 N: A nie je potrebný
žiadny iný nástroj?
  
47:12 K: Nie. Nepoužívajte
slovo "nástroj".
  
47:17 On stále opakuje
slovo "nástroj".
  
47:21 Neexistuje iný faktor!
 
47:30 Obávam sa - ja osobne
nepoužívam to slovo -
  
47:35 Chcem ukončiť
toto zmršťovanie a senilitu
  
47:44 pýtajúc sa, či
mozog samotný, bunky,
  
47:52 celá tá vec,
môže fungovať mimo čas.
  
48:01 Nie nesmrteľnosť.
Nehovorím o tom.
  
48:05 Vystúpiť z času. Úplne!
V opačnom prípade zhoršenie,
  
48:10 zmrštenie, senilita
sú neodvratné.
  
48:18 Senilita sa nemusí objaviť,
ale mozgové bunky
  
48:24 sa stanú slabšími.
 
48:29 N: Ak sú mozgové bunky materiálne a
fyzické, musia sa zmenšiť
  
48:34 postupom času a veku,
nedá sa tomu pomôcť.
  
48:37 Mozgová bunka, čo je tkanivo,
 
48:42 nemôže byť, vo fyzickom vyjadrení,
nesmrteľná.
  
48:47 B: Ale možnože,
miera zmrštenia
  
48:50 by sa dala značne zmenšiť.
 
48:52 Ak človek žije
určitý počet rokov a
  
48:56 jeho mozog sa začne zmenšovať
 
48:59 predtým, než zomrie,
stáva sa senilným.
  
49:02 Teda, ak by sa to spomalilo,
potom ...
  
49:06 K: Nielen spomalilo...
B: - ale, regenerovalo, ak si želáte!
  
49:09 K: Byť v stave -
chcem rýchlo dodať -
  
49:14 v stave "nezaoberania sa".
 
49:16 B: Myslím si, že Narayan hovorí,
že je nemožné,
  
49:19 aby akýkoľvek materiál
trval večne.
  
49:23 K: Nehovorím o tom,
trvať na veky.
  
49:28 Nie som si istý
či nemôže trvať večne.
  
49:37 Nie, toto je veľmi vážne!
Nestrieľam si z nikoho!
  
49:44 B: Ak by sa všetky bunky
dokonale zregenerovali,
  
49:48 či už v tele alebo v mozgu,
 
49:49 potom by celá vec
mohla pokračovať do nekonečna.
  
49:52 K: Pozrite sa, pane:
Teraz si ničíme telo,
  
49:57 pijeme, fajčíme,
máme nadmerný sex,
  
50:01 a všetky tie veci. Žijeme oveľa
najnezdravšie, ako sa len dá.
  
50:08 Ak by telo bolo vo výbornom zdraví,
riadne udržiavané,
  
50:15 čo znamená: žiadne vybičované emócie,
žiadne napätie pre telo,
  
50:25 žiadny znak zhoršenia
tela,
  
50:29 srdce fungujúce
zdravo, normálne - prečo nie?
  
50:38 Čo znamená - čo? Žiadne cestovanie!
Žiadne cestovanie ...
  
50:48 Ak telo zostáva v
kľudnom stave, som si istý,
  
50:55 že môže trvať oveľa
viac rokov, než trvá teraz.
  
51:00 B: Myslím si, že je to pravda.
Existujú prípady ľudí
  
51:03 žijúcich do stopäťdesiatich,
na pokojných miestach.
  
51:07 Ale myslím si, že to je všetko,
o čom hovoríte.
  
51:10 Nehovoríte v skutočnosti o žití
naveky. K: Nie, nie!
  
51:15 Takže, telo
môžeme zdravo udržiavať.
  
51:18 Nakoľko telo ovplyvňuje myseľ,
nervy, zmysly, to všetko,
  
51:26 to všetko tiež môžeme
udržiavať zdravé.
  
51:30 B: A ak je mozog udržovaný
správnym spôsobom ...
  
51:34 K: Bez nejakého napätia.
 
51:37 B: Mozog má obrovský
vplyv na riadenie tela.
  
51:40 Hypofýza ovláda
celý systém telesných žliaz
  
51:44 a taktiež všetky orgány tela
sú riadené mozgom.
  
51:47 V prípade, že sa zhoršuje mozog,
zhoršuje sa aj telo.
  
51:52 Funguje to spolu.
K: Pracujú spolu.
  
51:58 Takže, môže tento mozog,
ktorý nie je mojím mozgom,
  
52:05 ale je to mozog, ktorý sa vyvíjal
milióny rokov,
  
52:10 ktorý zažil všetky možné
deštruktívne zážitky,
  
52:14 príjemné, atď.
- môže ten mozog ...
  
52:18 B: Myslíte tým
typický mozog
  
52:20 nie konkrétny mozog,
typický pre nejakého jedinca...?
  
52:24 Keď hovoríte nie môj,
akýkoľvek mozog patriaci ľudstvu.
  
52:27 K: Akýkoľvek mozog.
B: V podstate sú si všetky podobné.
  
52:30 K: Podobné. To som povedal.
 
52:32 Môže byť ten mozog
bez toho všetkého? Bez času?
  
52:39 Myslím, že môže.
 
52:47 B: Mohli by sme si prediskutovať,
čo to znamená, byť bez času?
  
52:51 Na prvý pohľad to môže znieť
bláznivo, pretože samozrejme
  
52:59 všetci vieme, že to neznamená to,
že sa zastavia hodiny.
  
53:02 K: Sci-fi
a všetok ten nezmysel.
  
53:05 B: Ide o to,
čo to vlastne naozaj znamená,
  
53:09 byť psychologicky
oslobodený od času?
  
53:12 K: Že neexistuje žiadny zajtrajšok.
 
53:14 B: Ale vy viete, že existuje
zajtrajšok. K: Ale psychicky.
  
53:19 B: Môžete lepšie popísať
čo to znamená, žiadny zajtrajšok"?
  
53:24 K: Čo to znamená
žiť v čase?
  
53:29 Pozrime sa na túto stranu skôr,
ako sa pozrieme na druhú.
  
53:33 Čo to znamená žiť v čase?
Dúfanie, myslenie, žitie v minulosti,
  
53:35  
 
53:42 a konanie
z poznania minulosti,
  
53:47 predstavy
ilúzie, predsudky,
  
53:54 všetko to sú výsledky
minulosti, to všetko je čas.
  
54:02 A to spôsobuje vo svete chaos.
 
54:09 B: Predstavte si, že nežijete
psychologicky v čase.
  
54:13 Potom stále môžete
riadiť vaše konanie podľa hodín
  
54:18 ale to je trochu zamotané.
Predpokladajme, že niekto hovorí,
  
54:23 "Nežijem v čase, ale
musím ísť na stretnutie. "
  
54:27 K: Nemôžeme tu sedieť naveky,
je už skoro päť hodín!
  
54:30 B: Takže pozerám sa na hodinky, ale
 
54:33 psychicky sa nezaoberám tým,
aké to bude
  
54:35 v nasledujúcej hodine, keď sa
naplní túžba, alebo čokoľvek iné.
  
54:41 K: Takže spôsob, akým žijeme teraz,
je v oblasti času.
  
54:47 Takým spôsobom sme priniesli všetky
druhy problémov, utrpenie, že?
  
54:56 B: Prečo toto nevyhnutne spôsobuje
utrpenie?
  
55:01 Ak žijete v čase,
 
55:02 hovoríte
že utrpenie je nevyhnutné.
  
55:05 Ale vedeli by ste vysvetliť,
jednoducho prečo?
  
55:11 K: Je to jednoduché.
Čas vybudoval "ego" - "ja",
  
55:18 obraz mňa, podporovaný
spoločnosťou, rodičmi,
  
55:23 vzdelaním, tak vzniká ...
po milión rokov,
  
55:30 čo je výsledkom času.
A z toho konám.
  
55:36 B: Smerom k budúcnosti.
 
55:39 Smerom k budúcnosti,
psychologicky,
  
55:41 to znamená, k nejakému
budúcemu stavu bytia.
  
55:44 K: Áno, čo znamená,
centrum sa vždy stáva.
  
55:49 B: Snaží sa byť lepšie.
 
55:50 K: Lepšie, ušľachtilejšie
alebo naopak.
  
55:54 Takže toto neustále úsilie
stať sa niečím,
  
55:59 psychologicky,
je faktor času.
  
56:05 B: Hovoríte, že to
spôsobuje utrpenie?
  
56:07 K: Samozrejme. Prečo?
Ach, môj Bože, prečo?
  
56:17 Pretože - a je to jednoduché -
je to rozdeľujúce.
  
56:22 Delí ma to, takže
si iný ako ja.
  
56:29 A ja, keď som závislý na niekom,
a ten niekto je stratený,
  
56:36 alebo preč, cítim sa osamelý, úbohý,
nespokojný, smútok, utrpenie.
  
56:44 To všetko sa deje stále dokola.
 
56:49 Takže hovoríme:
"Hocijaký faktor delenia
  
57:01 čo je samotná povaha seba,
musí nutne trpieť.
  
57:09 B: Takže vy vravíte, že
skrz čas, je "Ja" nastavené,
  
57:12 organizované, a že to "JA"
vytvára rozdelenie a konflikt?
  
57:20 Ale keby neexistoval
žiadny psychologický čas,
  
57:22 tak potom by sa možno celá štruktúra
zrútila
  
57:25 a nastalo by niečo úplne iné?
 
57:29 K: A preto mozog by zmenil sám
seba.
  
57:33 B: Ďalšou vecou je povedať, že
mozog sám vznikol z tejto rutiny
  
57:36 a tak by sa mohol
zregenerovať.
  
57:38 Z logiky to nevyplýva,
ale mohlo by.
  
57:42 K: Myslím si, že to z toho logicky
vyplýva, racionálne.
  
57:45 B: Logicky
by prestal degenerovať.
  
57:49 Potom pridávate
že by začal regenerovať.
  
58:00 K: Vyzeráte skeptický.
 
58:02 N: Áno, pretože celá ľudská
dilema je viazaná na čas.
  
58:11 K: Áno, to vieme.
 
58:12 N: Spoločnosti, jednotlivci,
celá štruktúra.
  
58:20 A je tak silná, že čokoľvek
slabé tu nefunguje.
  
58:30 K: Čo tým myslíte tým "slabé"?
 
58:32 N: Tá sila je taká veľká
že ak máte preraziť,
  
58:36 hocičo prichádza,
musí mať väčšiu energiu.
  
58:41 A zdá sa, že žiadny jednotlivec
nie je schopný vyrobiť túto energiu
  
58:46 ktorá by bola schopná to preraziť.
To je jeden z problémov.
  
58:51 K: Zle ste to pochopili,
ak môžem poukázať.
  
58:55 Ak používate slovo jednotlivec...
N: Ľudská bytosť.
  
59:00 K: ... ale vy ste sa vzdialil
od skutočnosti
  
59:03 že náš mozog je univerzálny.
 
59:06 N: Áno, to pripúšťam.
K: Neexistuje žiadna individualita.
  
59:10 N: Mozog je
podmienený týmto spôsobom.
  
59:14 K: Áno, to všetko sme si
už prešli.
  
59:17 Je tak podmienený v čase.
 
59:21 Čas je podmieňujúci!
 
59:27 Nie je: to čas vytvoril
podmienenie.
  
59:30 N: Jeho celá štruktúra
je v tom prirodzená.
  
59:33 K: Čas sám
je faktor podmieňovania.
  
59:39 Takže, môže to byť tak,
že element času nebude existovať?
  
59:45 Psychologicky,
nie v bežnom fyzickom čase.
  
59:51 Povedal som, že môže. A povedali sme,
že koniec utrpenia
  
59:57  
 
1:00:03 príde vtedy keď "JA",
ktoré je vybudované v priebehu času,
  
1:00:10 už nebude existovať.
 
1:00:17 Človek, ktorý teraz
prechádza cez muky,
  
1:00:24 prechádza cez hroznú dobu,
by to mohol odmietnuť.
  
1:00:29 Je určený to odmietnuť.
Ale keď sa dostane
  
1:00:33 z toho šoku, a niekto mu to
ukáže,
  
1:00:37 a ak je ochotný počúvať,
 
1:00:44 ak je ochotný vidieť
racionálnosť toho,
  
1:00:52 nepostaví si proti tomu múr , ale
sám vidí logickosť toho,
  
1:00:59 vystúpi z toho poľa,
 
1:01:03 mozog je mimo tej
časovo viažucej vlastnosti.
  
1:01:07 N: Dočasne.
 
1:01:08 K: Ach! Znovu! Keď používate
slovo "dočasný",
  
1:01:15 to znamená čas.
 
1:01:17 N: Nie, on opäť skĺzne späť do času.
 
1:01:19 K: Nie, to nie!
Nemôžete ísť späť,
  
1:01:25 ak vidíte niečo nebezpečné,
ísť späť? To nemôžete!
  
1:01:31 Rovnako ako kobra, akékoľvek
nebezpečenstvo. To nemôžete!
  
1:01:36 N: Tá analógia je trochu ťažká,
pretože je to vaša štruktúra.
  
1:01:42 Nechtiac do toho skĺznete .
 
1:01:45 K: Pozrite Narayan. Keď
vidíte nebezpečné zviera,
  
1:01:51 nastáva okamžitá reakcia.
 
1:01:55 To môže byť dôsledkom minulosti,
vedomosti, minulej skúsenosti,
  
1:02:00 ale je tam okamžitá akcia,
sebaobrana.
  
1:02:07 Psychologicky
si neuvedomujme nebezpečenstvá.
  
1:02:15 A ak si tie nebezpečenstvá
budeme uvedomovať
  
1:02:19 tak, ako si uvedomujeme
fyzické nebezpečenstvo,
  
1:02:22 potom bude existovať konanie,
ktoré nie je viazané na čas.
  
1:02:27 B: Ja si myslím, že by sa dalo povedať,
že pokiaľ by ste
  
1:02:29  
 
1:02:33 vnímali toto nebezpečenstva,
okamžite budete reagovať.
  
1:02:34 Ale ak by ste mali používať
túto analógiu zvieraťa,
  
1:02:38 mohlo by tam byť zviera,
ktoré si uvedomíte, že je nebezpečné,
  
1:02:41 ale mohlo by mať inú formu,
ktorú nevidíte ako nebezpečnú.
  
1:02:44 K: Áno, aj to som videl .
 
1:02:47 B: A preto by mohlo byť nebezpečné
skĺznuť späť,
  
1:02:50 ak by ste nevideli, že tá
ilúzia môže prísť
  
1:02:54 v nejakej inej forme.
 
1:02:58 Ale hlavná vec,
ktorú hovoríte,
  
1:03:06 je to, že mozog
nepatrí jednotlivcovi.
  
1:03:10 K: Rozhodne!
Hovorím to jasne!
  
1:03:13 B: Preto nemá zmysel hovoriť
že jednotlivec skĺzne späť.
  
1:03:20 To už popiera to, čo
hovoríte. Ale radšej,
  
1:03:23 nebezpečenstvo by mohlo byť
že mozog by mohol skĺznuť späť.
  
1:03:27 K: Mozog sa môže dostať späť, pretože
on sám nevidel to nebezpečenstvo.
  
1:03:34 B: Nevidel
iné formy ilúzie.
  
1:03:37 K: Duch Svätý,
berúci na seba rôzne tvary.
  
1:03:51 B: Myslím, že to je to hlavné.
 
1:03:55 K: To je jeho skutočný koreň:
- Čas.
  
1:04:05 B: Čas a
oddelenie ako individualita,
  
1:04:08 sú v podstate rovnake konštrukcie.
 
1:04:11 Aj keď to nie je zrejmé
od začiatku.
  
1:04:15 K: Zaujímalo by ma, či to vidíte?
 
1:04:17 B: Prečo je čas rovnaká ilúzia,
rovnaká štruktúra ako individualita?
  
1:04:20  
 
1:04:24 Teda - "psychologický čas"?
 
1:04:27 Jedinec,
je zmysel bytia ako osoba
  
1:04:30 ktorý leží niekde tu.
 
1:04:33 K: Nachádza sa a oddeluje sa.
BY: Oddeľuje sa od ostatných.
  
1:04:38 B: Jej doménou je presiahnutie
do určitej úrovne,
  
1:04:40 a tiež má identitu,
ktorá presahuje čas.
  
1:04:44 Nevidela by sa ako jednotlivec,
pokiaľ by nemala identitu.
  
1:04:48 Ak by dnes bola jednou osobou,
zajtra druhou,
  
1:04:51 nevolalo by sa to
indivídum.
  
1:04:54 Takže hovoríme niekomu "indivídum",
miekomu, kto je v čase.
  
1:04:58 K: Myslím si, že je taký klam,
táto myšlienka individuality.
  
1:05:06 B: Na druhej strane,
veľa ľuďom
  
1:05:08 sa môže zdať veľmi ťažké
byť presvedčený, že je to klam.
  
1:05:12 K: Veľa ľuďom
sa všetko zdá veľmi ťažké.
  
1:05:15 B: Ale, existuje spoločný
pocit, že ako jednotlivec
  
1:05:17 som existoval aspoň
od môjho narodenia, ak nie skôr,
  
1:05:20 a budem pokračovať aj po smrti
a možno aj neskôr.
  
1:05:23 Celá myšlienka bytia
jedinca, je bytie v čase ...
  
1:05:27 ... a byť v psychologickom čase.
 
1:05:32 K: To hovoríme.
B: Nielen bežný čas..
  
1:05:35 K: Nie. Takže, ak by sa tá
ilúzia dala zničiť.
  
1:05:45 Že čas vytvoril individualitu,
čo je chybné.
  
1:05:52 B: Cez čas vznikla predstava
individuality.
  
1:05:57 Hovoríte, že skrz čas,
cez psychologický čas,
  
1:06:00 predstava individuality
vznikla.
  
1:06:08 K: Môže to mozog
pochopiť?
  
1:06:11 B: Ako už Narayan povedal, v každom
mozgu je veľký pohyb
  
1:06:20 celej minulosti,
ktorá sa prelína, pohybuje sa.
  
1:06:25 K: Môže ten pohyb na minútu
prestať? - Ani na minútu!
  
1:06:29 Môže to zastaviť?
Ani na minútu!
  
1:06:37 N: Problém spočíva v tomto:
 
1:06:40 je to vo vašom vnútri
- to genetické kódovanie -
  
1:06:43 a zdá sa, že fungujete
viacmenej nevedome,
  
1:06:50 ste poháňaný týmto
druhom minulosti.
  
1:06:55 A zrazu to vidíte, akoby to bolo,
ako blesk, niečo naozajstné.
  
1:07:02 Ale problém je,
že to funguje po určitú dobu
  
1:07:06 - v tom zmysle
to môže fungovať jeden deň,
  
1:07:09 ale potom je tu skutočnosť,
že ste znovu chytený
  
1:07:13 v tom starom pohybe.
Je to ľudská skúsenosť.
  
1:07:18 K: Viem to. Ale ja hovorím, že
nebude chytený.
  
1:07:23 N: To je dôvod, prečo hovorím,
že to nemôže byť slabá vec.
  
1:07:27 K: Nepoužívajte slovo "slabý"
alebo "silný". Akonáhle vidíte,
  
1:07:32 že myseľ, mozog,
si je vedomý tejto skutočnosti,
  
1:07:38 sa to nemôže vrátiť.
Ako by mohlo!
  
1:07:45 N: To je dôvod, prečo som povedal,
že musí existovať
  
1:07:49 nejaký spôsob, ako zabrániť
cesty späť.
  
1:07:53 K: Nie zabrániť,
to tiež znamená čas.
  
1:07:56 Vidíte, stále premýšľate
o prevencii.
  
1:08:00 N: Prevencia v tom zmysle,
ako ľudský faktor.
  
1:08:06 K: Ľudská bytosť je iracionálna.
Však?
  
1:08:13 A pokiaľ bude
fungovať iracionálne,
  
1:08:18 akýkoľvek iný rozumný faktor bude,
bude hovoriť: "Odmietam to vidieť!"
  
1:08:25 N: Z toho, čo hovoríte,
naznačujete
  
1:08:27 že samotné videnie
vám bráni vrátiť sa späť,
  
1:08:33 od skĺznutia.
Nie, to je stav ľudstva.
  
1:08:38 B: Rozmýšľam, či by sme sa mali pýtať
na túto otázku o prevencii.
  
1:08:43 Môže to byť otázka.
 
1:08:45 N: Má oba aspekty.
Vidíte klam niečoho,
  
1:08:50 a ten vhľad vám zabraňuje
vkĺznuť späť.
  
1:08:56 Pretože vidíte to nebezpečenstvo.
 
1:08:59 B: Nič vás nechráni.
 
1:09:00 V inom zmysle, hovoríte, že
nemáte pokušenie vkĺznuť späť,
  
1:09:04 Preto nemusíte byť
chránený.
  
1:09:06 Ak to naozaj vidíte,
nie je potrebné, aby sa to chránilo.
  
1:09:08 N: Chápem, áno,
nie ste v pokušení vracať sa.
  
1:09:12 K: Nemôžem sa vrátiť,
ak vidím klam
  
1:09:16 všetkých náboženských nezmyslov.
Je koniec!
  
1:09:20 B: Jediná otázka
ktorú mám, je, že
  
1:09:21 to nemôže vidieť
v inej forme.
  
1:09:25 N: Môže prísť
v rôznych tvaroch a formách.
  
1:09:27 B: ... a potom ste zase v pokušení.
 
1:09:30 K: Myseľ je vedomá,
nie je lapená.
  
1:09:33 Čo hovoríte, že to robí?
 
1:09:35 N: V iných tvarov a formách,
vidíte pravdu.
  
1:09:38 K: To je ono.
 
1:09:39 N: Je tam ďalšia vec.
Chcem sa spýtať:
  
1:09:42 existuje v ľudskom systéme
schopnosť,
  
1:09:48 ktorá má túto funkciu,
že má taký účinok,
  
1:09:59 ktorý má transformačný efekt
na mozog?
  
1:10:07 K: Hovorili sme o tom.
N: Nie, nehovorili ...
  
1:10:14 K: Počkajte, pane. Povedali sme, že
vnímanie je mimo čas:
  
1:10:22 a okamžite vidíme
celú povahu času.
  
1:10:32 Čo je:
- použijúc staré dobré slovo -
  
1:10:35 mať vhľad
do podstaty času.
  
1:10:44 Ak máme vhľad
do podstaty času
  
1:10:50 tie isté mozgové bunky, ktoré
sú súčasťou času, sa rozpadnú.
  
1:10:57 Mozgové bunky zmutujú,
zmenia sami seba.
  
1:11:05 To je to, čo
táto osoba hovorí.
  
1:11:10 Môžete nesúhlasiť,
môžete povedať "Dokáž to."
  
1:11:14 Ja hovorím:
Nie je to záležitosť dôkazu,
  
1:11:18 je to záležitosť konania.
Urob to, zisti to, vyskúšaj to!
  
1:11:26 N: Minule ste tiež hovorili,
 
1:11:29 že pri vedomie
vyprázdnené z jeho obsahu ...
  
1:11:40 K: Obsah je čas.
 
1:11:42 N: Povedali ste, že to vedie
 
1:11:44 k transformácii
mozgových buniek.
  
1:11:49 Keď hovoríte že je vedomie
zbavebé obsahu ...
  
1:11:52 K: ...tak tam nie je vedomie,
ako ho poznáme.
  
1:11:56 N: Áno. A opäť
používate slovo "vhľad".
  
1:11:59 Aká je súvislosť
medzi týmito dvomi?
  
1:12:03 Je tam zrejmá súvislosť.
 
1:12:06 B: Medzi čím?
Vedomím a vhľadom?
  
1:12:08 N: Vedomím. Keď
ste navrhol, že
  
1:12:14 vedomie
je vyprázdnené od jeho obsahu ...
  
1:12:18 K: Pozor! Vedomie je dané
dohromady svojim obsahom.
  
1:12:25 Obsah je výsledkom času.
 
1:12:33 B: Obsah je tiež čas.
Je to tiež o čase.
  
1:12:40 To je tiež vlastne
dané dohromady časom.
  
1:12:43 K: Vlastne je to dohromady vďaka času,
a tiež je to o čase,
  
1:12:47 ako podotkol. Teda,
ak to vidíte,
  
1:12:54 celý vzor je preč,
skončený.
  
1:12:59 Pochopenie, ktoré nepochádza z času,
čo nie je z pamäte,
  
1:13:03 čo nie je znalosť, atď.
 
1:13:07 N: Kto to vidí?
 
1:13:10 K: Nie som to "Ja".
To je ten vhľad.
  
1:13:14 N: Je tu vhľad,
a slovo "vhľad"
  
1:13:18 má pozitívny vedľajší význam.
- Máte "vhľad",
  
1:13:22 a potom "vedomie
je zbavené svojho obsahu "
  
1:13:26 má negatívny druh ... K: Nie.
 
1:13:33 N: Naznačujete, že
úplné vyprázdnenie obsahu,
  
1:13:38 prázdnota obsahu,
je vhľad.
  
1:13:42 K: Nie. Hovoríme,
že čas je faktor
  
1:13:49  
 
1:13:50 ktorý dal obsah dokopy,
ktorý tvorí obsah.
  
1:13:56 Je tvorený
a tiež myslí.
  
1:14:00 Všetko to je zväzok,
je to výsledok času.
  
1:14:06 Teraz, vhľad
do celého tohto hnutia.
  
1:14:12 To nie je môj vhľad.
N: Nie, to je vhľad.
  
1:14:16 K: Vhľad, ktorý prináša
transformáciu v mozgu.
  
1:14:26 Pretože nie je viazaný na čas,
ten vhľad.
  
1:14:30 B: Keď hovoríte, že tento obsah,
tento psychologický obsah,
  
1:14:34 je určitá štruktúra fyzicky
v mozgu, môžete povedať,
  
1:14:38 že aby tento
psychologický obsah mohol existovať,
  
1:14:41 mozog v priebehu mnohých rokov
vyrobil veľa spojení
  
1:14:45 buniek,
ktoré predstavujú tento obsah.
  
1:14:49 A potom je tu záblesk vhľadu
ktorý toto všetko vidí,
  
1:14:53 a vidí
že to nie je nutné,
  
1:14:56 a preto
sa to všetko začína vytrácať.
  
1:15:00 A keď sa to rozplynie
neexistuje žiadny obsah,
  
1:15:04 potom si hovoríte, že čokoľvek mozog
robí, je niečo iné.
  
1:15:08 K: Čo je, choďte ešte ďalej,
potom je tam úplná prázdnota.
  
1:15:16 Nebudeme si rozoberať to,
čo sme si rozoberali minule.
  
1:15:21 B: Prázdnota tohto obsahu.
 
1:15:24 Ale keď hovoríte o celkovej
prázdnote,
  
1:15:26 nemyslíte tým, že nevidíte izbu,
 
1:15:28 ale myslíte tým prázdnotu, celého
tohto vnútorného obsahu.
  
1:15:31 K: To je pravda.
 
1:15:41 Tá prázdnota má obrovskú energiu.
Je to energia.
  
1:15:47 B: Takže, dalo by sa povedať, že
 
1:15:48 mozog,tým že posplietal všetky
tieto spojenia,
  
1:15:51 uzamkol veľa energie?
 
1:15:53 K: To je pravda.
Plytvanie energiou.
  
1:15:55 B: Potom, keď
sa začnú rozplývať,
  
1:15:58 tá energia je tam.
K: Rozplynie sa, to je pravda.
  
1:16:03 B: Teda, povedali by ste,
že je tam toľko fyzickej energie
  
1:16:05 ako rovnaké množstvo
nervóznej energie?
  
1:16:07 K: Samozrejme!
 
1:16:40 Teraz ste počuli všetko,
Narayan.
  
1:16:46 Môžeme si prebrať ďalšie detaily,
ale počuli ste princíp,
  
1:16:52 princíp, koreň toho:
 
1:16:58 Je to myšlienka, alebo skutočnosť?
 
1:17:06 N: Tá yšlienka nemá žiadny...
 
1:17:08 K: Nie, pýtam sa vás,
neyhýbajte sa!
  
1:17:13 Je to idea, alebo skutočnosť?
 
1:17:19 Počúvam to všetko. Počul som to
sluchom,
  
1:17:23  
 
1:17:27 takže to beriem ako ideu.
Ale keď to počujem,
  
1:17:31  
 
1:17:36 a to nielen sluchom,
ale celým svojím bytím,
  
1:17:46 v samotnej štruktúre seba,
počujem toto vyhlásenie,
  
1:17:54 čo sa potom stane?
 
1:17:58 Ak sa to nezačne diať,
zostane to púhou ideou,
  
1:18:01 a môžeme sa v tom vŕtať dookola,
po celý zvyšok života,
  
1:18:05 zahrávajúc sa s myšlienkou.
 
1:18:32 Ale ak ten pocit
"Áno, mám ..." - vieš?
  
1:18:36 Takže, sme viacmenej, vy
a ja, a možno Narayan ,
  
1:18:41 viac-menej
zajuaté publikum.
  
1:18:49 Ak by tu bol vedec,
spätnej väzby, alebo
  
1:18:55 nejaký iný špecialista,
akceptovali by to?
  
1:18:58 Počúvali by to, vôbec?
 
1:19:01 B: Možno, že pár, ale
väčšina zrejme nie.
  
1:19:04 K: Nie. Takže čo?
 
1:19:12 Ako ovplyvníme
- používam slovo "vplyv" -
  
1:19:17 ako sa dotkneme k ľudského mozgu?
 
1:19:25 B: Dovoľte mi povedať, že ako to
bude znieť väčšine vedcom,
  
1:19:28 bude znieť dosť abstraktne.
 
1:19:31 Povedia, že by to tak mohlo byť,
že je to pekná teória.
  
1:19:33 K: Zlatý chlapec, je
pekné počuť to od teba.
  
1:19:36 B: Nemáme na to dôkaz.
Preto by povedali OK,
  
1:19:43 v skutočnosti ma to veľmi nevzrušuje,
pretože nevidím žiadny dôkaz.
  
1:19:48 Myslím, že je to spôsob, ako ...
K: ...by reagovali.
  
1:19:50 B: Tí optimistickejší
by sa na to pozreli takto:
  
1:19:54 Povedzme, že ak máte
viac dôkazov, potom ...
  
1:19:56 K: Vrátime sa k tomu neskôr.
B: ... bude nás to veľmi zaujímať.
  
1:20:05 Takže nemôžete dať žiadne dôkazy
preto, že všetko, čo sa deje
  
1:20:11 nikto to nemôže vidieť
svojimi očami.
  
1:20:14 K: Samozrejme! Rozumiem!
 
1:20:16 Ale ja sa pýtam,
čo budeme robiť?
  
1:20:20  
 
1:20:24 Naša myseľ, náš mozog, nie je
môj mozog, to je ľudský mozog
  
1:20:30 ktorý sa vyvíjal cez
milión rokov.
  
1:20:37 Jeden blázon,
alebo jeden biologický magor,
  
1:20:41 sa z toho môže dostať.
- Alebo snáď nie?
  
1:20:50 Ako sa dostanete k človeku,
aby to videl?
  
1:20:57 B: Myslím si, že budete musieť
hovoriť o nutnosti
  
1:21:03 toho, čo hovoríte.
Že je to nevyhnutné.
  
1:21:07 Musíte rozprávať o
nutnosi toho, čo hovoríte,
  
1:21:10 že je to nevyhnutné.
 
1:21:12 Ak to niekomu vysvetlíte
a on vidí že sa to deje
  
1:21:15 pred jeho očami,
on hovorí: "Áno, je to tak!"
  
1:21:18 K: Ale pane! To si vyžaduje
niekoho, kto by počúval.
  
1:21:23 Niekoho, kto hovorí:
"Naozaj to chcem pochopiť,
  
1:21:27 Chcem to pochopiť,
Chcem na to prísť.
  
1:21:33 Očividne, toto je jedna z
najťažších vecí v živote.
  
1:21:38 B: To je funkcia
tohto zamestnaného mozgu,
  
1:21:42 tým, že je zamestnaný sám sebou
a nepočúva.
  
1:21:47 N: V skutočnosti jedna z vecí je,
 
1:21:50 tento stav
začína veľmi skoro.
  
1:21:55 Keď ste mladý
je to veľmi silné
  
1:21:58 a pokračuje
to po celý život.
  
1:22:01 Ako to robíte skrz
vzdelávanie ...
  
1:22:05 K: No, to je iná vec.
 
1:22:07 Povedal by som, že,
by som pracoval na tom inak.
  
1:22:10 Ak sa pýtate: Ako na
to? - odpoviem vám.
  
1:22:17 V okamihu, keď vidíte, že nie je dôležité
byť niečím zaujatý,
  
1:22:25 vtedy sami to uvidíte,
ako obrovskú pravdu,
  
1:22:29 nájdete spôsoby a metódy
ako im pomôcť.
  
1:22:34 Je to kreatívne.
Nestačí, aby vám to niekto povedal,
  
1:22:38 a vy by ste opakovali a napodobňovali.
Boli by ste stratený.
  
1:22:48 B: No, potom otázka znie:
 
1:22:49 ako je možné,
komunikovať s mozgom,
  
1:22:52 ktorý odmieta,
ktorý nepočúva?
  
1:22:55 K: To je to, čo sa pýtam!
B: Existuje spôsob, ako?
  
1:23:00 K: Nie. Keď odmietam počúvať ...
 
1:23:05  
 
1:23:08 Choďte za pápežom, a povedzte mu toto
všetko, a on povie - Dobre!
  
1:23:23 pane, myslím, že by sme mali prestať!
Nie?
  
1:23:39 Myslím si, že meditácia
v tom zohráva značný faktor .
  
1:23:46 Mám pocit, že sme meditovali.
 
1:23:54 Obyčajní ľudia by to
nepovažovali za meditáciu.
  
1:23:59 B: Použiívajú toto slovo
tak často rutinným spôsobom.
  
1:24:01 K: Je to naozaj stratené,
to je jedna z vecí, ...
  
1:24:06 z niečoho skutočného, sa stalo niečo
vulgárne, obyčajné. Je to preč.
  
1:24:14 Jóga, ako som hovoril,
bolo niečo mimoriadne,
  
1:24:18 len keď to slovo používam
veľmi málo.
  
1:24:24  
 
1:24:26 Teraz sa stalo obyčajným.
Spôsob, ako si zarábať na živobytie.
  
1:24:30 Je to preč!
 
1:24:40 Takže meditácia je toto:
vyprázdňovanie vedomia.
  
1:24:48 B: Áno, ale vyjasnime si to.
 
1:24:50 Pretože predtým ste povedal,
že to nastane skrz pochopenie.
  
1:24:53 Teraz hovoríte, že meditácia
prispieva k pochopeniu?
  
1:24:57 K: Meditácia je vhľad.
B: To už je vhľad.
  
1:25:00 Potom je nejaký
druh práce, ktorú robíte.
  
1:25:03 Vhľad je zvyčajne myšlienka
ktorá prichádza ako blesk.
  
1:25:06 K: Áno, vhľad je ako blesk.
 
1:25:07 B: Ale tiež meditácia
je stálejšia ...
  
1:25:13 K: Tak, musíme byť opatrní,
v používaní
  
1:25:15 toho, čomu hovoríme meditácia.
 
1:25:18 B: To je otázka, áno!
 
1:25:22 K: Môžeme odmietať systémy,
metódy,
  
1:25:25 autority,
vedomosti zenu, tibetského,
  
1:25:30 hinduistického, budhistického,
môžeme odmietnuť to všetko,
  
1:25:35 pretože, očividne to je
púha tradícia, opakovanie,
  
1:25:38 a nonsense, ktorý sa viaže na čas.
 
1:25:41 N: Vari nevidíte, že niektoré
z nich môžu byť originálne,
  
1:25:48 niektoré z nich by mohli mať
originálny vhľad?
  
1:25:52 K: Ak by mali,
nepatrili by
  
1:25:55 kresťanom, hinduistom, budhistom,
nepatrili by nikomu.
  
1:25:59 N: V minulosti.
 
1:26:07 K: Chi lo sa ... Chcem povedať, kto vie?
Aj v tom som šikovný.
  
1:26:12 Teda, meditácia,
je tento prienik.
  
1:26:23 Neviem, či
používam správne slovo.
  
1:26:25 Je to tento pohyb,
bez akejkoľvek minulosti.
  
1:26:33  
 
1:26:46 B: Jediný bod ako to vysvetliť je,
 
1:26:47 keď použijeme slovo "meditácia",
 
1:26:49 myslíte si, že je to viac
než vhľad?
  
1:26:55 Pre mňa to znamená trochu viac.
 
1:26:57 K: Trochu viac. Oveľa viac.
Pretože nahliadnutie
  
1:27:04 oslobodil mozog
od minulosti. Od času.
  
1:27:11 To je obrovský prehlásenie.
 
1:27:18 Meditácia, ako ju poznáme,
je "stávanie sa",
  
1:27:24 a spôsob stávania sa,
je stále "čas",
  
1:27:28 preto v hľade
nie je žiadne stávanie sa.
  
1:27:34 B: Ale potom to znamená,
že musíte mať vhľad,
  
1:27:38 ak idete meditovať.
 
1:27:40 Nemôžete meditovať
bez pochopenia.
  
1:27:43 K: Samozrejme.
 
1:27:44 B: Nemožno to považovať
za postup
  
1:27:46 ktorým sa dostanete
k náhľadu.
  
1:27:50 K: Nie!
To by okamžite znamenalo čas.
  
1:27:53 Postup, systém,
metóda mať vhľad,
  
1:27:56 znie tak nezmyselne.
 
1:28:02 Pohľad na chamtivosť,
strach, na to všetko,
  
1:28:10 oslobodzuje myseľ od toho všetkého.
 
1:28:14 Potom meditácia
má celkom iný charakter.
  
1:28:19 Nemá to nič spoločné
so všetkými tými "guru meditáciami".
  
1:28:25 Však? Takže, čo je to?
 
1:28:39 Povedali by sme, pane:
- To všetko sú nesprávne slová -
  
1:28:48 aby sme mali vhľad,
musí tam byť ticho.
  
1:28:53 B: To je to isté!
Motáme sa v kruhu.
  
1:28:55 K: Nie, na chvíľu.
 
1:28:57 B: Na chvíľu.
Moja myseľ je ticho.
  
1:28:59 K: Ticho.
Takže mlčanie vhľadu
  
1:29:06 vyčistilo, očistilo to všetko.
 
1:29:12 B: Štruktúru zamestnania mozgu.
 
1:29:18 K: Potom "meditácia".
- Ó, bože! Čo to je?
  
1:29:32 Neexistuje tam žiadny pohyb,
ako ho poznáme.
  
1:29:36 Pohyb znamená čas, to všetko.
 
1:29:38 To nie je ten druh pohybu.
 
1:29:44 B: Nejaký iný druh?
 
1:29:53 K: Nevidím, ako by sme to
vyjadrili slovami.
  
1:30:08 Ten pocit bezhraničného stavu.
 
1:30:16 B: Ale v Ojai ste hovoril,
že napriek tomu
  
1:30:18 je potrebné nájsť
na to nejaké slová.
  
1:30:20 V Ojai ste povedal,
že je potrebné
  
1:30:23 nájsť slová, hoci sa
to nedá vysloviť.
  
1:30:26 K: Áno. Nájdeme na to slová.
 
1:30:32 Mali by sme prestať,
je príliš neskoro!
  
1:30:36 Budeme pokračovať budúcu nedeľu?
Že, pane?