Summaries of Krishnamurti's audios and videos

OJBR80CB10 - Vesmírny poriadok
Brockwood Park - 7 June 1980
The Ending of Time 10
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Existuje poriadok, ktorý nestvoril človek?

Môže sa mozog niekedy oslobodiť z tohto stavu, tlakov, rán, modrín, všetkých tých triviálnych drobností?

Čas je celá moja existencia. Hľadám útočisko v minulosti, ktorú nemôžem zmeniť. Prečo mozog akceptuje tento spôsob života, a prečo to nezmení? Kým mám svoje korene v minulosti, tak dovtedy tam nemôže byť poriadok. Ak vesmír nepochádza z času, môže myseľ, ktorá bola lapená v čase, pochopiť samu seba, a tak byť vesmírom?