Summaries of Krishnamurti's audios and videos

AM81T2 - Náboženská myseľ je veľmi vecná myseľ
Amsterdam - 20 September 1981
Public Talk 2
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Môžeme spoločne preskúmať čo je to žitie a čo znamená zomrieť?

Je možné, zatiaľ čo človek žije, s celým tým zmätkom, s tou energiou, kapacitou, ukončiť lipnutie?

Prečo hrá náboženstvo takú veľkú úlohu v našich životoch od nepamäti, až do dnešných čias?

Náboženská myseľ je úplne bez neporiadku.

V meditácii nie je systém, žiadna činnosť; len jasnosť vnímania mysle ktorá je voľná, ktorá nemá žiadne smerovanie, žiadnu voľbu, a je voľná aby skúmala.
Konflikt nastáva len tam, kde je rozdelenie. Tam kde je národnostné, ekonomické alebo sociálne rozdelenie, tam musí byť konflikt. Vnútorne, tam kde je rozdelenie medzi pozorovateľom, tým, kto je svedkom, tým ktorý zažíva, odlišný od toho ktorý zažíva, tam musí existovať konflikt.

Myseľ ktorá je činná, bojuje, ktorá chce byť ticho, nikdy nie je tichá.