Summaries of Krishnamurti's audios and videos

OJ82T1 - Máme strach o ľudskú existenciu?
Ojai - 1 May 1982
Public Talk 1
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Ako sa pozeráme na stav sveta?

Sme vysoko vzdelaní, prefíkaní, sebeckí, navonok schopní neskutočných vecí, ale vnútorne sme viac menej takí istí, akí sme boli pred miliónmi rokov: súťažíme, ničíme jeden druhého.

Našou povinnosťou nie sú nejaké altruistické, politické či ekonomické činnosti, ale pochopiť charakter nášho bytia: Prečo sme sa my, ľudské bytosti, stali takýmito.

Prečo sa sa držíme nacionalizmu?

Je vedomie vaše? Sú myšlienky vaše?

Boh je projekciou našej vlastnej mysle, našich vlastných požiadaviek.

Je možné, aby sme vôbec neboli zraňovaní?