Summaries of Krishnamurti's audios and videos

OJ82T3 - Môžu naše mysle, ktoré sú v neporiadku, vytvoriť poriadok?
Ojai - 8 May 1982
Public Talk 3
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Čo je to poriadok?

Vy prakticky nemôžete umravniť myseľ, aby sa dala do poriadku, pretože bytosť, ktorá túži po poriadku je výsledkom zmätku, a preto nech už vytvorí hocijaký poriadok, musí to priniesť neporiadok.

Je túžba sama o sebe koreňom, pôvodom, začiatkom neporiadku?

Prečo je myseľ v rozpore s citmi?

Čo je to strach?

Môže niekto žiť bez toho, aby sa psychicky porovnával, napodobňoval, prispôsoboval sa?

Je čas faktorom strachu?

Je sama myseľ strachom?

Môžeme existovať bez toho, aby sme psychologicky zaznamenávali?