Summaries of Krishnamurti's audios and videos

AM81T1 - Myslenie a čas sú koreňom strachu
Amsterdam - 19 September 1981
Public Talk 1
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Kríza nie je v ekonomickom svete, ani v politickom svete, ale v našom vedomí.

Sme trénovaní, školení, ako nábožensky tak aj odborne, že sme samostatné duše, jedinci, bojujúci za seba, ale je to ilúzia, pretože naše vedomie je spoločné pre celé ľudstvo. My sme ľudstvo. Nie sme oddelení jedinci ktorí za seba bojujú.

Prečo ľudské bytosti, ktoré žijú cez millión rokov, nevyriešili problém vzťahov?

Myseľ je zrodená zo skúseností, vedomostí a tak na mysli nie je nič posvätné. Je materialistická, je to process hmoty, myslenia.

Vedomosti stále žijú v tieni nevedomosti.

Aký je vzťah medzi túžbou a vôľou?

Psychologicky, vnútorne, čo je koreňom strachu?

Meditácia musí začať s tým, že si urobíme kompletný poriadok vo svojom dome; vo svojich vzťahoch, poriadok vo svojich túžbach, potešení a tak ďalej.

Súcit je oslobodenie sa od smútku.