Summaries of Krishnamurti's audios and videos

OJ82T5 - Tam kde je smútok, tam nie je láska
Ojai - 15 May 1982
Public Talk 5
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Prečo to nemá konca, tento strašne individualistický, konkurenčný boj, ktorý ničí svet?

Je láska túžbou?

Môžu všetky veci, ktoré sú falošné skončiť - pýcha, arogancia, lipnutie, túžby, potešenia – ktoré očividne nie sú láskou?

Každý rok sa zabíja, sú vojny. Koľko miliónov už trpelo, prelievalo slzy, cítilo plameň osamelosti, a my predsa len nepoužívame našu inteligenciu aby sme zastavili túto krutosť, beštiálnosť násilia.

Človek si musí položiť otázku: Kto je ten, čo trpí?

Aby sme sa dobre spoznali, predchádzajúce spomienky a vedomosti v tom nemajú miesto. Na každý incident a na každú reakciu sa musíme pozerať, akoby to bolo prvýkrát.

Čo je náš život?

Je možné žiť so smrťou po celý čas?