Summaries of Krishnamurti's audios and videos

OJ82T4 - Aké sú príčiny ľudských konfliktov?
Ojai - 9 May 1982
Public Talk 4
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Ľudské bytosti sú tak neuveriteľne inteligentné v technologickom smere. Prečo nepoužívame túto kvalitu inteligencie na naše vlastné životy tak, aby sme videli či je možné žiť bez konfliktu?

Tam, kde je psychické rozdelenie, tam musí nevyhnutne, logicky, byť konflikt.

Žijeme život s pocitom fragmentácie, aj navonok aj vnútorne, čo znamená, že nikdy necítime celistvosť života.

Nedostatok vzťahov na celom svete je prinášaný národnostnými, náboženskými a ekonomickými rozdielmi. Neexistuje žiadny pocit globálneho vzťahu. Vonkajšie problémy nikdy nebudú vyriešené, pokiaľ nebudeme mať tento globálny vzťah.

Prečo sa zábava stala tak mimoriadne dôležitou v našom živote?

Čo všetko znamená lipnutie?

Láska nemôže existovať tam, kde je nepriateľstvo, súťaženie, lipnutie, konflikt a majetníctvo.

Aká je kvalita mysle, ktoré má krásu?